Tosol

2,455 views

Published on

vb

Published in: Education
1 Comment
1 Like
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
2,455
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
32
Actions
Shares
0
Downloads
37
Comments
1
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Tosol

 1. 1. НИЙСЛЭЛИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ДАРГА Д.БАТТУЛГА ТАНАА МОЦГОЛ УЛС НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА 15160 Упааибаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, Их эзэн Чингис хааны нэрэмжит талбай 7, Утас: 32-71-99 Факс: (976-11) 32-43-31, }1Нр://«л/Ц/.и1аапЬаа1аг.тп ганаи ______ 1 -ны Лг! Концесс олгох гэрээ байгуулах зөвшөөрөл хүсэх тухай Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын 2010 оны 6/55 дугаар тогтоолоор “Орон нутгийн өмчийн концессын зүйлийн жагсаалт”-д батлагдсан Нийслэлийн дүүргүүдэд сургууль, цэцэрлэгийн барилга барих төслийг хэрэгжүүлэхээр баталсан. Нийслэлийн Засаг даргын 2013 оны А/341 дүгээр захирамжаар байгуулагдсан уралдаант шалгаруулалтын комисс нь Налайх дүүргийн 5 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт 640 хүүхдийн сургууль барих төслийг “Магнус капитал” ХХК-тай Конце(?сын гэрээ байгуулан хэрэгжүүлэхээр гэрээ байгуулах дүгнэлтийг гэрээний төслийн хамт хүргүүлсэнийг судпан үзэж Концессын тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.3-т заасны дагуу Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралд хүргүүлж байна. Иймд Концессын тухай хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 19.3-т заасны дагуу Концесс эзэмшигчтэй гэрээ байгуулах зөвшөөрлийг олгоно уу. 1 дүгээр хавсралт: Гэрээ байгуулах дүгнэлт, 1 хуудастай 2 дугаар хавсралт: Налайх дүүргийн 5 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт 640 хүүхдийн сургууль барих гэрээний төсөл, 25 хуудастай НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ БӨГӨӨД УЛААНБААТ/ ХОТЫН ЗАХИРАГЧ
 2. 2. НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ Э.БАТ-ҮҮЛ ТАНАА Концесс олгох уралдаант шалгаруулалтын комиссын дүгнэлт хүргүүлэх тухай Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын 2010 оны 6/55 дугаар тогтоолоор “Орон нутгийн өмчийн концессын зүйлийн жагсаалт”-д батлагдсан Нийслэлийн дүүргүүдэд сургууль, цэцэрлэгийн барилга барих төслийн хүрээнд Налайх дүүргийн 5 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт 640 хүүхдийн сургууль барих төслийг “Магнус капитал” ХХК-тай Концессын гэрээ байгуулан гүйцэтгүүлэхээр гэрээ байгуулах дүгнэлтийг гэрээний төслийн хамт хүргүүлж байна. Иймд бидний дүгнэлтийг судлан үзэж Концессын тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.3-т заасны дагуу ажлын таван өдөрт багтаан Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралд хүргүүлэн шийдвэрлүүлж өгөхийг хүсье. 1 дүгээр хавсралт: Гэрээ байгуулах дүгнэлт, 1 хуудастай 2 дугаар хавсралт: Налайх дүүргийн 5 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт 640 хүүхдийн сургууль барих гэрээний төсөл, хавсралт 25 хуудастай САНХҮҮ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН ОРЛОГЧ, КОНЦЕСС ОЛГОХ УРАЛДААНТ ШАЛГАРУУЛАЛТЫН КОМИССЫН ДАРГА Н.БАТАА
 3. 3. КОНЦЕССЫН ГЭРЭЭ БАЙГУУЛАХ ДҮГНЭЛТ 2014.04.25 1 Концессын зүйлийн нэр Налайх дүүргийн 5-р хороонд 640 хүүхдийн сургууль барих 2 Концессын зүйлийн төрөл Зураг төсөл боловсруулах-барих- шилжүүлэх 3 Хамгийн сайн харилцан тохиролцсон оролцогч “Магнус капитал” ХХК 3.1 Нэр А.Эрдэнэбат 3.2 Хаяг БГД-ийн 1-р хороо, Энгельсийн гудамж, өөрийн байранд 4 Уралдаант шалгаруулалтаар авсан оноо 66,8 5 Төслийн хөрөнгө оруулалтын хэмжээ 4 075 000 000 /дөрвөн тэрбум далан таван сая/ төгрөг 6 Гүйцэтгэх ажил, үйлчилгээ Налайх дүүргийн 5-р хороонд концесс эзэмшигч өөрийн болон өөрийн боломжоор олж авсан хөрөнгөөр 640 хүүхдийн сургуулийг зургийн даалгаврын дагуу зам, талбай, инженерийн байгууламжийн хамт барьж, ашиглалтад оруулан Нийслэлийн өмчид шилжүүлнэ. 7 Концессын гэрээнд гарын үсэг зурахаар төлөвлөсөн огноо ( он сар) 2014 оны 4 дүгээр сар 8 Бусад Комиссын дарга: Комиссын гишүүд: Комиссын нарийн бичгийн дарга: Б.Мөнхзул О ^ ' Н.Батаа Ц.Энхцэнгэл ' ^Баярбаатар ^М.Отгонбаяр ^Ц.Оряжбагана .Төмөрбаатар Э.Тэмүүлин Т Д.Ганбат
 4. 4. Төсөл НИЙСЛЭЛИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ Концесс олгох гэрээ байгуулах зөвшөөрөл олгох тухай Концессын тухай хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 19.3, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2010 оны 6/55 дугаар тогтоол, Нийслэлийн Засаг даргын 2013 оны А/341 дүгээр захирамжаар байгуулагдсан Концесс эзэмшигчийг сонгон шалгаруулах уралдаант шалгаруулалтын комиссын Концессын гэрээ байгуулах дүгнэлтийг тус тус үндэслэн Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдээс ТОГТООХ нь: 1. Налайх дүүргийн 5 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт 640 хүүхдийн сургууль барих төслийг хэрэгжүүлэхээр “Магнус капитал” ХХК-тай концессын гэрээ байгуулахыг Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагч /Э.Бат-Үүл/-д зөвшөөрсүгэй. 2. Налайх дүүргийн 5 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт 640 хүүхдийн сургууль барих төслийг Концессын гэрээнд заасан хугацаанд хэрэгжүүлэн ажиллахыг Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагч /Э.Бат-Үүл/-д даалгасугай. ДАРГА Д.БАТТУЛГА
 5. 5. НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН 5 ДУГААР ХОРООНД БАРИХ 640 ХҮҮХДИЙН СУРГУУЛЬ БАРИХ ТӨСӨЛД ОРОЛЦОХ САНАЛ ИРҮҮЛСЭН “МАГНУС КАПИТАЛ” ХХК-ИЙН ТАНИЛЦУУЛГА Концессын зуйлийн нэр: Налайх дүүргийн 5-р хорооонд барих сургууль Кониессын зуйлийн терөл: “Зурагтөсөл боловсруулах-барих-шилжүүлэх" Төслийн ажлын зорилго: Сургуулийн насны хүүхдийн тоо өсөж байгаатай холбогдуулан сурагчдын суудлын тоог нэмэгдүүлэх зорилгоор шинээр сургуулийн барилга байгууламж барих төсөл юм. Төслөөр хийгдэх ажлууд: Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2010 оны 6/55 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Орон нутгийн өмчийн концессын зүйлийн жагсаалт”-д тусгагдсан “Нийслэлийн дүүргүүдэд барих сургууль, цэцэрлэг” төслийн хүрээнд Налайх дүүргийн 5-р хороонд 640 хүүхдийн сургууль барьж гэрээнд заасны дагуу хүлээлгэн өгөх. Төслийн явц: Нийслэлд хэрэгжүүлэх “Орон нутгийн өмчийн концессын зүйлийн жагсаалт” дахь Нийслэлийн дүүргүүдэд барих сургууль, цэцэрлэгийн төслүүдээс 2 удаа зарлагдсан боловч оролцох санал ирээгүй Налайх дүүргийн 5 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт 640 хүүхдийн сургууль барих төсөл нь Концессын тухай хуулийн 17.1.3-т “уралдаант шалгаруулалт зарласан боловч санал ирээгүй, эсхүл шаардлагад нийцсэн санал ирээгүй бөгөөд уралдаант шалгаруулалт дахин зарласан ч шаардлагатай хугацаанд санал ирэх магадлал бага гэж эрх бүхий этгээд үзсэн тохиолдолд шууд гэрээ байгуулах аргаар концессыг олгож болно” гэж заасны дагуу концессын шууд гэрээ байгуулах нөхцөл бүрдээд байна. “Магнус капитал” ХХК-иас тус төсөлд оролцох санал ирүүлснийг уралдаант шалгаруулалтын комиссын хурлаар хэлэлцүүлэн Монгол Улсын Засгийн газрын 2012 оны 103 дугаар тогтоолоор баталсан “Концесс олгох уралдаант шалгаруулалтыг үнэлэх журам”-ын дагуу санхүүгийн болон техникийн саналыг үнэлэхэд нийт 66,8 оноо авлаа. Боловсрол, соёл урлаг, биеийн тамир, спортын салбарын концесс эзэмшигчийг сонгон шалгаруулах комиссын 2014 оны 4 дүгээр сарын 11-ний хурлаар “Магнус капитал” ХХК-тай байгуулах концессын гэрээний төслийг хэлэлцээд холбогдох байгууллагуудын саналыг авч Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралд өргөн барихаар шийдвэрлэсэн.
