Bijeenkomst 5 maart Presentatie Mayan Exel

1,142 views

Published on

Published in: Business, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Bijeenkomst 5 maart Presentatie Mayan Exel

 1. 1. Veranderprocessen: kleurendenken<br />Leergang communicatie<br />
 2. 2. 2<br />Agenda<br />Waarom veranderen moeilijk is <br />Kleurentest invullen<br />De veranderkleuren<br />Buzzen <br />Gezamenlijk/plenair: inzichten delen, vragen stellen & exploreren<br />
 3. 3. 3<br />Waarom veranderen moeilijk is<br />
 4. 4. 4<br />Niet elke organisatieverandering is gepland of geslaagd<br />4% gepland<br />& geslaagd<br />16% gepland, <br />niet geslaagd<br />80% ongepland<br />20% gepland<br />80 % niet geslaagd<br />
 5. 5. 5<br />Veel geplande organisatieveranderingen falen; vanwege (1):<br />Sturing die is te neutraliseren door:<br />pocket veto’s – organisatorische ijsbergen<br />machtsbronnen – dilemma’s van stafafdelingen <br />losjes gekoppelde systemen – …<br />Processen die niet zijn af te dwingen / te beheersen:<br />rouwproces – onderhandelingen<br />leercurve– ontwikkeling volgens chaosdenken<br />levensloop – groepsdynamica<br />klok van Looten – structurele oscillaties / conflicten<br />megatrends – …<br />
 6. 6. 6<br />De ijsberg<br />Formal (Overt)<br />Aspects:<br /><ul><li>Goals
 7. 7. Technology
 8. 8. Structure
 9. 9. Policies and procedures
 10. 10. Products
 11. 11. Financial resources</li></ul>Informal (Covert) <br />Aspects:<br /><ul><li>Beliefs and assumptions
 12. 12. Perceptions
 13. 13. Attitudes
 14. 14. Feelings (anger, fear, liking, despair, etc)
 15. 15. Informal interactions
 16. 16. Group norms</li></ul>About the formal and informal systems<br />Bron: French & Bell<br />De ongrijpbare organisatie<br />
 17. 17. 7<br />Veel geplande organisatieveranderingen falen; vanwege (2):<br />Problemen die tussen de oren van mensen zitten: <br />mentale modellen – Johari window <br />losse koppeling tussen opvatting en gedrag<br />paradoxen versus problemen – …<br />– selectieve perceptie<br />Interactiespelletjes die mensen spelen:<br />gebroken grammofoon – wollen deken<br />zwarte pieten – op tribune zitten<br />economische uitwisseling – vuilnisvaten <br />– …<br />
 18. 18. 8<br />‘Wijs’ plannen!<br />Met oog voor de complexiteit van de werkelijkheid<br />Met oog voor verschillende manieren van denken over veranderen<br />Meervoudig kijken als uitgangspunt<br />Kleurendenken als hulpmiddel<br />
 19. 19. 9<br />Kleurentest invullen<br />
 20. 20. 10<br />Vier praktische toepassingen kleurendenken<br />Communicatie: gemeenschappelijke taal om collectief te praten en beslissen over veranderen zonder ‘scholenstrijd’<br />Diagnose: meervoudig kijken naar mensen, organisaties, vraagstukken.…, vooral als het complex is<br />Strategie: situationele keus voor een kansrijke ‘kleur’ voor een veranderaanpak. Wat past bij vraagstuk, bij organisatie, bij …?<br />Veranderaar: besef van eigen voorkeursstijl, aannames, competenties, beperkingen…<br />
 21. 21. 11<br />Vijf manieren van denken/kijken<br />
 22. 22. 12<br />Geeldrukdenken<br />Er verandert iets als je belangen bij elkaar brengt<br /><ul><li> van de sleutelfiguren
 23. 23. in een onderhandelings- en lobbyproces
 24. 24. om een consensus te vormen (win-win)</li></ul>Condities:<br /><ul><li> Achter gesloten deuren
 25. 25. Sense of urgency</li></ul>Motto:veranderen is een machtspel<br />Aannames<br /><ul><li> Democratische samenleving
 26. 26. Poldermodel van politieke coalities
