Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
OpenAIREplus Türkiye Masası’ndan  E-Bilim için Bilimsel Bilgiye    Açık Erişim Desteği    Dr. Burcu Keten Orta Do...
E-Bilim Nedir?İşbirliğine ve ağa dayalı, veri yoğun ve büyük ölçüde veri tarafından yönlendirilen bilim
E-Bilimin Temel Konuları Nelerdir?               •Veri yaşam döngüsü                  •Bili...
E-Bilim Neyi Gerektirir?  •Büyük veri setleri •Dağıtık hesaplama •Birlikte çalışabilirlik
Açık Erişim Nedir?  Bilimsel literatürün internet aracıyla finansal,   yasal ve teknik bariyerler olmaksızın, erişileb...
Açık Erişim Neden Önemlidir?    • Bilimsel bilgiyi özgürleştirir• Bilimsel iletişimi geniş platformlara taşır   • Ar...
Açık Erişim İçin Temel Yollar Nelerdir?       1)  Kişisel Arşivleme  • Makalenin kişisel web sitesine koyulması, ...
Kurumsal Arşiv Nedir?  Bir kurumun ürettiği bilimsel literatürün dijital ortama  toplandığı, saklandığı, indekslendiği,...
Açık Erişimin Kurumsal Yararları Nelerdir?  • Bilimsel faaliyet çıktılarını dünya ile paylaşılır  • Kurumun görünürlüğü...
Kurumsal Açık Erişimin Temel Unsurları Nelerdir?        • Kurumsal Tanımlama          • Bilimsel İçerik ...
Türkiye’de Açık Erişim Çalışmaları    • Proje Ortaklıkları     •OpenAIREplus
Açık Bilimsel Bilgi Dünyası’na Yol AçmaHazırlıkları: OpenAIREplus
OpenAIREDijital arşiv ağları aracılığıyla bilimsel yayınları veilişkilendirilmiş bilgiyi yöneten, katılımcı bir AvrupaBirl...
OpenAIRE Portalı     http://www.openaire.eu/14        OpenAIREplus Overview for NOADs
OpenAIRE Veritabanı15      OpenAIREplus Overview for NOADs
OpenAIRE Türkiye Sayfası16      OpenAIREplus Overview for NOADs
OpenAIREplusOpenAIREplus, OpenAIRE ile paralel bir projedir.Türkiye Projeye OpenAIREplus ile birlikte dahilolmuştur.
OpenAIREplusOpenAIRE  Sadece projelerle ilgili yayınlarıkapsarOpenAIREplus  Projeler ile yapılan yayınlarınyanında veri ...
OpenAIREplus41 ortak, 5 yeni katılımcı, 3 türdeş alanlıaraştırma topluluğu (EBI – biyoloji, DANS – sosyal bilimler, STCF/B...
OpenAIREplus ve TürkiyeTÜBİTAK (Fonların Sağlanması)İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (Resmi Proje Ortağı)ANKOS Açık Erişim...
Avrupa Komisyonu,Avrupa Araştırma Konseyi’nin açık erişimpolitikalarını desteklemekte,AB 7. Çerçeve Program başlığı altınd...
OpenAIREplusBu kapsamda Komisyon, 7. Çerçeve Program veAvrupa Araştırma Konseyi destekli makalelerintanımlanması,  sakla...
Avrupa Komisyonu, Ağustos 2008’den sonra, yedialanda imzalanan hibe anlaşmalarına eklediği özel39. Madde ile;7. Çerçeve Pr...
Açık Erişimle ile İlgili 39. Özel Madde:“sağlık”, “enerji” “çevre” (iklim değişiklikleri dahil),“bilgi ve iletişim teknolo...
Madde II.30.4’e göre hibeden yararlananlar:Bilimsel yayın olarak kabul edilmiş bir araştırmamakalesinin yayımlanmış ya da ...
OpenAIREplus’ın Amaçları - 1DRIVER altyapısı tarafından dizinlenmiş OpenAIREveritabanını genişletmek.OpenAIREplus portalı ...
