III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais e     Minoritarias (CELRM)     ...
ÍNDICE1.- Proceso de elaboración, trámite e aprobación do Decreto 79/2010……………..3    a. Da derogación do Decreto 124/20...
Proceso de elaboración, trámite e aprobación       do Decreto 79/2011  III Informe sobre o cumprimento en Galicia d...
a. Da derogación do Decreto 124/2007 ás Bases para oDecreto do PlurilingüismoMestres de case 400 centros piden ao PP que n...
non estaba respondendo aos obxectivos para os que fora deseñada, tal e como poñen de manifesto osúltimos datos do Mapa Soc...
colectivo de xente de moi diferente ideoloxía, que non nacemos nin como organización enfrontada a unpartido, nin somos esc...
VALENTINA FORMOSO (EQUIPOS DE NORMALIZACIÓN)‘Nacemos para defender o galego nos colexios’H. Vixande . O sA Coordinadora de...
Que medidas tomarán os equipos para defender o galego?A Coordinadora nace para organizar actividades conxuntas dos equipos...
clases". Unha orde que, presuntamente, "partiu do presidente do Goberno", Alberte Núñez Feijoo, quen sedirixiu á Inspecció...
Alén disto, outro feito que incomodou altamente a CCOO é que o Goberno tomase esta decisiónunilateralmente, sen manter un ...
Neste momento está en vigor o Decreto 124/2007, que regula o uso e promoción do galego no sistemaeducativo e que procura q...
ve justificado que el Gobierno autonómico remita una circular a los colegios “para reponer los derechosciviles de las aula...
A circular sobre o galego que prevé a Xunta contradía normativa vixenteOs criterios previstos no decreto que regula o uso ...
DÍA DAS LETRASUnha marea humana toma as rúas en defensa da linguapropia18.05.2009 Arredor de 40.000 persoas recuperan o es...
Barxa recordaron que o Consello de Europa advertiu que en Galicia "non se aplican os tratadosinternacionais para promocion...
se transformó en diluvio a la altura de la plaza de Galicia. Entonces, surgieron los lemas inspirados en lameteorología: "...
A Xunta pon enriba da mesa a “segregación” poridioma nas aulasO conselleiro de Educación insiste en derrogar o decreto do ...
AULASEducación hará una consulta sobre la lengua y nodescarta segregar19.05.2009 Quiere integrar a las familias en el dise...
La segregación podría además tropezar con la Lei de Normalización Lingüística (1983) y Vázquez recalcóque no se tomará nin...
CONTRADECRETAZOCerca do precipicio22.05.2009 As liñas mestras defendidas por Núñez Feijóo para a nova políticalingüística ...
diferentes". Este é o artigo 13 da Lei de normalización lingüística aprobada en 1983, cando GerardoFernández Albor era pre...
Unha achega ao debate sobre o galego desde o CERNSomos un conxunto de físicos e enxeñeiros galegos vencellados ao Centro E...
MANIFESTO DE CIENTÍFICOS GALEGOSDefensa da lingua dende o acelerador de partículasRedacción . Nove expertos do país que tr...
Os Consellos Escolares están regulados nunha lei de 1986 como "organismos de consulta e participacióndos sectores afectado...
"Non hai queixas. É un problema que está un pouco fórada realidade"04.06.2009 El presidente de la asociación de directivos...
Por ello, Formoso recordó que "lo mismo que para aprender inglés", para aprender el gallego "es necesarioaprender en galle...
O CONTRADECRETAZO · · IDIOMAO que non din as enquisas09.06.2009 A Coordinadora de Equipos de Normalización entregará nos c...
e ábrenos as portas a un mercado próximo aos 300 millóns de persoas. Nun mundo fortemente competitivoonde os idiomas van s...
O decretoAdemais de lembrar que o Plan Xeral de Normalización Lingüística “é un punto de encontro na definicióndos obxecti...
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias

4,129 views

Published on

Dossier de prensa "Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias" entregado á Comisión de Expertos da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias pola CGENDL (Madrid, 6 de xullo de 2011).

Published in: Technology, Travel
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
4,129
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
69
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias

 1. 1. III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais e Minoritarias (CELRM) Dossier de Prensa Madrid, 6 de xullo de 2011Coordinadora Galega de ENDL www.coordinadoraendl.org
 2. 2. ÍNDICE1.- Proceso de elaboración, trámite e aprobación do Decreto 79/2010……………..3 a. Da derogación do Decreto 124/2007 ás Bases para o Decreto do Plurilingüismo.................................................................................................... 4 b. Anteproxecto do Decreto para o Plurilingüismo...................................... 73 c. Decreto 79/2010 para o Plurilingüismo.....................................................1402.- A política lingüística e cultural do goberno galego..........................................1843.- Actividades da Coordinadora Galega de ENDL.................................................277 III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais e 2 Minoritarias (CELRM)
 3. 3. Proceso de elaboración, trámite e aprobación do Decreto 79/2011 III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais e 3 Minoritarias (CELRM)
 4. 4. a. Da derogación do Decreto 124/2007 ás Bases para oDecreto do PlurilingüismoMestres de case 400 centros piden ao PP que nonretire o decreto do galegoA Coordenadora de equipos de Normalización Lingüística entregou onte as sinaturasde apoio á normativa do idioma no rexistro da XuntaEva Fuentes/Santiago21/04/2009 - 21:03 h. Máis de 360 Equipos de Normalización lingüística de centros educativos públicos e privados da comunidade autónoma asinaron xa un texto de apoio ao decreto do galego no ensino, unha normativa que o presidente do Executivo, Alberto Núñez Feijóo, anunciou que ía derrogar nada máis chegar ao poder. Voceiros da Coodernadora galega destas agrupacións, que foi a que promoveu a iniciativa. encargaronse de entregar onte no Rexistro Xeral da Xunta as sinaturas de respaldo, acompañados de arredor dun cento de mestres. Unha das representantes, Tina Formoso, aclaraba onte que conforman "un grupo de profesionais do ensino, moi plural". "Non somos de ningún partido en concreto, nin de ningún sindicato, nin queremos que se nos asocie. Hai xente de todas as ideoloxías, como debe de ser", explicaba unha das mestras, quen aclaraba que nos Equipos de Normalización Lingüística hai docentes de todas as materias e tamén representantes do alumnado e do resto de persoal dos centros. "Nós temos algo que dicir" Formoso sinalou tamén que á hora de falar da lingua nos colexios e institutos, eles teñen "algo que dicir" e que se lles debe ter en conta. "Somos os profesionais que estamos no tema e levamos moitos anos traballando con iso, dende principios dos anos 90, e estamos todos os días a pé de canón nos centros de ensino", engadiu a voceira da coordenadora galega. "Se van derrogar o decreto, que a nós en principio nos valía, e van poñer outro, nós temos algo que dicir. que consensúe con nós que vai facer porque somos parte implicada", dicíalle tamén a docente ao novo presidente da Xunta de Galicia. Ademais, Tina Formoso considera que Alberto Núñez Feijóo "ten que concretar" as liñas que vai seguir en materia de Política Lingüística. Segundo a profesora, polo de agora non poden valorar as palabras do líder do Executivo porque só falou de "trilingüísmo" e "normalización". "Iso a nos parécenos ben, pero ten que precisar e logo poderemos dicir algo", engadiu. Ademais, pediu que se derroga o decreto "non deixe un baleiro legal" e que a nova inciativa sexa "consensuada" con eles. As sinaturas entregadas onte no rexistro da Xunta apoian un documento que recolle a "preocupación" dos Equipos de Normalización Lingüística pola intención do novo Goberno de revocar a normativa de uso e promoción do galego no sistema educativo. Dito texto lembra que o decreto desenvolve un Plan Xeral que foi "aprobado por unanimidade no Parlamento de Galicia no ano 2004" e que "supón a superación dunha lexislación que tiña demostrado que III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais e 4 Minoritarias (CELRM)
 5. 5. non estaba respondendo aos obxectivos para os que fora deseñada, tal e como poñen de manifesto osúltimos datos do Mapa Sociolingüístico", da comunidade autónoma.O documento tamén defende a normativa aínda vixente porque "persegue como finalidade última que oalumnado acade, ao rematar os seus estudos, unha plena competencia lingüística que o capacite paraexpresarse oralmente e por escrito nas dúas linguas oficiais de Galicia". Así mesmo, o texto presentadolembra que con este decreto os centros poden elaborar o seu propio proxecto sobre a ensinanza dos idiomase que debe ser aprobado polo Consello Escolar, polo que conta coa "implicación e o consenso de toda acomunidade educativa".Traballo coordinadoDespois de facer entrega das sinaturas de apoio ao decreto do galego no Rexistro Xeral de Xunta, osintegrantes da Coordenadora Galega de Equipos de Normalización Lingüística celebraron a súa primeiraasemblea no Museo Pedagóxico de Galicia, situado en Santiago. Como a entidade a nivel autonómico seconstituiu recentemente, a reunión de onte tiña como obxectivo organizar o traballo conxuntamente epresentar o seu ideario, que defende que “se garanta que o alumnado sexa competente nas dúas linguascooficiais da comunidade ao final do ensino obrigatorio”. Tamén respaldan que haxa espazos para o uso dogalego no sistema educativo, dado que o Mapa Sociolingüístico demostra que este idioma “está a perderfalantes”. Na asemblea tamén se decidiu que se creará unha comisión organizativa, cun respresentante decada coordenadora comarcal –ou un voceiro se non hai este organismo creado nalgunhas zonas– e outrovoceiro dos centros relixiosos, que xa teñen o seu propio organismo. Acordaron constituir, ademais, unconsello directivo que contará con oito ou dez membros. O obxectivo é coodinar as actividades e ter “unhaúnica voz”.http://www.xornal.com/artigo/2009/04/18/galicia/mestres-casecentros-piden-pp-non-retire-decreto-do-galego/2009041821335293171.htmlVALENTINA FORMOSO, COORDINADORA GALEGA DE EDNL"Esténdese o discurso do plurilingüismo como problema,cando é unha vantaxe"Falamos coa voceira desta organización, que xa xuntou máis de 400 sinaturas de equipos denormalización en contra da derrogación do decreto do galego.Isabel G. Couso - 12:30 28/04/2009 Cando se cumpre un mes da posta en marcha da Coordinadora Galega de Equipos de Normalización e Dinamización Lingüística, falamos coa súa portavoz, Valentina Formoso, quen nos adianta cal está a ser proceso de formación deste colectivo, así como as súas metas a corto e longo prazo.Con que obxectivos nace a Coordinadora?Principalmente é un xeito de organizarnos, polo que a curto prazo o que queremos é coordinar os equiposde normalización dos diferentes centros e traballar en común a prol do galego. Non é máis que aproveitaros esforzos e non desperdiciar enerxías, cousa que si pasaba até o de agora. Xa a longo prazo, queremosacadar a máxima representatividade posíbel e gañar en eficacia para levar adiante as nosas iniciativas eservir de voz pública para todo o colectivo dos equipos de normalización lingüística do país.Na actualidade, xa existen outros colectivos que defenden o galego. En que vos diferenciades?Cando decidimos dar este paso, moitos medios nos confundiron coa Mesa, coa CIG... Nós non somos nadade iso, queremos que quede moi claro. O noso obxectivo é a normalización da lingua, pero somos un III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais e 5 Minoritarias (CELRM)