 6. 6. Налайх дүүргийн 5 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт баригдах 640 хүүхдийн сургууль барих төслийн “Зураг төсөл боловсруулах-барих-шилжүүлэх” концессын гэрээний төслийг “Магнус капитал” ХХК-тай байгуулахаар танилцуулж байна. “Магнус капитал” ХХК нь 2004 онд хөрөнгийн түрээсийн чиглэлээр байгуулагдсан, тус концесс олгох уралдаант шалгаруулалтад төслийг санхүүжүүлэх, хөрөнгө оруулах үүрэгтэйгээр оролцож байна. Төслийн барилга угсралтыг “Зун боо” ХХК гүйцэтгэх юм. 640 хүүхдийн сургууль барих жишиг төсөвт өртөг “Магнус капитал” ХХК-ийн санал болгож буй өртөг Боловсрол Шинжлэх Ухааны Яамны 2013 онд төсөвлөгдсөн өртөг /Булган аймаг/ Боловсрол Шинжлэх Ухааны Яамны 2014 онд төсөвлөгдсөн өртөг /ХУД-32-р сургууль/ Дэлхийн банкны төслөөр Багануурт баригдсан сургууль /2009-2013/ 4 075 000 000 3 500 000 000 4 140 000 000 3 300 000 000 НИЙСЛЭЛИЙН ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХӨГЖЛИЙН ГАЗАР
 7. 7. Г'Н.НДЬ|АГДОРЖ АРХИТЕКТУР ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ДААЛГАВАР 2013 оны 11 сарын 25-ны өдөр Дугаар ^ Улаанбаатар хот 1. I Газар олголтын захирамжийн дугаар, олгогдсон I газрын байршил. хэмжэз ТЗХ- Нийслэлийн засаг даргын 2013 оны 11 дугаар сарын 13-ны өдрийн А/993 тоот захирамжийг үндэслэн 640 хуүхдийн цэцзрлэгийн барилгын зориулалтаар Налайх дүүргийн 5 дугазр хороо, "Городок" тосгон, “Чандмань" сургуулийн зүүн талд байршуупан 1.26 га талбайд 2 I Барилга байгууламжийн нэр. зориулалт, хучин | чадал 640 хүүхдийн дунд сургуулийн барилга 3 ! 4 I Барилгын хэмжэз I | 41м х 15м хэмжээтэй 1 блок 39м х 15м хэмжзэтзй 1 блок 22м х 15м хэмжээтэй 1 блок 32м х 15м хэмжзэтэй 1 блок /спорт заал/ Барилгын төрөл. давхрын тоо Төмөр бетон хийцтэй 3 давхар 5 I Дагаж мөрдөх ерөнхий. төлөвлөгөө, ерөнхий 1 төлөвлөгөөний бүсчлэл “Улаанбаатар хотыг 2020 он хүртэл хөгжүүлэх ХЕТөлөвлөгеө" 6 (!: ] I ! | Эдэлбэр газрын: -Барилгажих талбай (70 хувиас ихгүй) -Ногоон байгууламж, гадна тохижилт -Авто зогсоол -Бусад /гарааш/ Нийт газрын 40%-д барилгажихаар төлезяесен. нормоор нормоор нормоор | 7 I Барилгажилтын улаан шугам магадлал хийлгэсэн ажлын зургийн дагуу барилгын 0 тэнхлзг тавиулж, барилгын ажлыг эхлүүлэх | 8 ■ Талбайн ерөнхий төлөвлвгөе, тохижу1лтонд тавигдах шаардлага I Гадна талбай, амрах талбай болон усан сргилуур төлөвлах, Гадна талбайн тохижилт, зам талбайд гэрэлтүүлэг хийж телөвлвх, зввшөөрелгүй хашаа хайс барихгүй байх, орчны барилгатай автомашины орц гарцыг нзэлттэйгээр ашиглах .................... .......... .... — ... - .... - . 9 Талбайн ендөржилтөнд тавигдах шаардлага Гадаргуугийн ус зайлуулах арга хэмжээг орчны барилгуудтай уялдуулж талбайн хэмжээнд иж бүрэн шийдэх | 1° I Архитектур төлөвлөлтийн шаардлата Барилгын гадна фасадыг орчны барилга байгууламжуудтай уялдуулан нэгдсэн байдлаар төлөвлөж төлөвлөх, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн орц гарц фандусыг норм дүрмийн дагуу телөвлех /ззэмшил газрын талбайгаас хэтрүүлэхгүй төлөвлөх/, архитектур төлөвлөлтийн шийдлийг бүрэн гаргаж боловсруулна 11 Инженерийн шугам сүлжээнд тавигдах шаардлага Норм дүрэм стандартыг баримтлан төлөвлөх /Гадна шугам сүлжзэний зураг теслийг мэргэжлийн байгууллагаар хянуулах/ 12 Хот төлөвлөлтийн онцгой нөхцөл Барилгын талбайн зохион байгуулалтын зургийг хавсаргах. Шаардлагатай тохиолдолд галын авто машин барилгыг бүтэн | тойрох боломжтойгоор телөвлөх ГЙП Йнженерийн бэлтгэл арга хэмжзэ(үерийн ; хамгаалалт, далан, суваг, шуудуу, зайлуулах шугам сүлжэз) I Эдэлбэр газарт газрын зураглалын тодруулалт хийлгэх, газар I доорхи болон дээрхи шугам сүлжээг тодруулсаны үндсэн дээр | зураг төслийг болоесруулах 14 Захиалагчийн нэр, хаяг, утас ............ | Нийслэлийн болосролын газар Утас: Анхааруулга: 1. барилга барих явцад хүрэзлзн буй орчны байгалийн тогтоц, змне хийгдсзн тохижилт, зам талбай, ногоон байгууламжийг хамгаалах ба хзрзв хөндвал нөхөн сзргзэх. 2. Өндөр барилгын бүсчлэлд талбайн хзмжээнд микросейсмикийн унзлгзз гаргуулах, цогцолбор барилгын инженерийн хангамж, шугам сүлжзз, дэд бүтцийн техникийн нэгдсзн шийдлийг шийдзэрлэх 3. Хуучин барилга, байгууламжийг зайлшгүй буулгах, зөэх, засварлах, шаардлагатай бол энз тухай эрх оүхий байгууллагьж албан ёсны техникийн дүгнзлт (акт). шийдвзрийг архитектур телевлөлтийн даалггварт хавсаргах. 4. Барилга байгуулзмжийк зураг твслийг боповсруулахдаа АТД-т заасан кзр, зсриуяадА, барипгын давхрын тоо, хэмжэзнзэс хэтрүүлсэн тохиолдолд зскиз зураг бэтлагдахгүй болно / Хянасзн' Барилга хотбайгуулалтын хэлтсийн дзога.........../ . . ...Ю.Одбаяр/ Г// __________________ Боловсруулсан: Хот байгуупалтын архитектор_____ . _. - ■-/Д1Энхтувшин/___________ Б А Т Л А В . УЛААНБААТАР ХОТЫН ЕРӨНХИЙ АРХИТЕКТОР БӨ! ӨӨД НИЙСЛЭЛИЙН ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ГАЗРЫН ДАРГА . . . .
 8. 8. ЗӨВШӨӨРСӨН. УЛААНБААТАР ХОТЫН ЕРӨНХИЙ АРХИТЕКТОЦ БӨГӨӨД ШЙСЛЭЛИЙН ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ГАЗРЫН ДАРГА../ '. . . . . ^//Н.НАЦАГДОРЖ/ ЗӨВШӨӨРСӨН. Барилга, хот байгуулалтын хэлтсийн дарга................................/О.ОДБАЯР/ Хот байгуулалтын архитектор........................................I / ҮНДЭСЛЭЛ. - Ерөнхий бо БД 31-113-1 - Хот тосгонь БНбД 30.0' зургийг гүйь 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 т 0 01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ) (г г г ГЪ ГЪ 1~%п% п% Г7ь
 9. 9. НАЛАЙХ ДҮҮРГИИН ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАХИРАМЖ Дүгаар А/ЮЛ Улаанбаатар хот Газар эзэмших эрх олгох тухай Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 31 дүгээр зүйлийн 31.1.3, Газрын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, 21 дүгэор зүйлийн 21.5.3 дахь заалтыгтус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: 1. Налайх дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын хүсэлтийн дагуу 5 дугаар хоросны нутаг дэвсгэр хуучин цэцэрлэгийн баруун талд 640 хүүхдийн сургуулийн барияг зориулалтаар 1.3 га газрыг, 15 жилийн хугацаатай эзэмшүүлэх эрх олгосугай. 2.3асаг даргын Тамгын газартай холбогдох хууль тогтоомж, эрхийн актын дагуу газар эзэмших гэрээ байгуулж, гэрчилгээ олгон хэрэгжилтэд нь хяналт тавьж ажиллахыг Өмч, газрын харилцааны алба (М.Мэндсайхан)-д даалгасугай. З.Холбогдох хууль тогтоомжийн заалтыг хэрэгжүүлж, газрыг зориулалтын дагуу зөв зохистой эзэмшихийг Засаг даргын Тамгын газар (О.Манарбек)-т үүрэг болгосугай. 4.3ахирамжийн биелэлтэд хяналт тавьж'ажиллахыг Засаг даргын Хот байгуупалт, дэд бүтэц, үйлдвэрлэл хариуцсан орлогч Ч.Одонхүүд даалгасугай. ЗАСАГ ДАРГА Х-БОЛДБААТАР
 10. 10. УЛААНБААТАР ХОТЫН НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН 5-Р ХОРООНЫ НУТАГ ДЭВСГЭРТ БАРИГДАХ 640 ХҮҮХДИЙН 2014 СУРГУУЛЬ БАРИХ ОНЦГОЙ ЭРХ /КОНЦЕСС/ 0ЛГ0Х ГЭРЭЭ НИИСЛЭЛИИН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ ‘МАГНУС КАПИТАЛ” ХХК-ийн ЗАХИРАЛ Э.БАТ-ҮҮЛ А.ЭРДЭНЭБАТ УЛААНБААТАР ХОТЫН НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН 5-Р ХОРООНЫ НУТАГ ДЭВСГЭРТ БАРИГДАХ 640 ХҮҮХДИЙН СУРГУУЛЬ БАРИХ ТӨСЛИЙН ЗУРАГ ТӨСӨЛ БОЛОВСРУУЛАХ-БАРИХ-ШИЛЖҮҮЛЭХ ОНЦГОЙ ЭРХ /КОНЦЕСС/ ОЛГОХ ГЭРЭЭ УЛААНБААТАР ХОТ 1
 11. 11. ГЭРЭЭНИЙ АГУУЛГА 1. НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ. КОНЦЕССЫН ГЭРЭЭНИЙ НӨХЦӨЛ 2. ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ. КОНЦЕССЫН ГЭРЭЭНИЙ ТАЛУУДЫН ЭРХ, ҮҮРЭГ 3. ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ. КОНЦЕССЫН ЗҮЙЛИЙГ ШИЛЖҮҮЛЭХ 4. ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ. КОНЦЕССЫН ГЭРЭЭНИЙ ХЭРЭГЖИЛТЭД ХЯНАЛТ ТАВИХ, БАТАЛГАА ГАРГАХ 5. ТАВДУГААР БҮЛЭГ. ХАРИУЦЛАГА БОЛОН ХОХИРОЛ БАРАГДУУЛАХ 6. ЗУРГААДУГААР БҮЛЭГ. ДАВАГДАШГҮЙ ХҮЧИН ЗҮЙЛ 7. ДОЛООДУГААР БҮЛЭГ. КОНЦЕССЫН ГЭРЭЭГ ЦУЦЛАХ 8. НАЙМДУГААР БҮЛЭГ. МАРГААН ШИЙДВЭРЛЭХ 9. ЕСДҮГЭЭР БҮЛЭГ. БУСАД ЗҮЙЛС 10. ХАВСРАЛТ УЛААНБААТАР ХОТЫН НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН 5-Р ХОРООНЫ НУТАГ ДЭВСГЭРТ БАРИГДАХ 640 ХҮҮХДИЙН I 2014 СУРГУУЛЬ БАРИХ ОНЦГОЙ ЭРХ/КОНЦЕСС/ ОЛГОХ ГЭРЭЭ |
