Successfully reported this slideshow.

More Related Content

Related Books

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Fra trykt til utrygt: Dag Erlend Lohne Mohn

 1. 1. ebøker i biblioteket <ul><li>noen erfaringer og problemstillinger </li></ul>
 2. 2. ebøker sett med bibliotekets øyne <ul><li>vårt hovedmål er å skaffe lånerne gode vilkår </li></ul><ul><li>vi skal gjøre informasjon og litteratur tilgjengelig for alle, på best mulig måte </li></ul><ul><li>vi forstår at de som produserer innholdet skal ha betalt </li></ul><ul><li>vi skal ikke stjele ebøker </li></ul><ul><li>vi skaper gode lesere og vi markedsfører bøker </li></ul>
 3. 3. skal biblioteket drive med dette? <ul><li>like selvfølgelig som papirbøker </li></ul><ul><li>fremtidens kanal for utlån </li></ul><ul><li>ta en tydelig posisjon nå - vanskelig senere </li></ul><ul><li>låne ut lesebrett - unngå teknologikløft </li></ul><ul><li>nå nye brukergrupper </li></ul>
 4. 4. hva skal vi da med dette flotte bygget?
 5. 5. vi har nok å finne på der <ul><li>konsentrere oss om formidling </li></ul><ul><li>være møteplass </li></ul><ul><li>gi tilgang til informasjon og teknologi </li></ul><ul><li>sted for debatt og diskusjon </li></ul><ul><li>sted for konsentrasjon og inspirasjon </li></ul>
 6. 6. noen erfaringer <ul><li>alle lesebrett utlånt på to dager (65 stk.) </li></ul><ul><li>stigende venteliste på brett </li></ul><ul><li>ca. 600 utlån av ebøker på fire uker </li></ul><ul><li>«dessverre» allerede venteliste på enkelte ebøker </li></ul><ul><li>utlån av lesebrett - lav terskel for å prøve </li></ul><ul><li>stor andel menn blant lånerne av lesebrett </li></ul>
 7. 7. praktiske utfordringer <ul><li>det virker </li></ul><ul><li>en del synes det er litt klønete </li></ul><ul><li>varierende kompetansenivå </li></ul><ul><li>utlån av lesebrett gjør det hele litt mer komplisert </li></ul><ul><li>biblioteket som helpdesk </li></ul><ul><li>forventninger til service i biblioteket </li></ul><ul><li>framtidige løsninger er heldigvis enklere </li></ul>
 8. 8. rundt hjørnet <ul><li>ventelistefunksjonalitet - beskjed når ledig, to dagers luke </li></ul><ul><li>redigering og utvalg av innhold </li></ul><ul><li>anbefalinger, lesernes meninger, gi stjerner </li></ul><ul><li>administrasjon av innhold - antall ex. </li></ul><ul><li>integrasjon mot biblioteksystemer </li></ul><ul><li>låne direkte fra brettet (også iPad++) </li></ul><ul><li>kjøpemulighet (?) </li></ul>
 9. 9. forretningsmodeller: en bok - en låner en bok - en låner <ul><li>overføring av modellen fra papir </li></ul><ul><li>biblioteket kjøper inn et antall lisenser av hver tittel </li></ul><ul><li>låner ut til en låner av gangen </li></ul><ul><li>ventelister når utlånt </li></ul><ul><li>«beklager, fila er utlånt» </li></ul>
 10. 10. forretningsmodeller: betaling per utlån betaling per utlån <ul><li>den svenske modellen </li></ul><ul><li>veldig god utnyttelse av begrensede midler </li></ul><ul><li>ingen ventelister </li></ul><ul><li>lavere terskel for kjøp + mindre digital kassering </li></ul><ul><li>frykt for å kannibalisere ebok-salget </li></ul><ul><li>men: begrensninger trengs </li></ul><ul><li>vil folk eie boka uansett? </li></ul>
 11. 11. forretningsmodeller kombinasjon av de to kombinasjon av de to <ul><li>max antall paralelle utlån for bestsellere/nyheter </li></ul><ul><li>frontlist/backlist? </li></ul><ul><li>pris per utlån for alt annet </li></ul><ul><li>gir fleksibilitet og oversikt </li></ul><ul><li>mindre fare for påvirkning av salget </li></ul>
 12. 12. har ikke fasiten <ul><li>men det bør være lov å tenke nytt </li></ul><ul><li>vi bør forsøke forskjellige modeller i dag </li></ul><ul><li>historien har vist at det er klokt å spille på lag med teknologien </li></ul><ul><li>sitter kulturrådet med nøkkelen? </li></ul>
 13. 13. felles mål <ul><li>egentlig har vi alt å tjene på å samarbeide </li></ul><ul><li>vi bør få til løsninger som funker for de som konsumerer litteratur </li></ul><ul><li>vi bør få til løsninger som funker for de som produserer litteratur </li></ul><ul><li>sammen lager vi gode lesere - også digitalt </li></ul>
 14. 14. Takk
 15. 15. tv-innslag etter lanseringen

×