Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Carmencita Constantin - ISPE

588 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Carmencita Constantin - ISPE

 1. 1. Institutul de Studii şi Proiectări Energetice CONFERINŢA Focus on Renewable Energy 2012 Bucureşti 25 Aprilie 2012
 2. 2. Institutul de Studii şi Proiectări Energetice Dezvoltarea SRE vs. Ţinte UEDr. Ing. Carmencita Constantin, Director - Divizia Energie şi Mediu, ISPE
 3. 3. Cuprins Context actual Pachetul Energie - Schimbări Climatice Foaie de parcurs pentru trecerea la o economie competitivă cu emisii scăzute de dioxid de carbon până în 2050 – COM (2011) 112 final Perspectiva Energetică 2050 (Energy Roadmap 2050) – COM (2011) 885 final Prognoze privind dezvoltarea Sectorului Energetic în perioada 2011 – 2035 Concluzii
 4. 4. Context actual Începând cu 1 ianuarie 2007, Romania = SM European  conformarea la politicile şi strategiile UE:  Aprilie 2009: aprobarea pachetului Energie - Schimbări Climatice:  ţinta obligatorie reducere emisii gaze cu efect de seră: 20%  ţinta obligatorie creştere pondere surse regenerabile: 20%  ţinta creştere eficientă energetică: 20%  stocarea CO2 Ţinte reducere emisii GES 2020 – 20% 25 - 30%  Octombrie 2009: Consiliul European a stabilit un obiectiv de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră de 80-95% sub nivelul anului 1990 până în anul 2050. Roadmap 2050 - Foaie de parcurs pentru trecerea la o economie competitivă cu emisii reduse de CO2 până în 2050 GES cu 40 - 80% la nivel UE; Energy Roadmap 2050 80% in 2050.
 5. 5. Emisiile de gaze cu efect de seră 1990 vs.2010 (%) (elemente pentru ţinta de 20% reducere emisii CO2)Sursa: Romania National Inventory Submissions 2012 - UNFCCC
 6. 6. Ponderea consumului final din SRE în consumul final de energie 1990 vs.2010 (%) (elemente pentru ţinta de 20% pondere SRE) Sursa: INS – Balanţa Energetică şi Structura Utilajului Eneregetic - 1990; 2011
 7. 7. Creşterea eficienţei energetice ( = reducerea consumului de energie primară) 1990 vs.2010 (elemente pentru ţinta de 20% creştere eficienţă energetică)Consum final eneregtic pe sectoare (%) Consum final energetic - total (%) Sursa: INS – Balanţa Energetică şi Structura Utilajului Eneregetic – 1990; 2011 Conferinta - Focus on Renewable Energy 2012 – Bucuresti – 25 Aprilie 2012 Institutul de Studii şi Proiectări Energetice
 8. 8. Dezvoltarea sectorului energetic în perioada 2011 – 2035Pentru evaluarea consumului de energie electrică în perioada de 2011 – 2035s-au avut în vedere evoluţiile principalilor indicatori macroeconomici şidemografici:  produsul intern brut (PIB);  evoluţia demografică (populaţia totală).Scenariile de evoluţie macroeconomică elaborate: Un scenariu de bază Două scenarii pesimiste.Conferinta - Focus on Renewable Energy 2012 – Bucuresti – 25 Aprilie 2012 Institutul de Studii şi Proiectări Energetice
 9. 9. Necesarul de putere nouă în SEN în perioada 2011 – 2035 S-a determinat având în vedere următoarele aspecte:  Evoluţia puterii centralelor aflate în funcţiune în prezent ca urmare a retragerii din exploatare a grupurilor la atingerea duratei de viaţă normate, oprirea grupurilor pentru reabilitare – retehnolgizare etc.;  Evoluţia necesarului de consum de energie şi putere electrică în funcţie de previziunile de dezvoltare macro - economică şi demografică;  Modificarea în timp a nivelului diferitelor categorii de reduceri şi rezerve de puteri necesare pentru acoperirea în siguranţă a cererii de consum, în sensul reducerii acestora datorită creşterii ponderii grupurilor noi mai performante. într-un scenariu de referinţă pe întreaga perioadă un deficit (= necesar de putere nouă netă) de 13500 MW instalare de grupuri noi. Conferinta - Focus on Renewable Energy 2012 – Bucuresti – 25 Aprilie 2012 Institutul de Studii şi Proiectări Energetice
 10. 10. Varianta a de acoperire a necesarului de putere în scenariul de referinţă (%)Varianta a de dezvoltare presupune:• continuarea realizării de noi hidrocentrale;• realizarea programului nuclear (Grupurile 3 şi 4 de la Cernavodă);• dezvoltarea de capacităţi noi utilizând surse regenerabile de energie – vânt, biomasă, etc (conform PNAER);• utilizarea în continuare a cărbunelui (lignit) din ţară, în capacităţi modernizate şi noi cu performanţe ridicate;• import de gaze naturale/huila pentru centralele cu performanţe ridicate pentru închiderea balanţei• de putere şi energie. Conferinta - Focus on Renewable Energy 2012 – Bucuresti – 25 Aprilie 2012 Institutul de Studii şi Proiectări Energetice
