Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

congres podiumkunsten 2013 | Gevend Nederland | Dick Molenaar

279 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

congres podiumkunsten 2013 | Gevend Nederland | Dick Molenaar

 1. 1. Geven aan CultuurC I J F E R S “ G E V E N I N N E D E R L A N D 2 0 1 3 ”C O N G R E S P O D I U M K U N S T E N 2 7 M E I 2 0 1 3A S S E NP RO F. D R . T H E O S C H U Y TCongres Podiumkunsten1
 2. 2. Nederland: cijfers 2011€ x miljoen In %Huishoudens 1.829 43Nalatenschappen 256 6Geldwervende fondsen 55 1Vermogensfondsen 239 6Bedrijven 1.378 32Goede Doelen Loterijen 498 12Totaal (= lage schatting) 4.255 100Congres Podiumkunsten2
 3. 3. Begunstigde Doelen 2011X millioneurosIn %Kerk en levensbeschouwing 806 19Sport en recreatie 702 17Internationale hulp 569 13Maatschappelijke en sociale doelen 525 12GezondheidNatuur, Milieu, Dierenbescherming486376119Cultuur 288 7Onderwijs en onderzoek 150 4Anders (niet gespecificeerd) 349 8Totaal ( = lage schatting) 4.252 100Congres Podiumkunsten3
 4. 4. Doelen 2011Congres Podiumkunsten4
 5. 5. Wie geven aan cultuur? Relatief weinig huishoudens geven geld aandoelen op het gebied van cultuur, slechts 9% De gemiddelde donatie onder donateurs aanculturele doelen en instellingen is €36 euro. 33% van de vermogende Nederlanders heeftin 2011 aan ‘cultuur’ gegeven, met eengemiddeld gegeven bedrag aan giften van€1467 Bedrijfsleven van 296 miljoen euro in 2009naar 124 miljoen euro in 2011.Congres Podiumkunsten5
 6. 6. Rangorde doelen gemiddeld periode 1995 – 2011 1. Kerk en levensbeschouwing 2. Sport en recreatie 3 en 4 Gezondheid /Internationale hulp 5. Maatschappelijke/ sociale doelen 6 en 7 Cultuur/ Milieu, natuurbehoud endierenbescherming 8. Onderwijs en onderzoekCongres Podiumkunsten6
 7. 7. Verklaringen Wat bepaalt de rangorde? Kerk: traditionele intermediair: ontzuiling,maar ouderen; kleinere groep die meer geeft Sport en recreatie: bedrijfsleven; lokaal MKB;massa is kassa Cultuur; effecten van de Geefwet? Wat maakt de dynamiek?Congres Podiumkunsten7
 8. 8. 8Financieringsbron van non-profitscountries fees Government funding PhilanthropyItaly 61 37 3Netherlands 39 59 2Spain 49 32 19UK 44 47 9France 36 58 7Germany 32 64 4Belgium 18 77 5Ireland 16 77 7Austria 44 50 6Finland 58 36 6Worldwide (34 countries) 53 34 12USA 57 31 13Congres Podiumkunsten
 9. 9. Dynamiek Diversificatie / draagvlakverbreding ;verzorgingsstaattherapie op drie niveau’s: Politiek en Beleid: fiscaal, Geefwet, crowdingin; niet over de schutting (substitutie) Culturele instellingen: organisatieverandering Bezoekers, donateurs (zie casus UniversiteitGroningen: 500 x 2000 = € 16 per maand)Congres Podiumkunsten9
 10. 10. Tot slot Non-profit sector gaat “filantropiseren” Gebruik van de cijfers en specials (o.a. overgeven door vermogenden) van Geven inNederland (www.geveninnederland) Aandacht voor OpleidingenBesturen van Filantropische Fondsen (voorvrijwillige bestuurders) PAO : Philanthropic Studies; gratiscolleges 3 en 10 sept. van 19.00 – 21.00 Dank voor uw aandacht; het woord is aan uCongres Podiumkunsten10

×