Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Razvoj mobilnih infromacijskih sustava Obrana magistarskog rada FOI Varaždin 17. prosinca 2008. godine Slaven Brumec
Motivi istraživanja <ul><li>Suvremeni informacijski sustavi (IS) trebaju podržavati sve poslovne procese organizacije, ukl...
Ciljevi istraživanja <ul><li>Izgradnja metodike za projektiranje i izgradnju mobilnih informacijskih sustava ( MobIS ) def...
Hipoteze <ul><li>“ Postojeće metode i tehnike modeliranja poslovnih procesa mogu, uz određene dopune, podržati modeliranje...
Pojmovi <ul><li>Pokretljivost korisnika : stacionaran (S) ili mobilan (M) . Mobilan korisnik u radu ne može koristiti...
Klasifikacija mobilnih procesa Uređaji Mreža Stacionaran korisnik ( S ): prijenosna ili uklopljena računala Mobilan kori...
Raspoznavanje mobilnih procesa Mobile Process Recognition <ul><li>Metodika od 18 koraka koja pokriva sve faze razvoja Mob...
MobIS – metodika razvoja Razviti klasični IS Zahtjev za MobIS BPD i model podataka BPD i model podataka Pokrenuti informac...
Primjena metodike RMP za spojeni sustav Rezultati razvoja MobIS-a uspješno uvedeni u tvrtku Ellabo!
Primjena metodike RMP za otspojeni sustav Razvoj demo aplikacije za MUP RH namijenjene policijskim ophodnjama
Osvrt na H1 <ul><li>Izgradnjom metodike RMP te njenom uspješnom primjenom u razvoju MobIS-a dokazana je hipoteza 1 stog...
Analiza učinaka MobIS-a Provedena u stvarnom skladišno-distribucijskom sustavu.
Prikaz djelovanja skladišno-distribucijskog sustava
Upravljati skladištem
Staro stanje <ul><li>Za odabrane poslovne procese izrađen je BPD koji opisuje izvođenje procesa kada je ono podržano sam...
Novo stanje <ul><li>Izrađen je BPD kojim je opisano unapređenje istih procesa: </li></ul><ul><ul><li>uvođenjem mobilnih te...
BPD: Izdati robu kupcu <ul><li>Model sadašnjeg načina rada </li></ul><ul><li>Model novog načina rada </li></ul>Prikaz mode...
<ul><li>Simulacija sadašnjeg načina rada </li></ul><ul><li>Simulacija novog načina rada </li></ul>Simulacija: Izdati robu ...
Izdati robu kupcu u stvarnom životu
Tablični prikaz rezultata Stari poslovni procesi Novi poslovni procesi Ušteda (4)/(2) (5) Razlika (1)+(2)– [(3)+(4)] (6)...
Utjecaj mobilnih tehnologija <ul><li>Pojednostavljenje poslovne tehnologije jer se analizirani poslovni procesi mogu izves...
Osvrt na H2 <ul><li>Uporabom mobilnih tehnologija postignuto je smanjenje broja aktivnosti, rasterećenje ljudskih resu...
Mogućnost daljnjih istraživanja <ul><li>Prikupiti dovoljno veliki statistički uzora k MobIS-a te izučiti njegovo djelovanj...
HVALA!
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Razvoj mobilnih informacijskih sustava

1,832 views

Published on

Slaven Brumec - prezentacija obrane magisterija "Razvoj mobilnih informacijskih sustava"

