Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Samarbejde med frivillige
Værdifulde resurser i frivilligt
arbejde
- også for biblioteksprojekter

27. august 2009

Worksh...
Samarbejde med frivillige - Disposition





Min baggrund
Definition og fakta om frivillighed
Strategi for rekruttering...
Min baggrund






Biblioteksleder i Nordborg Kommune fra 1971-2006
(+ Augustenborg 2005-2006)
Ansvar fælles folke- og...
Kender begge sider
Igangsat projekter med frivillig
arbejdskraft bl.a.




Seniorhjørnet
Lydavisen
Tangshave frivillige...
Definition af frivilligt arbejde







Ulønnet
Frivilligt
I en organisatorisk sammenhæng
Til gavn for andre end en s...
Definition af den frivillige sektor
Består af organisationer (foreninger,
selvejende institutioner, fonde)
 som er privat...
Faktuelle oplysninger
Hvor mange arbejder frivilligt?




38 pct. svarer, at de arbejder frivilligt
35 pct. inden for d...
De aktive frivillige =













Stiger med alder, indtil man bliver ca. 40 år
Mænd laver oftere frivilligt...
Anledninger til at arbejde frivilligt 1









Pct. af de frivillige
Blev valgt/opfordret
56
Egen interesse/pårø...
Anledninger til at arbejde frivilligt 2





De lidt ældre opfordres eller vælges
De unge melder sig af interesse
Køn ...
Andel ikke-frivillige, der kunne tænke sig
at deltage, hvis nogen bad dem om det


16-25 år 26-35 år 36-45 år 46-55 år 56...
Unge er vilde med frivilligt arbejde
Frivillighed har været et tema i aviser/tv her i sommeren 2009


Stadig flere 15 til...
Tilbud om frivilligt arbejde for unge
Et udspil fra regeringen ventes klar til oktober


Som led i kvalitetsreformen skal...
Involvering af frivillige i projekt
Planlægningsmæssigt er opgaven 2-delt
 Strategi for rekruttering
 Strategi for samar...
At rekruttere frivillige 1
Klarlæg i forhold til projektet







Hvilke opgaver skal de frivillige løse?
Hvilke kom...
At rekruttere frivillige, 2
Udarbejd
 ”Stillingsopslag” (elastisk – dvs. med
plads til det uventede)
 Forslag til samarb...
At rekruttere frivillige, 3
Hvordan finde de frivillige?
 Samarbejde med relevant frivillig
organisation (eksisterende el...
Hvad er et partnerskab? OPP?
Et partnerskab er et

struktureret,

forpligtende,

gensidigt fordelagtigt

og dialogbase...
For et godt partnerskab forudsættes


En ledelse, der vil bruge tid på projektet og sikre en
gensidighed og åbenhed, der ...
Tangshave Frivillige
Partnerskabseksempel

Forening

Arbejdsgrupper/værksteder


TANGSHAVE FRIVILLIGE

Frivilligforum

...
At rekruttere frivillige, 4
Hvordan finde de frivillige?
 Selv gå i gang:



Opfordre (prikke) egnede personer
do. via f...
Organisation eller enkeltpersoner?


Organisation









Let løsning
Arbejdslettelse
Uddelegering
Formel
Sværere...
At samarbejde med frivillige
forudsætter – såvel udadtil som indadtil
 Motivation
 Respekt for de frivilliges ”løn”
 Kl...
Frivillige ønsker (=løn)







At
At
At
At
At
At

arbejdsindsatsen betyder noget
være en del af et fællesskab
føle ...
27. august 2009

Workshop - Asta Broesby-Olsen 25
De nye frivillige ønsker

kilde: Henrik Frostholm: ”Ansigt til ansigt – hvervning af frivillige i praksis” (2001).


ønsk...
Kompetencer og frivillighed


Gennem frivilligt arbejde kan man styrke sine kompetencer og
samtidig hjælpe andre



Nyud...
Det er din opgave 1


At motivere de frivillige, dvs.







