Successfully reported this slideshow.

De Crown Cursus Presentatie

991 views

Published on

Hier is een korte presentatie van de Crown Cursus "Jouw Geld Telt."

Published in: Education
 • Be the first to comment

De Crown Cursus Presentatie

 1. 1. De Crown Cursus Anders leren omgaan met G € ld en Go (€) d  
 2. 2. Wat is het Probleem? <ul><ul><li>Financieel Overzicht kwijt </li></ul></ul><ul><ul><li>Steeds meer Nederlanders zijn het overzicht over hun financiën kwijt. Het NIBUD (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting) krijgt steeds vaker signalen dat het niet eenvoudig is om grip te krijgen op de uitgaven </li></ul></ul><ul><ul><li>“ Controle hebben op onze financiële situatie, is belangrijk voor ons algehele geluksgevoel. Uit NIBUD-onderzoek blijkt namelijk dat grip op onze inkomsten en uitgaven ons veel gelukkiger maakt dan de hoeveelheid geld die we hebben. We vinden het belangrijker om te weten hoeveel er binnenkomt, dan dat we een enorm saldo op de bank hebben. Alle rekeningen en onkosten op tijd kunnen betalen, geeft ons een geruster gevoel dan dat we iedere maand heel veel geld overhouden. Toch blijkt controle krijgen op je geldzaken, lastig te zijn. Opmerkingen als ‘Ons inkomen is ruim voldoende. We zouden er prima van rond moeten komen, maar toch schrikken wij er iedere keer weer van hoe snel het op is’ of ‘Ik heb totaal geen inzicht in waar mijn geld blijft en kan steeds minder goed rondkomen met mijn salaris’ zijn eerder regel dan uitzondering.” NIBUD, Augustus 2006 </li></ul></ul>
 3. 3. <ul><ul><li>Geld is een voorname bron van ruzie tussen man en vrouw Drie op de vijf stellen ruziën geregeld over geld. Stellen hebben meer mot over geld dan over het huishouden of kinderen “Geld en Relatieonderzoek”, NIBUD, 2006. </li></ul></ul>
 4. 4. <ul><ul><li>Jongeren zijn financieel kwetsbaar “ Ondanks de economische groei nemen schulden toe, met name onder jongeren tussen de 15 en 25 jaar en ouderen boven de 65.  Dat concludeert Incassobureau Intrum Justitia  uit een analyse van ruim 1,5 miljoen consumentenvorderingen. Onder jongeren is de gemiddelde waarde van een uitstaande rekening de afgelopen vijf jaar meer dan verdubbeld. Bij jongeren lopen de schulden vooral op door onbetaalde telefoonrekeningen, internetaankopen en snel toenemende onderwijskosten. Bij ouderen zijn vooral de stijgende zorgkosten oorzaak van de oplopende schulden.” Intrum Justitia, 5 Oktober 2006. </li></ul></ul>
 5. 5. <ul><ul><li>Schulden zorgen voor problemen op de werkvloer Financiële problemen leiden tot stijgend ziekteverzuim, diefstal en chantage. Uit een peiling van 300 personeelsmanagers, blijkt dat schulden op de werkvloer de afgelopen jaren sterk is toegenomen. Opvallen is dat zelfs werknemers met een dikbetaalde baan in de schulden raken. Debiteuren nemen hun financiële problemen mee naar het werk. Wie geldzorgen heeft, slaapt doorgaans slecht en is gespannen, met verminderde arbeidsprestaties en hoog ziekteverzuim tot gevolg. Ook is de verleiding groter te stelen van de baas. NIBUD onderzoek, 2006. </li></ul></ul>
 6. 6. <ul><ul><li>Ouders slechte financiele leermeesters voor hun kinderen </li></ul></ul><ul><ul><li>NIBUD, 17 September 2007 </li></ul></ul><ul><ul><li>Financiele onkunde neemt toe! </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Nederlandse Vereniging van Volkskrediet, 7 januari 2009 </li></ul></ul></ul>
 7. 7. <ul><ul><li>Geld maakt individualistisch “Geld maakt niet gelukkig, geld maakt individualistisch. Denken aan geld, of rijk zijn, is al genoeg. De gedachte aan geld maakt mensen niet alleen minder hulpbehoevend, maar ook minder behulpzaam. Wie aan geld hebben denkt, heeft genoeg aan zichzelf…” NRC, 26 November 2006 </li></ul></ul>
