SlideShare a Scribd company logo
1 of 24
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
        Η απασχολησιμότητα σε μία ταραγμένη οικονομία :
οριζόντιες δεξιότητες σε ζήτηση και η αναδυόμενη έννοια του “Patchwork Career”


    "Career Building: Πως να παραμείνεις ανταγωνιστικός εν μέσω κρίσης“

           Εσπερίδα ΠΜΣ HRM-Full Time , 12 Δεκεμβρίου 2011

                       Εμμανουέλα Μερίδου
                    Σύμβουλος Γραφείου Διασύνδεσης
       To έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από Εθνικούς Πόρους
H ταραγμένη οικονομία του 21ο Αιώνα


  Μerges and acquisitions, downsizing, outsourcing, delayering, restructuring and re-engineering

   Έντονα ανταγωνιστικό και ασταθές επιχειρηματικό περιβάλλον καθώς οι οργανισμοί προσπαθούν να
 επιβιώσουν στις συνθήκες πρωτόγνωρης ύφεσης με διαρκή επικέντρωση στην συνεχή μείωση κόστους

  10,2% ο μέσος όρος ανεργίας στην ευρωζώνη τον Σεπτέμβριο του 2011
H ταραγμένη οικονομία του 21ο Αιώνα


   Την τελευταία διετία, περισσότερες από 60.000 επιχειρήσεις στην Ελλάδα έχουν διακόψει τη λειτουργία
 τους

   Nέα οικονομικά μοντέλα, (π.χ. Applications economy), νέα οργανωσιακά μοντέλα, νέα επιχειρησιακή
 λογική (από τις παραδοσιακές brick-and-mortal εταιρίες στις brick-and-clicks…ή μόνο online clicks) !

     Boundaryless ή Virtual Network Organisations

   Nέες ευέλικτες μορφές απασχόλησης (part-time, εκ περιτροπής απασχόληση, outsourcing ολόκληρων
 επιχειρηματικών λειτουργιών, ημερήσιες συμβάσεις εργασίας (!) και εργασιακών σχέσεων)
Η νέα έννοια της καριέρας σε μια πραγματικότητα που αλλάζει


  Το παραδοσιακό μοντέλο της καριέρας είναι εδώ και τουλάχιστον μία δεκαετία, παρελθόν

   Συχνές εργασιακές μετακινήσεις-κάθετες ή πλευρικές, έντονη επαγγελματική κινητικότητα & ευελιξία σε κλάδους
 και θέσεις

    Boundaryless Career

  Αναγκαιότητα η δια βίου μάθηση με προσωπική ευθύνη του εργαζομένου και με νοοτροπία προσωπικής
 ανάπτυξης

  Μεταμόρφωση της έννοιας της “εργασιακής ασφάλειας”
Η νέα έννοια της καριέρας σε μια πραγματικότητα που αλλάζει


   Η κατανόηση του αντίκτυπου των νέων μαζικών αλλαγών στις εργασιακές σχέσεις αντανακλάται στις ριζικές
 αλλαγές της έννοιας του “Ψυχολογικού Συμβολαίου” (Psychological Contract) (π.χ. Rousseau ,1995)

 Life Long Employment VS Transferable Skills

 Old Deal
  Εργασιακή σταθερότητα με αντάλλαγμα την εργασιακή αφοσίωση

 New Deal
  Ανάπτυξη οριζοντίων δεξιοτήτων (tranferable skills), απασχολησιμότητα (employability) και marketability με
 αντάλλαγμα την καλύτερη απόδοση (οικονομική συναλλαγή)

   Μετάβαση από την ιδέα της απασχόλησης στην έννοια της απασχολησιμότητας

   Nέες απαιτήσεις “γνώσεων” στην νέα πραγματικότητα (π.χ. Rae, 2008)

  Κnowing why
  Κnowing whom
  Κnowing (and learning) how
Τhe Patchwork Principle (TTP)


  Νέο μοντέλο καριέρας ανταποκρινόμενο στις ριζικές αλλαγές της οικονομικής κατάστασης

   Μετακίνηση προς ένα μοντέλο καριέρας entepreneur λογικής με βασική αρχή: “small jobs yield big payoffs” και με
 κυρίαρχη agenda την ανεξαρτησία και την αυτονομία

  Aναζήτηση πολλαπλών συνεργασιών σε προσωρινή βάση (short-term, part-time ή project based contracts)

   Ο Patchworker προσφέρει ευελιξία, αυθεντία, νέες & πρακτικές ιδέες διαθεσιμότητα και λαμβάνει αυτονομία,
 ανεξαρτησία, ποικίλες και ετερόκλητες επαγγελματικές εμπειρίες συχνά από διαφορετικούς κλάδους και
 επαγγελματικές ευκαιρίες σε μία οικονομία σε βαθιά ύφεση

  Πολλαπλοί εργοδότες, πολλαπλές ευκαιρίες, μείωση της πιθανότητας της ανεργίας

  Απαιτεί μία ισχυρή νοοτροπία entepreneuer έτοιμου να θυσιάσει την “σταθερότητα” της υπαλληλικής σχέσης
“To be employed is to be at risk, to be employable is to be secure”
- Peter Hawkins, 1999

 Πως ορίζεται

   Η ικανότητα ενός ανθρώπου να βρίσκει δουλειά, να επιτύχει σε αυτή και να αλλάζει θέσεις εργασίας σε ένα
 δεδομένο κοινωνικό-οικονομικό περιβάλλον

   For individuals, employability refers to the portfolio of knowledge, skills and abilities (KSAs) they possess, the
 way they use those assets and present them to business world, and the context (e.g. personal circumstances and
 labour market environment) within which they seek work (Hind and Moss, 2011; Rae, 2008)

  “More than getting a job; emphasis on life-long learning throuh developing critical, reflective abilities, with a view to
 empowering and enhancing the learner” (Ηarvey, 2003)

  Δεν αποκλείει την επιχειρηματικότητα- η λογική πίσω από την απασχολησιμότητα είναι να γίνεις
 αποτελεσματικός είτε δουλεύεις για τους άλλους είτε για τον εαυτό σου
“To be employed is to be at risk, to be employable is to be secure”
- Peter Hawkins, 1999

 Θεσμική Υποστήριξη

   Μεταρρυθμιστική στρατηγική και πρωτοβουλία της ΕΕ για την εκπαίδευση - “Νew Skills for New Jobs”

   Agenda for new skills and jobs (European Commission 2010b)

   Transferability of Skills across Economic Sectors: Role and Importance for Employment at European Level
 (Εuropean Commission, 2011) [18 κλάδοι, 21 χώρες]
 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=784&langId=en

  Tην τελευταία δεκαετία, το Υπουργείο Απασχόλησης της Μ. Βρετανίας ανέπτυξε ειδικά εργαλεία (Effective
 Learning Frameworks) ως βάση προσαρμογής των προγραμμάτων σπουδών με στόχο την ανάπτυξη της
 απασχολησιμότητας των αποφοίτων (π.χ. Rae, 2008)
Ορισμοί Δεξιοτήτων/Ικανοτήτων

 Tαξινόμηση/Τυπολογία (European Commission 2011)

   Σύγχυση στην βιβλιογραφία (όροι που χρησιμοποιούνται αδιάκριτα) για να δηλώσουν γενικές δεξιότητες
 (κρίσιμες, δεξιότητες, κοινωνικές δεξιότητες, βασικές δεξιότητες, δεξιότητες-κλειδιά, επαγγελματικές δεξιότητες,
 διαπροσωπικές, δεξιότητες, προσωπικές δεξιότητες κ.α.)