 6. 6. colectivo de xente de moi diferente ideoloxía, que non nacemos nin como organización enfrontada a unpartido, nin somos escisión de ningunha outra entidade. O único que queremos é defender a lingua dende ogremio no que nos atopamos e ao que representamos.A día de hoxe, con canta representatividade contades?Por agora levamos moi pouco tempo, pero foron moitos os que amosaron o seu interese en sumárense. Naasemblea do pasado 28 de marzo, cando nos conformamos oficialmente, había representación de máis de60 centros, se ben máis de 100 se interesaron na iniciativa malia que non puideron acudir. De momento,aínda estamos artellando toda a organización, estruturándonos por comarcas. A iniciativa foi moi benacollida e aprovéitase do traballo feito xa por outros colectivos que levan traballando no ámbito comarcalmoitos anos.Que papel tivo o resultado das últimas eleccións na decisión que tomastes de organizarvos?Evidentemente tivo un papel moi importante, se ben reitero que non nos conformamos como alternativa aoPartido Popular. Levamos xa moito tempo traballando, pero si serviu de revulsivo para decidirnos a uniresforzos e a continuar co traballo coordinado que viñamos facendo nos últimos anos e que promovía apropia Política Lingüística. O resultado electoral deixou todo no aire, de momento non se concreta nada,pero fálase de derrogar o decreto do galego e non sabemos que é o que se vai poñer no seu lugar.Precisamente a vosa primeira iniciativa foi a recollida de sinaturas en contra da derrogación dodecreto do galego. Cal foi o recepción que atopastes?A acollida foi moi boa. Até o de agora xa recollemos máis de 400 sinaturas dos diferentes equipos denormalización dos centros. Mesmo outros profesores e outros colectivos nos pedían participar na campañae nos dicían que querían sumarse pero, de momento, só nos limitamos ao colectivo que representamos. Nóssentimos a necesidade de que era necesario dicir algo ante todas as mentiras e o discurso demagóxico quesobre a lingua se mantivo durante a campaña electoral e que non está apoiado na realidade. O que sabemosa día de hoxe é que a pretensión é derrogar o decreto. O problema é que non sabemos cal será a alternativa,queremos logo que se promulgue outro e non quedarnos no limbo. Para nós o actual era mellorábel, maishai que recordar que desenvolve un plan de normalización que foi aprobado por unanimidade por todos ospartidos do Parlamento, cando gobernaba o propio Partido Popular.E como vedes a promesa electoral de que sexan os pais quen decidan a lingua na que se eduquen seusfillos?Non ten lóxica ningunha. A política lingüística non a poden decidir os pais, ó igual que non deciden ocurrículo do alumnado, en que curso deben os alumnos estudar a célula ou cando deben achegarse aocoñecemento das ecuacións. Segundo a Lei de Normalización, os estudantes deben rematar cunhacompetencia igual nas dúas linguas oficiais, polo que debe garantirse un 50% dos contidos en cada unhadelas. Non nos parece nin viábel nin correcto que agora decidan os pais porque entón, como se regula anova situación? Ademais, os pais xa contan actualmente cun poder de decisión que queda reflectido noConsello Escolar. O proxecto lingüístico de cada centro debátese neste órgano e é aí onde es pais teñen asúa opción de opinar; non é nada que se impoña.Que expectativas tedes cara ao futuro?De momento non podemos dicir nada, mentres non se concreten todos estes cambios. Foi un discurso quelle deu votos ao partido que agora está no goberno pero que non obedece á realidade. O que queremosdeixar claro é que o plurilingüismo non é un problema, senón unha vantaxe. Estase creando un discurso noque se converte esta riqueza nun problema. Claro que queremos ser bilingües, pero é que neste país só osomos os galegofalantes. Agardaremos a que se definan estas novas políticas e logo actuaremos.http://www.vieiros.com/nova/73694/estendese-o-discurso-do-plurilinguismo-comoproblema-cando-e-unha-vantaxe III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais e 6 Minoritarias (CELRM)
 7. 7. VALENTINA FORMOSO (EQUIPOS DE NORMALIZACIÓN)‘Nacemos para defender o galego nos colexios’H. Vixande . O sA Coordinadora de Equipos de Normalización e Dinamización Lingüística presentoulle ao novogoberno 200 sinaturas de equipos de normalización que están preocupados pola derrogación do decreto dogalego no ensino. Nunha asemblea, Valentina Formoso foi elixida voceira da Coordinadora que defenderá oidioma nos centros educativos e na rúa. 25.04.2009 | 08:13O resultado electoral ameaza con cambiar o papel do galego na educación, que opina?O que sabemos é que van derrogar o decreto. Para nós era mellorábel, pero servía. O problema é que agoranon coñecemos a alternativa. Hai mensaxes contraditorias, ambiguas. Esperemos que promulguen outro enon quedarmos no limbo. Mandan a mensaxe da normalización e do multilingüismo pero non aclaran nada.Entón están preocupados.Si porque non concretan, sobre todo despois de que se difundise o discurso baseado na mentira de que seimpón o galego. Calquera que coñeza os centros de ensino sabe que iso non é certo. O decreto falaba dun50% de materias en galego para conseguir a mesma competencia do alumnado nas dúas linguas. Aquíninguén fala de monolingüismo en galego.Ao seu xuízo, cales poden ser os resultados dunha política de normalización na que os pais teñen aúnica palabra?A política lingüística é política e correspóndelle facela ao goberno. Os pais non interveñen nos currículosporque sería absurdo que determinasen como hai que estudar as matemáticas. Supoño que a estas alturasnon se discute o que di o Estatuto, que o galego é a lingua propia de Galiza, nin que a Lei de Normalizacióndo 83 sinala que debe protexerse. Vemos que hai quen quere que o galego estea presente nunha soamateria, como unha lingua estranxeira. Isto impide que os nenos sexan bilingües e implica perder a nosalingua.Falta información?Falta. Con independencia de se os pais deben decidir como se imparte a educación, descoñecen as vantaxesdo ensino bilingüe porque hai quen se encarga de que non as saiban. Van a elixir que idioma queren sen terinformación suficiente. Grazas ao ensino bilingüe, dos quince premios estatais de bacharelato do últimoano, seis eran galegos.E que alternativa cabe?Non somos quen para dicir nada, pero a alternativa é o sentidiño. Necesitamos unha lei para que oalumnado sexa competente nas dúas linguas. O bilingüismo debe ser para todos, non só para os que temos ogalego como primeira lingua. E como todos temos dereitos, na administración terán que dirixirse a nós engalego se o requirimos. Haberá que formar agora a esas persoas que no futuro poderían ser funcionarios. III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais e 7 Minoritarias (CELRM)
 8. 8. Que medidas tomarán os equipos para defender o galego?A Coordinadora nace para organizar actividades conxuntas dos equipos de normalización no sentido deaproveitar recursos e aunar esforzos na dinamización lingüística nos centros. Esa é a liña da Coordinadora,os obxectivos son as actividades nos colexios. Houbo unha primeira medida, puntual, que foi redactar undocumento que sinalase a nosa preocupación, como tamén lle pedimos unha entrevista ao novo presidente.Daquela non nacen contra o PP.Iso hai que deixalo claro, nacemos para traballar a prol da lingua. Temos xente de ideoloxía moi plural,como debe ser. Que non nos confundan con partidos nin nos instrumentalicen.Cantas persoas ou centros forman parte da Coordinadora?De momento asinaron 400 equipos. A iniciativa apareceu xusto antes de semana santa e aínda estamos alanzar os folletos de inscrición. En Galiza, hai 1.500 centros con equipos de normalización, que se sumasen400 en tan pouco tempo é un éxito.Por primeira vez os equipos de normalización contan con respaldo e profesorado implicadoOs Equipos de Normalización e Dinamización Lingüística son órganos con carácter consultivo edinamizador nos aspectos cultural e lingüístico; forman parte da Administración dos centro de ensino eestán formados por profesorado, persoal da administración e, nalgúns casos, alumnado. Basicamentedeseñan e poñen en práctica actividades para impulsar o uso normal do galego nos colexios, para quedesaparezan os prexuízos. Os equipos existen desde os anos 90. A partir de 1995, un decreto estabeleceu anecesidade de que houbese un por centro de ensino, pero no último decreto, de 2007, ao coordinador doequipo, só ao coordinador, recoñéceselle o traballo, queda liberado de tres horas de clase como un xefe dedepartamento máis. O seu papel dá puntos e como xefe cobra un complemento salarial.Por outra banda, Valentina Formoso lembra que “normalización é un concepto moi amplo e colexios hainosde todo tipo”. Estima que “algo se avanzou, ou polo menos detívose en parte a castelanización. Nos últimosanos estaba a notarse un cambio. O ensino é un motor de castelanización, entran máis nenos falando galegodos que saen, pero houbo avances co nacemento dos proxectos lingüísticos de centro”. Por primeira vezalguén atendía os equipos e a Secretaría Xeral de Política Lingüística deulles un impulso. Creou oscoordinadores provinciais e constituíronse os seminarios de dinamización. Até entón, “había moita xentedesorientada, o posto de coordinador de normalización colocábanllo ao último en chegar ao centro. Taménse produciu unha modificación nas subvencións, que deixaron de outorgarse por alumnos e centro paravalorarse obxectivamente os proxectos presentados. Isto animou a traballar doutra maneira”, sinalaFormoso.http://www.anosaterra.org/nova/nacemos-para-defender-o-galego-nos-colexios.htmlQUEIXAS NA COMUNIDADE EDUCATIVAPouco acadado e por riba "involución" na atención álingua nas aulasA intención de Educación de enviar unha circular ás escolas que inicia a erosión dodecreto do galego, incomoda os equipos de normalización e os sindicatos do ensino.A. Rodríguez - 19:00 29/04/2009A decisión foi avanzada por dous xornais galegos na súa primeira plana esta cuarta feira: o Goberno"ordenaralle aos centros educativos que lles permitan aos seus alumnos elixir o idioma no que se dean as III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais e 8 Minoritarias (CELRM)
 9. 9. clases". Unha orde que, presuntamente, "partiu do presidente do Goberno", Alberte Núñez Feijoo, quen sedirixiu á Inspección Educativa, e materializarase, "de xeito inmediato" nunha circular que a Consellaría deEducación ha mandar a todos os colexios.Nesta noticia tamén se di que esta nova medida non vai constituírun "incumprimento doDecreto 124/2007" no ensino, xa que, segundo parece, a Xunta consultou con fontesxurídicas antes de tomar esta decisión.Mais isto último non lle parece certo ao secretario nacional da CIG-Ensino, Anxo Louzao, quen sinalou queas instrucións da Xunta "non poden contradicir a Lei". "Non teñen marco legal para aplicar esta medida,porque en materia de normalización lingüística hai que ter en conta o Estatuto de Autonomía, a Lei deNormalización Lingüística e o Decreto 124/2007, por esta orde", lembrou Louzao. Alén disto, o sindicalistada CIG sinalou que, segundo puideron comprobar, na Inspección Educativa non teñen noticia desta "ordede Feijoo". Nesta liña tamén se manifestou o responsábel de Pública da Federación do Ensino de CCOO,Jose Fuentes Fariña e a voceira da Coordinadora Galega de Equipos de Normalización Lingüística,Valentina Formoso."Escoite os expertos en sociolingüística e tome as medidas que eles aconsellan para potenciar a nosalingua", pídenlle ao presidente da Xunta desde o Sindicato de Traballadores do Ensino (STEG). "Todos osestudos sociolingüísticos están a recoñecer a falla de competencia lingüística en galego por parte doalumnado", reprochan desde este colectivo. Ironizan desde o STEG chamando a atención sobre o feito deque o mesmo argumento co que se quere obstaculizar o uso do galego nas aulas serviría para as aulas deinglés ou francés, onde no caso de que o profesorado decidise o uso oral