Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Měření otoakustických emisí

1,000 views

Published on

Nemocnice Na Bulovce provádí včasnou diagnostiku vad sluchu u všech novorozenců a kojenců

V Nemocnici Na Bulovce se provádí u každého novorozence diagnostika sluchu (screening sluchových vad). Vyšetření provádí speciálně vyškolení lékaři. „Díky včasné diagnostice sluchových vad už v novorozeneckém či kojeneckém věku se totiž může začít co nejdříve s rehabilitací sluchu, která tak zlepší psychomotorický vývoj dítěte, zvýší jeho komunikační možnosti a umožní rozvoj řeči,” říká MUDr. Magdalena Kantová, která se spolu s MUDr. Evou Vitáskovou na screening sluchových vad specializují a o této problematice také přednáší.

Za pravdu lékařkám dávají i statistiky. „V České republice se udává četnost výskytu sluchových vad u novorozenců v rozmezí 6 až 12 z tisíce,” doplňuje MUDr. Vitásková.
Screening sluchových vad u dětí podporuje i primář oddělení ORL Nemocnice Na Bulovce MUDr. Tomáš Podlešák: “K normálnímu rozvoji řeči je nezbytný sluch. Neslyšící dítě se navíc nemůže naučit ani číst a psát. Jen málo lidí si uvědomuje, jak nezbytný je sluch a řeč k zařazení do společnosti. Bez sluchu a možnosti komunikace s lidmi se může člověk snadno ocitnout v sociální izolaci.”

Samotná diagnostika se provádí přístrojem na měření otoakustických emisí. Tato metoda je časově nenáročná a výsledky ve smyslu záchytu možných sluchových vad u novorozenců jsou velice uspokojivé. Dítě se při ní vyšetřuje na novorozeneckém oddělení mezi 2. a 5. dnem pobytu, většinou po kojení ve spánku v tiché místnosti, aby bylo klidné a šlo dobře vyšetřit. Do ucha se mu vloží malá sonda, která vysílá zvuky a zároveň zaznamenává tzv. emise - zvukem ze sondy evokované (vzniklé) „odpovědi“ zevních vláskových buněk hlemýždě (vnitřního ucha). Přístroj ke screeningu vad sluchu stojí zhruba 130 tisíc korun, výkony u dětí jsou hrazeny pojišťovnou.