 Hard skills (Generic VS Specific)
 Technical that are usually easily observed, measured, trained, and closely connected with knowledge

 (Generic)
   Αριθμητική Ικανότητα, IT γνώση (χρήστη πλοήγησης), γνώση ξένων γλωσσών, επίγνωση της κατάστασης της
 οικονομίας και της αγοράς, επίγνωση βασικών νομοθετικών αρχών, γραφή, ανάγνωση, ομιλία, περιβαλλοντική
 επίγνωση κ.α.

 Soft skills ( Οργανωτικές, διαπροσωπικές, αναλυτικές, προσωπικές)
 Non-job specific skills, which are usually intangible, hard to measure, and closely connected with attitudes

   Επικοινωνιακή δεξιότητα, ικανότητα ομαδικής λειτουργίας δημιουργικότητα, ευελιξία, επίλυση προβλημάτων,
 οργανωτικότητα και διαχείριση πληροφοριών, προσανατολισμός στο αποτέλεσμα, διαχείριση χρόνου, ηγετική
 ικανότητα, διαχείριση άγχους, ικανότητα διαπραγμάτευσης, ικανότητα μάθησης (μετα-γνώση), αναλυτική &
 αφαιρετική ικανότητα κ.α.
Oριζόντιες ή Μεταβιβάσιμες Δεξιότητες


   In addition to economic sector-specific skills, employees need to possess a set of transferable skills, which will
 equip companies with a more flexible, adaptable and mobile workforce, while at the same time facilitating worker
 mobility occupationally and geographically and making it easier for workers to develop their occupational pathways
 (European Commission, 2011)

   “Focus on the notion of he transferable skills in demand from employers and business”
 http://www.independent.co.uk/student/into-university/applying/degrees-with-maximum-employability-
 819150.html?fb_action_ids=10150984278270207&fb_action_types=news.reads&fb_source=other_multiline

   Εκείνες οι δεξιότητες οι οποίες μπορούν να μεταφερθούν και να αξιοποιηθούν σε κάθε επαγγελματικό κλάδο,
 πεδίο ή επαγγελματική κατηγορία και αυξάνουν την αξία του εργαζομένου στην αγορά εργασίας ανεξαρτήτως
 πτυχίου (bridge effect)
Oριζόντιες ή Μεταβιβάσιμες Δεξιότητες

 Δεξιότητες με υψηλή μεταβιβασιμότητα-high tranferability (European Commission, 2011)

  Η γενικότητα καθορίζει τον βαθμό μεταβιβασιμότητας

 Soft Skills
 Συνεργασία με άλλους
 Επικοινωνιακή Δεξιότητα
 Προσανατολισμός στα επιτεύγματα (Achievement Orientation)
 Επίλυση προβλημάτων
 Aυτονομία

 Hard skills (Generic vs Specific)
 Αριθμητική Ικανότητα
 IT γνώση (χρήστη πλοήγησης)
 Γνώση ξένων γλωσσών,
 Επίγνωση της κατάστασης της οικονομίας και της αγοράς
 Επίγνωση βασικών νομοθετικών αρχών
 Περιβαλλοντική επίγνωση
Οι σημαντικότερες δεξιότητες απασχολησιμότητας βάσει εργαζόμενων πτυχιούχων

Πηγή: http://studies.protovoulia.org
Oι σημαντικότερες δεξιότητες σε ζήτηση


  Έρευνα της ΕΕ σε 7.000 υπευθύνους προσλήψεων σε 21 χώρες, (2010)

  Ικανότητα καλής συνεργασίας στο πλαίσιο της ομάδας (98%)
  Iκανότητα προσαρμογής σε νέες καταστάσεις (97%)
  Επικοινωνιακές δεξιότητες (96%)
  Γνώση ξένων γλωσσών (67%)

  Το 50% σχεδόν των εταιρειών με σημαντική διεθνή επιχειρηματική δραστηριότητα ανέφεραν ότι η γνώση ξένων
 γλωσσών θα είναι η σημαντικότερη δεξιότητα στο μέλλον

  Έρευνα CIPD σε 112 υπευθύνους προσλήψεων (1) και 3336 εργαζόμενους (2) , (2009)
 Key marketable skills for job seekers

   Μεταβιβάσιμες δεξιότητες/ευέλικτη νοοτροπία [45% (1), 47% (2)]
   Ταίριασμα (fit) με την κουλτούρα της εταιρίας [10% (1), 47% (2)]
  “Eπιχειρηματικό δαιμόνιο” (business acumen) [19% (1)]
   Διαπροσωπικές δεξιότητες [35% (2)]
Επικοινωνία & Οργάνωση

 Επικοινωνιακή Δεξιότητα

   Η ικανότητα του υποψηφίου να μετατρέπει τις σκέψεις και τις ιδέες του σε λόγο και να τις παρουσιάζει
 οργανωμένα και με σαφήνεια σε ακροατήριο ή γραπτώς, να προσαρμόζει τη γλώσσα που χρησιμοποιεί στον
 εκάστοτε συνομιλητή και να χρησιμοποιεί τη γλώσσα του σώματος με τρόπο που να υποστηρίζει την
 αποτελεσματικότερη επικοινωνία. Επικοινωνεί με αυτοπεποίθηση, αισθάνεται σίγουρος για τα λόγια του

 → Παρουσιάσεις/Συμμετοχή σε φοιτητικές επιτροπές ή συλλόγους/γραπτές εργασίες / φοιτητικές εφημερίδες/θέσεις
 εργασίας όπως πωλήσεις, διδασκαλία, εξυπηρέτηση πελατών

 Οργανωτική Δεξιότητα

  Η ικανότητα του υποψηφίου να προγραμματίζει, να συντονίζει, να επιμερίζει, να ελέγχει και να θέτει
 προτεραιότητες στην εργασία του και την εργασία των άλλων και να κατανέμει κατάλληλα τεχνικούς, οικονομικούς,
 ανθρώπινους και άλλους πόρους με στόχο την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου μέσα στα επιθυμητά και διαθέσιμα
 χρονικά όρια

 → Συνδυασμός εργασίας ή άλλες υποχρεώσεις με σπουδές/οργάνωση φοιτητικών ταξιδιών ή κοινωνικών
 εκδηλώσεων
Ευρύτητα Σκέψης και Ομαδική Λειτουργία


 Ευρύτητα σκέψης (open-minded, creative)

   Δημιουργεί ευκαιρίες και παραμερίζει τα εμπόδια αναθεωρώντας τον τρόπο σκέψης και ανασχεδιάζοντας τη
 στρατηγική του. Συλλαμβάνει νέες έννοιες που με την πρώτη ματιά δεν είναι προφανείς για να εξηγήσουν τις
 καταστάσεις ή να επιλύσουν τα προβλήματα.

