Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Infografiky

4,558 views

Published on

  • Be the first to comment

Infografiky

  1. 1. KREATIVNÍ PRÁCES INFORMACEMITÉMA 5InfografikyPo nastudování byste měli:»» vědět, co jsou to infografiky,»» chápat, k čemu infografiky slouží,»» umět vytvořit základní infografiku.
  2. 2. Proč jsme toto téma zařadili a k čemu sloužíVelké množství informací ve světě způsobuje, že nastupuje trend vizualizaceinformací. Právě infografiky jsou fenoménem, který se začíná prosazovat.Modul vám slouží k tomu, abyste pochopili, co je infografika, naučili se ji čísta tvořit. Jelikož si myslíme, že trend vizualizace bude pokračovat, pokládámeza důležité vás s infografikami blíže seznámit.Klíčové pojmyInfografika forma publikování informací v přehledné graficképodobě za využití grafů, diagramů, obrázků atd.Graf grafická reprezentace funkce ve formě křivky,lomené čáry nebo plochy spolu s osami v soustavěsouřadnic.2
  3. 3. TeorieInfografika je novou formou publikování informací v grafické podobě. Infografiku poznátevětšinou tak, že obsahuje množství obrázků, symbolů, grafů, čísel aklíčová slova či věty. Forma zpracování infografiky dodává zpracovanýminformacím přehlednost, jasnost a srozumitelnost. Infografika čtenářenejen zaujme svoji podobou,ale poskytne mu i podstatnéinformace, aniž by muselčíst dlouhé články. Množstvíinformací, které infografikazpracovává, není stanoveno. Do infografiky můžete zachytit jen výsledekjednoho měření, ale shrnout i obsah celé knihy. S infografikou se můžetenejčastěji setkat na webu, ale také v televizi nebo offline v prezentacích.Infografiky je již takové množství, že vznikají i infografiky o infografikách.Témata infografikInfografiky mohou pojednávat o jakémkoliv tématu. Vždy pak záleží na tvůrci, jak danétéma umí zpracovat. Mnohdy lze nalézt infografiky, které nejsou přehledné a ve kterých sečtenář se v nich ztrácí. Také se stává, že infografika neobsahuje téměř žádné informace, jejen vizuálně přitažlivá. I když neexistují přesná pravidla, jak má infografika vypadat, každáinfografika by měla být informativní, nést v sobě tedy informaci, kterou chce čtenáři sdělit.Druhy infografikMůžete se setkat nejčastěji se třemi druhy infografik:»» statická,»» animovaná,»» interaktivní.3Obraz je více než tisíc slov.
  4. 4. Interaktivní infografiky přináší další informace kliknutím na dílčí část infografiky. Umožňujíčtenáři objevovat data individuálně a podle jeho potřeb. Animované infografiky znázorňujípříběh, vývoj (často se jedná např. o časové osy). Statické infografiky nic takového neumožňují.Příklady interaktivních a animovaných infografik:»» http://www.lidovky.cz/ln-infografika.asp?grafika=wtc--2001&section=4»» http://evolutionofweb.appspot.com»» http://www.onlineschools.org/state-of-the-internet/soti.htmlAplikace a příkladyPodíváme se na to, jak si můžete vytvořit vlastní infografiku. Potřebujete ktomu:»» vhodný nástroj,»» data, která chcete zpracovat,»» nápad.Při tvorbě infografiky začínáte prací s daty, ta jsou nejdůležitější. Celá infografika je založenána myšlence, kterou chcete ostatním sdělit. Jak s daty pracovat?»» Získejte data a odfiltrujte ta nezajímavá.»» Ověřte si správnost dat a zdroje, ze kterých pochází.»» Ujasněte si, zda používáte aktuální data.»» Zamyslete se, jak je chcete zpracovat.»» Vymyslete příběh, který datům dáte. Hledání příběhů, námětů v datech se říká datovážurnalistika.Jakmile máte infografiku promyšlenou (věnujte tomu opravdu dost času), vyberte si nástroj, vekterém ji chcete zpracovat. Můžete si vybrat různé grafické softwary a nástroje, ale pokud