Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
4e Plan voor Preventie en Beheer van   Afvalstoffen in het Brussels    Hoofdstedelijk Gewest   Goedgekeurd op 11 m...
4e Afvalplan               Nieuwe wettelijke contextIn Brussel :•  plan van onbepaalde duur, onderworpen a...
4e Afvalplan                     Historiek•  Eerste plan (1992 – 1997) :        •  1e select...
4e Afvalplan        Doelstelling: versterking van de        ondernomen acties•  Voortzetting van de onder...
Gelijkgesteld afval                       Huidige toestandKantoren: 340 000 banen(prioritaire strome...
Gelijkgesteld afval           Preventie van gelijkgesteld afval Preventie in kantoren (doelstelling : - 35 kg/we...
Gelijkgesteld afval            Beheer van gelijkgesteld afvalBeheer van kantoorafval :   Organiseren van opl...
Nijverheidsafval, specifiek afval of         gevaarlijk afval3 hoofdacties  Terbeschikkingstelling van « Afvalad...
Nijverheidsafval, specifiek afval of         gevaarlijk afval•Terbeschikkingstelling van « Afvaladviseurs » (diag...
Nijverheidsafval, specifiek afval of         gevaarlijk afvalBetere ophaling van gevaarlijke afvalstoffen Doelstel...
Nijverheidsafval, specifiek afval of           gevaarlijk afvalGeïntegreerde benadering « ecoconstructie »Doels...
Economische en wettelijke middelen6 hoofdacties  Vereenvoudigen van de regels betreffende de aangifte van afvalstoffen  ...
En transversaalOntwikkeling van middelen voor de evaluatie en de follow-up van het plan:  Follow-up van de becijferde do...
Dank u voor uw aandacht   Nog vragen? Francis RADERMAEKER – CEL LEEFMILIEU   fradermaeker@huytebroeck.irisnet.be Tel...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