 → Επίλυση προβλημάτων καθημερινής ή εργασιακής φύσεως/ μία απαιτητική εργασία ή η
 διπλωματική/αναζήτηση πόρων για το πάρτι ή την φοιτητική εκδρομή

 Ομαδικότητα

  Η αποτελεσματική λειτουργία (συνεργατική ή συμπληρωματική) του ατόμου μέσα στην ομάδα προκειμένου να
 συνεισφέρει θετικά στη επίτευξη του στόχου της ή στην ολοκλήρωση του έργου που έχει αναλάβει με το
 αποτέλεσμα να είναι μεγαλύτερο από το άθροισμα των προσπαθειών των μελών της (1+1+1+1 >4)

 → Ομαδικές εργασίες κατά την διάρκεια των σπουδών/ομαδικά αθλήματα ή δραστηριότητες/οργάνωση κοινωνικών
 εκδηλώσεων/συμμετοχή σε φοιτητικές επιτροπές ή συλλόγους
Ευελιξία & προσανατολισμός στο αποτέλεσμα


 Ευελιξία/προσαρμοστικότητα

   Προσαρμόζεται καλά και λειτουργεί αποτελεσματικά σε διάφορα περιβάλλοντα και με διάφορα άτομα ή ομάδες.
 Κατανοεί και εκτιμά τις διαφορετικές και αντίθετες απόψεις για ένα θέμα, μεταβάλλει την προσέγγισή του ανάλογα με
 τις απαιτήσεις της κατάστασης, και αλλάζει ή δέχεται εύκολα τις αλλαγές στις οργανωτικές δομές ή στη δουλειά του

 → Διαμονή σε ξένη χώρα μέσω Erasmus/συμμετοχή σε ομαδικά παιχνίδια/εμπειρία συγκατοίκησης με ανθρώπους
 που δεν γνωρίζεις/επαγγελματική εμπειρία μέσω πρακτικής άσκησης/διδασκαλία

 Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα

   Του αρέσει να αγωνίζεται έναντι υψηλών στόχων. Το πρότυπό του μπορεί να είναι μια καλή επίδοση (επιδίωξη
 για συνεχή βελτίωση), να πετυχαίνει τους στόχους (αποτελεσματικός), η απόδοση κάποιου άλλου καλύτερου από
 αυτόν (ανταγωνιστικός), ή η βελτίωση κάτι που έκανε κάποιος άλλος

 → Συμμετοχή σε κάποιο άθλημα/εξαιρετική ακαδημαϊκή επίδοση/επίτευξη προσωπικών στόχων
Συμπληρωματικές Δεξιότητες


  Οι ικανότητες που αναπτύσσουμε δεν λειτουργούν στο κενό

  Αλληλοεπηρεάζονται τόσο μεταξύ τους όσο με τις πεποιθήσεις μας, τις γνώσεις (και μεταγνώσεις μας) και τα
 χαρακτηριστικά μας

 Υποστηρικτικές Δεξιότητες

  Δεξιότητα διαχείρισης καριέρας

  Αυτογνωσία (διάγνωση ικανοτήτων & επαγγελματικών ενδιαφερόντων)
  Αναζήτηση ευκαιριών
  Ικανότητα Λήψης Απόφασης

  Γνώση τεχνικών αναζήτησης εργασίας

  Στρατηγική προσέγγιση (Design, Action, Audit, Revise, Action)
Γιατί να γίνουμε ο καλύτερος εαυτός μας

   “In today’s rapidly changing economy, industry leaders want far more than a few fresh recruits with letters after
 their names: they are after graduates with the business skills and savvy to hit the ground running” (The Independent,
 1 May 2008)

   Οι επιχειρήσεις (και η αγορά) ψάχνουν διαρκώς το «εξαιρετικό», τον εργαζόμενο που θα τους δώσει το
 ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και θα κάνει το έξτρα μίλι για την εταιρία, ειδικότερα σε καταστάσεις ύφεσης

   Προσωπική ανάπτυξη

   Γιατί πλέον το πτυχίο δεν φτάνει

  Όλο και περισσότερα εκπαιδευτικά ιδρύματα σε πολλές χώρες συνεργάζονται πολύ στενά με τις επιχειρήσεις
 προκειμένου να οργανώσουν ακαδημαϊκά προγράμματα τα οποία να διασφαλίζουν ότι θα διδάσκουν εκείνες τις
 απαραίτητες δεξιότητες οι οποίες θα έχουν άμεση σύνεση και συσχέτιση με τις ανάγκες της αγοράς

   Unique Selling Point (USP) - Βρείτε το προσωπικό σας ανταγωνιστικό πλεονέκτημα το οποίο σας ξεχωρίζει από
 τους υπόλοιπου σας, αναπτύξτε το περαιτέρω, πλαισιώστε το με υποστηρικτικές δεξιότητες και επικοινωνήστε το
Πώς


 Ανακαλύψτε τις ικανότητες σας και τα σημεία προς βελτίωση

 Όλοι έχουμε αναπτύξει κάποιες δεξιότητες στην διάρκεια της ζωής μας από την παιδική ηλικία μέχρι το
 πανεπιστήμιο είτε μέσω επίσημης ή ανεπίσημης εκπαίδευσης, προσωπικού διαβάσματος, κοινωνικών ή
 επαγγελματικών δραστηριοτήτων και γενικά προσωπικών εμπειριών

   Αυτοαξιολογηθείτε (Test ή checklists)

   Παρατηρήστε πώς διαχειρίζεστε τις αρμοδιότητες σας, τις σπουδές σας και τις προσωπικές σας ευθύνες

   Ρωτήστε τους γύρω σας

   Προβληματιστείτε (θετικά) !
Πώς


 Get out in the real world !

   Πρακτική άσκηση/προσωρινή ή part-time απασχόληση
   Internships/ Graduate Programs
   Εrasmus
   AIESEC

   Eπαγγελματική Επιμόρφωση

   Αξιοποιείστε τις ευκαιρίες που σας δίνουν οι σπουδές σας (π.χ. ομαδικές εργασίες, παρουσιάσεις, projects κτλ.