 12. 12. УЛААНБААТАР ХОТЫН НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН 5-Р ХОРООНЫ НУТАГ ДЭВСГЭРТ БАРИГДАХ 640 ХҮҮХДИЙН I2014 СУРГУУЛЬ БАРИХ ОНЦГОЙ ЭРХ /КОНЦЕСС/ ОЛГОХ ГЭРЭЭ I КОНЦЕССЫН ГЭРЭЭ, ТАЛУУД Энэхүү гэрээг Монгол улсын Иргэний хууль, Концессын тухай хууль, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурал /цаашид Иргэдийн Хурал/-ын 2010 оны 6/55 тогтоолыг тус тус үндэслэн: НЭГ ТАЛААС Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас эрх олгосноор, түүнийг төлөөлж, Нийслэлийн Засаг Дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч /цаашид "Концесс олгогч буюу эрх бүхий этгээд" гэх/ Эрдэнэ овогтой Бат-Үүл; НӨГӨӨ ТАЛААС Монгол улсын хуулийн дагуу үүсгэн байгуулагдаж, хуулийн этгээдийн улсын бүртгэл 9011072044, Монгол улс, Улаанбаатар хот, Баянгол дүүргийн дүгээр 1-р хороо, Энгельсийн гудамж, өөрийн байранд байрлах, 000020077 тоот улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, 2792885 тоот регистрийн дугаар, бүхий Монгол хөрөнгө оруулалттай "Магнус капитал" ХХК /цаашид "Концесс эзэмшигч" гэх/-ны Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн эрх олгосноор, Ерөнхий захирал Алтангэрэл овогтой Эрдэнэбат нар; дор дурьдсан нөхцлийг харилцан тохиролцож Налайх дүүргийн 5-р хорооны нутаг дэвсгэрт 640 хүүхдийн сургууль барих төслийг зураг төсөл боловсруулах-барих-шилжүүлэх нөхцөлтэй энэхүү Концессын гэрээ /цаашид “Гэрээ” гэх/-г 2014 оны ... сарын ... -ны өдөр байгуулав. Гэрээг ийнхүү байгуулахдаа (А) Эрх бүхий этгээд нь уралдаант шалгаруулалтыг зарласан боловч оролцогч ирээгүй бөгөөд хуулийн этгээд нь шууд гэрээ байгуулах хүсэлтээ ирүүлж уралдаант шалгаруулалтын шалгуур үзүүлэлтүүдийг хангаснаар шууд гэрээ байгуулах нөхцөл бүрдсэн, (Б) Хуулийн этгээд нь уралдаант шалгаруулалтын баримт бичгийн дагуу төслийн саналаа ирүүлсэн бөгөөд Эрх бүхий этгээд түүнтэй концессын төслийн гэрээний нөхцөлийг хэлэлцээрийн үндсэн дээр харилцан тохиролцсон. Энэхүү гэрээний зорилго нь концессыг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай эрх бүхий этгээд болон зохицуулах байгууллагын эрх үүрэг, концесс эзэмшигчийн гүйцэтгэх ажил, үзүүлэх үйлчилгээний нөхцөл, хамрах хүрээ, эдлэх онцгой эрхийн хэмжээ, төслийг санхүүжүүлэгчийн эрх үүрэг, концессын гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах нөхцөл, салбар гэрээний үндэслэл, төслийн хэрэгжилтэд хяналт тавих, дүгнэх, дуусгавар болгох, цуцлах, концессын зүйлийг нийслэлийн өмчид шилжүүлэх, маргаан хянан шийдвэрлэхэд талуудын хүлээх эрх, үүргийг тодорхойлохтой холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино. 3
 13. 13. УЛААНБААТАР ХОТЫН НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН 5-Р ХОРООНЫ НУТАГ ДЭВСГЭРТ БАРИГДАХ 640 ХҮҮХДИЙН I 2014 СУРГУУЛЬ БАРИХ ОНЦГОЙ ЭРХ /КОНЦЕСС/ ОЛГОХ ГЭРЭЭ I Талууд энэхүү гэрээгээр тодорхойлогдсон эрх үүрэг, хариуцлагыг заавал биелүүлэх үүрэг хүлээж, дараах нөхцөлтэйгээр харилцан тохиролцов. НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ. КОНЦЕССЫН ГЭРЭЭНИЙ нөхцөл 1.1 Энэхүү гэрээнд талууд гарын үсэг зурснаар гэрээ байгуулагдсанд тооцох ба энэ гэрээний 1.11-д заасан гэрээ хэрэгжих урьдчилсан нөхцөл бүрэн хангагдсан өдрөөс эхлэн гэрээ хүчин төгөлдөр болно. 1.2 Концессын гэрээгээр хэрэгжүүлэхэд зориулан олгосон газарт концесс эзэмшигч өөрийн болон өөрийн боломжоор олж авсан хөрөнгөөр 640 хүүхдийн сургуулийг зургийн даалгаврын дагуу зам, талбай, инженерийн байгууламжийн хамт барьж, ашиглалтад оруулан Нийслэлийн өмчид шилжүүлэх бөгөөд төслийн биет бус хөдлөх, үл хөдлөх эд хөрөнгө, түүний зураг төсөл, ашиглалтын зааварчилгаа, ноу хау нь концессын зүйл байна. 1.3 Энэүү гэрээний дагуу хэрэгжүүлэх концессын зүйл нь Монгол улсын Концессын тухай хууль, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2010 оны 6/55 дугаар тогтоолд зааснаар “Зураг төсөл боловсруулах-барих-шилжүүлэх” концессын төрөлд хамаарна. 1.4 Тухайн төслийг хэрэгжүүлэх хугацаа нийт [_9_] сар байна. Концессын гэрээний хугацаа нь энэхүү гэрээ хүчин төгөлдөр болох өдрөөс эхэлж, концессын гэрээ дуусах өдөр хүртэл үргэлжилнэ. 1.5 Концесс эзэмшигч нь концессын гэрээ байгуулсны үндсэн дээр бусад салбар гэрээ байгуулан 640 хүүхдийн сургуулийн барилгын зураг төслийг боловсруулан эрх бүхий байгууллагаар магадлал хийлгэж, барилга угсралтын ажлыг гүйцэтгэнэ. Эдгээрт шаардагдах хөрөнгө оруулалтын асуудлыг концесс эзэмшигч өөрийн болон өөрийн боломжоор олсон хөрөнгөөр санхүүжүүлэн тухайн төслийг хэрэгжүүлэн гүйцэтгэнэ. 1.6 640 хүүхдийн сургуулийн зураг төсөл боловсруулах, барих, шилжүүлэх ажлын нийт өртөг 4 075 000 000 /дөрвөн тэрбум далан таван сая/ төгрөг байх ба тухайн өртөгт төсөл хэрэгжих үеийн бүх зардал шингэсэн болно. 1.7 Концесс эзэмшигчид олгох санхүүжилтийг 2015 оны Нийслэлийн төсөвт тусган барилга байгууламж, тоног төхөөрөмжийг хүлээлгэн өгсөн улсын комиссын актыг үндэслэн концесс эзэмшигчийн банкны.............тоот дансанд шилжүүлнэ. 1.8 Энэхүү гэрээний зургийн даалгавар, техник эдийн засгийн үндэслэл нь Монгол улсын холбогдох хууль тогтоомж, дүрэм журмын дагуу тухайн төслийг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж боловсруулсан төлөвлөлт, судалгааг агуулсан үндсэн баримт бичиг болно. 1.9 Концесс эзэмшигч нь Эрх бүхий этгээдийн бичгээр өгсөн зөвшөөрөлгүйгээр энэхүү гэрээгээр хүлээсэн эрх үүргээ гуравдагч этгээдэд аливаа хэлбэрээр шилжүүлэх болон дараахь гэрээ хэлцэл хийхийг хориглоно. Үүнд: 1.9.1 Концессын зүйлийг бусдад бэлэглэх, арилжих, худалдах, барьцаалах, баталгаа гаргах; 4
 14. 14. УЛААНБААТАР ХОТЫН НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН 5-Р ХОРООНЫ НУТАГ ДЭВСГЭРТ БАРИГДАХ 640 ХҮҮХДИЙН 2014 СУРГУУЛЬ БАРИХ ОНЦГОЙ ЭРХ /КОНЦЕСС/ ОЛГОХ ГЭРЭЭ 1.9.2 Концесс эзэмшигчийн дүрэм, үүсгэн байгуулах тухай шийдвэр зэрэгт нэмэлт өөрчлөлт оруулах; 1.9.3 Хяналтын багцаа алдах хэмжээнд өөрчлөн зохион байгуулагдах замаар эрх, үүргээ шилжүүлэх, хяналтын багцаа худалдах, барьцаалах, концессын зүйлийг удирдах, эзэмших эрх, үүргийг нэгдмэл сонирхолтой этгээдэд болон гуравдагч этгээдэд шилжүүлэх; 1.9.4 Хувьцаат компани болох, хувьцаагаа нээлттэй зах зээлд худалдах, үнэт цаас гаргах, арилжаалах; 1.9.5 Төслийн хөрөнгө оруулагч болон төслийн гүйцэтгэгчийг өөрчлөх, гуравдагч болон нэгдмэл сонирхолтой этгээдтэй их хэмжээний, ашиг сонирхлын зөрчилтэй гэрээ, хэлцэл байгуулах; 1.9.6 Концесс эзэмшигч зээлийн гэрээний дагуу хүлээсэн үүргээ гүйцэтгээгүй, эсхүл гүйцэтгэхгүй байж болзошгүй байдал үүссэнээс бусад тохиолдолд дахин санхүүжүүлэлт авах; 1.9.7 Хуваарийн дагуу гүйцэтгэх ажлыг ямарваа нэгэн шалтгаанаар тасалдуулах, гэрээт бус өөр этгээдээр гүйцэтгүүлэх; 1.9.8 Концесс эзэмшигч нь концессын зүйлийг хэрэгжүүлэхээр олгосон газрыг эрх бүхий этгээдийн зөвшөөрөлгүйгээр өөр зорилгоор ашиглах; 1.9.9 Концесс эзэмшигч нь Эрх бүхий этгээдийн зөвшөөрөлгүйгээр аливаа нэмэлт гэрээ болон бусад гэрээний нөхцөлийг өөрчлөх. 1.10 Зөвхөн дор дурдсан тохиолдолд концесс эзэмшигч энэхүү гэрээгээр хүлээсэн эрх, үүргийг гуравдагч этгээдэд болон концесс олгогчийн мэдэлд шилжүүлнэ: 1.10.1 Аль нэг талын санаачилгаар, эсхүл гэрээний үүрэг зөрчигдсөнөөс концессын гэрээ цуцлагдсан, 1.10.2 Концессын тухай хуулийн 32 дугаар зүйлийн 32.3 дахь хэсэгт заасан нөхцөл байдлын улмаас концесс олгогч өөртөө түр шилжүүлэн авахад; 1.10.3 Энэхүү гэрээнд заасан үүргээ биелүүлээгүй тохиолдолд концесс эзэмшигчийг өөрчилнө. 1.11 Дор дурьдсан урьдчилсан нөхцлийг концессын гэрээнд талууд гарын үсэг зурсанаас хойш 2 сар хүртэлх хугацаанд биелүүлсэнээр концессын гэрээ хэрэгжих урьдчилсан нөхцөл хангагдсанд тооцогдож энэхүү гэрээ нь хүчин төгөлдөр болно. 1.11.1 Эрх бүхий этгээдийн зөвшөөрсөн нөхцөлийн дагуу концесс эзэмшигч болон бусад гүйцэтгэгчийн хооронд холбогдох /зураг, төсөл боловсруулах, барилга угсралтын ажил гүйцэтгэх, захиалагчийн хяналт тавих, зээл, даатгал, түншлэл, туслан гүйцэтгэгч, бараа нийлүүлэх/ зэрэг гэрээнүүдийг байгуулсан байх; 1.11.2 Концесс эзэмшигчийн удирдлагын болон бүтэц, зохион байгуулалтын талаарх хангалттай дэлгэрэнгүй мэдээллийг Эрх бүхий этгээдэд ирүүлсэн байх; 1.11.3 Түншлэгчтэй бол Монгол улсад хуулийн этгээд байх бөгөөд концесс эзэмшигчтэй адил төрлийн мэдээллийг эрх бүхий этгээдэд ирүүлсэн байх; 5