OpenAIREplus’ın Amaçları - 2Bilimsel bilgiye erişim için Yayınları, Verisetlerini veProjeleri bütünleşik hale getiren katı...
OpenAIREplus - İstatistiklerAçık erişimli yayın sayısı (yeşil yol ya da altın yol) -9474Hala ambargolu olan yayın sayısı -...
Araştırma çıktılarına açık erişim,Avrupa Birliği’nin AR-GE faaliyetlerine yatırımlarınınetkisini artırırEmek ve zaman kayb...
Ulusal Yardım Masalarının Rolü   Çalışma Paketi 2 kapsamında : Farkındalık yaratma   ve yaygınlaştırma   Çalışma Pak...
Ulusal Yardım Masalarının Rolüİşbirliği ağını güçlendirmek ve genişletmekKurumsal arşivlemeyi teşvik etmek!!Eğitimler ve d...
Ulusal Yardım Masası Çalışmaları -1  ANKOS Açık Erişim ve Kurumsal Arşivler (AEKA) Çalışma  Grubu ile işbirliğiGrubun am...
Ulusal Yardım Masası Çalışmaları - 2  Toplantı ve sunumlar• Kütüphane Haftası, “OpenAIREplus Sunumu” 25 Mart 2012 İstanbu...
Ulusal Yardım Masasının Çalışmaları - 3  Çalıştaylar• Hacettepe Üniversitesi 3. Uluslararası Değişen Dünyada Bilgi  Yöne...
Türkiye’nin Proje BeklentileriTürkiye’nin fon destekli proje çıktılarının Avrupa Birliğive Dünya ile paylaşılacağı katılım...
Unutmayalım…...Modern bilimin bilginin serbestçe dolaşımına gereksinimi var ...Ulusal sınırların, disiplinlerin ve bilimse...
Ulusal Açık Erişim Haftası, 8-9 Kasım, Ankara
Burcu Keten bketen@metu.edu.tr
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

OpenAIREplus Türkiye Masası’ndan E-Bilim için Bilimsel Bilgiye Açık Erişim Desteği

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

OpenAIREplus Türkiye Masası’ndan E-Bilim için Bilimsel Bilgiye Açık Erişim Desteği

 1. 1. OpenAIREplus Türkiye Masası’ndan E-Bilim için Bilimsel Bilgiye Açık Erişim Desteği Dr. Burcu Keten Orta Doğu Teknik Üniversitesi 07 Kasım 2012, Inet-tr’12 Anadolu Üniversitesi
 2. 2. E-Bilim Nedir?İşbirliğine ve ağa dayalı, veri yoğun ve büyük ölçüde veri tarafından yönlendirilen bilim
 3. 3. E-Bilimin Temel Konuları Nelerdir? •Veri yaşam döngüsü •Bilimsel iletişimDr. Tony Hey, Microsoft Başkan Yardımcısı, şirketin araştırmaları hızlandırmak, eğitimi geliştirmek veyenilikleri beslemek için üniversite ve araştırma kuruluşlarıyla ortak çalışmalar yürütmesinden sorumludur.