   Αξιοποιείστε τις υπηρεσίες του Γραφείου Διασύνδεσης
Υπηρεσίες του Γραφείου Διασύνδεσης


  Γενική πληροφόρηση για την αγορά εργασίας

  Ατομικές συναντήσεις με σκοπό τον εντοπισμό των αποκτηθέντων ικανοτήτων και κατάρτιση πλάνου για την
 ανάπτυξη/ενίσχυση νέων αλλά και για διάφορα θέματα που σας αφορούν (π.χ. εικονικές συνεντεύξεις)

  Ψυχομετρικά εργαλεία αυτοαξιολόγησης

  Σύντομα Τεστ Προσωπικότητας και Τεστ Αριθμητικού/Γλωσσικού Συλλογισμού

  Εργαστήρια με μικρές ομάδες συμμετεχόντων

  CV και Συνοδευτική Επιστολή./ Βελτίωση Τεχνικών Συνέντευξης/Χρήση της Κοινωνικής Δικτύωσης στην Αγορά
 Εργασίας
   Εμπλουτίζονται διαρκώς

  Διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων/ημερίδων
Skills Audit
Πηγή: http://www.careers.manchester.ac.uk
Δε μπορείς να ανακαλύψεις νέους ωκεανούς αν δεν έχεις το κουράγιο
να χάσεις την ακτή από τα μάτια σου

- Αndre Gide
Eυχαριστώ Πολύ !


Στοιχεία Επικοινωνίας

Εμμανουέλα Μερίδου
Γραφείο Διασύνδεσης

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πατησίων 76, Ισόγειο Κεντρικού Κτιρίου, 121 76
Email: emeridou@aueb.gr
Tηλ.: 2108203216

More Related Content

Similar to Employability patchwork career

ERASMUS+ CLICHE _ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΣΠΕΡΙΔΑ
ERASMUS+ CLICHE _ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΣΠΕΡΙΔΑERASMUS+ CLICHE _ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΣΠΕΡΙΔΑ
ERASMUS+ CLICHE _ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΣΠΕΡΙΔΑVivi Carouzou
 
Καμαρινός (Κινηματογράφος και οικονομικές επιστήμες)
Καμαρινός (Κινηματογράφος και οικονομικές επιστήμες)Καμαρινός (Κινηματογράφος και οικονομικές επιστήμες)
Καμαρινός (Κινηματογράφος και οικονομικές επιστήμες)George Papavasileiou
 
Ατομική στοχοθεσία και εργασιακό stress
Ατομική στοχοθεσία και εργασιακό stressΑτομική στοχοθεσία και εργασιακό stress
Ατομική στοχοθεσία και εργασιακό stressΟΤΟΕ
 
βιώσιμη καινοτομία στα Start ups-opa-01072014
βιώσιμη καινοτομία στα Start ups-opa-01072014βιώσιμη καινοτομία στα Start ups-opa-01072014
βιώσιμη καινοτομία στα Start ups-opa-01072014Vassilis Trapezanoglou
 
Human recourseskeakinnovathens [compatibility mode]
Human recourseskeakinnovathens [compatibility mode]Human recourseskeakinnovathens [compatibility mode]
Human recourseskeakinnovathens [compatibility mode]Gerasimos Tzamarelos
 
CELIA HADJICHRISTODOULOU_KyproElladiko presentation 10.03.2023.pdf
CELIA HADJICHRISTODOULOU_KyproElladiko presentation 10.03.2023.pdfCELIA HADJICHRISTODOULOU_KyproElladiko presentation 10.03.2023.pdf
CELIA HADJICHRISTODOULOU_KyproElladiko presentation 10.03.2023.pdfEvaSofokleous1
 
Ανοικτά επιχειρηματικά μοντέλα
Ανοικτά επιχειρηματικά μοντέλαΑνοικτά επιχειρηματικά μοντέλα
Ανοικτά επιχειρηματικά μοντέλαSpiros Kapetanakis
 
Το κίνημα των start-ups: μόδα ή συμβολή σε ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο ;
Το κίνημα των start-ups: μόδα ή συμβολή σε ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο ; Το κίνημα των start-ups: μόδα ή συμβολή σε ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο ;
Το κίνημα των start-ups: μόδα ή συμβολή σε ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο ; Vassilis Trapezanoglou
 
Η στρατηγική σημασία του HRM
Η στρατηγική σημασία του HRMΗ στρατηγική σημασία του HRM
Η στρατηγική σημασία του HRMSkywalker.gr
 
Κατσαβού Στέλλα - Διαπολιτισμική επιμόρφωση στο δημόσιο τομέα
Κατσαβού Στέλλα - Διαπολιτισμική επιμόρφωση στο δημόσιο τομέαΚατσαβού Στέλλα - Διαπολιτισμική επιμόρφωση στο δημόσιο τομέα
Κατσαβού Στέλλα - Διαπολιτισμική επιμόρφωση στο δημόσιο τομέαIDEC SA
 
ομιλια Future leaders παμακ 18 9-2014 slides παρουσίασης
ομιλια Future leaders παμακ 18 9-2014 slides παρουσίασηςομιλια Future leaders παμακ 18 9-2014 slides παρουσίασης
ομιλια Future leaders παμακ 18 9-2014 slides παρουσίασηςFutureleadersGR
 
Lecture 0 intro to course
Lecture 0 intro to courseLecture 0 intro to course
Lecture 0 intro to courseNikos Kon
 
Παρουσίαση Νέου ΕΣΠΑ
Παρουσίαση Νέου ΕΣΠΑΠαρουσίαση Νέου ΕΣΠΑ
Παρουσίαση Νέου ΕΣΠΑLefteris Barbatsalos
 
ΟΙ ΑΡΕΤΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ
ΟΙ ΑΡΕΤΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥΟΙ ΑΡΕΤΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ
ΟΙ ΑΡΕΤΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥsomakris
 
διοίκηση προσωπικού Sap
διοίκηση προσωπικού Sapδιοίκηση προσωπικού Sap
διοίκηση προσωπικού Sapssuser5cde4d
 

Similar to Employability patchwork career (20)

ERASMUS+ CLICHE _ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΣΠΕΡΙΔΑ
ERASMUS+ CLICHE _ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΣΠΕΡΙΔΑERASMUS+ CLICHE _ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΣΠΕΡΙΔΑ
ERASMUS+ CLICHE _ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΣΠΕΡΙΔΑ
 
Καμαρινός (Κινηματογράφος και οικονομικές επιστήμες)
Καμαρινός (Κινηματογράφος και οικονομικές επιστήμες)Καμαρινός (Κινηματογράφος και οικονομικές επιστήμες)
Καμαρινός (Κινηματογράφος και οικονομικές επιστήμες)
 
Pass the Gap_ICAP Presentation
Pass the Gap_ICAP PresentationPass the Gap_ICAP Presentation
Pass the Gap_ICAP Presentation
 
Ατομική στοχοθεσία και εργασιακό stress
Ατομική στοχοθεσία και εργασιακό stressΑτομική στοχοθεσία και εργασιακό stress
Ατομική στοχοθεσία και εργασιακό stress
 
βιώσιμη καινοτομία στα Start ups-opa-01072014
βιώσιμη καινοτομία στα Start ups-opa-01072014βιώσιμη καινοτομία στα Start ups-opa-01072014
βιώσιμη καινοτομία στα Start ups-opa-01072014
 
Human recourseskeakinnovathens [compatibility mode]
Human recourseskeakinnovathens [compatibility mode]Human recourseskeakinnovathens [compatibility mode]
Human recourseskeakinnovathens [compatibility mode]
 
