Proces verbal nr. 2 din 12.04.2013

3,589 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
3,589
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Proces verbal nr. 2 din 12.04.2013

 1. 1. REPUBLICA MOLDOVA РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА CONSILIUL LOCAL OXENTEA CEЛЬСКИЙ СОВЕТ ОКСЕНТЯ PRIMĂRIA SATULUI ПРИМЭРИЯ СЕЛА OXENTEA ОКСЕНТЯ MD-4578, s. Oxentea, МД-4578, c. Оксентя, Tel.:(248) 56- 236; fax: (248) 56-238, Tел.:(248) 56-236; факс:(248) 56- 238 PROCES – VERBAL NR. 02 din 12 aprilie 2013 s. Oxentea al şedinţei ordinare a Consiliului sătesc Oxentea Total membri ai Consiliului – 13 , din ei prezenţi – 10 Lipsesc –motivat – Petras Vera , Sîrghi Serafim, Terinte Serafim Invitaţi - 9 persoane (lista se anexează) Preşedintele şedinţei – Petras Liuba Consilier desemnat cu dreptul de a semna deciziile în caz de imposibilitate a preşedintelui şedinţei – Savin Vasile ORDINEA DE ZI : 1.Cu privire la activitatea centrului de zi `Armonie ` pentru anul 2012 si sarcinile preconizate pentru anul 2013. Raportor – Lilia Galin, director ul centrului 2. Cu privire la aprobarea modificarilor operate in Statutul asociatiei obstesti. Raportor – Rodica Buzila 3. Cu privire la rectificarea bugetului pentru anul 2013 Raportor – Maria Petras, contabil sef 4.Cu privire la modificarea deciziei Consiliului satesc nr. 02 -14 din 11.04.2008, Raportor- Valeriu Rusu, primarul satului , 5. Cu privire la formarea bunului imobil . Raportor – Nicolae Cretu , sp.in prob. Funciare 6.Cu privire la abrogarea deciziei Consiliului satesc nr. 1-11 din 28.01.2013 , cu privire la cererea cet. Andries Gheorghe SC `Fosar-Grup` SRL. Raportor – Valeriu Rusu , primarul satului 7. Cu privire la modificarea deciziei Consiliului satesc , privitor transmiterii gimnaziului la bilantul Consiliului raional Raportor - Valeriu Rusu , primarul satului 8. Cu privire la aprobarea dispozitiilor de ordin financiar emise de primar in perioada dintre sedintele Consiliului . Raportor – Maria Petras – contabil sef 9. Cu privire la aprobarea Regulilor de asigurare a curateniei si ordinei in localitatea Oxentea Raportor – Valeriu Rusu, primarul satului 10. Cu privire la instituirea curatelei asupra copilului minor Graur Artur Raportor – Rusu Eudochia, asistent social
 2. 2. 11. Cu privire la alocarea surselor financiare din bugetul primariei pentru anul 2013 Raportor - Maria Petras , contabil sef 12. Cu privire la vînzarea terenului afferent construc iei comerciale.ț Raportor - Valeriu Rusu, primarul satului 13. Cu privire la desfă urareaș bilunarului de înverzire , salubrizare a localită ii i aprobarea măsurilor.ț ș Raportor - Valeriu Rusu, primarul satului 14. Cu privire la schimbul destinatiei Raportor - Valeriu Rusu, primarul satului 15. Cu privire la instituirea curatelei asupra minorului Savin Nicolai Raportor - Efimia Botnari, secretarul Consiliului satesc 16. Cu privire la instituirea curatelei asupra minorei Bujor Olga Raportor - Efimia Botnari, secretarul Consiliului satesc 17. Cu privire la vînzarea terenului afferent construc iei comerciale.ț Raportor - Valeriu Rusu, primarul satului 18. Cu privire la scutirea de plata pentru amplasarea obiectelor comerciale a magazinului nr. 2 ce-i apartine I.I.