 8. 12. <ul><ul><li>Angst en geldzorgen nemen toe – zal ik genoeg hebben? </li></ul></ul>
 9. 13. <ul><li>Gebruik van geld, hebben van rijkdom en vermogen maakt deel uit van een geestelijke strijd “… gij kunt niet God dienen én de mammon …” Mt 6:24 </li></ul><ul><li>Financiële problemen vormen een indicator van onze innerlijke geestelijke gesteldheid “.. war je schat is, zal ook je hart zijn …”  Mt 6:21 </li></ul><ul><li>Geldzucht – ligt aan de wortel val alle kwaad “”want de wortel van alle kwaad is de geldzucht”… 1 Tim 6:10 </li></ul><ul><li>Geldzorgen maken het Woord onvruchtbaar </li></ul><ul><li>“ de zorgen van de wereld, en het bedrog van rijkdom en de begeerten naar al het andere  verstikken het Woord en maakt het onvruchtbaar…”Marcus 4:19 </li></ul><ul><li>Schuld leidt tot verlies aan vrijheid “.. wie geld leent wordt knecht van de uitlener.” Spr 22:7 </li></ul><ul><li>Jongeren kunnen financiële verantwoordelijkheid niet aan De verloren zoon in Lukas 15 </li></ul>Waarom praten over geld?
 10. 14. <ul><li>Drie verwachtingen … dat cursisten … </li></ul><ul><li>tot ware financiële vrijheid komen! </li></ul><ul><li>vrijgemaakt te worden om de Here te dienen </li></ul><ul><li>leren groeien in vrijgevigheid </li></ul>Waarom de Crown Cursus?
 11. 15. <ul><li>tot ware financiële vrijheid te komen! </li></ul><ul><ul><li>‘ Wanneer u bij mijn woord blijft, bent u werkelijk mijn leerlingen. U zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u bevrijden.’ Johannes 8:32 </li></ul></ul><ul><li>Ware financële vrijheid ... </li></ul><ul><ul><li>Komt van het leren watGod over je financiën te zeggen heeft </li></ul></ul><ul><ul><li>Heeft niets te maken met het hoeveelheid geld – veel of weinig het doet er niet toe </li></ul></ul><ul><ul><li>Heeft alles te maken met de Bron van je voorziening </li></ul></ul>Waarom de Crown Cursus? ...1...
 12. 16. <ul><li>Vrijgemaakt worden om de Here te dienen </li></ul><ul><ul><li>Weer anderen zijn als het zaad dat tussen de distels is gezaaid: ze hebben het woord wel gehoord,  maar de zorgen om het dagelijks bestaan en de verleiding van de rijkdom en hun verlangens naar allerlei andere dingen komen ertussen en verstikken het woord, zodat het zonder vrucht blijft. Marcus 4:18,19 </li></ul></ul><ul><li>Maar ... Schuld berooft je van je vrijheid </li></ul><ul><ul><li>“ .. wie geld leent wordt knecht van de uitlener.” Spr 22:7 </li></ul></ul>Waarom de Crown Cursus? ...2...
 13. 17. <ul><li>leren groeien in vrijgevigheid </li></ul><ul><ul><li>Omdat God eerst aan ons heeft gegeven ... </li></ul></ul><ul><ul><li>“ Wat ben ik, en wat is mijn volk, dat wij in staat zijn gebleken zo veel kostbaarheden af te staan? Alles is van u afkomstig, en wat wij u schenken komt uit uw hand.” 1 Kronieken 29:14 </li></ul></ul><ul><ul><li>Opdat wij de vreugde van het geven beleven kunnen </li></ul></ul><ul><ul><li>... indachtig de woorden van de Heer Jezus, die immers gezegd heeft: “Geven maakt gelukkiger dan ontvangen.” Hand 20:35 </li></ul></ul><ul><ul><li>Zodat het werk van de Kerk voortgang vindt </li></ul></ul>Waarom de Crown Cursus? ...3...
 14. 18. <ul><li>Ontdekken van wat God zegt </li></ul><ul><ul><li>Door ca. twee uur huiswerk te doen </li></ul></ul><ul><li>Dit met elkaar bespreken en delen </li></ul><ul><ul><li>In een kringavond </li></ul></ul><ul><li>Lezen wat Crown over het onderwerp zegt </li></ul><ul><ul><li>Voor een andere kijk op je financiën </li></ul></ul><ul><li>Praktijkoefening doen </li></ul><ul><ul><li>Om je financiële zaken op orde te krijgen </li></ul></ul><ul><li>Voor elkaar bidden! </li></ul><ul><ul><li>Om elkaar te steunen en helpen </li></ul></ul>De Crown Cursus bestaat uit ...
