SlideShare a Scribd company logo
Beheer van huishoudelijk
    verpakkingsafval
         Fost Plus
        1 juni 2010
Inhoudsopgave

1. Wie is Fost Plus?

2. Wettelijk k d
2 W tt lijk kader

3. De leden

4 De activiteiten:
4.
  4.1. Inzameling en sortering
  4.2. Recyclage
  4.3. Gegevensbeheer
  4.4. Kwaliteitsbeheer
  4.5. Communicatie
  4.6. Preventie
5. Resultaten 01.06.2010  2  Corporate presentation NL - V2010
1. Wie is Fost Plus?
01.06.2010  3  Corporate presentation NL - V2010
Voorstelling

• Vzw ontstaan in 1994 op vrijwillige en proactieve basis vanuit
 de privésector om in samenwerking met alle actoren van het
        om,
 systeem (industrie, verbruikers, gemeenten,
 intercommunales, recycleurs,…) een globale en duurzame
 oplossing te bieden aan het beheer van huishoudelijk
 verpakkingsafval
• Vervult de wettelijke verplichtingen, relatief aan huishoudelijk
 verpakkingsafval, van de bedrijven die kiezen aan te sluiten
• Is het enige organisme erkend voor de Interregionale
 Verpakkingscommissie aangaande huishoudelijk
 verpakkingsafval (erkenning voor 5 jaar)
 01.06.2010  4  Corporate presentation NL - V2010
• Fost Plus is volledig gefinancierd door haar leden, en dit zijn
 er 5 407 momenteel of 92% van de Belgische markt van
  5.407 momenteel,
 huishoudelijke verpakkingen
• Door haar activiteiten werden er 2.500 directie of indirecte
 jobs
 j b gecreëerd
     ë d
• Haar activiteiten: het promoten, coördineren en financieren
 van de selectieve inzamelingen, de sortering en de recyclage
               g ,       g     y g
 van huishoudelijk afval, teneinde de objectieven van
 recyclage en nuttige toepassing voorgeschreven door de
 Belgische wet te bereiken
 01.06.2010  5  Corporate presentation NL - V2010
2. Wettelijk kader
01.06.2010  6  Corporate presentation NL - V2010
Wettelijk kader in Europa en in België

Grondslag:
•E
 Europese verpakkingsrichtlijn (1994 + 2004)
        kki  i htlij
• Samenwerkingsakkoord tussen de drie gewesten (1997 +
 2009)
Anderen:
• Federale wet betreffende productnormen (1998)

• Federale wet betreffende ecotaksen (1993)
 01.06.2010  7  Corporate presentation NL - V2010
De objectieven voor recyclage en
nuttige toepassing
 01.06.2010  8  Corporate presentation NL - V2010
Wie zijn de
verpakkingsverantwoordelijken?

• H t b d ijf d t producten heeft verpakt of heeft doen
 Het bedrijf dat  d t  h ft    kt f h ft d
 verpakken in België met het oog op het op de Belgische
 markt brengen ervan
• In het geval de producten niet in België werden verpakt, de
 invoerder van de verpakte producten
De verpakkingsverantwoordelijke kan zelf zijn
terugnameverplicht vervullen (t.t.z. de percentages bereiken
die door de wet opgelegd worden) of hiervoor een
overeenkomst afsluiten met een erkend organisme (zoals Fost
Plus) 01.06.2010  9  Corporate presentation NL - V2010
01.06.2010  10  Corporate presentation NL - V2010
3. De leden
01.06.2010  11  Corporate presentation NL - V2010
Leden – hoe werkt het?

• Verpakkingsverantwoordelijken - huishoudelijke verpakkingen

•O
 Overeenkomst van onbeperkte duur (jaarlijks opzegbaar)
    k  t    b  kt d   (j  lijk    b  )
• Jaarlijkse aangifte van de verpakkingen

• Bijdrage in functie van de hoeveelheid en het soort
 verpakking
• Recht op het gebruik van het Groene Punt

• Vereenvoudigde aangiftesystemen voor kleinere bedrijven

• Limiet voor verpakkingsverantwoordelijke: 300 kg

• Specifieke regels voor de serviceverpakkingen

• Preventieplan (300 ton) 01.06.2010  12  Corporate presentation NL - V2010
Groene Punt-logo

                            • Het Groene Punt-logo op een
                            verpakking betekent dat de
                            onderneming die het product op de
                            markt brengt, een bijdrage betaalt
                            voor de financiering van de
                            selectieve inzameling, de sortering
                            en de recyclage van huishoudelijke
                            verpakkingen.
                            • Het betekent niet dat de verpakking
                            of het product in de verpakking uit
                            gerecycleerd materiaal bestaat. Het
                            betekent evenmin dat de verpakking
                            waarop het logo is gedrukt,
                            ingezameld en gerecycleerd zal
                            worden. Het is dus geen
                            sorteerinstructie. 01.06.2010  13  Corporate presentation NL - V2010
01.06.2010  14  Corporate presentation NL - V2010
De Groene-Puntbijdragen
 01.06.2010  15  Corporate presentation NL - V2010
De Groene Punt-bijdragen
 01.06.2010  16  Corporate presentation NL - V2010
Evolutie van de leden
 01.06.2010  17  Corporate presentation NL - V2010
Evolutie van de leden
 01.06.2010  18  Corporate presentation NL - V2010
De bijdrage per materiaal
 01.06.2010  19  Corporate presentation NL - V2010
De controle van de aangiftes

