2008 Ano das Linguas ENDL do IES de Elviña

1,524 views

Published on

Presentación de diapositivas relacionadas coa reflexión sociolingüística para PROXECTO 17, a partir dunha licenza por estudos concedida pola Consellería de Educación da Xunta de Galicia. ENDL do IES de Elviña.

Published in: Education, Technology
 • Be the first to comment

2008 Ano das Linguas ENDL do IES de Elviña

 1. 1. Ano Internacional das Linguas Equipo de Normalización e Dinamización Lingüística IES ELVIÑA
 2. 2. O mundo: unha realidade plurilingüe
 3. 3. A linguaxe é a propiedade máis característica da especie humana
 4. 4. O patrimonio lingüístico dun país é un dos seus maiores bens, além do seu maior legado às xeracións futuras Coa transmisión dos idiomas transférense millares de características, factores e costumes especiais e únicos
 5. 5. Cantas linguas se falan hoxe no mundo? 6700 formas diferentes de expresarse e de converter en verbas, frases e textos as nosas ideas e a nosa visión do mundo
 6. 6. Cada quince días, unha das 6700 formas de comunicarse desaparece, o que supón que en tan só dúas xeracións se terán perdido 4.000 linguas
 7. 7. Preto do 96 por cento das linguas, máis de 6.500 son faladas por un 4 por cento da poboación mundial Só o 25 por cento (arredor de 1.700) apréndense na escola e teñen presenza na Internet.
 8. 8. Medrará a presencia do mandarín e as voces do Sur de Asia no noso planeta. O mundo está a presenciar unha nova orde lingüística na que o inglés non sexa o idioma dominante. Nese novo escenario o castelán superará o inglés cara o ano 2050 pero á súa vez será superado polas linguaxes de orixe árabe ou india.
 9. 9. O número de falantes non é o único factor que determina a situación dunha lingua As linguas son importantes todas en tanto que todas as persoas son importantes
 10. 10. Non vale contar os estados que hai (a ONU só recoñece uns 200 estados) Como contamos as 6700 linguas do mundo?
 11. 11. As fronteiras políticas poucas veces axudan a debuxar as fronteiras lingüísticas
 12. 12. O normal é que a un estado lle correspondan varias linguas
 13. 13. As linguas teñen todas o mesmo valor, pero outórganselles status distintos en cada momento da historia: - o francés foi en tempos lingua da diplomacia entre os ingleses - o galego, lingua literaria das Cortes castelás - o italiano, lingua da ópera en Viena...
 14. 14. Ano Internacional das Linguas 2008
 15. 15. Moitas delas non gozan de recoñecemento e do status legal correspondente Na maior parte dos estados da actual Europa coexisten varias linguas
 16. 16. Existen múltiples casos, coma o galego , de linguas minoritarias que son maioritarias no seu territorio Fala galego o 85% das persoas que viven en Galicia En Europa, as linguas que non son oficiais dun estado denomínanse linguas rexionais ou minoritarias
 17. 17. As linguas non son elementos inalterables; son estruturas vivas para comunicar e para expresar, que varían no tempo, no espazo, nos usos... O galego, pola súa condición de lingua cooficial e polo seu amplo uso social, constitúe unha lingua de tamaño medio no ámbito europeo O GALEGO SEMPRE EN MARCHA!
 18. 19. O galego viu restrinxidas as súas funcións e os seus ámbitos de uso na sociedade (aínda hoxe ten unha escasa presenza na xustiza ou nas empresas, por exemplo) A lingua galega foi convertida en lingua minorizada -que non minoritaria!- , situación que se pretende modificar coa normalización lingüística
 19. 20. O coñecemento de máis dunha lingua supón contar con máis referencias para chegar a aprender outras Desde o galego non é difícil acceder ao portugués, ao castelán, ao italiano, ao francés... Coñecelo ábrenos as portas ao mundo amplo que nos rodea!
 20. 22. O mundo: unha realidade plurilingüe
 21. 23. Ano Internacional das Linguas 2008
 22. 24. Mira que pasa en Europa, hai moitas máis linguas que estados e non todas teñen a mesma consideración Aínda así vintecinco dos trinta e seis países europeos son oficialmente unilingües
 23. 25. En España,o 40% da poboación vive nun territorio con outro idioma oficial ademais do castelán
 24. 26. Linguas da Península Ibérica O portugués e o español son linguas oficiais en cadanseu estado . O galego , o basco e o catalán son linguas cooficiais en diversas comunidades autónomas (o catalán tamén é a lingua oficial do Principado de Andorra)
 25. 27. O castelán, ou español , é unha lingua do grupo ibérico, orixinaria de Castela. É falada en toda España e boa parte de América do Sur e Centroamérica, por uns 340 millóns de persoas
