Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

congres podiumkunsten 2013 | Workshop creatief denken | Marijke Krabbenbos

395 views

Published on

Creativiteit schept kansen. Kansen om meer uit bestaande markten te halen. Of onverwachte markten aan te boren. Kansen voor nieuwe producten en diensten of effectievere communicatie. Creatief denken kan iedereen helpen om succesvol te innoveren. In deze workshop gaat Marijke Krabbenbos met jou aan de slag om je geest leniger te maken. Creativiteit is vaak gewoon een kwestie van anders kijken. www.congrespodiumkunsten.nl

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

congres podiumkunsten 2013 | Workshop creatief denken | Marijke Krabbenbos

 1. 1. MarijkeKrabbenbos27mei2013Congres PodiumkunstenCreatief denken over marketinginnoveren door anders te kijken
 2. 2. 2Agenda1. Welkom en kennismaking2. Inleiding brainstormen3. Opwarmoefeningen4. Aan de slag: wat zijn de vraagstukken?5. Aan de slag: ideeën verzinnen6. Aan de slag: creatieve denktechnieken7. 10 tips voor creatieve marketing8. Afsluiting
 3. 3. 3Agenda1. Welkom en kennismaking2. Inleiding brainstormen3. Opwarmoefeningen4. Aan de slag: wat zijn de vraagstukken?5. Aan de slag: ideeën verzinnen6. Aan de slag: creatieve denktechnieken7. 10 tips voor creatieve marketing8. Afsluiting
 4. 4. 4Even voorstellen: Marijke Krabbenbos• Sinds 2006 IdeaCompany• commerciele, creatieve geest• facilitator en trainer• theaterbezoeker (Arnhem, Groningen,Utrecht, Amsterdam)• ondernemer en crowdfunder
 5. 5. Enkele verwonderingen vooraf• Uit eten of theater• Laatste stoelen-alert• Dinsdagochtend-theater• Genres duidelijker• Posters aansprekender• Alleen gaan aantrekkelijker maken5
 6. 6. 6Agenda1. Welkom en kennismaking2. Inleiding brainstormen3. Opwarmoefeningen4. Aan de slag: wat zijn de vraagstukken?5. Aan de slag: ideeën verzinnen6. Aan de slag: creatieve denktechnieken7. 10 tips voor creatieve marketing8. Afsluiting
 7. 7. 7Inleiding brainstormenBrainstormen is een werkvorm omveel ideeën te genereren en dezevervolgens te ordenen en teverfijnen om er dan de beste uit tekunnen selecteren.
 8. 8. 8De ingrediënten van een brainstorm• een goede voorbereiding• een facilitator• een diverse groep mensen (specialisten,generalisten en frisse blikken)• concentratie• voldoende tijd• creatieve denktechniekenIedereen kan het leren!
 9. 9. 9De spelregels1. Alle ideeën mogen, niets is te gek2. Sta open voor alle ideeën3. Probeer mee te liften op de ideeën vaneen ander4. Schrijf elk idee op een briefje5. Beschrijf elk idee zo concreetmogelijk6. Schrijf duidelijk
 10. 10. maart ’0910
 11. 11. 11De logische denker …• denkt lineair van A naar B• werkt vanuit kennis en ervaring• heeft altijd een mening of oplossing• maakt gebruikt van denkpatronen• heeft voorkeur voor de bekende weg• is tevreden met één oplossing
 12. 12. 12De creatieve denker• doorbreekt hetvaste denkpatroon• ter aanvullingvan zijn logischedenken
 13. 13. 13Agenda1. Welkom en kennismaking2. Inleiding brainstormen3. Opwarmoefeningen4. Aan de slag: wat zijn de vraagstukken?5. Aan de slag: ideeën verzinnen6. Aan de slag: creatieve denktechnieken7. 10 tips voor creatieve marketing8. Afsluiting
 14. 14. 14BrainstormvaardighedenDe belangrijkste vaardigheden vaneen goede brainstormer zijn:• oordeel uitstellen• vlot associëren• verbeeldingskracht gebruiken• anders waarnemen• geen schaamte kennen
