Presentació de la memòria 2012

359 views

Published on

Presentació de la memòria 2012 del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa a les entitats i institucions socials de la comarca

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentació de la memòria 2012

 1. 1. Presentació de la memòria a les entitatsOlot, 15 de maig de 2013
 2. 2. DADES DE LA POBLACIÓ- La població garrotxina ha crescut entre 2000 i 2012 , un 17,68 %- Els quatre darrers anys s han mantingut estables-El creixement de la darrera dècada és degut al fenomen de la immigració,ara en aquests moments el creixement és per un factor natural.55.85555.59755.43955.33954.43753.50752.83451.78650.61649.62548.79647.94047.4642012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
 3. 3. ESTRUCTURA PER EDATSEn relació a Catalunya la comarca de la Garrotxa està més envellida .Catalunya té 17 % de persones més grans de 65 anys,enfront al 20 % de la Garrotxa.A la Garrotxa hi ha 1.961 persones més grans de 85 anys. Sobreenvelliment
 4. 4. ENVELLIMENT DE LA POBLACIÓ- L envelliment és més elevat amb les dones
 5. 5. PERSONES GRANS SOLES2.642 persones de+65 anys viuen solessoles23%77%+ de 65 anyssoles37%63%+ 85 anys817 persones de+85 anys viuen soles23%77%37%63%
 6. 6. IMMIGRACIÓ4,8975,8306,5087,069 7,083 7,124 6,9911,378 1,517 1,685 1,851 1,824 1,886 1,69401,0002,0003,0004,0005,0006,0007,0008,0002006 2007 2008 2009 2010 2011 2012estrangers Olot estrangers Garrotxa (sense Olot)6.5%7.1%7.8%8.4% 8.3% 8.5%7.7%15.4%17.9%19.5%20.8% 20.9% 21.0% 20.4%0%5%10%15%20%25%2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012% estrangers Garrotxa (sense Olot) % estrangers Olot
 7. 7. HABITATGEProcediments obertssegons tipusEvolució del nombrede llançaments
 8. 8. ATUR- Entre el 2007 i el 2012, l’atur ha augmentat un 116% a Olot i un 126% a la Garrotxa-Dos col·lectius pateixen de manera més important l’atur: els joves de 16 a 24 anysi els adults d’entre 50 i 64 anys.-Un 36% dels aturats són de llarga durada.És a dir, fa més de 12 mesos que estant a l’atur.I, del total d’aturats, un 18% fa més de 24 mesos que no tenen feina.2,2892,3573,3843,4972,0002,5003,0003,5004,000Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre DesembreOlot Garrotxa
 9. 9. ELEMENTS DE L ENTORN-“RD Ley 20/2012 de medidas para garantizar la estabilidadpresupuestaria y de fomento de la competividad”-Empobriment de les famílies / Pobresa infantil-Pèrdua de poder adquisitiu dels ciutadans-Augment de les dificultats econòmiques i financeres de les institucions-Reducció dels drets de la Llei de la Dependència-Canvis Departament Benestar Social i Família-Manteniment de la cohesió social
 10. 10. PRESSUPOST INGRESSOS 7.956.131,21 €
 11. 11. PRESSUPOST DESPESES 7.880.563,75€.
