Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Uiteenzetting Jonge Balie Kortrijk - Marketing en verkoop via internet anno 2012

799 views

Published on

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Uiteenzetting Jonge Balie Kortrijk - Marketing en verkoop via internet anno 2012

 1. 1. Marketing en verkoop viainternet anno 2012Een overzicht van de juridische basisprincipes en toelichtingenvan een aantal actuele toepassingsgevallenMr. Tom Devolder Bright Advocaten @BrightAdvocatenUiteenzetting Jonge Balie Kortijk, 28/03/2012 #jongebaliekortrijk#JongeBalieKortrijk
 2. 2. Overzicht1. Inleiding2. Marketing via internet 1. Indirecte marketing 2. Directe marketing 3. Sociale Media3. Verkoop via internet4. Sanctionering5. Internationale aspecten6. Toekomst#JongeBalieKortrijk
 3. 3. Wettelijk kader 7 Basisprincipes Vrijheid van marketing en handel via internet INLEIDING#JongeBalieKortrijk
 4. 4. InleidingWettelijk kader• Geen uniforme regelgeving• Europees recht• Naast algemeen verbintenissenrecht, ook: – Wet Marktpraktijken en Consumentenbescherming (2010) – Wet Diensten Informatiemaatschappij (2003) – Wet Verwerking Persoonsgegevens (1992)• Ook sectorale en product- en dienstgebonden regelgeving#JongeBalieKortrijk
 5. 5. InleidingBasisprincipes1. Hoedanigheid van de internaut2. Informatie aan de markt3. Privacy4. Dienst van de informatiemaatschappij5. Intellectuele eigendom in een digitale omgeving6. Handelspraktijken en reclame7. Aansprakelijkheid van tussenpersonen#JongeBalieKortrijk
 6. 6. InleidingBasisprincipe 1 – Hoedanigheid van de internaut• Consument  Particulier  Handelaar – Consumentenbescherming• Natuurlijke persoon  Rechtspersoon – Bescherming persoonsgegevens – Spamwetgeving (algemene e-mailadressen vs. persoonlijke e-mailadressen)• Online  offline – “diensten van de informatiemaatschappij” – Regels WDI#JongeBalieKortrijk
 7. 7. InleidingBasisprincipe 2 – Informatie aan de markt• Algemene informatie (geldt ook offline) – Goede trouw / dwaling – Specifieke informatieverplichtingen – Opnieuw: sectorale regelgeving• Verplichtingen eigen aan diensten van de informatiemaatschappij – Verplichte informatie op websites – Verplichte informatie op e-commerce websites#JongeBalieKortrijk
 8. 8. #JongeBalieKortrijk
 9. 9. InleidingBasisprincipe 3 – Privacy (1/2)• Toepassingsgebied (art. 1 & 3) – „persoonsgegeven‟ & „verwerking‟ – „betrokkene‟ – „verantwoordelijke voor de verwerking‟ & „verwerker‟• Principes: eerlijk, doelmatig, proportioneel, tijdelijk (art. 4)• Toelaatbaarheidsgronden – Art. 5.a  toestemming – Art. 5.b  uitvoering overeenkomst – Art. 5.f  hoger belang verantwoordelijke#JongeBalieKortrijk
 10. 10. InleidingBasisprincipe 3 – Privacy (2/2)• Verplichtingen verantwoordelijke (art. 9) – Informatieverplichting (privacyverklaring!) – Expliciete bevestiging rechten betrokkene – Onrechtstreeks verkregen gegevens : meldingsplicht (art. 9, §2)• Rechten van de betrokkene – Recht op informatie – Recht op inzage en verbetering – Recht op verzet (= opt-out principe)• Aangifteverplichting#JongeBalieKortrijk
 11. 11. #JongeBalieKortrijk
 12. 12. InleidingBasisprincipe 4 – Dienst van de informatiemaatschappij• Dienst van de informatiemaatschappij: “elke dienst die (a.) gewoonlijk tegen vergoeding, (b.) langs elektronische weg (c.) op afstand en op (d.) individueel verzoek van een afnemer van de dienst verricht wordt.” – “gewoonlijk tegen vergoeding”: ook onrechtstreekse vergoeding (bijv. financiering door reclameactiviteiten), zolang het kadert in een economische activiteit – “individueel verzoek”: point-to-point point-to-multipoint• Let wel: niet vereisten inzake goederen als zodanig of diensten niet langs elektronische weg (bijv. levering)#JongeBalieKortrijk
 13. 13. InleidingBasisprincipe 5 – Intellectuele eigendom in een digitale omgeving• Auteurswerk: oorspronkelijk en vormgegeven werk• Merk: teken ter onderscheiding van waren en diensten – Tekst, maar ook grafisch element, combinatie van grafisch element en tekst, geluid & film• Eind jaren „90, begin 2000  problematiek van domeinnamen• Nu: problematiek van onrechtstreeks gebruik van merken (SEO) & gebruik via sociale media#JongeBalieKortrijk