 15. 15. 15Agenda1. Welkom en kennismaking2. Inleiding brainstormen3. Opwarmoefeningen4. Aan de slag: wat zijn de vraagstukken?5. Aan de slag: ideeën verzinnen6. Aan de slag: creatieve denktechnieken7. 10 tips voor creatieve marketing8. Afsluiting
 16. 16. 16Waar zit u mee?
 17. 17. 17Agenda1. Welkom en kennismaking2. Inleiding brainstormen3. Opwarmoefeningen4. Aan de slag: wat zijn de vraagstukken?5. Aan de slag: ideeën verzinnen6. Aan de slag: creatieve denktechnieken7. 10 tips voor creatieve marketing8. Afsluiting
 18. 18. 18Instructies1. Maak subgroepen2. Bespreek met elkaar de startvraag enschrijf deze goed zichtbaar voor iedereenop een post-it3. Genereer minimaal 30 ideeën op post-itnotes• Schrijf individueel en in stilte• Eén concreet idee per post-it, schrijf duidelijk4. Lees ze voor aan elkaarwww.ideacompany.nl
 19. 19. 19Agenda1. Welkom en kennismaking2. Inleiding brainstormen3. Opwarmoefeningen4. Aan de slag: wat zijn de vraagstukken?5. Aan de slag: ideeën verzinnen6. Aan de slag: creatieve denktechnieken7. 10 tips voor creatieve marketing8. Afsluiting
 20. 20. 20Creatieve denktechnieken1. Afkijken bij anderen2. Verplaats je in een ander3. Stimulatie door toeval
 21. 21. 211. Afkijken bij anderenEen vergelijkbaar probleem is vast al eerderopgelost. Door te zoeken naar vergelijkbaresituaties kun je leren van anderen.1. Probeer een vergelijkbare situatie te vindenin een andere wereld voor je probleem2. Kijk wat je weet of kunt verzinnen over dievergelijkbare situatie3. Vertaal deze oplossingsrichting terug naarjullie probleem en kom tot nieuwe ideeënwww.ideacompany.nl
 22. 22. Voorbeeld dichtbij: de bioscopenWat doen bioscopen om dekaartverkoop te stimuleren?• segmentering: ladies night metgoodiebag• co-creatie: meezing musical• diversificatie in tijden: 50+voorstellingen op dinsdagochtend22
 23. 23. 232. Verplaats je in een anderDoor vanuit een ander persoon naar hetprobleem te kijken, kom je op andereoplossingsideeën.1. Neem een persoon in gedachten2. Bedenk hoe hij/zij jouw probleemzouden oplossen Bij mij kun je straks een kaartje trekkenmet een persoon erop.www.ideacompany.nl
 24. 24. 243. Stimulatie door toevalDoor het samenbrengen van dingen die nietsmee te maken hebben, dwing je je geest lenigen creatief te denken en kom je tot nieuweideeën.1. Pak een willekeurig voorwerp (of kies er een uiteen tijdschrift) en laat het voorwerp alsinspiratie dienen. Probeer een verband teleggen tussen je probleem en het voorwerp.2. Genereer nieuwe oplossingsideeën, die je weerop een post-it note schrijft. Bij mij kun je straks een voorwerp grabbelenwww.ideacompany.nl
 25. 25. 25Breng orde in de ideeën: Now How? WOW!Orden de ideeën in een matrix:
 26. 26. 26Agenda1. Welkom en kennismaking2. Inleiding brainstormen3. Opwarmoefeningen4. Aan de slag: wat zijn de vraagstukken?5. Aan de slag: ideeën verzinnen6. Aan de slag: creatieve denktechnieken7. 10 tips voor creatieve marketing8. Afsluiting
 27. 27. 10 tips voor creatieve marketing1. Oefen in de denkwijze: alles kan, alles mag!2. Probeer minder vaak “dat kan niet” te zeggen3. Sta zelf open voor nieuwe ideeën en inspiratie4. Lees eens een tijdschrift dat je nog nooit gelezen hebt metjouw vraagstuk in je achterhoofd5. Ga eens gestructureerd brainstormen met een divers team6. Verzin altijd meerdere oplossingen en ga dan pas kiezen7. Oefen je zelf in afkijken bij anderen8. Welke waardevolle extra’s kun je makkelijk bieden?9. Ga eens in gesprek met uw klanten10. Denk aan de boswandeling, innoveren roept weerstand op!27www.ideacompany.nl
 28. 28. MarijkeKrabbenbos27mei2013Dank voor uw aandachten veel succes!marijke@ideacompany.nl

×