Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Utfordringer for moms og litteratur i en digital framtid<br />”Fra trykt til utrygt?”<br />26. november<br />Statssekretær...
Utfordringer for momsog litteratur i en digital fremtid<br />
Utfordringer for moms og litteratur i en digital fremtid<br />To hovedspørsmål<br />Hvordan sikrer vi at momssystemet fort...
Merverdiavgiftens formål – finansiere statens utgifter og investeringer<br />Moms er en viktig inntektskilde<br />Fiskal s...
Momssystemets utfordringer<br />Et nøytralt system gir like konkurransevilkår<br />God forutberegnelighet – alle nye varer...
Merverdiavgiftssystemet må være effektivt<br />Inntektsmekanismen må være mest mulig effektiv<br />én sats innkrever skatt...
Administrative byrder av momssystemet. Kroner per år per virksomhet.<br />Målinger viser at de administrative byrder er la...
Utfordringer for moms og litteratur – Hva ønsker vi å støtte?<br />Hva er formålet med støtten?<br />Beskytte norsk språk?...
Utfordringer for moms og litteratur – Hva støtter vi?<br />Momsfritaket støtter<br />alle bøker omsatt i Norge uavhengig a...
Utfordringer for moms og litteratur – Effektiv støtte?<br />Et fritak må avgrenses<br />Dagens fritak knyttes til fysisk i...
Utfordringer for moms og litteratur<br />Regjeringen vil videreføre støtten til bøker. <br />
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Fra trykt til utrygt?: Roger Schjerva

607 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Fra trykt til utrygt?: Roger Schjerva

 1. 1. Utfordringer for moms og litteratur i en digital framtid<br />”Fra trykt til utrygt?”<br />26. november<br />Statssekretær Roger Schjerva<br />
 2. 2. Utfordringer for momsog litteratur i en digital fremtid<br />
 3. 3. Utfordringer for moms og litteratur i en digital fremtid<br />To hovedspørsmål<br />Hvordan sikrer vi at momssystemet fortsatt kan finansiere velferdsstaten?<br />Hvordan kan vi best gi økonomisk støtte til bøker?<br />(Om vi skal gi støtte er ikke et spørsmål for den rød-grønne regjeringen!)<br />
 4. 4. Merverdiavgiftens formål – finansiere statens utgifter og investeringer<br />Moms er en viktig inntektskilde<br />Fiskal skatt som gir om lag 200 mrd. kroner årlig, som utgjør ¼ av samlede skatteinntekter.<br />Momssystemet er en oppkrevingsmekanisme<br />Innkreves av de næringsdrivende som beskattes for merverdien i virksomheten (omsetning minus vare- og tjenestekjøp).<br />Relativt lave administrative byrder : < 0,8 pst. av skatteinntektene.<br />I løpet av siste 50 år har 150 land innført momssystem. <br />
 5. 5. Momssystemets utfordringer<br />Et nøytralt system gir like konkurransevilkår<br />God forutberegnelighet – alle nye varer og tjenester må forholde seg til samme rammevilkår<br />Effektivt system som er enkelt å håndtere for næringsdrivende og for skattemyndigheter<br />Fritak og særordninger kompliserer systemet<br />Omfatter alt forbruk i Norge<br />Utgangspunkt at alt forbruk i Norge er avgiftspliktig<br />Eksport er fritatt, men import må avgiftsbelegges.<br />En viktig oppdatering i budsjettet for 2011 ved moms på innførsel av elektroniske tjenester<br />
 6. 6. Merverdiavgiftssystemet må være effektivt<br />Inntektsmekanismen må være mest mulig effektiv<br />én sats innkrever skattekroner til relativt lave kostnader.<br />unntak og særordninger gir avgrensningsproblemer, tilpasninger og administrative byrder – ikke lenger en enkel skatt<br />Skatteutvalget (NOU 2003: 9) viste til at formålet med moms er å gi staten inntekter som gjøres mest effektivt med én sats. Utvalget foreslo å fjerne null-satsene for trykt skrift og så ingen gode grunner for å ha slik subsidiering i momssystemet. <br />
 7. 7. Administrative byrder av momssystemet. Kroner per år per virksomhet.<br />Målinger viser at de administrative byrder er lave for de som er fullt ut avgiftspliktige med én momssats.<br />Byrdene øker for de som er delvis utenfor med delvis fradrag. <br />Byrdene tredobles når en står overfor flere momssatser. <br />Kilde: Rambøll Norge AS og Finansdepartementet. 2004.<br />
 8. 8. Utfordringer for moms og litteratur – Hva ønsker vi å støtte?<br />Hva er formålet med støtten?<br />Beskytte norsk språk?<br />Selge mer bøker?<br />Fremme kvalitetslitteratur?<br />Stimulere til bredde i litteraturtilbudet?<br />
 9. 9. Utfordringer for moms og litteratur – Hva støtter vi?<br />Momsfritaket støtter<br />alle bøker omsatt i Norge uavhengig av innhold <br />alle bøker omsatt i Norge uavhengig av språk<br />alle bøker som innføres til Norge<br />Momsfritaket gir mest støtte til de bøker som har størst omsetning. Flere kroner i støtte til populære utgivelser enn til utgivelser med et snevrere publikum.<br />
 10. 10. Utfordringer for moms og litteratur – Effektiv støtte?<br />Et fritak må avgrenses<br />Dagens fritak knyttes til fysisk innbundne bøker. <br />Gir flere grensetilfeller, men er etablert og fungerer<br />Å avgrense e-bøker i en ny digital verden vil bli mer komplisert og tilnærmet umulig.<br />Hvordan skille en e-bok med integrert film fra film som har full sats?<br />
 11. 11. Utfordringer for moms og litteratur<br />Regjeringen vil videreføre støtten til bøker. <br />

×