Published in: Technology
 • Be the first to comment

Razvoj mobilnih informacijskih sustava

 1. 1. Razvoj mobilnih infromacijskih sustava Obrana magistarskog rada FOI Varaždin 17. prosinca 2008. godine Slaven Brumec
 2. 2. Motivi istraživanja <ul><li>Suvremeni informacijski sustavi (IS) trebaju podržavati sve poslovne procese organizacije, uključivo i mobilne - one koji se obavljaju na nestalnim i nepredvidivim lokacijama, ili ih obavljaju mobilni korisnici, ili oboje. </li></ul><ul><li>Mobilne tehnologije mogu biti i jesu uspješno korištene za potporu takvim poslovnim procesima, ali: </li></ul><ul><ul><li>Djelotvorna potpora takvim procesima iziskuje više od običnog korištenja mobilnih uređaja unutar stacionarnog IS-a. </li></ul></ul><ul><ul><li>Praksa pokazuje da se najbolji poslovni rezultati ostvaruju povezivanjem mobilnih tehnologija na baze podataka i druge stacionarne elemente IS-a. </li></ul></ul><ul><ul><li>O uporabi mobilnih tehnologija u poslovne svrhe uglavnom se odlučuje heuristički -> nepotreban rizik i dovođenje u sumnju mogućnosti mobilnih tehnologija u slučaju neuspjeha projekta . </li></ul></ul>
 3. 3. Ciljevi istraživanja <ul><li>Izgradnja metodike za projektiranje i izgradnju mobilnih informacijskih sustava ( MobIS ) definiranih kao proširenje klasičnih informacijskih sustava radi podrške mobilnim korisnicima. </li></ul><ul><li>Uklapanje takve metodike u opće priznate industrijske standarde poput Business Process Modeling . </li></ul><ul><li>Prikazati i dokazati prednosti korištenja mobilnih tehnologija u poslovne svrhe. </li></ul>
 4. 4. Hipoteze <ul><li>“ Postojeće metode i tehnike modeliranja poslovnih procesa mogu, uz određene dopune, podržati modeliranje onih poslovnih procesa za čije su izvođenje potrebne mobilne tehnologije.” </li></ul><ul><li>“ Mobilne tehnologije mogu smanjiti složenost poslovnog procesa i pojednostavniti poslovnu tehnologiju.” </li></ul>
 5. 5. Pojmovi <ul><li>Pokretljivost korisnika : stacionaran (S) ili mobilan (M) . Mobilan korisnik u radu ne može koristiti stolno, prijenosno ili uklopljeno računalo, nego mora koristiti dlanovnik. </li></ul><ul><li>Dinamika lokacije : postojana (P) ili nepostojana (N) . Lokacija je nepostojana ako je pozicija mobilnog radnika na njoj slabo predvidiva te ga je teško pronaći bez uporabe komunikacijskih ili navigacijskih sredstava. </li></ul><ul><li>Mobilna aktivnost : radna aktivnost koju ili obavlja mobilni korisnik, ili se obavlja na nepostojanoj lokaciji, ili oboje. </li></ul><ul><li>Mobilni proces je svaki proces koji sadrži barem jednu mobilnu aktivnost. </li></ul><ul><li>Povezanost sa središnjim IS-om : ne određuje mobilnost korisnika, ali ima veliko značenje za izvedbu MobIS-a jer određuje način izvedbe MobIS-a: </li></ul><ul><ul><li>spojeni ( on-line ) – stalna veza prema središnjem IS-u </li></ul></ul><ul><ul><li>otspojeni ( off-line ) – povremena veza prema središnjem IS-u </li></ul></ul>
 6. 6. Klasifikacija mobilnih procesa Uređaji Mreža Stacionaran korisnik ( S ): prijenosna ili uklopljena računala Mobilan korisnik ( M ): dlanovnici Otspojeni rad (O) Postojana lokacija ( P ) <P,M,O> Nepostojana lokacija ( N ) <N,S,O> <N,M,O> Spojeni rad (S) Postojana lokacija ( P ) <P,M,V> Nepostojana lokacija ( N ) <N,S,V> <N,M,V>