 15. 15. УЛААНБААТАР ХОТЫН НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН 5-Р ХОРООНЫ НУТАГ ДЭВСГЭРТ БАРИГДАХ 640 ХҮҮХДИЙН СУРГУУЛЬ БАРИХ ОНЦГОЙ ЭРХ /КОНЦЕСС/ ОЛГОХ ГЭРЭЭ 2 0 1 4 1.11.4 Концесс эзэмшигчийн зүгээс Эрх бүхий этгээдэд даатгалын гэрчилгээг хүргүүлэх; 1.11.5 Концесс эзэмшигчийн хувьцаа эзэмшигчдийн гарын үсэг бүхий баримт бичгүүд 1.11.6 Төсөл хэрэгжүүлэгчийн зохион байгуулалт, гүйцэтгэх ажил үйлчилгээний тодорхойлолт, албаны дотоод дүрэм, журмыг хүргүүлэх 1.11.7 Концесс эзэмшигч тухайн төсөлтөй холбогдолтой бүхий л баримт бичигтэй танилцан бүрэн ойлгосон байх 1.11.8 Төсөл хэрэгжүүлэх төслийн гүйцэтгэлийн баталгааг /үнийн дүнгийн 1 хувьтай тэнцэх/ ирүүлсэн байх 1.11.9 Холбогдох зөвшөөрлүүдийг авсан байх 1.11.10 Төсөл хэрэгжүүлэгч эхний ээлжинд хэрэгжүүлэх ажлын зураг төслийг боловсруулсан байх 1.11.11 Эрх бүхий этгээдээс шаардсан төсөлтэй холбоотой бусад зүйлийг хангасан байх 1.12 Гэрээ хэрэгжих урьдчилсан нөхцөл тогтоосон хугацаанд хангагдаагүй үед талууд шалтгаан нөхцлийг тогтоож нэмэлт хугацаа тогтоох аль эсвэл гэрээ цуцлах арга хэмжээний аль тохирохыг сонгоно. ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ. КОНЦЕССЫН ГЭРЭЭНИЙ ТАЛУУДЫН ЭРХ, ҮҮРЭГ 2.1 ЭРХ БҮХИЙ ЭТГЭЭДИЙН ЭРХ, ҮҮРЭГ 2.1.1 Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагч нь эрх бүхий этгээдийн бүрэн эрхийг энэ гэрээ, Концессын тухай хууль болон Монгол Улсын бусад хууль тогтоомжид заасны дагуу эдэлнэ. 2.1.2 Эрх бүхий этгээд нь Концесс эзэмшигчийг гэрээнд тусгасан нөхцөлийн дагуу төслийг хэрэгжүүлэхтэй нь холбогдуулан зохицуулах байгууллагуудтай хамтран ажиллахад нь зохих дэмжлэг үзүүлнэ. 2.1.3 Концессын зүйлийн газар, зам барилгын ажил, ашиглалт, засвар үйлчилгээний ажилд шаардлагатай зөвшөөрлүүдийг зохих нөхцөл, шаардлага биелэгдсэн тохиолдолд Концесс эзэмшигчид олгох, эсхүл бусдаас авахад нь бүх боломжит хүчин чармайлтыг гарган ажиллах боловч Концесс эзэмшигч төсөлтэй холбоотой аливаа зөвшөөрлийг авч чадаагүйгээс үүдэн гарах эрсдэлийг Эрх бүхий этгээд хүлээхгүй. 2.1.4 Хэрэв Концесс эзэмшигч шаардлагатай зөвшөөрлүүдийг өөрийн хайнга байдал, үл тоомсорлосноос бусад байдлаар үүргээ биелүүлээгүйгээс үүдэн авч чадаагүй бол Эрх
 16. 16. УЛААНБААТАР ХОТЫН НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН 5-Р ХОРООНЫ НУТАГ ДЭВСГЭРТ БАРИГДАХ 640 ХҮҮХДИЙН I 2 0 1 4 СУРГУУЛЬ БАРИХ ОНЦГОЙ ЭРХ /КОНЦЕСС/ ОЛГОХ ГЭРЭЭ | бүхий этгээд болон Концесс эзэмшигч нар тухайн асуудлыг шийдвэрлэхээр харилцан хүлээн зөвшөөрч болох боломжит арга замыг эрэлхийлж шийдвэрлэнэ. 2.1.5 Эрх бүхий этгээд эсхүл зохицуулах байгууллагын өгсөн аливаа мэдээллийн үнэн зөв, бүрэн бүтэн байдал, аливаа үйлдэл, алдаа, буруу хэлж тайлбарласан, эсхүл орхигдуулсантай холбоотойгоор Эрх бүхий этгээд, түүний ажилтан, эсхүл түүний зөвлөх нь Концесс эзэмшигчийн өмнө ямар нэгэн баталгаа өгч үүрэг хариуцлага хүлээхгүй. 2.1.6 Эрх бүхий этгээд нь гэрээний хэрэгжилтэд үнэлгээ хийх, хяналт тавих эрхтэй. Эрх бүхий этгээд нь энэхүү эрхээ хэрэгжүүлэхийн тулд мэргэжлийн хяналтын болон зохицуулах байгууллага, зөвлөх үйлчилгээ үзүүлдэг хуулийн этгээд, хувь хүнийг томилон ажиллуулж болно. 2.1.7 Энэхүү Концессын гэрээнд өөрөөр заагаагүй бол Эрх бүхий этгээд нь Концессын онцгой эрх болон Концессын зүйл, эсхүл тэдгээртэй холбогдуулан ямарваа төлбөр, хураамжийг Концесс эзэмшигчээс авахгүй. 2.1.8 Энэхүү Концессын гэрээнд өөрөөр заагаагүй бол Эрх бүхий этгээд нь аливаа зөвшөөрөл өгөх, гэрээний урьдчилсан нөхцөл биелэгдсэнийг хүлээн зөвшөөрөх зэргийг үндэслэлгүйгээр удаашруулж, саатуулж болохгүй. 2.2 ЗОХИЦУУЛАХ БАЙГУУЛЛАГЫН ЭРХ ҮҮРЭГ 2.2.1 Нийслэлийн Засаг даргын 2013 оны А/88 дугаар захирамжаар Төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийг хөгжүүлэх, Концессын тухай хууль, концессын зүйлийг хэрэгжүүлэх үүргийг Нийслэлийн Эдийн засгийн хөгжлийн газар /цаашид “НЭЗХГ” гэх/-т даалгасны дагуу Нийслэлийн эдийн засгийн хөгжлийн газар нь Эрх бүхий этгээдийн шууд удирлагын дор түүний бүрэн эрхийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах бөгөөд энэхүү гэрээнээс бусад салбар, нэмэлт гэрээг холбогдох байгууллагатай хамтран болон дангаар эрх бүхий этгээдийг төлөөлөн байгуулах, төсөл хэрэгжүүлэгч байгууллагын бүхий л үйл ажиллагаанд хяналт тавих, төсөл хэрэгжүүлэх шатанд явагдах бүхий л арга хэмжээг авах эрхтэй. 2.2.2 Энэхүү гэрээний салбар, нэмэлт гэрээ нь Концессын гэрээний үндсэн агуулга, төсөвт өртөг, хугацаа, ажлын тоо хэмжээ, байршилд өөрчлөлт оруулахгүй. 2.2.3 Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Стратегийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс /цаашид “СБТХ” гэх/ нь концессын зүйл хэрэгжих хугацаанд холбогдох төлөвлөлтөнд төслийг тусгах болон 2015 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөнд санхүүжилтийг тусгана. 2.2.4 Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс /цаашид “СТСХ” гэх/ нь Концесс эзэмшигчийн зүгээс хийсэн хөрөнгө оруулалтыг хянан баталгаажуулах, концессын гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу санхүүжүүлнэ. 2.2.5 Нийслэлийн Ерөнхий төлөвлөгөөний газар /цаашид “НЕТГ” гэх/ нь архитектур төлөвлөлтийн даалгаврыг боловсруулж, ерөнхий төлөвлөгөө, байршлын зураг, барилгын эх загвар зургийг хянан батална. 7
 17. 17. УЛААНБААТАР ХОТЫН НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН 5-Р ХОРООНЫ НУТАГ ДЭВСГЭРТ БАРИГДАХ 640 ХҮҮХДИЙН 2014 СУРГУУЛЬ БАРИХ ОНЦГОЙ ЭРХ /КОНЦЕСС/ ОЛГОХ ГЭРЭЭ 2.2.6 Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газар /цаашид “НӨХГ” гэх/ нь концессын зүйлийг барьж байгуулах газрын харилцааг зохицуулах, Концессын зүйлийг Нийслэлийн өмчид хүлээн авах асуудлыг хариуцна. 2.2.7 Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газар /цаашид “НХОГ” гэх/ нь концессын зүйлийн техникийн нөхцөлийг холбогдох журмын дагуу хангагч байгууллагуудаас гаргуулах болон ажлын зураг төсөв, барилга угсралт, тоног төхөөрөмж суурилуулах ажилд мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтран захиалагчийн техник хяналтыг гүйцэтгэнэ. 2.2.8 Нийслэлийн Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн газар /цаашид “НБОНХГ” гэх/ нь нийслэлийн нутаг дэвсгэрт хэрэгжих уг төсөлд Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай хуулийн дагуу байгаль орчны нөлөөллийн ерөнхий үнэлгээ хийж дүгнэлт гаргах, шаардлагатай тохиолдолд байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагаар байгаль орчны нөлөөллийн ерөнхий үнэлгээ хийлгэх, байгаль орчинд учруулж болзошгүй сөрөг, нөлөөлөл, үр дагаврыг урьдчилан тодорхойлж, түүнийг бууруулах, арилгах арга хэмжээний төлөвлөгөөний хэрэгжилтэнд хяналт тавих ажлыг зохион байгуулна. 2.2.9 Нийслэлийн Боловсролын газар нь /цаашид “НБГ” гэх/ салбарын агентлагийн хувьд сургуулийн байрны стандартыг мөрдүүлнэ. 2.2.10 Энэхүү Концессын гэрээнд өөрөөр заагаагүй бол Зохицуулах байгууллага нь аливаа зөвшөөрөл олгохдоо үндэслэлгүйгээр удаашруулж, саатуулж болохгүй бөгөөд хэрэв ийм тохиолдол тулгарсан бол үндэслэлтэйгээр, шударгаар хандан шийдвэрлэнэ. 2.3 КОНЦЕСС ЭЗЭМШИГЧИЙН ЭРХ, ҮҮРЭГ 2.3.1 Концесс эзэмшигч нь Монгол Улсад үүсгэн байгуулагдсан хуулийн этгээд байх бөгөөд Концессын хугацаанд бүртгэл нь хүчин төгөлдөр байж Монгол Улсад мөрдөгдөж буй бүх хууль тогтоомж, дүрэм журам, стандартыг дагаж мөрдөнө. 2.3.2 Энэхүү Концессын гэрээнд өөрөөр заагаагүй бол Концесс эзэмшигч нь энэхүү Концессын гэрээний хэрэгжилтэд шаардлагатай бүхий л тусгай зөвшөөрлийг авах үүрэгтэй. 2.3.3 Концесс эзэмшигч энэхүү концессын гэрээг хэрэгжүүлэхэд ногдох бүх төрлийн татварыг түүнчлэн концессын зүйлийг ашиглах, эзэмших үйл ажиллагаа явуулахтай холбогдон гарсан аливаа нийтийн ахуйн үйлчилгээний зардал, төлбөрийг хариуцна. 2.3.4 Концесс эзэмшигч нь зориулалтад нийцсэн, зохих чанар бүхий материал, тоног төхөөрөмжийг ашиглан, Эрх бүхий этгээдийн шаардлагын дагуу ажиллаж, төслийг тус шаардлагад нийцүүлэн хэрэгжүүлнэ. Эдгээр бүх ажлын шаардлагыг хангах хэмжээнд гүйцэтгэж хяналт тавих зардлыг барилгын төсөвт суугдсан зардлаар санхүүжүүлнэ. 2.3.5 Төслийн хэсэгчлэн буюу бүрэн гүйцэтгүүлэх зорилгоор аливаа гуравдагч этгээд, туслан гүйцэтгэгчтэй хамтран ажиллах нь Концесс эзэмшигчийг Эрх бүхий этгээдийн өмнө хүлээсэн аливаа үүрэг, хариуцлагаас чөлөөлөхгүй бөгөөд Концесс эзэмшигч нь тэдгээрийн үйлдэл, эс үйлдэхүйн төлөө Эрх бүхий этгээдийн өмнө бүрэн хариуцлага хүлээнэ. 2.3.6 Концесс эзэмшигч төсөл хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан байгуулсан холбогдох гэрээнүүдийг эрх бүхий этгээдэд хүргүүлнэ.
