Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Ontologie Přednáška z předmětu Socioekonomická geografie pro geomatiku (KMA/SGG) Otakar Čerba Západočeská univerzita Datum...
Proč ontologie v rámci geografie? Ontologie... <ul><li>… zabraňují více-smyslnosti a více-významovosti
… podporují znovuvyužívání existujících struktur
… vytváří vazby a podporují komunikaci mezi geografii a jinými vědními disciplínami
… dokáží sjednotit a propojit odlišnou terminologii
… pomáhají vytvořit, propojit a sdílet různé datové modely
… existují a fungují bez ohledu na státní hranice, používané platformy poskytovatele dat i jejich uživatele
… podporují interoperabilitu prostorových dat a tvorbu SDI
… propojují svět prostorových dat a informací se světem Web 2.0 technologií a sémantickým webem </li></ul>
Definice <ul><li>Antická filosofie: Ontologie = nauka o bytí
T. Gruber: Ontologie = explicitní specifikace konceptualizace
W. Borst: Ontologie = formální specifikace sdílené konceptualizace
Wikipedia & INSPIRE: Ontology = representation of a set o concepts within the domain and the relationships between those c...
Vlastnosti ontologií <ul><li>Aplikačně nezávislé
Formální & formalizovaná
Dokáží pracovat nejen s daty, ale i s informacemi a se znalostmi </li></ul>Čitelnost Člověk Stroj Porozumění Člověk Stroj ...
Aplikační (nejspecifičtější) – obsahují úlohovou i doménovou část Klasifikace ontologií Podle historických paradigmat Podl...
Prvky ontologií Třídy Individua Axiomy Primitivní hodnoty a datové typy Metadata ontologie Informace o prvních Vazba na ji...
Třídy <ul><li>Koncepty, typy, kategorie, rámce
Základní stavební kámen – tvoří uspořádanou stromovou hierarchii (taxonomie)
Podobné třídám z oblasti objektově orientovaných jazyků, například dědičností, ale také se liší (např. nezahrnují procedur...
Dělení: </li><ul><li>Definované (určené podmínky nutnosti i postačitelnosti)
Primitivní (pouze nutné podmínky nebo zcela bez definovaných podmínek) </li></ul></ul>
Vlastnosti <ul><li>Relace, typ relace, funkce, sloty (většinou se vztahuje pouze na binární relace), role, „semantic link ...
Definují vztahy mezi jednotlivými třídami a individui (nejde o atributy ve smyslu prostorových dat)
Nejsou závislé na konkrétní třídě (jako například v objektově orientovaných jazycích)
Možnost tvorby hierarchie vlastností
Vlastnosti tranzitivní, vlastnosti inverzní </li></ul>
Sémantické vztahy vlastností Hyponymum Definice Vazba is-a Vztah subclass-superclass Písečná poušť je speciálním příkladem...
Individua <ul><li>Individuály, konstanty, objekty nebo instance
Reprezentují reálné objekty, které již v rámci ontologie nebudou dále členěny
Individua přibližuje ontologie jiným formám a úrovním popisu dat (například databázovým schématům nebo UML)
Volba, zda má být daný prvek třídou nebo individuem často závisí na subjektivním pohledu a charakteru ontologie </li></ul>
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Ontologie

2,029 views

Published on

Přednáška na téma ontologie a prostorová data z předmětu KMA/SGG na Západočeské univerzitě v Plzni.

