Techniky učení

2,829 views

Published on

Autor: Dagmar Chytková

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,829
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
390
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Techniky učení

  1. 1. KREATIVNÍ PRÁCES INFORMACEMITÉMA 11Techniky učeníPo nastudování byste měli:»» znát principy fungování technik učení,»» umět aplikovat jednotlivé techniky,»» znát pět strategických kroků učení.
  2. 2. Proč jsme toto téma zařadili a k čemu sloužíModul je zaměřen na techniky učení, které můžete využít při učeníjakéhokoliv tématu. Jedná se o nejznámější techniky, ale ve skutečnosti jichexistuje mnohem více. Přinášíme vám ty nejvíce používané a věříme, že vámpomohou při učení se.Klíčové pojmyUčení proces získávání znalostí, dovedností, postojů,návyků, hodnot apod.Techniky učení systém technik ulehčujících proces učení aumožňujících lepší zapamatování.2
  3. 3. TeoriePokudzačnetestudovatnovéučivo,jevhodnézapamatovatsinovéinformacevsouvislostechs předchozími poznatky, teoriemi, zkušenostmi a dovednostmi. Nové informace takzařazujete do vašeho systému a tím podporujete zapamatování.Čím více proniknete do problematiky, tím více si budete pamatovat detaily a vztahy mezinimi. Rozšiřování vašich znalostí je spojeno s nárůstem asociačních spojení mezi poznatky,což výstavbu vědomostí jen posílí.Existuje mnoho metod, tipů a triků, jak se efektivně učit, jakneprokrastinovat a jak si více zapamatovat. Věřte, že základem všehoje opakování a pochopení učiva. JohnMedina ve své knize Pravidla mozkuuvádí několik faktorů, které učeníovlivňují:»» Fyzický pohyb – náš mozek je odpradávna zvyklý na pohyb,hýbejte se proto, choďte na procházky a zlepšíte své myšlení.»» Spánek – nedostatek spánku narušuje pozornost, výkon, pra-covní paměť, náladu, logické uvažování i motorickou zručnost.»» Pozornost – pro mozek je přirozené soustředit pozornost jen na jednu věc, omezteproto multitasking (vypněte mobil, internet, televizi…).»» Opakování – pro spolehlivé zapamatování je vhodné vstřebávat informace postup-ně a opakovat si je v pravidelných intervalech.»» Stres – stres nám sice pomáhá řešit krátkodobé problémy, z dlouhodobého hlediskanám dereguluje celý systém. Snažte se stres omezit.»» Smysly – smysly pomáhají v zapamatování, zapojte jich při učení co nejvíce.»» Zrak – věnujte zraku velkou pozornost, neboť je dominantním smyslem a využívápolovinu zdrojů v mozku. Nejvíce si pamatujeme obrazy.Jak využít smysly?Libor Činka ve své knize Ovládněte svůj mozek rozeznává tři typy způsobu myšlení:vizuální, auditivní a kinestetické. Většina z nás myslí všemi třemi způsoby, přitom preferujejeden z nich. Můžete to vidět např. při vyjadřování.»» Auditivní typ často říká: „To nezní špatně“, „Něco mi říká, že…“, „Řekl bych, že…“.»» Vizuální typ častěji používá věty: „Nevidím v tom smysl“, „Vypadá to na…“,„Ukážu vám, co tím myslím“.»» Kinestetický typ pak řekne: „Chápu“, „Mám pocit, že…“, „Mám dobrý pocit“.Snažte se při učení zapojit všechny tři typy myšlení. Dívejte se na problém ze všech stran.Používejte slova, která podpoří všechny typy myšlení. Velmi vhodné je zapojit smysly dovytváření příběhů, které tvoříte při využití paměťových technik. Více o tom se dozvíte vmateriálu Paměťové techniky.Jak si více pamatovat?Pro lepší zapamatování učiva je důležitá hravost. Na ni jsme během studia na střední avysoké školy většinou zapomněli. Ale lidé si rádi hrají a právě to může při učení velmipomoci. Nebojte se tedy zapojit kreativní myšlení a hrajte si. Přirovnávejte učivo k jinýmvěcem, srovnávejte, vymýšlejte si příběhy, vizualizujte (na papír či se zavřenýma očima),3Co pochopíte a zařadíte do svéhosystému, to si zapamatujete.
  4. 4. 4vytvářejte neskutečné věci, vtipy. Na tomto principu fungují mj. i různé mnemotechnicképomůcky, o kterých se dozvíte v materiálu Paměťové techniky.Aplikace a příkladyPředstavíme vám několik metod, které vám mohou usnadnit učení se nového učiva.PQRSTMetoda je založená na zlepšení schopností studovat a zapamatovat si látku. Název metodyje odvozen od jednotlivých částí, ze kterých se skládá. Preview (přehled),Question (otázka), Read (čtení), Self-recitation (opakování), Test (zkouška).Nejdřívetedyzískejtepřehled(sledujtenadpisykapitol,stručnésouhrnyapod.),následně si stanovte k textu otázky a pokuste se na ně odpovídat – nejdřívsami a potom v průběhu fáze čtení. Při opakování si vybavte to nejdůležitějšíz celého textu a následně to otestujte (nejlépe ještě vlastním testem předtím, než půjdete doškoly na písemku).Metoda SQ4RI tato metoda dostala název podle jejích jednotlivých fází. Survey (prozkoumání), Question(otázka), Read (čtení), Reflect (přemýšlení), Recite (hlasité opakování), Review(rekapitulace). Ze začátku