Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Suksesshistorien bfb

747 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Suksesshistorien bfb

  1. 1. BFK KONFERANSEN 2012Suksesshistorien Buskerud fylkesbibliotek
  2. 2. Årets bibliotek 2010• "Buskerud fylkesbibliotek har gjennom nye prosjekter og nye virkemidler bidratt til å videreutvikle rollen som regional utviklingsaktør..."• - fra juryens begrunnelse• (Juryen: Svein Arne Tinnesand, leder NBF; Gunn Karin Gjul, leder Stortingets familie- og kulturkomité; Ingeborg Rygh Hjorten, bibliotekar NRK-biblioteket; Lena Jensen, daglig leder Brageprisen)
  3. 3. Personalet
  4. 4. Nye virkemidler• Samarbeidet på Papirbredden• Vår måte å jobbe på• Planer og prioriteringer
  5. 5. Samarbeidet på Papirbredden• Folkebibliotek + fylkesbibliotek + høgskolebibliotek• BFB: "Utviklingsavdeling" - med en fot på gulvet• "Laboratorium"• Papirbredden mer enn Drammensbiblioteket: - karrieresenteret - HiBu - innovasjonsmiljøer + Union scene ++
  6. 6. Vår måte å jobbe på• Trygghet og åpenhet i organisasjonen• Sjefen gir spillerom, alle får og tar ansvar• Samspill: "spille hverandre gode"• Kunnskapsbasert, reflekterende praksis• Prate mindre, handle mer• Mot og humor• Delingskultur, innad og utad• Kompetansenettverk, ikke "inspeksjon" eller tvangsorganisering• Oppsøkende, ikke «innkallende»• Internasjonalt engasjement
  7. 7. Planer og prioriteringer• Alle involvert i strategi- og planlegging• Kontinuerlig pendling mellom nivåene o Hva – hvorfor o «Masterplan» – handlingsplan – årshjul o BFK – BFB – brukerne - bibliotekvesenet• "Vegen blir til mens vi går«Men altså: Prate mindre, handle mer
  8. 8. Framtidsrettede og nyorienterendeprosjekter• 23 ting om web 2.0• Buskerudgeriljaen• Lukter det framtid (folke- og skolebib)• E-bokprosjektet• PopKult• Bibarena• Webløft

×