Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

JMW-frukost om sociala medier och politik

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Check these out next

1 of 23 Ad

More Related Content

Similar to JMW-frukost om sociala medier och politik (20)

Advertisement

JMW-frukost om sociala medier och politik

 1. 1.
 2. 2. Valrörelsen 2010<br />Hur kan sociala medier användas inom politiken?<br />Vilka fallgropar och möjligheter finns?<br />Kommer de att få en betydelse?<br />
 3. 3.
 4. 4.
 5. 5. Faktum<br />89% har tillgång till Internet hemma<br />67% har tillgång till en dagstidning<br />62% av befolkning använder internet dagligen<br />80% söker efter information<br />4 av 10 är medlemmar i sociala nätverk <br />Källa: WII.se<br />
 6. 6. Förståelsen för att distribuera sin närvaro<br />
 7. 7. Exempel på distribuerad närvaro<br />
 8. 8. Olika plattformar för olika politiker<br />
 9. 9. Traditionella politiker väljer nya plattformar för påverkan<br />
 10. 10.
 11. 11. Det pedagogiska ansvaret<br />Vems ansvar är det?<br />Fokus på nytta ej teknik<br />Ingen ”social media-lingo”<br />Inga generella påbud<br />Personligt/privat<br />Hands on how-to<br />Tiden<br />
 12. 12. Transparens – hot eller möjlighet?<br />
 13. 13. Sociala mediers logik<br />Autenticitet<br />Personlig närvaro<br />Transparens<br />
 14. 14. En agenda där inte räckvidd styr<br />Vårt liv, våra erfarenheter<br />Våra tankar, erfarenheter, åsikter<br />Inte bara konsumentens och den passive väljarens<br />Vi är medskapare av det liv politiken ytterst syftar till att bygga<br />
 15. 15. 15<br />400 000 svenskabloggar<br />Vardagsliv<br />Politiker<br />Opinionsbildare<br />Specialintressensåsomhälsa, teknik, mat etc<br />
 16. 16. 16<br />
 17. 17. Trivialisering av traditionella medier<br />
 18. 18. Jakten på scoopet<br />
 19. 19. Dörröppnare<br />
 20. 20. Det handlar om mötet – oavsett plattform<br />Oberoendeavtid och plats<br />Relationerfördjupas<br />Samtalförlängs<br />
 21. 21. Vill politiken ha större inflytande? <br />Klararpolitikenflerröster?<br />Klararpolitikenfleråsikter?<br />Klararpolitikenstörredelaktighet?<br />
 22. 22. Faktum: traditionell politik i en ny verklighet<br />Utgångspunkt: ”Människor vill prata politik”<br />Alla kan delta <br />Nätet är bärare av verkligheten - också<br />Demokratisk förändringsprocess<br />
 23. 23. Idagärdetovant - imorgonvardag.<br />Socialamedierär en verklighet, inteett val.<br />Detsomhänderpånätethänder i verkligheten<br />Handlarinteomteknikutannytta.<br />Förändrar, utmanarochskaparmöjligheter.<br />

×