` Petras Liuba ` . Raportor - Valeriu Rusu , primarul satului I. S-A EXAMINAT : cu privire la activitatea centrului de zi `Armonie ` pentru anul 2012 si sarcinile preconizate pentru anul 2013. AU LUAT CUVINTUL: Lilia Galin, director ul centrului In temeiul Legii nr. 436 - XVI din 28.12.2006 privind administratia publica locala, Legii privind invatamintul public, centrul de zi `Armonie` , a fost creat citivai ani in urma si activeaza in baza statutului si regulamentului de functionare. In momentul actual frecventeaza 32 copii cu cerinte speciale ( nota informativa se anexeaza) Consiliul satesc D E C I D E : 1. Se ia act de informatia prezentata de directorul centrului de zi dna, Lilia Galin, privind activitatea centrului pentru anul calendaristic 2012. 2. Sa se lucreaza la dezvoltarea, perfectionarea serviciilor prestate. 3. Sa se continuie lucrarile de amenajare a centrului ( incaperii, teritoriului ) , dotate cu inventar si echipament a salii kinetoterapie. 4. Se apreciaza activitatea centrului pentru anul 2012 cu calificativul ` bine ` AU VOTAT: pentru – 10, abtinut – 1 (Galin Lilia ) II . S-A EXAMINAT : cu privire la aprobarea modificarilor operate in Statutul asociatiei obstesti.
 3. 3. AU LUAT CUVINTUL : – Rodica Buzila , consilier, presedintele asociatiei obstesti , clubul Femeilor `Inspiratie ` Luind ca baza Legea cu privire la asociatiile obstesti nr. 837 –XIII din 17 mai 1996 , statutul asociatiei obsteti Clubul Femilor `Inspiratie ` , unde sau perfectat careva modificari Consiliul satesc D E C I D E : 1.Se modifica statutul Asociatiei Obstesti, clubul Femeilor ` Inspiratie `( conform anexei) AU VOTAT: pentru – 10 , abtinut – 1 ( Buzila Rodica ) III. S-A EXAMINAT: cu privire la rectificarea bugetului primăriei pentru anul 2013 AU LUAT CUVINTUL : Maria Petras, contabil sef la primarie În baza deciziei consiliului local Oxentea nr.8-03 din 18 decembrie 2012,,Cu privire la aprobarea bugetului primariei sat Oxentea pentru anul 2013'' a repartiza mijloacele financiare in bugetul primariei pentru luna februarie 2013, cu procesul verbal al sedintei comisiei pentru problemile buget si finante Consiliul satesc D E C I D E : 1.0 Se aloca din soldul disponibilal bugetului primariei,mijloace financiare suma totala 110,1 mii lei 1.1Aparatul primariei suma totala 26,3 mii lei, inclusiv gaze naturale suma 5,0 mii,toner, recvizite de birou si materiale de uz gospodaresc,inclusiv;/carti de evidenta gospodariilor taranesti,avizuri de plata ,registre pentru matariale,pentru procurarea si intretinerea programului de notariat de la Ministerul Justitiei suma 8,0 mii lei, aparat de telefon suma 0,4 mii lei, servicii de transport suma totala 3,5 mii lei inclusiv; /reparatia automobilului OPEL ASTRA,/ ,servicii Verificarea proectuli,reparatia sediuului primariei suma 1.4 mii,pentru inchierea contractului civil de prestari servicii pe un termin 6 luni 01.05.2013-31.10.2013 de specialist in problemile pentru tineret si sport suma 8.0 mii lei Grupa 01 02 015 Art.113 00 24,9 mii 113 02 5,0 mii 113 03 8,0 mii 113 11 0,4 mii 113 13 3,5 mii 113 45 8,0 mii 243 04 1,4 mii 1,2 Se aloca din sold disponibi la Contabilitatea centralizata suma totala 12,8 mii lei pentru inchierea contractului civil de prestari servicii pe un termin 6 luni /01 07.2013- 31.12.2013/ Grupa 06 07 073 Art. 113 00 12,8 mii 113 45 12,8 mii 1.3 Se aloca suma 27,8 mii pentru comision bancar la transferarea salariului in conturi bancare/pe card pentru lucratorii din organizatiile bugetare suma 7,8 mii lei,pentru elaborarea planului cadastral geometric in alte scopuri autentificarii dreptului detinatorului de teren 20,0 mii 20 09 214 Art.113 00 37,8 mii 113 45 37,8 mii