 27. 27. Haalbare oplossing</li></ul>Idealen<br /><ul><li>Oppervlakkig geel:achterkamertjesgedoe, de sterkste wint
 28. 28. Blinde vlek:luchtfietsen, loose-loose strijd, onbetrouwbaarheid
 29. 29. Allergieën:ideologen, details, gezichtsverlies</li></ul>Schaduwkanten<br />Traject<br />Interventies:<br /><ul><li> Mediatie, alliantievorming, stemsessies
 30. 30. Topstructurering, beleidsvorming</li></ul>Diagnosebrillen:<br /><ul><li> Krachtenveldanalyse, concurrentiestructuur
 31. 31. Besluitvormingsfuik</li></ul>Beheersbaarheid:<br /><ul><li> Onbekend en verschuivend resultaat
 32. 32. Borging via contracten en machtsbalans</li></ul>Veranderaar<br />Veranderaar: procesregisseur die zijn macht inzet<br /><ul><li> Politiek fingerspitzengefühl (posities en context)
 33. 33. Besturen, beschouwen en conflicten hanteren
 34. 34. Onafhankelijk, beheerst en met goede netwerken</li></ul>Andere actoren:afgevaardigden, achterbannen, opinieleiders<br />AanpassenAkkoordAchterbanActorAfdwingenAftredenAgendaAlliantie<br />BeslisserBesluitenCoalitieComitéCompromisConclaafDepolitiseren<br />DraagvlakDubbelrolGezichtsverliesIntentieMachtMandaatMedestaander<br />OnderhandelingPartijPersPersberichtPettenprobleemPoliticusPolitiseren<br />PressurecookerProcedureProcesontwerpPubliekSpelregelStakeholder<br />StatusTegenstanderTijdsdrukUittredenVerklaringVervlechtenVrijheids-graadWantrouwenWinwinAanpassenAkkoordAchterbanActorAfdwingen<br />AftredenAgendaAlliantieBeslisserBesluitenCoalitieComitéCompromis<br />ConclaafDepolitiserenDraagvlakDubbelrolGezichtsverliesIntentieMacht-MandaatMedestaanderOnderhandelingPartijPersPersberichtPettenpro-bleemPoliticusPolitiserenPressurecookerProcedureProcesontwerpPu-bliekSpelregelStakeholderStatusTegenstanderTijdsdrukUittredenVer-klaringVervlechtenVrijheidsgraadWantrouwenWinWinAanpassenAkkoordAchterbanActorAfdwingenAftredenAgendaAlliantieBeslisserBesluiten<br />
 35. 35. 13<br />Blauwdrukdenken<br />Er verandert iets als je eerst denkt en dan (planmatig) doet<br /><ul><li> onderzoek biedt objectieve antwoorden en richting
 36. 36. oplossingen worden ontworpen (stappenplan)
 37. 37. implementatie gaat planmatig en transparant</li></ul>Condities:<br /><ul><li> Toereikend sponsorschap
 38. 38. Sense of control, objectiviteit</li></ul>Motto: veranderen is een rationeel proces<br />Aannames<br /><ul><li> Maakbare en kenbare wereld
 39. 39. Orde, efficiëntie en voorspelbaarheid
 40. 40. Beste concrete oplossing (harde organisatie- aspecten)</li></ul>Idealen<br /><ul><li>Oppervlakkig blauw:mechanistisch, irrationele en externe aspecten negeren
 41. 41. Blinde vlek:alles maakbaar verklaren, over mensen heen walsen
 42. 42. Allergie:vage toestanden, emotionaliteit, ingebakken onzekerheid/ ambiguïteit</li></ul>Schaduwkanten<br />Traject<br />Interventies:<br /><ul><li> ISO, BPR, PMW
 43. 43. Strategische analyse (SWOT, portfolio´s, e.d.)</li></ul>Diagnosebrillen:<br /><ul><li> Visgraatdiagrammen
 44. 44. Structuren, organisatieconfiguraties</li></ul>Beheersbaarheid:<br /><ul><li> Vooraf omschreven en gegarandeerd resulaat
 45. 45. Borging via ´meten = weten´, monitoringssystemen</li></ul>Veranderaar<br />Veranderaar:expert, projectleider<br /><ul><li> Inhoudelijke deskundigheid
 46. 46. Analyseren, structureren, presenteren, plannen
