SlideShare a Scribd company logo
1 of 19
Download to read offline
Cancerbehandlingar
stoppas – vad får etiken
kosta?

Ingrid Kössler
Almedalen 2 juli 2009
”Bröstcancerkvinnor i länet
rasar mot politikerna:
Vi vill ju alla leva”
Jönköpings-Posten 2/4 2009
Äldre kvinnor – mammografi
Var tredje kvinna som får bröstcancer är 70+

Alla landsting följer inte Socialstyrelsens
rekommendation om mammografi till 74 år

Nio landsting slutar redan vid 69 och 70 år


Etiskt dilemma, ska landstingen utöka med de
yngre eller äldre grupperna?
Äldre kvinnor – sämre överlevnad
Inget annat land i Europa har så stor skillnad
i dödlighet mellan olika åldersgrupper

•tumörerna upptäcks i ett senare skede

•sämre diagnostik (ej test av tumören)

•sämre behandling (ej cytostatika/antikroppar
 efter kirurgi)

Det leder till sämre överlevnad
Lund 2004
Sydsvenska Dagbladet 9/5 2004
Dagens Medicin:

”Om beslutet står fast är
det ett av de märkligaste,
och mest tragiska, som
tagits i svensk sjukvård”
Sydsvenska Dagbladet 9/6 2004
Lund 2009 – nya stopp
”På ena sidan landstingsgränsen behandlas
patienterna med moderna metoder, på andra sidan
är det stopp för samma metoder /…/

”just nu får inte patienter behandling med den
nya generationens cancerläkemedel i Lund.”Dagens Medicin 28/1 2009
Lund 2009
”Det är som läkare svårt att arbete i ett system
där ekonomiska överväganden går före
patientens bästa”.

”Det är frustrerande att forskningsrön och nya
behandlingar bara kommer vissa patienter till
godo”.

Professorerna Mef Nilbert och Gudrun Lindmark,
debattartikel i Sydsvenska Dagbladet 2/2 2009
Lund 2009
”Stoppet för tre läkemedel mot tarm- och
bukspottscancer tas nu bort efter att ha gällt i
ett år”.

”Nu är det ekonomiska läget bättre enligt Carsten
Rose, som nyligen hävde stoppet”.

Sydsvenska Dagbladet 4/2 2009
Jönköping, mars-april 2009
BRO, brev till Läkemedelsverket
Vi inom BRO är djupt oroade över utvecklingen
inom cancervården. Ska inte svenska
cancerpatienter kunna lita på att de får vård på
lika villkor oavsett var i landet hon/han bor?

Jag vill gärna veta vad Läkemedelsverket har
för uppfattning när det gäller beslutet i
Jönköping.
Läkemedelsverkets svar
BRO, brev till Läkarförbundet
Ska inte svenska cancerpatienter kunna lita på att
läkare hanterar läkaretiken på samma sätt oavsett
var i landet hon/han arbetar?

Kan läkare fortsätta att var medlemmar i
läkarbundet om han/hon inte handlar i enlighet
med vetenskap och beprövad erfarenhet?
Svar från Läkarförbundet
…Läkarförbundet ifrågasätter dock om det inte vore
bättre att överväga en modell för statlig prioritering i
syfte att undvika stötande skillnader mellan
landstingens bedömningar av vad som ska ingå i det
offentliga åtagandet.

… enligt Läkarförbundets stadgar, kan en medlem
uteslutas ur förbundet ”om medlemmen åsidosätter
grundläggande yrkesetiska förpliktelser, varmed också
avses handlande som allvarligt skadar förtroendet för
läkaryrket”. Denna uteslutningsgrund har använts
endast vid ett fåtal tillfällen och det har då framför allt
gällt medlemmar som dömts för allvarlig brottslighet.
BRO, brev till Socialstyrelsen
Ska inte svenska cancerpatienter kunna lita på att
oavsett var man bor så ska man få tillgång till
läkemedel som är godkända av svenska och
europeiska myndigheter och som har bevisat god
effekt?

