Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Living Lab: Innovative Brussels Care - Program Coordination

357 views

Published on

Collaboration between the Brussels-Capital Region and Flanders in the "Proeftuin Zorginnovatie program Vlaanderen". The objective of this program is to stimulate innovation in health care for seniors by supporting innovative projects on all aspects of this field including prevention, education, diagnosis , care and interventions. Innoviris, Brussels funding partners launches with IWT, a call for projects: Living Lab: Innovative Care Brussels.
Information Session on 25 October 2013.
Presentation: Program Coordination – Birgit Morlion – Director Healthy Society Innovation iMinds

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Living Lab: Innovative Brussels Care - Program Coordination

 1. 1. Zorg Proeftuinen Vlaanderen Birgit Morlion – iMinds Living Lab: Innovative Brussels Care Innoviris - infosessie 25/10/2013
 2. 2. Wat is een proeftuin?
 3. 3. Situering Zorg Proeftuinen Vlaanderen Vlaanderen  staat  voor  belangrijke  maatschappelijke  en  economische  uitdagingen   Vergrijzing:  aandeel  80+  verdrievoudigt!   Sterk  toenemende  zorgvraag   Meer  alleenstaande  ouderen   Personeelstekort  in  de  zorg   6de  staatshervorming  à  overheveling    middelen   ouderenzorg     3
 4. 4. De experimenteerruimte Vlaanderen KLANKBORDCOMMISSIE PROGRAM OFFICE PO WETENSCHAPPELIJKE CONSORTIUM KIO GEBRUIKERSCOMMISSIE GEBRUIKERSCOMMISSIE PROEFTUINPLATFORM 1 PROJECT PROJECT PROEFTUINPLATFORM 2 PROJECT ... PROJECT 4
 5. 5. Begeleidingsorganen PROGRAM OFFICE - PO Centraal aanspreekpunt Proeftuinmethodologie Ondersteuning platformen WETENSCHAPPELIJK CONSORTIUM - KIO Ondersteuning platformen door wetenschappelijk consortium Wetenschappelijke analyse en evaluatie zorgproeftuinen Communicatie wetenschappelijke inzichten
 6. 6. Kruisbestuiving •  Brugfunctie tussen alle actoren •  Informatiedoorstroming, kennisdeling, doorverwijsfunctie •  Wetenschappelijke kennis en inzichten verzamelen en verspreiden •  Opvolgen trends en opportuniteiten binnen en buiten Vlaanderen •  Formuleren van beleidsaanbevelingen 6
 7. 7. Platformen en eerste projecten Living & Care Lab LiCalab Regio Turnhout Actief Zorgzame Buurt in Grootstedelijk Gebied AzoB Antwerpen-Brussel Ageing in Place Aalst AIPA Regio Aalst Thuislevering van geneesmiddelen Casemanagement en trajectbegeleiding binnen een lokaal woonzorgnetwerk PRO DOMO: Woningvormen Time2Care Topshake Ouderen wonen passend (OPA) Ontwikkelen van informele buurtzorgnetwerken Integrale Ouderentoets: Screening door Ouderen van Stad InnovAGE Regio Leuven Diabetesmanagement voor woonzorgcentra bewoners Therapietrouw en medicatieveiligheid 7
 8. 8. •  Hoofdaanvrager: Stad Turnhout •  Platform Partners: •  Looptijd: september 2013 – augustus 2016 9
 9. 9. •  USP: Integrale aanpak •  Projecten: •  Thuislevering medicatie, van de huisapotheek aan de patiënt •  Topshake: verse gemixte voeding voor mensen met dementie •  Time2Care: zorgmunt voor stimulatie van zorg in de buurt 10
 10. 10. Aanbod •  Grote  test  community   –  –    Opbouw  databank  1.000  testpersonen   InternaEonaal  netwerk  van  living  labs   •  Toegang  tot  het  health-­‐eco-­‐system   –  Zorg-­‐organisaEes,  mantelzorgers,  artsen,                                                                                                                                                                 verzekering,    ziekenhuizen,  WZC,  overheid     •  Validated  methods  en  processen   –  –  IteraEeve  co-­‐creaEe  processen   User-­‐experience,  technologische  middelen,  economische   haalbaarheid   11
 11. 11. •  State  of  the  art  infrastructuur       –     88.000  m²  real-­‐life-­‐test-­‐environment   –     2  home  labs   –     15  state-­‐of-­‐the-­‐art  wooneenheden   •  Data  acquisi4e       –     Toegang  tot  LiCaLab  data-­‐plaUorm   –     Permanente  monitoring   –     AD  HOC  monitoring  voor  projecten   –     Analyses,  rapporten   12
 12. 12. Actief Zorgzame Buurt Antwerp – Brussels
