Pemahaman 2012

1,962 views

Published on

Bahasa Malaysia(Teknik menjawab kertas 1)

Published in: Education
 • Be the first to comment

Pemahaman 2012

 1. 1. EXIT MENU TERUSKAN
 2. 2. Aneka Pilihan4 pilihan jawapan (A, B, C, D) EXIT MENU TERUSKAN
 3. 3. PEMAHAMAN : 40 SOALAN (50 minit)SOALAN 1 - 30 (30 item aneka pilihan)(Kemahiran Bahasa)SOALAN 31- 40 (10 item aneka pilihan)(Kemahiran Membaca dan Memahami) EXIT MENU TERUSKAN
 4. 4. PEMARKAHANSatu soalan mewakili 2.5 markah.Untuk mendapat cemerlang mesti betul32 soalan.Untuk lulus mesti betul 16 soalan. EXIT MENU TERUSKAN
 5. 5. 1. Isi tempat kosong. 2 . Isi tempat kosong berdasarka3. Aneka pilihan. 4. Aneka pilihan kompleks. EXIT MENU TERUSKAN
 6. 6. BAGAIMANA???HENDAK CEMERLANG PEMAHAMANMurid perlu kuasai 4BBacaan berkesanBijak menjawabBoleh berfikirBersikap matang EXIT MENU TERUSKAN
 7. 7. Langkah menjawabkemahiran bahasa EXIT MENU TERUSKAN
 8. 8. KESALAHAN AYAT AYAT CONTOH :1. a) Ani melukis dengan menggunakan cat merah. salah b) Ani melukis dengan cat merah. betul C) Ani melukis menggunakan cat merah. betul2. a) Ayah ke pasar bersama-sama dengan ibu. salah b) Ayah ke pasar bersama-sama ibu. betul c) Ayah ke pasar dengan ibu. betul3. a) Saya belajar demi untuk masa depan. salah b) Saya belajar demi masa depan. betul c) Saya belajar untuk masa depan. betul
 9. 9. AYAT LEWAHAYAT CONTOH :a) Rumah itu amat cantik sekali. betul Rumah itu amat cantik. betul Rumah itu cantik sekali. betul Rumah itu cantik amat. betul Rumah itu teramat cantik. betul Rumah itu teramat cantik sekali. salahb) Sungai itu sangat dalam sekali. betul Sungai itu sangat dalam. betul Sungai itu dalam sekali. betul Sungai itu tersangat dalam. betul Sungai itu tersangat dalam sekali. salah * Hanya kata penguat : amat, sungguh, sangat hadir sekali gus dengan sekali
 10. 10. KATA PEMERIPENGGUNAAN KATA ADALAH :- Mesti diikuti oleh kata adjektifPENGGUNAAN KATA IALAH :-Mesti diikuti oleh kata nama**Kedua-dua ialah dan adalah tidak boleh diikuti oleh : KATA NAFI dan KATA KERJAContoh: 1. Warna kereta bapa saya ialah merah. (SALAH) 2. Warna kereta bapa saya adalah merah. (BETUL) 1. Nama adik saya adalah Murni. (SALAH) 2. Nama adik saya ialah Murni. (BETUL) 1. Khabar angin itu adalah tidak benar. (SALAH) 2. Khabar angin itu ialah tidak benar. (SALAH) 3. Khabar angin itu tidak benar. (BETUL) 1. Kegemarannya adalah membaca buku. (SALAH) 2. Kegemarannya ialah membaca buku. (SALAH) 3. Kegemarannya membaca buku. (BETUL)
 11. 11. Bahagian kemahiran bahasa (soalan 1-30) - Baca arahan, bulatkan kata kunci - Baca soalan, bulatkan kata kunci - Fahami mengikut konteks - Pilih jawapan yang terbaik. - Tandakan jawapan - Semak jawapan selagi ada masa
 12. 12. Isi tempat kosong dengan jawapan yang sesuai.Setiap tahun sebelum menjelang Hari RayaPuasa, Siti Sarimah akan membantu ibunya________ lemang. A memanggang B membakar C mengukus D menyalai EXIT MENU TERUSKAN