Jag önskar att Socialstyrelsen som
tillsynsmyndighet gör en snar granskning av
cancervården i Jönköping.
Svar från Socialstyrelsen
Socialstyrelsen kommer att göra en tillsyn i
Sydöstra sjukvårdsregionen.Men tyvärr behövs tillsyn även på andra orter…
Göteborg, juni 2009
       Göteborgs-Posten 9/6 2009:

       Stoppet gäller de dyra
       biologiska läkemedlen inom
       cancer-, reumatologi- och
       neurosjukvården. Sjukhuset
       kallar stoppet en
       ’tankepaus’.
BRO kräver:
1. Samtliga landsting ska erbjuda mammografi
  40-74 år
2. Bättre diagnostik och behandling av äldre
  kvinnor med bröstcancer
3. Lika god cancervård oavsett bostadsort – det är
  en politisk fråga (ska inte behöva vara ett etiskt
  dilemma för enskilda läkare)
4. Skriftlig behandlingsplan till varje patient
5. Samtliga sjukhus ska informera om rätten till
  en oberoende second opinion

More Related Content

Similar to Cancerbehandlingar Stoppas Vad FåR Etiken Kosta

Cancerfondsrapporten 2012
Cancerfondsrapporten 2012 Cancerfondsrapporten 2012
Cancerfondsrapporten 2012 Cancerfonden
 
Cancerstiftelsens år 2016
 Cancerstiftelsens år 2016 Cancerstiftelsens år 2016
Cancerstiftelsens år 2016syopasaatio
 
Bekanta er med händelserna i Cancerstiftelsen under 2017
Bekanta er med händelserna i Cancerstiftelsen under 2017Bekanta er med händelserna i Cancerstiftelsen under 2017
Bekanta er med händelserna i Cancerstiftelsen under 2017syopasaatio
 
Tänderna och kroppens hälsa
Tänderna och kroppens hälsaTänderna och kroppens hälsa
Tänderna och kroppens hälsaLouise Olheden
 
Life Science Sweden Article
Life Science Sweden ArticleLife Science Sweden Article
Life Science Sweden ArticleAmir Hefni
 
Hälsovalet_Original_Helt Klart_160628
Hälsovalet_Original_Helt Klart_160628Hälsovalet_Original_Helt Klart_160628
Hälsovalet_Original_Helt Klart_160628Bengt Ardenvik
 
RCC Regional Cancerplan 2015 1409 Del 1
RCC Regional Cancerplan 2015 1409 Del 1RCC Regional Cancerplan 2015 1409 Del 1
RCC Regional Cancerplan 2015 1409 Del 1Philippa Göranson
 
Spridd bröstcancer - information, råd och stöd till kvinnor och anhöriga
Spridd bröstcancer - information, råd och stöd till kvinnor och anhörigaSpridd bröstcancer - information, råd och stöd till kvinnor och anhöriga
Spridd bröstcancer - information, råd och stöd till kvinnor och anhörigaBrostcancerforenRiksOrg
 
Alliansen Jönköpings län - Framtidens HS utmaningar och möjligheter
Alliansen Jönköpings län - Framtidens HS utmaningar och möjligheterAlliansen Jönköpings län - Framtidens HS utmaningar och möjligheter
Alliansen Jönköpings län - Framtidens HS utmaningar och möjligheterHenriks Göran
 
Välfärdslutrapport
VälfärdslutrapportVälfärdslutrapport
VälfärdslutrapportCenterpartiet
 
1. SvD Mannens Halsa - Josephine Ringdahl
1. SvD Mannens Halsa - Josephine Ringdahl1. SvD Mannens Halsa - Josephine Ringdahl
1. SvD Mannens Halsa - Josephine RingdahlJosephine Ringdahl
 
Årsberattelsen 2009
Årsberattelsen 2009Årsberattelsen 2009
Årsberattelsen 2009Cancerfonden
 
AAUtbPV20131022HvalLagar
AAUtbPV20131022HvalLagarAAUtbPV20131022HvalLagar
AAUtbPV20131022HvalLagarBengt Ardenvik
 

Similar to Cancerbehandlingar Stoppas Vad FåR Etiken Kosta (19)

Cancerfondsrapporten 2012
Cancerfondsrapporten 2012 Cancerfondsrapporten 2012
Cancerfondsrapporten 2012
 
