Successfully reported this slideshow.

More Related Content

Related Audiobooks

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Fra trykt til utrygt?: Stig bang - Bokhylla

 1. 1. Fra trykt til utrygt?<br />Drammen 25.11.2010 <br />1<br />Fra perm til perm på skjerm – <br />bokhylla.no<br />
 2. 2. Fra trykt til utrygt? Drammen 25.11.2010 <br />2<br />Nordområdeprosjektet 2007 - 2009<br />
 3. 3. Fra trykt til utrygt? Drammen 25.11.2010 <br />3<br />Nordområdeprosjektet 2007 - 2009<br />”Målsettingen med pilotprosjektet er å høste erfaringer med teknologiske løsninger, lenkeproblematikk, avtalemekanismer, bruksmønster m.m. slik at dette kan danne grunnlag for eventuelle framtidige avtaler om digital formidling av rettighetsbelagt materiale.”<br />
 4. 4. Fra trykt til utrygt? Drammen 25.11.2010 <br />4<br />Nordområdeprosjektet 2007 - 2009<br />”Målsettingen med pilotprosjektet er å høste erfaringer med teknologiske løsninger, lenkeproblematikk, avtalemekanismer, bruksmønster m.m. slik at dette kan danne grunnlag for eventuelle framtidige avtaler om digital formidling av rettighetsbelagt materiale.”<br /><ul><li>Nasjonalbiblioteket
 5. 5. Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening
 6. 6. Den norske forfatterforening
 7. 7. Den norske forleggerforening
 8. 8. Forvaltningsorganisasjonen LINO
 9. 9. Norsk kritikerlag</li></li></ul><li>Fra trykt til utrygt? Drammen 25.11.2010 <br />5<br />Nordområdeprosjektet 2007 - 2009<br />Noen funn (evaluering slutten av 2008) :<br />87% av alle titlene var besøkt etter 1 1/2 år<br />65% av besøkte titler var 11 år eller eldre<br />Hver bruker besøkte i snitt 5 boksider pr. besøk <br />
 10. 10. Fra trykt til utrygt? Drammen 25.11.2010 <br />6<br />Nordområdeprosjektet 2007 - 2009<br />Noen funn (evaluering slutten av 2008) :<br />87% av alle titlene var besøkt etter 1 1/2 år<br />65% av besøkte titler var 11 år eller eldre (den lange halen logrer) <br />Hver bruker besøkte i snitt 5 boksider pr. besøk<br />Styringsgruppa anbefaler å fortsette samarbeidet og gå videre med et prosjekt med rettighetsbelagte bøker i større skala<br />
 11. 11. Fra trykt til utrygt? Drammen 25.11.2010 <br />7<br />bokhylla.no<br />”snikdigitalisering” ?<br />”gratispublisering” ?<br />
 12. 12. Fra trykt til utrygt? Drammen 25.11.2010 <br />8<br />bokhylla.no<br />Nasjonalbiblioteket digitaliserer hele samlinga for bevaring <br />
 13. 13. Fra trykt til utrygt? Drammen 25.11.2010 <br />9<br />bokhylla.no<br />Nasjonalbiblioteket digitaliserer hele samlinga for bevaring <br />Nasjonalbiblioteket betaler Kopinor 0,564 kroner pr. bokside som ligger ute i tjenesten.<br />I løpet av prosjektperioden 10 – 11 millioner kroner som skal fordeles på utgivere og opphavspersoner <br />
 14. 14. Fra trykt til utrygt? Drammen 25.11.2010 <br />10<br />bokhylla.no<br />Nasjonalbiblioteket digitaliserer hele samlinga for bevaring<br />Nasjonalbiblioteket betaler rettighetshaverne 0,564 kroner pr. bokside som ligger ute i tjenesten.<br />I løpet av prosjektperioden 10 – 11 millioner kroner som skal fordeles på utgivere og opphavspersoner. <br />Nasjonalbiblioteket dekker alle utgifter<br />ved digitaliseringa, og drifta av <br />bokhylla.no, over eget budsjett <br />
 15. 15. Fra trykt til utrygt? Drammen 25.11.2010 <br />11<br />bokhylla.no<br />Alle bøker publisert I Norge:<br />1690-1700<br />1790-1800<br />1890-1900<br />1990-2000<br />50 000 titler under copyright (1990 & 1890)<br />For norske IP-adresser<br />Søk i full-tekst<br />Rett til å trekke verk <br />Nedlasting av verk i det fri (PDF)<br />
 16. 16. Fra trykt til utrygt? Drammen 25.11.2010 <br />12<br />bokhylla.no<br />åpna 27. mai 2009 med 12.095 bøker<br />