destas linguas "o alumnado poderáinvocar a liberdade de elección e mesmo a Constitución para non cumprir cunha medida fundamental parao aprendizaxe das linguas"."Día tras día só oímos medidas contra o galego, e estas últimas afirmacións son sumamente graves"Nesta liña, Louzao quixo sinalar que "dende o primeiro día", dende a "toma de posesión, e mesmo dendeantes", o PPdeG vén comunicando unha "serie de medidas involucionistas para a nosa lingua ante as que,dixo, non van "ficar impasíbeis". "Imos facer todo o posíbel para que non haxa nin unha soa medida quesupoña un paso atrás no que levamos conseguido neste tempo, nas loitas do profesorado e da sociedade".Louzao sinalou que a central sindical ha ollar a posibilidade de que a circular chegue aos centros "dendeunha perspectiva legal", e no caso de que a cousa vaia cara adiante, han "levar á Xunta de Persoal estetema, para facer fronte común todos os representantes dos traballadores, para chegar a un acordo conxuntoque paralice as medidas involucionistas deste Goberno". "Agardamos que outras organizacións sindicaiscoincidan nisto, porque parece que para moitos esta non é unha cuestión de interese prioritario, peroagardamos que haxa un mínimo de receptividade", dixo Louzao, lembrando que "precisamos unhanormativa que ampare o noso idioma, porque somos conscientes de que estas medidas do Goberno estáncreadas contra o futuro da lingua galega, para poñela en tea de xuízo como lingua de uso no ensino e nasociedade". "Os datos dos que dispoñemos falan dunha preocupante perda de falantes, o que tería queapurar o Goberno a activar medidas e mecanismos para que isto non se produza, non ao contrario: o certo éque en Galiza hai unha realidade diglósica na que a nosa lingua é a desfavorecida, tendo menos dereitosque o castelán, o idioma que historicamente foi imposto. Non podemos permitir que o galego se trate comaun idioma estranxeiro", concluíu Louzao."Están creando conflito onde non o había, e gobernando para unha minoría sectaria"Segundo lle contou a Vieiros Jose Fuentes Fariña, responsábel de Pública da Federación do Ensino deCCOO, "a norma que hai, mentres non haxa outra, hai que cumprila". Nesta liña sinalou que lle parecía"esperpéntico" que sexa o propio Goberno o que faga un "chamamento para que non se cumpran as leis"."Somos conscientes de que son escravos das palabras que dixeron durante a campaña electoral para captaro apoio dunha minoría, pero facer o que se dixo en campaña non implica fomentar o incumprimento da lei",sinalou Fuentes Fariña."Se fomentamos que cada un faga o que lle dea a gana, podemos atoparnos con que os alumnos terminan aESO sen as competencias curriculares precisas, sexa en galego, sexa en castelán, o que non os farían aptospara aprobar o curso", lembrou o sindicalista de CCOO, detallando que "non se lle poden poñer pedras nocamiño ás competencias curriculares estabelecidas por lei". III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais e 9 Minoritarias (CELRM)
 10. 10. Alén disto, outro feito que incomodou altamente a CCOO é que o Goberno tomase esta decisiónunilateralmente, sen manter un "diálogo social". "Están a gobernar só para un sector minoritario e sectario,xa que a maior parte da poboación non está de acordo con esta medida". Nesta liña, sinalou que dende o seusindicato tentaron contactar repetidas veces coa Consellaría de Educación, para contrastar as informaciónsaparecidas nos medios de comunicación, mais "non houbo resposta de ningún tipo"."Esta medida lexitima a ilegalidade real comprobada nalgúns casos""Polo que lemos, parécenos que esta medida chama ao incumprimento do decreto do Galego, e parécenosque é inaudito que un Goberno apele a non cumprir a lexislación vixente, e ademais nun ámbito social tandelicado como é a educación", contoulle aVieiros Valentina Formoso, voceira da Coordinadora Galega deEquipos de Normalización Lingüística. Facendo unha análise do publicado, Formoso sinalou, en primeirolugar, "unha circular non pode ir en contra dunha norma estabelecida, senón que debe ser aclaratoria norelativo a esa norma"; en segundo, que "esta medida está feita sen consenso ningún, cando o propio Feijoodixo na súa investidura que había gobernar para todos e a nós, por exemplo, ninguén nos chamou, sendocomo somos parte implicada"."Semella", dixo Valentina Formoso, "que os votos prestados dos que falaba o conselleiro de Educación haiben pouco no mesmo xornal que publica esta información agora, pesan máis que o consenso". Formosotamén quixo facer fincapé en que, con esta medida anunciada, o Goberno non vai poder "conseguir osobxectivos que marca a lexislación educativa vixente, a LOE", que sinala que nunha Comunidade ondehaxa dúas linguas oficiais, o alumnado debe ser competente nas dúas: "un alumno que, por exemplo, teñalingua galega coma se fose unha lingua estranxeira, non vai ser competente, do mesmo xeito, en galego een castelán, ademais de que nalgúns contextos, como os urbanos, aos alumnos failles falta máis espazos deuso para aprender galego". Finalmente a voceira da Coordinadora Galega de EDNL dixo que esta medida,de se cumprir, "ha lexitimar a ilegalidade real e probada, nalgúns casos, xa que nin o Decreto de 1995 nin oactual se están a cumprir en varios centros". Nesta liña Formoso sinalou que lle parece "surrealista" que seescolla a lingua das clases, dándolle esta "liberdade ao profesorado para que faga o que queira... Agoraparece que imos poder escoller até se queremos dar sintaxe, ou literatura medieval", concluíu.http://www.vieiros.com/nova/73731/pouco-acadado-e-por-riba-involucion-na-atenciona-lingua-nas-aulasOs educadores critican a Feijóo por chamar a"insumisión" en materia lingüísticaA Coordinadora Galega de ENDL considera "inadmisible" o incumplimento da lexislacióneducativa por parte de Alberto Núñez Feijóo e asegura que o novo presidente estáchamando á "insumisión" para non cumprir o decreto do ensino do galego.Por Galicia Confidencial | Galicia | 29/04/2009Diante das noticias publicadas hoxe na prensa onde se recolle que o Presidente da Xunta de Galicia, o sr.don Alberto Núñez Feijoo, vai enviar unha circular aos centros educativos dando instrucións a respecto dadistribución curricular das linguas oficiais nos centros educativos segundo a vontade do alumnado e oprofesorado, a Coordinadora galega de ENDL considera inadmisible que un presidente dun goberno incite aincumprir a lexislación educativa mediante unha circular, documento este que ten como finalidade "aclarar"aspectos da lexislación, nunca para ir en contra dela, xa que non é un instrumento normativo. III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais e 10 Minoritarias (CELRM)
 11. 11. Neste momento está en vigor o Decreto 124/2007, que regula o uso e promoción do galego no sistemaeducativo e que procura que o alumnado reciba un 50% de clases en lingua galega, para así poder garantirque sexa competente nas dúas linguas da comunidade, algo que só se pode conseguir se o alumnadoaprende galego pero tamén "en galego".Coas medidas postas en práctica no Decreto, non se atentou contra ningún "dereito civil", polo tanto o nosocolectivo non entende porque se fala de "repoñer os dereitos civís nas aulas". A Coordinadora non dá cretoa esta chamada á "insumisión" baixo o discurso da liberdade que deixa na elección do alumnado e doprofesorado a lingua das clases, cando está lexislado mediante un Decreto que se estaba comezando aaplicar e que aínda non foran avaliado.Os integrantes da Coordinadora Galega de ENDL tamén mostran a súa sorpresa polo momento e a forma enque sae esta noticia. Tras un discurso de investidura no que se repetiu ata a saciedade a palabra consenso,promove esta medida sen contar coas persoas e entidades que están implicadas directamente no procesoeducativo e/ou con todos aqueles que participaron na redacción do Plan xeral de normalización da linguagalega, aprobado por unanimidade no Parlamento. Dá así a impresión de que os "votos prestados" dos quefalaba neste días o Conselleiro de Educación, o sr. don Jesús Vázquez, pesan máis ca calquera intenciónreal de consenso.http://www.galiciaconfidencial.com/nova/3202.htmlRevisión de la política lingüística en la educaciónSindicatos, APAs y directores de colegios critican que sepueda elegir el idioma en clasePara evitar problemas legales la Xunta esperará a modificar primero el decreto delgallego antes de dar libertad a alumnos y profesores para expresarse en la lenguaque quieranP.PÉREZ - SANTIAGO La decisión de la Xunta de ordenar a los colegios permitir la libre elección delidioma en las clases ha generado desconcierto entre profesores, directores de centro y padres de alumnos,que critican que se quiera “eliminar de un plumazo” el decreto sobre el gallego en la enseñanza sinconsultar antes con la comunidad educativa. Entretanto, las APAs de los colegios católicos concertados hanaplaudido la iniciativa adoptada por el Gobierno gallego porque, en su opinión, permite “acabar con elmodelo totalitario y de imposición lingüística” que existía hasta ahora.El Gobierno gallego anunció ayer que modificarán el decreto del gallego para que en el próximo curso queempieza en septiembre esté vigente ya la libre elección del idioma en las clases. La idea inicial era enviaruna circular a los centros para que esta medida entrase en vigor de forma inmediata. Sin embargo, losservicios jurídicos de la Xunta plantearon dudas sobre la conveniencia legal de aplicar esta opción antes decambiar el decreto y aconsejaron posponerla hasta septiembre.Precisamente los padres de alumnos de colegios públicos y responsables de centros habían tachado ayer de“apurado” que la Xunta intentase cambiar ya ahora el modelo lingüístico del sistema educativo de Galiciacuando aún está vigente el decreto sobre el gallego en la enseñanza.En su opinión, la circular anunciada por Feijóo es además “innecesaria”.“La polémica sobre la lengua esartificial y deriva de un desconocimiento de la realidad educativa”, apuntó el presidente de la Asociación deInstitutos de Secundaria, José Ángel Suárez. Según explica, con el actual decreto del gallego hay unanorma general para impartir la mitad de las clases en esta lengua pero advierte de que “los chavales puedenexpresarse en las clases en castellano o en gallego”. “Es una práctica habitual”, asegura. Por esta razón no III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais e 11 Minoritarias (CELRM)