 4. 4. 1.4 Se aloca din soldul disponibil /mijloacele speciale/suma totala 0.5 mii lei la biblioteca publica pentru reparatia calculatorului 02 08 87 venituri 151 01 0,5 mii lei cheltuieli art. 113 18 0,5 mii lei 1,5 Se aloca mijloacele financiare la Centru de zi ,pentru procurarea marfurilor de uz gospodaresc /centrul muzical/cu suma 6.0 mii lei 10 03 308 Art. 113 00 6,0 113 03 6,0 1,6 Se aloca din soldul disponibil mijloace financiare la Casa de Cultura pentru procurarea centrului muzical suma 5.0 mii lei pentru ansamblul de dans,,Dorileti'' 08 02 89 Art. 113 00 5,0 mii lei 113 03 5,0 mii lei 1,7Se aloca din soldul disponibil mijloace financiare suma 4.0 mii lei la grupa Cultura ,fizica si sport pentru procurarea materialilor didactice/mingi de fotbal,baschet si volei/ 08 05 85 Art.113 00 4,0 mii 113 05 4.0 mii 1,8 Se aloca din soldul disponibil Ajutor material unic suma 1.0 mii lei veteranilor de razboi 2 persoanex500 lei,ajutor material unic dom.Andreev Ina in legatura cu situatia grea materiala suma 3.0 mii lei,masa de receptie suma 2.0 mii lei participantilor din razboiul din afganistan,participantilor din zona de conflict de la Nistru,tutela dom.Bugor Olga/ambii parinti sint decedati/ incepind cu 01.01.2013 pina 31 decembrie 2013 suma 600 lei lunar suma totala 7.2 mii lei,suma totala 13,2 mii lei 10 11 131 Art .113 00 2,0 mii lei 113 45 2.0 mii lei 135 21 4,0 mii lei 135 25 7,2 mii lei 1,9 Se aloca din sold disponibil pentru lucrarile de reparatie a terenului sportiv la Amenajarea teritoriului suma 15.0 mii lei conform anexei 15 02 179 Art 131 05 15,0 mii 2,0 Controlul asupra indeplinirii prezentei decizii se pune pe seama primarului. AU VOTAT: pentru – unanim IV : S-A EXAMINAT : cu privire la modificarea deciziei Consiliului satesc nr. 02-14 din 11.04.2008 Tinind cont de faptul ca in anul 2008 cet. Savina Veronica Mihail i s-a aprobat un teren pentru constructii ca familie nou formata , in decizie s-a stipulat familia Lupei in loc de Savina deoarece doamna a ramas in familia sa dupa casatoiri
 5. 5. Consiliul satesc D E C I D E : 1. Se modifica punctul unul din decizia Consiuliului satesc nr. 02-14 din 11.04. 2008 dupa cum urmeaza : din Familia Lupei in familia Savina . AU VOTAT : pentru – unanim V. S-A EXAMINAT: cu privire la formarea bunului imobil AU LUAT CUVINTUL – Nicolae Cretu, specialist in problemele funciare Conform Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 ,art. 14,lit (b) i (d) ,privind administra iaș ț publică locală . Legea nr. 354-XV din 28.10.2004, art. 7,8,14,15,li.(e) ,17,18 i 19, privindș formarea bunurilor imobile . Legea nr. 121-XVI, din 04.05.2007, privind administrarea iș deetatizarea proprietă ii publice .