 18. 18. УЛААНБААТАР ХОТЫН НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН 5-Р ХОРООНЫ НУТАГ ДЭВСГЭРТ БАРИГДАХ 640 ХҮҮХДИЙН I2014 СУРГУУЛЬ БАРИХ ОНЦГОЙ ЭРХ /КОНЦЕСС/ ОЛГОХ ГЭРЭЭ I 2.3.7 Концесс эзэмшигч өөрийн зардлаар байгаль орчны талаар тавигдах шаардлагыг бүрэн хангаж ажиллана. 2.3.8 Концесс эзэмшигч нь Эрх бүхий этгээдийн шаардлагад нийцүүлэн дараах үйл ажиллагааг тасралтгүй байнга явуулна: 2.3.8.1 Концессын хугацаанд концессын зүйлийн хийгдэж буй ажлын тайлан, концесс эзэмшигчийн үндсэн үйл ажиллагаа; 2.3.8.2 Концессын зүйлийн эдэлгээний хугацааг зөв тооцох, угсралтын үйл ажиллагааг хянах зорилгоор холбогдох баримт бичгийг Эрх бүхий этгээдэд нээлттэй байлгах, урсгал засвар үйлчилгээний ажлыг тогтмол, чанартай гүйцэтгэх зэрэг болно. 2.3.9 Концессын хугацаа дуусгавар болоход үндсэн үйл ажиллагаа нь хэвийн явагдаж байгаа, үйлчилгээний ажлыг тусгай шаардлагад нийцүүлэн гүйцэтгэсэн, тохируулга, зүгшрүүлэлт хийгдсэн, эрхийн доголдолгүй концессын зүйлийг Эрх бүхий этгээдэд шилжүүлэн өгөх үүрэгтэй. 2.3.10 Концесс эзэмшигч нь Төслийн газраас үнэт эсхүл хуучны эд өлгийн зүйлс, палентлоги, археологийн олдвор олвол тэр даруй ажлыг зогсоож Эрх бүхий этгээд болон орон нутгийн удирдлагад мэдэгдэж, тэдний зааварчилгааг биелүүлнэ. Концесс эзэмшигч нь тэдгээр олдворуудыг бусад этгээдүүд ашиглах, гэмтээхээс сэргийлэх шаардлагатай арга хэмжээг яаралтай авна. ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ. КОНЦЕССЬШ ЗҮЙЛИЙГ ШИЛЖҮҮЛЭХ 3.1 Концессын гэрээ дуусгавар болж концессын зүйлийг шилжүүлсний дараа уг зүйлийн чанарын баталгаа нь Барилгын тухай хуульд заасны дагуу 3 жил байна. 3.2 Концессын зүйлийг шилжүүлснээр түүнийг ашиглах технологийг шилжүүлэх ба ажилтныг сургах журмыг концессын зүйл баригдаж байх явцад сургах, концессын зүйлийг шилжүүлсний дараа түүнийг ашиглахтай холбогдуулан концесс эзэмшигчээс туршин тохируулах ажиллагаа явуулна. 3.3 Эрх бүхий этгээдийн шийдвэрээр Концессын зүйлийг шинэ концесс эзэмшигчид шилжүүлсэнтэй холбогдуулан төлбөр төлөхөөр бол концесс эзэмшигчийн гүйцэтгэсэн төлбөрийг гэрээнд заасны дагуу олгоно. 3.4 Концессын гэрээ бүрэн дуусгавар болсноор ашиглалтын үйл ажиллагааг эрх бүхий этгээдэд шилжүүлэх бөгөөд түүнээс өмнөх ашиглалтын үйл ажиллагааг концесс эзэмшигч хариуцана. ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ. КОНЦЕССЫН ГЭРЭЭНИЙ ХЭРЭГЖИЛТЭД ХЯНАЛТ ТАВИХ, БАТАЛГАА ГАРГАХ 4.1 ХЯНАЛТ 4.1.1 Энэхүү гэрээ байгуулагдсанаас хойш [ 30 ] өдрийн дотор эсхүл гэрээ хэрэгжих урьдчилсан нөхцөлд хэрхэн зааснаас хамааран энэхүү Концессын гэрээнд тусгагдсан үүрэг, хариуцлага, үйлчилгээ, үйл ажиллагааг захиалагчийн хяналт тавих эрх бүхий байгууллага (зохицуулах байгууллагууд) хяналт тавьж эхэлнэ. 9
 19. 19. УЛААНБААТАР ХОТЫН НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН 5-Р ХОРООНЫ НУТАГ ДЭВСГЭРТ БАРИГДАХ 640 ХҮҮХДИЙН 2 0 1 4 СУРГУУЛЬ БАРИХ ОНЦГОЙ ЭРХ /КОНЦЕСС/ ОЛГОХ ГЭРЭЭ 4.1.2 Зохицуулах байгууллага болон эрх шилжүүлэн авсан хуулийн этгээдийн гүйцэтгэсэн ажлын тайлан, хугацаа, үзүүлэх үйлчилгээний хамрах хүрээ, санхүүжилтийн хяналтыг зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулж тухайлан тусгана. 4.2 ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН БАТАЛГАА 4.2.1 Концесс эзэмшигч Гүйцэтгэлийн баталгааг гэрээний үнийн дүнгийн 1 хувийг 40,750,000 /дөчин сая долоон зуун тавин мянган/ төгрөг байршуулах бөгөөд Гүйцэтгэлийн баталгааны хугацаа нь гэрээг дүгнэж төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусгавар болтол хүчинтэй байна. 4.2.2 Концесс эзэмшигчийн Гүйцэтгэлийн баталгаа нь дараахь шаардлагыг хангасан байна. 4.2.2.1 Эрх бүхий этгээдийн эрх ашигт нийцүүлсэн; 4.2.2.2 40,750,000 /дөчин сая долоон зуун тавин мянган/ төгрөгөөс багагүй хэмжээгээр байршуулах; 4.2.2.3 УШББ-ийн (Гүйцэтгэлийн баталгаа) заасан маягтын дагуу бэлтгэсэн; 4.2.2.4 Эрх бүхий этгээдийн зөвшөөрлөөр буцаан олгогдох нөхцөлтэй; 4.2.2.5 Монгол улсад үйл ажиллагаагаа явуулдаг дотоодын банкнаас гаргасан байх. 4.3 САНХҮҮГИЙН УДИРДЛАГА, ТАЙЛАН БҮРТГЭЛ 4.3.1 Концесс эзэмшигч нь нягтлан бодох бүртгэлийн үйл ажиллагааг нягтлан бодох бүртгэлийн олон улсын стандартын дагуу өөрийн зардлаар гүйцэтгэх бөгөөд аудитороор олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн бие даасан мэргэшсэн нягтлан бодогчийг сонгоно. Концесс эзэмшигч нь ажил, гүйлгээгээ нягтлан бодох бүртгэлд Монгол Улсын үндэсний мөнгөн тэмдэгт-төгрөг, мөнгөөр хөтөлнө. Концесс эзэмшигч нь нягтлан бодох бүртгэлийн тайлан, баримт бичгүүдийг [5] жилийн хугацаанд Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт хадгална. Энэхүү нягтлан бодох бүртгэлийн тайлан, баримтуудыг Эрх бүхий этгээдэд хүргүүлэн тайлагнана. Эрх бүхий этгээд нь сонгогдсон аудитортай Концесс эзэмшигчийн нягтлан бодох бүртгэл, үйл ажиллагааны талаар тухай бүр уулзах эрхтэй. Эрх бүхий этгээд өөрөө эсхүл зохих төрийн байгууллага болон бие даасан аудитын компаниар нэмэлт аудит хийлгэж болох ба холбогдон гарах зардлыг тус аудитын үр дүнд баримт бичгийн зөрчил илэрсэн тохиолдолд Концесс эзэмшигч, бусад тохиолдолд Эрх бүхий этгээд хариуцна. 4.3.2 Концесс эзэмшигч нь Эрх бүхий этгээдийн үндэслэлтэйгээр шаардсан бүх мэдээллийг гаргаж өгөх ба Эрх бүхий этгээдийн төлөөлөгч нь барилгын ажил, концессын зүйл, концесс эзэмшигчийн үйл ажиллагаа явуулж буй аливаа албан газруудад чөлөөтөй нэвтрэх, шалгах, үзлэг хийх, нягтлан бодох бүртгэлийн тайлан, баримт, тооцоо, зураг төсөл, техникийн зураг, төсөлтэй холбоотойгоор хуримтлуулсан бусад мэдээллийн сантай танилцах эрхтэй. 4.3.3 Концесс эзэмшигч нь санхүүгийн жилийн эцсээс хойш [30] өдрийн дотор Эрх бүхий этгээдэд санхүүгийн тайланг ирүүлнэ. 10
 20. 20. УЛААНБААТАР ХОТЫН НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН 5-Р ХОРООНЫ НУТАГ ДЭВСГЭРТ БАРИГДАХ 640 ХҮҮХДИЙН 2014 СУРГУУЛЬ БАРИХ ОНЦГОЙ ЭРХ /КОНЦЕСС/ ОЛГОХ ГЭРЭЭ 4.3.4 Концесс эзэмшигч нь санхүүгийн жилийн улирал (санхүүгийн жилийн эцсийн улирлыг оруулахгүй) бүрийн эцсээс хойш [14] өдрийн дотор Эрх бүхий этгээдэд улирлын санхүүгийн тайлан, төслийн гүйцэтгэлийн тайлангуудыг Эрх бүхий этгээдэд ирүүлнэ. 4.3.5 Концесс эзэмшигч нь дараах тохиолдолд Эрх бүхий этгээдэд нэн даруй мэдэгдэнэ: 4.3.5.1 Концесс эзэмшигчийн үйл ажиллагаанаас хамааран аливаа өмч хөрөнгөнд төлбөр ногдуулах, барьцаалах, битүүмжлэх болсон нөхцөлд Концесс эзэмшигч нь энэхүү Концессын гэрээний дагуу хүлээсэн үүргээ биелүүлэхэд нь сөргөөр нөлөөлөх бол; 4.3.5.2 Өөрийн хувьцаатай холбоотой аливаа гүйлгээний талаар мэдсэн даруй; 4.3.5.3 Холбогдох гэрээ зөрчигдсөний улмаас үүссэн нөхцөл байдал болон үүдэн гарч болзошгүй үр дагаврын талаар; 4.3.5.4 Энэхүү Концессын гэрээний хүчин төгөлдөр байдалд нөлөөлөх болон Концессын гэрээг зөрчих эсхүл цуцлахад хүргэх аливаа асуудап, нөхцөл байдал, үүнээс үүдэн гарч болзошгүй үр дагаврын талаар. 4.3.6 Концесс эзэмшигч нь Инженерийн шаардлагад тусгасан асуудлуудтай холбоотой тайланг сар бүр Эрх бүхий этгээдэд бичгээр хүргүүлнэ. 