Fra trykt til utrygt?: Roger Schjerva

Buskerud fylkesbibliotek
Buskerud fylkesbibliotekFylkesbibliotek at Buskerud County Library
Utfordringer for moms og litteratur i en digital framtid,[object Object],”Fra trykt til utrygt?”,[object Object],26. november,[object Object],Statssekretær Roger Schjerva,[object Object]
Utfordringer for momsog litteratur i en digital fremtid,[object Object]
Utfordringer for moms og litteratur i en digital fremtid,[object Object],To hovedspørsmål,[object Object],Hvordan sikrer vi at momssystemet fortsatt kan finansiere velferdsstaten?,[object Object],Hvordan kan vi best gi økonomisk støtte til bøker?,[object Object],(Om vi skal gi støtte er ikke et spørsmål for den rød-grønne regjeringen!),[object Object]
Merverdiavgiftens formål – finansiere statens utgifter og investeringer,[object Object],Moms er en viktig inntektskilde,[object Object],Fiskal skatt som gir om lag 200 mrd. kroner årlig, som utgjør ¼ av samlede skatteinntekter.,[object Object],Momssystemet er en oppkrevingsmekanisme,[object Object],Innkreves av de næringsdrivende som beskattes for merverdien i virksomheten (omsetning minus vare- og tjenestekjøp).,[object Object],Relativt lave administrative byrder : < 0,8 pst. av skatteinntektene.,[object Object],I løpet av siste 50 år har 150 land innført momssystem. ,[object Object]
Momssystemets utfordringer,[object Object],Et nøytralt system gir like konkurransevilkår,[object Object],God forutberegnelighet – alle nye varer og tjenester må forholde seg til samme rammevilkår,[object Object],Effektivt system som er enkelt å håndtere for næringsdrivende og for skattemyndigheter,[object Object],Fritak og særordninger kompliserer systemet,[object Object],Omfatter alt forbruk i Norge,[object Object],Utgangspunkt at alt forbruk i Norge er avgiftspliktig,[object Object],Eksport er fritatt, men import må avgiftsbelegges.,[object Object],En viktig oppdatering i budsjettet for 2011 ved moms på innførsel av elektroniske tjenester,[object Object]
Merverdiavgiftssystemet må være effektivt,[object Object],Inntektsmekanismen må være mest mulig effektiv,[object Object],én sats innkrever skattekroner til relativt lave kostnader.,[object Object],unntak og særordninger gir avgrensningsproblemer, tilpasninger og administrative byrder – ikke lenger en enkel skatt,[object Object],Skatteutvalget (NOU 2003: 9) viste til at formålet med moms er å gi staten inntekter som gjøres mest effektivt med én sats. Utvalget foreslo å fjerne null-satsene for trykt skrift og så ingen gode grunner for å ha slik subsidiering i momssystemet. ,[object Object]
Administrative byrder av momssystemet. Kroner per år per virksomhet.,[object Object],Målinger viser at de administrative byrder er lave for de som er fullt ut avgiftspliktige med én momssats.,[object Object],Byrdene øker for de som er delvis utenfor med delvis fradrag. ,[object Object],Byrdene tredobles når en står overfor flere momssatser. ,[object Object],Kilde: Rambøll Norge AS og       Finansdepartementet. 2004.,[object Object]
Utfordringer for moms og litteratur – Hva ønsker vi å støtte?,[object Object],Hva er formålet med støtten?,[object Object],Beskytte norsk språk?,[object Object],Selge mer bøker?,[object Object],Fremme kvalitetslitteratur?,[object Object],Stimulere til bredde i litteraturtilbudet?,[object Object]
Utfordringer for moms og litteratur – Hva støtter vi?,[object Object],Momsfritaket støtter,[object Object],alle bøker omsatt i Norge uavhengig av innhold ,[object Object],alle bøker omsatt i Norge uavhengig av språk,[object Object],alle bøker som innføres til Norge,[object Object],Momsfritaket gir mest støtte til de bøker som har størst omsetning. Flere kroner i støtte til populære utgivelser enn til utgivelser med et snevrere publikum.,[object Object]
Utfordringer for moms og litteratur – Effektiv støtte?,[object Object],Et fritak må avgrenses,[object Object],Dagens fritak knyttes til fysisk innbundne bøker. ,[object Object],Gir flere grensetilfeller, men er etablert og fungerer,[object Object],Å avgrense e-bøker i en ny digital verden vil bli mer komplisert og tilnærmet umulig.,[object Object],Hvordan skille en e-bok med integrert film fra film som har full sats?,[object Object]
Utfordringer for moms og litteratur,[object Object],Regjeringen vil videreføre støtten til bøker. ,[object Object]
1 of 11