 13. 13. Menu Undur T eruskan Tamat KATA GANTI NAMA DIRI “Mengapakah tuanku tersenyum? Khabarkan kepada ________ .”kata Bendahara Tun Tuah kepada Sultan Muzafar Shah. A patik B hamba C tuan hamba D beta
 14. 14. Menu Undur T eruskan Tamat KATA ADJEKTIF Suara Abdul Jamil sungguh _______ sehingga mengganggu adik perempuan- nya yang sedang tidur lena. A nyaring B manja C garau D lunak
 15. 15. Menu Undur T eruskan Tamat PENJODOH BILANGAN Haziq membawa ________tikar manakala ayahnya memikul __________ kayu. A segulung...seberkas B selembar...sebatang C segulung...serumpun D segumpal...sebatang
 16. 16. Menu Undur T eruskan Tamat KATA SENDI NAMA Rosnah memberikan hadiah itu ________ rakannya, Salwati. A dari B pada C kepada D daripada
 17. 17. Menu Undur T eruskan Tamat PENGIMBUHAN Para pekerja Majlis Perbandaran Teluk Intan sedang ________ jalan menuju ke kawasan taman rekreasi itu. A melebar B memperlebar C memperlebari D memperlebarkan
 18. 18. Menu Undur T eruskan Tamat KATA BILANGAN Pencapaian kamu sungguh cemerlang kerana _________nya mendapat pangkat A. A kesemua B segelintir C sebilangan D sebahagian
 19. 19. 15 Kata Majmuk MantapAntarabangsa PesuruhjayaBeritahu SetiausahaBumiputera SukarelaJawatankuasa SuruhanjayaKakitangan TandatanganKerjasama TanggungjawabMatahari WarganegaraOlahraga
 20. 20. MENENTUKAN JAWAPAN DAN SOALAN •TENTUKAN KATA KUNCI DALAM JAWAPAN YANG DIBERI. •TENTUKAN KATA SOAL YANG SESUAI. CONTOH: Mengapa – untuk, kerana, sebab
 21. 21. MENENTUKAN JAWAPAN DAN SOALANDoktor menasihati pesakitnya supaya mengamalkangaya hidup sihat.Pilih ayat tanya yang sesuai bagi ayat di atas.A Mengapakah doktor menasihati pesakitnya?B Apakah nasihat doktor kepada pesakitnya?C Bagaimanakah cara mengamalkan gaya hidup sihat?D Siapakah yang perlu mengamalkan gaya hidup sihat?
 22. 22. AYAT SAMA MAKSUD• Tentukan jenis ayat – cakap ajuk/cakap pindah/ayat pasif/aktif• Tentukan semua perkataan dalam soalan membawa maksud yang sama yang terdapat dalam jawapan walaupun berlainan perkataan.• Tentukan watak dalam ayat soalan sama dengan watak dalam jawapan.
 23. 23. AYAT SAMA MAKSUD Contoh soalan:Pihak berkuasa telah mengarahkan supaya kilang itu ditutupkerana telah menyebabkan sungai dan persekitaran KampungPedas tercemar.A Kilang itu telah diarah supaya ditutup kerana telah menyebabkan berlakunya pencemaran sungai dan persekitarannya.B Kilang yang menyebabkan sungai dan Kampung Pedas tercemar itu telah ditutup atas arahan pihak berkuasa.C Kampung Pedas telah diarahkan ditutup oleh pihak berkuasa kerana mengalami pencemaran akibat kilang itu.D Kilang yang menyebabkan sungai dan persekitaran Kampung Pedas tercemar itu telah ditutup oleh pihak berkuasa.
 24. 24. KATA BANYAK MAKNA Contoh soalan: Ubi kayu yang direbus itu belum masak lagi.I Pak Harun masak benar dengan perangai cucunya itu.II Ibu Alia mengikuti kelas masak yang diadakan di dewan itu. IV Dia sudah berfikir dengan masak sebelum memulakan perniagaan itu. A I dan II sahaja B I, II, dan III sahaja C I,II, dan IV sahaja D II, III, dan IV sahaja