4.3.7 Энэхүү Концессын гэрээний хугацаа дууссан, эсхүл цуцлагдах үед Концесс эзэмшигч нь бүх төрлийн тайлан, бүртгэлийн архивыг Эрх бүхий этгээдэд, эсхүл түүний заасан хэлбэр, газарт хүргүүлнэ. 4.3.8 Концесс эзэмшигч нь үүргээ гүйцэтгэхэд шаардлагатай, зохих мэргэжил, чадвар бүхий боловсон хүчнийг төслийн газарт байнга ажиллуулна. 4.3.9 Эрх бүхий этгээд нь Концесс эзэмшигч, эсхүл Барилгын ажил гүйцэтгэгч, төсөл хэрэгжүүлэх алба болон холбогдох ажил гүйцэтгэгчийн аливаа ажилтан, боловсон хүчнийг ажлын байрны шаардлага хангаагүй, үүргээ биелүүлж чадахгүй байгааг нотолсон тохиолдолд солих асуудлыг Концесс эзэмшигчид тавьж болох ба Концесс эзэмшигч нь Хөдөлмөрийн тухай хууль тогтоомжийн хүрээнд нэн даруй шаардлага хангасан, чадварлаг мэргэжилтнээр солих арга хэмжээг авна. 4.3.10 Концесс эзэмшигч нь Гэрээ хүчин төгөлдөр болохоос [14] өдрийн өмнө Эрх бүхий этгээдэд дараах зүйлийн талаар тайлагнана: 4.3.10.1 Компанийн үүсгэн байгуулах баримт бичиг, Хувь нийлүүлэгчдийн гэрээ болон санхүүгийн жилд орсон аливаа өөрчлөлт; 4.3.10.2 Концесс эзэмшигчийн байгуулах аливаа гэрээ нэгдмэл сонирхолтой этгээдтэй хийх гүйлгээтэй хамааралтай бол; 4.3.10.3 Концесс эзэмшигчийн үндсэн үйл ажиллагааны хүрээнээс гадна аливаа гэрээ, хэлцэл хийхээр бол; 4.30.5 Байгууллагын даатгалуудад орсон аливаа өөрчлөлтийн талаар. 4.3.11 Концесс эзэмшигч нь өөрийн дүрэм, төлөөлөн удирдах зөвлөл, удирдах албан тушаалтан, байгууллагын бүтэц зэрэгт орсон өөрчлөлт болон энэхүү Концессын гэрээний дагуу хүлээсэн үүргээ биелүүлэхэд нь нөлөө үзүүлж болох Концесс эзэмшигчийн өөрийн 11
 21. 21. УЛААНБААТАР ХОТЫН НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН 5-Р ХОРООНЫ НУТАГ ДЭВСГЭРТ БАРИГДАХ 640 ХҮҮХДИЙН 2014 СУРГУУЛЬ БАРИХ ОНЦГОЙ ЭРХ /КОНЦЕСС/ ОЛГОХ ГЭРЭЭ санаачилгаар хийж буй аливаа ажиллалгааны талаарх шийдвэрийг хүчин төгөлдөр болохоос нь [[14] өдрийн өмнө Эрх бүхий этгээдэд мэдэгдэнэ. 4.3.12 Концесс эзэмшигч нь дараах тохиолдолд нэн даруй Эрх бүхий этгээдэд тайлагнана: 4.3.12.1 Концесс эзэмшигчийн санаачилгаар хийгдсэнээс бусад тохиолдолд гарсан холбогдох өөрчлөлтүүдийг; 4.3.12.2 Концесс эзэмшигч гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлэхэд биетээр нөлөө үзүүлж болзошгүй үндэслэл бүхий нэхэмжлэлүүд болон энэхүү Концессын гэрээ, Нэмэлт гэрээ, Зээлийн гэрээнүүдэд гарсан зөрчлийг. 4.3.13 Санхүүгийн удирдлага, тайлан бүртгэлийг зөвхөн тухайн төслийн үйл ажиллагаатай холбогдуулан ойлгоно. 4.4 ДААТГАЛ 4.4.1 Концесс эзэмшигч концессын гэрээний хэрэгжилтийн үе шат бүрт ашиглаж буй концессын зүйл, машин механизм, тоног төрөөрөмж, хөрөнгө, эд хогшил, болон аж!иллагсадын амь нас, эрүүл мэнд, байгууллагын бизнесийн үйл ажиллагаанд учирч болзошгүй аливаа эрсдлээс сэргийлж, холбогдох даатгалын төрөлд заавал даатгуулна. Даатгал нь энэхүү гэрээний хугацаанд үйлчлэхээр хийгдсэн байна. 4.4.2 Тухайн төрлийн даатгалд даатгуулах үүргээ гүйцэтгээгүйгээс учирсан бүх зардал, эрсдлийг Концесс эзэмшигч өөрийн хөрөнгөөр хариуцна. ТАВДУГААР БҮЛЭГ. ХАРИУЦЛАГА БОЛОН ХОХИРОЛ БАРАГДУУЛАХ 5.1 Концесс эзэмшигч нь Эрх бүхий этгээд, Зохицуулах байгууллага болон гэрээний хэрэгжилтэд хяналт тавьж буй этгээдүүдийг доорх хариуцлагаас чөлөөлөх, хамгаалах, тэдгээрээс учирсан хохирлыг нөхөн төлөх буюу хохиролгүй болгоно. Үүнд: 5.1.1 Эрх бүхий этгээд, Зохицуулах байгууллага болон гэрээний хэрэгжилтэд хяналт тавьж буй Этгээдүүдийн санамсаргүй үйлдэл, эс үйлдэхүйн улмаас Концесс эзэмшигчийн эд хөрөнгө (үүнд Концесс эзэмшигчийн хөлсөлсөн, түрээсэлсэн болон бусад замаар эзэмшсэн эд зүйлс мөн орно), аливаа ажилтны осол, гэмтэлд учирсан аливаа хохирол, алдагдал, гомдол, нэхэмжлэл, хариуцлага; 5.1.2 Эрх бүхий этгээд нь энэ гэрээний 5.1.1 дэх заалтад дараах тохиолдол хамаарахгүй болохыг хүлээн зөвшөөрч байна. Үүнд: а. Концесс эзэмшигч эсхүл аливаа Туслан гүйцэтгэгчийн үл ойшоолт, зөрчлөөс шалтгаалан гарсан аливаа зардал, өр төлбөрийг эс тооцвол Эрх бүхий этгээд 12
 22. 22. УЛААНБААуАР ХОТЫН НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН 5-Р ХОРООНЫ НУТАГ ДЭВСГЭРТ БАРИГДАХ 640 ХҮҮХДИЙН 2014 СУРГУУЛЬ БАРИХ ОНЦГОЙ ЭРХ /КОНЦЕСС/ ОЛГОХ ГЭРЭЭ I энэхүү Концессын гэрээний дагуу хүлээсэн үүргээ биелүүлэхтэй холбогдон гарсан зардал, өр төлбөр; б. Эрх бүхий этгээдийн энэхүү Концессын гэрээг байгуулах, гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлэх эрхтэй холбоотой; в. Аливаа туслан гүйцэтгэгчийн энэ Төсөлтэй холбоогүй үйлдэл, эс үйлдэлтэй холбоотой; г. Аливаа зардал, өртөг, хохирол, эсхүл өр төлбөр нь Эрх бүхий этгээд, зохицуулах байгууллагын үл ойшоолт, зөрчил, хууль ёсны үүргээ зөрчсөнөөс шалтгаалсан бол. 5.2 Эрх бүхий этгээдийн эсрэг аливаа хохирлыг нэхэмжилж маргаан шийдвэрлэх ажиллагаа явагдаж байгаа бол Концесс эзэмшигч өөрийн зардлаар нэхэмжлэлээс хамгаалах, шийдвэрлэх эрхтэй байх ба Эрх бүхий этгээд нь эдгээр нэхэмжлэл, арга хэмжээний талаар даруй мэдэгдэж, Концесс эзэмшигчийг чиглүүлж, зөвлөсний дагуу шаардлагатай арга хэмжээг авна. Эрх бүхий этгээд нь өөрийн томилсон хуулийн зөвлөхийг ажиллуулах эрхтэй байх бөгөөд Концесс эзэмшигч нь хамгаалах арга хэмжээгээ Эрх бүхий этгээдтэй уялдуулан явуулна. Хэрэв Концесс эзэмшигч эдгээр арга хэмжээ, сөрөг нэхэмжлэл гаргах, хэлэлцээ хийх арга хэмжээг чармайн гүйцэтгэж чадаагүй бол Эрх бүхий этгээд Концесс эзэмшигч Концесс эзэмшигчийн Эрх бүхий этгээдийг хамгаалах үүргээс чөлөөлөхгүйгээр, эдгээр арга хэмжээ, нэхэмжлэлийн эсрэг хамгаалах, шийдвэрлэх, хэлэлцээ хийх арга хэмжээг авах тухай мэдэгдэл хүргүүлнэ. ЗУРГААДУГААР БҮЛЭГ. ДАВАГДАШГҮЙ ХҮЧИН ЗҮЙЛ 6.1 Давагдашгүй хүчин зүйл гэж дараах үйл явдал, нөхцөл байдал үүсч талуудын хяналтаас давсан аливаа тохиолдлыг хэлнэ. Үүнд: 6.1.1 Энэхүү Концессын гэрээг байгуулах үед урьдчилан мэдэх боломжгүй; 6.1.2 бослого, ажил хаялт, эсэргүүцлийн үйл явдлуудыг (гэхдээ (1) Концесс эзэмшигчийн, Н) Барилгын ажил гүйцэтгэгч эсхүл Барилгын ажлын аливаа хэсгийг хариуцсан Этгээдийн болон Ш) Ашиглалт, засвар үйлчилгээний ажил гүйцэтгэгч эсхүл Концессын зүйлийн Ашиглалт, засвар үйлчилгээний аливаа хэсгийг хариуцсан Этгээдийн ажилчдын эсхүл тэдгээрийг хамарсан боловч илүү өргөн хүрээнд тархсан ажил хаялт, аж үйлдвэрийн салбарыг хамарсантай шууд холбоогүй тохиолдлыг оруулахгүйгээр), террорист, хорлон сүйтгэх үйл ажиллагаа, цацрагт идэвхит, эсхүл химийн бохирдол, байгалийн гамшиг, тахал, халдварт өвчин гарах буюу хорио цээр тогтоох; 6.1.3 Мөн 6.1.2-д заасан тохиолдол Концессын зүйлд бүхэлд нь болон аливаа хэсэгт нь гэмтэл эвдрэл учруулсан, эсхүл Концессын зүйлийг бүхэлд нь болон аливаа хэсгийн Барилгын ажлыг дуусгах хугацааг үлэмж хэмжээгээр хожимдуулсан зэрэг болно. 13