 47. 47. Prestatiegericht, accuraat, zelfstandig, rechtlijnig</li></ul>Andere actoren:opdrachtgevers, project-medewerkers, doelgroepen, (boze) buitenwereld<br />ActiviteitAfbakenenAfspraakArchiverenBeheersbaarBeslisdocument<br />BeslissenBesturingBevoegdheidBewakingBoeteBudgetCapaciteitChecklistControleDeelprojectDetaillerenDoelDoorlooptijdEfficiëntEisenFase<br />GoedkeuringHiërarchieInformatiebewakingIngangscontrolIeinrichting<br />ISOKeuringKwaliteitscontroleMargesMiddelenMijlpaalOnderzoekOp-drachtgeverOpdrachtnemerPlannenPrestatieProjectProjectleiderRappor-tageReductieResultaatStapTaakTaakgeledingVoortgangWeerstand<br />ActiviteitAfbakenenAfspraakArchiverenBeheersbaarBeslisdocument<br />BeslissenBesturingBevoegdheidBewakingBoeteBudgetCapaciteitChecklistControleDeelprojectDetaillerenDoelDoorlooptijdEfficiëntEisenFase<br />GoedkeuringHiërarchieInformatiebewakingIngangscontrolIeinrichting<br />ISOKeuringKwaliteitscontroleMargesMiddelenMijlpaalOnderzoekOp-drachtgeverOpdrachtnemerPlannenPrestatieProjectProjectleiderRappor-tageReductieResultaatStapTaakTaakgeledingVoortgangWeerstand<br />
 48. 48. 14<br />Rooddrukdenken<br />Er verandert iets als je mensen op de juiste manier prikkelt/een beroep doet op ‘wij’-kracht <br /><ul><li> mensen (situationeel) straffen, belonen, verleiden
 49. 49. ‘wij’ versterken: participatieve visievorming, </li></ul> gemeenschapsvorming<br /><ul><li> aandacht, steun en erkenning bieden</li></ul>Condities:<br /><ul><li> Respectvolle en zorgvuldige procedures
 50. 50. Mensen zoeken elkaar op</li></ul>Motto:veranderen is een sociaal gebeuren<br />Aannames<br /><ul><li> Gemeenschap in harmonie, zorgzame samenleving
 51. 51. Het beste uit mensen halen, de beste ´fit´ tussen organisatie en individu vinden
 52. 52. Motiverende oplossing, samen ergens voor staan</li></ul>Idealen<br /><ul><li>Oppervlakkig rood:verstikkende systemen, wollen dekengedrag, onechte aandacht
 53. 53. Blinde vlek:negeren van macht, zachte heel- meesters, conflictmijding
 54. 54. Allergieën:solo- of macho-gedrag, onzorg- vuldigheid, problematiseren</li></ul>Schaduwkanten<br />Traject<br />Interventies:<br /><ul><li> Personeelsinstrumenten en sociale activiteiten
 55. 55. Management by walking around en de zeepkist</li></ul>Diagnosebrillen:<br /><ul><li> Motivatiefactoren, bronnen van weerstand
 56. 56. Rollen in teams, situationeel leiderschap</li></ul>Beheersbaarheid:<br /><ul><li> Bedacht, maar niet gegarandeerd
 57. 57. HRM-systemen, goede verhoudingen, communicatie</li></ul>Veranderaar<br />Veranderaar:coachende manager, HRM- of communicatie-expert<br /><ul><li> Mensen-mens
 58. 58. Motiveren, verleiden, communiceren, samen- werken
 59. 59. Sociaal, betrouwbaar, geïnteresseerd</li></ul>Andere actoren:smaakmakers, teambuilders, rolmodellen, betrokkenen<br />AandachtAangenaamArboregelingAssessmentBelangstellingBeloning<br />BeoordelingBetrokkenBindingBonusCollega´sCompetentieCurriculum vitaeFunctiebeschrijvingFunctionerenHeadhunterHuisstijlIdeeënbus<br />JuniorKwaliteitLief-en-leed-potLoopbaanMedewerkersborrelMediorOplei- denOutplacementOverlegPotentiePrikkelenProfielPromotieRegelingRui-lenSalarisSecundairevoorwaardenSeniorSfeervolSociaalStatusSteunen<br />StimulerenStrafTalentVaklunchVerlokkenWerkklimaatWerkomgevingZorgvuldigAandachtAangenaamArboregelingAssessmentBelangstellingBelo-ningBeoordelingBetrokkenBindingBonusCollega´sCompetentieCurriculumvitaeFunctiebeschrijvingFunctionerenHeadhunterHuisstijlIdeeënbusJuniorKwaliteitLief-en-leed-potLoopbaanMedewerkersborrelMediorOpleiden<br />OutplacementOverlegPotentiePrikkelenProfielPromotieRegelingRuilen<br />SalarisSecundairevoorwaardenSeniorSfeervolSociaalStatusSteunen<br />StimulerenStrafTalentVaklunchVerlokkenWerkklimaatWerkomgeving<br />
 60. 60. 15<br />Groendrukdenken<br />Er verandert iets als je mensen in leersituaties brengt/begeleidt<br /><ul><li> bewust onbekwaam maken (spiegels en vensters)
