Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Skolebiblioteket i skolen som organisasjon

693 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Skolebiblioteket i skolen som organisasjon

 1. 1. SKOLEBIBLIOTEKET I SKOLEN SOM ORGANISASJON Laila Handelsby og Rigmor Plikk, Røyken videregående skole KRUTT 20. januar 2014
 2. 2. Hvem er vi? Rigmor Plikk Avd.leder bibliotek ved Røyken vgs
 3. 3. Hvem er vi? Laila Handelsby Rektor Røyken vgs
 4. 4. Røyken videregående skole › Ca. 850 elever › Ca.130 ansatte › Landets første kombinerte skole › Yrkesfag og studiespesialiserende › En skole i vekst › Gode lokaliteter men for lite plass
 5. 5. Et Skolebibliotek er ikke et Folkebibliotek!
 6. 6. Ytre rammefaktorer › Lokaliteter • Lokalisering • Nærhet til IKT • Nærhet til Miljøarbeider › Stillinger › Utstyr › Budsjett › Oppgaver
 7. 7. Kjernerammefaktorer › Bevissthet i ledelsen rundt bibliotekets plass i opplæringen og i forhold til skolens mandat › Læringssyn › Vilje i ledelsen til å prioritere utvikling og kompetanseheving › Personer og relasjoner (bibliotekar-ledelselærere-elever) › Implementering i slagord, visjon og virksomhetsplan
 8. 8. Visjon og mål /Virksomhetsplan FOKUS PÅ FRAMTIDEN Røyken videregående skole skal være profesjonell, praksisnær og framtidsrettet Vi skal se hele mennesket, våge å stille krav, tro på den enkeltes muligheter og praktisere samarbeid i et inkluderende fellesskap. Hos oss skal alle oppleve mestring og modning, glede og engasjement. Vi skal knytte teori og virkelighet sammen, bruke nye læringsarenaer, og være aktivt synlige i samfunn og nærmiljø. Vi skal være nytenkende, utforskende og nysgjerrige på verden.
 9. 9. Bibliotekets plass i opplæringen Bevissthet! Ut av boksen! Forankring i ledelsen!
 10. 10. Alternativ læringsarena
 11. 11. What’s in it for me? - Eleven • Vurderingsfri læringsarena • Voksne som alltid er til stede • Digital kompetanse • Økt trivsel er en faktor for læring
 12. 12. What’s in it for me? - Læreren Samarbeid Prosjekter Innkjøp Bibliotekarens kompetanse i klasserommet Kildekurs/plagiering Naturfagsprosjekt «Les-en-bok» «Nynorsk-prosjektet» Arrangementer
 13. 13. Hvordan gjør vi det hos oss?
 14. 14. Utfordringer «Tett på» Stillingsprosenten Sammensatt elevgruppe Kompetansebygging
 15. 15. Markedsføring
 16. 16. Hva betyr skolebiblioteket for deg? "For meg er biblioteket ikke bare et sted hvor jeg kan jobbe med lekser eller være sosial, men også et sted hvor jeg få hjelp og låne ting som hjelper meg i skolehverdagen!" "Det jeg liker best med biblioteket er at det er et sted hvor jeg kan møte venner" "Biblioteket har alt fra lydbøker til iphone-ladere, og er samtidig et møtested” Jente, vg3mk
 17. 17. Hva betyr skolebiblioteket for deg? Et bibliotek for meg er en portal til ny kunnskap og nye verdener. Det er helt klart en ressurs alle burde ha muligheten til å nyte på alle nivåer / Gutt, vg3påbygg
 18. 18. DA ER DET BARE Å SETTE IGANG royken.vgs.no

×