ț Consiliul satesc D E C I D E : 1. Se ia act de informatia prezentata de specialistul in percepere fiscala ,dl Nicolae Cretu 2. De anulat inregistrarea efectuata in registrul bunurilor imobile la OCT Dubasari a planului cadastral cu nr. 3841104051 , cu suprafata de 6,89 ha. 3. De intocmit doua planuri cadastrale separate cu numere cadastrale noi si suprafata de 1,3 ha. pentru constructii locative si 5,59 ha, cu destinatie agricola , cu inregistrarea lor ulterioiara la OCT Dubasari 4. Indeplinirea prezentei decizii se pune in sarcina specialistului in reglementarea problemelor funciare ,dlui Nicolae Cretu 5. Controlul asupra executarii prezentei decizii se pune in seama dlui Valeriu Rusu, primarul satului. AU VOTAT: pentru – unanim VI. S-A EXAMINAT: cu privire la abrogarea Deciziei Consiliului satesc nr. 1-11 din 11.04.2013 privind cererea cet. Andries Gheorghe,SC `Fosar-Grup`SRL AU LUAT CUVINTUL: Efimia Botnari, secretarul Consiliului satesc In temeiul Legii nr. 436 – XVI din 28.12.2006 ,art. 68, alin 2 , Hotaririi Guvernului nr. 1428 din 16.12.2008, prevederilor pct.3 al Regulamentului cu privire la vinzarea- cumpararea terenurilor aferente Notificarii Cancelariei de stat a R.Moldova nr. 1304/ot- 143 din 28.02.2013 Consiliul satesc D E C I D E : 1. Se abroga decizia Consiliului satesc nr. 1-11 din 28.01.2013 `Cu privire la cererea cet. Andries Gheorghe , administratorul SC ` Fosar –Grup` SRL AU VOTAT: pentru – unanim VII. S-A EXAMINAT : cu privire la modificarea deciziei nr. 7-01 din 29.11.2013 privind transmiterea institutiei de invatamint ,Gimnaziul s.Oxentea AU LUAT CUVINTUL : Valeriu Rusu, primarul satului
 6. 6. In temeiul Legii invatamintului nr 547–XIII din 21.07.1995 , Legii nr. 397 –XVdin 16.10.2003 privind finantele publice locale ,Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 ,H.G.r.Moldova nr. 688 din 09.03.1999`Despre aprobarea Regulamentului privind modul de transmitere a intreprinderilor de stat , organizatiilor, institutiilor, cladirilor, constructiilor, mijloacelor fixe si altor active `, in scopul desfasurarii eficiente a activitatilor institutiilor de invatamint primar si general , Legea nr. 91 26.04.2012 pentru modificarea si completarea unor acte legislative Consiliul satesc D E C I D E : 1.Se modifica decizia Consiliului satesc nr. 7-01 din 29.11 2012 dupa cum urmeaza: 1.1 Se transmite , cu titlu gratuit , din proprietatea publica a primariei Oxentea in proprietatea publica a Consiliului raional : 1.2Cladirea ,gimnaziul s.Oxentea cu nr. cadastral 3841100130 ,cu pretul de bilant 1.803.292.23 lei. 1.3Terenul afferent al cladirii gimnaziului cu suprafata de 0,35 ha , numarul cadastral 3841100130, lotul scolar cu suprafata de 2,16 ha., total 2,51 conform datelor cadastrale. 1.4 Toate activele institutiei transmise ( conform anexelor) . 2. Se constituie comisia de transmitere in urmatoarea componenta: Rusu Valeriu – presedintele comisiei, primarul satului Petras Maria – contabil sef, secretarul comisiei Leunti Andrei – directul gimnaziului Petras Liuba – membrul comisiei bugetare, consilier Portaresco Valeriu – dir, adj, pe partea gospodareasca Reprezentantul raionului - 3.Transmiterea institutiei de invatamint, gimnaziul Oxentea, se va efectua in conditiile Regulamentului cu privire la modul de transmitere a intreprinderilor de stat ,organizatiilor, institutiilor, a subdiviziunilor ,cladirilor ,constructiilr, mijloacelor fixe si alte active, aprobat prin Hotarirea Guvernului nr. 688 din 09.10.1995 4.Executarea prezentei decizii se atribuie primarului s. Oxentea, dlui Valeriu Rusu . AU VOTAT: pentru – unanim VIII. S-A EXAMINAT: cu privire la aprobarea dispozitiilor de ordin financiar emise de primar in perioada dintre sedintele Consiliului AU LUAT CUVINTUL : Maria Petras , contabil sef la primarie Tinind