At bringe dem ind i motivet
At de kan se sig selv i ”bil...
Det er din opgave 2
At vedligeholde deres engagement
ved at





synliggøre værdien af indsatsen
give medindflydelse/-...
Ulønnede og lønnede sammen
Vigtigt:






Fælles engagement i ”sagen”
Fælles stolthed over resultat
Gensidig respekt ...
Frivillig i Tangshave - Aftale om frivillig social indsats.
Der er indgået aftale om at virke som frivillig i Tangshave Ak...
Nøglebegreber for samarbejdet





Respekt
Ligeværdighed
Tillid
Synlighed

27. august 2009

Workshop - Asta Broesby-Ol...
Dine kompetencer
For at kunne:

Udvikle, inspirere, støtte, koordinere, vedligeholde, sikre
samspil og sparring, informer...
Hemmeligheden i al Hjælpekunst
“At man, naar det i
Sandhed skal lykkes En
at føre et Menneske hen
til et bestemt Sted,
før...
+’er og –’er ved samarbejdet
+’er











-’er

Ekstra resurser
Giver energi
Lysten driver værket
Sparring
Ny...
Stevning Frivillige Brandværn
ét af 22 frivillige brandværn i Sønderborg Kommune

27. august 2009

Workshop - Asta Broesby...
Links til det videre arbejde

Her finder du reglerne for frivilligt arbejde

Når du er arbejdsløs

Når du er på efterløn...
Supplement til mit oplæg


Etniske minoriteter, frivilligt arbejde og
integration



Kan man fyre en frivillig



Nytti...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Samarbejde med frivillige

379 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Samarbejde med frivillige

