Tổng quan MarketerHUB

867 views

Published on

Tổng quan marketerHUB và các Dự án của MarketerHUB: Sự kiện Marketer, Dịch Để Học, Thư viện Marketer, Sổ tay Lịch sử các thương hiệu

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
867
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
35
Actions
Shares
0
Downloads
34
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Tổng quan MarketerHUB

  1. 1. Chúng ta c n nh ng ng i b n " g n", v n hàng ngày h n là các chuyên gia i ti ng " xa", lâu lâu m i nghe th y Ho t ng marketing òi h i team làm vi c có hi u bi t t ng x ng nhau. n có khó kh n trong vi c ki m ng i? Why? Marketing planner, Eventer, Copywriter, Designer, web developer, ads,... Buôn có b n, bán có ph ng Khi các marketer t p trung, các doanh nghi p bi t tìm t i âu tìm hi u v d ch và thu hút nhi u doanh nghi p quan tâm h n Website C ng s ki n dành cho marketer Online Team t ch c thu x p các s ki n coffee talk Team t ch c h tr t ch c offline cho ki n cho Marketer các nhóm cá nhân: m i ng i có hi u ki n offline bi t sâu l nh v c ang quan tâm tr t ch c s ki n cho marketer theo yêu c u c a doanh nghi p Danh m c các sách/ tài li u dành cho marketer Online t mua chung sách/tài li u c Th vi n Marketer Offline n Th o lu n/ so sánh th c it n Vi t Nam What & How it works? Th ng nh t t n thu t ng Marketing ng ti ng Vi t ch t nguy n các sách/tài li u H C MARKETING Online c sách/tài li u song ng , tham kh o th o lu n hi u sâu h n ch H c Marketing ch theo yêu c u c a doanh nghi p, s ng sách/ tài li u ào t o n i b Offline Làm inforgaphic các ki n th c v Marketing b ng ti ng Vi t tay l ch s các th ng hi u c bi t các d án v Social media marketing/ content marketing òi h i Liên k t th c hi n d án nhi u/ a d ng nhân l c theo yêu c u SMEs Th ng nh t ngôn ng chung v marketing ng hi u bi t chuyên môn/ giúp các marketer và doanh nghi p hi u h n v chuyên môn c a mình Marketer o network nh ng ng i b n/ng i ng d n th ng xuyên cho công vi c a mình Ghi công óng góp cho s phát tri n c a c ng ng/ngh c h i th c hành công vi c s m Ng i mu n theo ngh Marketer Network ng ih ng d n Whos in? Gi i thoát kh i các công vi c t ch c s & Benefits? ki n i sâu vào chuyên môn c a i/nhóm Các H i nhóm/ CLB liên quan Gi nguyên b n s c riêng c a H i nhóm MarketerHUB marketing/ marketer ng hi u bi t và m i quan h t ng tác i các H i nhóm khác Hi u nhu c u th tr ng dàng tham kh o ý ki n marketer Các doanh nghi p cung c p phát tri n sp/dv ch v /SP cho Marketer dàng ti p c n khách hàng ng hi u bi t v Marketing Lãnh o các doanh nghi p Tìm marketer/ i nhóm marketer hay các i tác tri n khai Leader d án Ban c v n p n i dung s ki n Nhóm t ch c s ki n qu n lý s ki n làm vi c v i các nhân v t marketer Nhóm i ngo i làm vi c v i các doanh nghi p tài tr PR ki n copywriter Designer Nhóm truy n thông video maker web design SEM SMM specialist Tài chính & nhân s Leader D án Ban c v n Nhân s Nhóm làm sách/tài li u Th vi n Marketer Nhóm t ch c th o lu n Nhóm mua & phân ph i sách Nhóm truy n thông Tài chính Leader D án What can you help? Ban c v n Nhóm qu n tr sách d ch ch H c Nhóm d ch Nhóm i ngo i & truy n thông Tài chính Nhân s d ch Leader D án Ban c v n tay l ch s các th ng hi u Nhóm làm n i dung i ngo i và truy n thông MarketerHUB Th vi n Marketer th ng nh n di n th ng hi u ch h c ng s ki n ch h c Website Th vi n marketer Bàn gh , decor th vi n Sách/tài li u Trang thi t b Máy/màn chi u Ngu n l c truy n thông AnCafe cho coffee talk a m offline a m cho s ki n l n h n?MarketerHUB.mmap - 2/25/2013 - Mindjet

×