cont de faptul ca primarul este imputernicit de a emite dispozitii de ordin financiar in perioada dintre sedintele Consiliului , cu aprobarea lor ulterioara la urmatoarea sedinta a Consiliului satesc. Consiliul satesc D E C I D E : 1.Se aproba dispozitiile de ordin financiar nr. 6 si 26 , emise de primar in perioada dintre sedintele Consiliului. AU VOTAT: pentru – unanim IX. S-A EXAMINAT : Cu privire la aprobarea regulilor de asigurare a curateniei , regulilor si interdictiilor de intretinere a ciinilor si altor animale. AU LUAT CUVINTUL : Valeriu Rusu , primarul satului
 7. 7. In conformitate cu art. 14 p.2 lit `x`, din Legea privind administratia publica locala nr. 436- XVI din 28.12.2006 , in temeiul art. 158,181 al Codului contraventional al R.Moldova , avind in vedere avizul comisiei pentru invatamint, protectie sociala, sanatate publica si activitatii social- culturale Consiliul satesc D E C I D E : 1. Se aproba regulile de asigurare a curateniei in localitate , regulile de interdictie de intretinere a ciinilor si altor animale 1.1 SE INTERZICE : - pastrarea gunoiului de orice provinienta in drum si pe alte terenuri publice fara lazi amenajate - pastrarea masinilor,tractoarelor,tehnicii agricole in drum si pe alte terenuri publice - pastrarea materialelor de constructie ( nisip,petris,moluz,lut,cotilet,pliti de beton) in drum fara coordonarea cu comisia administrativa a termenului de pastrare. - Pastrarea furagelor(fin,paie) in drum si pe locuri publice - Arderea gunoiului de orice provinienta - Constructia gropilor si haznalelor de acumulare a deseurilor in drum , neamenajarea conform normelor –epideomologice. 2. SE INTERZICE: - tinerea cinilor dezlegati in afara curtii - intretinerea cinilor si pisicilor turbate,bolnave, ect. - Plimbatul cinilor fara echipament special ( curea, botnita) - Pasunatul vitelor , ovinelor,caprinelor in parcuri, scuaruri, locuri publice,pe terenurile agricole proprietate privata - Pasunatul vitelor, avinelor , caprinelor primavara pina la avizul primariei - Se obliga detinatoirii de vite mari cornute sa duca / sa aduca animalele la pasunat legate de funie. - Conducerea carutilor de minori - Sa tina minjii dezlegati de la carute AU VOTAT: pentru – unanim X. S-A EXAMINAT: cu privire la instituirea curatelei asupra copilului minor Graur Artur AU LUAT CUVINTUL : Rusu Eudochia, asistent social Examinind cererea cet. Beznos Natalia a.n. 05.02.1982 , domiciliata s. Oxentea, rnul Dubasari , cu rugamintea de a fi numita curator asupra fratelui minor Graur Artur , nascut la 12.06.1996 , domiciliat s. Oxentea, rnul Dubasari si avind in vedere ca : 1. Parintii copilului - mama Graur Maia – decedata - tata- Graur Alexei , plecat de peste 20 ani in directie necunoscuta 2. Copilul dispune de imobil. 3. Din actele reese ca cet. Graur Natalia poate asigura minorului conditii de viata decente si instituirea curatelei va corespunde intereselor ninorului in conformitate cu art. 142 al Codului Casatoriei si Familiei Consiliul satesc D E C I D E : 1. A numi pe Beznos Natalia , curator asupra fratelui minor Graur Artur , nascut la 12.06.1996 si ai elibera cet. Beznos Natalia legitimatia de tutore. 2. Pentru intretinerea copilului luat sub curatela a stabili o indemnizatie lunara in marime de sase lute lei lunar , conform Hotaririi Guvernului R.Moldova nr. 42 din 25 ianuarie 1990.
