Presentatie Verslag Fondsenwerving 13 December 2010 Samengevoegd

1,027 views

Published on

presentatie Adri Kemps Verslag Fondsenwerving 13 december 2010

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,027
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
10
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Belangrijke geleerde lessen: Hogere werkkwaliteit vóór commitering leidt tot hogere ontwikkelingsimpact Focus sectoren hogere ontwikkelingsimpact dan non-focus Lessen sturen strategie proces: Meer investering in professionalisering organisatie Focus sectoren opnieuw centraal stellen
 • Presentatie Verslag Fondsenwerving 13 December 2010 Samengevoegd

  1. 2. Voordat we beginnen… <ul><li>Uw mobiele telefoon op trilfunctie zetten s.v.p. </li></ul>
  2. 3. Middagvoorzitter: Mevrouw drs. V. Koblenko
  3. 4. PROGRAMMA 13.30 Opening: middagvoorzitter mevrouw drs. V. Koblenko Welkomstwoord door de heer prof. mr. J.L. de Wijkerslooth, bestuursvoorzitter van het CBF. 13.50 Presentatie financiële resultaten van goededoelenorganisaties en onderzoek naar het publieksvertrouwen De heer drs. A.J.J. Kemps, directeur van het Centraal Bureau Fondsenwerving. 14.15 Op welke wijze kunnen instellingen inzicht geven in hun prestaties Mevrouw dr. K.E.H. Maas, assistant professor verbonden aan het Erasmus Centre for Strategic Philantropy (ECSP) 14.45 P A U Z E 15.15 Ervaringen met de “Balanced Scorecard” De heer drs. N.D. Kleiterp, CEO van FMO, de Nederlandse Financieringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden. 15.35 Forumdiscussie Mevrouw drs. C. Visser RA, CFO van het Wereld Natuur Fonds Mevrouw drs. I. Tuinenburg, directeur van de NSGK voor het gehandicapte kind De heer dr. H. Stam, directeur van de Nederlandse Hartstichting De heer drs. M. Schopman, directeur van het Muziekinstrumentenfonds Mevrouw drs. M. Janssen Groesbeek, beleidsmedewerker Eumedion 16.30 Borrel 17.00 Einde
  4. 5. De heer prof. mr. J.L. de Wijkerslooth Bestuursvoorzitter van het Centraal Bureau Fondsenwerving
  5. 6. Presentatie Financiële resultaten van goededoelenorganisaties en onderzoek naar het publieksvertrouwen Drs. A.J.J. Kemps Directeur Centraal Bureau Fondsenwerving
  6. 8. Trend 1988 – 2009, Mediad
  7. 9. Zoekt u informatie op over de betrouwbaarheid van het goede doel voordat u een gift geeft? (n=770) Ja, altijd 16,0% Ja, soms 18,0% Nee, nooit 66,0%
  8. 10. Publieksvertrouwen, Mediad, Okt. 2010   Totaal 18 t/m 34 35 t/m 44 45 t/m 54 55 t/m 64 65 t/m 74 75 + Algemeen oordeel 6,7 6,9 6,9 6,8 6,4 6,2 6,0 Noodzakelijk 7,6 7,9 7,9 7,7 7,5 6,9 7,1 Betrouwbaarheid 6,3 6,6 6,5 6,3 6,0 5,7 5,8
  9. 11. Rapportcijfers Publieksvertrouwen Onderzoek Mediad Okt. 2010 (n=805) <ul><li>Goede Doelen (gemiddeld) 6,3 </li></ul><ul><li>Gezondheid 7,1 </li></ul><ul><li>Natuur, Milieu & Dieren 6,6 </li></ul><ul><li>Welzijn & Cultuur 6,3 </li></ul><ul><li>Internationale Hulp 6,1 </li></ul>
