Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Truyen hinh

667 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Truyen hinh

 1. 1. 1. Nguyên tắc thu phát 3 màu 2. Khảo sát tín hiệu chói ER, EG, EB, EY, tín hiệu màu
 2. 2. 1.1.1. Đâu là sự khác biệt? • Tất cả các nguyên tắc của truyền hình đen trắng đều được tận dụng ở truyền hình màu • Điểm khác biệt - Truyền hình đen trắng: truyền đi tín hiệu chói,tín hiệu tiếng và các tín hiệu đồng bộ dòng,mành - Truyền hình màu: ngoài 4 thông số trên còn phải truyền đi các thông số về màu sắc của từng điểm ảnh
 3. 3. 1.1.2. Cần thu những thông số nào? • Các thông số về màu sắc được xác định rõ ràng nếu biết được các tỷ lệ pha trộn αR,βG,γB của các màu tương ứng R,G,B (dựa vào định luật về trộn màu). • αR :độ chói đỏ • βG, :độ chói lá cây • γB :độ chói lam
 4. 4. 1.1.3. Làm thế nào để thu được các thông số đó? • Phải chia phổ ra làm 3 giải phổ màu R,B,G và dùng 3 đèn vidicon dể đo biên độ trung bình của 3 quãng phổ riêng αR (độ chói đỏ), βG (độ chói lá cây), γB (độ chói lam)
 5. 5. 1.1.4. Quá trình thu màu diễn ra như thế nào?
 6. 6. 1.2.1. Nguyên lý tái tạo ảnh màu • Có thể tái tạo ảnh màu từ 3 đèn hình đen trắng với chất phụ gia được thêm vào lớp quang làm cho 1 đèn có thể phát màu đỏ, 1 đèn phát màu xanh lá và 1 đèn phát màu lam • Sử dụng các thành phần điện áp αR,βG,γB để điều khiển các đèn tương ứng sau đó cho qua hệ thống lăng kính giúp ánh sáng từ cả 3 đèn đến mắt cùng 1 lúc
 7. 7. 1.2.1. Nguyên lý tái tạo ảnh màu
 8. 8. 1.2.2. Quá trình tái tạo ảnh màu diễn ra như thế nào?
 9. 9. 1.2.2. Quá trình tái tạo ảnh màu diễn ra như thế nào?
 10. 10. 1.3.1. Tại sao phải đảm bảo tương thích? • Đã có rất nhiều máy thu hình đen trắng tồn tại trước đó+ lý do kinh tế • =>yêu cầu: + máy thu đen trắng: luôn thu được đen trắng ngay cả khi chương trình phát là màu + máy thu màu: thu màu khi chương trình phát là màu và thu được đen trắng khi chương trình phát đen trắng
 11. 11. 1.3.2. Làm thế nào để đảm bảo tương thích? • Buộc phải phát đi thành phần EY như của đen trắng, cùng với đó là ER-EY;EB-EY • Độ rộng của 1 kênh truyền hình màu phải bằng độ rộng của 1 kênh truyền hình đen trắng bằng cách cài tín hiệu màu vào phổ tần cao của kênh chói rồi mới truyền đi
 12. 12. 1.3.3. Tại sao phải cài tín hiệu màu vào phổ tần cao của kênh chói rồi mới truyền đi? • Năng lượng của tín hiệu chói chủ yếu tập trung ở vùng tần thấp nên cần dịch tín hiệu màu lên phổ tần cao để giảm nhiễu
 13. 13. 1.3.4. Tại sao không truyền trực tiếp ER;EG;EB? • Việc truyền trực tiếp đồng thời các tín hiệu ER;EG;EB đòi hỏi dải thông của hệ thống truyền hình quá rộng không thỏa mãn yêu cầu kết hợp • Có thể lấy ra ER,EG,EB từ các tín hiệu hiệu màu
 14. 14. Uv (đen trắng) Uv màu C1 C2 f(Hz) SMP FM âm thanh FM âm thanh f(Hz) EY EY
 15. 15. 2.1.1. Thế nào là mã hóa? • Là quá trình tạo ra các tín hiệu EY;C1;C2 và chèn C1;C2 vào cùng 1 kênh sóng với EY (mục đích nhằm đảm bảo tính tương thích) • C1: là ER-EY sau khi đã điều chế • C2: là EB-EY sau khi đã điều chế