Skincare Experts Core Idea
Skincare Experts Core IdeaSkincare Experts Core Idea
Skincare Experts Core Idea
 
CELIA HADJICHRISTODOULOU_KyproElladiko presentation 10.03.2023.pdf
CELIA HADJICHRISTODOULOU_KyproElladiko presentation 10.03.2023.pdfCELIA HADJICHRISTODOULOU_KyproElladiko presentation 10.03.2023.pdf
CELIA HADJICHRISTODOULOU_KyproElladiko presentation 10.03.2023.pdf
 
Training Needs Within Org
Training Needs Within OrgTraining Needs Within Org
Training Needs Within Org
 
Georgiou EfthimioSpyridon-2
Georgiou EfthimioSpyridon-2Georgiou EfthimioSpyridon-2
Georgiou EfthimioSpyridon-2
 
Ανοικτά επιχειρηματικά μοντέλα
Ανοικτά επιχειρηματικά μοντέλαΑνοικτά επιχειρηματικά μοντέλα
Ανοικτά επιχειρηματικά μοντέλα
 
Το κίνημα των start-ups: μόδα ή συμβολή σε ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο ;
Το κίνημα των start-ups: μόδα ή συμβολή σε ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο ; Το κίνημα των start-ups: μόδα ή συμβολή σε ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο ;
Το κίνημα των start-ups: μόδα ή συμβολή σε ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο ;
 
The future of employment
The future of employmentThe future of employment
The future of employment
 
Η στρατηγική σημασία του HRM
Η στρατηγική σημασία του HRMΗ στρατηγική σημασία του HRM
Η στρατηγική σημασία του HRM
 
Κατσαβού Στέλλα - Διαπολιτισμική επιμόρφωση στο δημόσιο τομέα
Κατσαβού Στέλλα - Διαπολιτισμική επιμόρφωση στο δημόσιο τομέαΚατσαβού Στέλλα - Διαπολιτισμική επιμόρφωση στο δημόσιο τομέα
Κατσαβού Στέλλα - Διαπολιτισμική επιμόρφωση στο δημόσιο τομέα
 
ομιλια Future leaders παμακ 18 9-2014 slides παρουσίασης
ομιλια Future leaders παμακ 18 9-2014 slides παρουσίασηςομιλια Future leaders παμακ 18 9-2014 slides παρουσίασης
ομιλια Future leaders παμακ 18 9-2014 slides παρουσίασης
 
Lecture 0 intro to course
Lecture 0 intro to courseLecture 0 intro to course
Lecture 0 intro to course
 
Παρουσίαση Νέου ΕΣΠΑ
Παρουσίαση Νέου ΕΣΠΑΠαρουσίαση Νέου ΕΣΠΑ
Παρουσίαση Νέου ΕΣΠΑ
 
ΟΙ ΑΡΕΤΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ
ΟΙ ΑΡΕΤΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥΟΙ ΑΡΕΤΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ
ΟΙ ΑΡΕΤΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ
 
διοίκηση προσωπικού Sap
διοίκηση προσωπικού Sapδιοίκηση προσωπικού Sap
διοίκηση προσωπικού Sap
 

More from Career Office-Athens University of Economics & Business

More from Career Office-Athens University of Economics & Business (17)

Cv & cover letter
Cv & cover letterCv & cover letter
Cv & cover letter
 
Παρουσίαση ΕΛΕΓΥΠ-Βοσνιάδου
Παρουσίαση ΕΛΕΓΥΠ-ΒοσνιάδουΠαρουσίαση ΕΛΕΓΥΠ-Βοσνιάδου
Παρουσίαση ΕΛΕΓΥΠ-Βοσνιάδου
 
Παρουσίαση ΕΛΕΓΥΠ-Ραφαηλίδου
Παρουσίαση ΕΛΕΓΥΠ-ΡαφαηλίδουΠαρουσίαση ΕΛΕΓΥΠ-Ραφαηλίδου
Παρουσίαση ΕΛΕΓΥΠ-Ραφαηλίδου
 
Παρουσίαση ΕΛΕΓΥΠ-Νικάνδρου/Παναγιωτοπούλου
Παρουσίαση ΕΛΕΓΥΠ-Νικάνδρου/ΠαναγιωτοπούλουΠαρουσίαση ΕΛΕΓΥΠ-Νικάνδρου/Παναγιωτοπούλου
Παρουσίαση ΕΛΕΓΥΠ-Νικάνδρου/Παναγιωτοπούλου
 
Παρουσίαση ΕΛΕΓΥΠ-Κυριακίδου/Βεντούρα
Παρουσίαση ΕΛΕΓΥΠ-Κυριακίδου/ΒεντούραΠαρουσίαση ΕΛΕΓΥΠ-Κυριακίδου/Βεντούρα
Παρουσίαση ΕΛΕΓΥΠ-Κυριακίδου/Βεντούρα
 
Παρουσίαση ΕΛΕΓΥΠ-Αποσπόρη
Παρουσίαση ΕΛΕΓΥΠ-ΑποσπόρηΠαρουσίαση ΕΛΕΓΥΠ-Αποσπόρη
Παρουσίαση ΕΛΕΓΥΠ-Αποσπόρη
 
Εισαγωγικός χαιρετισμός ΕΛΕΓΥΠ-Παπαλεξανδρή
Εισαγωγικός χαιρετισμός ΕΛΕΓΥΠ-ΠαπαλεξανδρήΕισαγωγικός χαιρετισμός ΕΛΕΓΥΠ-Παπαλεξανδρή
Εισαγωγικός χαιρετισμός ΕΛΕΓΥΠ-Παπαλεξανδρή
 
Παρουσίαση ΕΛΕΓΥΠ-Γαλανάκη
Παρουσίαση ΕΛΕΓΥΠ-ΓαλανάκηΠαρουσίαση ΕΛΕΓΥΠ-Γαλανάκη
Παρουσίαση ΕΛΕΓΥΠ-Γαλανάκη
 
Networking be creative at your job search
Networking be creative at your job searchNetworking be creative at your job search
Networking be creative at your job search
 
The interview
The interviewThe interview
The interview
 
Cv & Cover letter
Cv & Cover letterCv & Cover letter
Cv & Cover letter
 
Uk british council presentation
Uk british council presentationUk british council presentation
Uk british council presentation
 
Kariera representation
Kariera representationKariera representation
Kariera representation
 
Germany daad presentation
Germany daad presentationGermany daad presentation
Germany daad presentation
 
Eures presentation
Eures presentationEures presentation
Eures presentation
 
AIESEC presentation
AIESEC presentationAIESEC presentation
AIESEC presentation
 
Europe direct presentation
Europe direct presentationEurope direct presentation
Europe direct presentation
 

