Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
REPUBLICA MOLDOVA РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
CONSILIUL LOCAL OXENTEA СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ОКСЕНТЯ
PRIMĂRIA SATULUI ПРИМЭРИЯ СЕЛА
OXENTEA...
7. Cu privire la modificarea deciziei nr. 8-02 din 18.12.2012 ( anexa nr. 2 ) taxa de
piata.
Raportor – Efimia Botnari, se...
2. Se pune in sarcina primarului asigurarea incasarii veniturilor si largirea bazei
fiscale prin incasari suplimentare la ...
AU VOTAT: pentru – unanim
IV . S-A EXAMINAT : cu privire la rectificarea bugetului primariei pentru anul 2013
AU LUAT CUVI...
Luind ca baza Legea R.Moldova nr. 436 –XVI din 28.12.2006 privind administratia
publica locala
Consiliul satesc D E C I D ...
Consiliul satesc D E C I D E :
1. Se aproba acordul bilateral intre primaria satului si echipa de fotbal din
teritoriul co...
16 000 lei , realizarea durabila a proiectului , cu sustinerea Financiara a Centrului
Regional de Mediu pentru Europa Cent...
Proces verbal nr4 din 31.07.2013
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Proces verbal nr4 din 31.07.2013

891 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Proces verbal nr4 din 31.07.2013

  1. 1. REPUBLICA MOLDOVA РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА CONSILIUL LOCAL OXENTEA СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ОКСЕНТЯ PRIMĂRIA SATULUI ПРИМЭРИЯ СЕЛА OXENTEA ОКСЕНТЯ MD-4578, s. Oxentea, МД-4578, c. Оксентя, el.:(248) 56- 236; fax: (248) 56-238, Тел.:(248) 56-236; факс:(248) 56-238 PROCES – VERBAL NR. 4 din 31 iulie 2013 s. Oxentea al şedinţei ordinare al Consiliului sătesc Oxentea Total membri ai Consiliului – 13 , din ei prezenţi – 13 Invitati – 7 persoane ( lista se anexeaza) Preşedintele şedinţei – Isac Sergiu Consilier desemnat cu dreptul de a semna deciziile în caz de imposibilitate a preşedintelui şedinţei – Savin Vasile ORDINEA DE ZI : 1. Cu privire la executarea bugetului primariei satului pentru anul 2012 . Raportor – Maria Petras, contabil – sef 2. Cu privire la activitatea gradinitei de copii , indeplinirea masurilor si programelor schitate, pregatirea catre noul an de activitate 2013-2014 si sezonul rece a anului . Raportor – Maria Guretenco, directorul gradinitei de copii 3. Cu privire la aprobarea dispozitiilor de ordin financiar nr. 32,37,38,44 emise de primar in perioada dintre sedintele consiliului . Raportor – Maria Petras – contabil -sef 4. Cu privire la rectificarea bugetului pentru anul 2013. Raportor – Maria Petras – contabil - sef 5. Cu privire la modificarea Regulamentului privind acordarea Titlului `Cetatean de onoare al satului Oxentea ` Raportor – Valeriu Rusu – primarul satului 6. Cu privire la alocarea surselor financiare pentru renovarea sistemului de iluminat public. Raportor – Valeriu Rusu – primarul satului
  2. 2. 7. Cu privire la modificarea deciziei nr. 8-02 din 18.12.2012 ( anexa nr. 2 ) taxa de piata. Raportor – Efimia Botnari, secretarul Consiliului satesc 8. Cu privire la aprobarea acordului bilateral intre primarie si echipa de fotbal din teritoriul . Raportor – Isac Sergiu , consilier, antrenor al echipei de fotbal 9. Cu privire la imputernicirea unui functionar din cadrul primariei pentru indeplinirea partiala a atributiilor secretarului, pe petioada aflarii acesteia in concediul . Raportor – Valeriu Rusu, primarul satului 10. Cu privire la demersul inaintat de conducatorul Asociatiei Obsteasca Clubul Femeielor `Inspiratie `. Raportor – Buzila Rodica, consilier director executive la AO Clubul Femeielor ` Inspiratie ` 11. Cu privire la demersul inaintat de AO Clubul femeielor `Inspiratie ` privitor sustinerii financiare. Raportor – Buzila Rodica, consilier director executive la AO Clubul Femeielor ` Inspiratie 12. cu privire la demersul inaintat de Oficiul Medicilor de Familie din teritoriul , privitor sustinerii financiare Raportor - Vera Petras, consilier, asistenta medicala la OFM Oxentea 13. Cu privire la demersul