 4. 4. E-Bilim Neyi Gerektirir? •Büyük veri setleri •Dağıtık hesaplama •Birlikte çalışabilirlik
 5. 5. Açık Erişim Nedir? Bilimsel literatürün internet aracıyla finansal, yasal ve teknik bariyerler olmaksızın, erişilebilir, okunabilir, kaydedilebilir, kopyalanabilir, yazdırılabilir, taranabilir, tam metne bağlantı verilebilir, yazılıma veri olarak aktarılabilir ve her türlü yasal amaç için kullanılabilir biçimde kamuya ücretsiz açık olması2001 Budapeşte Açık Erişim İnisiyatifi
 6. 6. Açık Erişim Neden Önemlidir? • Bilimsel bilgiyi özgürleştirir• Bilimsel iletişimi geniş platformlara taşır • Araştırmanın etkisini arttırır• Disiplinlerarası etkileşimi ve işbirliğinin destekler
 7. 7. Açık Erişim İçin Temel Yollar Nelerdir? 1) Kişisel Arşivleme • Makalenin kişisel web sitesine koyulması, blog, üniversite web sitesi • Kurumsal AE Arşivi veya tematik arşiv Yeşil Yol (Green OA Self Archiving) 2) Açık Erişimli Dergiler Altın Yol (Gold OA Publishing)
 8. 8. Kurumsal Arşiv Nedir? Bir kurumun ürettiği bilimsel literatürün dijital ortama toplandığı, saklandığı, indekslendiği, korunduğu ve dağıtımının sağlandığı hizmetler dizisini içeren veritabanıdırANKOS AEKA (İlkay Holt), Kurumsal Arşiv Yaratma, ANKOS 6. Yıllık Toplantısı
 9. 9. Açık Erişimin Kurumsal Yararları Nelerdir? • Bilimsel faaliyet çıktılarını dünya ile paylaşılır • Kurumun görünürlüğünü ve tanınırlığını artırır • İşbirliğini ve disiplinlerarası çalışmaları destekler• Araştırma ve eğitimi destekler, performans ölçümünü kolaylaştırır • Uzun süreli koruma sağlar
 10. 10. Kurumsal Açık Erişimin Temel Unsurları Nelerdir? • Kurumsal Tanımlama • Bilimsel İçerik • Sürekli Büyüme ve Kalıcılık • Karşılıklı işleyebilirlik (Interoperability)
 11. 11. Türkiye’de Açık Erişim Çalışmaları • Proje Ortaklıkları •OpenAIREplus
 12. 12. Açık Bilimsel Bilgi Dünyası’na Yol AçmaHazırlıkları: OpenAIREplus
 13. 13. OpenAIREDijital arşiv ağları aracılığıyla bilimsel yayınları veilişkilendirilmiş bilgiyi yöneten, katılımcı bir AvrupaBirliği Açık Erişim altyapısıdır7ÇP Açık Erişim yayınlarını harmanlar ve indekslerİlişkili verilerin alt kümelerini ve diğer içeriksel bilgiyiharmanlar, geliştirilmiş yayınları göstermek içinçapraz linkleme yaparOpenAIRE portalı, depolama ve erişim; kılavuzhazırlama ve yardım masası gibi hizmetler sağlarOpenAIRE çalıştay serileri düzenler ve açık erişim ileilgili raporlar yayınlar
 14. 14. OpenAIRE Portalı http://www.openaire.eu/14 OpenAIREplus Overview for NOADs
 15. 15. OpenAIRE Veritabanı15 OpenAIREplus Overview for NOADs
 16. 16. OpenAIRE Türkiye Sayfası16 OpenAIREplus Overview for NOADs
 17. 17. OpenAIREplusOpenAIREplus, OpenAIRE ile paralel bir projedir.Türkiye Projeye OpenAIREplus ile birlikte dahilolmuştur.
 18. 18. OpenAIREplusOpenAIRE  Sadece projelerle ilgili yayınlarıkapsarOpenAIREplus  Projeler ile yapılan yayınlarınyanında veri setlerini de kapsar
 19. 19. OpenAIREplus41 ortak, 5 yeni katılımcı, 3 türdeş alanlıaraştırma topluluğu (EBI – biyoloji, DANS – sosyal bilimler, STCF/BADC – iklim)
 20. 20. OpenAIREplus ve TürkiyeTÜBİTAK (Fonların Sağlanması)İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (Resmi Proje Ortağı)ANKOS Açık Erişim ve Kurumsal Arşivler (DSpace YazılımıAltyapısında Kurumsal Arşiv Kurulum Desteği)
 21. 21. Avrupa Komisyonu,Avrupa Araştırma Konseyi’nin açık erişimpolitikalarını desteklemekte,AB 7. Çerçeve Program başlığı altında desteklediğiaraştırma ve projelerin sonuçlarının dünyadaki tümaraştırmacılara yol göstermesini hedeflemektedir.