 8. 8. AU VOTAT: pentru – unanim XI. S-A EXAMINAT: cu privire la alocarea surselor financiare din bugetul primariei pentru anul 2013 AU LUAT CUVINTUL : Maria Petras , contabil sef In temeiul art. 14 al Legii privind administratia publica locala nr. 436-XVI din 28.12.2006 , art. 18 al Legii privind finantele publice locale nr. 397-XV din 16.10.2003, in conformitate cu decizia Consiliului local Oxentea nr. 8-03 din 18.12.2012 `Cu privire la aprobarea bugetului satului Oxentea pentru anul 2013 , cu procesul-verbal al sedintei comisiei pentru problemele buget si finante , in legatura cu alocarea surselor financiare Consiliului raional Dubasari , gimnaziului satului Oxentea Consiliul satesc D E C I D E : 1. A aloca din soldul disponibil al primariei pentru gimnaziul Oxentea suma totala de 29.0 lei , Inclusiv: - suma 20,0 mii lei contributia la realizarea proiectului ecologic `Crearea parcului de odihna ` la gimnaziul,realizat cu suportul Fondului Ecologic National. - Suma 9.0 mii lei pentru efectuarea auditului energetic la gimnaziul cu suportul Fondului de Eficienta Energetica. - 2. Controlul asupra executarii prezentei decizii se pune in seama dlui Valeriu Rusu, primarul satului. - AU VOTAT: pentru – unanim XII S-A EXAMINAT : cu privire la vînzarea terenului afferent construc iei comerciale.ț AU LUAT CUVINTUL : Valeriu Rusu, primarul satului În temeiul Legii R.M. nr. 1308-XIII din 25.07.1997 privind pre ul normativ iț ș modul de vînzare-cumpărare a pămîntului, H.G. nr. 1428 din 16.12.2008 Regulamentul cu privire la vînzarea-cumpărarea terenului aferent, examinînd cererea înnaintată de conducatorul societatatii comerciale “FOSAR GRUP” reprezentată de administratorul Andrie Gheorghe c.p. 2000021039803.ș Consiliul local DECIDE: 1. Se permite vînzarea terenului aferent construc iei comerciale cu nr. cadastralț 3841104056, cu suprafa a 0,1152 ha SC “FOSAR GRUP” S.R.L.ț 2. Indeplinirea prezentei decizii se pune în sarcina specialistului în reglementarea proprietă ii funciare (N.Cre u).ț ț 3. Controlul îndeplinirii prezentei decizii se pune în sarcina primarului satului D-lui Valeriu Rusu. AU VOTAT : pentru – unanim
 9. 9. XIII. S-A EXAMINAT : cu privire la desfă urareaș bilunarului de înverzire , salubrizare a localită ii i aprobarea măsurilor.ț ș AU LUAT CUVINTUL : Valeriu Rusu, primarul satului În temeiul art. 53,54 din Legea privind administra ia publică locală nr. 436-XVI dinț 28.12.2006 i în legătură cu începutul perioadei calde a anuluiș Consiliul sătesc D E C I D E : 1. Se declară bilunarul de salibrizare , amenajare i înverzire a localită ii pe perioadaș ț 1aprilie – 20 mai 2013. 2. Se instituie comisia pentru organizarea i desfă urarea bilunarului în următoareaș ș componen ă :ț Pre edintele comisiei – Valeriu Rusu, primarul satuluiș Memebrii comisiei: Cre u Nicolae – sp. În prob. Funciareț Ghiderman Eleonora – asistent medical Ro ca Veaceslav – poli ist de sectorș ț Isac Sergiu - consilier 3. Comisia instituită va elabora un plan de măsuri în ce prive te premierea , pentruș cea mai amenajată gospodărie individuală, fîntînă,stradă,ect. 4. Se interzice depozitarea materialelor de construc ie , gunoiului în străzi, lîngăț sursele de apă potabilă,ect. 5. Se aprobă planul ac iunilor de înverzire i salubrizare a localită ii (anexă).