 16. 16. 2.1.2. Mã hóa diễn ra như thế nào? Mạch ma trận Điều chế fsc + Tín hiệu truyền hình màu EG EB EY ER Cộng trừ điện áp theo tỷ lệ đã định
 17. 17. 2.2.1. Giải mã diễn ra như thế nào? Mạch ma trậnTách sóng Lọc dải Tín hiệu hình màu EG EB EY ER -EY Tới CRT Tách tín hiệu mang màu cao tần ra khỏi t/h chói
 18. 18. • Trong việc chèn tín hiệu màu vào tín hiệu chói có 1 vùng tần số tồn tại cả t/h chói và các t/h màu=> xuyên lẫn • Vấn đề chọn sóng mang màu và phương pháp điều chế ntn để giảm thiểu tối đa xuyên lẫn được quy định bởi các hệ màu(NTSC;PAL,SECAM). Tuy nhiên không có hệ nào đạt ưu điểm tuyệt đối nên cả 3 hệ vẫn cùng tồn tại Uv màu C1 C2 f(Hz) SMP FM âm thanh EY
 19. 19. 2.4.1. Mối quan hệ giữa EY;ER;EG;EB • Trong tất cả hệ màu tín hiệ chói luôn được xác định bằng biểu thức EY=0.3ER+0.59EG+0.11EB
 20. 20. 2.4.2. Tại sao có được biểu thức “EY=0.3ER+0.59EG+0.11EB” • Do cảm giác về độ chói 100% của mắt có sự tham gia của 30% ánh sáng đỏ; 59% ánh sáng lá cây; 11% của ánh sáng lam • Độ nhạy của vidicon cũng đã được chế tạo sẵn giống y như độ nhạy của mắt người để có tin tức của ảnh màu khi tạo hình đen trắng • Ở camera màu 3 thành phần R;B;G đã được tách riêng vì vậy muốn có độ chói phải nhập chung chúng theo tỷ lên trên
 21. 21. 2.4.3. Khảo sát tín hiệu chói EY Sọc Thành phần EY=0.3ER+0.59EG+0.11EB Lam(B) R=0,G=0 EY=0.3×0+0.59×0+0.11×1=11% Đỏ(R) G=0,B=0 EY=0.3×1+0.59×0+0.11×0=30% Lá cây(G) R=0,B=0 EY=0.3×0+0.59×1+0.11×0=59% Lơ(C) G+B; G=1;B=1 EY=0.3×0+0.59×1+0.11×1=70% Vàng(Y) G+R; G=1; R=1 EY=0.3×1+0.59×1+0.11×0=89% Trắng(W) R+B+G; R,G,B=1 EY=0.3×1+0.59×1+0.11×1=100% Tím(M) R+B; R=1;B=1 EY=0.3×1+0.59×0+0.11×1=41%
 22. 22. 2.5.1. Sự liên quan giữa tín hiệu màu với tỷ lệ pha trộn cơ bản • ER – EY =ER - 0.3ER - 0.59EG - 0.11EB = 0.7ER - 0.59EG - 0.11EB • EG – EY = - 0.3ER + 0.41EG – 0.11EB • EB – EY = - 0.3ER – 0.59EG + 0.89EB
 23. 23. 2.5.2. Điện áp chuẩn của 8 sọc màu(EY=100%) ER(V) EG(V) EB(V) EY(V) ER-EY (V) EG-EY (V) EB-EY (V) Trắng 1 1 1 1 1 0 0 Vàng 1 1 0 0.886 0.114 0.114 - 0.861 Lơ 0 1 1 0.701 - 0.701 0.299 0.299 Lục 0 1 0 0.587 - 0.587 0.413 - 0.587 Tía 1 0 1 0.413 0.587 - 0.413 0.587 Đỏ 1 0 0 0.299 0.701 - 0.299 - 0.299 Lam 0 0 1 0.114 -0.114 - 0.114 0.866 Đen 0 0 0 0 0 0 0
 24. 24. 2.5.3. Điện áp chuẩn của 8 sọc màu(EY=75%) ER(V) EG(V) EB(V) EY(V) ER-EY (V) EG-EY (V) EB-EY (V) Trắng 1 1 1 1 0 0 0 Vàng 0.75 0.75 0 0.664 0.086 0.086 - 0.684 Lơ 0 0.75 0.75 0.526 - 0.526 0.024 0.224 Lục 0 0.75 0 0.440 - 0.440 0.310 0.440 Tía 0.75 0 0.75 0.310 0.440 -0.310 0.440 Đỏ 0.75 0 0 0.224 0.526 - 0.224 - 0.224 Lam 0 0 0.75 0.086 - 0.086 - 0.086 0.664 Đen 0 0 0 0 0 0 0
 25. 25. 2.5.4. Tại sao không lựa chọn EG-EY? - Với cùng độ sáng chuẩn EG-EY có quãng biến thiên bé nhất(thông tin không rõ ràng) - Dải thông của EG-EY lớn hơn 2 tín hiệu còn lại gây khó truyền tải hơn - Có thể lấy ra EG-EY từ 2 tín hiệu kia Để có được EG-EY ở bên thu EG-EY=-0.518(ER-EY)-0.186(EB-EY)
 26. 26. 2.5.5. Biểu diễn màu theo tọa độ màu sắc? Y R M B C G -0.89 -0.59 -0.3 0.7 0.890.59 0.11 0.59 -0.11 -0.59 -0.7 ER-EY EB-EY W 0.3

×