Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Frivillighed

188 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Frivillighed

 1. 1. Frivillighed Hvorfor? Hvorfor offentligt initiativ?
 2. 2. Frivillig indsats = En indsats der • udføres uden fysisk, økonomisk eller retlig tvang • er ikke-lønnet • skal være til gavn for andre end en selv • foregår formaliseret (forening, projekt el.lign)
 3. 3. Frivillige organisationer • Frivilligt arbejde = 100.000 fuldtidsjob • 4 timers ugentlig arbejde i gennemsnit pr. borger over 16 • Hver 3. dansker arbejder frivilligt Især inden for kultur-, fritids- og idrætsområdet samt det sociale område • Kilde: Mandag Morgen 2001 Hvorfor yderligere indsats?
 4. 4. Velfærdssamfundet en dansk samfundsmodel under pres Opgave: • Vi skal ikke afskaffe modellen, men forandre den
 5. 5. Politisk udviklingsmål for 2004 ”Dagtilbuddene, skolerne, bibliotekerne, HelseService og LivsKraft får som opgave at opstille udviklingsmål for øget frivillig indsats og øget socialt engagement og egen-ansvarlighed blandt brugerne i 2004. • Udviklingsmålet skal bl.a. indeholde en strategi for, hvordan der skabes holdningspåvirkning og motivation for at deltage i frivilligt arbejde og påtage sig egen-ansvar.”
 6. 6. Vi skal lave strategi for holdningspåvirkning og motivation for • deltagelse i frivilligt socialt arbejde • egen-ansvarlighed Det kræver, at vi selv er motiveret og har taget opgaven til os NB: Motiveret = se sig selv i motivet
 7. 7. Min motivation • Jeg har i det offentlige system brug for de frivilliges medmenneskelighed til mange bløde opgaver • Jeg har brug for de frivilliges tid og engagement for at skabe udvikling i stedet afvikling • Jeg synes, at det er udfordrende og spændende at bygge bro mellem de offentligt ansatte og de frivillige for at løse fælles opgaver til gavn for borgerne • Jeg tror på, at det frivillige foreningsarbejde skal suppleres med projektorienteret frivilligt arbejde for at engagere flere i frivilligt arbejde
 8. 8. At motivere • At bringe andre ind i motivet – at de kan se sig selv i ”billedet” = • At de oplever, at de gør en forskel
 9. 9. Hvorfor frivillig? Frivillige ønsker • At føle sig værdsat • At arbejdsindsatsen betyder noget • At være en del at fællesskabet • At blive taget med på råd • At have indflydelse på egne arbejdsopgaver • At få mulighed for kompetenceudvikling
 10. 10. Motivation af ansatte !
 11. 11. Motivation af ansatte 2 • Flere ressourcer = mere tid og flere hænder betyder mindre stress og større arbejdsglæde • Nye udviklingsmuligheder gennem aflastning for rutineopgaver • Klare aftaler om arbejdsdeling skal forebygge utilfredshed og fiasko
 12. 12. Frivilligheden i fremtiden • Store potentialer i de aktive ældre = en god boomerang (hjælp til selvhjælp) • Partnerskaber mellem de frivillige organisationer og det offentlige • Projektorganisering på kryds og tværs • Ensomhed imødegås og lokalt fællesskab styrkes
 13. 13. Vores (=det offentliges ) opgave • • • • • • Igangsætte Inspirere Støtte Synliggøre Pleje Netværke!
 14. 14. Den nye velfærdsmodel giver mening gennem: • Næstekærlighed • Solidaritet Frivillighed ”giver dybde og livskvalitet og livsglæde” Marie 22 år i ”Berørt”,2003

×