Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Autisme En Intelligentie

5,049 views

Published on

Published in: Travel
 • Be the first to comment

Autisme En Intelligentie

 1. 1. VERMEULEN P. Autisme en intelligentie. In: Tijdschrift voor Welzijnswerk, jg.21, 1997
 2. 2. Inhoudstafel <ul><li>Intelligentie </li></ul><ul><ul><li>Intelligentietesten </li></ul></ul><ul><ul><li>Kinderen met autisme zijn niet te testen </li></ul></ul><ul><li>Intelligentiequotiënten en hun waarde bij autisme </li></ul><ul><ul><li>Autisme en intelligentie </li></ul></ul><ul><ul><li>De prognostische waarde van het IQ </li></ul></ul><ul><ul><li>Daling van het IQ bij mensen met autisme </li></ul></ul><ul><ul><li>Verschillende IQ’s bij dezelfde persoon? </li></ul></ul><ul><li>Wat zegt een IQ niet? </li></ul><ul><ul><li>Verbale versus performantiële intelligentie </li></ul></ul><ul><ul><li>Abstracte intelligentie of praktische vaardigheden </li></ul></ul><ul><ul><li>Een heel oneffen intelligentieprofiel </li></ul></ul><ul><ul><li>Intelligent of verstandig? </li></ul></ul><ul><ul><li>“ Hoog- of beterfunctionerend” autisme bestaat niet </li></ul></ul><ul><li>Conclusie </li></ul>
 3. 3. Intelligentie <ul><li>Intelligentie = </li></ul><ul><ul><li>Wat intelligentietesten meten </li></ul></ul><ul><ul><li>Verstandelijk vermogen (Volgens Van Dale woordenboek) </li></ul></ul><ul><ul><li>Het vermogen om iets te begrijpen, het denkvermogen of het vermogen om goed en helder te denken, een juist inzicht hebben (Volgens Van Dale woordenboek) </li></ul></ul><ul><ul><li>Het vermogen om over bepaalde zaken te oordelen, kennis omtrent die zaken (Volgens Van Dale woordenboek) </li></ul></ul><ul><ul><li>De globale capaciteit van het individu om doelmatig te handelen, rationeel te denken en efficiënt om te gaan met de omgeving (Volgens Wechsler, bekend psychiater) </li></ul></ul><ul><li>Intelligentie verwijst naar de complexiteit, de snelheid en de efficiëntie waarmee de processen zich voltrekken </li></ul>
 4. 4. Intelligentie - Intelligentietesten <ul><li>Intelligentietesten meten wat de maker ervan definieert als intelligentie. </li></ul><ul><ul><li>Moeilijk om eenduidige definitie te geven van intelligentie </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Meeste testen meten verschillende soorten intelligenties </li></ul></ul></ul><ul><li>Algemene intelligentie van iemand is soort samenvatting van de verschillende soorten “verstandelijke vermogens” waarover iemand beschikt </li></ul><ul><ul><li>Soorten intelligenties: verbale, performantiële, numerieke, visuo-spatiële, technische, sociale feitenkennis en concentratie </li></ul></ul><ul><ul><li>Onderscheid tussen theoretische en praktische intelligentie </li></ul></ul>
 5. 5. Intelligentie – Kinderen met autisme zijn niet te testen <ul><li>Gestandaardiseerde testen </li></ul><ul><li>‘ Ontestbaarheid’ </li></ul><ul><li>Verbale intelligentietesten </li></ul><ul><ul><li>Nonverbale intelligentietesten </li></ul></ul><ul><li>TEACCH </li></ul><ul><ul><li>P.E.P </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>ontwikkelingsscore </li></ul></ul></ul>
 6. 6. Intelligentiequotiënten en hun waarde bij autisme
 7. 7. Intelligentiequotiënten en hun waarde bij autisme - De prognostische waarde van een IQ <ul><li>Veel belang voor IQ </li></ul><ul><ul><li>Type buitengewoon onderwijs </li></ul></ul><ul><ul><li>Revalidatiesector </li></ul></ul><ul><li>IQ heeft ook prognostische of voorspellende waarde </li></ul><ul><li>Autisme is geen ontwikkelingsvertraging, maar ontwikkelingsstoornis </li></ul>