 12. 12. ve justificado que el Gobierno autonómico remita una circular a los colegios “para reponer los derechosciviles de las aulas” . “Es rizar el rizo”, apunta.Más indignado se mostró el presidente de la Confederación de Padres de Alumnos (Confapa), VirgilioGantes, que cree que es “poco serio” que se quiera cambiar “de un plumazo” el modelo lingüístico de laenseñanza gallega. “Si el presidente de la Xunta quiere cambiar el decreto del gallego debe hablar con lacomunidad educativa, pero hasta entonces debe acatar la normativa vigente”, apunta.Gantes defiende que los alumnos deben terminar la educación obligatoria dominando los dos idiomasoficiales y avisa que si se deja “libre albedrío” a los estudiantes para elegir la lengua “habría sitios en losque acabaría muriendo el gallego y en otros dejaría de hablarse el castellano”. Por ese motivo, el presidentede los padres de alumnos aboga por que exista una obligación mínima para aprender las dos lenguas.En los colegios concertados, sin embargo, hay división. La asociación de Escuelas Católicas de Galicia creeque la medida adoptada por la Xunta “no es oportuna” y apuesta por incentivar el gallego en las aulas. “Enlos centros no hay ningún tipo de problema con el idioma y yo creo que se debería inducir a los alumnos ahablar en gallego”, defiende el secretario de los colegios católicos, Xosé Francisco Reboiras.Sin embargo, los padres de alumnos de centros concertados, agrupados en la Congapa, no opinan lo mismo.“La medida adoptada por la Xunta es buena y necesaria porque hasta ahora el modelo era pocodemocrático”, denunció el presidente de las APAs de colegios privados, José Ramón Hermida.CentralesLos sindicatos gallegos, por el contrario, coinciden en apoyar el decreto del gallego en la enseñanzaaprobado por el bipartito y critican la “involución” en materia lingüística que, en su opinión, plantea NúñezFeijóo.Para Anxo Louzao, de la CIG, enviar ahora una circular a los colegios dando libertad para elegir el idiomasería “ilegal”. Esta medida supondría además, según denunció, “un retroceso flagrante” que colocaría a lalengua gallega en “una situación desfavorecedora”. “Es una sentencia de muerte para nuestro idioma”,criticó.Para Comisiones Obreras es “muy grave” que el PP haga “un llamamiento a incumplir la ley en materialingüística”. Los sindicatos tendrán ocasión de abordar este asunto con el conselleiro de Educación, JesúsVázquez, en la reunión de la mesa sectorial que tendrá lugar el próximo lunes.Los equipos de normalización lingüística también han mostrado su rechazo a la decisión de la Xunta deenviar la circular a los centros. “Es inadmisible. Es una llamada a la insumisión”, denunciaron.PSdeG y BNG acusan a Feijóo de “aberración pedagógica”“Aberración pedagógica”, “vulneración de la legalidad vigente”, “bilingüismo de imposición y crispación”.Son sólo algunas de las reacciones que ha suscitado en los grupos de la oposición el anuncio de NúñezFeijóo.El BNG, a través de sus portavoces de Educación y Lingua, Carme Adán y Bieito Lobeira, es el que defineel anuncio de Feijóo como una “auténtica aberración pedagógica” en su “aplicación práctica”. Losnacionalistas hacen hincapié en que la invitación del PP es una “vulneración de la legalidad vigente y unaauténtica provocación” por parte del Gobierno gallego, que pretende imponer un modelo que “excluya” algallego de la enseñanza. Al respecto recuerdan al titular de la Xunta que “es un derecho civil garantizar” alalumnado “la posibilidad de conocer y expresarse” en gallego.Los socialistas tampoco se han quedado callados. Como el decreto que regula el uso del gallego fue obra deuna consellería del PSdeG en la pasada legislatura, sus críticas se centran en explicar que este “nuncaprohibió el uso del castellano” en las aulas. Decreto en mano citan que “el alumnado utilizará, con caráctergeneral, el gallego en las manifestaciones oral y escrita”. El PSdeG explica que la norma de 2007 coincidecon la de 1995 al indicar “de forma razonable” la conveniencia de en las materias que se den en gallego seaesta la lengua habitual del aula.El portavoz de Educación del Grupo Parlamentario Socialista, Guillermo Meijón, exige a Feijóo queexplique qué pretende con el anuncio de una libre elección del idioma “que ya existe, por lo que no indicanada novedoso”. Para Meijón, la orden de la Xunta manifiesta que para el PP el “bilingüismo armónico setraduce como bilingüismo de imposición y crispación”.http://www.farodevigo.es/galicia/2009/04/30/galicia-sindicatos-apas-directores-colegios-critican-pueda-elegir-idioma-clase/321930.html III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais e 12 Minoritarias (CELRM)
 13. 13. A circular sobre o galego que prevé a Xunta contradía normativa vixenteOs criterios previstos no decreto que regula o uso da lingua no ensino só poden sermodificados por unha norma de igual ou superior rango. Os sindicatos e os grupos daoposición critican que a Xunta “incite a incumprir a lei” e “ataque os cativos avances”dalingua nas aulas.David Lombao / Santiago 01/05/2009A circular que, segundo o anunciado polo presidente da Xunta nunha entrevista radiofónica, enviará aconsellería de Educación aos centros de ensino para, apunta Alberto Núñez Feijóo, “reponer los derechosciviles” no relacionado co uso da lingua, tanto oral coma escrita, colide co estipulado no decreto 124-07 deuso e promoción do galego.Segundo fontes xurídicas consultadas por Xornal de Galicia, a circular ordenará, na práctica, incumprir oactual decreto –cuxa derrogación xa foi anunciada polo Goberno–, que suliña que “o alumnado utilizará,con carácter xeral, o galego nas manifestacións oral e escrita”.Así, con esta medida, a Xunta deixaría sen efecto unha norma que, segundo as mesmas fontes, “só pode sermodificada por outra de igual ou superior rango”, isto é, por un novo decreto ou por unha lei, polo que “iríacontra a legalidade”.Neste escenario, o proposto por Feijóo –quen, na mesma entrevista, asegurou que o envío da circular seproduciría “de forma inmediata– tamén contradiría o disposto no decreto que o Goberno de Manuel Fragapublicou en 1995, segundo o cal “débese procurar que os alumnos” utilicen o galego “nas manifestaciónsoral e escrita”.Oposición e sindicatosAo longo do día de onte, diversos sindicatos vinculados ao mundo do ensino, así como a oposiciónparlamentaria, mostraron o seu rexeitamento a uns plans que, en opinión da Coordenadora Galega deEquipos de Normalización Lingüística, supoñen que o presidente “incita a incumprir a lexislacióneducativa.Nun sentido semellante expresábase, en declaracións a este diario, o secretario nacional de CIG Ensino,Anxo Louzao, que reprocha a Feijóo o que considera un “ataque na liña de flotación” dos “cativos avances”do galego na escola.Dende os grupos da oposición, o PSdeG lembra, a través de Guillermo Meijón, que o decreto vixente “nonprohíbe que os alumnos usen o castelán nas aulas”, mentres que o PP, afirma, “traduce bilingüismoharmónico como bilingüismo de crispación”.Mentres, o BNG insta a Feijóo a “explicar no Parlamento” unha iniciativa que, di Bieito Lobeira, supónunha “provocación” ademais dunha “vulneración da legalidade vixente”.http://www.xornal.com/artigo/2009/04/29/galicia/circular-galego-preve-xunta-contradi-normativa-vixente/2009042920223799565.html III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais e 13 Minoritarias (CELRM)
 14. 14. DÍA DAS LETRASUnha marea humana toma as rúas en defensa da linguapropia18.05.2009 Arredor de 40.000 persoas recuperan o espírito das mobilizacións contra amarea negra do "Prestige" para rexeitar a política lingüística do Partido Popular"O galego une", un dos lemas que usa a Mesa pola Normalización Lingüística nas súas campañas, foi ontemáis certo ca nunca na manifestación que concentrou en Compostela miles de persoas para rexeitar odesregulamento do idioma propio do país proposto polo goberno do Partido Popular (PP). A manifestación,convocada pola Mesa e apoiada por 600 colectivos, converteuse na máis multitudinaria en Galicia desde asmarchas pola marea negra do Prestige no 2002 e nun fito histórico das mobilizacións para a defensa dogalego, advertencia clara ao presidente Alberto Núñez Feijóo de que a conflito lingüístico aberto polo seupartido na pasada campaña electoral pode ser só o comeza dun incendio que sacuda a lexislatura.Nin o frío nin as continuas chaparradas impediron que arredor de 40.000 persoas marchasen durante casetres horas polas rúas da cidade desbordando as máis optimistas previsións dos organizadores. De feito, aPraza da Quintana, onde concluía o percorrido, tivo que ser baleirada dúas veces para dar cabida a todos osasistentes, repetindo en cada ocasión a lectura do manifesto. Gaitas, pandeiretas ou caracolas acompañarona manifestación nun espectáculo onde non só se vían as pancartas de partidos como o BNG, sindicatoscomo a CIG ou a CUT ou organizacións como Galiza Nova. Máis alá das bandeiras coa estrela vermella, oque había eran carteis con enormes corazóns, familias enteiras berrando "En Galicia, en galego!" emanifestantes sen unha adscrición política concreta que fan pensar no rexurdir do movemento socialxestado a finais dos anos noventa e elevado ao rango de fenómeno de masas con Nunca Máis.Nun dos seus discursos máis incisivos e enxeñosos, o presidente da Mesa, Carlos Callón, arremeteuespecialmente contra Núñez Feijóo e a súa tese recente de que el defendería a linguas dos que pretendenapropiarse dela, en alusión ao nacionalismo galego. "Que se apropie o seu goberno", escenificou Callónsobre o estaribel, "que se apropie a conselleira de Sanidade, analfabeta en galego. Que se apropie o conselleiro de Economía, Javier Guerra, analfabeto en galego tamén. Que se apropie a conselleira do Mar, RosaQuintana, que quixo xurar o seu cargo en castelán, como se fose tan difícil aprender dúas frases en galego".Callón tamén criticou o conselleiro de Cultura -"exhibe moito curriculum cosmopolita pero non tenvergonza de dicir que a cultura galega está moi ben, pero é limitada"- e a "demagoxia e manipulación" doGoberno do PP. "As persoas que falamos en galego tamén temos dereitos civís" e "o feito de gañar aselección non fai que as mentiras se convertan en verdade". Desde esta prespectiva, o presidente da Mesaadvertiulle a Feijóo que "non conten con ningún consenso para reducir a nosa lingua".O acto concluíu coa lectura do manifesto en defensa do galego "impulsado por 30 personalidades" en xuñode 2008 e que conta xa "con máis de 20.000 apoios individuais e de 600 entidades sociais, deportivas eculturais".Durante a súa lectura -que se realizou en dúas ocasións- as escritoras Teresa Moure e Yolanda Castañopediron "igualdade de dereitos entre galego e castelán". Pola súa banda, Avelino Pousa Antelo e Nemesio III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais e 14 Minoritarias (CELRM)
 15. 15. Barxa recordaron que o Consello de Europa advertiu que en Galicia "non se aplican os tratadosinternacionais para promocionar a lingua no ensino ou os servizos públicos" e que lle corresponde ó pobogalego definir a súa política lingüística a través das institucións".O portavoz nacional do BNG, Guillerme Vázquez, deputados deste partido como Teresa Táboas ou CarlosAimerich, escritores como Bernardino Graña, Cesáreo Sánchez e Manuel Rivas, militantes socialistas comoMercedes Rosón, o patriarca nacionalista Xosé Manuel Beiras, o cineasta Antón Reixa ou a académicaMargarita Ledo -que prefriu Compostela a Láncara, sede da sesión extraordinaria da RAG- son algúns dosnomes que acompañaron desde distintos ámbitos aos manifestantes."Unha lingua", díxolles Manuel Rivas aos periodistas, "só nace unha vez. É un don marabilloso quepertence ao mundo" e "aínda que existan 5.000 non chegan". Son, engadiu, como "6.000 ríos ou 6.000bosques, que sempre parecerán poucos". E o mesmo que cómpre defender a natureza, a defensa do galego é"unha obriga" porque o benestar da lingua "está asociada ao benestar xeral".http://www.galiciahoxe.com/index_2.php?idMenu=86&idNoticia=427795Decenas de miles de personas exigen al PP que elgallego "no dé un paso atrás"A Mesa se vio "desbordada" y hubo que leer dos veces el manifiestoSILVIA R. PONTEVEDRA - Santiago - 18/05/2009"Tenéis que moveros. Salid unos para que puedan ir entrando los que aún vienen de la Alameda. Hay quecambiar el público para leer otra vez el manifiesto. Pero mientras, no dejéis de gritar: Pola nosa lingua, ninun paso atrás". En la Quintana, pegado al micrófono, sobre el minúsculo escenario, Carlos Callón,presidente de A Mesa pola Normalización Lingüística, intentaba organizar el caos sobre la marcha. Conuna sonrisa de oreja a oreja, decía sentirse "desbordado" y prometía que el año que viene reservará para lalectura del manifiesto la plaza del Obradoiro. La policía nacional contó 20.000 personas. La organización,"más de 50.000". La leyenda urbana asegura que en la Quintana, cuando está a reventar, caben 15.000. Yayer, al menos, este espacio se llenó dos veces, en ese fluir continuo de gente que empezó como riada,atascando el peaje y los accesos a la capital, y después se repartió en caudalosos afluentes, avanzando porlas