inaintat de conducatorul SRL `Gala –Uniconstruct ` , privitor darii in arenda a salii de trenajoare de la casa de cultura . Raportor - Andrei Gondiu, consilier, conducatorul SRL ` Gala – Uniconstruct ` I S – A EXAMINAT : cu privire la executarea bugetului primariei satului pentru anul 2012 . AU LUAT CUVINTUL: Maria Petras, contabil – sef In conformitate cu art. 18 din Legea privind administratia publica locala nr. 436-XVI din 28.12.2006 , art. 29 din Legea privind finantele publice locale nr. 397-XV din 16.10.2003, examinind totalurile executarii bugetului satesc pentru anul 2012 in conformitate cu procesul-verbal al sedintei comisiei pentru buget si finante si examinind totalurile executarii bugetului satesc pentru anul 2012 Consiliul satesc D E C I D E : 1. Se ia act de raportul anul privind totalurile executarii bugetului satesc pentru anul 2012 ( anexa nr. 1 )
  3. 3. 2. Se pune in sarcina primarului asigurarea incasarii veniturilor si largirea bazei fiscale prin incasari suplimentare la buget. 3. Primarul si contabilul sef , vor tinea sub control in vederea efectuarii cheltuielilor in limita alocatiilor prevazute in buget, intru neadmiterea supracheltuielilor si formarii datoriilor creditare cu termen expirat la unele articole. 4. Controlul asupra executarii prezentei decizii se pune in sarcina domnului Valeriu Rusu , primarul satului. AU VOTAT : pentru - unanim II. S – A EXAMINAT : cu privire la activitatea gradinitei de copii , indeplinirea masurilor si programelor schitate, pregatirea catre noul an de activitate 2013-2014 si sezonul rece a anului . AU LUAT CUVINTUL: Maria Guretenco, directorul gradinitei de copii În conformitate cu art. 43 al Legii privind administraţia publică locală nr. 436- XVI din 28.12.2006, Hotărîrea Guvernului R.Moldova nr. 843 din 09 iulie 2008 , în scopul creării condiţiilor de activitate a sferei bugetare , examinînd informaţia prezentată de directorul gradinitei de copii din localitate Consiliul sătesc D E C I D E : 1. Se ia act de informa ia prezentată de directorul gradinitei de copii ,dna Mariaț Guritenco ,privind activitatea gradinitei de copii , indeplinirea masurilor si programelor schitate pentru anii 2012-2013 ,pregatirea catre noul an de activitate 2013-2014 si sezonul rece a anului . 2. Primaria sa intervina cu un demers catre Consiliul raional pentru alocarea surselor financiare la reparatia acoperisului gradinitei de copii . 3. Primaria sa contribuie la dezvoltarea bazei materiale gradinitei de copii. 4. Se apreciază activitatea gradinitei de copii pentru anul 2012-2013 cu calificativul – ` bine `. AU VOTAT : pentru – unanim III. S –A EXAMINAT : Cu privire la confirmarea dispozi iilor de ordin financiarț emise de primar în perioada dintre edin ele Consiliului.ș ț AU LUAT CUVINTUL : Maria Petras, contabil sef inînd cont de faptul că primarul este împuternicit de a emite dispozi ii de ordinȚ ț financiar în perioada dintre edin ele Consiliului , cu aprobarea lor ulterioară laș ț următoarea edin ă a Consiliului sătescș ț Consiliul sătesc D E C I D E : 1.Se aprobă dispozi iile de ordin financiar nr. 32 din 11 iunie , 37 din 24 iunie ,38 din 27ț iunie i nr. 44 din 22 iulie 2013 emise de primar în perioada dintre edin ele Consiliului.ș ș ț
  4. 4. AU VOTAT: pentru – unanim IV . S-A EXAMINAT : cu privire la rectificarea bugetului primariei pentru anul 2013 AU LUAT CUVINTUL : Maria Petras , contabil sef In conformitate cu art. 18 din Legea privind administratia publica locala nr. 436- XVI din 28.12.2006 , art. 29 din Legea privind finantele publice locale nr. 397-XV din 16.10.2003, in baza deciziei Consiliului local nr. 8-03 din 18 decembrie 2012 `Cu privire la aprobarea bugetului primariei satului Oxentea pentru anul 2013 ` se propune a repartiza mijloacele financiare in bugetul primariei pentru luna iulie 2013, cu procesul –verbal al sedintei comisiei pentru problemele buget si finante Consiliul satesc D E C I D E : 1. Se aloca din soldul disponibil al bugetului primariei , mijloace financiare suma totala 78,2 mii lei 1.1 Aparatul primariei suma totala 33,3 mii lei : inclusiv 24,5 mii lei pentru reparatia automobilului Opel Astra ( conform anexelor ) ,suma 8,8 mii lei plata pentru serviciile in problemele recrutarii si incorporarii, starii exceptionale, conform contractului civil de prestari servicii pe un termen de sase luni ( 01.07-31.12.2013) Grupa 01 02 015 Art.113 00 33,3 mii 113 13 24,5 mii 113 45 8,8 mii 1.2 Se aloca la gradinita de copii suma totala 19,1 mii lei , inclusiv procurarea mobilierului ( mese 4 buc.,scaune 25 buc. ,suma 8,1 mii in grupa de cresa, evacuarea apelor uzate suma 11,o mii ( 22 masini x 500 lei = 11,0 mii lei ) Grupa 06 01 051 Art. 113 00 19,1 mii 113 03 8,1 mii 113 34 11,0 mii 1.3 Se aloca la amenajarea teritoriului suma 19,0 mii lei , pentru lucrarile de amenajare a gunoistei ( conform actului de receptie a lucrarilor ) , pentru lucrarile de reparatie a fintinii de pe linga primarie suma 6,0 mii , conform devizului de cheltuieli Grupa 15 02 179 Art. 131 05 18,0 mii 1.4 Se aloca la cheltuieli neatribuite la alte grupuri suma 6,8 mii lei pentru reparatia microbusului Mercedes Benz DB WW 888 ( conform anexei ) Grupa 20 09 015 Art. 113 00 6,8 mii 113 13 6,8 mii 2. Controlul asupra indeplinirii prezentei decizii se pune in seama primarului AU VOTAT : pentru - 12, retinuti – 1 Buzila Rodica V. S – A EXAMINAT: cu privire la modificarea Regulamentului privind acordarea Titlului `Cetatean de onoare al s. Oxentea ` AU LUAT CUVINTUL : Valeriu Rusu, primarul satului
  5. 5. Luind ca baza Legea R.Moldova nr. 436 –XVI din 28.12.2006 privind administratia publica locala Consiliul satesc D E C I D E : 1. Se modifica Regulamentul privind acordarea Titlului ` Cetatean de onoare al s. Oxentea ` dupa cum urmeaza: - capitolul IV ,p.1 sintagma ` va beneficia de o indemnizatie unica de 5 salarii minimale la ziua decernarii acestuia, se modifica dupa cum urmeaza ` va beneficia de o indemnizatie unica de un salariul minimal la ziua decernarii acestuia ` AU VOTAT: pentru – unanim VI . S – A EXAMINAT: cu privire la alocarea surselor financiare din soldul disponibil pentru renovarea sistemului de iluminat public AU LUAT CUVINTUL : Valeriu Rusu , primarul satului Tinind cont de faptul ca proiectul pentru iluminrea stradala a fost intocmit , acum este necesar de a aloca sursele financiare pentru renovarea sistemului de ilumint public in baza tehnologiei LED Consiliul satesc D E C I D E : 1. Se respinge cererea primarului cu privire la alocarea surselor financiare pentru renovarea sistemului de iluminat public in baza tehnologiei LED . AU VOTAT: pentru –unanim VII. S – A EXAMINAT : cu privire la modificarea deciziei nr. 8-02 din 18.12.2012 ( anexa nr. 2 ) taxa de piata. AU LUAT CUVINTUL: Efimia Botnari, secretarul Consiliului satesc Tinind cont de faptul ca in 18.12.2012 a fost adoptat bugetul primariei in lectura a doua , cu anexa nr. 2 privind taxele locale, unde a fost stipulat la compartimentu taxa de piata plata de sase lei pentru un metru patrat Consiliul satesc D E C I D E : 1. Se modifica anexa nr. 2 ( cotele impozitelor si taxelor locale ) la decizia Consiliului nr. 8 -02 din 18.12.2012 capitolul 9 codul 12227 dupa cum urmeaza: - plata pentru taxa de piata va constitui trei lei anual pentru fiecare metru patrat . AU VOTAT: pentru – 12, retinut -1 Terinte Serafim VIII. S-A EXAMINAT :cu privire la aprobarea acordului bilateral intre primarie si echipa de fotbal din teritoriu. AU LUAT CUVINTUL : Sergiu Isac , consilier, antrenorul echipei In temeiul Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administratia publica locala , a acordului bilateral propus de echipa de fotbal din teritoriul ( anexa )