 8. 8. Intelligentiequotiënten en hun waarde bij autisme - Autisme en intelligentie <ul><li>Onderscheid mensen met autisme </li></ul><ul><ul><li>Zonder verstandelijke handicap </li></ul></ul><ul><ul><li>Met verstandelijke handicap </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Meervoudige handicap </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Zwakbegaafdheid </li></ul></ul>
 9. 9. Intelligentiequotiënten en hun waarde bij autisten - Daling van het IQ bij mensen met autisme <ul><li>Tijdens of na de puberteit kan jongere met autisme ernstig regresseren en later nooit meer hun ontwikkelingspeil behalen dat ze als jonger kind hadden </li></ul><ul><li>Ontwikkelingsvertraging </li></ul><ul><li>Vanaf zekere leeftijd in intelligentietesten meer en meer nadruk op abstracte en sociale intelligentie (=probleem voor autisten) </li></ul>
 10. 10. Intelligentiequotiënten en hun waarde bij autisme - Verschillende IQ’s bij dezelfde persoon? <ul><li>Verschillen zijn gevolg van tijdelijke toevalligheden. </li></ul><ul><ul><li>Testafname is momentopname </li></ul></ul><ul><ul><li>Functioneren van mensen met autisme situatiegebonden en afhankelijk van irrelevante details </li></ul></ul><ul><li>Ook gevolg van feit dat verschillende dingen getest worden </li></ul><ul><ul><li>Testmateriaal en wijze van afname is niet steeds vergelijkbaar </li></ul></ul>
 11. 11. Wat zegt een IQ niet?
 12. 12. Wat zegt een IQ niet? - Verbale versus performantiële intelligentie <ul><li>Autisme is niet alleen taalstoornis, ook stoornis van de communicatie </li></ul><ul><ul><li>Echolalie </li></ul></ul><ul><li>Pragmatiek van communicatie loopt vaak fout </li></ul><ul><li>Bij intelligentietest moet situatie zo prikkelarm mogelijk gemaakt worden </li></ul>
 13. 13. Wat zegt een IQ niet? - Abstracte intelligentie of praktische vaardigheden <ul><li>Een hoog IQ staat niet in verband met grote zelfredzaamheid van een persoon met autisme </li></ul>
 14. 14. Wat zegt een IQ niet? - Een heel oneffen intelligentieprofiel <ul><li>Dysharmonisch ontwikkelingsprofiel = oneven ontwikkelingsprofiel </li></ul>
 15. 15. Wat zegt een IQ niet? - Intelligent of verstandig? <ul><li>Nuanceverschillen </li></ul><ul><ul><li>Kan wel intelligent zijn, maar niet zo verstandig (cf. verstrooide professor) </li></ul></ul><ul><li>Testintelligentie ≠ wereldintelligentie </li></ul>
 16. 16. Wat zegt een IQ niet? - “Hoog- of beterfunctionerend” autisme bestaat niet <ul><li>Mensen met autisme zonder een ontwikkelingsvertraging worden doorgaans hoogfunctionerenden of beterfunctionerenden met autisme genoemd. </li></ul><ul><ul><li>Voor mensen met autisme met IQ meer dan 70 </li></ul></ul><ul><ul><li>Mensen met autisme met IQ tussen 70-90 zijn minder begaafd </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Hoe kan je tegelijk beter en minder functioneren? </li></ul></ul></ul>
 17. 17. Conclusie <ul><li>In onderwijs- en hulpverleningssysteem hebben intelligentiegegevens belangrijke waarde </li></ul><ul><ul><li>IQ heeft niet alleen prognostische waarde, maar is vaak toegangspoort tot bepaalde voorzieningen. </li></ul></ul><ul><li>Waarde van IQtest door traditionele meetinstrumenten dient gerelativeerd te worden bij mensen met autisme </li></ul>

×