 22. 22. OpenAIREplusBu kapsamda Komisyon, 7. Çerçeve Program veAvrupa Araştırma Konseyi destekli makalelerintanımlanması, saklanması, erişimi vegörüntülenmesi için elektronik bir arayüz vedestek mekanizması kurarak geliştirmeyiplanlamıştır.
 23. 23. Avrupa Komisyonu, Ağustos 2008’den sonra, yedialanda imzalanan hibe anlaşmalarına eklediği özel39. Madde ile;7. Çerçeve Program kapsamında hazırlananaraştırma makalelerinin elektronik kopyalarınınkurumsal veya tematik bir dijital arşivdesaklanmasını istemektedir.
 24. 24. Açık Erişimle ile İlgili 39. Özel Madde:“sağlık”, “enerji” “çevre” (iklim değişiklikleri dahil),“bilgi ve iletişim teknolojileri” (bilişsel sistemler,etkileşim, robotik) ve “sosyo-ekonomik bilimler vebeşeri bilimler” alanındaki tematik konu başlıkları ile“araştırma altyapıları” ve “toplum bilim” başlıklıuygulama alanlarını kapsamaktadır.1.084 proje bu kapsamdadır(http://www.openaire.eu/en/component/openaire/stats/default/393, 06.11.2012)
 25. 25. Madde II.30.4’e göre hibeden yararlananlar:Bilimsel yayın olarak kabul edilmiş bir araştırmamakalesinin yayımlanmış ya da yayıma hazır son halininelektronik bir kopyasını yayımlama sırasında kurumsalveya tematik bir dijital arşivde saklanmasını sağlamalı,Bu elektronik kopyanın herkes tarafından erişilebilirolması için gerekli çabayı göstermelidir.Eğer çalışma açık erişimli olarak yayımlanmışsa [6 veya12 ay içerisinde] yayıncı tarafından ücretsiz olarakerişime açılmalıdır.
 26. 26. OpenAIREplus’ın Amaçları - 1DRIVER altyapısı tarafından dizinlenmiş OpenAIREveritabanını genişletmek.OpenAIREplus portalı üzerinden içeriği; taranmaya,görüntülenmeye ve istatistik almaya açarak StandartProtokoller aracılığıyla, üçüncü-parti uygulamalara vehizmet sağlayıcılara sunmak.
 27. 27. OpenAIREplus’ın Amaçları - 2Bilimsel bilgiye erişim için Yayınları, Verisetlerini veProjeleri bütünleşik hale getiren katılımcı bir Açık Erişimaltyapısı geliştirmek.OpenAIRE arşiv ağlarını, tematik arşivler ve verisetiarşivleriyle zenginleştirerek genişletmek.