 26. 28. O portugué s é falado por cerca de 187 millóns de persoas na América do Su r, 16 millóns de africanos , 12 millóns de europeos , dous millóns na América do Norte e 0.33 millóns na Asia
 27. 29. Desde o punto de vista reintegracionista, Galicia fala unha lingua que ten 200 millóns de falantes no mundo, coñecida como portugués O galego moderno descende do galego-portugués, lingua medieval que evolucionou e deu lugar aos actuais galego e portugués
 28. 30. Na actualidade o galego fálano case tres millóns de persoas É a lingua minorizada con maior comprensión e uso porcentual dentro do Estado Español É idioma oficial na Nacionalidade Histórica de Galicia (onde o castelán é co-oficial), e tamén se fala na Terra Eo-Navia (Asturias) no Baixo Bierzo (León) nas Portelas (Zamora) e na Serra de Xálima (Cáceres) É a lingua da importante comunidade galega no exterior, espallada por todo o mundo
 29. 31. No século XIX colle alento e faise máis presente nas actividades das clases acomodadas E no futuro, sen cancelas! A historia da lingua galega sempre estivo condicionada polos acontecementos sociopolíticos de cada tempo No medievo gozou do prestixio da lírica e da documentación formal No século XVI foi eliminada dos usos administrativos e quedou como lingua da casa e dos camiños
 30. 32. Hoxe é lingua cooficial de Galicia, falada no Parlamento, na televisión, no hip hop ou na escola A historia da lingua galega sempre estivo condicionada polos acontecementos sociopolíticos de cada tempo E no futuro, sen cancelas!
 31. 33. Manter a diversidade das linguas do mundo é unha maneira de garantir a subsistencia da diversidade das culturas. Non temos que agochar a nosa lingua, que foi dos nosos avós e que será dos nosos netos O galego goza de vitalidade Os galegos temos futuro e a lingua vai connosco
 32. 34. Linguas da Península Ibérica O portugués e o español son linguas oficiais en cadanseu estado . O galego , o basco e o catalán son linguas cooficiais en diversas comunidades autónomas (o catalán tamén é a lingua oficial do Principado de Andorra)
 33. 35. O catalán é unha lingua románica falada no norleste da Península Ibérica Lingua oficial de Andorra, cooficial en Cataluña, País Valenciano e as Illas Baleares Tamén se fala no oriente de Aragón, na Cataluña do Norte (Francia) e na cidade sarda de Alguer e na zona do Carxe (Murcia) sen ser nestes lugares oficial
 34. 37. O éuskaro é lingua oficial dende 1982 na Comunidade Autónoma Vasca. En Navarra, a súa situación está regulada pola Lei do Vascuence, que divide á Comunidade Foral en tres rexóns (vascófona, non vascófona e mixta). En Francia, o euskera, como outras linguas minoritarias, non ten recoñecemento oficial.
 35. 38. O vasco é claramente diferente das outras linguas europeas, que na súa maioría teñen relacións de parentesco entre si no interior da familia indoeuropea
 36. 39. E vivimos en galego, en euskara ou en catalán como o fixeron os nosos pais e os pais dos nosos pais Pero o futuro dos nosos idiomas, como o doutros moitos a nivel europeo, non está asegurado
 37. 40. Ano Internacional das Linguas Equipo de Normalización e Dinamización Lingüística IES ELVIÑA
 38. 41. Ademais do portugués, castelán, galego, catalán e euskaro, é oficial o mirandés (variedade leonesa falada en Portugal) no concello portugués de Miranda do Douro O aranés é lingua oficial no Val de Arán O asturiano , o leonés e o aragonés son consideradas linguas tamén, pero non teñen carácter oficial O inglés é oficial en Xibraltar Linguas da Península Ibérica
 39. 42. Outro dos nomes utilizados tradicionalmente para esta lingua é o de bable, pero en realidade procede da locución "bla, bla" de orixe despectiva A lingua asturiana é unha lingua romance pertencente ao subgrupo asturleonés, e derivada directamente do latín O dominio do asturiano esténdese per todo o territorio, se ben na franxa máis occidental de Asturias se fala galego de Asturias
 40. 43. A lingua mirandesa ou mirandés é unha lingua románica do grupo asturleonés, falada no norte da Península Ibérica. É falada no Portugal nororiental, por unhas quince mil persoas, concretamente na vila e nas aldeas do concello de Miranda do Douro
 41. 44. O aranés é unha variedade do dialecto gascón da lingua occitana chamado gascón pirenaico, falada no Val de Arán, no noroeste de Cataluña Considerada unha vez como "lingua en perigo", está agora a experimentar un rexurdimento. Ensinada dende o 1984 nas escolas Disfruta dun estatus de cooficialide na Comunidade Autónoma de Cataluña
