Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentatie2

947 views

Published on

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentatie2

 1. 1. Zoeken in Web of Science George Meerburg Bibliotheek FNWI http://www.uba.uva.nl/fnwi/actueel.cfm
 2. 2. Digitaal vs Papier <ul><li>Hybride bibliotheek </li></ul><ul><li>95 % tijdschrifttitels is digitaal beschikbaar </li></ul><ul><li>< 5 % boeken als e-book </li></ul>
 3. 3. Zoekproces <ul><li>Vraaganalyse en oriëntatie </li></ul><ul><li>Kiezen bestanden en zoektermen </li></ul><ul><li>Zoekstrategie ontwikkelen en verzamelen van de resultaten </li></ul><ul><li>Evalueren en bijstellen </li></ul>
 4. 4. Catalogi Uva-Catalogus & Picarta Internet Google Scholar PubMed Bibliografische databases Biological Abstracts Scopus Citatie-index Web of Science Bronnen
 5. 5. Zoektermen <ul><li>Vrije tekst </li></ul><ul><ul><li>Heel specifiek </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>El Ni ño Southern Oscillation </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>“ coherent anti-stokes raman spectroscopy ” of “ CARS ” </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Hangt af van vocabulaire auteur </li></ul></ul><ul><li>Classificaties </li></ul><ul><ul><li>Nederlandse Basis Classificatie </li></ul></ul><ul><ul><li>42.00 biologie </li></ul></ul><ul><ul><li>42.65 zo ögeografie, zoö-ecologie </li></ul></ul><ul><ul><li>Library of Congress: QH540-549.5 Ecology </li></ul></ul><ul><li>Trefwoorden </li></ul><ul><ul><li>Subject headings of descriptoren (gecontroleerd) </li></ul></ul><ul><ul><li>Identifiers (free text) </li></ul></ul><ul><ul><li>Afhankelijk van indexeerder </li></ul></ul>
 6. 6. Thesaurus <ul><li>Bredere termen </li></ul><ul><li>Gerelateerde termen </li></ul><ul><li>Nauwere termen </li></ul>Digital computers computers Hybrid computers Analogue computers Mainframes PC’s Thesaurus: geordende collectie van (tref)woorden met duidelijke hierarchische relaties
 7. 7. Web of Knowledge 4.1 Home Page <ul><li>Algemene bibliografie en citatieindex </li></ul><ul><li>Zoeken met citaties om recentere artikelen te vinden </li></ul><ul><li>Citatiegegevens vaak gebruikt voor meten van wetenschappelijke output </li></ul><ul><li>80 to 20 regel </li></ul><ul><li>Licentie vanaf 1988 </li></ul>
 8. 8. Zoeken met citaties <ul><li>[CITED AUTHOR] campbell </li></ul><ul><li>[CITED WORK] nature </li></ul><ul><li>[Year] 1996 </li></ul>
 9. 9. Stopwoordenlijst
 10. 10. Web of Knowledge 4.1 Home Page <ul><li>Journal ranking , impactfactor </li></ul><ul><li>Waardering van tijdschriften. (Eén van de manieren om er achter te komen of tijdschriftartikel belangrijk is.) </li></ul><ul><li>Impact Factor (IF) – Benadering van het gemiddelde aantal citaties in een jaar, naar in de twee voorafgaande jaren gepubliceerde artikelen in dat tijdschrift. . </li></ul><ul><ul><li>IF = aantal citaties in 2006 naar 2004 + 2005 van een tijdschrift </li></ul></ul><ul><ul><li> totaal aantal artikelen in 2004 + 2005 in dit tijdschrift </li></ul></ul><ul><li>Citing Half-Life - Maat voor veroudering. Aantal jaren waarin 50% van artikelen wordt geciteerd </li></ul>
 11. 11. Voor- en nadelen <ul><li>Citaties reflecteren kwaliteit: positieve correlatie tussen aantal citaties en kwaliteit </li></ul><ul><li>Geciteerde document is inhoudelijk gelinkt met citerende document </li></ul><ul><li>Zelfcitaties </li></ul><ul><li>Werken met meerdere auteurs </li></ul><ul><li>Citatiegewoonten fluctueren en verschillen per vakgebied </li></ul><ul><li>Bias voor Engelstalige literatuu r </li></ul>
 12. 12. Google Scholar <ul><li>Googliaanse zoekmethodiek waardoor makkelijk om snel wetenschappelijke informatie te vinden. </li></ul><ul><li>Leidt op eenvoudige wijze fulltext van uitgever, anders Open Access. </li></ul><ul><li>Treffers gerangschikt op relevantie (zoektermen + aantal citaties) </li></ul><ul><li>Aantal unieke records niet bekend (dekking/lacunes) </li></ul>
 13. 13. Scopus <ul><li>Beschrijvingen en abstracts van artikelen uit circa. 15.000 peer-reviewed tijdschriften van 1966 tot heden </li></ul><ul><li>Ook geselecteerde webbronnen en patenten. </li></ul><ul><li>Beta-, gamma- en medisch gebied </li></ul><ul><li>Bij artikelen is te zien welke latere publicaties ernaar terugverwijzen. </li></ul><ul><li>Naast publicaties van Elsevier ook publicaties van andere uitgevers. </li></ul>
 14. 14. Gebruik Web of Knowledge 2003 - 06
 15. 15. Systemen op een rijtje
 16. 16. Opdrachten <ul><li>Opdrachten: </li></ul><ul><ul><li>http://www.science.uva.nl/library/cursus/biologie/2008/index_nl. html </li></ul></ul><ul><ul><li>Werken in duo’s </li></ul></ul>

×