 12. 12. ATENCIÓ SOCIALPRIMÀRIAInformen, orienten , assessoreni intervenen amb les persones i/o famíliessegons les seves necessitats o problemàtiquesS ha atès el 14,7 %de la població ( 8.832 persones –3.783 nuclis de convivència )Es trenca la dinàmica decreixement continuatAugment de la intensitat enlatenció (3 a 4 entrevistes /mitjana)POBLACIÓ ATESA2007 2008 2009 2010 2011 20120100020003000400050006000700080009000
 13. 13. ATENCIÓ SOCIALPRIMÀRIA POBLACIÓ ATESA4%13%7%6%21%19%5%10%13%5.5%10.6%4.5%3.6%17.3%22.0%5.6%16.0%15.0%0% 5% 10% 15% 20% 25%0 a 34 a 1213 a 1819 a 2425 a 4445 a 6465 a 7475 a 84més de 852011 2012
 14. 14. Les persones soles continuen essent el col.lectiumés atès.ATENCIÓ SOCIALPRIMÀRIA Nucli de convivència
 15. 15. ATENCIÓ SOCIALPRIMÀRIAPROBLEMÀTIQUES ATESESProblemàtica Descripció 2012 2011SalutAlcoholisme, consum de drogues, demències, trastornmental, ludopatia, malaltia crònica, malaltia mental, etc.28,6% 29,8%EconomiaPersones sense ingressos, ingressos insuficients,deutes, administració deficient, etc16,4% 15,4%TreballPersones a l’atur, persones sense formació, treballsesporàdics, activitats marginals, etc.13,0% 12,4%Relacions familiarsMaltractaments físics o psíquics, violència, abusossexuals a menors, etc.8,7% 9,7%Manca d’autonomia personal Dificultats en l’autonomia personal 10,6% 9,5%Social Aïllament físic, indigència, mendicitat, transeünts, etc. 6,9% 7,6%DiscapacitatDisminució física, psíquica o sensorial, mobilitat reduïda,etc.5,0% 4,9%HabitatgeAmuntegament, desnonament, habitatge en condicionsdeficients, etc.4,7% 4,8%AprenentatgeDificultats d’aprenentatge escolar, absentisme escolar,etc.2,4% 2,1%Violència de gènere Maltractament físic i psíquic, etc. 2,0% 2,1%PersonalDificultat d’adquisició d’hàbits, problemàtiquesd’autoestima, etc.1,8% 1,7%
 16. 16. ATENCIÓA L EXCLUSIÓ SOCIALI A LA POBRESAPIRMI64 PIRMIS noves concedides42 % denegades34 % aprovades17 % pendents7 % suspeses187 sol·licituds64 832213363513420501001502002503003504002007 2008 2009 2010 2011 2012
 17. 17. AJUDES SOCIALSConcepte Cost 2012 % 2012% 2011Habitatge(Ajudes per a lloguer,pensions, etc)72.631,62€ 28,06% 35,6%Despeses derivades dels fills(Llar d’infants, casals,esplais, etc)57.713,39€ 22,29% 25,14%Manutenció i àpats(Ajudes per aliments i roba)68.598,26€ 26,5% 16,2%Subministres(butà, electricitat, etc)26.459,06€ 10,22% 10,36%Farmàcia(Ajudes per a medicaments, bolquers, llet infantil,etc.)14.059,71€ 5,43% 5,72%Transport(Desplaçaments, tiquets, etc)12.036,62€ 4,65% 4,78%Altres(Salut, suport familiar, etc.)7.369,61€ 2,85% 2,21%Total 258.868,61€ 100% 100%
 18. 18. 2.606 aliments1.324 butà1.010 bolquers 483 llet infantilATENCIÓ AL EXCLUSIÓ SOCIALI A LA POBRESACENTRE DE DISTRIBUCIÓDALIMENTS2011 2012Cistelles 1.495 2.626Unitats familiars 460 677Beneficiaris 1.464 2.21310 tallers – 144 personesGRAN RECAPTE D ALIMENTS2010 2011 201211.754 23.194 32.638215 VOLUNTARIS - 10 SUPERMERCATS – 58 PUNTS DE RECOLLIDA25%20%18%14%8%16%0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%1 membre2 membres3 membres4 membres5 membresmés de 5
 19. 19. MENJADOR SOCIALDUTXA I BUGADERIA32 Persones300 serveis de bugaderia418 serveis de dutxaATENCIÓA L EXCLUSIÓ SOCIALI A LA POBRESA2010 2011 2012Persones ateses 41 33 49Total d’àpats oferts 4.283 3.702 4.779Mitjana d’usuaris diaris ? 14 19Mitjana d’usuaris mensual 16,5 17 25TRANSEUNTS
 20. 20. Atenció a la infància, la família il adolescènciaSERVEIS BÀSICS0-18 anys1. 969 nens/nenesESPAI NADÓ51 famíliesSERVEI 0-3 Anys99 famíliesCENTRE OBERT4-12 anys20 nens/nenes iles seves famíliesCursHabilitats parentals10 famíliesGRUP MARESGAMBIANES23 mares
 21. 21. Atenció a la infància, la família il adolescènciaESPAI DIARI LARAI6 a 14 anys88 nens/nenesPROJECTE GARBUIX6 a 14 anys95 nens/nenesBEQUES ACTIVITATSEXTRAESCOLARS56 nens/nenes
