Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentasjon av Digitalt Fortalt

700 views

Published on

Håkon Knappen presenterer Digitalt fortalt og hvordan digitale fortellinger kan brukes i bibliotekene

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Presentasjon av Digitalt Fortalt

  1. 1. Digitalt fortalt<br />Del din fortelling knyttet til et kulturminne!<br />www.digitaltfortalt.no<br />
  2. 2. Målsetting<br />Å lage en omfattende base av fortellinger<br />Å legge til rette for at mange stemmer kommer til orde<br />Økt fokus på og interesse for kulturminner<br />Økt bruk av digitale verktøy og nettformidling<br />
  3. 3. Hva er et kulturminne?<br />Materielle – gjenstander, bygninger, kulturmiljøer osv.<br />Immaterielle – tradisjoner, skikker, dans og musikk, muntlige overleveringer<br />
  4. 4. Hva er en digital fortelling?<br />En tekst med illustrasjoner<br />Spiralen i Drammen<br />En video<br />Niels Fliflet og Lillehammer bibliotek<br />En lydfil<br />Spelemannen Peter L. Rypdal<br />Animasjoner<br />Fotografier<br />Nettutstillinger<br />
  5. 5. Gode råd<br />Skriv så kort at brukerne vil lese fortellingen<br />Skriv så klart at de forstår<br />Så malende at de husker<br />Så nøyaktig at det gir dem opplysning og veiledning<br />
  6. 6. Regler for bruk<br />Navn og epostadresse<br />Rettigheter til materialet<br />Ikke reklame eller salg<br />Ikke krenkende stoff<br />
  7. 7. Akershus 15 <br />Aust-Agder 29 <br />Buskerud 19 <br />Finnmark 31 <br />Hedmark 93 <br />Hordaland 54 <br />Møre og Romsdal 195 <br />Nordland 48 <br />Nord-Trøndelag 15 <br />Norge 6 <br />Oppland 24 <br />Oslo 64 <br />Rogaland 16 <br />Sogn og Fjordane 119 <br />Svalbard 1 <br />Sør-Trøndelag 27 <br />Telemark 17 <br />Troms 43 <br />Vest-Agder 56 <br />Vestfold 70 <br />Østfold 49<br />Totalt 991<br />
  8. 8. www.digitaltfortalt.no<br />

×