 7. 7. Raspoznavanje mobilnih procesa Mobile Process Recognition <ul><li>Metodika od 18 koraka koja pokriva sve faze razvoja MobIS-a s posebnim naglaskom na: </li></ul><ul><ul><li>rano uočavanje mobilnih procesa i aktivnosti kao podskupa svih procesa i aktivnosti organizacije, prije početka detaljnog modeliranja poslovnih procesa , </li></ul></ul><ul><ul><li>strogo formalno definiranje i opisivanje mobilnih procesa i aktivnosti u skladu s normom BPMN , </li></ul></ul><ul><ul><li>precizno utvrđivanje temeljne arhitekture MobIS-a te informacijskih i komunikacijskih tehnologija za njegovu izgradnju ovisno o okolnostima u kojima će se koristiti mobilni informacijski sustav te s obzirom na dostupnost središnjih podatkovnih resursa , </li></ul></ul><ul><ul><li>povezivanje s objektnim i strukturnim metodikama za razvoj stacionarnog IS-a i </li></ul></ul><ul><ul><li>izradu konkretnih mobilnih aplikacija radi provjere upotrebljivosti predložene metodike. </li></ul></ul>
 8. 8. MobIS – metodika razvoja Razviti klasični IS Zahtjev za MobIS BPD i model podataka BPD i model podataka Pokrenuti informacij- ski sustav MobIS 18 Pokrenuti mob. aplikacije na mob. uređajima Mobilna aplikacija Mobilna aplikacija 17 Utvrditi proce- se i aktivnosti Popis procesa i aktivnosti 1 Dekompozicija poslova Radna mjesta Pridružiti uloge aktivnostima Popis procesa i aktivnosti Popis procesa i aktivnosti 2 Analiza resursa Poslovne stavke Izraditi BPD Izraditi DP matricu BPD DP matrica 3 4 BPM DP matrica Dopuniti BPD radi prikaza mobilnosti BPD dopunjen za mobilnost 5 Dopunjena DP matrica Izraditi servis za mob. pristup sred. IS-u Izraditi izvršni prog. za spojene mob. aktivn. Opis servisa Mobilna aplikacija 14 15 OOP OOP Mobilni BPD i RM Mobilna BP Oblikovati BP za mob. uređaje Mobilni BPD i RM 9 Razvoj BP Izraditi prog. za odspojeni mobilni rad Mobilna aplikacija Prog- ramski kod 11 OOP Opis sin- kronizacije Podesiti sinkroniz. mehanizme 10 Razvoj BP Mobilni BPD i RM Mobilni BPD i RM Odrediti način izvedbe prog. za spojeni rad 12 Analiza mobilnog BPD-a Mobilni BPD i RM Mobilna aplikacija Izraditi web apli- kaciju za spojene mob. aktivnosti 13 OOP Klasična aplikacija Instalirati prog. komponente na radna računala 16 Deployment Diagram 6 ERA, RM Izraditi model podataka 8 Analiza BPD-a Razlučiti funkcio- nalnosti za spoje- ni i odspojeni rad Izabrati podatke za mobilne funkcionalnosti 7 MPK BPD i model podataka
 9. 9. Primjena metodike RMP za spojeni sustav Rezultati razvoja MobIS-a uspješno uvedeni u tvrtku Ellabo!
 10. 10. Primjena metodike RMP za otspojeni sustav Razvoj demo aplikacije za MUP RH namijenjene policijskim ophodnjama
 11. 11. Osvrt na H1 <ul><li>Izgradnjom metodike RMP te njenom uspješnom primjenom u razvoju MobIS-a dokazana je hipoteza 1 stoga što: </li></ul><ul><ul><li>Razvijena metodika je temeljena na BPM normi, </li></ul></ul><ul><ul><li>Specifični notacijski elementi ugrađeni u metodiku spadaju u dozvoljena proširenja BPMN-a i </li></ul></ul><ul><ul><li>Razvijene su posebne metode (MPK i DP matrica) za pojedine specifične korake metodike. </li></ul></ul>
 12. 12. Analiza učinaka MobIS-a Provedena u stvarnom skladišno-distribucijskom sustavu.
 13. 13. Prikaz djelovanja skladišno-distribucijskog sustava
 14. 14. Upravljati skladištem
 15. 15. Staro stanje <ul><li>Za odabrane poslovne procese izrađen je BPD koji opisuje izvođenje procesa kada je ono podržano samo klasičnim (stacionarnim) IS-om </li></ul><ul><li>Simulacijom je određeno vrijeme obavljanja svakog procesa te zauzeće (ljudskih) resursa po procesu. </li></ul><ul><li>Usporedbom simulacijskih rezultata sa stvarno izmjerenim vrijednostima potvrđena je ispravnost simulacijskog modela - razlike među srednjim vrijednostima trajanja procesa dovoljno su male da se mogu smatrati slučajnima . </li></ul>