• Nazicht van de aangifte door revisor van het bedrijf

• R d lijkh id
 Redelijkheidcontrole: opvolging van schommelingen
         t l    l i     h  li
• Nazicht van de samenstelling van verpakkingen

• Nazicht van de aangifte door revisor van Fost PlusEr dient opgemerkt te worden dat de resultaten van al deze
     pg
controles bevestigen dat het grootste deel van de leden correct
hun verpakkingen die ze op de markt brengen aangeven.
 01.06.2010  20  Corporate presentation NL - V2010
4. De activiteiten
01.06.2010  21  Corporate presentation NL - V2010
4.1. Inzameling en sortering

• Samenwerking met gemeenten / intercommunales

• St d
 Standaardovereenkomst met een duur van 5 jaar
     d    k  t  t   d     j
• Bestekken voor inzameling en sortering: kwaliteitscriteria en
 administratieve opvolging (ProFost)
           g g
• Toewijzing volgens procedure overheidsopdrachten

• Indien intercommunale zelf uitvoert: tarieven gebaseerd op
 gemiddelde k
   dd ld kost
 Vergoeding: volledige kost van inzameling en sortering,
 communicatie, opvolging, kwaliteitsbonus, …
       , p g g,          ,
 01.06.2010  22  Corporate presentation NL - V2010
01.06.2010  23  Corporate presentation NL - V2010
Inzamelingresultaten
 01.06.2010  24  Corporate presentation NL - V2010
Sortering van blauwe zakken in
sorteercentra
 01.06.2010  25  Corporate presentation NL - V2010
4.2. Recyclage

• Offerte-aanvragen, gebaseerd op gedetailleerde bestekken,
 voor het toekennen van de verpakkingen aan recycleurs
• Selectie van recycleurs wordt begeleid door gemengd comité
 (intercommunales, IVC en Fost Plus)
• Indexatie in functie van evolutie grondstoffenprijzen

• Afzetorganisaties: expertise en controle

• Controle d
    l door onafhankelijke expertisebureaus
         fh k l k       b
 01.06.2010  26  Corporate presentation NL - V2010
Opbrengsten van de materialen en het
Groene Punt
 01.06.2010  27  Corporate presentation NL - V2010
Opbrengsten van de materialen
 01.06.2010  28  Corporate presentation NL - V2010
Gegevensbeheer
 01.06.2010  29  Corporate presentation NL - V2010
Kwaliteitsbeheer

• PMD
 - Opvolging van kwantiteit en kwaliteit van de materialen
 - Controles tijdens inzameling, in sorteercentra en bij recycleurs
 - Opvolging van PMD-residu: percentage en samenstelling
• Glas
 - Locatie, reinheid en lediging van glasbollen
 - Audit van ophalers en recycleurs
• Opleidingen ophalers en andere doelgroepen (bvb. milieu-
 ambtenaren)
• Klachtenbehandeling
 01.06.2010  30  Corporate presentation NL - V2010
4.5. Communicatie
Van sorteren een automatisme maken houdt een gedragsverandering in.
Hierbij speelt de communicatie een grote rol.
 01.06.2010  31  Corporate presentation NL - V2010
Jeugd - evenementen
 01.06.2010  32  Corporate presentation NL - V2010
Jeugd – Lagere Scholen
 01.06.2010  33  Corporate presentation NL - V2010
Jeugd – Secundaire scholen
 01.06.2010  34  Corporate presentation NL - V2010
Jeugdbewegingen
 01.06.2010  35  Corporate presentation NL - V2010
Zwerfvuil
 01.06.2010  36  Corporate presentation NL - V2010
Preventie
De tweevuldigheid verpakking/product optimaliseren moet voorrang
krijgen bij de bedrijven die verpakte producten op de markt brengen.
Fost Plus wil aan zijn leden middelen aanbrengen om hen te helpen.
 01.06.2010  37  Corporate presentation NL - V2010
www.preventpack.be

Preventpack toont de inspanningen van de bedrijven op het
vlak van verpakkingspreventie en is het resultaat van een
samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven.
 01.06.2010  38  Corporate presentation NL - V2010
De resultaten van preventie
 01.06.2010  39  Corporate presentation NL - V2010
www.pack4recycling.be
 01.06.2010  40  Corporate presentation NL - V2010
Exposition emballage
 01.06.2010  41  Corporate presentation FR – V2010
Een wereld zonder verpakkingen
 01.06.2010  42  Corporate presentation NL - V2010
5. De resultaten
01.06.2010  43  Corporate presentation NL - V2010
De resultaten in 2009

• 5.407 leden
     = 732 kT huishoudelijke verpakkingen
     = 52 miljoen euro Groene Punt-bijdragen
     (of minder dan 6 euro per inwoner)
• 116 k /i
   kg/inwoner opgehaald
           h ld
• 26 miljoen euro materiaalopbrengsten