 22. 22. Atenció a la infància, la família il adolescènciaJOVES EN RISC SOCIALDe 16 a 24 anys105 joves80 % noisEntre 18-21 anys60% Nacionalitat espanyola75 % no acredita ESO12 joves becats per activitats diverses21 joves “ Brigada jove “13 joves projecte “ Treballem “- Rocatomba12 joves treball en grup dhabilitats socials8 Grup conversa bàsica danglès10 joves projecte “ Mirall “ Cooperativa La Fageda60 Joves mésdetectats
 23. 23. Atenció a la infància, la família il adolescènciaEAIA
 24. 24. APROVAT EL DIA 25 D’ABRIL 2013
 25. 25. Atencióa la infància, la famíliai l adolescènciaPREVENCIÓ DE DROGODEPENDÈNCIES,LA SIDA I LA VIOLÈNCIA3.559 infants i joves participants dels tallersServei de mesures educatives alternativesa la sanció administrativa 7 menors i les seves famíliesDrogues SIDA ViolènciaEscoles o instituts participants 5 13 13Nombre de tallers impartits 47 55 87Alumnes 1.100 396 2.063
 26. 26. Atencióa la infància, la famíliai l adolescència117 doneshan rebut atenció psicològica35 % havien denunciat El perfil de la dona és :Entre 31 i 40 anysAmb fills al nucli familiarNacionalitat espanyolaVIOLÈNCIA DE GÈNERE11 famílies treball grupalPare, mare i fill/s12 aparells activatsde teleassistènciaViolència fills a pares
 27. 27. Promoció de l autonomiai atenció a la dependènciaA la Garrotxa el procés dura 13 mesos- Entre la sol.licitud i la valoració : 2 mesos- Entre la valoració i l elaboració del PIA: 3 mesos- Des de la signatura del PIA i el cobrament : 8 mesos ( no els endarreriments)Any Sol·licitudstramitadesSol·licitudsValoradesPIA realitzats ModificacionsPIA2007 430 317 0 02008 888 560 415 252009 967 997 775 1242010 835 865 655 2392011 781 826 649 1962012 562 646 453 44240 % Gran dependència38 % Dependència severa18 % Dependència moderada
 28. 28. Promoció de l autonomiai atenció a la dependènciaRecursos 2012Centre de dia 267Residència 1.043Prestació vinculada a familiar cuidador 2.174Servei d’Ajuda a Domicili 530Servei Sociosanitari 125Hospital de Dia 55Servei de Teleassistència 295Recursos per a discapacitats 81
 29. 29. Promoció del autonomiai atencióa la dependència - Servei datenció domiciliària .- 444 persones72.119 hores ( 3,9 % )-Servei dàpats a domicili.- 157 persones- (1,13 %)-Servei de transport adaptat.- 335 personeses traslladen regularment i 172 puntuals- Servei dajudes tècniques.- 87 persones- Servei de teleassitència .- 883 personesLlista d espera de 114 ( 8,79 % )(Elaboració dels processos )Servei d atenció al domicili12,2 % Emergència social52,5 % Emergències sanitàries6,2 % Trucades per problemes de salut29,1% Trucades per problemes socialsTOTAL 525 Trucades
 30. 30. Promoció del autonomiai atencióa la dependènciaCentres de diaMontsacopa Sant Feliu SAIARLliercaPlaces disponibles 75 22 20% Ocupació El percentatge d’ocupació es calcula fent el quociententre el total d’estades temporals anuals disponibles del centre (75places * 5 dies setmanals * 52 setmanes a l’any) i el total d’estadesanuals que s’han cobert.80,2% 57% 42%Nombre d’estades anuals 15.813 3.010 2.153Mitjana d’estades per dia 43,3 12 8,6Mitjana d’usuaris per dia 78,9 19,4 10,1Ingressos de nous usuaris 55 5 7Baixes d’usuaris 58 8 5
 31. 31. Promoció del autonomiai atenció a la dependènciaResidència Montsacopa91 places99 % d ocupació54 % gran dependència35 % dependència severa11 % dependència moderadaEstades temporals Montsacopa (10 )( + 4 places )Residència Vorariu – 18 personesPlaces de respir Vorariu – 21 FamiliesServeis residencials
 32. 32. FOMENT DE LA CONVIVÈNCIAI LA COHESIÓ SOCIAL
 33. 33. Servei de Voluntariat.-Alta i formació a 73 voluntarisCampanyes :Gran recapte ( 209 ) Trailwalker ( 106 ) .Total de voluntaris diferents activitats 378Entitats socialsi voluntariatServei de dinamització dentitats.-112 entitats de manera regular49 entitats subvencionades (81.000 €)FIRA D ENTITATS28 entitats24 activitatsNou projecte de voluntariat “Dacompanyamenta dones que han patit violència”.