 61. 61. experimenten en exploreren van nieuwe mogelijkheden
 62. 62. in een koerszoekend, (sub)collectief proces</li></ul>Condities:<br /><ul><li> (Net) genoeg veiligheid, rust en respect
 63. 63. Sense of professionalism</li></ul>Motto:veranderen is leren en ontwikkelen<br />Aannames<br /><ul><li> Lerende organisatie: met iedereen, over alles, altijd
 64. 64. Groeien en ontdekken
 65. 65. Oplossingen die mensen zelf vinden</li></ul>Idealen<br /><ul><li>Oppervlakkig groen:individueel leren los van het werk, gebrek aan actie
 66. 66. Blinde vlek:belerend gedrag, niemand uitsluiten, navelstaren
 67. 67. Allergie:politieke spelletjes, mensen met een bord voor hun hoofd</li></ul>Schaduwkanten<br />Traject<br />Interventies:<br /><ul><li> Feedback, coaching, opleiding, gaming
 68. 68. Organisatie-ontwikkeling, communities of practice</li></ul>Diagnosebrillen:<br /><ul><li> Johari window, leercurve
 69. 69. Organisatie-ijsberg, systeemdenken</li></ul>Beheersbaarheid:<br /><ul><li> Geschetst, niet gegarandeerd
 70. 70. Borging via voortdurende reflectie</li></ul>Veranderaar<br />Veranderaar:procesbegeleider die mensen steunt<br /><ul><li>´Reflective practitioner´ als rolmodel
 71. 71. Didactisch ontwerpen, faciliteren, spiegelen, coachen
 72. 72. Empathie, creativiteit, nieuwsgierigheid</li></ul>Andere actoren:trekkers, coaches, meesters, deelnemers, beschermheren<br />ActionlearningAflerenBetekenisBewustonbekwaamBewustwordingClinic<br />CoachenCorporatecurriculumDebriefingDenkbeeldDidactusEffectErvaringEvaluatieExperimentFacilitatorFeedbackGedragGroepslerenHouding<br />KennisKennisoverdrachtLeercyclusLeerdoelLeermanagerLeermiddelLeersituatieLerenLerendeorganisatieMentaalmodelMotivatieOefenenOntwik-kelingOpvoedingOrganisatieontwikkelingReflectieSpelSpiegelenStage<br />TrainerTrail-and-errorTweedehandslerenTweedeordelerenUitproberen<br />UitwisselenVaardigheidVeiligheidZienswijzeActionlearningAflerenBeteke-nisBewustonbekwaamBewustwordingClinicCoachenCorporatecurriculumDebriefingDenkbeeldDidactusEffectErvaringEvaluatieExperimentFacilita-torFeedbackGedragGroepslerenHoudingKennisKennisoverdrachtLeer-cyclusLeerdoelLeermanagerLeermiddelLeersituatieLerenLerendeorgani-satieMentaalmodelMotivatieOefenenOntwikkelingOpvoedingOrganisatie-ontwikkelingReflectieSpelSpiegelenStage TrainerTrail-and-error<br />
 73. 73. 16<br />Witdrukdenken<br />Er verandert iets als ik spontane evolutie een handje help<br /><ul><li> patroonduiding van wat mensen/organisaties beweegt
 74. 74. ruimte bieden voor ondernemerschap & dynamiek
 75. 75. (zelf) blokkades wegnemen en conflicten optimaliseren</li></ul>Condities:<br /><ul><li> Paradoxaal adviseren, schakelen
 76. 76. Sense of humor</li></ul>Motto:veranderen gaat over energie/ vitaliteit<br />Aannames<br /><ul><li> Wonderlijk universum vol parallelle werkelijkheden
 77. 77. Zelfsturing in netwerken dwars door organisatie- grenzen
 78. 78. Zingeving, geëngageerde oplossingen, innovaties</li></ul>Idealen<br /><ul><li>Oppervlakkig wit:new age uiterlijkheden, ´alles is goed´/laisez faire
 79. 79. Blinde vlek:oppervlakkig begrip van drijvende krachten, medewerkers opzadelen met ´zelfsturing´
 80. 80. Allergieën:saaiheid, middelmaat, regels, bevoogding, groepsdwang</li></ul>Schaduwkanten<br />Traject<br />Interventies:<br /><ul><li> Zelfsturende teams, zelfsturing individu
 81. 81. Appreciative inquiry, open space meetings</li></ul>Diagnosebrillen:<br /><ul><li> Ontwikkelingspatronen van individuen, groepen e.d.
