Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Trc 2012

Osnovni podaci oko davanja trombocita

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Trc 2012

  1. 1. pacijenti koji Davanje trombocita (trombocitafereza) krvare je postupak prikupljanja trombocita pacijenti koji pomoću separatora krvnih ćelija. boluju od malignih bolestiMožeš dati trombocite ...... ukoliko zadovoljavaš kriterijume za klasično davanje krvi... ako imaš između 18 i 60 godina 90 pacijenti koji boluju od... ako imaš preko 60 kg... ako je prošlo 2 meseca od klasičnog davanja krvi minuta leukemije i drugih bolesti krvi... na svakih 15 danaProces davanja trombocita druga stanja kod kojih suPre davanja trombocita se od davaoca uzima krv na analizu i trombocitirade se dodatni lekarski pregledi. Kada se ustanovi da možete pacijenti nezamenjivadati trombocite zakazuje se termin za davanje. Sam proces traje kojima su terapijaoko 90 minuta u ugodnoj atmosferi. transplantirani organi
  2. 2. Naši davaoci Odlučio sam se na davanje trombocita jer smatram da je ovakav vid davanja Nazovite za sve dodatne informacije krvi višestruko značajan i da pomažen 021 48 77 959 najtežim bolesnicima. Dénes, 26 godina www.BudiDavalacKrvi.com Osećaj radosti da nekome poklanjate deo svoje životne energije i zdravlja je izuzetanBranka, 56 godina Budi Davalac Zavod za transfuziju krvi Vojvodine Davanje trombocita višestruko pomaže Adresa: Hajduk Veljka 9a, Novi Sad trombocita bolesnima. Meni to znači 2 sata vremena a nekome život. Mislim da je Telefon: 021 48 77 959 48 77 972 računica jasna. web: www.BudiDavalacKrvi.com Zoran, 35 godina email: BudiDavalacKrvi@gmail.com

×