Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
www.ohra .nl        OHR A Social Media          Social m edia (cam pagn es)              201 ...
www.ohra .nl        Introductie        •  Marcel Koot        •  Iris Wezen berg
www.ohra .nl        Agenda        •  Social T eam OHR A        •  Creëren draagvlak        •...
www.ohra .nl        Social Media Team
www.ohra .nl        Intern Draagvlak creëren        •  Ambassadeurs vanuit het social team        • ...
www.ohra .nl        Intranet
www.ohra .nl        Screens
www.ohra .nl        Twitterfeed & Sterk Magazine
www.ohra .nl        SOCIAL NARROWCAST
www.ohra .nl  Social Kanalen OHRA             Webcare, aanjagen campagnes             Webcare, ...
www.ohra .nl
www.ohra .nl
www.ohra .nl
www.ohra .nl        Terugblik: Hoe zag het afgelopen jaar eruit?
www.ohra .nl    Learnings                            •  eerst L ikes bou wen , m aar later ...
www.ohra .nl        Learning Facebook: doseer je posts
www.ohra .nl        Focus 2013        Middel             D oel        •Social kalen der ...
www.ohra .nl        Wat verstaan we onder engagement? F acebook: •Com m en ts/sh ares •L ikes •P osts •F an s
www.ohra .nl           Waarom willen we engagement?        1 . Vergroten n aam sbeken dh eid/ top of m in...
www.ohra .nl        Engagement
www.ohra .nl        Big data        • Wat voegt h et toe aan on ze bestaan de predictive         an ...
www.ohra .nl        Textmining        Om zetten van com m en ts in Associatie R egels, of T agclou ds
www.ohra .nl        Bedankt voor uw interesse            Vragen?
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Presentatie OHRA (Marcel Koot en Iris Wezenberg) tijdens Buzzcapture klantendag 2012

1,079 views

Published on

Presentatie OHRA (Marcel Koot en Iris Wezenberg) tijdens Buzzcapture klantendag 2012 op 29 november 2012

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

Presentatie OHRA (Marcel Koot en Iris Wezenberg) tijdens Buzzcapture klantendag 2012

 1. 1. www.ohra .nl OHR A Social Media Social m edia (cam pagn es) 201 2 - 201 3
 2. 2. www.ohra .nl Introductie • Marcel Koot • Iris Wezen berg
 3. 3. www.ohra .nl Agenda • Social T eam OHR A • Creëren draagvlak • Cam pagn es / kan alen • L earn in gs • 201 3 • E n gagem en t • An alytics en B ig D ata
 4. 4. www.ohra .nl Social Media Team
 5. 5. www.ohra .nl Intern Draagvlak creëren • Ambassadeurs vanuit het social team • Intranet • Het gebouw • Content verkrijgen • Aansprekende campagnes
 6. 6. www.ohra .nl Intranet
 7. 7. www.ohra .nl Screens
 8. 8. www.ohra .nl Twitterfeed & Sterk Magazine
 9. 9. www.ohra .nl SOCIAL NARROWCAST
 10. 10. www.ohra .nl Social Kanalen OHRA Webcare, aanjagen campagnes Webcare, Social &Marketing campagnes Standplaats commercial en service filmpjes die op social en OHRA.nl geplaatst worden.
 11. 11. www.ohra .nl
 12. 12. www.ohra .nl
 13. 13. www.ohra .nl
 14. 14. www.ohra .nl Terugblik: Hoe zag het afgelopen jaar eruit?
 15. 15. www.ohra .nl Learnings • eerst L ikes bou wen , m aar later • faciliteren d / aan jager wel targeten • bereik 1 0% (?) • bereik 1 6% • h ou dbaarh eid ± 3 u u r • h ou dbaarh eid: en kele dagen • F B -gu idelin es: vraag bij gam es áltijd om em ailadres • doséér je posts • bij Apps: less is m ore Algem een : • vooral visu als werken goed • facts verzam elen is zeer versn ipperd • sh aren en retweeten is geen van zelfspreken dh eid • en gagem en t = zelf ook participeren
 16. 16. www.ohra .nl Learning Facebook: doseer je posts
 17. 17. www.ohra .nl Focus 2013 Middel D oel •Social kalen der •D raagvlak, en creativiteit •P roactieve webcare •E n gagem en t en klan tken n is •Social h u isstijl •Herken baarh eid •T argetin g •R elevan tie •B ig data / koppelin g CR M •R elevan te, en gagin g con ten t •Afstem m in g m arketin g, •E en h eid en con ten t. m erk en social
 18. 18. www.ohra .nl Wat verstaan we onder engagement? F acebook: •Com m en ts/sh ares •L ikes •P osts •F an s
 19. 19. www.ohra .nl Waarom willen we engagement? 1 . Vergroten n aam sbeken dh eid/ top of m in d positie 2. On lin e repu tatiem an agem en t 3. B eïn vloedin g koopgedrag 4. E xpertstatu s 6. Gen ereren website traffic 7 . In vloed op zoekm ach in e ran kin gs/ n atu u rlijk lin kprofiel
 20. 20. www.ohra .nl Engagement
 21. 21. www.ohra .nl Big data • Wat voegt h et toe aan on ze bestaan de predictive an alytics? • Cookie-wetgevin g en koppelen persoon sgegeven s (privacy) • Gesloten om gevin gen (F acebook, IOS, …) • 90% van de B ig D ata is beteken isloze rom m el • OHR A: Versn ipperin g van social en weban alytics • In tern et of T h in gs: sm artph on es, tablets • F ocu s 201 3: em ail-clickdata, Mijn Om gevin gen • T oolin g on tbreekt (n og) > 2014
 22. 22. www.ohra .nl Textmining Om zetten van com m en ts in Associatie R egels, of T agclou ds
 23. 23. www.ohra .nl Bedankt voor uw interesse Vragen?

×