• 93 1% recyclage
 93,1%
• 96,5% nuttige toepassing

• 840.000 ton vermeden CO2

• 95% van de bevolking neemt actief deel

• 2.500 jobs


 01.06.2010  44  Corporate presentation NL - V2010
Recyclage en nuttige toepassing
 01.06.2010  45  Corporate presentation NL - V2010
Verwerking van huishoudelijke
verpakkingen
 01.06.2010  46  Corporate presentation NL - V2010
Recyclage in Europa
 01.06.2010  47  Corporate presentation NL - V2010
Projectkosten
 01.06.2010  48  Corporate presentation NL - V2010
www.fostplus.be


   Fost Plus
Martinus V-straat 40
  1200 Brussel

More Related Content

Similar to Brussels Waste Network - Corporate Presentation Fost Plus NL

Presentatie mvo voor de kmo
Presentatie mvo voor de kmoPresentatie mvo voor de kmo
Presentatie mvo voor de kmo
IngeDeClerck
 
Living Lab: Innovative Brussels Care - Call for projects
Living Lab: Innovative Brussels Care - Call for projectsLiving Lab: Innovative Brussels Care - Call for projects
Living Lab: Innovative Brussels Care - Call for projects
lifetech.brussels
 
Guy de Sevaux, Invest NL
Guy de Sevaux, Invest NLGuy de Sevaux, Invest NL
Guy de Sevaux, Invest NL
Dutch Power
 
Products that Flow - Circulaire Verdienmodellen en Ontwerpstrategieën voor Ve...
Products that Flow - Circulaire Verdienmodellen en Ontwerpstrategieën voor Ve...Products that Flow - Circulaire Verdienmodellen en Ontwerpstrategieën voor Ve...
Products that Flow - Circulaire Verdienmodellen en Ontwerpstrategieën voor Ve...
Partners for Innovation BV
 
Presentatie Caroline Gijselinckx
Presentatie Caroline GijselinckxPresentatie Caroline Gijselinckx
Presentatie Caroline Gijselinckx
Kees Rovers
 
Kcpk 15 juni duurzaamheidstrends v3
Kcpk 15 juni duurzaamheidstrends v3Kcpk 15 juni duurzaamheidstrends v3
Kcpk 15 juni duurzaamheidstrends v3
Marc Marsidi
 
Conceptcriteriadocument%20kledingreiniging%20 Tcm24 277637
Conceptcriteriadocument%20kledingreiniging%20 Tcm24 277637Conceptcriteriadocument%20kledingreiniging%20 Tcm24 277637
Conceptcriteriadocument%20kledingreiniging%20 Tcm24 277637guestf8bb67
 
20170321 presentatie innovatiesubsidies (Katie Van den Bulck)
20170321 presentatie innovatiesubsidies (Katie Van den Bulck)20170321 presentatie innovatiesubsidies (Katie Van den Bulck)
20170321 presentatie innovatiesubsidies (Katie Van den Bulck)
Agentschap Innoveren & Ondernemen
 
Samen werken aan een groene economie : een overzicht van steunmaatregelen
Samen werken aan een groene economie : een overzicht van steunmaatregelenSamen werken aan een groene economie : een overzicht van steunmaatregelen
Samen werken aan een groene economie : een overzicht van steunmaatregelen
easyFairs_belgium
 
Duurzaamheidsrapport Responsibly Fresh 2012-2013
Duurzaamheidsrapport Responsibly Fresh 2012-2013Duurzaamheidsrapport Responsibly Fresh 2012-2013
Duurzaamheidsrapport Responsibly Fresh 2012-2013Laurien Danckaerts
 
20170330 lckva pfi gwp presentatie grondstoffencongres 2017
20170330 lckva pfi gwp presentatie grondstoffencongres 201720170330 lckva pfi gwp presentatie grondstoffencongres 2017
20170330 lckva pfi gwp presentatie grondstoffencongres 2017
Partners for Innovation BV
 
Call voor Innovatie met de Creatieve Industrieën (CICI)
Call voor Innovatie met de Creatieve Industrieën (CICI)Call voor Innovatie met de Creatieve Industrieën (CICI)
Call voor Innovatie met de Creatieve Industrieën (CICI)
FlandersDC
 
Gedeelde waarde creëren samen met je stakeholders
Gedeelde waarde creëren samen met je stakeholders Gedeelde waarde creëren samen met je stakeholders
Gedeelde waarde creëren samen met je stakeholders
Socius - steunpunt sociaal-cultureel werk
 
2. Co Den Hartog - Alliander
2. Co Den Hartog - Alliander2. Co Den Hartog - Alliander
2. Co Den Hartog - Alliander
Dutch Power
 
FDSeminar F&O Philippe Craninx Winx corporate finance
FDSeminar F&O Philippe Craninx Winx corporate financeFDSeminar F&O Philippe Craninx Winx corporate finance
FDSeminar F&O Philippe Craninx Winx corporate finance
FDMagazine
 
Seminar bp 2012 en overige fiscale actualiteiten en tips (23 november 2011)
Seminar bp 2012 en overige fiscale actualiteiten en tips (23 november 2011)Seminar bp 2012 en overige fiscale actualiteiten en tips (23 november 2011)
Seminar bp 2012 en overige fiscale actualiteiten en tips (23 november 2011)
sgoeman
 