  10. 12. De belangrijkste genoemde kenmerken van onbetrouwbare goededoelenorganisaties <ul><li>Geen transparantie (financiën) 12,7 % </li></ul><ul><li>Laten niet zien wat ze met geld doen 12,3 % </li></ul><ul><li>Hoog salaris van de directeur 11,6 % </li></ul><ul><li>Geld niet besteed aan het goede doel 10,5 % </li></ul><ul><li>Weinig naamsbekendheid 6,2 % </li></ul><ul><li>Geld komt niet op de juiste plek 6,0 % </li></ul><ul><li>Negatieve publiciteit 3,4 % </li></ul>
  11. 13. Kunt u door middel van een rapportcijfer van 1 tot en met 10 aangeven in hoeverre u het belangrijk vindt dat er toezicht is op: Besteding van de gelden 8,9 Salarissen 8,8 Behaalde resultaten 8,4 Kosten van fondsenwerving 8,3 Kosten van reclame, promotie en voorlichting 7,9 Manier van fondsenwerving 7,8
  12. 16. Baten uit eigen fondsenwerving van de homogene groep (234 instellingen) over de afgelopen 10 jaar in miljoenen euro’s 1 4 3   2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 1 Giften en schenkingen, donaties en contributies 463,7 482,3 498,9 502,4 570,5 560,5 599,9 660,1 717,8 727,7 2 Nalatenschappen 232,1 221,2 200,2 181,6 178,6 173,6 211,1 228,2 233,0 221,9 3 Mailingacties 71,8 73,1 78,1 76,2 79,3 76,9 68,1 62,0 49,5 45,6 4 Collecten 52,1 54,0 56,2 55,9 53,9 54,7 61,8 63,8 62,6 61,8
  13. 17. Overige baten van de homogene groep (234 instellingen) over de afgelopen 10 jaar in miljoenen euro’s 3 1   2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 1 Baten uit gezamenlijke acties 15,8 14,7 11,8 17,2 34,1 246,7 33,4 18,7 9,4 8,8 2 Baten uit acties van derden 148,6 170,8 194,9 189,7 204,5 213,0 207,0 228,7 230,4 235,0 3 Subsidies van overheden 536,7 597,3 617,0 693,3 722,1 800,9 846,9 887,9 910,1 990,4 4 Baten uit beleggingen 83,6 3,6 -67,3 71,1 80,6 127,4 63,2 54,7 -62,6 130,1 5 Overige baten 53,2 54,3 59,8 65,9 100,3 136,7 135,2 137,0 146,3 137,2
  14. 18. Subsidieverdeling
  15. 19. De procentuele verdeling van 3,1 miljard besteed aan de doelstellingen: Natuur en milieu Welzijn Cultuur Internationale hulp Gezondheidszorg
  16. 23. Mevrouw dr. K.E.H. Maas Assistant professor verbonden aan het Erasmus Centre for Strategic Philantropy (ECSP)
  17. 24. P A U Z E Vragen ? De CBF-medewerkers staan voor u klaar
  18. 26. De heer drs. N.D. Kleiterp CEO van FMO Nederlandse Financieringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden
  19. 27. Ontwikkelingsimpact bij FMO Nanno Kleiterp – CEO van FMO, de Nederlandse Ontwikkelingsbank 13 december 2010
  20. 28. Ontwikkelingsimpact bij FMO - Nanno Kleiterp - CEO FMO - 13 december 2010
  21. 29. FMO: de Nederlandse ontwikkelingsbank <ul><li>Unieke publieke-private samenwerking – 51% / 49% </li></ul><ul><li>Complementair en additioneel aan de commerciële banken </li></ul><ul><li>Hoog risico projecten met marktconforme tarieven </li></ul><ul><li>Wereldwijde partners </li></ul><ul><li>Lange termijn aanpak </li></ul><ul><li>Katalyseren commerciële investeerders naar moeilijke markten </li></ul><ul><li>Standard & Poor’s AAA rating </li></ul>Ontwikkelingsimpact bij FMO - Nanno Kleiterp - CEO FMO - 13 december 2010
  22. 30. Missie FMO: Bijdragen aan de vooruitgang van de private sector in opkomende landen om blijvende economische en sociale ontwikkeling te realiseren. Onderscheidende rol FMO: Additioneel, katalyserend en verbetering ESG Uitdaging: Welke projecten hebben grootste impact? Gelimiteerd bedrag te besteden!