 23. 23. УЛААНБААТАР ХОТЫН НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН 5-Р ХОРООНЫ НУТАГ ДЭВСГЭРТ БАРИГДАХ 640 ХҮҮХДИИН СУРГУУЛЬ БАРИХ ОНЦГОЙ ЭРХ /КОНЦЕСС/ ОЛГОХ ГЭРЭЭ 6.2 Талууд тухайн давагдашгүй хүчин зүйл тохиолдсон ба дууссан талаар бие биедээ нэн даруй мэдэгдэж давагдашгүй хүчин зүйлийн тохиолдол энэхүү Концеесын гэрээний дагуу хүлээсэн үүргийн гүйцэтгэлд үзүүлэх нөлөөг багасгах, хязгаарлах, нөлөөнөөс хамгаалах талаар бүхий л боломжит арга хэмжээг авна. 6.3 Энэхүү гэрээний Давагдашгүй хүчин зүйлийн тохиолдолыг тодорхойлсон заалт нь Концессын гэрээний хугацааны туршид хүчинтэй байна. Концесс эзэмшигч нь Давагдашгүй хүчин зүйлийн тохиолдлын үед Концессын зүйлийг өөрийн хамгаалалтад авах, эмх замбараагүй байдлыг намжаах зэрэг өөрийн бүх бололцоот арга хэмжээг авах бөгөөд барих болон үйл ажиллагааг боломжит өөр арга замаар явуулах саналаа Эрх бүхий этгээдэд танилцуулна. 6.4 Давагдашгүй хүчин зүйлийн тохиолдлоос шалтгаалан Барилгын ажлын хугацаа хэтэрсэн бол Эрх бүхий этгээдэд энэхүү Концессын гэрээний дагуу Барилгын ажлыг дуусгах хугацааг Давагдашгүй хүчин зүйлийн үр дүнг харгалзан үзэж шаардлагатай хугацаагаар сунгах бөгөөд эд хөрөнгөд учирсан хохирлын тооцоог гаргана. 6.5 Аливаа Тал нь Давагдашгүй хүчин зүйлийн нөлөөгөөр үүргээ биелүүлэх боломжгүй болсон хэмжээнд энэхүү Концессын гэрээний дагуу хүлээсэн үүргээс чөлөөлөгдөнө. Мөн аль ч Тал нь: энэхүү гэрээний 6-д зааснаас бусад нөхцөлд үндэслэн, гэрээг цуцлах эсвэл, дээр дурьдсан нөхцөлд үүргээ биелүүлээгүйн улмаас нөгөө Талаас хохирол, торгууль, нөхөн төлбөр нэхэмжлэх, эсвэл Концессын гэрээний хүрээнд гаргасан баталгааг буцаах эрхгүй байна. 6.6 Давагдашгүй хүчин зүйлийн зарим тохиолдолууд нь энэ гэрээний дөрөвдүгээр бүлэгт заасан нөхцлийн дагуу даатгалд хамрагдсан бол Концесс эзэмшигч тус бүлэгт заасан алхмуудыг хэрэгжүүлнэ. 6.7 Хэрэв Давагдашгүй хүчин зүйл (эсхүл түүний үр дагавар нь) [90] буюу түүнээс дээш өдрийн турш тасралтгүй үргэлжлэх тохиолдолд эсхүл тухайн Давагдашгүй хүчин зүйлийн улмаас Концессын зүйлийн материаллаг хэсэг тасалдаж, устаж, нурж эсхүл саатаж (аль хамааралтай нь), Талууд нөхцөл байдал өөрчлөгдсөнтэй холбогдуулан харилцан зөвшөөрөхүйц шийдэлд хүрээгүй болон Давагдашгүй хүчин зүйл үргэжилсээр байгаа бол Эрх бүхий байгууллага [10] өдрийн өмнө мэдэгдэл хүргүүлсний үндсэн дээр энэхүү Концессын гэрээг цуцлаж болно. 6.8 Аливаа Давагдашгүй хүчин зүйл тохиолдож ажлын гүйцэтгэл саатан үүргээ биелүүлэх боломжгүй болсон нь энэхүү гэрээгээр хүлээсэн Давагдашгүй хүчин зүйлийн нөлөөлөлд автаагүй бусад үүрэг хариуцлагаас Концесс эзэмшигчийг чөлөөлөхгүй. Давагдашгүй хүчин зүйлийн улмаас гэрээний үүргийн тодорхой хэсгээс чөлөөлөгдсөн Тал энэхүү Давагдашгүй хүчин зүйл үгүй болсон үеэс энэхүү Концессын гэрээний дагуу хүлээсэн үүргээ үргэлжлүүлэн гүйцэтгэнэ. ДОЛООДУГААР БҮЛЭГ. К О Н Ц Е С С Ы Н ГЭРЭЭГ ЦУЦЛАХ 7.1 КОНЦЕСС ЭЗЭМШИГЧ ГЭРЭЭГ НОЦТОЙ ЗӨРЧСӨНИЙ УЛМААС ГЭРЭЭ ЦУЦЛАХ 14
 24. 24. УЛААНБААТАР ХОТЫН НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН 5-Р ХОРООНЫ НУТАГ ДЭВСГЭРТ БАРИГДАХ 640 ХҮҮХДИЙН I 2014 СУРГУУЛЬ БАРИХ ОНЦГОЙ ЭРХ /КОНЦЕСС/ ОЛГОХ ГЭРЭЭ I 7.1.1 Концесс эзэмшигч нь гэрээг ноцтой зөрчсөн /тодорхойлолтыг нэр томьёоны тайлбараас харна уу/ буюу гэрээгээр хүлээсэн үүргээ зохих ёсоор гүйцэтгээгүй бол Эрх бүхий этгээд Концесс эзэмшигчид гэрээг цуцлах тухай мэдэгдэлийг бичгээр хүргүүлсний үндсэн дээр энэхүү концессын гэрээг цуцлах эрхтэй. 7.1.2 Концесс эзэмшигч гэрээг ноцтой зөрчсөн нь нотлогдвол Эрх бүхий этгээд Концесс эзэмшигчид гэрээг ноцгой зөрчсөн хэлбэр, онцлогийг дэлгэрэнгүй тайлбарласан концессын гэрээг цуцлах тухай мэдэгдэл хүргүүлнэ. 7.1.3 Концесс эзэмшигч мэдэгдлийг хүлээн авснаас хойш [10] өдрийн дотор залруулах хөтөлбөр санал болгох эрхтэй ба [(энэхүү залруулгыг Эрх бүхий этгээдээр зөвшөөрүүлэх ёстой ба зөвшөөрлийг ямар нэгэн шалтгаангүйгээр олгохгүй байх, удаах ёсгүй)] энэхүү хөтөлбөрт гэрээг ноцтой зөрчсөн нөхцөл байдлыг хэрхэн залруулах, залруулгыг хэрэгжүүлэхэд ямар хугацаа шаардагдахыг тодорхой=тусгана. 7.1.4 Хэрэв Концесс эзэмшигч концессын гэрээг цуцлах тухай мэдэгдэлд заасан хугацаанд гэрээг зөрчсөн нөхцөл байдлаа залруулсан эсхүл залруулах хөтөлбөрийг хэрэгжүүлсэн бол заагдсан нөхцөл, болзлын дагуу мэдэгдлийг хүчингүй болгож, концессын гэрээг үргэлжлүүлнэ. 7.1.5 Хэрэв Концесс эзэмшигч Концессын гэрээг цуцлах тухай мэдэгдэлд заасан хугацаанд гэрээг зөрчсөн нөхцөл байдлыг залруулаагүй [зөвшөөрөгдсөн залруулах хөтөлбөрийн дагуу] эсхүл залруулах хөтөлбөр ирүүлээгүй бол Концессын гэрээг цуцлах тухай мэдэгдэл хүлээж авснаас хойш [30] өдрийн дараа цуцлагдана. 7.1.6 Хэрэв Концесс эзэмшигч залруулах хөтөлбөр санаачилсан ч хэрэгжүүлэхгүй бол Концессын гэрээ нь Концесс эзэмшигчид мэдэгдэл хүргүүлснээс [30] өдрийн дараа цуцлагдана. 7.1.7 Концесс эзэмшигчийн гаргасан зөрчлийн ноцтой эсэхийг Эрх бүхий этгээд тухай бүр тодорхойлох ба концесс эзэмшигч гэрээг ноцтой зөрчсөний улмаас гэрээ цуцлах нөхцөлд эрх бүхий этгээд ямар нэгэн төлбөрийн хариуцлага хүлээхгүй. 7.2 ЭРХ БҮХИЙ ЭТГЭЭДИЙН САНААЧИЛГААР ГЭРЭЭ ЦУЦЛАХ 7.2.1 Хэрэв Концесс эзэмшигч нь Концессын тухай хуулийн 24 дүгээр зүйлийн 24.2-т заасан үндэслэлээр гэрээг цуцлах бол Эрх бүхий этгээдийн санаачилгаар Концессын гэрээний хугацааны хэдийд ч энэхүү концессын гэрээг цуцлах эрхтэй. 7.2.2 Концесс эзэмшигч концессын гэрээ цуцлах мэдэгдэл хүлээн авсан өдрөөс [30] өдрийн дараа концессын гэрээ цуцлагдна. 7.2.3 Концессын гэрээ цуцлагдсан тохиолдолд концесс эзэмшигч нь концессын зүйл, түүнтэй холбоотой эрх, ашиг сонирхлыг Эрх бүхий этгээдэд шилжүүлэн өгөх үүрэгтэй. 7.3 ГЭРЭЭГ ЦУЦЛАХАД НӨХӨН ОЛГОВОР ОЛГОХ ЖУРАМ 7.3.1 Талууд энэхүү гэрээг цуцлахад олгох нөхөн олговрыг тооцохдоо Гэрээний тооцоолсон цэвэр үнэлгээ болон Эрх бүхий этгээдэд учирсан хохирлыг харилцан тохиролцоно. 15
 25. 25. УЛААНБААТАР ХОТЫН НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН 5-Р ХОРООНЫ НУТАГ ДЭВСГЭРТ БАРИГДАХ 640 ХҮҮХДИЙН 1 2 0 1 4 СУРГУУЛЬ БАРИХ ОНЦГОЙ ЭРХ /КОНЦЕСС/ ОЛГОХ ГЭРЭЭ I 7.3.2 Гэрээний тооцоолсон цэвэр үнэлгээг тодорхойлохдоо талууд дараахь нөхцөлүүдийг харгалзан үзнэ.Үүнд: 7.3.2.1 Тооцооллыг хийхдээ бүх үнийн дүнг гэрээ байгуулсан үеийн үнийн нэрлэсэн түвшнээр тогтоох ба тооцоо хийсэн огноо болон энэхүү Концессын гэрээнд заасан төлбөр хийх хоорондын инфляцийн индекстэй уяж тохируулга хийнэ; 13.2.2 Гэрээний нөхөн олговрыг тооцохдоо ирээдүйд олох орлогыг тооцохгүй; 7.3.2.3 Гэрээг цуцалсантай холбогдуулан Эрх бүхий этгээдэд үүсэх нийт зардлын тооцоог гаргах шаардлагатай ба Хорогдуулалтын хувиар хямдруулан хасаж тооцно. 7.3.2.4 Хэрэв талууд гэрээний цэвэр үнэлгээ /нэр томьёоны тайлбараас харна уу/ болон Эрх бүхий этгээдэд учирсан хохирлыг концессын гэрээг цуцалснаас хойш 60 хоногийн дотор буюу түүнээс өмнө тохиролцож чадахгүй тохиолдолд үнэлгээг Маргаан шийдвэрлэх журмын дагуу тогтооно. 7.3.2.5 Эрх бүхий этгээд нь гэрээг цуцлахдаа Тохируулж тооцоолсон гэрээний цэвэр үнэлгээнээс Уралдаант шалгаруулалтын зардлыг хасан тооцож хөрөнгө батлагдсан буюу тодорхойлсон огнооноос 90 хоногийн дотор нөхөн олговрыг төлнө. 