Call voor Innovatie met de Creatieve Industrieën - oproep 2014
Call voor Innovatie met de Creatieve Industrieën - oproep 2014Call voor Innovatie met de Creatieve Industrieën - oproep 2014
Call voor Innovatie met de Creatieve Industrieën - oproep 2014
FlandersDC
 
Innovatiesubsidies voor bedrijven + rol van het Innovatiecentrum
Innovatiesubsidies voor bedrijven + rol van het InnovatiecentrumInnovatiesubsidies voor bedrijven + rol van het Innovatiecentrum
Innovatiesubsidies voor bedrijven + rol van het InnovatiecentrumAlbregts Anke
 
Innovatiesubsidies voor bedrijven + rol van het innovatiecentrum bij subsidie...
Innovatiesubsidies voor bedrijven + rol van het innovatiecentrum bij subsidie...Innovatiesubsidies voor bedrijven + rol van het innovatiecentrum bij subsidie...
Innovatiesubsidies voor bedrijven + rol van het innovatiecentrum bij subsidie...innovatiecentra
 

Similar to Brussels Waste Network - Corporate Presentation Fost Plus NL (20)

Presentatie mvo voor de kmo
Presentatie mvo voor de kmoPresentatie mvo voor de kmo
Presentatie mvo voor de kmo
 
Living Lab: Innovative Brussels Care - Call for projects
Living Lab: Innovative Brussels Care - Call for projectsLiving Lab: Innovative Brussels Care - Call for projects
Living Lab: Innovative Brussels Care - Call for projects
 
Jaarverslag
JaarverslagJaarverslag
Jaarverslag
 
Guy de Sevaux, Invest NL
Guy de Sevaux, Invest NLGuy de Sevaux, Invest NL
Guy de Sevaux, Invest NL
 
Products that Flow - Circulaire Verdienmodellen en Ontwerpstrategieën voor Ve...
Products that Flow - Circulaire Verdienmodellen en Ontwerpstrategieën voor Ve...Products that Flow - Circulaire Verdienmodellen en Ontwerpstrategieën voor Ve...
Products that Flow - Circulaire Verdienmodellen en Ontwerpstrategieën voor Ve...
 
Presentatie Caroline Gijselinckx
Presentatie Caroline GijselinckxPresentatie Caroline Gijselinckx
Presentatie Caroline Gijselinckx
 
Kcpk 15 juni duurzaamheidstrends v3
Kcpk 15 juni duurzaamheidstrends v3Kcpk 15 juni duurzaamheidstrends v3
Kcpk 15 juni duurzaamheidstrends v3
 
Conceptcriteriadocument%20kledingreiniging%20 Tcm24 277637
Conceptcriteriadocument%20kledingreiniging%20 Tcm24 277637Conceptcriteriadocument%20kledingreiniging%20 Tcm24 277637
Conceptcriteriadocument%20kledingreiniging%20 Tcm24 277637
 
20170321 presentatie innovatiesubsidies (Katie Van den Bulck)
20170321 presentatie innovatiesubsidies (Katie Van den Bulck)20170321 presentatie innovatiesubsidies (Katie Van den Bulck)
20170321 presentatie innovatiesubsidies (Katie Van den Bulck)
 
Samen werken aan een groene economie : een overzicht van steunmaatregelen
Samen werken aan een groene economie : een overzicht van steunmaatregelenSamen werken aan een groene economie : een overzicht van steunmaatregelen
Samen werken aan een groene economie : een overzicht van steunmaatregelen
 
Duurzaamheidsrapport Responsibly Fresh 2012-2013
Duurzaamheidsrapport Responsibly Fresh 2012-2013Duurzaamheidsrapport Responsibly Fresh 2012-2013
Duurzaamheidsrapport Responsibly Fresh 2012-2013
 
20170330 lckva pfi gwp presentatie grondstoffencongres 2017
20170330 lckva pfi gwp presentatie grondstoffencongres 201720170330 lckva pfi gwp presentatie grondstoffencongres 2017
20170330 lckva pfi gwp presentatie grondstoffencongres 2017
 
Call voor Innovatie met de Creatieve Industrieën (CICI)
Call voor Innovatie met de Creatieve Industrieën (CICI)Call voor Innovatie met de Creatieve Industrieën (CICI)
Call voor Innovatie met de Creatieve Industrieën (CICI)
 
Gedeelde waarde creëren samen met je stakeholders
Gedeelde waarde creëren samen met je stakeholders Gedeelde waarde creëren samen met je stakeholders
Gedeelde waarde creëren samen met je stakeholders
 
2. Co Den Hartog - Alliander
2. Co Den Hartog - Alliander2. Co Den Hartog - Alliander
2. Co Den Hartog - Alliander
 
FDSeminar F&O Philippe Craninx Winx corporate finance
FDSeminar F&O Philippe Craninx Winx corporate financeFDSeminar F&O Philippe Craninx Winx corporate finance
FDSeminar F&O Philippe Craninx Winx corporate finance
 
Seminar bp 2012 en overige fiscale actualiteiten en tips (23 november 2011)
Seminar bp 2012 en overige fiscale actualiteiten en tips (23 november 2011)Seminar bp 2012 en overige fiscale actualiteiten en tips (23 november 2011)
Seminar bp 2012 en overige fiscale actualiteiten en tips (23 november 2011)
 