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ontologie

 1. 1. Ontologie Přednáška z předmětu Socioekonomická geografie pro geomatiku (KMA/SGG) Otakar Čerba Západočeská univerzita Datum vytvoření: 24.3. 2010 Poslední aktualizace: 27.3. 2010
 2. 2. Proč ontologie v rámci geografie? Ontologie... <ul><li>… zabraňují více-smyslnosti a více-významovosti
 3. 3. … podporují znovuvyužívání existujících struktur
 4. 4. … vytváří vazby a podporují komunikaci mezi geografii a jinými vědními disciplínami
 5. 5. … dokáží sjednotit a propojit odlišnou terminologii
 6. 6. … pomáhají vytvořit, propojit a sdílet různé datové modely
 7. 7. … existují a fungují bez ohledu na státní hranice, používané platformy poskytovatele dat i jejich uživatele
 8. 8. … podporují interoperabilitu prostorových dat a tvorbu SDI
 9. 9. … propojují svět prostorových dat a informací se světem Web 2.0 technologií a sémantickým webem </li></ul>
 10. 10. Definice <ul><li>Antická filosofie: Ontologie = nauka o bytí
 11. 11. T. Gruber: Ontologie = explicitní specifikace konceptualizace
 12. 12. W. Borst: Ontologie = formální specifikace sdílené konceptualizace
 13. 13. Wikipedia & INSPIRE: Ontology = representation of a set o concepts within the domain and the relationships between those concepts </li></ul>
 14. 14. Vlastnosti ontologií <ul><li>Aplikačně nezávislé
 15. 15. Formální & formalizovaná
 16. 16. Dokáží pracovat nejen s daty, ale i s informacemi a se znalostmi </li></ul>Čitelnost Člověk Stroj Porozumění Člověk Stroj Sémantický web ONTOLOGIE
 17. 17. Aplikační (nejspecifičtější) – obsahují úlohovou i doménovou část Klasifikace ontologií Podle historických paradigmat Podle míry formalizace Podle předmětu formalizace Terminologické (lexikální, taxonomické) -> pokročilé tesaury Informační -> rozvinutí databázových schémat Znalostní -> logické teorie a jejich vazba na realitu, umělá inteligence Neformální Semi-formální -> přirozený jazyk Formální -> další členění podle charakteru jazyka Doménové (konkrétní oblast) Generické (napříč doménami) Úlohové, task (nejde o modelování reality, ale o využívání znalostních modelů -> diagnostika, odvozování, plánování, hodnocení...) Top-level (nejobecnější) Datové (zdroj dat nebo službu)
 18. 18. Prvky ontologií Třídy Individua Axiomy Primitivní hodnoty a datové typy Metadata ontologie Informace o prvních Vazba na jiné ontologie Vlastnosti Facety
 19. 19. Třídy <ul><li>Koncepty, typy, kategorie, rámce
 20. 20. Základní stavební kámen – tvoří uspořádanou stromovou hierarchii (taxonomie)
 21. 21. Podobné třídám z oblasti objektově orientovaných jazyků, například dědičností, ale také se liší (např. nezahrnují procedurální metody, možnosti vícenásobné dědičnosti)
 22. 22. Dělení: </li><ul><li>Definované (určené podmínky nutnosti i postačitelnosti)
 23. 23. Primitivní (pouze nutné podmínky nebo zcela bez definovaných podmínek) </li></ul></ul>
 24. 24. Vlastnosti <ul><li>Relace, typ relace, funkce, sloty (většinou se vztahuje pouze na binární relace), role, „semantic link type“, atributy
 25. 25. Definují vztahy mezi jednotlivými třídami a individui (nejde o atributy ve smyslu prostorových dat)
 26. 26. Nejsou závislé na konkrétní třídě (jako například v objektově orientovaných jazycích)
 27. 27. Možnost tvorby hierarchie vlastností
 28. 28. Vlastnosti tranzitivní, vlastnosti inverzní </li></ul>
 29. 29. Sémantické vztahy vlastností Hyponymum Definice Vazba is-a Vztah subclass-superclass Písečná poušť je speciálním příkladem (druhem) pouště. Veškeré instance a podtřídy písečných pouští jsou zároveň také obecnými pouštěmi. Synonymum Meronymum / Holonymum Podobný význam Vazba part-whole Erg má stejný význam jako písečná poušť. Zrnko písku je částí písečné pouště.