  6. 6. Consiliul satesc D E C I D E : 1. Se aproba acordul bilateral intre primaria satului si echipa de fotbal din teritoriul conform anexei. 2. Sursele financiare vor fi acordate din soldul disponibil al primariei, conform conditiilor stipulate in accord. AU VOTAT : pentru – unanim IX S – A EXAMINAT : cu privire la imputernicirea unui functionar din cadrul primariei pentru indeplinirea partiala aatributiilor secretarului Consiliului satesc pe perioada concediului. AU LUAT CUVINTUL : Valeriu Rusu , primarul satului In temeiul art. 38 p. 5 din Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administratia publica locala , in baza cererii depuse de secretarul Consiliului satesc pentru acordarea concediului ordinar Consiliul satesc D E C I D E : 1. Dna Tatiana Ghiderman, specialist in percepere fiscala se imputerniceste sa indeplineasca partial atributiile secretarului Consiliului satesc pe perioada aflarii acesteia in concediul ordinar, incepind cu data de 05 august current. AU VOTAT : pentru – unanim X . S –A EXAMINAT : cu privire la demersul inaintat de conducatorul Asociatiei Obsteasca Clubul Femeielor `Inspiratie `. AU LUAT CUVINTUL : Rodica Buzila , consilier, director executive al AO Clubul Femeielor `Inspiratie ` Luind ca baza demersul inaintat de conducatorul AO Clubul Femeielor `Inspiratie ` cu rugamintea de a li se permite amenajarea unui teren de joaca si odihna pentru copii si tineret cu suprafata de 30mx30m in parcul de odihna din toritoriul Consiliul satesc D E C I D E : 1. Se permite amenajarea unui teren de joaca si odihna pentru copii si tineret in cadrul Proiectului cistigat de AO Clubul Femeielor `Inspiratie ` , in parcul din fata casei de cultura , in preajma r. Nistru , cu suprafata de 30mx30m. 2. Controlul asupra indeplinirii prezentei decizii se pune in seama primarului ,dl Valeriu Rusu. AU VOTAT: pentru – unanim XI. S –A EXAMINAT : cu privire la demersul inaintat de AO Clubul femeielor `Inspiratie ` privitor sustinerii financiare. AU LUAT CUVINTUL : Roduca Buzila , consilier, directoe executive la AO Clubul Femeielor `Inspiratie ` Lunid ca baza demersul inaintat de conducatorul AO Clubul Femeielor `Inspiratie ` din teritoriul primariei, privind sustinearea financiara ( contributie la proiect ) in suma de
  7. 7. 16 000 lei , realizarea durabila a proiectului , cu sustinerea Financiara a Centrului Regional de Mediu pentru Europa Centrala si de Est Consiliul satesc D E C I D E : 1. Se aloca din soldul disponibil al primariei suma de zece mii lei contributie la proiect AO Clubul Femeielor `Inspiratie ` 2. Sase mii lei vor fi ca contributie prin forta de munca, cu participarea comunitatii. AU VOTAT: pentru – unanim XII. S – A EXAMINAT : cu privire la demersul inaintat de Oficiul Medicilor de Familie din teritoriul , privitor sustinerii financiare AU LUAT CUVINTUL : Vera Petras, consilier, asistenta medicala la OFM Oxentea Luind ca baza demersul inaintat de colectivul OMF Oxentea referitor la sustinerea cu un support financiar in suma de 25 mii lei pentru finisarea reparatiei edificiului oficiului medicilor de familie Consiliul satesc D E C I D E : 1. Se aloca din soldul disponibil al primariei suma de 25 mii lei pentru finisarea reparatiei oficiului medicilor de familie din teritoriul , si anume ( schimbarea usilor si ferestrelor la intrare ) , conform anexei 2. Controlul asupra executarii prezentei decizii se pune in seama primarului , dl Valeriu Rusu. AU VOTAT : pentru – 9, abtinuti – 4 XIII. S – A EXAMINAT : cu privire la demersul inaintat de conducatorul SRL `Gala –Uniconstruct ` , privitor darii in arenda a salii de trenajoare de la casa de cultura . AU LUAT CUVINTUL : Andrei Gondiu, consilier, conducatorul SRL ` Gala – Uniconstruct ` Luind ca baza demersul inaintat de conducatorul SRL ` Gala- Uniconstruct ` din teritoriul primariei, privitor darii in arenda a salii de trenajoare de la casa de cultura pentru a ocupa tineretul Consiliul satesc D E C I D E : 1. Se scoate la licitatie publica sala de trenajoare de la casa de cultura . 2. Primaria va ( dl Valeriu Rusu ) se va ocupa de documentatie si scoatere la licitatie publica a salii de trenajoare. AU VOTAT : pentru – unanim Presedintele sedintei Sergiu Isac Secretarul Consiliului satesc Efimia Botnari

×