Call voor Innovatie met de Creatieve Industrieën - oproep 2014
Call voor Innovatie met de Creatieve Industrieën - oproep 2014Call voor Innovatie met de Creatieve Industrieën - oproep 2014
Call voor Innovatie met de Creatieve Industrieën - oproep 2014
 
Innovatiesubsidies voor bedrijven + rol van het Innovatiecentrum
Innovatiesubsidies voor bedrijven + rol van het InnovatiecentrumInnovatiesubsidies voor bedrijven + rol van het Innovatiecentrum
Innovatiesubsidies voor bedrijven + rol van het Innovatiecentrum
 
Innovatiesubsidies voor bedrijven + rol van het innovatiecentrum bij subsidie...
Innovatiesubsidies voor bedrijven + rol van het innovatiecentrum bij subsidie...Innovatiesubsidies voor bedrijven + rol van het innovatiecentrum bij subsidie...
Innovatiesubsidies voor bedrijven + rol van het innovatiecentrum bij subsidie...
 

More from Brussels Waste Network

Législation Déchets à Bruxelles - topo + changements futurs
Législation Déchets à Bruxelles - topo + changements futursLégislation Déchets à Bruxelles - topo + changements futurs
Législation Déchets à Bruxelles - topo + changements futursBrussels Waste Network
 
Etat des lieux et difficultés concernant les déchets dans l'industrie graphique
Etat des lieux et difficultés concernant les déchets dans l'industrie graphiqueEtat des lieux et difficultés concernant les déchets dans l'industrie graphique
Etat des lieux et difficultés concernant les déchets dans l'industrie graphiqueBrussels Waste Network
 
Prévention et gestion des déchets de bureau - Agoria
Prévention et gestion des déchets de bureau - AgoriaPrévention et gestion des déchets de bureau - Agoria
Prévention et gestion des déchets de bureau - AgoriaBrussels Waste Network
 
La politique des déchets en RBC
La politique des déchets en RBCLa politique des déchets en RBC
La politique des déchets en RBC
Brussels Waste Network
 
2012 04-20 mobistar-awareness campaign pmc_ice_43_bis
2012 04-20 mobistar-awareness campaign pmc_ice_43_bis2012 04-20 mobistar-awareness campaign pmc_ice_43_bis
2012 04-20 mobistar-awareness campaign pmc_ice_43_bis
Brussels Waste Network
 
2012 04-20 uwe-sensibilisation_dechets_theorique
2012 04-20 uwe-sensibilisation_dechets_theorique2012 04-20 uwe-sensibilisation_dechets_theorique
2012 04-20 uwe-sensibilisation_dechets_theoriqueBrussels Waste Network
 
2012 04-20 ibge obligation tri -réseau
2012 04-20 ibge obligation tri -réseau2012 04-20 ibge obligation tri -réseau
2012 04-20 ibge obligation tri -réseauBrussels Waste Network
 
Brussels Waste Network - Solvay research and technology - Afvalbeheer
Brussels Waste Network - Solvay research and technology - AfvalbeheerBrussels Waste Network - Solvay research and technology - Afvalbeheer
Brussels Waste Network - Solvay research and technology - Afvalbeheer
Brussels Waste Network
 
Brussels Waste Network - Solvay research and technology - Gestion des déchets
Brussels Waste Network - Solvay research and technology - Gestion des déchetsBrussels Waste Network - Solvay research and technology - Gestion des déchets
Brussels Waste Network - Solvay research and technology - Gestion des déchets
Brussels Waste Network
 
Directive cadre déchets/kaderrichtlijn afval- F. Bonnet
Directive cadre déchets/kaderrichtlijn afval- F. BonnetDirective cadre déchets/kaderrichtlijn afval- F. Bonnet
Directive cadre déchets/kaderrichtlijn afval- F. BonnetBrussels Waste Network
 
BECI - Radisson blu royal hotel - N. Meylan
BECI - Radisson blu royal hotel - N. MeylanBECI - Radisson blu royal hotel - N. Meylan
BECI - Radisson blu royal hotel - N. MeylanBrussels Waste Network
 
BECI - Plan déchets/afvalplan - F. Radermaker
BECI - Plan déchets/afvalplan - F. RadermakerBECI - Plan déchets/afvalplan - F. Radermaker
BECI - Plan déchets/afvalplan - F. RadermakerBrussels Waste Network
 
BECI - Kamer van Koophandel Halle-Vilvoorde - E. Heyvaert
BECI - Kamer van Koophandel Halle-Vilvoorde - E. HeyvaertBECI - Kamer van Koophandel Halle-Vilvoorde - E. Heyvaert
BECI - Kamer van Koophandel Halle-Vilvoorde - E. HeyvaertBrussels Waste Network
 
BECI - Brussels waste network - C. Vanderstichelen
BECI - Brussels waste network - C. VanderstichelenBECI - Brussels waste network - C. Vanderstichelen
BECI - Brussels waste network - C. VanderstichelenBrussels Waste Network
 
BECI - Toyota motors Europe - Waste management
BECI - Toyota motors Europe - Waste managementBECI - Toyota motors Europe - Waste management
BECI - Toyota motors Europe - Waste managementBrussels Waste Network
 