ț ș ț 6. Controlul asupra îndeplinirii prezentei decizii se pune în seama primarului localită ii.ț AU VOTAT: pentru – unanim XIV . S-A EXAMINAT : cu privire la schimbul destinatiei AU LUAT CUVINTUL : Valeriu Rusu, primarul satului In temeiul Legii R.Moldova nr. 436 –XVI din 28.12.2006 privind administratia publica locala , Hotaririi Guvernului nr. 306 din 30.03.2000 despre aprobarea Regulamentului privind autorizarea functionarii si schimbarii destinatiilor si amenajarilor , cererii inaintata de conducatorul S.C. ` Fosar Grup` SRL , contractului de vinzare-cumparare dl Andries Gheorghe Consiliul satesc D E C I D E : 1. Se permite schimbul destinatiei din magazin de uz casnic in cafenea , cu suprafata totala 254 metri. 2. Responsabil pentru executarea prezentei decizii este dl Valeriu Rusu, primarul satului AU VOTAT : pentru – unanim
 10. 10. XV. S-A EXAMINAT : cu privire la instituirea curatelei asupra minorului Savin Nicolai AU LUAT CUVINTUL : Efimia Botnari, secretarul Consiliului satesc Examinind cererea cet. Rusu Olga a.n. 28.07.1978 , domiciliata s. Oxentea, rnul Dubasari , cu rugamintea de a fi numita curator asupra fratelui minor Savin Nicolai , nascut la 05.04.1996 , domiciliat s. Oxentea, rnul Dubasari si avind in vedere ca : 4. Parintii copilului - mama Savin Elena – decedata in 26 februarie 2005 - tata- Savin Afanasie , decedat in 27 septembrie 2004 5. Copilul dispune de imobil. 6. Din actele reese ca cet. Rusu Olga poate asigura minorului conditii de viata decente si instituirea curatelei va corespunde intereselor ninorului in conformitate cu art. 142 al Codului Casatoriei si Familiei Consiliul satesc D E C I D E : 3. A numi pe Rusu Olga , curator asupra fratelui minor Savin Nicolai , nascut la 05.04.1996 si ai elibera cet. Rusu Olga legitimatia de tutore. 4. Pentru intretinerea copilului luat sub curatela a stabili o indemnizatie lunara in marime de sase lute lei lunar , conform Hotaririi Guvernului R.Moldova nr. 42 din 25 ianuarie 1990. AU VOTAT: pentru – unanim XVI. S-A EXAMINAT: cu privire la instituirea curatelei asupra minorei Bujor Olga AU LUAT CUVINTUL : Efimia Botnari, secretarul Consiliului satesc Examinind cererea cet. Sirghi Maria a.n. 1971 , domiciliata s. Oxentea, rnul Dubasari , cu rugamintea de a fi numita curator asupra nepoatei minore Bujor Olga , nascut la 05.04.1996 , domiciliat s. Oxentea, rnul Dubasari si avind in vedere ca : 7. Parintii copilului - mama Lupica Tatiana – decedata in - tata- Bujor , decedat 8. Copilul nu dispune de imobil. 9. Din actele reese ca cet. Sirghi Maria poate asigura minorei conditii de viata decente si instituirea curatelei va corespunde intereselor ninorului in conformitate cu art. 142 al Codului Casatoriei si Familiei Consiliul satesc D E C I D E : 5. A numi pe Sirghi Maria , curator asupra nepoatei minore Bujor Olga , si ai elibera cet. Sirghi Maria legitimatia de tutore. 6. Pentru intretinerea copilului luat sub curatela a stabili o indemnizatie lunara in marime de sase sute lei lunar , conform Hotaririi Guvernului R.Moldova nr. 42 din 25 ianuarie 1990.