 1. 1. Samarbejde med frivillige Værdifulde resurser i frivilligt arbejde - også for biblioteksprojekter 27. august 2009 Workshop - Asta Broesby-Olsen 1
 2. 2. Samarbejde med frivillige - Disposition    Min baggrund Definition og fakta om frivillighed Strategi for rekruttering Frivillighedsorganisation >< Egne frivillige   Strategi for samarbejdet Links til yderligere information 27. august 2009 Workshop - Asta Broesby-Olsen 2
 3. 3. Min baggrund     Biblioteksleder i Nordborg Kommune fra 1971-2006 (+ Augustenborg 2005-2006) Ansvar fælles folke- og skolebiblioteksorganisation 19912006 Kultur- og fritidsområdet 2000-2006 Frivillighedsområdet 2003-2006  Souschef ved Biblioteket Sønderborg 2007-2008 Medlem af DB’s repræsentantskab 2006 -2010  Efterløn fra 1.1.2009  Medlem af Svenstrup menighedsråd Medlem af Foreningen Nygård   27. august 2009 Workshop - Asta Broesby-Olsen 3
 4. 4. Kender begge sider Igangsat projekter med frivillig arbejdskraft bl.a.    Seniorhjørnet Lydavisen Tangshave frivillige Er selv frivillig i    Menighedsråd Foreningen Nygård Nordals Musikfestival 27. august 2009 Workshop - Asta Broesby-Olsen 4
 5. 5. Definition af frivilligt arbejde      Ulønnet Frivilligt I en organisatorisk sammenhæng Til gavn for andre end en selv og den nærmeste familie Er aktiv Detaljeret definition se her 27. august 2009 Workshop - Asta Broesby-Olsen 5
 6. 6. Definition af den frivillige sektor Består af organisationer (foreninger, selvejende institutioner, fonde)  som er private / ikke-offentlige  som er non -profit  som er selvbestemmende  og med frivillig deltagelse 27. august 2009 Workshop - Asta Broesby-Olsen 6
 7. 7. Faktuelle oplysninger Hvor mange arbejder frivilligt?    38 pct. svarer, at de arbejder frivilligt 35 pct. inden for det sidste år 26 pct. inden for den sidste måned Værdien af det frivillige ulønnede arbejde udgør 2,5 % af BNP (kilde: Frivillighedsundersøgelsen, 2006. Socialforskningsinstituttet) SFI forventer at lave en ny stor undersøgelse i 2009 27. august 2009 Workshop - Asta Broesby-Olsen 7
 8. 8. De aktive frivillige =             Stiger med alder, indtil man bliver ca. 40 år Mænd laver oftere frivilligt arbejde end kvinder Børnefamilier Stiger med uddannelse Arbejder over 40 timer ugentligt. Boet mere end 5 år i samme kommune. Bopæl i provinsen i modsætning til hovedstadsområdet. Hyppig kirkegang Meget interesseret i politik Tillid til frivillige organisationer Frivillige i familien Dansk eller vestligt statsborgerskab Se yderligere her fra Frivillighedsundersøgelsen, Odense, 2006 27. august 2009 Workshop - Asta Broesby-Olsen 8
 9. 9. Anledninger til at arbejde frivilligt 1         Pct. af de frivillige Blev valgt/opfordret 56 Egen interesse/pårørendes situation 53 Medlemskab 17 Måtte gøre noget 18 Ønske om socialt fællesskab 12 Job/uddannelse 6 Tid til overs 5 Medier 3 27. august 2009 Workshop - Asta Broesby-Olsen 9
 10. 10. Anledninger til at arbejde frivilligt 2     De lidt ældre opfordres eller vælges De unge melder sig af interesse Køn gør ikke den store forskel Høj jobstatus øger sandsynligheden for at blive opfordret 27. august 2009 Workshop - Asta Broesby-Olsen 10
 11. 11. Andel ikke-frivillige, der kunne tænke sig at deltage, hvis nogen bad dem om det  16-25 år 26-35 år 36-45 år 46-55 år 56-65 år 66-75 år 76 år - Alle Mænd 59 52 44 44 32 15 9 42 Kvinder 68 60 58 54 38 24 9 48 Alle 56 51 50 35 21 9 45 64 27. august 2009 Workshop - Asta Broesby-Olsen 11
 12. 12. Unge er vilde med frivilligt arbejde Frivillighed har været et tema i aviser/tv her i sommeren 2009  Stadig flere 15 til 25-årige danskere står i kø for at få lov til at arbejde gratis for en velgørende organisation.  Det viser en rundspørge som Berlingske Research har foretaget blandt de ni største velgørenhedsorganisationer i Danmark. Alle oplever en markant stigende interesse fra de unge. Berlingske tidende 13. juli 2009  »Tendensen er helt klart, at flere og flere unge gerne vil have et konkret sted at få afløb for deres engagement,« siger Røde Kors Berlingske tidende 12. juli 2009  Spejderlejr er en millionforretning Tusinder af frivillige kunne tjene millioner, hvis de fik løn for at arrangere Danmarks største spejderlejr. Politikken 21. juli 2007 27. august 2009 Workshop - Asta Broesby-Olsen 12
 13. 13. Tilbud om frivilligt arbejde for unge Et udspil fra regeringen ventes klar til oktober  Som led i kvalitetsreformen skal alle, der tager en ungdomsuddannelse, have tilbud om et forløb med frivilligt arbejde.  Forløbet skal minimum være på 20 timer i løbet af uddannelsen og skal ligge uden for skoletid.  De enkelte uddannelsessteder skal være de unge behjælpelige med at formidle kontakten til organisationer mv., der udfører frivilligt arbejde, således at den unge får indblik i den frivillige verden. Interview med undervisningsminister Bertel Haarder 27. august 2009 Workshop - Asta Broesby-Olsen 13
