Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
HAZIRLAYAN
CENGİZ MURAT TEKİNBÜĞRÜ
SAKARYA ÜNİ.
MEKATRONİK MÜH.
TEKNOLOJİ FAK.
100918039
Aralık 2012
TÜRKİYE’DE VE DÜNYA’D...
RÜZGAR ENERJİSİNİN TARİHSEL
GELİŞİMİ
• Yel değirmenleri uzun süre tarım ürünlerinin
öğütülmesinde kullanılmıştır.
• Avrupa...
RÜZGAR TÜRBİNİ NEDİR ?
Rüzgâr gücünü dönüştürerek, elektrik
enerjisi üreten tesis ve donanımlara "Rüzgâr
Türbini" denmekte...
RÜZGAR ÇİFTLİKLERİ NERELERDE
KURULABİLİR
Rüzgâr türbinleri veya birçok türbini bulunan
rüzgâr santralleri, uygun şartlar s...
RÜZGAR TÜRBİNİNİN YAPISI
• Rüzgar santralının ana yapı elemanı, aerojeneratör de
denilen rüzgar türbinidir. Bir rüzgar tür...
RÜZGAR TÜRBİNİNİN TEMEL YAPISI
TÜRBİN ÇEŞİTLERİ
Türbin tasarımında genelde iki farklı dizayn
kullanılır. Bunlar;
• Yatay eksenli türbin
• Düşey eksenli t...
YATAY EKSENLİ RÜZGAR TÜRBİNİNİN
GENEL YAPISI
DÜŞEY EKSENLİ RÜZGAR TÜRBİNİ
GENEL YAPISI
• Yatay eksenli rüzgâr türbinleri hem rüzgâr
yönünde hem de rüzgâra karşı yönde
çalışabilmektedir. Düşey eksenli türbinler...
DÜŞEY EKSENLİ RÜZGAR TÜRBİNİ
Dikey eksenli makinanın şekli bir yumurta çırpıcısını andırır.
Özel yapısal avantajlarından d...
YATAY EKSENLİ RÜZGAR TÜRBİNİNİN
AYRINTILI YAPISI
Rotor haricindeki tüm bileşenler her iki
rüzgâr türbini dizaynında da ayn...
AYRINTILI YAPISI
BİR RÜZGAR ENERJİ SANTRALİNİN
TEMEL BİLEŞENLERİ
• - Kule
• - 2 veya 3 kanatlı rüzgâr türbini
• - Rüzgâr yönüne göre kanatl...
RÜZGAR ENERJİSİNİN OLUMLU VE OLUMSUZ YANLARI
• Rüzgar enerjisi yerli,
• Dışa bağımlı olmayan,
• Doğal ve tükenmeyen,
• gel...
DÜNYADA RÜZGAR
ENERJİSİ KULLANIMI
DÜNYA YENİLENEBİLİR ENERJİ RAPORU – 2011
Dünyada rüzgâr enerjisi kurulu gücünün gelişimi (1996 – 2010)
DÜNYA YENİLENEBİLİR ENERJİ RAPORU – 2011
ÜLKELER BAZINDA RÜZGAR ENERJİSİ DAĞILIMI
Ülkeler Bazında Elektrik Talebinin Rüzgar
Enerjisi ile Karşılanma Oranı
KITALARDAKİ RÜZGAR GÜCÜ BÜYÜME
ORANLARI (%)
TÜRKİYEDEKİ RÜZGAR
ENERJİSİ KULLANIMI
TÜRKİYEDE RÜZGAR POTANSİYELİ
• Rüzgâr Enerjisi Potansiyeli Atlasına göre Türkiye’deki
teorik rüzgâr enerjisi potansiyeli 4...
Rüzgar Enerjisi Potansiyeli Atlası
Yıllara Göre Türkiye’deki Rüzgar Kurulu
Gücünün Gelişimi
(1999-2010)
RÜZGAR ENERJİSİ HAKKINDA BAZI HÜKÜMET
POLİTİKALARI
• T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın
2010-2014 Stratejik Plan...
Türkiye’nin uygulanabilir rüzgâr enerjisi potansiyeli
olan 20.000 MW değerine ulaşması halinde;
• Ulusal enerji talebinin ...
Türkiye’de Kurulu Rüzgar Elektrik Santralleri
TEŞEKKÜRLER
Türkiye de ve dünya da rüzgar enerjisi
Türkiye de ve dünya da rüzgar enerjisi
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Türkiye de ve dünya da rüzgar enerjisi

1,648 views

Published on

Rüzgardan elektrik enerjisi elde edilmesi ve, rüzgardan elektrik elde etmede ülkemizin ve dünyanın bulunduğu konumlar hakkında bilgiler bulunmaktadır.