 42. 45. Hoxe mantense viva non só no norte da provincia de León e na serra de A Cabreira, tamén é falada pola xente maior do oeste de Zamora e do noroeste de Salamanca A Lingua leonesa , leonés ou asturiano occidental (Llïonés, llingua llïonesa ou Asturianu oucidental) é unha lingua románica creada no territorio que agora ocupan as provincias españolas de León, Zamora e Salamanca
 43. 46. A situación do leonés como lingua minorizada levou ao leonés preto da extinción, estando considerada como unha lingua en perigo pola UNESCO Estanse a facer algúns esforzos para gañar aceptación entre a poboación urbana
 44. 47. O aragonés é unha lingua románica falada nas zonas máis septentrionais da Comunidade autónoma de Aragón, ao noroeste de España. Conta con moi pouca axuda por parte das institucións, e o seu estado de conservación é cada vez mais precario entre os seus falantes nativos, a maioría dos cales fala un híbrido entre ambos idiomas, aragonés e castelán.
 45. 49. Ano Internacional das Linguas Equipo de Normalización e Dinamización Lingüística IES ELVIÑA
 46. 50. O mundo: unha realidade plurilingüe
 47. 53. Bretón Grupo: Célticas Lingua falada desde o século XI no territorio de Bretaña, no Estado Francés. Non está recoñecida oficialmente e neste século o número de falantes descendeu alarmantemente. ¿Sabes que no Estado francés, ademais de francés, fálase bretón, ocitano , catalán , euskara , alemán e corso ?
 48. 54. Occitano Grupo: Románicas É a lingua minorizada máis estendida da Franza Tivo grande prestixio na Idade Media cando foi utilizada polos trobadores da época Sabes que no Estado francés, ademais de francés, fálase bretón , ocitano , catalán , euskara , alemán e corso ?
 49. 55. O occitano é a lingua falada dende a Idade Media no sur da actual Francia, denominada Occitania En Cataluña ademais de ser oficial no Val de Arán coa denominación de aranés é oficial en toda Cataluña desde a entrada en vigor do novo estatuto de autonomía
 50. 56. ¿Sabes que no Estado francés, ademais de francés , fálase bretón , ocitano , catalán , euskara , alemán e corso ? Lingua falada na Illa de Córcega, dependente do estado francés Hoxe en día estase a demandar o seu recoñecemento oficial Corso Grupo: Románicas
 51. 57. O francés é o segundo idioma máis falado na Unión Europea, tras o alemán e diante do inglés Ata principios do século XX, era o idioma diplomático por excelencia
 52. 58. Ano Internacional das Linguas 2008
 53. 59. Sabías que no Reino Unido se fala inglés , gaélico , córnico e galés ? Fálase en boa parte de Gales, por máis de medio millón de persoas. Moitos mozos e mozas procuran a recuperación hoxe desta lingua Galés Grupo: Célticas Lingua minorizada non recoñecida oficialmente por Gran Bretaña.
 54. 60. É a lingua céltica máis falada Debido ao crecente uso do inglés, o número de falantes de galés ten ido descendendo desde hai décadas De resultas dun número de medidas, o galés vén gozando dun forte rexurdimento nos últimos anos e ten un status de igualdade co inglés no sector público en Gales Galés
 55. 61. Fálase na Irlanda. É a primeira lingua oficial, segundo a Constitución Irlandesa, Sabes que no Reino Unido se fala inglés, gaélico, córnico e galés? A pesar disto é unha lingua minorizada e que perdeu grande prestixio social Gaélico irlandés Grupo: Célticas
 56. 62. Ten un 80% de semellanza co bretón e un 75% co galés, falado na mesma illa O córnico empregouse como lingua falada ata finais do século XVIII, e foi revivida outra vez no século XX Sabes que no Reino Unido se fala inglés, gaélico, córnico e galés? O córnico é unha lingua celta falada no condado británico de Cornualles
 57. 63. Inglés Map of nations using English as an official language or as the predominant non-official language Na actualidade é unha lingua cun gran número de falantes e un maior número de persoas que a entenden, maioritaria en internet e a máis usada internacionalmente a nivel comercial ou científico. Isto débese a que os países de fala inglesa son os de maior importancia económica no mundo de hoxe En todo o mundo é falado por uns 350 millóns de persoas. Como segunda lingua o total ascende a máis de 500 millóns de persoas
 58. 64. Ano Internacional das Linguas 2008
 59. 66. Ano Internacional das Linguas Equipo de Normalización e Dinamización Lingüística IES ELVIÑA
 60. 67. Ano Internacional das Linguas 2008
 61. 69. USA O GALEGO É TEU É NOSO SOMOS NÓS
 62. 70. Departamento de Normalización e Dinamización Lingüística IES ELVIÑA

×