nejsteprofesionální grafik, nejspíš si s nimi nebudete vědět rady. Proto se nebojte využít různýchonline nástrojů, které vám práci ulehčí.Nástroje infografikPodívejte se nyní na vybrané nástroje pro tvorbu infografik. V základechfungují všechny následující nástroje podobně. Najdete zde různé šablony nebopředpřipravená pole, do kterých stačí kliknout a vepsat obsah. Mnohé nástrojenabízí vkládání připravených symbolů a obrázků, některé nástroje umožňují vložit vlastníobrázky. Můžete měnit barevná schémata, barvy a typy písma atd. Jedinou nevýhodou je, ževětšina nástrojů je v angličtině. Projděte si všechny avyzkoušejte si, který vám bude vyhovovat nejlépe.InfogramInfogram (http://infogr.am) vám po registraci nabízípřednastavená pole, do kterých vložíte data. Ta můžetenásledně různě editovat. Vybrat si také můžete znabízených variant grafického zpracování, přidávatmůžete různé obrázky, textová pole, videa, grafy atd.Práce je jednoduchá a zvládne ji i začátečník.4Když máte emoce, máte i příběh.
  5. 5. PictochartPo přihlášení do aplikace(http://piktochart.com)si vyberete šablonu,kterou následněeditujete a přidávátedo ní data. Fungujeintuitivně. Nevýhodouje, že bezplatná verzeumisťuje do dílavodoznak a neposkytujevšechny funkce.EasellyTaké tento nástroj (http://www.easel.ly)nabízí předdefinované šablony, které můžeteupravovat. Výhodou je, že předdefinovanégrafiky lze smazat a nahradit jinými. Vybíratmůžete z různých kategorií, např. lidé,zvířata, ikony…DipityPomocí tohoto nástroje (http://www.dipity.com) můžete tvořit časové osy.Nástroj umožňuje přepínat mezi časovouosou a seznamem událostí. Nevýhodounástroje je, že ve verzi zdarma dovolívytvořit jen tři osy s omezeným prostorempro data.VisuallyVisually (http://visual.ly) je nástroj na sdílenía případnou jednoduchou editaci infografiky.Pro samotné prohlížení není třeba registrace, alepokud chcete nahrávat díla vlastní nebo editovat tystávající, tak již je nutné mít u služby zřízený účet.Řada infografik pracuje jen na principu porovnáváníněkolika málo údajů (například hashtagů, pozice veVennových diagramech…), které lze snadno upravita výsledek dále používat pro prezentování.5
  6. 6. Tipy a trikyPřečtěte si, co se nám osvědčilo.»» Nezapomínejte na kontext.»» Zamyslete se nad tím, jaký druh infografiky je pro vaše sdělení nejlepší.»» Dávejte dohromady jen informace, které spolu souvisí.»» Nepřehánějte to s délkou infografiky. Čtenář by se mohl začít nudit.»» Vybírejte si ke zpracování jen taková témata, kterým rozumíte.»» Naučte se nejdříve zacházet s nástrojem, ve kterém chcete infografiku vytvářet.»» Hledejte v datech příběhy, emoce. Tím posílíte fakt, že si lidé vaši infografiku rádipřečtou.Zdroje a nástrojeZdroje1. PATÁKOVÁ, Andrea. Vizualizace dat jako výukový prostředekbudoucnosti. Metodický portál: inspirace a zkušenosti učitelů [online]. 2010 [cit. 2013-02-13]. Dostupné z: http://spomocnik.rvp.cz/clanek/10751/VIZUALIZACE-DAT-JAKO-VYUKOVY-PROSTREDEK-BUDOUCNOSTI.html.2. RYLICH, Jan. Infografiky všude kolem nás. Ikaros [online]. 2012, roč. 16, č. 13 [cit. 2013-02-13]. Dostupné z: http://www.ikaros.cz/node/7794.3. Infografiky – Všechny infografiky na jednom místě. [online]. [cit. 2013-02-20] Dostupné z:http://www.infografiky.cz/.4. DOČEKAL, Daniel. Infografika. [online]. [cit. 2013-02-20]. Dostupné z: http://pinterest.com/medvidekpu/infografika.5. Welcome to the Visual.ly Learn Center. [online]. [cit. 2013-02-20]. Dostupné z: http://visual.ly/learn.K zamyšlení»» Už jste někdy našli infografiku ke svému oboru?»» Vyznáte se dobře v infografikách?»» K čemu všemu mohou infografiky sloužit?6

×