Employability patchwork career

 • 1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Η απασχολησιμότητα σε μία ταραγμένη οικονομία : οριζόντιες δεξιότητες σε ζήτηση και η αναδυόμενη έννοια του “Patchwork Career” "Career Building: Πως να παραμείνεις ανταγωνιστικός εν μέσω κρίσης“ Εσπερίδα ΠΜΣ HRM-Full Time , 12 Δεκεμβρίου 2011 Εμμανουέλα Μερίδου Σύμβουλος Γραφείου Διασύνδεσης To έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από Εθνικούς Πόρους
 • 2. H ταραγμένη οικονομία του 21ο Αιώνα Μerges and acquisitions, downsizing, outsourcing, delayering, restructuring and re-engineering Έντονα ανταγωνιστικό και ασταθές επιχειρηματικό περιβάλλον καθώς οι οργανισμοί προσπαθούν να επιβιώσουν στις συνθήκες πρωτόγνωρης ύφεσης με διαρκή επικέντρωση στην συνεχή μείωση κόστους 10,2% ο μέσος όρος ανεργίας στην ευρωζώνη τον Σεπτέμβριο του 2011
 • 3. H ταραγμένη οικονομία του 21ο Αιώνα Την τελευταία διετία, περισσότερες από 60.000 επιχειρήσεις στην Ελλάδα έχουν διακόψει τη λειτουργία τους Nέα οικονομικά μοντέλα, (π.χ. Applications economy), νέα οργανωσιακά μοντέλα, νέα επιχειρησιακή λογική (από τις παραδοσιακές brick-and-mortal εταιρίες στις brick-and-clicks…ή μόνο online clicks) ! Boundaryless ή Virtual Network Organisations Nέες ευέλικτες μορφές απασχόλησης (part-time, εκ περιτροπής απασχόληση, outsourcing ολόκληρων επιχειρηματικών λειτουργιών, ημερήσιες συμβάσεις εργασίας (!) και εργασιακών σχέσεων)
 • 4. Η νέα έννοια της καριέρας σε μια πραγματικότητα που αλλάζει Το παραδοσιακό μοντέλο της καριέρας είναι εδώ και τουλάχιστον μία δεκαετία, παρελθόν Συχνές εργασιακές μετακινήσεις-κάθετες ή πλευρικές, έντονη επαγγελματική κινητικότητα & ευελιξία σε κλάδους και θέσεις Boundaryless Career Αναγκαιότητα η δια βίου μάθηση με προσωπική ευθύνη του εργαζομένου και με νοοτροπία προσωπικής ανάπτυξης Μεταμόρφωση της έννοιας της “εργασιακής ασφάλειας”
 • 5. Η νέα έννοια της καριέρας σε μια πραγματικότητα που αλλάζει Η κατανόηση του αντίκτυπου των νέων μαζικών αλλαγών στις εργασιακές σχέσεις αντανακλάται στις ριζικές αλλαγές της έννοιας του “Ψυχολογικού Συμβολαίου” (Psychological Contract) (π.χ. Rousseau ,1995) Life Long Employment VS Transferable Skills Old Deal Εργασιακή σταθερότητα με αντάλλαγμα την εργασιακή αφοσίωση New Deal Ανάπτυξη οριζοντίων δεξιοτήτων (tranferable skills), απασχολησιμότητα (employability) και marketability με αντάλλαγμα την καλύτερη απόδοση (οικονομική συναλλαγή) Μετάβαση από την ιδέα της απασχόλησης στην έννοια της απασχολησιμότητας Nέες απαιτήσεις “γνώσεων” στην νέα πραγματικότητα (π.χ. Rae, 2008) Κnowing why Κnowing whom Κnowing (and learning) how
 • 6. Τhe Patchwork Principle (TTP) Νέο μοντέλο καριέρας ανταποκρινόμενο στις ριζικές αλλαγές της οικονομικής κατάστασης Μετακίνηση προς ένα μοντέλο καριέρας entepreneur λογικής με βασική αρχή: “small jobs yield big payoffs” και με κυρίαρχη agenda την ανεξαρτησία και την αυτονομία Aναζήτηση πολλαπλών συνεργασιών σε προσωρινή βάση (short-term, part-time ή project based contracts) Ο Patchworker προσφέρει ευελιξία, αυθεντία, νέες & πρακτικές ιδέες διαθεσιμότητα και λαμβάνει αυτονομία, ανεξαρτησία, ποικίλες και ετερόκλητες επαγγελματικές εμπειρίες συχνά από διαφορετικούς κλάδους και επαγγελματικές ευκαιρίες σε μία οικονομία σε βαθιά ύφεση Πολλαπλοί εργοδότες, πολλαπλές ευκαιρίες, μείωση της πιθανότητας της ανεργίας Απαιτεί μία ισχυρή νοοτροπία entepreneuer έτοιμου να θυσιάσει την “σταθερότητα” της υπαλληλικής σχέσης
 • 7. “To be employed is to be at risk, to be employable is to be secure” - Peter Hawkins, 1999 Πως ορίζεται Η ικανότητα ενός ανθρώπου να βρίσκει δουλειά, να επιτύχει σε αυτή και να αλλάζει θέσεις εργασίας σε ένα δεδομένο κοινωνικό-οικονομικό περιβάλλον For individuals, employability refers to the portfolio of knowledge, skills and abilities (KSAs) they possess, the way they use those assets and present them to business world, and the context (e.g. personal circumstances and labour market environment) within which they seek work (Hind and Moss, 2011; Rae, 2008) “More than getting a job; emphasis on life-long learning throuh developing critical, reflective abilities, with a view to empowering and enhancing the learner” (Ηarvey, 2003) Δεν αποκλείει την επιχειρηματικότητα- η λογική πίσω από την απασχολησιμότητα είναι να γίνεις αποτελεσματικός είτε δουλεύεις για τους άλλους είτε για τον εαυτό σου
 • 8. “To be employed is to be at risk, to be employable is to be secure” - Peter Hawkins, 1999 Θεσμική Υποστήριξη Μεταρρυθμιστική στρατηγική και πρωτοβουλία της ΕΕ για την εκπαίδευση - “Νew Skills for New Jobs” Agenda for new skills and jobs (European Commission 2010b) Transferability of Skills across Economic Sectors: Role and Importance for Employment at European Level (Εuropean Commission, 2011) [18 κλάδοι, 21 χώρες] http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=784&langId=en Tην τελευταία δεκαετία, το Υπουργείο Απασχόλησης της Μ. Βρετανίας ανέπτυξε ειδικά εργαλεία (Effective Learning Frameworks) ως βάση προσαρμογής των προγραμμάτων σπουδών με στόχο την ανάπτυξη της απασχολησιμότητας των αποφοίτων (π.χ. Rae, 2008)