More from Brussels Waste Network (20)

Législation Déchets à Bruxelles - topo + changements futurs
Législation Déchets à Bruxelles - topo + changements futursLégislation Déchets à Bruxelles - topo + changements futurs
Législation Déchets à Bruxelles - topo + changements futurs
 
Preventie van afval in kantoren
Preventie van afval in kantoren Preventie van afval in kantoren
Preventie van afval in kantoren
 
De nieuwe sorteerplicht in Brussels
De nieuwe sorteerplicht in BrusselsDe nieuwe sorteerplicht in Brussels
De nieuwe sorteerplicht in Brussels
 
Brussels Waste Network 2012
Brussels Waste Network 2012 Brussels Waste Network 2012
Brussels Waste Network 2012
 
Etat des lieux et difficultés concernant les déchets dans l'industrie graphique
Etat des lieux et difficultés concernant les déchets dans l'industrie graphiqueEtat des lieux et difficultés concernant les déchets dans l'industrie graphique
Etat des lieux et difficultés concernant les déchets dans l'industrie graphique
 
Prévention et gestion des déchets de bureau - Agoria
Prévention et gestion des déchets de bureau - AgoriaPrévention et gestion des déchets de bureau - Agoria
Prévention et gestion des déchets de bureau - Agoria
 
La nouvelle obligation de tri en RBC
La nouvelle obligation de tri en RBCLa nouvelle obligation de tri en RBC
La nouvelle obligation de tri en RBC
 
La politique des déchets en RBC
La politique des déchets en RBCLa politique des déchets en RBC
La politique des déchets en RBC
 
2012 04-20 bn-pparibas - peter heck
2012 04-20 bn-pparibas - peter heck2012 04-20 bn-pparibas - peter heck
2012 04-20 bn-pparibas - peter heck
 
2012 04-20 mobistar-awareness campaign pmc_ice_43_bis
2012 04-20 mobistar-awareness campaign pmc_ice_43_bis2012 04-20 mobistar-awareness campaign pmc_ice_43_bis
2012 04-20 mobistar-awareness campaign pmc_ice_43_bis
 
2012 04-20 uwe-sensibilisation_dechets_theorique
2012 04-20 uwe-sensibilisation_dechets_theorique2012 04-20 uwe-sensibilisation_dechets_theorique
2012 04-20 uwe-sensibilisation_dechets_theorique
 
2012 04-20 ibge obligation tri -réseau
2012 04-20 ibge obligation tri -réseau2012 04-20 ibge obligation tri -réseau
2012 04-20 ibge obligation tri -réseau
 
Brussels Waste Network - Solvay research and technology - Afvalbeheer
Brussels Waste Network - Solvay research and technology - AfvalbeheerBrussels Waste Network - Solvay research and technology - Afvalbeheer
Brussels Waste Network - Solvay research and technology - Afvalbeheer
 
Brussels Waste Network - Solvay research and technology - Gestion des déchets
Brussels Waste Network - Solvay research and technology - Gestion des déchetsBrussels Waste Network - Solvay research and technology - Gestion des déchets
Brussels Waste Network - Solvay research and technology - Gestion des déchets
 
Directive cadre déchets/kaderrichtlijn afval- F. Bonnet
Directive cadre déchets/kaderrichtlijn afval- F. BonnetDirective cadre déchets/kaderrichtlijn afval- F. Bonnet
Directive cadre déchets/kaderrichtlijn afval- F. Bonnet
 
BECI - Radisson blu royal hotel - N. Meylan
BECI - Radisson blu royal hotel - N. MeylanBECI - Radisson blu royal hotel - N. Meylan
BECI - Radisson blu royal hotel - N. Meylan
 
BECI - Plan déchets/afvalplan - F. Radermaker
BECI - Plan déchets/afvalplan - F. RadermakerBECI - Plan déchets/afvalplan - F. Radermaker
BECI - Plan déchets/afvalplan - F. Radermaker
 
BECI - Kamer van Koophandel Halle-Vilvoorde - E. Heyvaert
BECI - Kamer van Koophandel Halle-Vilvoorde - E. HeyvaertBECI - Kamer van Koophandel Halle-Vilvoorde - E. Heyvaert
BECI - Kamer van Koophandel Halle-Vilvoorde - E. Heyvaert
 
BECI - Brussels waste network - C. Vanderstichelen
BECI - Brussels waste network - C. VanderstichelenBECI - Brussels waste network - C. Vanderstichelen
BECI - Brussels waste network - C. Vanderstichelen
 
BECI - Toyota motors Europe - Waste management
BECI - Toyota motors Europe - Waste managementBECI - Toyota motors Europe - Waste management
BECI - Toyota motors Europe - Waste management
 