 14. 14. Involvering af frivillige i projekt Planlægningsmæssigt er opgaven 2-delt  Strategi for rekruttering  Strategi for samarbejde ”Kunsten er at finde de rette frivillige og pleje dem” (citat Anna Elisabeth Aagaard, tidl. Frivillighedskonsulent i Nordborg Kommune) 27. august 2009 Workshop - Asta Broesby-Olsen 14
 15. 15. At rekruttere frivillige 1 Klarlæg i forhold til projektet       Hvilke opgaver skal de frivillige løse? Hvilke kompetencer er der behov for? Hvor mange timer er der brug for? Hvor mange frivillige? Arbejdsdeling i projektet? Økonomi (herunder internt tidsforbrug) 27. august 2009 Workshop - Asta Broesby-Olsen 15
 16. 16. At rekruttere frivillige, 2 Udarbejd  ”Stillingsopslag” (elastisk – dvs. med plads til det uventede)  Forslag til samarbejdsmodel    Information Kommunikation Mødestruktur 27. august 2009 Workshop - Asta Broesby-Olsen 16
 17. 17. At rekruttere frivillige, 3 Hvordan finde de frivillige?  Samarbejde med relevant frivillig organisation (eksisterende eller ny)    Præsentere projekt og behov Afklare arbejdsdeling og gensidige forventninger Lave en partnerskabsaftale Vejviser til frivillige organisationer 27. august 2009 Workshop - Asta Broesby-Olsen 17
 18. 18. Hvad er et partnerskab? OPP? Et partnerskab er et  struktureret,  forpligtende,  gensidigt fordelagtigt  og dialogbaseret frivilligt samarbejde mellem organisationer fra forskellige sektorer, der ved at kombinere deres ressourcer og kompetencer arbejder sammen for at udvikle (nye) sociale aktiviteter  OPP= offentligt og privat partnerskab 27. august 2009 Workshop - Asta Broesby-Olsen 18
 19. 19. For et godt partnerskab forudsættes  En ledelse, der vil bruge tid på projektet og sikre en gensidighed og åbenhed, der fremmer forståelsen og engagementet (kulturbarrierer, økonomi, mål og vision, proces etc.)  Accept af partnerskab som en troværdig og langsigtet proces med indbyggede ventiler  Tillid mellem partnerne og vilje til at arbejde sammen  Lyst og parathed til forandringer, også internt i organisationen  Åbenhed og vilje til at dele viden, information og magt  Gennemsigtighed for alle parter 27. august 2009 Workshop - Asta Broesby-Olsen 19
 20. 20. Tangshave Frivillige Partnerskabseksempel  Forening  Arbejdsgrupper/værksteder  TANGSHAVE FRIVILLIGE Frivilligforum Formændene for grupperne Aktivitetsleder + ansat Plejecenterleder Frivillighedskonsulent (referent) 27. august 2009 Workshop - Asta Broesby-Olsen 20
 21. 21. At rekruttere frivillige, 4 Hvordan finde de frivillige?  Selv gå i gang:  Opfordre (prikke) egnede personer do. via faglige/lokale netværk Målrettede opslag, annoncer Evt. her  Eller via jeres lokale frivillighedscenter  Evt. bruge spørgeskema til    kompetenceafdækning mv. 27. august 2009 Eksempel Workshop - Asta Broesby-Olsen 21
 22. 22. Organisation eller enkeltpersoner?  Organisation        Let løsning Arbejdslettelse Uddelegering Formel Sværere at ændre Egnet til større projekter Erfaringsudveksling 27. august 2009  Egne frivillige        Tidkrævende Administration Egen styring Uformel Lettere at ændre Egnet til mindre projekter Direkte sparring Workshop - Asta Broesby-Olsen 22
 23. 23. At samarbejde med frivillige forudsætter – såvel udadtil som indadtil  Motivation  Respekt for de frivilliges ”løn”  Klare aftaler og mål 27. august 2009 Workshop - Asta Broesby-Olsen 23
 24. 24. Frivillige ønsker (=løn)       At At At At At At arbejdsindsatsen betyder noget være en del af et fællesskab føle sig værdsat blive taget med på råd have indflydelse på egne arbejdsopgaver få mulighed for kompetenceudvikling 27. august 2009 Workshop - Asta Broesby-Olsen 24
 25. 25. 27. august 2009 Workshop - Asta Broesby-Olsen 25
 26. 26. De nye frivillige ønsker kilde: Henrik Frostholm: ”Ansigt til ansigt – hvervning af frivillige i praksis” (2001).  ønsker i stigende grad indflydelse uden nødvendigvis at være gammel i gårde eller medlem af bestyrelse  ønsker at der er kort fra ide til handling  fravælger i stigende grad at påtage sig tillidshverv med mange møder, samt papirarbejde  er hverdagsmagere, eller zappere, som er frivillige i skiftende foreninger og sager  har øget fokus på netværksgrupper på tværs af foreninger  har en øget ”noget for noget” holdning. F.eks at den frivillige indsats kan bruges videre i livet også  kræver brug af internet og mobiltelefon. Fremtiden vil bringe flere virtuelle frivillige: frivillige som primært løser opgaver over internettet. 27. august 2009 Workshop - Asta Broesby-Olsen 26