 25. 25. KATA BANYAK MAKNASoalan aneka pilihan 1, 11, 111, 1V•Pastikan perkataan tersebut sesuai dalam ayat.•Pastikan sama ada perkataan itu perlu imbuhan/ tidak•Pastikan ejaannya betul/tidak•Bulatkan jawapan yang tidak pasti•Potong pilihan jawapan yang mempunyai jawapan yang anda pasti salah
 26. 26. STRUKTUR AYAT Contoh soalan: I Saya mengucapkan terima kasih di atas sokongan kalian kepada saya.II Pemandu kereta hendaklah mematuhi.III Ibu sering doa untuk kebahagiaan kami sekeluarga.V Dari semasa ke semasa ayah menyuruh kami membaca buku. A IV sahaja C II, III, dan IV sahjaB I, II, dan III sahaja D I, II, III dan IV
 27. 27. Langkah menjawabkemahiran membacadan memahami(petikan) EXIT MENU TERUSKAN
 28. 28. Bahagian membaca dan memahami (petikan) - Baca soalan, bulatkan klu - Baca petikan, bulatkan klu - Teliti soalan, pilih jawapan yang terbaik. - Tandakan jawapan - Semak jawapan selagi ada masa
 29. 29. CUBA FIKIRKAN SEJENAK BETUL ATAU SALAH?
 30. 30. INFOEJAANYANG BETUL
 31. 31. ISI TEMPAT KOSONGSemasa melawat kilang minuman itu,kami _______ dengan baik oleh penguruskilang tersebut. A dilayan B dijamu C dijaga
 32. 32. ISI TEMPAT KOSONG BERDASARKAN GAMBARSetiap tahun sebelum menjelang Hari RayaPuasa, Siti Sarimah akan membantu ibunya________ lemang. A memanggang B membakar C mengukus D menyalai
 33. 33. ANEKA PILIHAN MUDAHSoalan 26 hingga Soalan 30Pilih ayat yang betul. A Baju kurung itu cantik nian. B Perhiasan itu paling cantik sekali. C Taman itu paling tercantik di MalaysiaD Rumah-rumah di situ nian cantik sekali.
 34. 34. ANEKA PILIHAN KOMPLEKSSoalan 26 hingga Soalan 30Pilih ayat-ayat yang betul. I Dia bukan menghina tetapi sekadar menasihati kita. II Pakaian yang dibeli oleh ibunya tidak mahal. III Kamal bukan hadir ke sekolah pagi ini. IV Wak Suparjo bukan bapa saya. A I dan II sahajaB I dan IV sahajaC II dan III sahajaD II dan IV sahaja
 35. 35. Bacaan berkesan-bacaan secara senyap-penuh penghayatan, yakin, tenang, penuhminat dan seronok.-gunakan penunjuk ketika membaca sepertipensel. EXIT MENU TERUSKAN
 36. 36. Bijak menjawab -Mengetahui dan menguasai teknik menjawab sesuatu soalan dengan berkesan.
 37. 37. Boleh berfikir- murid perlu berfikir ketika menjawab soalan.- Elakkan main teka atau hentam keromo sahaja ketika memilih jawapan. EXIT MENU TERUSKAN
 38. 38. Bersikap matang- tidak tergopoh-gapah ketika menjawab soalan.- tidak mudah mengalah atau bersikap sambil lewa.- tidak berhenti menyemak jawapan selagi ada masa. EXIT MENU TERUSKAN
 39. 39. Sila teliti perbezaan konteks soalan di bawah1. Ibu menyuapkan _____pisang tanduk ke mulut adik. A sebiji B sesikat C secubit2. Ibu menggoreng _____pisang tanduk untuk sarapan keluarga. A sebiji B sesikat C secubit

×