 30. 30. Individua <ul><li>Individuály, konstanty, objekty nebo instance
 31. 31. Reprezentují reálné objekty, které již v rámci ontologie nebudou dále členěny
 32. 32. Individua přibližuje ontologie jiným formám a úrovním popisu dat (například databázovým schématům nebo UML)
 33. 33. Volba, zda má být daný prvek třídou nebo individuem často závisí na subjektivním pohledu a charakteru ontologie </li></ul>
 34. 34. Axiomy (pravidla) <ul><li>Logické formulace – umožňují vyjádřit například ekvivalenci tříd nebo vlastností, subsumpci (podřazení konkrétnějšího pojmu obecnějšímu termínu) tříd nebo vlastností, disjunknost tříd, rozklad třídy na podtřídy apod. </li></ul>
 35. 35. Facety <ul><li>Meta-sloty, omezení na sloty
 36. 36. Vlastnosti relací (vlastností) – například definování symetrie, inverzní vlastnosti, tranzitivity nebo funkčnosti
 37. 37. Stanovení definičního oboru (domain) a oboru hodnot (range) – vymezují se pomocí tříd nebo individuí </li></ul>
 38. 38. Jazyky pro zápis ontologií (1) <ul><li>CyC – jeden z nejstarších, založený na jazyku LISP, skládá se z tzv. mikroteorií, které představují vzájemně provázaná tvrzení
 39. 39. eXtensible Ontology Language (XOL) – odlehčená verze jazyka OKBC, propojení ontologií a značkovacích jazyků
 40. 40. Open Knowledge Base Connectivity (OKBC) – ekvivalent k Open Database Connectivity (ODBC) – univerzální rozhraní pro přístup ke znalostním systémům, které by umožňovalo komunikaci mezi takovými systémy </li></ul>Důležitá je možnost sdílení, kombinace a znovupoužívání ontologií !
 41. 41. Jazyky pro zápis ontologií (2) <ul><li>Ontology Inference Layer (OIL) – kombinace deskripční logiky, XML, RDF a jazyka OKBC-Lite
 42. 42. DARPA Agent Mark-up Language (DAML-ONT) – vytvoření sémantického jazyka na bázi RDF, který by nabízel větší možnosti než jazyka RDFS
 43. 43. DAML+OIL – propojení formátů DAML-ONT a OIL, typické konstruktory (intersectionOf , unionOf, complementOf , oneOf, toClass, hasClass, hasValue, minCardinalityQ , maxCardinalityQ , CardinalityQ ) pro tvorbu logických výrazů a 11 typů axiomů (subClassOf , sameClassAs , disjointWith , subPropertyOf , samePropertyAs , inverseOf , transitiveProperty , uniqueProperty, unambiguousProperty , sameIndividualAs , differentIndividualFrom) </li></ul>
 44. 44. Ukázka jazyka OIL <slot-def> <slot-name = “has-component”/> <inverse> <slot-name = “is-component-of”/> </inverse> <properties> <transitive/> </properties> </slot-def> <class-def> <class-name= “nucleic-acid”/> </class-def> <class-def> <class-name= “rna”/> <subclass-of> <class name = “nucleic-acid”/> </subclass-of> <slot-constraint> <slot-name = “has-backbone”/> <value-type> <class name= “ribophosphate” </value-type> </slot-constraint> </class-def>
 45. 45. Resource Description Framework <ul><li>W3C standard pro reprezentaci struktury metadat a popisu sémantiky -> sémantický web
 46. 46. Nahrazení stromové struktury grafovou strukturou
 47. 47. Tři základní prvky (triple) – subjekt, predikát (vlastnost subjektu), objekt (hodnota vlastnosti)
 48. 48. Subjekt a objekt – zdroj (resource) – specifikace pomocí URI (Uniform Resource Identifier) i primitivní datová hodnota </li></ul>Řeka Úhlava protéká městem Plzeň. Subjekt – město Plzeň Predikát – protéká Objekt – řeka Úhlava <Description about=“nejake.uri/mesto/Plzen“> <proteka resource=“nejake.uri/reka/Uhlava“/> </Description>
 49. 49. RDF Schema (RDFS) <ul><li>Obohacení RDF o prvky z objektových systémů (třídy, relace, omezení apod.) – RDF -> ontologie
 50. 50. RDF vs. RDFS = XML vs. Schémové jazyky -> konkrétní specifikace obecného jazyka
 51. 51. Vlastnosti </li><ul><li>Definuje specifický význam (způsob interpretace) určitým predikátům (subClassOf, type, range, domain) a zdrojům (Class)
 52. 52. nerozlišování mezi třídami a individuály
 53. 53. možnost používání predikátů jako subjektů a objektů – <pravyPritok, subPropertyOf, Pritok> </li></ul></ul>
 54. 54. Proč nestačí RDFS? <ul><li>RDFS (na rozdíl od ontologií) nepodporuje </li><ul><li>lokalizaci (kontext) subjektů a objektů – příklad: Pokud se predikát jeSoucasti týká sídel i pohoří, RDFS nedokáže zajistit, aby součástí sídel byla pouze jiná sídla
 55. 55. kardinalitu
 56. 56. transitivitu nebo symetričnost vlastností </li></ul></ul>
 57. 57. Web Ontology Language (OWL) <ul><li>Standard W3C, který navazuje na formát DAML+OIL
 58. 58. V současnosti existují tři verze OWL 1.0 </li><ul><li>OWL Full – sjednocení syntaxe OWL a RDF
 59. 59. OWL DL – omezení pouze na First Order Logic, tato verze je víceméně ekvivalentní DAML+OIL
 60. 60. OWL Lite – implementačně jednoduchá podmnožina OWL DL </li></ul><li>OWL 2.0 </li></ul>OWL Full OWL DL OWL Lite RDF DAML + OIL
 61. 61. OWL – syntaxe <ul><li>RDF/XML – základní způsob zápisu, slouží jako univerzální výměnný formát
 62. 62. OWL/XML – forma vhodná pro zpracování ontologií pomocí nástrojů pro XML.