calles que desembocan en la plaza de la Puerta Santa. En la marea humana se oía también hablarcastellano. Personas educadas en la lengua estatal sosteniendo carteles que decían "eu amo o galego"."Queda demostrado que el gallego une", defendía ante tal evidencia Callón. "Señor Feijóo, no somos pocosni cuantitativa ni cualitativamente, así que ni un paso atrás".Eran tantos los que, respondiendo a la llamada de A Mesa, llegaron a Santiago para defender el derecho avivir en gallego, que cuando unos ya empezaban a buscar dónde comer otros aún desenrollaban laspancartas. Al final, y pese a que se repitió, muchos se quedaron sin escuchar el manifiesto que leyeron lasescritoras Teresa Moure y Yolanda Castaño, el abogado Nemesio Barxa y el galleguista Avelino PousaAntelo. Éste, a sus 95 años, prometió seguir luchando, ahora "más que nunca", por la lengua propia."Gracias a todos los que estáis aquí. Galicia no morirá. El idioma no morirá", proclamó desde el palco elveterano orador. "Avelino, oé, oé", respondió un público enfervorizado en el que abundaban los carritos debebé y los niños con el mal de la lengua azul, teñida por las piruletas que repartía la organización. "Dicenque quieren bilingüismo cordial, amable, pero lo que quieren es sumisión cordial, amable", gritaba por elmicro, bregando con la imposible megafonía, el presidente de A Mesa. "Y ahora dicen que quierenconsenso, pero que no nos pidan ningún consenso para enterrar el gallego ni para que renunciemos anuestros derechos".Callón iba soltando el discurso a cachos, interrumpido continuamente por un auditorio que no paraba degritar consignas ("sempre en Galiza, sempre en galego"), y de cantar ("somos gallegos, gallegos seremos,por españoles nunca pasaremos"). No había hueco para el desánimo a pesar de esa lluvia casi constante que III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais e 15 Minoritarias (CELRM)
 16. 16. se transformó en diluvio a la altura de la plaza de Galicia. Entonces, surgieron los lemas inspirados en lameteorología: "Que chova ou que vente, o galego sempre", "aínda que se molle, a lingua non se encolle","que chova, que non, Galiza é unha naçom". Había defensores de la "reunificaçao nacional da Galiza ePortugal", sindicatos de profesores y ganaderos, colectivos de estudiantes, asociaciones culturales yalgunos grupos políticos de aquéllos que el 8 de febrero hicieron frente a la manifestación de GaliciaBilingüe. Hoy 20 independentistas siguen encausados por aquella accidentada jornada.Sobre un muro, vestidos de blanco, con caretas y amordazados con la bandera de España, varios militantesde Ceivar reclamaban la liberación de presos políticos y acusaban a Galicia Bilingüe, PP y PSOE de ser"inimigos do galego". Al ver sus mordazas rojigualdas y el nombre del colectivo de Gloria Lago pintado enla sábana, Maribel, una mujer llegada de A Coruña, se encaró con ellos creyendo que eran de GaliciaBilingüe. Los chicos no sabían qué decirle para aplacarla. Los manifestantes de ayer eran tantos y tanheterogéneos que entre ellos ni se reconocían.Estaba representada la plana mayor del BNG. Faltaba Quintana, pero asistieron, entre otros, GuillermeVázquez, Aymerich, Jorquera, Adán, Táboas, Suárez Canal, Francisco Rodríguez, Beiras, Martiño Noriegay Camilo Nogueira. No había nadie del PSdeG (con su propio acto en Boisaca) ni, en principio, nadie delPartido Popular. "¿Dónde están, que no se ven, los bilingües del PP?". Se dio la casualidad de que elpúblico empezó a corear esto justo cuando entraba en la Quintana, dejándose llevar como uno más por lacorriente manifestante, Rafael Cuiña, hijo del delfín de Fraga, militante popular y padre de un niño que sellama Xosé.Mientras, cuando le dejaban seguir adelante los coros del respetable, Callón avanzaba con ese discursopronunciado sin chuleta: "Feijóo, lo mismo que levantó en su día la bandera del odio contra nuestra lengua,dijo ayer que había quien quería apropiarse del gallego. Nosotros le pedimos que él también se apropie delgallego, que lo haga suyo, y también se lo pedimos a sus conselleiros, como Pilar Farjas o Javier Guerra,analfabetos en gallego". "Que aprendan gallego, que aprendan gallego", "los conselleiros, a las galescolas",cantaba entonces el público dando botes.En el montón infinito se veían las cabezas de Margarita Ledo, Bernardino Graña, Manuel Rivas, Suso deToro y Antón Reixa. También estaba Mercedes Peón, que subió al escenario para cantar. "Es la mayormanifestación por la lengua de la historia", exclamaba feliz el líder de A Mesa. Al pasar la comitiva por larúa do Vilar, el Jazzman de los soportales acompañó con su guitarra la voz de los manifestantes. En lapropia marcha había grupos de gaitas, tambores, algún cabezudo y cuatro zancudos que se presentaroncomo "profesores de gallescuela" y que, al final, valiéndose de su talla, terminaron supliendo a los guardiasque no estaban y distribuyendo a la gente por las calles. Esta vez, si había policía y antidisturbios, no se lesvio.Volvió a llover mucho, a pesar de lo ben acompasado del cantar, cuando los manifestantes queconsiguieron entrar en la Quintana entonaron en Himno. Callón, que prometió a los suyos no ponerse lachupa en todo el tiempo para lucir el corazón rojo de la camiseta (Eu amo o galego), confesaba que al llegara casa se iba a tomar un Frenadol. Pero aún llovió más, mucho más, cuando, al cabo de las dos horas ymedia que duró la marcha principal, volvió a sonar el himno en la otra punta de la ciudad vieja. En la Prazado Toural, estaban celebrando su propio acto del Día das Letras aquéllos que se definieron como "másexigentes". La Associaçom Galega da Língua, apoyada por una veintena de colectivos independentistas,leía su particular manifiesto, efectivamente más reivindicativo.No hubo crispación. Lo de ayer era una fiesta pasada por agua, pero una fiesta al fin y al cabo. El másenfadado parecía Pousa Antelo: "Feijóo es un arrecastado, habría que exportarlo". Pero Callón templabagaitas: "La fuerza de nuestro amor no puede ser inútil".http://www.elpais.com/articulo/Galicia/Decenas/miles/personas/exigen/PP/gallego/paso/elpepiautgal/20090518elpgal_1/Tes III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais e 16 Minoritarias (CELRM)
 17. 17. A Xunta pon enriba da mesa a “segregación” poridioma nas aulasO conselleiro de Educación insiste en derrogar o decreto do galego e indica que oscambios serán a partir do curso 2010/2011.D. LOMBAO / R. SUÁREZ19/05/2009Vintecatro horas despois de que 40.000 persoas rexeitasen en Compostela un posible “retroceso” no graode protección do galego, sobre todo no ensino, o Goberno do PP optou por teimar nas súas posturas eincluso levalas un pouco máis alá, xa que o conselleiro de Educación, Jesús Vázquez, suxeriu queanalizarán a posibilidade de segregar nas aulas aos alumnos segundo o idioma, reivindicación deorganizacións como Galicia Bilingüe que, en principio, a Xunta apartou ao chegar ao poder. O anuncio foifeito polo responsable autonómico do ensino durante a rolda de prensa que ofreceu onte xunto ao novosecretario xeral de Política Lingüística, Anxo Lorenzo, na que ambos sortearon durante máis dunha hora aspreguntas dos informadores sobre uns plans lingüísticos que, polo momento, se sustentan sobre unha únicapremisa á que eludiron dar forma: “O noso compromiso –afirma o conselleiro– é derrogar o decreto”.Anxo Lorenzo sostén que o decreto que elabore o Goberno de Núñez Feijóo se baseará na “promoción” dalingua galega e no respecto á “liberdade das persoas”. En calquera caso, o secretario xeral recoñece queaínda “non hai un bosquexo” para a elaboración dun documento no que, afirman, “os pais terán moito quedicir” mediante unha “consulta ampla” da que aínda non se coñece o formato e cuxos primeiros pasos,explica o conselleiro, se producirán “xa”. Sobre esa posible elección por parte dos titores legais dosalumnos apunta o conselleiro que, malia á esa consulta, “non é posible unha carta” para cada pai ou nai.Así e todo, as variacións lexislativas non chegarán ás aulas ata o curso 2010-2011 xa que, di Vázquez, o“axustado” dos prazos fai inviable que o novo decreto estea preparado despois do verán. “Preferimos –explica– tomarnos un tempo prudencial” para elaborar un texto que “ten que perdurar no tempo” e cuxoprimeiro borrador podería estar listo o vindeiro mes de xaneiro, momento no que se iniciarían as“consultas” cos diversos colectivos. Mentres tanto, di, a consellería transmitirá “indicacións” aos centroseducativos, se ben estas, ao contrario do que inicialmente anunciara o presidente da Xunta, non contradiránas normas vixentes, dado que “mentres non derroguemos o decreto, non podemos actuar contra alegalidade”.Unha das cuestións máis espiñentas ás que Vázquez e Lorenzo tiveron que facer fronte en reiteradasocasións ao longo da súa comparecencia foi a vencellada á posibilidade dunha posible separación dosalumnos en función da lingua que os seus pais escollan. Segundo o titular de Educación, a consellería nondi, polo momento, “nin si ou non a nada”, nun contexto no que esa posible “segregación” se “pode poñerperfectamente enriba da mesa” se ben, apunta Vázquez, a Xunta non fará “nada en contra da legalidade”nocaso de aplicar unha medida que, recoñece, tería “un custo moi elevado”.Pola súa parte,Lorenzo afirmou “respectar” a manifestación celebrada onte en Santiago, na que máis de40.000 persoas protestaron contra a derrogación do decreto do galego, pero reiterou que, a pesar diso, anorma “vaise a derrogar”. “É un momento quente, conflitivo arredor da lingua”, admitiu. Por último, oconselleiro recoñeceu que “as galescolas non teñen sentido con este modelo”.http://www.xornal.com/artigo/2009/05/18/galicia/xunta-teima-pon-enriba-da-mesa-%EF%BF%BDsegregacion-idioma-nas-aulas/2009051822275719781.html III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais e 17 Minoritarias (CELRM)
 18. 18. AULASEducación hará una consulta sobre la lengua y nodescarta segregar19.05.2009 Quiere integrar a las familias en el diseño de su propuesta, pero matizaque no es posible un modelo a la carta y que deberá garantizarse igual competenciaen gallego y castellanoI. CASAL • SANTIAGOCon el lema A educación está a cambiar Galiciaheredado del bipartito de fondo, medio centenar depreguntas sobre política lingüística en algo más de una hora de rueda de prensa sirvieron ayer para aclararpoco en qué consistirá el nuevo decreto del gallego. Solo tres días después de su toma de posesión, elsecretario xeral de Política Lingüística, Anxo Lorenzo, compareció junto a su conselleiro, Jesús Vázquez,en una rueda de prensa que, más que para despejar incógnitas, sirvió para reiterar que la Xunta procurará elconsenso. Lo buscará en la oposición y demás agentes sociales, y de manera especial intentado "integrar" alas familias. El objetivo es articular un modelo que garantice por igual la competencia en gallego ycastellano, atendiendo tanto "á liberdade lingüística" como a la promoción del gallego.Vázquez matizó, eso sí, que no es posible un modelo a la carta para cada familia, pero reconoció que laseparación del alumnado según el idioma no es una medida que deseche.Entre las pocas dudas aclaradas, confirmó que en los "próximos días" se hará una primera consulta a lasfamilias sobre la lengua en que quieren educar a sus hijos, aunque el cómo (familia a familia o a través delas ANPA) aún no está definido."Estamos dando os primeiros pasos, é moi apresurado para saber como vai ser e que canles se van utilizarpara pedir esta opinión aos pais", se disculpó el conselleiro, consciente de la expectación en torno a unapromesa -la de la derogación del actual decreto y la propia consulta a los padres- de hace meses, pero queempieza a abordar un recién constituido equipo.La consulta será, en palabras de Anxo Lorenzo, un intento de conjugar el objetivo de que el alumnadodomine los dos idiomas con una "apelación á participación das familias no perfil lingüístico de parte docurrículo". Además de esta "primeira consulta", Educación espera tener su proyecto inicial de nuevodecreto "nunhas cantas semanas".Debate, en cinco mesesSerá el punto de partida para un debate que podría empezar en cinco meses y que el conselleiro da porseguro que llegará a buen puerto para que la reforma entre en vigor en el curso 2010-2011, acotando más lafórmula que eligió hace unos días el presidente de la Xunta, que habló de primera mitad de la legislatura.El conselleiro aseguró que intentará atender la libertad de todos los padres, prefieran una lengua u otra,pero dio a entender que no será posible elegir el idioma en que se recibirá cualquier materia no lingüística."Temos que partir da base de que non é posible unha carta, pero si haberá que abondar no feito de que axente ten uns dereitos e unhas obrigas con respecto á lingua que marca a propia lei, porque ao rematar asetapas educativas hai que ter igual competencia nas dúas linguas", enfatizó.En cuanto a la opción de ir hacia un modelo vasco, en el que el alumnado se escolarice en clases diferentessegún el idioma vehicular, sembró la ambigüedad. Vázquez advirtió que para introducir cualquier cambiola Xunta está sujeta a las posibilidades económicas -el propio Núñez Feijóo ya advirtió que no asumirá unaduplicación de costes-, pero no quiso decir si es una opción barajada o descartada porque es pronto para"falar de opcións concretas". III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais e 18 Minoritarias (CELRM)