 16. 16. Novo stanje <ul><li>Izrađen je BPD kojim je opisano unapređenje istih procesa: </li></ul><ul><ul><li>uvođenjem mobilnih tehnologija u njihove pojedinačne aktivnosti i </li></ul></ul><ul><ul><li>ukidanjem nekih aktivnosti upravo zahvaljujući mobilnoj potpori pri obavljanju procesa . </li></ul></ul><ul><li>Simulacijom je određeno vrijeme obavljanja svakog procesa te zauzeće (ljudskih) resursa po procesu. </li></ul><ul><li>Statističkom analizom (mjerenjem razlika između srednjih vrijednosti trajanja procesa) pokazano je da se stari i novi model bitno razlikuju to jest da spadaju u različite sustave iako im je namjena ista -> mogućnost izvođenja zaključka o učincima mobilnih tehnologija. </li></ul>
 17. 17. BPD: Izdati robu kupcu <ul><li>Model sadašnjeg načina rada </li></ul><ul><li>Model novog načina rada </li></ul>Prikaz modeliranja u simulacijskom alatu.
 18. 18. <ul><li>Simulacija sadašnjeg načina rada </li></ul><ul><li>Simulacija novog načina rada </li></ul>Simulacija: Izdati robu kupcu Tablični prikaz simulacijskih rezultata.
 19. 19. Izdati robu kupcu u stvarnom životu
 20. 20. Tablični prikaz rezultata Stari poslovni procesi Novi poslovni procesi Ušteda (4)/(2) (5) Razlika (1)+(2)– [(3)+(4)] (6) Broj slučajeva godišnje (7) Ukupna ušteda [sati rada] (8) Admin. (1) Skladištar (2) Admin. (3) Skladištar (4) Izdati robu kupcu 4,4 min 24,0 min - 17,6 min 0,733 10,8 min 21.347 3842,5 Zaprimiti robu od dobavljača 7,0 min 51,0 min - 43,6 min 0,855 14,4 min 1.720 412,8 Optimirati smještaj 5,0 min 98,0 min - 76,4 min 0,800 26,6 min 59 26,2 Provesti inventuru 4,3 sat 37,4 sat - 29,1 sat 0,778 8,3 sat 2 16,6
 21. 21. Utjecaj mobilnih tehnologija <ul><li>Pojednostavljenje poslovne tehnologije jer se analizirani poslovni procesi mogu izvesti s 24 umjesto 30 aktivnosti. </li></ul><ul><li>Skraćenje vremena trajanja procesa za 20% do 37%. </li></ul><ul><li>Smanjenje opsega potrebnih resursa (čovjek-sati) za 20% do 27%. </li></ul><ul><li>Godišnja ušteda oko 73.000 € , što je približno jednako ulaganjima u razvoj i uvođenje MobIS-a. </li></ul><ul><li>Nemjerljivo: povećana transparentnost rada i točnost bilježenja robnih transakcija -> potencirano spojenim radom, iako bi došlo do izražaja, premda manje, i u otspojenim sustavima. </li></ul>
 22. 22. Osvrt na H2 <ul><li>Uporabom mobilnih tehnologija postignuto je smanjenje broja aktivnosti, rasterećenje ljudskih resursa (uloga) potrebnih za obavljanje procesa te skraćenje ukupnog vremena obavljanja procesa. </li></ul><ul><li>Na taj je način dokazana hipoteza 2 . </li></ul>
 23. 23. Mogućnost daljnjih istraživanja <ul><li>Prikupiti dovoljno veliki statistički uzora k MobIS-a te izučiti njegovo djelovanje na poslovni sustav ( As IS / To Be ) radi dodatne potvrde druge hipoteze ovoga rada. Pri obradi tih rezultata treba razlučiti planski od heurističkog pristupa razvoju. </li></ul><ul><li>Pokazati da je metodika RMP nezavisna od hardverske i softverske opreme (jer je u ovom radu korištena Microsoftova softverska oprema). </li></ul><ul><li>Proučiti mogu li nove tehnologije pojednostavniti metodiku RMP? Primjerice, hoće li se, razvojem rich internet application (RIA) tehnologija poput Silverlighta, svaki MobIS za spojeni rad moći izvesti kao web aplikacija? </li></ul><ul><li>Izučiti kako metodika RMP djeluje na rijetku klasu MobIS-a temeljenih na hibridnom radu (tj. kada mobilni uređaji rade u spojenom načinu ako postoji veza sa središnjim IS-om, a u otspojenom ako je ta veza prekinuta). U kojim situacijama upotrijebiti takav sustav? </li></ul>
 24. 24. HVALA!

×