 82. 82. Chaostheorie, beelden van organisaties</li></ul>Beheersbaarheid:<br /><ul><li> Moeilijk voorspelbaar (maar niet stuurloos) proces
 83. 83. Borging via zelforganisatie en kwaliteit van dialoog</li></ul>Veranderaar<br />Veranderaar:patroonduider die zichzelf op het spel zet<br /><ul><li> Florerend in complexiteit, spelend met mogelijkheden
 84. 84. Betekenis geven, stelling nemen, dialogiseren, ondernemen
 85. 85. Zelfbewust, authentiek, kwetsbaar, fantasierijk, eigenwijsAndere actoren:entrepreneurs, kiemen, sponsors, netwerken</li></ul>AdaptiefBeeldenBelevingBetekenisgevingBewegingBewustwordenBlok-kadeChaosComplexiteitCreativiteitCrisisDialoogDynamiekEcologie<br />EnergieEvolutieFeedforwardGevoelGroeiHeldenHelenIdeeënIdentiteit<br />InnerlijkInnovatieKrachtLosmakenNatuurNon-interventieOntvouwenOpen<br />PatroonPilotRituelenRuimteStilteStromenSymboolToevalTransformatie<br />UitdagingUitstralingVerbindingWaarnemenWilZelforganisatieZijnZinge-vingAdaptiefBeeldenBelevingBetekenisgevingBewegingBewustworden<br />BlokkadeChaosComplexiteitCreativiteitCrisisDialoogDynamiekEcologie<br />EnergieEvolutieFeedforwardGevoelGroeiHeldenHelenIdeeënIdentiteit<br />InnerlijkInnovatieKrachtLosmakenNatuurNon-interventieOntvouwenOpen<br />PatroonPilotRituelenRuimteStilteStromenSymboolToevalTransformatie<br />UitdagingUitstralingVerbindingWaarnemenWilZelforganisatieZijnZinge-vingAdaptiefBeeldenBelevingBetekenisgevingBewegingBewustworden<br />BlokkadeChaosComplexiteitCreativiteitCrisisDialoogDynamiekEcologie<br />
 86. 86. 17<br />Gekleurde succescriteria<br />
 87. 87. 18<br />Buzzen<br />Bespreek met 2 buurmensen:<br />Je eigen kleurenprofiel<br />Wat je herkent in eigen casuïstiek: organisatiekleur, interventiekleuren, kleuren van belangrijke actoren<br />Gezamenlijk/plenair:<br />Inzichten delen<br />Vragen stellen en exploreren<br />
 88. 88. 19<br />Als de kleuren elkaar beoordelen…<br />
 89. 89. 20<br />Er bestaan verschillende vormen van communicatie<br />Communiceren <br />isde verandering<br />Communiceren <br />overde verandering<br />Blauw<br />Rood<br />Groen<br />Wit<br />Geel<br />
 90. 90. 21<br />Communicatieve werkvormen<br />
 91. 91. 22<br />Vier praktische toepassingen kleurendenken<br />Communicatie: gemeenschappelijke taal om collectief te praten en beslissen over veranderen zonder ‘scholenstrijd’<br />Diagnose: meervoudig kijken naar mensen, organisaties, vraagstukken.…, vooral als het complex is<br />Strategie: situationele keus voor een kansrijke ‘kleur’ voor een veranderaanpak. Wat past bij vraagstuk, bij organisatie, bij …?<br />Veranderaar: besef van eigen voorkeursstijl, aannames, competenties, beperkingen…<br />
 92. 92. 23<br />Typische, opeenvolgende fasen <br />
 93. 93. 24<br />Mayan Exel<br />mex@tg.nl<br />www.twynstragudde.nl<br />Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze presentatie berusten bij Twynstra Gudde. Niets uit deze presentatie mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming van Twynstra Gudde.<br />

×