Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Jobbprofil pleieassistent

845 views

Published on

Brith og Rasha

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Jobbprofil pleieassistent

  1. 1. PleieassistentOversikt over arbeidsoppgaver for pleieassistenter:
  2. 2. ARBEIDSOPPGAVER LESINGDelta i planlegging og fordeling av Hver dag vil pleieassistenten:arbeidsoppgaver for arbeidsdagen Lese skilt og symbolerForberede og servere frokost, lunsj, middag og Lese menyerkveldsmat Lese vaktlisterRydde beboernes rom og re senger Lese ulike planer for stell (for eksempelDelta i stell (morgen, ettermiddag, kveld) tiltaksplan i elektronisk journal ogFølge beboere til aktiviteter og avtaler arbeidsplan)Samtale med beboerne Lese beskjeder fra kolleger, leder (forGi vaktskifterapport både muntlig og skriftlig eksempel e-post, SMS og gule lapper)Lese tiltaksplaner i journalen Lese ukeplaner (for eksempel enheten sinSende inn bestillingslister for matvarer, utstyr o timeplan)l Lese i timeavtalebok (for eksempelDelta på møter og øvrige aktiviteter for beboernes avtaler)personalet Lese vaktskifterapport og logger i journalenSvare på telefonhenvendelser (for eksempel Gerica og Helios)Hjelpe til med andre praktiske oppgaver i Lese diverse oppslag (for eksempelavdelingen møteinnkalling)
  3. 3. Regelmessig vilpleieassistentenLese tiltaksplaner for beboereLese informasjon om turer og andre sosialeaktiviteterLese informasjonsbrev fra ledelsenLese aktivitetsplaner (for eksempel for enhet ogfor hele sykehjemmet)Lese aviser, ukeblader, bøker (for eksempelhøytlesning for beboere)Av og til vil pleieassistenten.Lese HMS- instrukser for hygiene, brannLese skjemaer og informasjon knyttet tilrettigheter og plikter (for eksempel egenmelding,permisjon, medarbeidersamtale,taushetserklæringen
  4. 4. SkrivingHver dag vil pleieassistenten:Fylle ut skjemaer (for eksempel avkryssing iskjemaer for daglige rutiner)Skrive rapport i journalen (for eksempeldagrapport ved vaktskifte)Skrive beskjeder til kolleger, ledelse, pårørende(for eksempel e-post, SMS og gul lapp)Skrive inn avtaler inn i timeavtalebokNavnemerke beboernes tøyRegelmessig vil pleieassistenten:Fylle ut timeliste (for eksempel på papir ellerelektronisk)Fylle ut bestillingslister (for eksempelmatbestilling)Av og til vil pleieassistenten:Fylle ut skjemaer som taushetserklæring,egenmelding, permisjon, ferie,medarbeidersamtaleSkrive møtereferatSkrive plakater og oppslag
  5. 5. Muntlige kommunikasjonHver dag vil pleieassistenten:Lytte til ønsker og behov som beboeren harLytte til instrukser fra leder eller andre kollegerSmåprate med beboere om været og dagligdagse rutinerSamtale med beboere (for eksempel ved frokost, lunsj og middag)Samtale med beboere om dagens meny, aktiviteter og avtalerTa i mot muntlige beskjeder fra kolleger og pårørendeLytte til muntlig rapportering fra forrige skiftGi muntlig rapport til kollega ved vaktskifteSamtale om rapport ved vaktskifteSamtale med beboer i en stellesituasjon (for eksempel fortelle beboer hva han/hun skal gjøre)Informere beboerne om dagens avtalerBe om hjelp fra kolleger og forklare hva en trenger hjelp tilSamtale med leder og kolleger om arbeidsoppgaver og planer for dagenRegelmessige vil pleieassistenten:Gi beboerne informasjon om ukas aktiviteterTa i mot telefonbeskjeder (fra for eksempel pårørende, kolleger og ledere)Samtale med beboerne (om for eksempel familien og om gamledager)Samtale med pårørende om beboer (for eksempel om tilstand og trivsel)Samtale med beboere og kolleger om sosiale aktiviteterAv og til vil pleieassistenten:Samtale med leder og kolleger rundt egen arbeidssituasjonSamtale ved dødsfall (med kolleger, beboere, pårørende, prest)
  6. 6. HverdagsmatematikkHver dag vil pleieassistenten:Måle en pasients temperatur, vektHolde oversikt over en pasientsvæskeinntak (noteres i et skjema)Registrere og plotte en pasientstemperatur i et diagram og følgemed på avvikVurdere tidsbruk i forbindelse medpleie av en pasient (påkledning,bading, dusjing, og lignende)
  7. 7. Digitale ferdigheterHver dag vil pleieassistenten:Kommunisere med arbeidsgiver via e-post (foreksempel sending av avviksmelding)Sjekke møter / avtalerFylle inn opplysninger og skrive vaktrapport ielektroniske journaler for eksempel GericaRegistrere arbeidstiden i elektroniske skjemaRegelmessig vil pleieassistenten:Finne relevante skjema på Intranett foreksempel om medisinutdelingFinne oppdatert informasjon fra kommunenshjemmesiderFinne fram tiltaksplaner i den elektroniskejournalenBruke standard tekstbehandlingsprogrammerSende e-post med vedlegg

×