 34. 34. Treball en xarxa“Cal unificar esforços i crear sinergies”“Cal establir petites aliances entre les persones i entre les organitzacionses- Consell consultiu de la gent gran- Consell Municipal de cooperació i solidaritat- Coordinadora dassociacions de discapacitats- Xarxa associacions de veïns.Entitats socialsi voluntariat
 35. 35. IMMIGRACIÓ02004006008001,0001,2001,400Garrotxa (sense Olot) Olot167212511071841,2281,05388577262402004006008001,0001,2001,400INDIA XINA MARROC GAMBIA ROMANIAGarrotxa (sense Olot) Olot
 36. 36. Servei dacollida-Conèixer la realitat de la Garrotxa-Conèixer els serveis i recursos407 persones entrevistades(68,4% dels que han arribat )90 persones participants a les sessions dacollida“ Olot acull “( 20 hores )Acollida i integracióde les persones immigradesPerfil- Procedència- índia- Marroc- Gàmbia- Xina- Hondures- Romania-El 40 % arriben del país dorigen,el 45% de la resta de Catalunya iel 12% dEspanya- Població jove entre 19 i 30 anys3 de cada 4 no entenen el catalàEl 20 % són persones reagrupades
 37. 37. Integracióde les persones immigradesFormació bàsicaMés enllà de la llenguaSant Joan Les Fonts,Les Planes dHostoles,Sant Feliu de Pallerols iSant Jaume de Llierca( 13 persones de mitjana )INFORMES D ESTRANGERIA91 sol·licituds darrelament16 sol·licituds dintegració3 de cada 4 personesque demanen un informedestrangeria fan un curs de català Rossinyol 7a edició11 nois /es- 11 universitaris/esL impacte ha estat fins avui de 126 personesi 3 de cada 4 accedeixen a estudis postobligatorisReagrupament i treballCurs de 265 hores13 joves per treballar en supermercats
 38. 38. Treball als barrisMillorar la convivència,les relacions entreels veïns i les condicionsde vida del barri300 veïns
 39. 39. Taula de sectors prioritarisObservacions a 3 espais públics:Parc Malatusquer /c/LLeida/ Pl Campdenmàs/ Pl Sant Francesc.Treball als barris
 40. 40. INTERVENCIÓTreball comunitatde veïnsAfavorir la convivènciaGestionar millor els conflictes1 a Trobada de presidentsde comunitat de veïns( 100 presidents )17 BLOCS+22 CASES102 entrevistes13 ReunionsDe veïns88,3 % participació16 activitats187 veïns/veïnes
 41. 41. Grup diàleg interreligiós(Totes les religionsGarrotxa )SensibilitzacióDinàmiques sobre diversitat cultural- contes africans-” No m enquadris”- De Nador a Vic- Retrat migratori1.316 alumnesProjecte “ull canvi i acció “
 42. 42. APROVAT 21 FEBRER 2013

×