Published in: Engineering
 • Be the first to comment

Türkiye de ve dünya da rüzgar enerjisi

 1. 1. HAZIRLAYAN CENGİZ MURAT TEKİNBÜĞRÜ SAKARYA ÜNİ. MEKATRONİK MÜH. TEKNOLOJİ FAK. 100918039 Aralık 2012 TÜRKİYE’DE VE DÜNYA’DA RÜZGAR ENERJİSİ
 2. 2. RÜZGAR ENERJİSİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ • Yel değirmenleri uzun süre tarım ürünlerinin öğütülmesinde kullanılmıştır. • Avrupa'nın Ortaçağ karanlığından sıyrılıp, ekonomik kalkınma süreci içine girmesinde önemli bir katkı olduğu düşünülen, Romalıların terk ettikleri madenlerin yeniden işletilmeye açılabilmesi, yel değirmenleri vasıtasıyla, rüzgâr gücünün kullanılarak bu maden galerilerinin diplerinde biriken suların boşaltılması ile mümkün olmuştur. 19. yy‘ın sonlarında ve 20. yy 'da yel değirmenleri ile kuyudan su çekmek, elektrik elde etmek gibi uygulamalar ortaya çıkmıştır.
 3. 3. RÜZGAR TÜRBİNİ NEDİR ? Rüzgâr gücünü dönüştürerek, elektrik enerjisi üreten tesis ve donanımlara "Rüzgâr Türbini" denmektedir. Rüzgâr türbinlerinin çalışma prensipleri,rüzgâr değirmenlerine benzemekte, fakat çok daha teknik detaylar içermektedir .
 4. 4. RÜZGAR ÇİFTLİKLERİ NERELERDE KURULABİLİR Rüzgâr türbinleri veya birçok türbini bulunan rüzgâr santralleri, uygun şartlar sunması kaydıyla, kara içleri, deniz kıyıları ve deniz üzerinde (açıklarında) kurulmaktadırlar.
 5. 5. RÜZGAR TÜRBİNİNİN YAPISI • Rüzgar santralının ana yapı elemanı, aerojeneratör de denilen rüzgar türbinidir. Bir rüzgar türbini, çevredeki engellerin rüzgarı kesemeyeceği yükseklikte bir kule, bunun üzerine yerleştirilmiş bir gövde ve rotordan oluşur. • Rotorlarının konumlarına (şaft eksenlerine) göre türbinler, yatay eksenli veya düşey eksenli olurlar. Elektrik üretim amaçlı modern rüzgar türbinlerinin çoğunluğu yatay eksenlidir. Yatay eksenli türbinler, rüzgarın kuleyi yalamadan rotora çarpması durumunda ileri ya da üst rüzgarlı (up- wind), önce kuleye dokunup sonra çarka gelmesi koşulunda geri ya da alt rüzgarlı (downwind) türbin adını alırlar. Açıklanan makinede rüzgar enerjisi, Betz teoremi uyarınca maksimum %59.3 teorik verimle mekanik enerjiye çevrilebilir.
 6. 6. RÜZGAR TÜRBİNİNİN TEMEL YAPISI
 7. 7. TÜRBİN ÇEŞİTLERİ Türbin tasarımında genelde iki farklı dizayn kullanılır. Bunlar; • Yatay eksenli türbin • Düşey eksenli türbin
 8. 8. YATAY EKSENLİ RÜZGAR TÜRBİNİNİN GENEL YAPISI
 9. 9. DÜŞEY EKSENLİ RÜZGAR TÜRBİNİ GENEL YAPISI
 10. 10. • Yatay eksenli rüzgâr türbinleri hem rüzgâr yönünde hem de rüzgâra karşı yönde çalışabilmektedir. Düşey eksenli türbinler ise rüzgârı her yönde kabul ederler. • Rotor haricindeki tüm bileşenler her iki rüzgâr türbini dizaynında da aynıdır.
 11. 11. DÜŞEY EKSENLİ RÜZGAR TÜRBİNİ Dikey eksenli makinanın şekli bir yumurta çırpıcısını andırır. Özel yapısal avantajlarından dolayı geçmişte kullanılmakta idi. Günümüzde modern türbinlerin çoğu yatay eksen dizaynındadır.
 12. 12. YATAY EKSENLİ RÜZGAR TÜRBİNİNİN AYRINTILI YAPISI Rotor haricindeki tüm bileşenler her iki rüzgâr türbini dizaynında da aynıdır. Bir sonraki sayfada yatay eksenli rüzgâr türbinin ayrıntılı yapısı verilmiştir.
 13. 13. AYRINTILI YAPISI