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Měření otoakustických emisí

 1. 1. VYUŽITÍ OTOAKUSTICKÝCHVYUŽITÍ OTOAKUSTICKÝCH EMISÍ v PRAXI ORL odděleníEMISÍ v PRAXI ORL oddělení NNBNNB MUDr.Vitásková E., MUDr. Kantová M.
 2. 2. CO TO JE MĚŘENÍ OTOAKUSTICKÝCH EMISÍ?CO TO JE MĚŘENÍ OTOAKUSTICKÝCH EMISÍ?  Metoda vyšetření sluchu, která patří mezi objektivní vyšetřovací metody - nevyžaduje spolupráci pacienta  Toto vyšetření je nebolestivé, neinvazivní, trvá relativně krátký čas  Otoakustické emise jsou přítomné již 24 hod po porodu  Nejčastěji se využívá jako screeningové vyšetření sluchu novorozenců
 3. 3. CO TO JE MĚŘENÍCO TO JE MĚŘENÍ OTOAKUSTICKÝCH EMISÍ?OTOAKUSTICKÝCH EMISÍ? Zjištuje se výbavnost emisí - - tj. správná funkce vnějších vláskových buněk vnitřního ucha - za předpokladu fyziologických poměrů ve středním uchu a zvukovodu
 4. 4. CO TO JSOU OTOAKUSTICKÉ EMISE?CO TO JSOU OTOAKUSTICKÉ EMISE?  Emise byly objeveny prof. Kempem v r. 1978 -zevní vláskové buňky vnitřního ucha reagují na podráždění zvukovou vlnou kontrakcí a tím zesilují její účinek - zároveň energie jejich stahu vyvolá zpětnou reakci, kterou můžeme vysoce citlivým mikrofonem registrovat ve zvukovodu – - tzv. Kempova echa = otoakustické emise
 5. 5. Rozlišují se 2 hlavní kategorie OAE:Rozlišují se 2 hlavní kategorie OAE: SPONTÁNNÍ ( SOAE- spontánní otoakustické emise)- tvořeny spontánně, vznikají bez jakékoliv stimulace EVOKOVANÉ ( EOAE- evokované otoakustické emise) - tvořeny jako odpověď na zvukový podnět - TEOAE - transientní otoakustické emise - tento typ využíváme v naší klinické praxi - DPOAE - distorzní produkt otoakustických emisí
 6. 6. JAK MĚŘÍME OAE?JAK MĚŘÍME OAE? - mikrofonní sondou zavedenou do vnějšího zvukovodu vytvoříme klik, kterým podráždíme zevní vláskové buňky a zároveň registrujeme toutéž sondou jejich odpověd - otoakustické emise - přístroj automaticky vyhodnocuje tyto odpovědi čili výbavnost otoakustických emisí
 7. 7. Otoakustické emise jsouOtoakustické emise jsou výbavné:výbavné: - vnější vláskové bb. hlemýždě pracují správně - lze tedy předpokládat normální sluch, při správné funkci středního ucha, sluchového nervu a souvisejících oblastí CNS
 8. 8. Otoakustické emise nejsouOtoakustické emise nejsou výbavné:výbavné: - existence kochleární sluchové vady - falešně negativní výsledek měření - emise jsou pohlceny poruchou v převodním systému středního ucha nebo zvukovodu - neklid dítěte, nedostatečně tiché testovací prostředí - nesprávná technika měření
 9. 9. NEJČASTĚJŠÍ INDIKACE KNEJČASTĚJŠÍ INDIKACE K VYŠETŘENÍ OAE:VYŠETŘENÍ OAE: 1. Nejčastěji při vyšetření sluchu novorozenců - v ČR se provádí screeningové vyšetření rizikových novorozenců 2. Při podezření na sluchovou vadu u malého dítěte – (doporučení od dětského lékaře či logopeda)
 10. 10. Rizikoví novorozenci = novorozenci, u kterýchRizikoví novorozenci = novorozenci, u kterých předpokládáme sluchovou vadupředpokládáme sluchovou vadu Z hlediska možného výskytu sluch. vady rozlišujeme: 1. Rizika prenatální: výskyt dědičné sluch. vady v rodině, infekční onem. matky v těhotenství (zarděnky, spalničky, viróza, toxoplasmóza, syfilis), podávání ototoxických léků v době těhotenství, inkompabilita Rh-ABO, atd 2.Rizika perinatální: nezralost novorozence, porodní hmotnost pod 1500 g, těžký porod (krvácení do vnitřního ucha či mozkových center), asfyxie, hypoxie dítěte delší než 5 min, atd. 3.Rizika postnatální: UPV delší než 4 dny, těžká novoroz. žloutenka, těžká infekce ( meningitidy), podání ototoxických léků, úraz hlavy, atd.
 11. 11. DALŠÍ INDIKACE K VYŠETŘENÍDALŠÍ INDIKACE K VYŠETŘENÍ OAE:OAE: Při léčbě ototoxickými léky (aminoglykosidy, chemoterapeutika, k. acetylsalicylová, diuretika, chinin, atd) Při vyšetřování poruch sluchu způsobených hlukem Při vyšetřování simulace Při diagnostice a sledování léčby neurinomu n. VIII
 12. 12. MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJMĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ  Používáme přístroj Echo Screen Plus - Přenosný přístroj s plně automatickým vyhodnocením výsledků - Využíváme jej k měření: 1.TEOAE ( transientní otoakustické emise) 2.ABR /BERA (kmenové evok. sluchové odpovědi)
 13. 13. ZPŮSOB VYŠETŘENÍ:ZPŮSOB VYŠETŘENÍ:  měříme v tiché místnosti  vyšetřovaný musí být v klidu, děti nejlépe při spánku  volný zvukovod - (ne ušní maz, plodová voda)  správná funkce středního ucha - ( ne zánět středního ucha či katar, apod.)  správná technika měření- (čistá sonda, správné zavedení sondy, apod.)
 14. 14. Postup při vyšetřování :Postup při vyšetřování :
 15. 15.  V České republice se screeningové vyšetření sluchu pomocí otoakustických emisí zatím provádí u narozených dětí jen na základě doporučení metodickým pokynem  Celoplošné screeningové vyšetření u všech novorozenců se provádí v téměř všech státech USA, v Rakousku, Německu, ve Švýcarsku,v Belgii, v Nizozemí, VB, v Itálii, v Lucembursku, v Polsku, na Slovensku, v Chorvatsku
 16. 16. - Podle statistik se na 1000 novorozených dětí narodí 1-2 děti s poruchou sluchu ( z toho přibližně ½ s velmi těžkým defektem sluchu) - Při provádění screeningu jen u rizikových novorozenců není zjištěno přes 50 % všech sluchových vad - Proto jsou snahy zavést povinný celoplošný screening i v ČR - V Nemocnici Na Bulovce se screening provádí u všech novorozenců
 17. 17. ZÁVĚRZÁVĚR - Dítě s podezřením na sluchovou vadu by mělo být vyšetřeno do 6 měsíců věku - Při zjištění středně těžké a těžké sluchové vady by měla být co nejdříve zahájena korekce vady sluchadly, u těžších vad zavedení kochleárního implantátu
 18. 18. ZÁVĚRZÁVĚR - Včasná diagnóza poruchy sluchu je velmi důležitá pro celkový rozvoj dítěte – hl. pro rozvoj řeči - Usilujeme o zavedení povinného celoplošného screeningu vyšetření sluchu všech novorozenců pomocí OAE
 19. 19. Děkuji za pozornostDěkuji za pozornost

×