 • 9. Ορισμοί Δεξιοτήτων/Ικανοτήτων Tαξινόμηση/Τυπολογία (European Commission 2011) Σύγχυση στην βιβλιογραφία (όροι που χρησιμοποιούνται αδιάκριτα) για να δηλώσουν γενικές δεξιότητες (κρίσιμες, δεξιότητες, κοινωνικές δεξιότητες, βασικές δεξιότητες, δεξιότητες-κλειδιά, επαγγελματικές δεξιότητες, διαπροσωπικές, δεξιότητες, προσωπικές δεξιότητες κ.α.) Hard skills (Generic VS Specific) Technical that are usually easily observed, measured, trained, and closely connected with knowledge (Generic) Αριθμητική Ικανότητα, IT γνώση (χρήστη πλοήγησης), γνώση ξένων γλωσσών, επίγνωση της κατάστασης της οικονομίας και της αγοράς, επίγνωση βασικών νομοθετικών αρχών, γραφή, ανάγνωση, ομιλία, περιβαλλοντική επίγνωση κ.α. Soft skills ( Οργανωτικές, διαπροσωπικές, αναλυτικές, προσωπικές) Non-job specific skills, which are usually intangible, hard to measure, and closely connected with attitudes Επικοινωνιακή δεξιότητα, ικανότητα ομαδικής λειτουργίας δημιουργικότητα, ευελιξία, επίλυση προβλημάτων, οργανωτικότητα και διαχείριση πληροφοριών, προσανατολισμός στο αποτέλεσμα, διαχείριση χρόνου, ηγετική ικανότητα, διαχείριση άγχους, ικανότητα διαπραγμάτευσης, ικανότητα μάθησης (μετα-γνώση), αναλυτική & αφαιρετική ικανότητα κ.α.
 • 10. Oριζόντιες ή Μεταβιβάσιμες Δεξιότητες In addition to economic sector-specific skills, employees need to possess a set of transferable skills, which will equip companies with a more flexible, adaptable and mobile workforce, while at the same time facilitating worker mobility occupationally and geographically and making it easier for workers to develop their occupational pathways (European Commission, 2011) “Focus on the notion of he transferable skills in demand from employers and business” http://www.independent.co.uk/student/into-university/applying/degrees-with-maximum-employability- 819150.html?fb_action_ids=10150984278270207&fb_action_types=news.reads&fb_source=other_multiline Εκείνες οι δεξιότητες οι οποίες μπορούν να μεταφερθούν και να αξιοποιηθούν σε κάθε επαγγελματικό κλάδο, πεδίο ή επαγγελματική κατηγορία και αυξάνουν την αξία του εργαζομένου στην αγορά εργασίας ανεξαρτήτως πτυχίου (bridge effect)
 • 11. Oριζόντιες ή Μεταβιβάσιμες Δεξιότητες Δεξιότητες με υψηλή μεταβιβασιμότητα-high tranferability (European Commission, 2011) Η γενικότητα καθορίζει τον βαθμό μεταβιβασιμότητας Soft Skills Συνεργασία με άλλους Επικοινωνιακή Δεξιότητα Προσανατολισμός στα επιτεύγματα (Achievement Orientation) Επίλυση προβλημάτων Aυτονομία Hard skills (Generic vs Specific) Αριθμητική Ικανότητα IT γνώση (χρήστη πλοήγησης) Γνώση ξένων γλωσσών, Επίγνωση της κατάστασης της οικονομίας και της αγοράς Επίγνωση βασικών νομοθετικών αρχών Περιβαλλοντική επίγνωση
 • 12. Οι σημαντικότερες δεξιότητες απασχολησιμότητας βάσει εργαζόμενων πτυχιούχων Πηγή: http://studies.protovoulia.org
 • 13. Oι σημαντικότερες δεξιότητες σε ζήτηση Έρευνα της ΕΕ σε 7.000 υπευθύνους προσλήψεων σε 21 χώρες, (2010) Ικανότητα καλής συνεργασίας στο πλαίσιο της ομάδας (98%) Iκανότητα προσαρμογής σε νέες καταστάσεις (97%) Επικοινωνιακές δεξιότητες (96%) Γνώση ξένων γλωσσών (67%) Το 50% σχεδόν των εταιρειών με σημαντική διεθνή επιχειρηματική δραστηριότητα ανέφεραν ότι η γνώση ξένων γλωσσών θα είναι η σημαντικότερη δεξιότητα στο μέλλον Έρευνα CIPD σε 112 υπευθύνους προσλήψεων (1) και 3336 εργαζόμενους (2) , (2009) Key marketable skills for job seekers Μεταβιβάσιμες δεξιότητες/ευέλικτη νοοτροπία [45% (1), 47% (2)] Ταίριασμα (fit) με την κουλτούρα της εταιρίας [10% (1), 47% (2)] “Eπιχειρηματικό δαιμόνιο” (business acumen) [19% (1)] Διαπροσωπικές δεξιότητες [35% (2)]
 • 14. Επικοινωνία & Οργάνωση Επικοινωνιακή Δεξιότητα Η ικανότητα του υποψηφίου να μετατρέπει τις σκέψεις και τις ιδέες του σε λόγο και να τις παρουσιάζει οργανωμένα και με σαφήνεια σε ακροατήριο ή γραπτώς, να προσαρμόζει τη γλώσσα που χρησιμοποιεί στον εκάστοτε συνομιλητή και να χρησιμοποιεί τη γλώσσα του σώματος με τρόπο που να υποστηρίζει την αποτελεσματικότερη επικοινωνία. Επικοινωνεί με αυτοπεποίθηση, αισθάνεται σίγουρος για τα λόγια του → Παρουσιάσεις/Συμμετοχή σε φοιτητικές επιτροπές ή συλλόγους/γραπτές εργασίες / φοιτητικές εφημερίδες/θέσεις εργασίας όπως πωλήσεις, διδασκαλία, εξυπηρέτηση πελατών Οργανωτική Δεξιότητα Η ικανότητα του υποψηφίου να προγραμματίζει, να συντονίζει, να επιμερίζει, να ελέγχει και να θέτει προτεραιότητες στην εργασία του και την εργασία των άλλων και να κατανέμει κατάλληλα τεχνικούς, οικονομικούς, ανθρώπινους και άλλους πόρους με στόχο την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου μέσα στα επιθυμητά και διαθέσιμα χρονικά όρια → Συνδυασμός εργασίας ή άλλες υποχρεώσεις με σπουδές/οργάνωση φοιτητικών ταξιδιών ή κοινωνικών εκδηλώσεων