Cancerstiftelsens år 2016
 Cancerstiftelsens år 2016 Cancerstiftelsens år 2016
Cancerstiftelsens år 2016
 
Bekanta er med händelserna i Cancerstiftelsen under 2017
Bekanta er med händelserna i Cancerstiftelsen under 2017Bekanta er med händelserna i Cancerstiftelsen under 2017
Bekanta er med händelserna i Cancerstiftelsen under 2017
 
Tänderna och kroppens hälsa
Tänderna och kroppens hälsaTänderna och kroppens hälsa
Tänderna och kroppens hälsa
 
Life Science Sweden Article
Life Science Sweden ArticleLife Science Sweden Article
Life Science Sweden Article
 
Program 4D samverkansprogram mellan KI och SLL
Program 4D samverkansprogram mellan KI och SLLProgram 4D samverkansprogram mellan KI och SLL
Program 4D samverkansprogram mellan KI och SLL
 
Hälsovalet_Original_Helt Klart_160628
Hälsovalet_Original_Helt Klart_160628Hälsovalet_Original_Helt Klart_160628
Hälsovalet_Original_Helt Klart_160628
 
RCC Regional Cancerplan 2015 1409 Del 1
RCC Regional Cancerplan 2015 1409 Del 1RCC Regional Cancerplan 2015 1409 Del 1
RCC Regional Cancerplan 2015 1409 Del 1
 
Information från läkemedelsverket nr 5, 2010
Information från läkemedelsverket nr 5, 2010Information från läkemedelsverket nr 5, 2010
Information från läkemedelsverket nr 5, 2010
 
Spridd bröstcancer - information, råd och stöd till kvinnor och anhöriga
Spridd bröstcancer - information, råd och stöd till kvinnor och anhörigaSpridd bröstcancer - information, råd och stöd till kvinnor och anhöriga
Spridd bröstcancer - information, råd och stöd till kvinnor och anhöriga
 
Information från Läkemedelsverket #2 2010
Information från Läkemedelsverket #2 2010Information från Läkemedelsverket #2 2010
Information från Läkemedelsverket #2 2010
 
Alliansen Jönköpings län - Framtidens HS utmaningar och möjligheter
Alliansen Jönköpings län - Framtidens HS utmaningar och möjligheterAlliansen Jönköpings län - Framtidens HS utmaningar och möjligheter
Alliansen Jönköpings län - Framtidens HS utmaningar och möjligheter
 
Välfärdslutrapport
VälfärdslutrapportVälfärdslutrapport
Välfärdslutrapport
 
1. SvD Mannens Halsa - Josephine Ringdahl
1. SvD Mannens Halsa - Josephine Ringdahl1. SvD Mannens Halsa - Josephine Ringdahl
1. SvD Mannens Halsa - Josephine Ringdahl
 
Information från Läkemedelsverket #3 2010
Information från Läkemedelsverket #3 2010Information från Läkemedelsverket #3 2010
Information från Läkemedelsverket #3 2010
 
Information från Läkemedelsverket nr 1, 2011
Information från Läkemedelsverket nr 1, 2011Information från Läkemedelsverket nr 1, 2011
Information från Läkemedelsverket nr 1, 2011
 
Årsberattelsen 2009
Årsberattelsen 2009Årsberattelsen 2009
Årsberattelsen 2009
 
AAUtbPV20131022HvalLagar
AAUtbPV20131022HvalLagarAAUtbPV20131022HvalLagar
AAUtbPV20131022HvalLagar
 
Information från Läkemedelsverket #4 2010
Information från Läkemedelsverket #4 2010Information från Läkemedelsverket #4 2010
Information från Läkemedelsverket #4 2010
 