 19. 19. La segregación podría además tropezar con la Lei de Normalización Lingüística (1983) y Vázquez recalcóque no se tomará ninguna medida ilegal, pero tampoco aclaró qué interpretación hace de la norma nidescartó una posible reforma de la ley aprobada en la época de Gerardo Fernández Albor. "Estamosdispostos a traballar en todo o que sexa para ben", respondió.Sin hablar de porcentajesAñadiendo más incertidumbre, el conselleiro tampoco respondió si su propuesta reducirá el porcentaje delgallego en la enseñanza, apelando de nuevo a un debate por abrir que, a su juicio, permitirá el consenso conBNG y PSdeG, a pesar de que ambas fuerzas acusan al PPdeG de ser el responsable de su ruptura."Buscaremos o consenso, ninguén pode acusarnos de que non teñamos esa vontade", resaltó.Lorenzo reconoció, en cualquier caso, que los ánimos en torno al idioma están caldeados. "Estamos nunmomento quente e temos que ser capaces de enfrialo. A lingua non ten que estar no foco principal dapolítica en Galicia. Hai outros temas máis importantes que nunha situación normal deberían estar ocupandoesa primeira plana".Lo que queda claro es que la legalidad hará que en septiembre la vuelta al colegio será igual, con un 50%de las clases en gallego, según el decreto del bipartito. Sobre la posibilidad de suavizarlo, el conselleirorespondió que "moitas veces é cuestión de vontades", pero sin referirse a la posibilidad de enviarinstrucciones a los centros, como al parecer barajó la Consellería, una idea desechada porque sería ilegal.http://www.elcorreogallego.es/galicia/ecg/educacion-hara-consulta-lengua-no-descarta-segregar/idEdicion-2009-05-19/idNoticia-428140/19/5/2009Los equipos de normalización recuerdan que losprogenitores no deciden el currículoLa coordinadora de los equipos de normalización lingüística de Galicia asiste «abraiada» al debateabierto sobre el decreto del gallego y la participación de los padres en el proceso. Valentina Formoso,la portavoz de esta entidad que engloba a docentes de estos equipos tanto de centros públicos comoprivados, recuerda que los padres no deciden el currículo que estudian sus hijos. «Os pais non decidense os nenos van estudar as células ou non. Todo o mundo que traballa na educación sabe que esascousas non se deciden na familia», recuerda.Respecto a la posible segregación por aulas, el asombro es similar. «Levamos anos intentandointegrar, e agora fálase de segregar. Todo isto está fóra da liña que leva o ensino e do sentido común».Formoso apunta que la educación ha caminado en los últimos años a una integración cada vez mayor,como ocurre con los menores con necesidades educativas especiales, «e isto non ten sentido nostempos que corren». III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais e 19 Minoritarias (CELRM)
 20. 20. CONTRADECRETAZOCerca do precipicio22.05.2009 As liñas mestras defendidas por Núñez Feijóo para a nova políticalingüística da Xunta poderían ser ilegaisIOLANDA CASAL . SANTIAGOA consulta aos pais para que elixan en que lingua queren escolarizar os seus fillos e a porta que aberta ásegregación reportoulle á Xunta críticas de profesores, pais e pedagogos. Pero estas non son as únicastrabas que podería atoparse na súa reforma lingüística na educación, que Alberto Núñez Feijóo volveu ontea xustificar apuntando que o actual decreto impón o galego. A Xustiza tamén podería frear as súasintencións.O presidente da Xunta confirmou onte que a anunciada consulta realizarase en breve coa matrícula para opróximo curso escolar, apelando á liberdade dos pais. Tal e como recorda a páxina web de Galicia Bilingüeno seu inicio, cun corte de voz do propio Feijóo, este comprometeuse a organizar unha enquisa "que vaivincular" ó seu Goberno, e na que as familias dirán en que lingua queren que os seus fillos estuden asmaterias troncais, ás que se refire como "as importantes".Luís Villares, xuíz e coautor do Estatuto xurídico da lingua galega, cuestiona desde diferentes puntos osplans da Xunta. En 1994 o Tribunal Constitucional pronunciouse sobre a lei de normalización lingüística deCataluña e deixou claro, resalta, que os pais non teñen dereito a elixir a lingua do ensino."Esa facultade correspóndelle só ao poder público. O feito de que quixese descargar a responsabilidade dedeterminar cal é a lingua vehicular do ensino sería unha abdicación dunha función que lle corresponde legale constitucionalmente, e xa que logo, sería ilexítimo", argumenta.O xuíz é crítico ademais co modo en que se está empregando o termo liberdade en todo este asunto. "Paraque haxa liberdade de escolla ten que haber igualdade de condicións das linguas, e iso non é a situación quetemos hoxe. E o que ten que facer a escola é precisamente prepararche para poder escoller".E esa responsabilidade esíxelle ó Goberno unha protección especial do galego, engade. É así porque ten aobrigación de fomentar a lingua que está en condicións sociolingüísticas desfavorables, tal e comocontempla a propia Lei de normalización lingüística (1983), que é en si unha asunción de que o galego estáen desvantaxe.A obriga tamén residiría no artigo 9.2 da Carta Magna, que o obriga a promover as condicións para que "aliberdade e a igualdade do individuo e dos grupos" sexan reais.Por iso -valora- a posibilidade de que máis do 50% do currículo se imparta en galego que recolle o decretodo bipartito é lícita, de acordo co principio da discriminación positiva para alcanzar a igualdade efectiva:"Para interpretar correctamente a lei temos que ter en conta os datos sociolingüísticos, que revelan unhaperda progresiva de falantes e un ámbito raquítico no que o galego está normalizado. Toda a armazónsocial e desgaleguizadora, e a única maneira que ten ou poder público de neutralizalo é garantindo que noensino se adquira unha maior competencia en galego".O Tribunal Constitucional determinou ademais nos 80 que as leis de normalización deben ser de aplicacióngraduais e progresivas. "E iso obriga a que se vaia de menos a máis, e cun horizonte definido nunca unhapolítica de normalización regresiva", recalca o experto.Facer o contrario, como parece agora pretender a Xunta de Galicia a través da Consellería de Educación,iría en contra "da letra e do espírito" da Lei de normalización, pero tamén da Carta Europea das LinguasMinoritarias, un tratado internacional que España debe cumprir, e que di que o ensino se vehiculizará nalingua minorizada.OS TEXTOSA norma promulgada no ano 1983 prohibe expresamente segregar"Os alumnos non poderán ser separados en centros diferentes por razón da lingua. Tamén se evitará, a nonser con carácter excepcional se as necesidades pedagóxicas así o aconsellaren, a separación en aulas III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais e 20 Minoritarias (CELRM)
 21. 21. diferentes". Este é o artigo 13 da Lei de normalización lingüística aprobada en 1983, cando GerardoFernández Albor era presidente da Xunta.Vinte e seis anos despois, o conselleiro de Educación non descarta, con todo, optar por un modelo quesepare o alumnado segundo a lingua que elixa a súa familia. Jesús Vázquez matizaba que todo dependarádo que a lei e os recursos económicos permitan, pero non aclaraba a súa interpretación respecto diso destanorma, que para o xuíz Luís Villares non deixa lugar para ningunha dúbida de que é unha opción inviable.E a dúbida legal da segregación non só estaría no artigo dunha lei que o conselleiro tampouco descartabaesta semana reformar. O risco de fractura social tamén pesa na interpretación xurídica."As políticas de normalización lingüística", segundo subliña o xuíz, " teñen unha característica concretaque non teñen as medidas de discriminación positiva para determinados individuos que están en condiciónsde inferioridade: van dirixidas a toda a sociedade, non a unha parte dela, este é un elemento clave"."Os destinatarios somos todos para crear cohesión social. Coa segregación normalizaríase o que queira e oque non, non se normalizaría, e iso é inconstitucional", engade o maxistrado sobre unha cuestión que, deseguro, vai aínda moito que lidar nos próximos meses da política galega.http://www.galiciahoxe.com/index_2.php?idMenu=86&idNoticia=429331PASO ADIANTECientíficos galegos no exterior fan público un manifestoen defensa da linguaNove destacados investigadores, vencellados ao Centro Europeo de InvestigaciónNuclear (CERN), dan un paso adiante para rebater prexuízos lingüísticos.Redacción - 18:00 27/05/2009O forte debate sobre a normalización lingüística que se está a dar no noso país nos últimos meses trascendeas nosas fronteiras. Un grupo de nove científicos galegos vinculados ao Centro Europeo de InvestigaciónNuclear (un dos máis prestixiosos do mundo) acaba de dar un importante (polo seu simbolismo) pasoadiante en defensa da lingua do país. Nun manifesto que remiten a Vieiros subliñan que, contra o quesosteñen algúns, o galego é un idioma plenamente válido para a investigación científica.Ofrecémoslles o manifesto íntegro: III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais e 21 Minoritarias (CELRM)
