Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Geomatika na ZČU
Představení Oddělení geomatiky
Katedry matematiky
Fakulty aplikovaných věd
Západočeské univerzity v Plzni
Geomatika
Vědecký a technický interdisciplinární obor zabývající se
sběrem, distribucí, ukládáním, analýzou, zpracováním a...
Geomatika
Geomatika
Historie
• 1991 – magisterský obor Matematická kartografie (KGE
PEF ZČU) – Doc. Ing. Jiří Pyšek, CSc.
• 1995 – převedení M...
Studijní programy
• Bakalářský studijní program Geomatika (prezenční i
kombinovaná forma studia)
• Bakalářský studijní pro...
Studenti 2011/2012
• 1. ročník – 37 studentů
• Obhajoba bakalářské práce – 9 studentů
• Obhajoba diplomové práce – 11 stud...
Úspěchy našich studentů
• Juniorstav 2011 – Ing. Martina Vichrová, Ph.D. – 1. místo
v kategorii Kartografie a GIS
• Mapa r...
Profesor
Docent
Ph.D.
Ing.
Studenti doktorského studia
Personální obsazení oddělení
• Vedoucí oddělení: Doc. Ing. Václav Č...
Oblasti výzkumu
• Spojité a diskrétní matematické struktury a vývoj
odpovídajících metod jejich zkoumání – výzkumný záměr
...
Zapojení do projektů
• NTIS
• Plan4all
• BRISEIDE
• SDI-EDU
• GeoInfoNet
• A-Math-Net
• TWG INSPIRE
• FRVŠ (Geomatika
mult...
Členství v organizacích
• Zástupci Oddělení geomatiky se aktivně podílí na
činnostech mnoha národních i mezinárodních prof...
Partneři
Partnerské firmy:
• ARCDATA Praha s.r.o
• GEODIS BRNO s.r.o.
• GEOREAL s.r.o.
• GEPRO s.r.o.
• Help service - rem...
Materiální zajištění
• Měřická základna v Nečtinech
• Geodetické/GPS sestavy
• Elektrooptické dálkoměry
• Gravimetrická la...
Osvěta & propagace
• Geomatika v projektech
• GIS Day
• SOČ
• Geoseminář
• Den otevřených dveří
• Dny vědy a techniky
• In...
Děkujeme za pozornost
a případné dotazy
gis.zcu.cz
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Geomatika

787 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Geomatika

 1. 1. Geomatika na ZČU Představení Oddělení geomatiky Katedry matematiky Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni
 2. 2. Geomatika Vědecký a technický interdisciplinární obor zabývající se sběrem, distribucí, ukládáním, analýzou, zpracováním a prezentací geografických dat nebo geografických informací
 3. 3. Geomatika
 4. 4. Geomatika
 5. 5. Historie • 1991 – magisterský obor Matematická kartografie (KGE PEF ZČU) – Doc. Ing. Jiří Pyšek, CSc. • 1995 – převedení Matematické kartografie na KMA FAV ZČU, vytvoření oboru Geomatika, akreditace inženýrského studia (oprávnění k výkonu a ověřování zeměměřičských činností) • 2005 – projekt doktorského studia s podporou Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického • 2010 – studijní program Stavební inženýrství (ve spolupráci s KME FAV)
 6. 6. Studijní programy • Bakalářský studijní program Geomatika (prezenční i kombinovaná forma studia) • Bakalářský studijní program Stavební inženýrství – obor Územní plánování (čtyřletý) • Navazující magisterský studijní program Geomatika – Geodézie a geoinformační systémy (prezenční forma studia) – Vizualizace geoinformací (prezenční forma studia) – Katastr nemovitostí a občanské právo (prezenční forma studia) – Geodézie a katastr nemovitostí (kombinovaná forma studia) • Doktorský studijní program Geomatika (prezenční i kombinovaná forma studia)
 7. 7. Studenti 2011/2012 • 1. ročník – 37 studentů • Obhajoba bakalářské práce – 9 studentů • Obhajoba diplomové práce – 11 studentů
 8. 8. Úspěchy našich studentů • Juniorstav 2011 – Ing. Martina Vichrová, Ph.D. – 1. místo v kategorii Kartografie a GIS • Mapa roku 2010 – Bc. Klára Brašnová – nominace v kategorii Kartografické výsledky studentských prací • GIS Student projekt 2010 – Ing. D. Velhartický – 1. místo v kategorii Diplomové práce • GISáček
 9. 9. Profesor Docent Ph.D. Ing. Studenti doktorského studia Personální obsazení oddělení • Vedoucí oddělení: Doc. Ing. Václav Čada, CSc. • Prof. Ing. Pavel Novák, Ph.D. (Proděkan pro tvůrčí činnost a vnější vztahy) • Doc. Ing. Jiří Šíma, CSc.
 10. 10. Oblasti výzkumu • Spojité a diskrétní matematické struktury a vývoj odpovídajících metod jejich zkoumání – výzkumný záměr KMA • GNSS stanice PLZE • Řešení přesných modelů geoidu a kvazigeoidu pro území střední Evropy • Georeferencování a kartografická analýza historických mapování Čech, Moravy a Slezska • Geomorfologický informační systém jako základ environmentálních aplikací • Prostorová evidence kulturního dědictví • VisualHealth
 11. 11. Zapojení do projektů • NTIS • Plan4all • BRISEIDE • SDI-EDU • GeoInfoNet • A-Math-Net • TWG INSPIRE • FRVŠ (Geomatika multimediálně, Gravimetrická laboratoř...) • Historický atlas města Plzně • Atlas mezinárodních vztahů • CentraLab • Humboldt • Habitats • WinSoc • Výzkumný úkol NPÚ • Naturnet • Metaschool
 12. 12. Členství v organizacích • Zástupci Oddělení geomatiky se aktivně podílí na činnostech mnoha národních i mezinárodních profesně a odborně zaměřených organizací – Kartografická společnost České republiky – Nemofórum – Česká asociace pro geoinformace – Český svaz geodetů a kartografů – International Cartographic Association (ICA) – International Federation of Surveyors (FIG)
 13. 13. Partneři Partnerské firmy: • ARCDATA Praha s.r.o • GEODIS BRNO s.r.o. • GEOREAL s.r.o. • GEPRO s.r.o. • Help service - remote sensing spol. s.r.o • T-MAPY s.r.o. Další organizace: • České centrum pro vědu a společnost / Czech Center for Science and Society • European Spatial Data Research • Ústav pro hospodářskou úpravu lesů • Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický • Wirelessinfo
 14. 14. Materiální zajištění • Měřická základna v Nečtinech • Geodetické/GPS sestavy • Elektrooptické dálkoměry • Gravimetrická laboratoř • Fotogrammetrická laboratoř • Počítače a mobilní zařízení • Software & data
 15. 15. Osvěta & propagace • Geomatika v projektech • GIS Day • SOČ • Geoseminář • Den otevřených dveří • Dny vědy a techniky • Informační stánky na konferencích • Setkání absolventů • Sdílení informací na veřejně dostupných zdrojích
 16. 16. Děkujeme za pozornost a případné dotazy gis.zcu.cz

×