Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Prova Natalia

Prova de projecte

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Prova Natalia

  1. 1. Projecte EMPRESA SA ! es ltr sa no b am ne vi r, fa m io tr ls voSi Ample, 23 Polígon 124 BLANES
  2. 2. rojecte EMPRESA SA Definició del negoci Pla de màrqueting Pla d’operacions Pla jurídic Pla d’organització Pla d’equipament Pla econòmic financer
  3. 3. Definició del negoci: IDEA IDEA:el perquè del negoci! Aspiració professional Sector en alça IDEA Coneixement del negoci
  4. 4. Qui som i on som?Tipus empresa: individual, SA ,,,,Capital:LocalitzacióMapaDescripció bàsicaMetres, local,
  5. 5. Pla d’organització Personal: 1 autònom 2 contracte indefinits
  6. 6. Equipaments Plànols Equipaments: ordinadors, mobiliari, estants, penjadors, Cotxe,
  7. 7. Catàleg nova temporada

×