 17. 17. Fra trykt til utrygt? Drammen 25.11.2010 <br />13<br />bokhylla.no<br />Status pr. 22. november 2010:<br /><ul><li>Bokhylla i hht avtale 45.198 (8,5 millioner søkbare sider)</li></li></ul><li>Fra trykt til utrygt? Drammen 25.11.2010 <br />14<br />bokhylla.no<br />Status pr. 22. november 2010:<br /><ul><li>Bokhylla i hht avtale 45.198 (8,5 millioner søkbare sider)
 18. 18. I det fri 8.907</li></li></ul><li>Fra trykt til utrygt? Drammen 25.11.2010 <br />15<br />bokhylla.no<br />Status pr. 22. november 2010:<br /><ul><li>Bokhylla i hht avtale 45.198 (8,5 millioner søkbare sider)
 19. 19. I det fri 8.907
 20. 20. Totalt tilgjengelig på Internett (norsk IP): 54.105</li></li></ul><li>Fra trykt til utrygt? Drammen 25.11.2010 <br />16<br />bokhylla.no<br />Status pr. 22. november 2010:<br /><ul><li>Bokhylla i hht avtale 45.198 (8,5 millioner søkbare sider)
 21. 21. I det fri 8.907
 22. 22. Totalt tilgjengelig på Internett (norsk IP): 54.105
 23. 23. Tilgjengelig på lesesal: 135.216</li></li></ul><li>Fra trykt til utrygt? Drammen 25.11.2010 <br />17<br />bokhylla.no<br />Noen erfaringer mai 2009 – november 2010 <br />
 24. 24. Fra trykt til utrygt? Drammen 25.11.2010 <br />18<br />bokhylla.no<br />
 25. 25. Fra trykt til utrygt? Drammen 25.11.2010 <br />19<br />bokhylla.no<br />
 26. 26. Fra trykt til utrygt? Drammen 25.11.2010 <br />20<br />bokhylla.no<br />
 27. 27. Fra trykt til utrygt? Drammen 25.11.2010 <br />21<br />bokhylla.no<br />
 28. 28. Fra trykt til utrygt? Drammen 25.11.2010 <br />22<br />Blir bøkene sett?<br />
 29. 29. Fra trykt til utrygt? Drammen 25.11.2010 <br />23<br />Besøkstall for bokhylla.no <br />(2009 i parentes. Tall merket * angir hele nov 2009)<br />
 30. 30. Fra trykt til utrygt? Drammen 25.11.2010 <br />24<br />Brukerne<br />119 571unike besøkendefor bokhylla.no<br /> 28.05.2009 – 16.11.2010<br />62,3 boksidevisninger pr. besøk i 2010<br />
 31. 31. Fra trykt til utrygt? Drammen 25.11.2010 <br />25<br />bokhylla.no<br />Tankevekkende feilmelding fra en bruker: <br />” … etter side 1119 gjentas side 1020-1029, dermed mangler <br />side 1120-1129.<br /> I Bibelen http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009090403015Etter side 1341 kommer 1242 og 1243 istedetfor 1342 og 1343”<br />
 32. 32. Fra trykt til utrygt? Drammen 25.11.2010 <br />26<br />
 33. 33. “Tjenestersombokhylla.noerrevolusjonærefordi vi kanfåtusenvisaveldrebøkerogmillioneravsidersomkanlesesavmaskineriløpetav et brøkdelav et sekund” <br />I bibliotekkatalogersøkesdetpåpåtittelogtema, mensdetifulltekstsøkibokhyllasøkesiselveteksten, - hverteneste ord.”<br />Fra trykt til utrygt? Drammen 25.11.2010 <br />27<br />
 34. 34. Fra trykt til utrygt? Drammen 25.11.2010 <br />28<br />Bruk av bokhylla.no<br /><ul><li>63,6 % av verkene i bokhylla.no er besøkt i løpet av prosjektperioden så langt
 35. 35. 4% av alle bøker i bokhylla ble besøkt i løpet av én dag (2/11/10)
 36. 36. Ca 1,2 boksidevisning pr sekund gjennom hele døgnet nå
 37. 37. 28 147 nedlastinger av PDF (bøker i det fri)
 38. 38. 17 404 til nå i år</li></li></ul><li>Fra trykt til utrygt? Drammen 25.11.2010 <br />29<br />Hvor finner brukerne innhold i NBdigital?<br />
 39. 39.
 40. 40. Fra trykt til utrygt? Drammen 25.11.2010 <br />31<br />bokhylla.no<br />Skannes for bevaring<br />
 41. 41. Fra trykt til utrygt? Drammen 25.11.2010 <br />32<br />bokhylla.no<br />Bevaringskvalitet<br /><ul><li>400 dpi
 42. 42. 24-bits fargedybde
 43. 43. JPEG2000 (tapsfritt format) </li></li></ul><li>Fra trykt til utrygt? Drammen 25.11.2010 <br />33<br />
 44. 44. Fra trykt til utrygt? Drammen 25.11.2010 <br />34<br />
 45. 45. Fra trykt til utrygt? Drammen 25.11.2010 <br />35<br />
 46. 46.
 47. 47. Fra trykt til utrygt? Drammen 25.11.2010 <br />37<br />Det var det!<br />stig.bang@nb.no<br />

×