 27. 27. Kompetencer og frivillighed  Gennem frivilligt arbejde kan man styrke sine kompetencer og samtidig hjælpe andre  Nyuddannede kan få joberfaring, studerende kan få erhvervserfaring og samle point til sin uddannelse ved at arbejde i en organisation  Er du pensionist eller på anden måde fritaget fra arbejdsmarkedet, kan du fortsætte med at bruge dine arbejdskvalifikationer eller prøve noget helt nyt. Mulighederne er uendelige...  Uanset baggrund kan du med frivilligt arbejde være med til at skabe et meningsfyldt virke og samtidig gøre en forskel. Værktøj til at afdække frivilligkompetencer Eksempel på kompetenceprofil for frivillig 27. august 2009 Workshop - Asta Broesby-Olsen 27
 28. 28. Det er din opgave 1  At motivere de frivillige, dvs.     At bringe dem ind i motivet At de kan se sig selv i ”billedet” = At de oplever, at de gør en forskel At respektere og understøtte deres engagement, som kan relatere til     Interesser Sag / idé Aktivitet – socialt mødested (Lokal)samfund 27. august 2009 Workshop - Asta Broesby-Olsen 28
 29. 29. Det er din opgave 2 At vedligeholde deres engagement ved at     synliggøre værdien af indsatsen give medindflydelse/-ansvar skabe gode rammer for fællesskab give mulighed for kompetenceudvikling 27. august 2009 Workshop - Asta Broesby-Olsen 29
 30. 30. Ulønnede og lønnede sammen Vigtigt:      Fælles engagement i ”sagen” Fælles stolthed over resultat Gensidig respekt og påskønnelse Socialt fællesskab Klare aftaler om arbejdsdeling forebygger utilfredshed og fiasko f.eks. Ældresagens frivilligaftale og Dansk flygtningehjælps aftale   ”Rette mand på rette post” Retten til at sige fra 27. august 2009 Workshop - Asta Broesby-Olsen 30
 31. 31. Frivillig i Tangshave - Aftale om frivillig social indsats. Der er indgået aftale om at virke som frivillig i Tangshave Aktivitetscenter mellem Navn Adresse Telefon og Tangshave Aktivitetscenter. Antal timer pr. uge med følgende aktiviteter Denne aftale indebærer, at: • indsatsen som frivillig er ulønnet, • den frivillige har tavshedspligt og ikke videregiver personlige oplysninger om brugerne uden deres accept. Tavshedspligten gælder også, hvis man stopper med at være frivillig. • den frivillige ikke påtager sig andres lønnede arbejde, men samarbejder med de ansatte til gavn for brugerne. • den frivillige bærer navnebadge, når hun er aktiv i Tangshave Aktivitetscenter. • den frivillige er omfattet af arbejdsskadelovgivningen og Sønderborg Kommunes ansvarsforpligtelse overfor 3. mand. • aftalen kan opsiges uvarslet og gensidigt. Nordborg den, _________________________________________ ___________________________________ Tangshave Aktivitetscenter/ Den frivilliges underskrift • Denne aftale foreligger i to identiske og underskrevne eksemplarer hos henholdsvis den frivillige og hos Tangshave Aktivitetscenter/ Aktivitetslederen. 27. august 2009 Workshop - Asta Broesby-Olsen 31
 32. 32. Nøglebegreber for samarbejdet     Respekt Ligeværdighed Tillid Synlighed 27. august 2009 Workshop - Asta Broesby-Olsen 32
 33. 33. Dine kompetencer For at kunne:  Udvikle, inspirere, støtte, koordinere, vedligeholde, sikre samspil og sparring, informere, synliggøre og frivilligpleje Skal du være  God til at prikke og nurse og have disse kompetencer:  menneskekundskab, evne til at omgås alle, empati, ildhu, nænsomhed, gavmildhed, omsorgsfuld etc. NB: Har du ikke selv alle kompetencerne – så suppler med andres 27. august 2009 Workshop - Asta Broesby-Olsen 33
 34. 34. Hemmeligheden i al Hjælpekunst “At man, naar det i Sandhed skal lykkes En at føre et Menneske hen til et bestemt Sted, først og fremmest maa passe paa at finde ham der, hvor han er, og begynde der.” Søren Kierkegaard 1859 §2 i Synspunktet for min forfatter-Virksomhed 27. august 2009 Workshop - Asta Broesby-Olsen 34
 35. 35. +’er og –’er ved samarbejdet +’er           -’er Ekstra resurser Giver energi Lysten driver værket Sparring Nye vinkler Nye kompetencer Ambassadører PR-mulighed Synergieffekt Ansvarlighed 27. august 2009         Koster resurser Tager energi Uvidenhed Ulysten = killer Samarbejdsproblemer Hvem laver det sure arbejde? Kontrol nødvendig? Tør man overlade ansvaret? Workshop - Asta Broesby-Olsen 35
 36. 36. Stevning Frivillige Brandværn ét af 22 frivillige brandværn i Sønderborg Kommune 27. august 2009 Workshop - Asta Broesby-Olsen 36
 37. 37. Links til det videre arbejde Her finder du reglerne for frivilligt arbejde  Når du er arbejdsløs  Når du er på efterløn  Når du er på andre ydelser NB: Herudover er der relevante links integreret undervejs i præsentationen 27. august 2009 Workshop - Asta Broesby-Olsen 37
 38. 38. Supplement til mit oplæg  Etniske minoriteter, frivilligt arbejde og integration  Kan man fyre en frivillig  Nyttige artikler med svar på mange praktiske spørgsmål 27. august 2009 Workshop - Asta Broesby-Olsen 38

×