 13. 13. Actief Zorgzame Buurt in grootstedelijk gebied (Antwerpen en Brussel) •  Hoofdaanvrager: Zorgbedrijf Antwerpen •  Platform Partners: •  Looptijd: november 2013 – oktober 2016 14
 14. 14. Keuze voor de lokaliteit en diversiteit Versterken van het zorgzame karakter van de buurt 15
 15. 15. Aanbod - AZoB •  Co-creatie met ouderen en hun mantelzorgers •  Kracht/potentieel van de buurt actief benutten •  Diversiteit van de ouderenpopulatie: leeftijd, zelfredzaamheid, herkomst, netwerk, zorgbehoefte •  Platform bieden voor initiatiefnemers die dienst of (zorg)proces wensen uit te testen •  Testpopulatie: 400 thuiswonende ouderen uit Antwerpen en Brussel •  Digitaal communicatieplatform •  Meting van de behoeftevraag •  Monitoring van financiële impact 16
 16. 16. Projecten •  “OPA - Ouderen wonen Passend” •  “Het ontwikkelen van informele (buurt)zorgnetwerken” •  “Casemanagement - trajectbegeleiding binnen een lokaal woonzorgnetwerk” Antwerpen: wijk oud Merksem Brussel: Buurten in Etterbeek en Schaarbeek 17
 17. 17. InnovAGE •  Hoofdaanvrager: SEL GOAL vzw •  Platform Partners: •  Looptijd: november 2013 – september 2016 19
 18. 18. Focus InnovAGE Ouderen met een complexe zorgvraag Gemeenschappelijk objectief: •  senioren toelaten zo lang mogelijk zelfstandig te wonen (thuis of in thuisvervangende omgeving) met maximale kwaliteit van leven •  met oog voor effectiviteit en doelmatigheid (in meest brede betekenis, o.a. “evidence based”, kosteneffectief, …) 20
 19. 19. Aanbod - InnovAGE Meerwaarde voor alle senioren: •  in de markt zetten van nieuwe producten en diensten •  vernieuwen van de manier waarop we zorg aanbieden VL-Brabant Oost heeft uitzonderlijke troeven: •  •  •  •  kwalitatief hoogstaande, goed uitgebouwde mix van zorg innovatieve bedrijfsactiviteit technologisch-wetenschappelijke onderbouw (“evidence”) actieve participatie van overheden 21
 20. 20. Aanbod Platformwerking •  Testpopulatie •  •  toegang (complementaire) gecontroleerde leefomgevingen actieve en kwetsbare ouderen, alle woonvormen, landelijk en stedelijk gebied, de hele zorgketen •  Infrastructuur •  ICT: generieke communicatie tussen leefomgeving (devices, ICT-platform,…) met zorginformatiesystemen •  Ondersteuning •  •  •  faciliteren van projecten (vb. samenwerkingsovereenkomst) projectdefinitie, -initiatie en -opvolging (ethisch, financieel) toegang tot noodzakelijke kennis (vb. privacy) & technologie •  Netwerk •  •  exploitatie projectresultaten en opschaling co-creatie nieuwe projecten 22
 21. 21. Projecten •  Diabetesmanagement voor woonzorgcentra bewoners – onderzoeken en opzetten van een shared care model. •  Therapietrouw en medicatieveiligheid bij kwetsbare ouderen thuis Opzet projecten: multidisciplinair & multi-inzetbaar 23
 22. 22. AIPA – Ageing in place Aalst •  Hoofdaanvrager: stad Aalst •  Platform Partners: DEWACO WERKERS WELZIJN LEO DE BETHUNELAAN 84, 9300 AALST healthcare •  Looptijd: januari 2014 – december 2016 enveloppeindesign.indd 1 25
 23. 23. Focus AIPA Zo lang mogelijk kwalitatief thuis wonen •  •  •  •  Context woning aanpakken & moeilijkheden wegwerken Zelfredzaamheid verhogen Optimaliseren zorgverleningskader & leefsituatie thuis Extra focus op betaalbaarheid •  Sociaal zwakkere doelgroep •  Rendabel voor bedrijven •  Maatschappelijke kost beheersbaar 26
 24. 24. Aanbod AIPA 27
 25. 25. Project: ProDoMo Doorgroeiwoning, betaalbare demowoning + aanpassing van 40 bestaande woningen 28
 26. 26. Project: Ouderentoets Openbare ruimte en openbare dienst aangepast voor senioren 29
 27. 27. KLANKBORDCOMMISSIE PROGRAM OFFICE PO GEBRUIKERSCOMMISSIE 8M€   PROEFTUINPLATFORM 1 PROJECT WETENSCHAPPELIJKE CONSORTIUM KIO PROJECT GEBRUIKERSCOMMISSIE PROEFTUINPLATFORM 2 PROJECT ... PROJECT Bijkomende projecten 2M€ (IWT) + 600K€ (Innoviris)
 28. 28. Contactgegevens platform verantwoordelijken •  •  •  •  AIPA – Liesbeth.longueville@aalst.be AZoB – Nathalie.dillen@zorgbedrijf.antwerpen.be InnovAGE – Bert.VanDerStappen@cm.be LiCalab – kelly.verheyen@licalab.be 31
 29. 29. Contact www.zorgproeftuinen.be zorgproeftuinen@iminds.be

×