Brussels Waste Network - Corporate Presentation Fost Plus NL

 • 1. Beheer van huishoudelijk verpakkingsafval Fost Plus 1 juni 2010
 • 2. Inhoudsopgave 1. Wie is Fost Plus? 2. Wettelijk k d 2 W tt lijk kader 3. De leden 4 De activiteiten: 4. 4.1. Inzameling en sortering 4.2. Recyclage 4.3. Gegevensbeheer 4.4. Kwaliteitsbeheer 4.5. Communicatie 4.6. Preventie 5. Resultaten 01.06.2010 2 Corporate presentation NL - V2010
 • 3. 1. Wie is Fost Plus? 01.06.2010 3 Corporate presentation NL - V2010
 • 4. Voorstelling • Vzw ontstaan in 1994 op vrijwillige en proactieve basis vanuit de privésector om in samenwerking met alle actoren van het om, systeem (industrie, verbruikers, gemeenten, intercommunales, recycleurs,…) een globale en duurzame oplossing te bieden aan het beheer van huishoudelijk verpakkingsafval • Vervult de wettelijke verplichtingen, relatief aan huishoudelijk verpakkingsafval, van de bedrijven die kiezen aan te sluiten • Is het enige organisme erkend voor de Interregionale Verpakkingscommissie aangaande huishoudelijk verpakkingsafval (erkenning voor 5 jaar) 01.06.2010 4 Corporate presentation NL - V2010
 • 5. • Fost Plus is volledig gefinancierd door haar leden, en dit zijn er 5 407 momenteel of 92% van de Belgische markt van 5.407 momenteel, huishoudelijke verpakkingen • Door haar activiteiten werden er 2.500 directie of indirecte jobs j b gecreëerd ë d • Haar activiteiten: het promoten, coördineren en financieren van de selectieve inzamelingen, de sortering en de recyclage g , g y g van huishoudelijk afval, teneinde de objectieven van recyclage en nuttige toepassing voorgeschreven door de Belgische wet te bereiken 01.06.2010 5 Corporate presentation NL - V2010
 • 6. 2. Wettelijk kader 01.06.2010 6 Corporate presentation NL - V2010
 • 7. Wettelijk kader in Europa en in België Grondslag: •E Europese verpakkingsrichtlijn (1994 + 2004) kki i htlij • Samenwerkingsakkoord tussen de drie gewesten (1997 + 2009) Anderen: • Federale wet betreffende productnormen (1998) • Federale wet betreffende ecotaksen (1993) 01.06.2010 7 Corporate presentation NL - V2010
 • 8. De objectieven voor recyclage en nuttige toepassing 01.06.2010 8 Corporate presentation NL - V2010
 • 9. Wie zijn de verpakkingsverantwoordelijken? • H t b d ijf d t producten heeft verpakt of heeft doen Het bedrijf dat d t h ft kt f h ft d verpakken in België met het oog op het op de Belgische markt brengen ervan • In het geval de producten niet in België werden verpakt, de invoerder van de verpakte producten De verpakkingsverantwoordelijke kan zelf zijn terugnameverplicht vervullen (t.t.z. de percentages bereiken die door de wet opgelegd worden) of hiervoor een overeenkomst afsluiten met een erkend organisme (zoals Fost Plus) 01.06.2010 9 Corporate presentation NL - V2010
 • 10. 01.06.2010 10 Corporate presentation NL - V2010
 • 11. 3. De leden 01.06.2010 11 Corporate presentation NL - V2010
 • 12. Leden – hoe werkt het? • Verpakkingsverantwoordelijken - huishoudelijke verpakkingen •O Overeenkomst van onbeperkte duur (jaarlijks opzegbaar) k t b kt d (j lijk b ) • Jaarlijkse aangifte van de verpakkingen • Bijdrage in functie van de hoeveelheid en het soort verpakking • Recht op het gebruik van het Groene Punt • Vereenvoudigde aangiftesystemen voor kleinere bedrijven • Limiet voor verpakkingsverantwoordelijke: 300 kg • Specifieke regels voor de serviceverpakkingen • Preventieplan (300 ton) 01.06.2010 12 Corporate presentation NL - V2010
 • 13. Groene Punt-logo • Het Groene Punt-logo op een verpakking betekent dat de onderneming die het product op de markt brengt, een bijdrage betaalt voor de financiering van de selectieve inzameling, de sortering en de recyclage van huishoudelijke verpakkingen. • Het betekent niet dat de verpakking of het product in de verpakking uit gerecycleerd materiaal bestaat. Het betekent evenmin dat de verpakking waarop het logo is gedrukt, ingezameld en gerecycleerd zal worden. Het is dus geen sorteerinstructie. 01.06.2010 13 Corporate presentation NL - V2010
 • 14. 01.06.2010 14 Corporate presentation NL - V2010
 • 15. De Groene-Puntbijdragen 01.06.2010 15 Corporate presentation NL - V2010
 • 16. De Groene Punt-bijdragen 01.06.2010 16 Corporate presentation NL - V2010
 • 17. Evolutie van de leden 01.06.2010 17 Corporate presentation NL - V2010
 • 18. Evolutie van de leden 01.06.2010 18 Corporate presentation NL - V2010
 • 19. De bijdrage per materiaal 01.06.2010 19 Corporate presentation NL - V2010