 14. 14. BİR RÜZGAR ENERJİ SANTRALİNİN TEMEL BİLEŞENLERİ • - Kule • - 2 veya 3 kanatlı rüzgâr türbini • - Rüzgâr yönüne göre kanatların/türbinin yönünü ayarlayan mekanizma • - Mekanik dişli ünitesi • - Elektrik jeneratörü • - Hız sensörleri ve hız kontrol ünitesi • - Güç-elektronik ünitesi ve kontrolü • - Enerji depolama sistemleri(özellikle şebekeden bağımsız çalışma için) • - Yerel elektrik şebekesine bağlantı için transformatör, iletim hattı ve kesici
 15. 15. RÜZGAR ENERJİSİNİN OLUMLU VE OLUMSUZ YANLARI • Rüzgar enerjisi yerli, • Dışa bağımlı olmayan, • Doğal ve tükenmeyen, • gelecekte de aynı oranda temin edilebilecek, • Asit yağmurlarına ve atmosferik ısınmaya yol açmayan, • CO2 emisyonu olmayan, • Doğal bitki örtüsü ve insan sağlığına olumsuz etkisi bulunmayan, • Fosil yakıt tasarrufu sağlayan, • Radyoaktif etkisi olmayan, • Teknolojik gelişimi hızlı, • Döviz kazandırıcı bir kaynaktır. • Ayrıca kısa sürede devreye alınabilmekte ve kısa sürede sökülebilmektedir. • Bunun yanısıra istihdam olanağına sahiptir ve fiyat artma riski yoktur. • Gürültü, • Görsel ve estetik kirliliği, • Kuş ölümleri, • 2-3 km lik alan içinde radyo ve TV alıcılarında parazitlere neden olmaktadır. Fakat rüzgar türbini teknolojisinde gelinen bugünkü nokta, tüm bu olumsuz etkileri son derece azaltmış veya ortadan kaldırmıştır.
 16. 16. DÜNYADA RÜZGAR ENERJİSİ KULLANIMI
 17. 17. DÜNYA YENİLENEBİLİR ENERJİ RAPORU – 2011 Dünyada rüzgâr enerjisi kurulu gücünün gelişimi (1996 – 2010)
 18. 18. DÜNYA YENİLENEBİLİR ENERJİ RAPORU – 2011 ÜLKELER BAZINDA RÜZGAR ENERJİSİ DAĞILIMI
 19. 19. Ülkeler Bazında Elektrik Talebinin Rüzgar Enerjisi ile Karşılanma Oranı
 20. 20. KITALARDAKİ RÜZGAR GÜCÜ BÜYÜME ORANLARI (%)
 21. 21. TÜRKİYEDEKİ RÜZGAR ENERJİSİ KULLANIMI
 22. 22. TÜRKİYEDE RÜZGAR POTANSİYELİ • Rüzgâr Enerjisi Potansiyeli Atlasına göre Türkiye’deki teorik rüzgâr enerjisi potansiyeli 48.000 MW civarındadır. Mevcut elektrik şebeke alt yapısı dikkate alındığında ise elektrik şebekesine bağlanabilir rüzgar enerjisi potansiyeli 10.000 MW düzeyinde hesaplanmıştır. Ayrıca elektrik şebekesinde yapılabilecek olası revizyon çalışmalar sonucu orta vadede elektrik şebekesine bağlanabilir rüzgar enerjisi potansiyelinin 20.000 MW seviyesine yükselmesi olası gözükmektedir ki 2020 yılına kadar Türkiye’de rüzgâr kurulu gücünde 20.000 MW seviyelerine ulaşılması öngörülmektedir.
 23. 23. Rüzgar Enerjisi Potansiyeli Atlası
 24. 24. Yıllara Göre Türkiye’deki Rüzgar Kurulu Gücünün Gelişimi (1999-2010)
 25. 25. RÜZGAR ENERJİSİ HAKKINDA BAZI HÜKÜMET POLİTİKALARI • T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 2010-2014 Stratejik Planına göre2009 yılı itibariyle 802,8 MW olan rüzgar enerjisi kurulu gücünün, 2015 yılına kadar 10.000 MW‘ a çıkarılması sağlanacaktır. • 2020’de Türkiye’de rüzgâr enerjisi kurulu gücünün 20.000 MW seviyesine ulaşılması beklenmektedir
 26. 26. Türkiye’nin uygulanabilir rüzgâr enerjisi potansiyeli olan 20.000 MW değerine ulaşması halinde; • Ulusal enerji talebinin yaklaşık %20-25 arasındaki bir bölümü karşılanabilecek, • 26 milyon ton CO2. emisyonu da önlenebilecek, • Ayrıca rüzgâr enerjisi sektörünün ulusal istihdama katkısı yaklaşık 170.000 kişi civarında olacaktır.
 27. 27. Türkiye’de Kurulu Rüzgar Elektrik Santralleri
 28. 28. TEŞEKKÜRLER

×