Cancerbehandlingar Stoppas Vad FåR Etiken Kosta

 • 1. Cancerbehandlingar stoppas – vad får etiken kosta? Ingrid Kössler Almedalen 2 juli 2009
 • 2. ”Bröstcancerkvinnor i länet rasar mot politikerna: Vi vill ju alla leva” Jönköpings-Posten 2/4 2009
 • 3. Äldre kvinnor – mammografi Var tredje kvinna som får bröstcancer är 70+ Alla landsting följer inte Socialstyrelsens rekommendation om mammografi till 74 år Nio landsting slutar redan vid 69 och 70 år Etiskt dilemma, ska landstingen utöka med de yngre eller äldre grupperna?
 • 4. Äldre kvinnor – sämre överlevnad Inget annat land i Europa har så stor skillnad i dödlighet mellan olika åldersgrupper •tumörerna upptäcks i ett senare skede •sämre diagnostik (ej test av tumören) •sämre behandling (ej cytostatika/antikroppar efter kirurgi) Det leder till sämre överlevnad
 • 6. Dagens Medicin: ”Om beslutet står fast är det ett av de märkligaste, och mest tragiska, som tagits i svensk sjukvård”
 • 8. Lund 2009 – nya stopp ”På ena sidan landstingsgränsen behandlas patienterna med moderna metoder, på andra sidan är det stopp för samma metoder /…/ ”just nu får inte patienter behandling med den nya generationens cancerläkemedel i Lund.” Dagens Medicin 28/1 2009
 • 9. Lund 2009 ”Det är som läkare svårt att arbete i ett system där ekonomiska överväganden går före patientens bästa”. ”Det är frustrerande att forskningsrön och nya behandlingar bara kommer vissa patienter till godo”. Professorerna Mef Nilbert och Gudrun Lindmark, debattartikel i Sydsvenska Dagbladet 2/2 2009
 • 10. Lund 2009 ”Stoppet för tre läkemedel mot tarm- och bukspottscancer tas nu bort efter att ha gällt i ett år”. ”Nu är det ekonomiska läget bättre enligt Carsten Rose, som nyligen hävde stoppet”. Sydsvenska Dagbladet 4/2 2009
 • 12. BRO, brev till Läkemedelsverket Vi inom BRO är djupt oroade över utvecklingen inom cancervården. Ska inte svenska cancerpatienter kunna lita på att de får vård på lika villkor oavsett var i landet hon/han bor? Jag vill gärna veta vad Läkemedelsverket har för uppfattning när det gäller beslutet i Jönköping.
 • 14. BRO, brev till Läkarförbundet Ska inte svenska cancerpatienter kunna lita på att läkare hanterar läkaretiken på samma sätt oavsett var i landet hon/han arbetar? Kan läkare fortsätta att var medlemmar i läkarbundet om han/hon inte handlar i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet?
 • 15. Svar från Läkarförbundet …Läkarförbundet ifrågasätter dock om det inte vore bättre att överväga en modell för statlig prioritering i syfte att undvika stötande skillnader mellan landstingens bedömningar av vad som ska ingå i det offentliga åtagandet. … enligt Läkarförbundets stadgar, kan en medlem uteslutas ur förbundet ”om medlemmen åsidosätter grundläggande yrkesetiska förpliktelser, varmed också avses handlande som allvarligt skadar förtroendet för läkaryrket”. Denna uteslutningsgrund har använts endast vid ett fåtal tillfällen och det har då framför allt gällt medlemmar som dömts för allvarlig brottslighet.
 • 16. BRO, brev till Socialstyrelsen Ska inte svenska cancerpatienter kunna lita på att oavsett var man bor så ska man få tillgång till läkemedel som är godkända av svenska och europeiska myndigheter och som har bevisat god effekt? Jag önskar att Socialstyrelsen som tillsynsmyndighet gör en snar granskning av cancervården i Jönköping.
 • 17. Svar från Socialstyrelsen Socialstyrelsen kommer att göra en tillsyn i Sydöstra sjukvårdsregionen. Men tyvärr behövs tillsyn även på andra orter…
 • 18. Göteborg, juni 2009 Göteborgs-Posten 9/6 2009: Stoppet gäller de dyra biologiska läkemedlen inom cancer-, reumatologi- och neurosjukvården. Sjukhuset kallar stoppet en ’tankepaus’.
 • 19. BRO kräver: 1. Samtliga landsting ska erbjuda mammografi 40-74 år 2. Bättre diagnostik och behandling av äldre kvinnor med bröstcancer 3. Lika god cancervård oavsett bostadsort – det är en politisk fråga (ska inte behöva vara ett etiskt dilemma för enskilda läkare) 4. Skriftlig behandlingsplan till varje patient 5. Samtliga sjukhus ska informera om rätten till en oberoende second opinion