 • 20. De controle van de aangiftes • Nazicht van de aangifte door revisor van het bedrijf • R d lijkh id Redelijkheidcontrole: opvolging van schommelingen t l l i h li • Nazicht van de samenstelling van verpakkingen • Nazicht van de aangifte door revisor van Fost Plus Er dient opgemerkt te worden dat de resultaten van al deze pg controles bevestigen dat het grootste deel van de leden correct hun verpakkingen die ze op de markt brengen aangeven. 01.06.2010 20 Corporate presentation NL - V2010
 • 21. 4. De activiteiten 01.06.2010 21 Corporate presentation NL - V2010
 • 22. 4.1. Inzameling en sortering • Samenwerking met gemeenten / intercommunales • St d Standaardovereenkomst met een duur van 5 jaar d k t t d j • Bestekken voor inzameling en sortering: kwaliteitscriteria en administratieve opvolging (ProFost) g g • Toewijzing volgens procedure overheidsopdrachten • Indien intercommunale zelf uitvoert: tarieven gebaseerd op gemiddelde k dd ld kost  Vergoeding: volledige kost van inzameling en sortering, communicatie, opvolging, kwaliteitsbonus, … , p g g, , 01.06.2010 22 Corporate presentation NL - V2010
 • 23. 01.06.2010 23 Corporate presentation NL - V2010
 • 24. Inzamelingresultaten 01.06.2010 24 Corporate presentation NL - V2010
 • 25. Sortering van blauwe zakken in sorteercentra 01.06.2010 25 Corporate presentation NL - V2010
 • 26. 4.2. Recyclage • Offerte-aanvragen, gebaseerd op gedetailleerde bestekken, voor het toekennen van de verpakkingen aan recycleurs • Selectie van recycleurs wordt begeleid door gemengd comité (intercommunales, IVC en Fost Plus) • Indexatie in functie van evolutie grondstoffenprijzen • Afzetorganisaties: expertise en controle • Controle d l door onafhankelijke expertisebureaus fh k l k b 01.06.2010 26 Corporate presentation NL - V2010
 • 27. Opbrengsten van de materialen en het Groene Punt 01.06.2010 27 Corporate presentation NL - V2010
 • 28. Opbrengsten van de materialen 01.06.2010 28 Corporate presentation NL - V2010
 • 29. Gegevensbeheer 01.06.2010 29 Corporate presentation NL - V2010
 • 30. Kwaliteitsbeheer • PMD - Opvolging van kwantiteit en kwaliteit van de materialen - Controles tijdens inzameling, in sorteercentra en bij recycleurs - Opvolging van PMD-residu: percentage en samenstelling • Glas - Locatie, reinheid en lediging van glasbollen - Audit van ophalers en recycleurs • Opleidingen ophalers en andere doelgroepen (bvb. milieu- ambtenaren) • Klachtenbehandeling 01.06.2010 30 Corporate presentation NL - V2010
 • 31. 4.5. Communicatie Van sorteren een automatisme maken houdt een gedragsverandering in. Hierbij speelt de communicatie een grote rol. 01.06.2010 31 Corporate presentation NL - V2010
 • 32. Jeugd - evenementen 01.06.2010 32 Corporate presentation NL - V2010
 • 33. Jeugd – Lagere Scholen 01.06.2010 33 Corporate presentation NL - V2010
 • 34. Jeugd – Secundaire scholen 01.06.2010 34 Corporate presentation NL - V2010
 • 35. Jeugdbewegingen 01.06.2010 35 Corporate presentation NL - V2010
 • 36. Zwerfvuil 01.06.2010 36 Corporate presentation NL - V2010
 • 37. Preventie De tweevuldigheid verpakking/product optimaliseren moet voorrang krijgen bij de bedrijven die verpakte producten op de markt brengen. Fost Plus wil aan zijn leden middelen aanbrengen om hen te helpen. 01.06.2010 37 Corporate presentation NL - V2010
 • 38. www.preventpack.be Preventpack toont de inspanningen van de bedrijven op het vlak van verpakkingspreventie en is het resultaat van een samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven. 01.06.2010 38 Corporate presentation NL - V2010
 • 39. De resultaten van preventie 01.06.2010 39 Corporate presentation NL - V2010
 • 40. www.pack4recycling.be 01.06.2010 40 Corporate presentation NL - V2010
 • 41. Exposition emballage 01.06.2010 41 Corporate presentation FR – V2010
 • 42. Een wereld zonder verpakkingen 01.06.2010 42 Corporate presentation NL - V2010
 • 43. 5. De resultaten 01.06.2010 43 Corporate presentation NL - V2010
 • 44. De resultaten in 2009 • 5.407 leden = 732 kT huishoudelijke verpakkingen = 52 miljoen euro Groene Punt-bijdragen (of minder dan 6 euro per inwoner) • 116 k /i kg/inwoner opgehaald h ld • 26 miljoen euro materiaalopbrengsten • 93 1% recyclage 93,1% • 96,5% nuttige toepassing • 840.000 ton vermeden CO2 • 95% van de bevolking neemt actief deel • 2.500 jobs 01.06.2010 44 Corporate presentation NL - V2010
 • 45. Recyclage en nuttige toepassing 01.06.2010 45 Corporate presentation NL - V2010
 • 46. Verwerking van huishoudelijke verpakkingen 01.06.2010 46 Corporate presentation NL - V2010
 • 47. Recyclage in Europa 01.06.2010 47 Corporate presentation NL - V2010
 • 48. Projectkosten 01.06.2010 48 Corporate presentation NL - V2010
 • 49. www.fostplus.be Fost Plus Martinus V-straat 40 1200 Brussel