 28. 28. OpenAIREplus - İstatistiklerAçık erişimli yayın sayısı (yeşil yol ya da altın yol) -9474Hala ambargolu olan yayın sayısı - 17535
 29. 29. Araştırma çıktılarına açık erişim,Avrupa Birliği’nin AR-GE faaliyetlerine yatırımlarınınetkisini artırırEmek ve zaman kaybının önüne geçerZenginleştirilebilir araştırmaların ön plana çıkmasınısağlarKüçük ve orta ölçekli işletmelerin ve girişimcilerinticarileşme ve yenilenme faaliyetlerinde araştırmaverilerine hızlı bir şekilde ulaşmalarına imkan tanır
 30. 30. Ulusal Yardım Masalarının Rolü Çalışma Paketi 2 kapsamında : Farkındalık yaratma ve yaygınlaştırma Çalışma Paketi 4 kapsamında : Destek hizmetleri sunma30 OpenAIREplus Overview for NOADs
 31. 31. Ulusal Yardım Masalarının Rolüİşbirliği ağını güçlendirmek ve genişletmekKurumsal arşivlemeyi teşvik etmek!!Eğitimler ve desteğe katılımı teşvik etmekAçık erişim ve bağlantılı veri için yerel savunucularbulmakAraştırmacılar arasında geniş bir bilgi ve geribildirimağı oluşturmakAçık erişim çalışmalarını toplumsal bir hareketedönüştürmek
 32. 32. Ulusal Yardım Masası Çalışmaları -1 ANKOS Açık Erişim ve Kurumsal Arşivler (AEKA) Çalışma Grubu ile işbirliğiGrubun amaçları:• Türkiye’de açık erişim oluşturma sürecine yönelik çeşitli düzeydeki girişimlere temel oluşturmak, destek olmak• Dünya’da ve Türkiyede AEKA konusunda yapılan çalışmalara ilişkin üye kurumları bilgilendirmek• Açık erişimi kendi kurumları içerisinde yayma ve uygulama fırsatları oluşturmak• Kurumların kendi arşivlerini oluşturmaları için yöntem göstermekWeb sayfası: http://acikerisim.ankos.gen.tr/
 33. 33. Ulusal Yardım Masası Çalışmaları - 2 Toplantı ve sunumlar• Kütüphane Haftası, “OpenAIREplus Sunumu” 25 Mart 2012 İstanbul Kadir Has Üniversitesi, 26 Mart 2012 Ankara Milli Kütüphane• Elazığ Fırat Üniversitesi ANKOS 12. Yıllık Toplantısı “AEKA ve OpenAIREplus Projesi Sunumu” 28 Nisan 2012• Batman Üniversitesi ÜNAK Yıllık Toplantısı “Bilimsel Bilgiye Erişim İçin Açık Erişimli ve Katılımcı Bir Altyapı: OpenAIREplus Sunumu” 5 Ekim 2012• Ulusal Açık Erişim Haftası Faaliyetleri, İstanbul Koç Üniversitesi “Açık Erişim ve OpenAIREplus” başlıklı sunum 18 Ekim 2012• Açık Erişim Paneli, Marmara Üniversitesi,“Bilimsel Akademik Çalışmalarınızın ve Projelerinizin Etkisini Arttırın: Açık Erişim” başlıklı sunum 2 Kasım 2012
 34. 34. Ulusal Yardım Masasının Çalışmaları - 3 Çalıştaylar• Hacettepe Üniversitesi 3. Uluslararası Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu “Açık Erişim Arşivi Oluşturma Süreci: Problemler ve Çözüm Önerileri” Sunumu ve Çalıştayı, 19-21 Eylül 2012• Ulusal Açık Erişim Çalıştayı “Açık Erişim Arşivi Oluşturma Süreci: Problemler ve Çözüm Önerileri” Sunumu ve Çalıştayı, 8-9 Kasım 2012• Ulusal Açık Erişim Çalıştayı “DSpace Kurumsal Arşiv Sisteminin Kurulması ve Uygulanması”, 8-9 Kasım 2012
 35. 35. Türkiye’nin Proje BeklentileriTürkiye’nin fon destekli proje çıktılarının Avrupa Birliğive Dünya ile paylaşılacağı katılımcı, açık erişimli biraltyapı kurmakVeriseti kavramını uygulamaya geçirmek ve uygunmetadata ve toplama stratejileriyle bir e-altyapı kurmakTürkiye’de DRIVER’a uyumlu altyapıya sahip kurumsalarşivlerin kurulmasına destek sağlamak
 36. 36. Unutmayalım…...Modern bilimin bilginin serbestçe dolaşımına gereksinimi var ...Ulusal sınırların, disiplinlerin ve bilimsel toplulukların ötesinde açık bir e-altyapı içinde...Neelie Kroes (European Commission, 2012)
 37. 37. Ulusal Açık Erişim Haftası, 8-9 Kasım, Ankara
 38. 38. Burcu Keten bketen@metu.edu.tr

×