 63. 63. Functional Syntax – ideální způsob pro ilustraci formální struktury ontologií
 64. 64. Manchester Syntax – vhodný formát pro práci DL ontologiemi
 65. 65. Turtle – forma zápisu používaná pro vyjádření RDF trojic </li></ul>
 66. 66. Protégé <ul><li>Software pro zápis a zpracování ontologií
 67. 67. Klasifikátory – FaCT++, Pellet
 68. 68. Velké množství zásuvných modulů (například pro vizualizaci ontologií </li></ul>
 69. 69. Návrh ontologií – základní pravidla <ul><li>Neexistuje univerzální všeobjímající ontologie, protože taková by byla prakticky nekonečná.
 70. 70. Žádnou doménu není možné komplexně formálně popsat (nemůže obsahovat všechny vlastnosti a omezení).
 71. 71. Neexistuje jediný správný popis domény – záleží na </li><ul><li>konkrétním účelu ontologie
 72. 72. úrovni detailu (podrobnosti) ontologie
 73. 73. požadavcích na kompatibilitu s dalšími ontologiemi a jinými systémy
 74. 74. subjektivních pohledech a osobních preferencích tvůrců ontologie i jejích správců a uživatelů </li></ul></ul>
 75. 75. Návrh ontologií – postup Stanovení základních tříd Popis základních tříd Atributy základních tříd Primitivní koncept Sestavení hierarchie (přímé podtřídy, disjoint třídy, ekvivalentní třídy, sourozenecké třídy...) Deklarace vlastností ontologie
 76. 82. Datové modely vs. ontologie Každé město musí být umístěno právě v jednom státě Ontologie Datové modely Město s nepřiřazeným státem Dvě města se stejným názvem Pokud je město přiřazeno k nějakému prvku, pak je to stát Jedno město přiřazeno ke dvěma prvkům: a) Jeden stát se dvěma různými názvy b) Druhý prvek obsahuje jiné město než první prvek Chyba OK Chyba OK Chyba ?
 77. 83. Ontologie nejsou všeomocné <ul><li>Představují pouze jeden pohled na doménu
 78. 84. Existují případy, kdy jejich nasazení je nevhodné nebo nedostatečně efektivní z pohledu </li><ul><li>prostorových dat,
 79. 85. modelovaných procesů,
 80. 86. nasazených systémů,
 81. 87. časové náročnosti,
 82. 88. komplexity... </li></ul><li>V současnosti ontologie = buzzword
 83. 89. Na podobné konceptuální úrovni, ale s nižší možností abstrakce, jsou i další nástroje pro popis dat – UML a Topic Maps </li></ul>
 84. 90. Ontologie & GI Konstrukce konceptů a vztahů mezi koncepty Datové modely & popis prostorových dat Slovníky & tezaury Harmonizace & trasformace !
 85. 91. Dotazy... Otázky... Připomínky... Náměty... Poznámky... http://geomatika.zcu.blogspot.com/ http://gis.zcu.cz/ ? ? ? ? ? ? ? ? Během přednášek Osobní konzultace Email Webová stránka oddělení Blogující geomatici (RSS) Geomatika na Facebooku http://www.facebook.com/pages/Geomatika/244029904522

×