Myšlenkové mapy

4,566 views

Published on

studijní materiál, autor Dagmar Chytková

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
4,566
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,079
Actions
Shares
0
Downloads
20
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Myšlenkové mapy

  1. 1. KREATIVNÍ PRÁCES INFORMACEMITÉMA 3Myšlenkové mapyPo nastudování byste měli:»» chápat výhody myšlenkových map,»» znát a aplikovat principy tvorby myšlenkových map,»» vědět, kde všude můžete myšlenkové mapy uplatnit.
  2. 2. Proč jsme toto téma zařadili a k čemu složíMyšlenkové mapy jsou nástrojem, který dokáže utřídit vaše myšlení. Mnohalidem mapy pomohly v organizování, učení, kreativním i kritickém myšlení,plánování i v jiných záležitostech. Mapy umožňují mít celkový přehled otématu a soustředit na jedno místo velké množství údajů. To vše potřebujetepro svůj studijní, pracovní i soukromý život. Pokud začnete používat mapy pravidelně,zjistíte, že se vám pracuje a přemýšlí lépe. Díky mapám vzniká velmi efektivní zápismyšlenek či faktů.Klíčové pojmyMyšlenková mapa nástroj pro organizaci myšlenek či dat umožňujícíhledat souvislosti a myslet v celku.Lineární zápis klasický zápis myšlenek či dat do řádků, odstavců,tabulek, odrážek atp. neumožňující vidět rychlesouvislosti a mít přehled o celku.2
  3. 3. 3Lineární klasické zápisky Myšlenkové mapyOmezující PlodnéZašlapávají nové nápady Pomáhají připojovat nové myšlenkyBlokují kreativní myšlení Nekonečné možnostiTeoriePojem myšlenková mapa zavedl Tony Buzan v 60. letech. Propracoval koncept tvorbytohoto nástroje, který se proslavil jako velmi kvalitní pomůcka pro přemýšlení. Tony Buzansamozřejmě nebyl první, kdo začal myšlenkové mapy používat. Již mnozí před ním technikupoužívali, i když svým způsobem. Vzpomeňme třeba Darwina, Edisona, da Vinciho apod.Myšlenkové mapy jsou nástroj pro zápis údajů (myšlenek, nápadů, faktů atd.).Na rozdíl od klasických lineárních poznámek jsou však zápisy prováděnyokolo centrálního pojmu/obrázku. Myšlenkové mapy můžete používat vechvíli, kdy potřebujete jasněji myslet a lépe chápat problém.Klasické poznámky a tvorba seznamů jsou spolehlivým zabijákem kreativity, škodí novýmnápadům, brání volnému proudění myšlenek. Tento klasický sezam odděluje jednumyšlenku od druhé. Navíc nás nutí zůstat u poslední poznámky, z které ale nepřicházejínové nápady. Mapy jsou naopak paprskovité, rostou do stran a jsou v souladu s tím, jakplynou vaše myšlenky.Podívejte se na rozdíl mezi klasickými zápisky a zápisem v myšlenkové mapě:Mapy jsou efektivní mj. díky svému tvaru a formě – mapa s liniemi, barvami, slovy a obrazyje přirozená. Mapa napodobuje synapse. Je také podobná přírodním strukturám, např. žilkyna listech stromu, větvení stromu, oběhová soustava atd.Klasické lineární zápisy mají několiknevýhod:»» ukrývají klíčová slova – důle-žité myšlenky se špatně hle-dají,»» hůře se nám text pamatuje– lineární text je pro mozekmonotónní a těžko se na nějsoustředí,»» plýtvá se časem – zápis trvádlouhou dobu, čtení textutrvá také déle, než je nutné(často se myšlenka zbytečněopakuje, ale především je vtextu plno balastu),»» nestimulují mozek – lineární zápis brání v tvorbě asociací, tedy i v možnosti plnéhorozvinutí kreativity a paměti.To však neznamená, že lineární zápisy jsou vždy špatné (přece jen i Tony Buzan napsal svéknihy z větší části lineárně). Je však důležité, abyste se naučili rozeznávat, kdy je potřebnézvolit lineární zápis (články, referáty, knihy, příběhy…) a kdy se hodí kreslit myšlenkovoumapu.
  4. 4. 4Aplikace a příkladyK čemu můžete mapy využít? Podívejte se na nejčastější využití:Získání celkového pohledu na věcZápis svých rychlých myšlenekZápis brainstorminguUtřídění myšlenek, jejich organizace, zbaveníse mentálního nepořádkuPsaní poznámekSeznam úkolů, time management,Technika učení, příprava na státnice a jinézkouškyPrezentováníObhajoba myšlenekPříprava obchodního plánuKontrola plnění cílůDatabáze nápadů a myšlenekVize a smyslUčení se, zapamatovávání siKoncentrace na věcPříprava zprávyPlánování diplomové, seminární či jiné obo-rové prácePlánování schůzekPlánování osobních záležitostí (svatba, do-volená, stěhování, stavba domu, zařizováníbytu)Příprava a vedení projektuŘízení pracovního jednáníPřehled o domácím rozpočtuPříprava na přijímací pohovorŘešení problémůNejčastěji lidé mapy využívají pro plánování (času, projektů, úkolů…) a pro organizování.Vhodné jsou i jako pomůcka pro učení (učivo máte pohromadě, strukturované a