 15. 19. Onderwerpen <ul><li>Introduktie </li></ul><ul><li>Gods deel / mijn deel Schuld </li></ul><ul><li>Advies </li></ul><ul><li>Eerlijkheid </li></ul><ul><li>Vrijgevigheid </li></ul><ul><li>Werk </li></ul><ul><li>Investeren </li></ul><ul><li>Perspectief </li></ul><ul><li>De eeuwigheid </li></ul><ul><ul><ul><li>Boek lezen ‘Jouw Geld Telt’ </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Persoonlijke financiële overzicht </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Terugbetaling schulden </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Je budget inschatten </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Je budget aanpassen </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Beginnen met een budget </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Je betaalrekening, budget tips </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Het regelen van je nalatenschap </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Verzekeringen </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Financiële doelstellingen </li></ul></ul></ul>Praktijk
 16. 20. <ul><li>Een intieme wandeling met Christus te bevorderen </li></ul><ul><li>Dat elk cursist Jezus als Heer aanvaardt en daaruit leeft </li></ul><ul><li>Dat elk cursist zijn identiteit als rentmeester begrijpt </li></ul><ul><li>Dat CrownLife groepsleden leren hun financiële huis in orde te maken. </li></ul>Doelen
 17. 21. <ul><li>De leider krijgt gelegenheid leiderschapsvaardigheden te scherpen. </li></ul><ul><li>Iedereen krijgt de mogelijkheid een module te leiden </li></ul><ul><li>Memoriseren van Bijbelverzen zorgt ervoor dat het Woord diep in je hart wortel krijgt! </li></ul><ul><li>Tien weken geeft de mogelijkheid elkaar goed te leren kennen en helpen! </li></ul><ul><li>Deelnemers brengen veel tijd in het Woord door </li></ul><ul><li>Deelnemers krijgen ervaringen met God door beantwoord gebeden! </li></ul><ul><li>Relaties worden gebouwd en verstevigd – voor elkaar bidden </li></ul><ul><li>Sommige deelnemers leren voor het eerst Jezus kennen </li></ul>Impact
 18. 22. <ul><li>Lees “Jouw geld Telt” vantevoren </li></ul><ul><li>Memoriseer Lukas 16:11 </li></ul><ul><li>Maak Week 1 huiswerk </li></ul>Module - 1
 19. 23. <ul><li>Open in gebed </li></ul><ul><li>Citeer de memorisatievers </li></ul><ul><li>Huiswerk gedaan? Bespreek de huiswerkvragen </li></ul><ul><li>Bespreek de praktische oefeningen </li></ul><ul><li>Gebedsverzoeken opschrijven </li></ul><ul><li>Gebed voor elkaar </li></ul><ul><li>Datum en plaats volgende vergadering - </li></ul>Module - 2
 20. 24. Een cursusavond - deel 1 <ul><li>1.(5 minuten) Open met gebed. </li></ul><ul><li>2. (5 minuten) Iedereen zegt individueel 1 Kronieken 29:11-12 op. </li></ul><ul><li>3. (5 minuten) Stel vast dat iedereen voor de praktische toepassing het Financieel Overzicht heeft ingevuld, is begonnen met het Inkomsten en Uitgaven Formulier, de Afstandsakte heeft ingevuld en de voorbeelden van Financiële Doelen heeft bekeken. Vraag of de deelnemers hun ingevulde Aktes laten tekenen door anderen in de groep als getuigen. Beantwoord eventuele vragen die over de praktische toepassingen gaan. </li></ul><ul><li>4. (80 minuten) Begin met de groepsdiscussie. </li></ul>
 21. 25. <ul><li>(10 minuten) Bespreek wat de deelnemers voor de volgende week moeten doen. </li></ul><ul><ul><li>Lees de Notities over Gods Deel/Mijn Deel van Week 2 in het Cursusboek . </li></ul></ul><ul><ul><li>Maak het huiswerk over Schuld van Week 3 in het Cursusboek </li></ul></ul><ul><ul><li>Vul de Lijst van Schulden en het Schema Terugbetalen van Week 3 </li></ul></ul><ul><li>(10 minuten) Noteer gebedspunten en antwoorden op gebeden in het gebedsdagboek. </li></ul><ul><li>(5 minuten) Eindig met gebed. </li></ul>Een cursusavond Deel 2
 22. 26. Vermenivuldiging … zie meerdere groepen in de kerk groeien!

×