Recommended

Les_MalaltiesJB by
Les_MalaltiesJBLes_MalaltiesJB
Les_MalaltiesJBguest93f20b
215 views9 slides
"Fra trykt til utrygt": Eirik solheim_NRKbeta by
"Fra trykt til utrygt": Eirik solheim_NRKbeta"Fra trykt til utrygt": Eirik solheim_NRKbeta
"Fra trykt til utrygt": Eirik solheim_NRKbetaBuskerud fylkesbibliotek
211 views81 slides
Informasjonskompetanse by
Informasjonskompetanse Informasjonskompetanse
Informasjonskompetanse Buskerud fylkesbibliotek
1.1K views29 slides
Skolebiblioteket i skolen som organisasjon by
Skolebiblioteket i skolen som organisasjonSkolebiblioteket i skolen som organisasjon
Skolebiblioteket i skolen som organisasjonBuskerud fylkesbibliotek
1K views18 slides
Limberg skolbibliotekets roller oslo_20jan2014 by
Limberg skolbibliotekets roller oslo_20jan2014Limberg skolbibliotekets roller oslo_20jan2014
Limberg skolbibliotekets roller oslo_20jan2014Buskerud fylkesbibliotek
1.1K views24 slides
Naturfagsprosjektet på Drammen vgs by
Naturfagsprosjektet på Drammen vgsNaturfagsprosjektet på Drammen vgs
Naturfagsprosjektet på Drammen vgsBuskerud fylkesbibliotek
1.1K views15 slides

More Related Content

More from Buskerud fylkesbibliotek

Folkeskikk 2.0 by
Folkeskikk 2.0Folkeskikk 2.0
Folkeskikk 2.0Buskerud fylkesbibliotek
623 views15 slides
Digitale laerebøker fjelldalen by
Digitale laerebøker fjelldalenDigitale laerebøker fjelldalen
Digitale laerebøker fjelldalenBuskerud fylkesbibliotek
574 views13 slides
Det nytter å si fra! Brukerundersøkelser som et verktøy for å utvikle lokaler... by
Det nytter å si fra! Brukerundersøkelser som et verktøy for å utvikle lokaler...Det nytter å si fra! Brukerundersøkelser som et verktøy for å utvikle lokaler...
Det nytter å si fra! Brukerundersøkelser som et verktøy for å utvikle lokaler...Buskerud fylkesbibliotek
553 views34 slides
Double force. IFLA 2013 Presentation by
Double force. IFLA 2013 PresentationDouble force. IFLA 2013 Presentation
Double force. IFLA 2013 PresentationBuskerud fylkesbibliotek
826 views14 slides
Samspel for betre bibliotek v Elin Golten by
Samspel for betre bibliotek v Elin GoltenSamspel for betre bibliotek v Elin Golten
Samspel for betre bibliotek v Elin GoltenBuskerud fylkesbibliotek
609 views12 slides
Konsolidert! v britt sande by
Konsolidert! v britt sandeKonsolidert! v britt sande
Konsolidert! v britt sandeBuskerud fylkesbibliotek
460 views23 slides

More from Buskerud fylkesbibliotek(20)

Det nytter å si fra! Brukerundersøkelser som et verktøy for å utvikle lokaler... by Buskerud fylkesbibliotek
Det nytter å si fra! Brukerundersøkelser som et verktøy for å utvikle lokaler...Det nytter å si fra! Brukerundersøkelser som et verktøy for å utvikle lokaler...
Det nytter å si fra! Brukerundersøkelser som et verktøy for å utvikle lokaler...
Den kritiske og kreative produsent - et naturfagopplegg i skolebiblioteket by Buskerud fylkesbibliotek
Den kritiske og kreative produsent - et naturfagopplegg i skolebiblioteketDen kritiske og kreative produsent - et naturfagopplegg i skolebiblioteket
Den kritiske og kreative produsent - et naturfagopplegg i skolebiblioteket
Infopakke 3 bibliotekarer av bibliotekar Jana Myrvold, Høgskolen i Buskerud by Buskerud fylkesbibliotek
Infopakke 3 bibliotekarer av bibliotekar Jana Myrvold, Høgskolen i BuskerudInfopakke 3 bibliotekarer av bibliotekar Jana Myrvold, Høgskolen i Buskerud
Infopakke 3 bibliotekarer av bibliotekar Jana Myrvold, Høgskolen i Buskerud

Fra trykt til utrygt?: Roger Schjerva

 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • 6.
 • 7.
 • 8.
 • 9.
 • 10.
 • 11.