Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Dich de hoc v1.1 public

939 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Dich de hoc v1.1 public

 1. 1. DỊCH ĐỂ HỌCCộng đồng dịch để học Marketing http://dichdehoc.com
 2. 2. DỊCH ĐỂ HỌC• Dịch Để Học và Nguyên tắc hoạt động• Cơ sở ra đời• Mục đích• Mục tiêu• Sách và tài liệudịch• Thành viên• Nguồn ngân sách hoạt động• Kế hoạch hoạt động
 3. 3. Giới thiệu• DỊCH ĐỂ HỌC là dự án tự nguyện, phi lợi nhuận đầu tiên của iMarketer nhằm nâng cao trình độ Marketers qua việc Dịch và thảo luận các sách/ tài liệu marketing. Nguyên tắc hoạt động• Thành viên hoạt động trên cơ sở tự nguyện, phải đăng ký thành viên để có thể tham gia chỉnh sửa và thảo luận các bản dịch sách và tài liệu tại dichdehoc.com. Các nội dung chỉnh sửa cần được phê duyệt trước khi hiển thị trên website.• Mọi thông tin tại dichdehoc.com chỉ nhằm mục đích nghiên cứu, học tập, tuyệt đối không mua bán.• Ban quản trị Dichdehoc.com dựa trên ý kiến tham vấn chuyên môn của các marketer nhiều năm kinh nghiệm trong nghề tại Việt Nam để chấp nhận hay không chấp nhận các đề xuất chỉnh sửa nội dung quan trọng của các thành viên. http://dichdehoc.com
 4. 4. Cơ sở ra đời• Tài liệu và sách về marketing hầu hết bằng Tiếng Anh.• Các sách và tài liệu được dịch và xuất bản dưới dạng tiếng Việt bị hạn chế số lượng đầu sách dịch và hạn chế chất lượng dịch do người dịch không am hiểu chuyên ngành marketing dẫn đến việc hiểu sai lệch nếu chỉ đọc riêng sách dịch.• Việc rèn luyện khả năng đọc và dịch, thảo luận, so sánh song ngữ sách/ tài liệu Marketing từ tiếng Anh sang tiếng Việt giúp người đọc nắm rõ và chuẩn hơn nội dung của sách, giúp việc học Marketing tốt hơn.• Internet với khả năng lan truyền và tương tác giúp kết nối những người tham gia dự án, hỗ trợ nhau học – hiểu Marketing tốt hơn.• Dịch Để Học dựa trên hoạt động dịch tình nguyện, giúp tối ưu chi phí và tạo cơ sở dữ liệu học Marketing miễn phí cho nhiều người. http://dichdehoc.com
 5. 5. Mục đích• Thông qua việc Dịch, thảo luận, so sánh song ngữ các bản dịch, các thành viên tham gia có thể hiểu đúng nội dung các sách và tài liệu Marketing, giúp học Marketing tốt hơn.• Tạo cơ sở dữ liệu học miễn phí về marketing cho cộng đồng http://dichdehoc.com
 6. 6. Mục tiêu Dự án • Xây dựng xong đội nhân sự nòng cốt của Dự án • Thống nhất từ điển thuật ngữ Marketing1 năm • • Dịch hoàn thành 03 sách theo đặt hàng Dịch hoàn thành 03 sách tự chọn • Hoàn thiện bản song ngữ của 05 sách tự chọn • 50 thành viên tham gia dịch thường xuyên • Nâng cao và mở rộng chất lượng đội ngũ nhân sự nòng cốt Dự án. Đảm bảo nhân sự quản trị có thể full-time lâu dài cho Dự án • 15 sách theo đặt hàng3 năm • 10 sách tự chọn • Hoàn thiện song ngữ của 20 sách tự chọn • 200 thành viên tham gia dịch thường xuyên • Hợp tác xuất bản 01 sách • Nâng cao và mở rộng chất lượng đội ngũ nhân sự nòng cốt Dự án. Đảm bảo nhân sự quản trị có thể full-time lâu dài cho Dự án • 30 sách theo đặt hàng5 năm • 20 sách tự chọn • Hoàn thiện song ngữ của 50 sách tự chọn • 300 thành viên tham gia dịch thường xuyên • Hợp tác xuất bản 05 sách http://dichdehoc.com
 7. 7. Sách và Tài liệu dịch1. Từ điển thuật ngữ Marketing2. Sách/ tài liệu Marketing dùng cho các ngành, dịch theo đơn đặt hàng của các tổ chức để làm tài liệu nội bộ.3. Sách/ tài liệu Marketing chưa dịch, do các nhóm dịch tự chọn và tình nguyện dịch: thông qua tự nguyện để tuyển dụng người dịch theo đặt hàng.4. Sách/ tài liệu marketing đã có bản dịch tiếng Việt trên thị trường, cần so sánh bản song ngữ và thảo luận điều chỉnh lại nội dung đã dịch http://dichdehoc.com
 8. 8. Thành viên Ban quản trị BQT Dịch Để Học BQT Dự án Sách dịch mới Sách so sánh Sách theo đặt hàng tự chọn song ngữ sách dịch Trình độ dịch Trình độ dịch Dịch tự Thành viên tốt, có thu tốt, có thu nguyện Thảo thuận nhập từ dịch nhập từ dịch• BQT Dịch Để Học gồm: Giám đốc Dịch Để Học, Ban cố vấn, phụ trách nhân sự các Dự án dịch, Kỹ thuật website, Đối ngoại – truyền thông, Hành chính• Mỗi sách/ tài liệu đều có 01 BQT dự án gồm: Phụ trách dự án, phụ trách nhân sự dịch cho Dự án, Cố vấn Dự ánTùy vào từng Dự án mà số lượng các thành viên được tuyển dụng và bố trí phù hợp. DỊCH ĐỂ HỌC
 9. 9. Ngân sách cho hoạt độngDịch Để Học hoạt động dựa trên nguồn ngân sách:1. Tài trợ của các tổ chức/ cá nhân có chung mong muốn phát triển cộng đồng dịch các sách và tài liệu Marketing; phát triển cộng động marketers tại Việt Nam, bằng tiền hoặc sản phẩm/ dịch vụ của chính các tổ chức/ cá nhân.2. Tài trợ dịch các sách/ tài liệu marketing theo đơn đặt hàng của các tổ chức/ cá nhân. http://dichdehoc.com
 10. 10. Liên hệTrở thành thành viên? Ban cố vấn và tài trợMs. Tạ Thương Ms. Bùi Hằng@: thuongtech89@gmail.com @: buihang@gmail.comM: 0972 89 36 56 M: 0989084995 Skype: buihang84 fb.com/buihang.nova http://dichdehoc.com

×