 11. 11. Varianta b de acoperire a necesarului de putere în scenariul de referinţă (%)Varianta b de dezvoltare faţă de varianta a presupune:• realizarea unei noi centrale nuclearo-electrice;• import de gaze naturale/huilă pentru centralele cu performanţe ridicate pentru închiderea balanţei de putere şi energie. Conferinta - Focus on Renewable Energy 2012 – Bucuresti – 25 Aprilie 2012 Institutul de Studii şi Proiectări Energetice
 12. 12. Varianta c de acoperire a necesarului de putere în scenariul de referinţă (%)Varianta c de dezvoltare presupune:• ne-realizarea programului nuclear;• continuarea realizării de noi hidrocentrale;• dezvoltarea de capacităţi noi utilizând surse regenerabile de energie – vânt, biomasă, etc (conform PNAER);• utilizarea în continuare a cărbunelui (lignit) din ţară, în capacităţi modernizate şi noi cu performanţe ridicate;• import de gaze naturale /huilă pentru centralele cu performanţe ridicate pentru închiderea balanţei de putere şi energie.Conferinta - Focus on Renewable Energy 2012 – Bucuresti – 25 Aprilie 2012 Institutul de Studii şi Proiectări Energetice
 13. 13. Varianta d de acoperire a necesarului de putere în scenariul de referinţă (%)Varianta d de dezvoltare presupune:• continuarea realizării de noi hidrocentrale;• realizarea programului nuclear (Grupurile 3 şi 4 de la Cernavodă);• dezvoltarea masivă de capacităţi noi utilizând surse regenerabile de energie – vânt, biomasă, etc;• utilizarea în continuare a cărbunelui (lignit) din ţară, dar în capacităţi modernizate şi noi cu performanţe ridicate;• import de gaze naturale/huilă pentru centralele cu performanţe ridicate pentru închiderea balanţei de putere şi energie. Conferinta - Focus on Renewable Energy 2012 – Bucuresti – 25 Aprilie 2012 Institutul de Studii şi Proiectări Energetice
 14. 14. Emisiile de CO2 pentru diferitele variante de acoperire a necesarului de putereConferinta - Focus on Renewable Energy 2012 – Bucuresti – 25 Aprilie 2012 Institutul de Studii şi Proiectări Energetice
 15. 15. Estimări privind costurile de investiţii în variantele analizate (mld. Euro)Conferinta - Focus on Renewable Energy 2012 – Bucuresti – 25 Aprilie 2012 Institutul de Studii şi Proiectări Energetice
 16. 16. Concluzii - a  Varianta a este optimă atât din punct de vedere economic cât şi al nivelului emisiilor de CO2;  Varianta b este varianta care determină cele mai scăzute valori ale emisiilor de CO2;  Varianta c este varianta care determină cele mai reduse valori ale costurilor de investiții;  Varianta d (care presupune instalarea unor capacităţi de cca. 8400 MW în SRE până în anul 2035) este opțiunea cea mai defavorabilă atât din punct de vedere al emisiilor de CO2, cât și din punct de vedere al costurilor de investiții.Conferinta - Focus on Renewable Energy 2012 – Bucuresti – 25 Aprilie 2012 Institutul de Studii şi Proiectări Energetice
 17. 17. Concluzii – b1. Emisiile de GES al României după anul 1990 (cu cca 52%). criza economico-financiară EMISIILOR DE GES2. Redresarea economică nu se va realiza brusc nu va periclita atingerea ţintelor pentru 20203. Sunt necesare MĂSURI urgente pentru atingerea ţintelor post 2020 - Necesitatea completării legislaţiei naţionale CCS relevante cu reglementări specifice (de ex: SRE norme de amplasare pentru panourile PV,Politică unitară EE acordul de mediu, etc); - Colaborare la nivel instituţional / autorităţi. EU-ETS Conferinta - Focus on Renewable Energy 2012 – Bucuresti – 25 Aprilie 2012 Institutul de Studii şi Proiectări Energetice
 18. 18. Dr. Ing. Carmencita Constantin Director INSTITUTUL DE STUDII ŞI PROIECTĂRI ENERGETICE (ISPE) Vă mulţumesc Divizia Energie & Mediu B-dul Lacul Tei nr. 1-3, Bucureşti pentru atenţie! Telefon: 021 210.24.57 Fax: 021 210.24.57 E-mail: carmencita.constantin@ispe.ro www.ispe.roConferinta - Focus on Renewable Energy 2012 – Bucuresti – 25 Aprilie 2012 Institutul de Studii şi Proiectări Energetice

×