se tedy SQ4R podobá metodě PQRST, ale někomuz vás mohou připadat poslední tři R jako lepší způsob.NEANAMetodu NEANA vymyslel David Gruber (autor knih o rychločtení a zrychleném učení).Zkratka metody znamená NEstudovat A NAstudovat. Smysl metody spočíváv tom, že si mozek bude myslet, že nestuduje. Učení ho bude bavit. Při tétometodě se stáváte učitelem, který tvoří test pro své studenty. Jak na metodu?»» Čtěte postupně text, který se musíte naučit.»» Vžijte se co nejvíce do toho, že jste učitel a z textu budetetvořit text pro (fiktivní) studenty.»» Vždy z jedné strany, několika odstavců či uceleného celkutvořte testové otázky.»» Nebojte se bavit se představami, jak se budou studentinad testem potit, jak budou překvapeni, že jste jim připra-vili test apod. Čím více emocí zapojíte, tím lépe.»» K testovým otázkám tvořte i odpovědi (možnosti a, b, c,příp. d).»» Dejte si pozor, abyste nevytvořili dvojznačnou otázku čiodpověď a aby vše dávalo smysl.»» Postupujte až do konce, než přečtete celý text.»» Můžete si pak vlastní test udělat a zjistíte, že vše umíte, aniž byste se složitě učili.
  5. 5. 5VizualizaceO vizualizaci jsme již mluvili v předchozích modulech. Jak již víte, obraz jevíce než slova. Čím více obrazů použijete, tím více si zapamatujete. Můžetevizualizovatpomocíobrázků,infografik,myšlenkovýchmap,různýchschémat,diagramů. Dokonce i kreslení v hodině může pomoci (pokud si budete např. kreslit dráčkaa poslouchat učitele, spojí se vám tyto dva vjemy k sobě).Základem je nají si svůj styl a kreslit. Naučte se dělat opravdu dobré myšlenkové mapya koušejte učivo převádět do nelineárních textů s obrazy. Ukázkou může být např. učivoHudební názvosloví.Ukázka lineárního neefektivního učení.Ukázka nelineárního učení - jednoduchá vizualizace.Ukázka struktury myšlenkové mapy učiva.
  6. 6. Aktivní posluchačPři poslechu přednášek je velká pravděpodobnost, že mozek přestanepřednášejícího vnímat. Jak být aktivním posluchačem? Přehled podávánásledující tabulka.Cornellův systém psaní poznámekCorenllůvsystémjemetodapsanípoznámek,kterábylavytvořenanaCornellověuniverzitě v USA Williamem Paukem. Zápis probíhá do jednoduché tabulky odvou sloupcích. Podívejte se, jak taková tabulka může vypadat.Studijní zkratkyPokud si musíte zapisovat učivo na přednáškách, zajisté jste zjistili, že nelzestihnout zapsat vše. Pokud nemáte diktafon (což doporučujeme), vytvořte si6
  7. 7. seznam zkratek, které budete pravidelně používat. Některé jsou již ustálené, jiné si můžetenově vytvořit právě vy sami. Může se jedna nejen o slova, ale i o symboly a obrazy. Ukázka:důl. = důležitévýz. = významnéstol. = stoletíčís. = čísloprob. = problém, problematickýriz. = rizikoDalší zkratky si vytvořte podle výrazů, které se nejčastěji vyskytují ve vašem oboru. Můžetetaké využít symboly jako šipky, kolečka apod.Velmi dobře má symboly rozpracované Daniel Gamrot:Tipy a trikyPět strategických kroků k učení»» Získejte informace – určete si, co je nutné se naučit, dohledejte si všepotřebné a zapamatujte si to (např. pomocí paměťových technik).»» Pochopte – snažte se vše pochopit, nejen si to uložit do paměti. Pochopením se sta-ne učení efektivnější a zapamatování bude dlouhodobější.»» Rozšiřte si obzory – porovnávejte nové poznatky se svými zkušenostmi a modelychápání světa. Zakreslujte a zapisujte si vše, co vás napadá (využijte např. myšlen-kových map).»» Leštěte – zkoušejte se, ověřujte si, co jste se naučili. Vracejte se zpět k tomu, co jstenepochopili. Hledejte inspiraci a zkušenosti u jiných osob.»» Použijte vše v praxi – pokud naučené použijete, zajistíte si dlouhodobé zapamato-vání.7
  8. 8. Zdroje a nástrojeLiteratura1. ČINKA, Libor. Ovládněte svůj mozek. Brno: BizBooks, 2012.2. GAMROT, Daniel. Myšlenkové mapy a symboly: Lidé. Daniel Gamrot [online]. [cit. 17. 4.2013]. Dostupné z: http://danielgamrot.cz/myslenkove-mapy-a-symboly-lide.3. HLINKA, Martin. Stratégia učenia v piatích krokoch. Zones.sk [online]. [cit. 17. 4. 2013].Dostupné z: http://www.zones.sk/magazin/569/strategia-ucenia-v-piatich-krokoch.4. MEDINA, John. Pravidla mozku. Brno: BizBooks, 2012.5. PRICE, Geraldine a Pat Maier. Efektivní studijní schopnosti. Odemkněte svůj potenciál. Pra-ha: Grada Publishing, 2010. ISBN 978-80-247-2527-7.6. Strategie a techniky učení na základní a střední škole. Pedagogicko-psychologická poradnapro Prahu 7 a 8 [online]. [cit. 17. 4. 2013]. Dostupné z: http://www.ppppraha7a8.cz/files/strategie%20a%20techniky%20uceni.pdf .7. Testy. Brain jogging [online]. [cit. 17. 4. 2013]. Dostupné z: http://www.brainjogging.cz/testy.K zamyšlení1. Jaké techniky k učení používáte?2. Opakujete si učivo v pravidelných časových úsecích?3. Jak předcházíte negativním faktorům, jako je nedostatek spánku, stresapod.?8

×