 22. 22. Unha achega ao debate sobre o galego desde o CERNSomos un conxunto de físicos e enxeñeiros galegos vencellados ao Centro Europeo de InvestigaciónNuclear (CERN) en Xenebra, a día de hoxe uns dos laboratorios científicos máis importantes do mundo.Desde a distancia, levamos meses asistindo ao debate que se está a xerar sobre a posición que debe ocupara lingua galega no noso sistema educativo. Esta cuestión está a provocar unha confrontación continua deposturas e opinións que se estende a distintos ámbitos da nosa sociedade. Se ben consideramos este debatelexítimo tamén coidamos que as posturas deben ser mantidas e defendidas desde a máis absolutarigorosidade, a mesma pola que nós estamos rexidos nas nosas actividades científicas. E vémonos naobriga de intervir cando determinados argumentos que non seguen esta máxima aparecen por parte depersoas cunha opinión que non se restrinxe ao ámbito privado.En declaracións ao “Faro de Vigo”, o voceiro da “Confederación das Asociacións de Pais de Alumnos deColexios Concertados” (Congapa), José Ramón Hermida, dicía: “Utilicemos el sentido común. Químicaso Físicas, con tantas nomenclaturas internacionales, no se pueden dar en gallego. No podemosretroceder”. Ben, for desde a ignorancia, for intencionadamente, declaracións deste tipo resultantotalmente inadmisíbeis. E dicimos isto con coñecemento de causa, pois no noso ámbito de traballoestamos acostumados a ter conversas de alto nivel científico de temas moi diversos en galego. Nun entornono que temos a sorte de traballar con algúns dos mellores físicos e enxeñeiros do mundo, o galego está,modestamente a través de nós, presente como vehículo de comunicación científica. E para isto é un idiomaexactamente igual de válido que o francés, o alemán ou, desde logo, o castelán. Ben é certo que o galegonon é empregado para as comunicacións nin publicacións científicas a grande escala, pero é necesarioque se saiba que tampouco o é o castelán. A lingua franca da ciencia desde hai moitos anos é o inglés, edesde logo se algunha lle discutíu no pasado tal condición esa non foi o castelán.O noso obxectivo con esta carta é simplemente evitar que se empreguen argumentos falsos (ou falseados)na discusión dun tema tan delicado e importante coma este. E tamén reivindicar o galego como lingua quenos identifica sen excluírnos estando como estamos lonxe da casa.No CERN en Xenebra, a 26 de Maio de 2009,Xabier Cid Vidal, Licenciado en Física e estudante de Doutoramento - USC, experimento LHCb.Patricia Conde Muíño, Doutora en Física de Partículas, Investigadora do LIP (Laboratório de Física eInstrumentação de Física de Partículas) - Lisboa (Portugal), experimento Atlas.Daniel Esperante Pereira, Enxeñeiro de Telecomunicacións e estudante de Doutoramento na USC,experimento LHCb.Teresa Fonseca Martín, Doutora en Física de Partículas, investigadora asociada da Royal HollowayUniversity - Londres (Reino Unido), experimento Atlas.Abraham Gallas Torreira, Doutor en Física de Partículas, investigador Ramón y Cajal na USC,experimento LHCb.Manuel Gallas Torreira, Doutor en Física de Partículas, antigo staff do CERN no departamento de FísicaExperimental.Marcos Mariño Beiras, Doutor en Física de Partículas, Catedratico de Física Matemática naUniversidade de Xenebra (Suíza).Diego Martínez Santos, Licenciado en Física e estudante de Doutoramento - USC, experimento LHCb.Cibrán Santamarina Ríos, Doutor en Física de Partículas, investigador asociado na McGill University -Montreal (Canadá), experimento Atlas.http://www.vieiros.com/nova/74351/cientificos-galegos-no-exterior-fan-publico-un-manifesto-en-defensa-da-lingua III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais e 22 Minoritarias (CELRM)
 23. 23. MANIFESTO DE CIENTÍFICOS GALEGOSDefensa da lingua dende o acelerador de partículasRedacción . Nove expertos do país que traballan vencellados ao famoso Centro Europeo deInvestigación Nuclear (CERN) responden ás polémicas palabras da Congapa en contra doensino en galego de Química ou Física.27.05.2009Un grupo de nove científicos galegos que traballan en proxectos internacionais do Centro Europeo deInvestigación Nuclear (CERN), incluído o famoso acelerador de partículas, dá un paso ao fronte en defensado galego. Faino a través dun manifesto, remitido a Vieiros, no que critican as polémicas declaracións dovoceiro Confederación das Asociacións de Pais de Alumnos de Colexios Concertados (Congapa).Cómpre lembrar que Xosé Ramón Hermida, cuestionado por Faro de Vigosobre o galego no ensino,declarou que “utilicemos o sentido común. Químicas o Físicas, con tantas nomenclaturas internacionais,non se poden dar en galego”.Os científicos respóndenlle que “declaracións deste tipo resultan totalmente inadmisíbeis”. Argumentanque “no noso ámbito de traballo estamos acostumados a ter conversas de alto nivel científico de temas moidiversos en galego. Nun contorno no que temos a sorte de traballar con algúns dos mellores físicos eenxeñeiros do mundo, o galego está, modestamente a través de nós, presente como vehículo decomunicación científica”.Os técnicos demostran que o galego non é unha lingua inválida para a investigación máis avanzada edemandan que se debata sobre a lingua no ensino “ dende máis absoluta rigorosidade, a mesma pola quenós estamos rexidos nas nosas actividades científicas”.“O noso obxectivo con esta carta é simplemente evitar que se empreguen argumentos falsos (ou falseados)na discusión dun tema tan delicado e importante coma este. E tamén reivindicar o galego como lingua quenos identifica sen excluírnos estando como estamos lonxe da casa”, conclúe o texto asinado o martes nasede do CERN en Xenebra.http://www.anosaterra.org/nova/29161/defensa-da-lingua-dende-o-acelerador-de-particulas.htmlO CONTRADECRETAZO · · AULASA "engordar" prexuízos04.06.2009 Mestres, pedagogos, pais e sindicatos amósanse preocupados pola divisióninterna que provocaría nos Consellos Escolares se tivesen que decidir a lingua para amaioría das materiasV. OLIVEIRA . SANTIAGOProfesores, pedagogos, pais de alumnos e sindicatos mostraron onte a GALICIA HOXE a súa preocupaciónse finalmente -no borrador de novo decreto que prepara a Consellería de Educación- os Consellos Escolaresteñen que decidir o uso do idioma en todas as materias coa excepción de dúas en galego -a materia destalingua e Ciencias Sociais- e dúas en castelán -a propia deste idioma e Matemáticas-. Ademais, dubidan davalidez das enquisas que o departamento que dirixe Jesús Vázquez ten previsto enviar en dúas semanas a330.000 pais e nais de alumnos de toda Galicia. III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais e 23 Minoritarias (CELRM)
 24. 24. Os Consellos Escolares están regulados nunha lei de 1986 como "organismos de consulta e participacióndos sectores afectados na programación do ensino non universitario no ámbito municipal" integrados porprofesores, alumnos (só no ensino secundario), pais ou nais, un representante do concello ao que pertenza ocolexio e persoal de Administración e Servizos do centro. Entre as súas funcións inclúese a aprobación doProxecto Lingüístico de Centro -elaborado por unha Comisión con base nunha situación sociolingüística-que, atendendo ás normas da Administración pública, fixa o emprego das linguas -galego e castelán- nasmaterias que se imparten no colexio.A presidenta de Nova Escola Galega e vicedecana de Ciencias da Educación na Universidade da Coruña,Mª Dolores Candedo, considera "preocupante" e "irresponsable" de que maneira vaia afectar aos ConsellosEscolares "as enquisas ás familias, que son un elemento de distorsión enorme".Do mesmo xeito, Xosé Lastra, director do colexio Manuel Masdías de Ferrol e vicepresidente destaasociación que leva máis de 25 anos impulsando a renovación pedagóxica e a galeguización do ensino nopaís, ve chamativo que "se lles dea máis responsabilidade aos Consellos Escolares, o cal non me parecemal, e á vez se queira consultar os pais. É unha aberración administrativa porque o ensino está rexido poloEstado". Ademais, ao seu ver, a intención da Xunta de que se impartan unha serie de materias fixas encastelán "non é correcta porque incide na diglosia".Na súa opinión, os Consellos Escolares como representantes da comunidade educativa "deberían establecerun mínimo de uso do galego que non baixase do 50% para conseguir unha competencia adecuada doidioma". Lastra coida que "se non existe ningunha directriz, está claro que algúns centros das cidades sóimpartirán dúas materias en galego, o cal fará que esa lingua non se utilice ou desapareza".O pedagogo Xoán Costa opina que abre a porta á segregaciónPara o presidente da Asociación Socio-Pedagóxica Galega, Xoán Costa, se finalmente se chega amaterializar a responsabilidade "extra" dos Consellos Escolares, "parécenos unha barbaridade porque nonaxuda a manter a igualdade no sistema educativo, abre unha posible segregación nos centros escolares porrazón de lingua e inclúe unha serie de funcións dentro do Consello Escolar que até agora non estabanrecollidas". Ademais, "suponse que o que un Consello Escolar decida agora pode varialo o ConselloEscolar elixido dentro de tres anos".Na súa opinión, o envío de enquisas aos pais e nais dos alumnos "réstalle seriedade ao proceso posto quenon existe ningunha garantía de como se van cubrir". Para Xoán Costa, "é unha maneira de actuar moipouco seria que pretende aparentar un método democrático cando non é así". Ao seu ver, de saír adiante aproposta, "vai levar a unha división interna nos Consellos Escolares".Dende a Coordinadora Galega de Equipos de Normalización e Dinamización Lingüística que agrupa 120centros, Valentina Formoso cre que a idea de darlles maiores responsabilidades aos Consellos Escolares "écaótica e conflitiva" así como especialmente "grave" porque "debido a que detrás destas decisións "haiintereses políticos que non educativos e que veñen de fóra de Galicia", que acabaron por crear "unproblema no ensino que non había e non era noso".Ao seu ver, enviarlles enquisas aos pais e nais dos alumnos presenta dúbidas como "que información teñenos pais arredor deste caos intencionado para levantar prexuízos cando a maioría dos pais foron educadosnos prexuízos do franquismo no que só podían falar castelán." Formoso critica tamén o "mlagasto demedios impresionante nunha época de crise".Finalmente, o responsable da Confederación Galega de Asociacións de Pais e Alumnos de Centros Públicos-Confapa Galicia-, Virxilio Gantes considera "positivo" darlles esa responsabilidade aos ConsellosEscolares "sempre e cando o novo decreto marque un criterio de mínimos". Pola contra, mostrou odesacordo da Confapa co envío de enquisas que o conselleiro de Educación lles propuxo como "unha meraconsulta sobre a situación do ensino en Galicia".http://www.galiciahoxe.com/index_2.php?idMenu=86&idNoticia=433828 III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais e 24 Minoritarias (CELRM)
 25. 25. "Non hai queixas. É un problema que está un pouco fórada realidade"04.06.2009 El presidente de la asociación de directivos de institutos pide que no seentre en una guerra lingüísticaI. C. • SANTIAGO"Non me parece que [a cuestión da lingua] sexa a preocupación principal do sistema educativo, pero o quese faga, que se faga cun acordo consensuado entre todos. Non queremos entrar nunha guerra lingüística, isosería o peor para os centros educativos e o idioma". Así se pronunciaba ayer el presidente de la asociaciónde directores de institutos de Secundaria de Galicia, José Ángel Suárez, sobre la intención de la nuevaXunta de derogar el decreto del gallego aprobado en 2007, una norma que, añadió, no está generandoproblemas."Non [hai queixas]. Eu son director dun centro de Vigo e nunca tiven ningún problema co galego. Oproblema lingüístico a min paréceme que está un pouco fóra da realidade tal e como se está a presentar",respondió Suárez a preguntas de la prensa al término del III Encontro de Directivos de IES.Suárez defendió el derecho de Educación a realizar una consulta a los padres sobre la lengua, pero añadióque no debe ser sesgada y que "ó lóxico" es que, igual que se pregunta a las familias, se consulte a losdocentes y demás voces del campo educativo. La asociación que encabeza representa a unos 70 de los 300institutos de Secundaria de Galicia.http://www.elcorreogallego.es/galicia/ecg/non-hai-queixas-un-problema-un-pouco-fora-da-realidade/idEdicion-2009-06-04/idNoticia-433731/conflicto lingüísticoEquipos de normalización critican que algunos sectorespolítcos vean al idioma como un obstáculoImpulsan un tríptico informativo para que las familias comprendan el gallego "como lenguade aprendizaje" ante la encuesta sobre el idiomaEUROPA PRESS La Coordinadora Galega de Equipos de Normalización e Dinamización Lingüística(EDNL) de los centros educativos públicos y privados de Galicia criticó hoy que "determinados sectorespolíticos" sitúen y difundan "como un obstáculo" el uso del gallego en el sistema educativo.Así, en rueda de prensa, la representante de la Coordinadora, Valentina Formoso, explicó que suorganización --que aglutina los apoyos de más de 500 EDNL de toda Galicia-- impulsó un trípticoinformativo "sobre la situación del gallego" en vista a que los padres "conozcan la realidad" antes deresponder a la encuesta sobre el uso del idioma en las aulas, impulsada por la Xunta. III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais e 25 Minoritarias (CELRM)