BECI - Plan déchets/afvalplan - F. Radermaker

1,139 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

BECI - Plan déchets/afvalplan - F. Radermaker

 1. 1. 4e Plan voor Preventie en Beheer van Afvalstoffen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Goedgekeurd op 11 maart 2010 Evelyne Huytebroeck, Brussels minister van Leefmilieu, Energie, Stadsvernieuwing en Bijstand aan personen
 2. 2. 4e Afvalplan Nieuwe wettelijke contextIn Brussel :• plan van onbepaalde duur, onderworpen aan een vijfjaarlijkse herziening;• plan onderworpen aan een milieu-effectenstudie.Europese context :• een verplicht preventieplan voor de Lidstaten;• 50 % recyclage van gemeentelijk afval tegen 2020• 70 % recyclage van het bouwafval Evelyne Huytebroeck, Brussels minister van Leefmilieu, Energie, Stadsvernieuwing en Bijstand aan personen
 3. 3. 4e Afvalplan Historiek• Eerste plan (1992 – 1997) : • 1e selectieve ophalingen• Tweede plan (1998 – 2002) • Voorrang aan preventie (doel – 10%)• Derde plan (2003 – 2007) • Dematerialisatie – Hergebruik Evelyne Huytebroeck, Brussels minister van Leefmilieu, Energie, Stadsvernieuwing en Bijstand aan personen
 4. 4. 4e Afvalplan Doelstelling: versterking van de ondernomen acties• Voortzetting van de ondernomen acties op vlak van huishoudelijk afval• Benadrukken van de acties inzake gelijkgesteld afval• Nieuwe initiatieven voor nijverheidsafval: adviseurs die ter beschikking staan van de ondernemingen. Evelyne Huytebroeck, Brussels minister van Leefmilieu, Energie, Stadsvernieuwing en Bijstand aan personen
 5. 5. Gelijkgesteld afval Huidige toestandKantoren: 340 000 banen(prioritaire stromen: papier, verpakkingen en organisch afval)Scholen: 200 000 leerlingen(prioritaire stromen: papier en organisch afval)Horeca en handelszaken: > 20 000 etablissementen ementen(prioritaire stromen: papier, organisch afval en plastic) Evelyne Huytebroeck, Brussels minister van Leefmilieu, Energie, Stadsvernieuwing en Bijstand aan personen
 6. 6. Gelijkgesteld afval Preventie van gelijkgesteld afval Preventie in kantoren (doelstelling : - 35 kg/werknemer/jaar in 2020) : Voortzetten van de acties op vlak van papierpreventie in kantoren Strijd tegen voedselverspilling in refters Bevorderen van duurzame aankopen bij de overheid + gids voor de preventie en het beheer van kantoorafvalPreventie in de handelszaken en de horeca Invoering van een specifiek label «ecodynamische ondernemingen» voor de distributiesector Een gids van goede beleidspraktijken Projecten verbonden met de beperking van voedselverspilling Evelyne Huytebroeck, Brussels minister van Leefmilieu, Energie, Stadsvernieuwing en Bijstand aan personen
 7. 7. Gelijkgesteld afval Beheer van gelijkgesteld afvalBeheer van kantoorafval : Organiseren van opleidingssessies in verband met afvalbeheer Ontwikkeling door het ANB van een milieuvriendelijker systeem voor het beheer van archievenAfvalbeheer voor handelszaken en horeca Opstellen van een sorteergids voor herbruikbaar en gevaarlijk afval Pilootproject voor de selectieve ophaling van organisch afval Evelyne Huytebroeck, Brussels minister van Leefmilieu, Energie, Stadsvernieuwing en Bijstand aan personen
 8. 8. Nijverheidsafval, specifiek afval of gevaarlijk afval3 hoofdacties Terbeschikkingstelling van « Afvaladviseurs » (diagnoses en adviezen aan de ondernemingsverantwoordelijken) Betere ophaling van gevaarlijke afvalstoffen Selectieve afbraak en sorteren op het bouwterrein Evelyne Huytebroeck, Brussels minister van Leefmilieu, Energie, Stadsvernieuwing en Bijstand aan personen
 9. 9. Nijverheidsafval, specifiek afval of gevaarlijk afval•Terbeschikkingstelling van « Afvaladviseurs » (diagnose en adviezen) Doelstelling : KMO’s helpen bij het verbeteren van hun afvalbeheer (preventie, sorteren en recyclage) • Diagnose, omschrijven van actieplannen, ondersteuning van de uitvoering Voorwaarden : • sectoriële en/of geografische benadering • oproep aan geïnteresseerden• Evaluatie van het potentieel aan extra jobs in de recyclage Evelyne Huytebroeck, Brussels minister van Leefmilieu, Energie, Stadsvernieuwing en Bijstand aan personen
 10. 10. Nijverheidsafval, specifiek afval of gevaarlijk afvalBetere ophaling van gevaarlijke afvalstoffen Doelstelling : Ontwikkelen van de mogelijkheden voor het ophalen of deponeren van gevaarlijk afval in kleine hoeveelheden Mogelijke voorwaarden : • Studie over de ontwikkeling van containerparken • Nadenken over de mobiele groene plekjes • Sensibiliserings- en communicatiecampagnes voor KMO’s • Studie over de terugnameplicht voor producenten Evelyne Huytebroeck, Brussels minister van Leefmilieu, Energie, Stadsvernieuwing en Bijstand aan personen
 11. 11. Nijverheidsafval, specifiek afval of gevaarlijk afvalGeïntegreerde benadering « ecoconstructie »Doelstellingen : De impact van de bouw tot een minimum beperken en tot 90 % recyclage komenVoorwaarden : - vernieuwing van gebouwen aanmoedigen - invoeren van de verplichting om gevaarlijk afval en herbruikbaar materiaal vóór hun vernietiging te inventariseren - de oprichting van bedrijven die zich bezighouden met de recuperatie en de doorverkoop van herbruikbaar materiaal ondersteunen - acties ondernemen op vlak van sensibilisering en praktische sorteergidsen opstellen -opstarten van pilootprojecten voor het demonstreren van selectieve inzameling op kleine werven - oprichten van infrastructuren voor de inzameling van afvalstoffen - versterken van de controles op Huytebroeck, Brussels minister van Leefmilieu, Energie, Evelyne de sorteerplicht Stadsvernieuwing en Bijstand aan personen
 12. 12. Economische en wettelijke middelen6 hoofdacties Vereenvoudigen van de regels betreffende de aangifte van afvalstoffen Verplicht sorteren voor alle partijen + verplichting contract Brusselse belasting op het verbranden van afvalstoffen + bijwerken van de tarieven Voorstudie van de invoering van een progressieve tarifering die rekening houdt met de inzamelingen Verbeteren van de reglementering en betere controle op de terugnameplicht Studie over de terugnameplicht van gevaarlijk afval Evelyne Huytebroeck, Brussels minister van Leefmilieu, Energie, Stadsvernieuwing en Bijstand aan personen
 13. 13. En transversaalOntwikkeling van middelen voor de evaluatie en de follow-up van het plan: Follow-up van de becijferde doelstellingen Verbetering van de gegevens en ontwikkeling van indicatoren Follow-upcomité van het plan (om de twee jaar ) Evelyne Huytebroeck, Brussels minister van Leefmilieu, Energie, Stadsvernieuwing en Bijstand aan personen
 14. 14. Dank u voor uw aandacht Nog vragen? Francis RADERMAEKER – CEL LEEFMILIEU fradermaeker@huytebroeck.irisnet.be Tel: +32 (0)2 517 14 .. - Fax: +32 (0)2 517 14 90 www.evelyne.huytebroeck.be Evelyne Huytebroeck, Brussels minister van Leefmilieu, Energie, Stadsvernieuwing en Bijstand aan personen

×