 • 15. Ευρύτητα Σκέψης και Ομαδική Λειτουργία Ευρύτητα σκέψης (open-minded, creative) Δημιουργεί ευκαιρίες και παραμερίζει τα εμπόδια αναθεωρώντας τον τρόπο σκέψης και ανασχεδιάζοντας τη στρατηγική του. Συλλαμβάνει νέες έννοιες που με την πρώτη ματιά δεν είναι προφανείς για να εξηγήσουν τις καταστάσεις ή να επιλύσουν τα προβλήματα. → Επίλυση προβλημάτων καθημερινής ή εργασιακής φύσεως/ μία απαιτητική εργασία ή η διπλωματική/αναζήτηση πόρων για το πάρτι ή την φοιτητική εκδρομή Ομαδικότητα Η αποτελεσματική λειτουργία (συνεργατική ή συμπληρωματική) του ατόμου μέσα στην ομάδα προκειμένου να συνεισφέρει θετικά στη επίτευξη του στόχου της ή στην ολοκλήρωση του έργου που έχει αναλάβει με το αποτέλεσμα να είναι μεγαλύτερο από το άθροισμα των προσπαθειών των μελών της (1+1+1+1 >4) → Ομαδικές εργασίες κατά την διάρκεια των σπουδών/ομαδικά αθλήματα ή δραστηριότητες/οργάνωση κοινωνικών εκδηλώσεων/συμμετοχή σε φοιτητικές επιτροπές ή συλλόγους
 • 16. Ευελιξία & προσανατολισμός στο αποτέλεσμα Ευελιξία/προσαρμοστικότητα Προσαρμόζεται καλά και λειτουργεί αποτελεσματικά σε διάφορα περιβάλλοντα και με διάφορα άτομα ή ομάδες. Κατανοεί και εκτιμά τις διαφορετικές και αντίθετες απόψεις για ένα θέμα, μεταβάλλει την προσέγγισή του ανάλογα με τις απαιτήσεις της κατάστασης, και αλλάζει ή δέχεται εύκολα τις αλλαγές στις οργανωτικές δομές ή στη δουλειά του → Διαμονή σε ξένη χώρα μέσω Erasmus/συμμετοχή σε ομαδικά παιχνίδια/εμπειρία συγκατοίκησης με ανθρώπους που δεν γνωρίζεις/επαγγελματική εμπειρία μέσω πρακτικής άσκησης/διδασκαλία Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα Του αρέσει να αγωνίζεται έναντι υψηλών στόχων. Το πρότυπό του μπορεί να είναι μια καλή επίδοση (επιδίωξη για συνεχή βελτίωση), να πετυχαίνει τους στόχους (αποτελεσματικός), η απόδοση κάποιου άλλου καλύτερου από αυτόν (ανταγωνιστικός), ή η βελτίωση κάτι που έκανε κάποιος άλλος → Συμμετοχή σε κάποιο άθλημα/εξαιρετική ακαδημαϊκή επίδοση/επίτευξη προσωπικών στόχων
 • 17. Συμπληρωματικές Δεξιότητες Οι ικανότητες που αναπτύσσουμε δεν λειτουργούν στο κενό Αλληλοεπηρεάζονται τόσο μεταξύ τους όσο με τις πεποιθήσεις μας, τις γνώσεις (και μεταγνώσεις μας) και τα χαρακτηριστικά μας Υποστηρικτικές Δεξιότητες Δεξιότητα διαχείρισης καριέρας Αυτογνωσία (διάγνωση ικανοτήτων & επαγγελματικών ενδιαφερόντων) Αναζήτηση ευκαιριών Ικανότητα Λήψης Απόφασης Γνώση τεχνικών αναζήτησης εργασίας Στρατηγική προσέγγιση (Design, Action, Audit, Revise, Action)
 • 18. Γιατί να γίνουμε ο καλύτερος εαυτός μας “In today’s rapidly changing economy, industry leaders want far more than a few fresh recruits with letters after their names: they are after graduates with the business skills and savvy to hit the ground running” (The Independent, 1 May 2008) Οι επιχειρήσεις (και η αγορά) ψάχνουν διαρκώς το «εξαιρετικό», τον εργαζόμενο που θα τους δώσει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και θα κάνει το έξτρα μίλι για την εταιρία, ειδικότερα σε καταστάσεις ύφεσης Προσωπική ανάπτυξη Γιατί πλέον το πτυχίο δεν φτάνει Όλο και περισσότερα εκπαιδευτικά ιδρύματα σε πολλές χώρες συνεργάζονται πολύ στενά με τις επιχειρήσεις προκειμένου να οργανώσουν ακαδημαϊκά προγράμματα τα οποία να διασφαλίζουν ότι θα διδάσκουν εκείνες τις απαραίτητες δεξιότητες οι οποίες θα έχουν άμεση σύνεση και συσχέτιση με τις ανάγκες της αγοράς Unique Selling Point (USP) - Βρείτε το προσωπικό σας ανταγωνιστικό πλεονέκτημα το οποίο σας ξεχωρίζει από τους υπόλοιπου σας, αναπτύξτε το περαιτέρω, πλαισιώστε το με υποστηρικτικές δεξιότητες και επικοινωνήστε το
 • 19. Πώς Ανακαλύψτε τις ικανότητες σας και τα σημεία προς βελτίωση Όλοι έχουμε αναπτύξει κάποιες δεξιότητες στην διάρκεια της ζωής μας από την παιδική ηλικία μέχρι το πανεπιστήμιο είτε μέσω επίσημης ή ανεπίσημης εκπαίδευσης, προσωπικού διαβάσματος, κοινωνικών ή επαγγελματικών δραστηριοτήτων και γενικά προσωπικών εμπειριών Αυτοαξιολογηθείτε (Test ή checklists) Παρατηρήστε πώς διαχειρίζεστε τις αρμοδιότητες σας, τις σπουδές σας και τις προσωπικές σας ευθύνες Ρωτήστε τους γύρω σας Προβληματιστείτε (θετικά) !
 • 20. Πώς Get out in the real world ! Πρακτική άσκηση/προσωρινή ή part-time απασχόληση Internships/ Graduate Programs Εrasmus AIESEC Eπαγγελματική Επιμόρφωση Αξιοποιείστε τις ευκαιρίες που σας δίνουν οι σπουδές σας (π.χ. ομαδικές εργασίες, παρουσιάσεις, projects κτλ. Αξιοποιείστε τις υπηρεσίες του Γραφείου Διασύνδεσης
 • 21. Υπηρεσίες του Γραφείου Διασύνδεσης Γενική πληροφόρηση για την αγορά εργασίας Ατομικές συναντήσεις με σκοπό τον εντοπισμό των αποκτηθέντων ικανοτήτων και κατάρτιση πλάνου για την ανάπτυξη/ενίσχυση νέων αλλά και για διάφορα θέματα που σας αφορούν (π.χ. εικονικές συνεντεύξεις) Ψυχομετρικά εργαλεία αυτοαξιολόγησης Σύντομα Τεστ Προσωπικότητας και Τεστ Αριθμητικού/Γλωσσικού Συλλογισμού Εργαστήρια με μικρές ομάδες συμμετεχόντων CV και Συνοδευτική Επιστολή./ Βελτίωση Τεχνικών Συνέντευξης/Χρήση της Κοινωνικής Δικτύωσης στην Αγορά Εργασίας Εμπλουτίζονται διαρκώς Διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων/ημερίδων
 • 23. Δε μπορείς να ανακαλύψεις νέους ωκεανούς αν δεν έχεις το κουράγιο να χάσεις την ακτή από τα μάτια σου - Αndre Gide
 • 24. Eυχαριστώ Πολύ ! Στοιχεία Επικοινωνίας Εμμανουέλα Μερίδου Γραφείο Διασύνδεσης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Πατησίων 76, Ισόγειο Κεντρικού Κτιρίου, 121 76 Email: emeridou@aueb.gr Tηλ.: 2108203216