 26. 26. Por ello, Formoso recordó que "lo mismo que para aprender inglés", para aprender el gallego "es necesarioaprender en gallego" y abogó por una "discriminación positiva" respecto al idioma en la política lingüísticade la actual Xunta."Nos dirigimos a los padres porque intereses políticos, y no educativos, crearon un problema en laenseñanza sobre las dos lenguas oficiales de la comunidad, que puede derivar en una peligrosa fracturasocial", advirtió.Además, consideró que la lengua "debería ser una ventaja y una oportunidad" que avalan "todos losestudios y el sentido común" y que resultó "peligrosamente interpretado por los políticos" hacia "unconflicto que trasladaron a los centros educativos". "Es un problema político y no pedagógico", destacó.CuestionarioPor su parte, otro de los portavoces de la Coordinadora, Rubén Rivas, exigió que el Ejecutivo autonómicoactúe con "medidas y políticas basadas en estudios".Así, se preguntó por "cuál es el valor estadístico" de la consulta a los padres, e instó a la Xunta a respondersobre "que pasaría si los resultados indican que las materias se impartan en castellano" y a explicar sisupondría la "eliminación del gallego".Por otra parte, criticó que "única información" sobre la encuesta se difundió a través de "los medios decomunicación" en lugar de abrir un proceso explicativo. "Esperábamos algo más serio", lamentó.Entre otras cosas, aclararon que el proceso de consulta se realiza mediante una metodología "nada rigurosa"ya que la dirección de los centros "se encuentran con el problema de encargarse de la distribución yrecogida" de las encuestas."Andar detrás de los chicos en plena época de exámenes finales y con todo el lío de las pruebas de fin decurso es un problema", explicó Formoso.UniversidadesFinalmente, los responsables de Normalización Lingüística de las Universidades de A Coruña y de Vigo,que estaban presentes en la rueda de prensa, asumieron "el contenido del tríptico" ya que "lo lógico --porparte de la Xunta-- sería difundir información del porqué se hace la encuesta" a los padres sobre el idiomaen las aulas.Por ello, abogaron por actuar "mediante medidas" respecto a estudios ya realizados sobre la situación delidioma y recordó que, en un proceso de integración educativa europea, "la lengua propia representa unelemento de fortaleza".http://www.farodevigo.es/galicia/2009/06/08/galicia-equipos-normalizacion-critican-sectores-politcos-vean-idioma-obstaculo/336063.html III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais e 26 Minoritarias (CELRM)
 27. 27. O CONTRADECRETAZO · · IDIOMAO que non din as enquisas09.06.2009 A Coordinadora de Equipos de Normalización entregará nos centros de ensinoun tríptico para informar os pais de que "o galego ten que ser tamén lingua de aprendizaxe"V. OLIVEIRA . SANTIAGO As primeiras enquisas de Educación xa comezaron a chegar onte aos centros de ensino de Galicia, aínda que os seus equipos directivos xunto cos pais e nais dos alumnos só recibiron información sobre o proceso a través dos medios de comunicación. Por iso, a Coordinadora Galega de Equipos de Normalización e Dinamización Lingüística, fixo público un tríptico para as familias dos estudantes no que deixan claro con "datos rigorosos e estudos científicos" que "o galego ten que ser tamén lingua de aprendizaje”.Apoiada polas Universidades de Vigo e da Coruña xunto coas Escolas Católicas de Galicia, aCoordinadora, por boca dos seus portavoces, Rubén Rivas e Tina Formoso, explicou que a súa iniciativa delles facer chegar aos pais dos alumnos esta información se debe ao seu convencemento de que "o galego é alingua propia de Galicia; pertence a todos e todas e non podemos xogar co seu futuro" pero tamén a que"intereses políticos, que non educativos, crearon un problema no ensino arredor das dúas linguas oficiais dacomunidade, que pode derivar nunha perigosa fractura social"."Nós somos docentes e coñecemos a realidade dos centros. Por iso estamos preocupados polaconfrontación social lamentable creada contra a lingua, impulsada perigosamente por determinados grupos.Para nós, a convivencia de galego e castelán non é un problema senón unha vantaxe para a sociedade",apuntou Formoso. Ao seu ver, o obxectivo do ensino é "conseguir que os nenos sexan competentes engalego e castelán" e o debate que se debería abrir sería "que medidas se adoptan para conseguir que sedominen ambas as linguas" e non "crear problemas no ensino arredor das linguas, creando unha fracturasocial perigosa", explicou Formoso.Co lema "as linguas suman", o tríptico contextualiza a situación actual segundo a cal, "o idioma que deberíaunirnos está sendo utilizado para separarnos nunha loita na que algunha xente busca a desaparición da nosalingua do sistema educativo". O texto artéllase en torno a dúas consideracións: "O galego necesitaaprenderse na escola" e "Saber galego axuda a aprender". En relación co primeiro punto, dende aCoordinadora entenden que "xa que o galego precisa espazos de uso, é fundamental que, cando menos, ametade das materias se impartan no noso idioma." No segundo caso, achegan datos de especialistas enadquisición de linguas como "Cummins, I. Vila ou C. Baker" que demostran nos seus estudos que "é máisfácil aprender unha nova lingua partindo doutras. Canto máis temperá é a introdución de novas linguasmellor se consolidan".Poñen como exemplo que se un alumno "aprende nunha lingua poderá transferir os coñecementos acalquera outra (se aprende matemáticas en galego, poderá utilizar os seus coñecementos matemáticos encalquera outra lingua".Engaden ademais que o alumnado galego "ten mellor dominio" do castelán e do inglés cá media española e"remata a secundaria máis capacitado que o doutras comunidades que teñen unha soa lingua".O tríptico remata cunha mensaxe clara: "o coñecemento das linguas internacionais é necesario, pero nindinamarqueses, nin holandeses, nin islandeses... deixan de lado a súa lingua propia a pesar de teren poucosfalantes. Todas as culturas entenden a lingua como un patrimonio que hai que protexer e do que sentirseorgullosos". E remata poñendo en valor a lingua. "O galego é unha ponte para coñecer a lingua portuguesa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais e 27 Minoritarias (CELRM)
 28. 28. e ábrenos as portas a un mercado próximo aos 300 millóns de persoas. Nun mundo fortemente competitivoonde os idiomas van ser básicos para abrirse camiño na vida, temos que ser conscientes todos nós de quenon nos podemos permitir o luxo de desprezar ningunha das nosas potencialidades lingüísticas".Erros de "metodoloxía e utilidade" nas enquisasPola súa parte, Rubén Rivas cualificou as enquisas como "a materialización dunha promesa electoral" cuxaformulación ten problemas de "concepción, metodoloxía e utilidade". Rivas preguntouse cal vai ser arigurosidade, o valor estatístico e o sistema de control das enquisas. "Que pasaría se os resultados indicanque as materias se impartan en castelán? Iso suporía a eliminación do galego", engadiu.Ao seu ver, a consulta non conta cunha metodoloxía "nada rigorosa" xa que a dirección dos centros"atópase co problema de encargarse da distribución e recollida" das enquisas. "Andar detrás dos rapaces enplena época de exames finais e con toda a lea das probas de fin de curso é un problema", explicou Formoso.Os responsables de Normalización Lingüística das Universidades da Coruña e Vigo, Goretti Sanmartín eQuique Costas respectivamente, asumiron o contido do tríptico e apoiaron actuar con medidas respecto aestudos xa realizados sobre a situación do idioma.http://www.galiciahoxe.com/index_2.php?idMenu=86&idNoticia=435541Asinarán un documento comúnA comunidade educativa, contra a consulta aos paisRedacción. Os sindicatos dos centros públicos e privados –CIG, CC OO, UGT, STEG,CSIF–, Nova Escola Galega, ASPG, Asociación de Directores e Directivos de IES,Coordinadora de Equipos de Normalización, Comités e a Mesa pola NormalizaciónLingüística asinarán un documento contra a consulta que a Consellaría de Educación llesenviou aos pais e nais sobre o emprego da lingua no ensino.10.06.2009A comunidade educativa redactou un documento conxunto no que rexeita a consulta sobre a lingua noensino. Os sindicatos dos centros públicos e privados –CIG, CC OO, UGT, STEG, CSIF–, Nova EscolaGalega, ASPG, Asociación de Directores e Directivos de IES, Coordinadora de Equipos de Normalización,Comités e a Mesa pola Normalización Lingüística subliñan que a consulta foi “deseñada á marxe dacomunidade educativa, carente de rigor na metodoloxía de distribución e no procesamento de datos e sengarantías para a intimidade das persoas e a protección de datos de carácter persoal”. III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais e 28 Minoritarias (CELRM)
 29. 29. O decretoAdemais de lembrar que o Plan Xeral de Normalización Lingüística “é un punto de encontro na definicióndos obxectivos para o ámbito educativo”, fai fincapé en que a legalidade do decreto que regula o uso epromoción da lingua no eido da educación “foi avalada por varias sentenzas do Tribunal Superior deXustiza”.Tamén consideran que “o obxectivo de que ao remate do ensino obrigatorio os nenos e as nenas sexanplenamente competentes nas dúas linguas oficiais non pode conseguirse con menos do 50 por cento dasmaterias impartidas en galego”. “Coa enquisa que se envía ao centros o mantemento deste equilibrio tan sóse garantiría marcando a resposta en galego ou todo en galego. Esta opción non se refire á totalidade doensino, senón ás materias que habería que impartir hoxe en galego –o 50 por cento– xa que a enquisa nonrecolle a opción de que todas as materias agás as linguas, poidan ser impartidas en galego.Todo en galegoO documento engade dous puntos que polo de agora foron acordados pola CIG, a Mesa, STEG, ASPG,Nova Escola Galega, Asociación de Directores e Directivos de IES, os Comités e a Coordinadora deEquipos de Normalización de Ferrol.“Por termos en conta as consideracións anteriores, propoñemos marcar a opción “galego” (en Infantil e FP)e “todo en galego” (en Primaria e Secundaria), porque desta maneira estariamos a indicar que queremos engalego as materias que hoxe se deben impartir na nosa lingua, tal e como indica o decreto en vigor. Nonsignifica, por tanto, que queremos todo o ensino en galego, pois esta opción non se considera”, recolle oescrito.Máis apartados na enquisaPor último, a CIG, a Mesa, STEG, ASPG, Nova Escola Galega, Asociación de Directores e Directivos deIES, os Comités e a Coordinadora de Equipos de Normalización de Ferrol subliñan a necesidade deincluíren no apartado de observacións da enquisa peticións semellantes ás seguintes:- Desexaría que o ensino fose en galego, unha opción que non recolle esta enquisa.- Estou a favor da aplicación do decreto actual de promoción e uso do galego no ensino, realizado coconsenso da comunidade educativa e que emana do Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega,aprobado por unanimidade no Parlamento Galego.- Todo o anterior fai que os resultados desta consulta non me parezan lexítimos.http://www.anosaterra.org/nova/29762/a-comunidade-educativa-contra-a-consulta-aos-pais-.html III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais e 29 Minoritarias (CELRM)

×