přehledné).ProlepšíorientacivmožnostivyužitímyšlenkovýchmapsinastudujteobrázkyvInteraktivníosnově.Jak mapu vytvořitPro tvorbu myšlenkových map vycházíme z metody Tonyho Buzana. Tenpopisuje sedm kroků pro tvorbu myšlenkových map:1. Mapu vždy začněte tvořit uprostřed na šířkupoloženého čistého papíru. Neomezujte své ná-pady předem tím, že ústřední myšlenku umís-títe do rohu. Umístěním doprostřed umožnítevolné pole pro myšlení. V případě online mapza vás tento problém vyřeší daný nástroj.2. Ústřední myšlenku vyjádřete obrázkem. Ná-zorné zobrazení vám pomůže využít vaši před-stavivost. Pokud si myslíte, že neumí kreslit,vytvořte symbol nebo se vyjádřete písmem, aledejte si na tom záležet.
  5. 5. 53. Používejte barvy, inspirujte tím svůj mozek. Bez barev je mapa nudná a mnohdy méněpřehledná. Nejlépe se osvědčily barevné centropeny.4. K centrálnímu obrázku připojte nejdříve hlavní větve, k nim pak připojte větve druhéúrovně atd. Podpoříte tak práci svého mozku s asociacemi. Kdybyste od začátku psalivšechny informace nejprve do jedné větve, a potom až do další, odříznete z proudu uva-žování všechny ostatní větve a asociace nemohou probíhat volně.5. Větve zakreslujte jako křivky, nenuďte svůj mozek! Rovné čáry působí stroze, nepří-větivě a mozek se nudí. I samotné pootočení papíru pro vepsání dalšího pojmu pomáházapamatování. (Při otáčení či manipulaci s objekty stimulujete jiné receptory a mozek takvytváří další mentální reprezentace.)6. Pro zvýšení účinnosti a flexibility svých myšlenkových map používejte pro každou lin-ku jen jedno klíčové slovo nebo jednoduché slovní spojení. K jednomu slovu/pojmuse daleko snadněji přidávají další asociace nebo informace. A co hůře, dlouhý text vevětvích působí nepřehledně a brzdí myšlení.7. Užívejte obrázky a symboly po celé ploše mapy, je to zábava. Bez obrázků mapa zůstá-vá funkční, ale ztrácí část ze své inspirativnosti… Jak praví staré čínské přísloví, jedenobrázek vydá za tisíc slov.Tipy a triky»» V průběhu kreslení bude docházet ke zjištění, že budete potřebovat pře-souvat různé větve, slova… Celkově měnit strukturu mapy. Je to jedinědobře, protože to znamená, že nad problémem uvažujete a myšlení sevyvíjí. Pokud kreslíte rukou (ne v programu) a nechce se vám mapa pře-pisovat, použijte nejdříve obyčejnou tužku a gumu.»» Slova si nekroužkujte, nedávejte do obláčků, pokud mapu používáte k utřídění myšle-nek. Obláčky způsobí, že se vám mohou uzavřít volné asociace.»» Mapy si archivujte. Budete na sebe pyšní a navíc je budete mít kdykoliv k dispozici dobudoucna.»» Pokud jste uvízli v tvorbě a nevíte, jak dál, nezoufejte. Kreslení odložte na jiný čas nebozkuste začít kreslit novou mapu, kterou pojměte jiným způsobem. Pokud si např. začnuplánovat týden a rozkreslím si do hlavních větví jednotlivé dny, mohu zjistit, že mi totentokrát nevyhovuje. Zkuste mapu nakreslit tak, že v hlavních větvích budou hlavníčinnosti (např. práce, škola, domácnost, zábava a lidé, koníčky, …).»» Pokud se ukáže, že spolu nějaké pojmy souvisí, neváhejte si to vyznačit. Spojte je např.čarou, šipkou, barevně označte. Hledání souvislostí v mapě vám pomáhá hlouběji nadproblémem přemýšlet.»» Může se vám stát, že se vám některý pojem vyskytne v mapě vícekrát (např. čtyřikrát čivícekrát). Všímejte si toho, mapa vám nejspíš říká, že je tento pojem důležitý.»» Přečtěte si alespoň jednu knihu od Tonyho Buzana a kreslete, kreslete a kreslete. Jedi-ně tak své umění zdokonalíte.Zdroje a nástrojeLiteratura1. BUZAN, Tony. Mentální mapování. Praha: Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-3
  6. 6. 2. BUZAN, Tony. Myšlenkové mapy: probuďte svou kreativitu, zlepšete svoupaměť, změňte svůj život. Brno: Computer Press, 2011.3. BUZAN, Tony. Myšlenkové mapy v byznysu: revoluce ve vaší práci a pod-nikání. Brno: Computer Press, 2011.4. ČINKA, Libor. Ovládněte svůj mozek. Brno: BizBooks, 2012.5. ŽÁK, Petr. Kreativita a její rozvoj. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2004.NástrojeMyšlenkové mapy můžete tvořit ručně na papír nebo použít vybraný nástroj. Většina ná-strojů je online, je jen na vás, zda zvolíte placenou či neplacenou verzi.Všechny možné nástroje pro myšlenkové mapy můžete najít jak jinak než v myšlenkovémapě: http://www.mindmeister.com/139214831/mind-mapping-programs.K zamyšleníKdy byste ve škole použili lineární zápisky a kdy myšlenkovou mapu?Jak byste strukturovali svoji mapu na téma:»» diplomové práce,»» plánování dovolené,»» time managementu na týden,»» shrnutí učiva jednoho předmětu?6

×