  23. 31. Goudmijn in Zambia? Bank in Georgië? Elektriciteitscentrale in Nigeria? Housing in India? Renewable energy fonds in Zuid-Amerika? Microfinanciering in Cambodja ?
  24. 32. Introductie Balanced Scorecard voor selectie <ul><li>In het verleden: keuzes obv ad hoc argumenten </li></ul><ul><li>Sinds 2005: gebruik Economic Development Impact Score (EDIS): </li></ul><ul><li>Wat voor activiteit wordt er gefinancierd? </li></ul><ul><li>Welke stakeholders profiteren van de investering, en in welke mate? </li></ul><ul><li>Bepaal de verwachte resultaten </li></ul><ul><li>Scoor impact ‘ per geïnvesteerde Euro , in het volledige investeringsplan’ </li></ul>
  25. 33. Microfinanciering Cambodja: Overall Ontwikkelingsimpact:
  26. 34. Goudmijn Zambia: Overall Ontwikkelingsimpact:
  27. 35. Dus: Microfinanciering in Cambodja
  28. 36. Ontwikkelingsimpact bij FMO - Nanno Kleiterp - CEO FMO - 13 december 2010 Quantitative Indicators <ul><li>Kwantificeren van ontwikkelingseffecten </li></ul><ul><li>Op portfolio niveau: </li></ul><ul><ul><li>werkgelegenheid </li></ul></ul><ul><ul><li>netto bijdrage aan overheidsinkomsten </li></ul></ul><ul><ul><li>Aantal MKB klanten bediend door een financiële instelling </li></ul></ul><ul><ul><li>Aantal huishoudens dat toegang krijgt tot elektriciteit of een hypotheek </li></ul></ul>
  29. 37. Ontwikkelingsimpact bij FMO - Nanno Kleiterp - CEO FMO - 13 december 2010 Project evaluaties: waarom? <ul><li>Leerproces: </li></ul><ul><ul><ul><li>wat werkt en wat niet </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>voorkom herhaling van fouten </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>in externe communicatie: ook aandacht voor mislukte projecten </li></ul></ul></ul><ul><li>Terugbrengen in de organisatie van geleerde lessen: </li></ul><ul><ul><ul><li>Lessen database. Bij nieuw project worden relevante lessen toegevoegd. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Belangrijke rol evaluatie resultaten voor bepalen strategie FMO </li></ul></ul></ul>
  30. 38. Concluderend <ul><li>Mogelijke voordelen Balanced Scorecard voor Goede Doelen: </li></ul><ul><li>Transparant maken van overwegingen (intern én extern) </li></ul><ul><li>Benchmark voor evaluatie -> verantwoording aan stakeholders </li></ul><ul><li>Instrument voor selectie </li></ul><ul><li>Creëert interne awareness (waar staat de organisatie voor?) </li></ul>
  31. 39. Vragen?
  32. 40. F o r u m Gespreksleider: Mevrouw V. Koblenko Forumleden: Mevrouw C. Visser, CFO van het Wereld Natuur Fonds Mevrouw I. Tuinenburg, directeur van de NSGK voor het gehandicapte kind De heer H. Stam, directeur van de Nederlandse Hartstichting De heer M.T.L. Schopman, directeur van het Muziekinstrumentenfonds Mevrouw M. Janssen Groesbeek, beleidsmedewerker Eumedion
  33. 41. Tegen inlevering van uw badge krijgt u aan de balie het VERSLAG FONDSENWERVING 2009 U kunt bij de balie een aanvraagkaart voor het rapport van Mediad ophalen
  34. 42. E I N D E met dank aan Cruise Terminal Rotterdam

  ×