 11. 11. AU VOTAT: pentru – unanim XVII. S –A EXAMINAT : cu privire la vînzarea terenului afferent construc ieiț comerciale. AU LUAT CUVINTUL : Valeriu Rusu, primarul satului În temeiul Legii R.M. nr. 1308-XIII din 25.07.1997 privind pre ul normativ iț ș modul de vînzare-cumpărare a pămîntului, H.G. nr. 1428 din 16.12.2008 Regulamentul cu privire la vînzarea-cumpărarea terenului aferent, examinînd cererea înnaintată de conducatorul gospodariei taranesti `Serafim Terinte ` reprezentată de administratorul Terinte Serafim c.p. 0961709606037. Consiliul local DECIDE: 1. Se permite vînzarea terenului aferent construc iei comerciale cu nr. cadastralț 3841100169 , cu suprafa a 0,0371 ha gospodariei taranesti `Serafim Terinte ` .ț 2. Indeplinirea prezentei decizii se pune în sarcina specialistului în reglementarea proprietă ii funciare (N.Cre u).ț ț 3. Controlul îndeplinirii prezentei decizii se pune în sarcina primarului satului D-lui Valeriu Rusu. AU VOTAT: pentru – unanim XVIII. S –A EXAMINAT : cu privire la scutirea de plata pentru amplasarea obiectelor comerciale a magazinului nr. 2 ce-i apartine I.I.` Petras Liuba ` . AU LUAT CUVINTUL : Valeriu Rusu , primarul satului Luînd ca bază Titlul VII al Codului Fiscal , art. 4, alin 3 din Legea nr. 94-XV din 01.04.2004 pentru punerea în aplicare a Titlului VII al Codului Fiscal , modificarea Legii nr. 243 din 13.04.2007. Tinind cont de faptul ca Intreprinderea Individuala `Petras Liuba ` detine doua magazine, unul dintre care nu activeaza aproximativ doi ani , in anul 2012 s- a efectuat calculul pentru amplasarea unitatii comerciala, iar el in scut timp a fost inchis Consiliul sătesc D E C I D E : 1. A scuti de taxa pentru amplasarea unită ilor comerciale pentru anul 2012ț magazinul nr. 2 ce-i apartine I.I `Petras Liuba ` situat în s. Oxentea , rl Dubăsari AU VOTAT: pentru – unanim XIX S-A EXAMINAT: cu privire la vînzarea terenului afferent construc iei comerciale.ț AU LUAT CUVINTUL : Valeriu Rusu – primarul satului
 12. 12. În temeiul Legii R.M. nr. 1308-XIII din 25.07.1997 privind pre ul normativ iț ș modul de vînzare-cumpărare a pămîntului, H.G. nr. 1428 din 16.12.2008 Regulamentul cu privire la vînzarea-cumpărarea terenului aferent, examinînd cererea înnaintată de conducatorul gospodariei taranesti `Serafim Terinte ` reprezentată de administratorul Terinte Serafim c.p. 0961709606037. Consiliul local DECIDE: 4. Se permite vînzarea terenului aferent construc iei comerciale cu nr. cadastralț 3841100007 , cu suprafa a 0,04537 ha gospodariei taranesti `Serafim Terinte ` .ț 5. Indeplinirea prezentei decizii se pune în sarcina specialistului în reglementarea proprietă ii funciare (N.Cre u).ț ț 6. Controlul îndeplinirii prezentei decizii se pune în sarcina primarului satului D-lui Valeriu Rusu. AU VOTAT: pentru – unanim Presedintele sedintei Petras Liuba Secretarul Consiliului satesc Botnari Efimia

×