7.3.2.6 Эрх бүхий этгээд нь нөхөн олговрыг төлсөн нь Эрх бүхий этгээдийн эсрэг Концессын гэрээг (эсхүл Нэмэлт гэрээнүүдийг) зөрчих болон хугацаанаас өмнө цуцалсан /үүгээр хязгаарлагдахгүй/ зэрэг шалтгаанаар Концесс эзэмшигчийн гаргах бүхий л нэхэмжлэл, Концессын гэрээг цуцлахаас өмнө байгуулагдсан аливаа Нэмэлт гэрээний бусад өр төлбөрийг эцэслэн шийдвэрлэсэн гэж үзнэ. 7.3.2.7 Хэрэв нөхөн олговрын үнийн дүн нь тэгээс бага байх тохиолдолд тэгээс бага байгаа үнийн дүнг Концесс эзэмшигч Эрх бүхий этгээдэд төлнө. 7.4 ЭРХ БҮХИЙ ЭТГЭЭД ГЭРЭЭГ ЗӨРЧСӨНИЙ УЛМААС КОНЦЕСС ЭЗЭМШИГЧИЙН САНААЧИЛГААР ГЭРЭЭГ ЦУЦЛАХ 7.4.1 Эрх бүхий этгээд нь Концессын гэрээгээр хүлээсэн үүргээ гүйцэтгээгүй буюу зохих ёсоор гүйцэтгээгүй нь Концесс эзэмшигчид Концессын гэрээний үүргээ цаашид биелүүлэх боломжгүй байдлыг үүсгэсэн бол концесс эзэмшигч нь гэрээ цуцлах гэж буй өдрөөс 30 хоногийн өмнө гэрээг зөрчсөн хэлбэр, онцлогийг тайлбарласан гэрээ цуцлах тухай мэдэгдлийг хүргүүлнэ. 7.4.2 Эрх бүхий этгээд гэрээ цуцлах тухай мэдэгдэл хүлээн авснаас хойш 30 хоногийн дотор гэрээг зөрчсөн нөхцөл байдлыг залруулах арга хэмжээ аваагүй тохиолдолд концесс эзэмшигч гэрээг цуцлах эрхтэй. 7.5 ЭРХ БҮХИЙ ЭТГЭЭД ГЭРЭЭГ ЗӨРЧСӨНИЙ УЛМААС ЭСХҮЛ ЭРХ БҮХИЙ ЭТГЭЭДИЙН САНААЧИЛГААР ГЭРЭЭГ ЦУЦЛАХАД НӨХӨН ОЛГОВОР ОЛГОХ ЖУРАМ 7.5.1 Энэхүү концессын гэрээг Эрх бүхий этгээд гэрээг зөрчсөний улмаас болон Эрх бүхий этгээдийн санаачилгаар цуцлах тохиолдолд Концесс эзэмшигчид нөхөн олговор олгох
 26. 26. УЛААНБААТАР ХОТЫН НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН 5-Р ХОРООНЫ НУТАГ ДЭВСГЭРТ БАРИГДАХ 640 ХҮҮХДИЙН 2014 СУРГУУЛЬ БАРИХ ОНЦГОЙ ЭРХ /КОНЦЕСС/ ОЛГОХ ГЭРЭЭ бөгөөд энэхүү нөхөн олговор нь дараах нийлбэр дүнгээс бүрдэнэ: 715.1.1 Үндсэн зээлийг цуцлах үнийн дүн; 715.1.2 Гэрээг цуцалсны улмаас Концесс эзэмшигчийн гаргасан нийт зардал, ажилтнуудад төлөх шаардлагатай болсон тодорхой хэмжээний төлбөр болон Туслан гүйцэтгэгчийн хохирлын төлбөр; 7.5.1.3 Концесс эзэмшигчээс Цуцалсан өдөр эсхүл түүнээс өмнө зээлийн гэрээнүүд доторхи санхүүжилтийн гэрээнүүдийн дагуу төлсөн зээлийн үндсэн төлбөр зэрэг орно. 7.5.2 Эдгээр төлбөрүүдийг хийж гүйцэтгэх хугацааг харгалзан оруулсан хөрөнгө оруулалтын үр өгөөж болон зээлийн гэрээний дагуу хийгдсэн төлбөрийг суурь нөхцлийн төлөв дэх хөрөнгө оруулалтын үр өгөөжтэй дүйцүүлэх боломжийг бүрдүүлнэ. 7.5.3 Концесс эзэмшигч нь санаатайгаар эсхүл хайхрамжгүйгээр үүргээ биелүүлэгүй бөгөөд Концесс эзэмшигч бэлэн мөнгөний тайлан дээрээ зарцуулалтаа илүүгээр тусган, Эрх бүхий этгээд Оуцалсан өдөр энэхүү заалтын дагуу үүнээс бага төлбөр хийх ёстой хэмээн үзэх үндэслэл байгаа тохиолдолд Эрх бүхий этгээд гэрээг зөрчсөнөөс гэрээг цуцалсны төлбөрөөс илүү тусгасан үнийн дүнг хасаж олгоно. /гэрээг Цуцалсан өдөр энэхүү илүүгээр тусгасан нь хэвээрээ байх тохиолдолд/. 7.6 КОНЦВССЫН ГЭРЭЭГ ЦУЦЛАХ ЭСХҮЛ ГЭРЭЭНИЙ ХУГАЦАА ДУУСАХАД БАРИМТЛАХ ЖУРАМ 7.6.1 Концессын гэрээний хугацаа дууссан эсхүл цуцалсан өдрөөс хойш [30] өдрийн дотор Концессын эзэмшигч нь өөрийн мэдэл, эзэмшилд байгаа Концессын зүйл, түүний зураг төсөл, суурилуулалт, ашиглалтын үйл ажиллагаа, засвар үйлчилгээг явуулахтай холбоотой бүх баримт бичгүүд (эсхүл тэдгээрийн зохистой хуулбаруудыг), бүртгэл, санхүүгийн тайлангууд, тоон мэдээллийг болон бусад шаардлагатай бүхий л мэдээллийг Эрх бүхий этгээдэд түүний тавьсан шаардлагын дагуу зохих хэлбэр, хэрэгслээр дамжуулан хүлээлгэн өгөх ба үүнд компьютер дээр хадгалагдсан бүхий л мэдээллүүд орно. 7.6.2 Концесс эзэмшигч нь Концессын гэрээний хугацаа дуусах өдөр эсхүл Цуцалсан өдөр гуравдагч этгээдтэй байгуулсан бүхий л гэрээний эрх, бусад шаардах эрх болон өмчлөх эрхийг Эрх бүхий этгээдэд шилжүүлнэ. 7.6.3 Эрх бүхий этгээдээс шаардсан оюуны өмчтэй холбоотой эрхийг зохицуулах арга хэмжээ авах ба Концесс эзэмшигч нь үүгээрээ энэхүү заалтыг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай гэж хуульчийн зүгээс үзсэн бүхий л ажил хэрэг эсвэл баримт бичгийг гүйцэлдүүлэх үүрэгтэй. 7.6.4 Концессын хугацааны сүүлийн (1) сарын хугацаанд эсхүл аливаа цуцлах тухай мэдэгдэл болон цуцлах өдөр хүртэлх хугацаанд аль ч тохиолдолд Концесс эзэмшигч нь ашиглалтын үйл ажиллагааг (эсхүл түүний аливаа хэсгийг) Эрх бүхий этгээдэд эсхүл энэхүү ашиглалтын үйл ажиллагааны аливаа шинэ Концесс эзэмшигчид шилжүүлэх ажил дээр 17
 27. 27. УЛААНБААТАР ХОТЫН НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН 5-Р ХОРООНЫ НУТАГ ДЭВСГЭРТ БАРИГДАХ 640 ХҮҮХДИЙН I2014 СУРГУУЛЬ БАРИХ ОНЦГОЙ ЭРХ /КОНЦЕСС/ ОЛГОХ ГЭРЭЭ I тодорхой хугацаанд бүрэн хамтарч ажиллах үүрэгтэй. 7.6.5 Концесс эзэмшигч нь ашиглалтын үйл ажиллагааны хугацаанд гэрээ дуусгавар болох эсвэл цуцлагдах тохиолдолд үүрэг хариуцлагыг шинэ Концесс эзэмшигч эсхүл Эрх бүхий этгээдэд (аль хамааралтайд нь) саад тотгоргүйгээр шилжүүлэхэд шаардагдах бүхий л арга хэмжээг авах ёстой ба Концесс эзэмшигч нь Концессын хугацаанд энэхүү шилжүүлгийг шууд ба шууд бус замаар хүндрүүлэх, төвөг учруулах ямарваа нэгэн үйлдэл хийхгүй. 7.6.6 Концесс эзэмшигч нь Шинэ концесс эзэмшигч эсхүл Эрх бүхий этгээдэд (аль хамааралтайд нь) бүх эрх мэдлийг шилжүүлэхтэй холбогдуулан хууль ёсны хувьд шилжүүлэн өгч байгаатай адилаар шаардлагатай туслалцаа дэмжлэгийг үзүүлнэ. НАЙМДУГААР БҮЛЭГ. МАРГААН ШИЙДВЭРЛЭХ 8.1 Энэ гэрээнээс үүссэн болон түүнтэй холбогдон гарсан аливаа маргааныг Талууд эвийн журмаар, хэлэлцээр хийх замаар шийдвэрлэхийг эрмэлзэнэ. 8.2 Маргааныг харилцан тохиролцох замаар шийдвэрлэж эс чадвал Монгол Улсын Шүүхээр шийдвэрлүүлнэ. 8.3 Шүүхийн шийдвэр нь эцсийнх байх бөгөөд уг шийдвэрийг Талууд заавал биелүүлнэ. ЕСДҮГЭЭР БҮЛЭГ. БУСАД ЗҮЙЛ 9.1 Энэхүү Концессын гэрээ болон салбар, нэмэлт гэрээгээр талууд хооронд Төсөлтэй холбогдуулан үүссэн бүхий л асуудлыг болон гэрээний харилцааг зохицуулна. Энэхүү Концессын гэрээ болон Талуудад үйлчилж буй аливаа салбар, нэмэлт гэрээ хоорондоо зөрчилдөх (үүнд мөн гэрээг тайлбарлахад үүсэх бүхий л асуудлуудыг оролцуулна) тохиолдолд Концессын гэрээ давамгай үйлчилнэ. 9.2 Энэхүү Концессын гэрээнд хавсаргасан Хавсралтууд нь гэрээний нэг хэсэг бөгөөд хүчин төгөлдөр үйлчилнэ. Хэрэв аль нэг Хавсралт дахь агуулга нь Концессын гэрээний агуулгатай зөрчилдвөл энэхүү Концессын гэрээний агуулга давамгайлна. 9.3 Нууцлал. Тал тус бүр холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу бүх мэдээлэл, тоо мэдээ болон бусад бүртгэлийн нууцлалыг хангах ба энэхүү Концессын гэрээг цуцалсан тохиолдолд Эрх бүхий этгээдийн энэхүү баримт бичгүүд, мэдээллийг ашиглаж хэрэглэх эсхүл аливаа Зээлийн гэрээний дагуу мэдээлэл авах Зээлдүүлэгчдийн болон бусад этгээдийн эдгээр баримт, мэдээллийг ашиглах эрх энэхүү энэ заалтаар хязгаарлагдахгүй. Тохиолдол тус бүрийн хувьд энэхүү эрх нь зөвхөн Концессын зүйлийг ашиглалт, засвар арчилгаатай холбогдуулан ашиглагдана. 9.4 Гэрээний нэмэлт, өөрчлөлт хүчин төгөлдөр болох. Энэхүү Концессын гэрээнд хийсэн бүхий л нэмэлт, өөрчлөлт болон хувилбарууд нь бичгэн хэлбэрээр, тал тус бүрийн эрх бүхий төлөөлөгчид гарын үсэг зурснаар хүчинтэй болно. 18

×