 14. 14. InleidingBasisprincipe 6 - Handelspraktijken & reclame (1/2)• Handelspraktijken – Definitie – Zowel B2C als B2B – Bijv. B2C-verkoop via internet = verkoop op afstand• Richtlijn 2005/29  maximale harmonisatie• Criteria – Zwarte lijst  hoe dan ook verboden – Agressieve en misleidende handelspraktijken#JongeBalieKortrijk
 15. 15. InleidingBasisprincipe 6 - Handelspraktijken & reclame (2/2)• Reclame – Richtlijn 2006/114/EG – Zeer ruime definitie  quasi elke (semi-)commerciële communicatie – Verbod op misleidende en denigrerende reclame – Vergelijkende reclame  specifieke regels – Reclame moet “als zodanig herkenbaar” • Zoniet: expliciet aanmerken als „reclame‟ – Reclame via elektronische post  opt-in principe#JongeBalieKortrijk
 16. 16. InleidingBasisprincipe 7 – Aansprakelijkheid van tussenpersonen• Principes – Exoneratie van aansprakelijkheid (art. 18 – 20 WDI) – Geen algemene toezichtsverplichting (art. 21 WDI) – Notice & take down• Belang bij marketing & verkoop via internet – SEO – UGC (sociale media, fora & blogs, enz.) – Verkoopplatformen• Recente rechtspraak Hof van Justitie#JongeBalieKortrijk
 17. 17. InleidingVrijheid van marketing en handel via internet• Vrijheid van vestiging (art. 4 WDI)• Richtlijn 2000/31/EG (= E-commerce richtlijn) – Home Country Rule principe – Principe van het vrij verrichten van „diensten van de informatiemaatschappij‟ (maar: uitzonderingen!)• Ook mededingingsrecht speelt - Website / e-commerce = passieve verkoop - Directe marketing = actieve verkoop#JongeBalieKortrijk
 18. 18. Indirecte marketing Directe marketing Sociale media MARKETING VIA INTERNET#JongeBalieKortrijk
 19. 19. Indirecte marketingOverzicht1. Website2. Banners / inzetreclame3. Veilingsites, fora, weblogs, enz.4. Indirecte/verborgen reclame (o.m. metatags)5. SEO#JongeBalieKortrijk
 20. 20. Indirecte marketing1. Websites• Verplichte informatie op websites – Lijst aan identificatie- en contactgegevens – “gemakkelijke, rechtstreekse en permanente toegang” – „Offline‟ informatieverplichtingen blijven van toepassing• Verplichte informatie op e-commerce websites – Bijkomende informatieverplichting vóór plaatsen van order – Bijkomende informatieverplichting ná plaatsen van order#JongeBalieKortrijk
 21. 21. #JongeBalieKortrijk
 22. 22. #JongeBalieKortrijk
 23. 23. Indirecte marketing2. Banners / inzetreclame• Meeste raakvlakken met klassieke marketing in dag- of weekbladen, kranten, enz. – Dus: algemene regels inzake reclame• Wel: reclame moet als dusdanig herkenbaar zijn – Dus: banner / (inzet)reclame die niet onmiddellijk als reclame zichtbaar is  vermelding „Reclame‟ – Op heden probleem bij sociale media (zie verder)#JongeBalieKortrijk
 24. 24. Indirecte marketing3. Veilingsites, fora, weblogs, enz• Problematiek van de UGC• Belangrijke rol exoneratie aansprakelijkheid van tussenpersonen• Onrechtmatige / schadeberokkende inhoud – Laster en eerroof / belaging – Oneerlijke handelspraktijk (indien tussen ondernemers)#JongeBalieKortrijk
 25. 25. Indirecte marketing4. Indirecte/verborgen reclame (o.m. metatags)• Indirecte/verborgen reclame (o.m. metatags) – Reclame moet als dusdanig herkenbaar zijn – Metatags (minder relevant op vandaag, zie SEO) – “Product placement” op internet: gesponsorde blogberichten, gesponsorde Tweets of Facebook- berichten, enz. (spoof tweets / „astroturfing‟)• Opnieuw: vereiste dat reclame steeds als dusdanig herkenbaar moet zijn! Zoniet: expliciet meedelen#JongeBalieKortrijk
 26. 26. Indirecte marketing5. SEO• Natuurlijke SEO: technische beïnvloeding zoekmachines – Probleem: kan „spamdexing‟ als oneerlijke handelspraktijk worden beschouwd? – Afhankelijk van de feiten (en rechtbank…)• Gesponsorde SEO: Google Adwords – Google / Louis Vuitton (HvJ 23/03/2010) – Interflora / Marks & Spencer (HvJ 22/09/2011)#JongeBalieKortrijk
 27. 27. #JongeBalieKortrijk
 28. 28. Indirecte marketing Directe marketing Sociale media MARKETING VIA INTERNET#JongeBalieKortrijk
 29. 29. Direct marketingOverzicht1. E-mail, SMS/MMS, DM‟s, enz.2. Virale marketing en tell-a-friend3. Behavioral advertising4. SoLoMo#JongeBalieKortrijk
 30. 30. Directe marketingE-mail, SMS/MMS, DM’s, enz.• Inhoudelijke vereisten “elektronische post” – Duidelijk herkenbaar als reclame (art. 13 WDI) – Identiteit van de onderneming duidelijk raadpleegbaar – Verbod naamlening (art. 14, §3 WDI)• Opt-in principe – Voorafgaande, vrije, specifieke en geïnformeerde toestemming – Verzetsrecht en uitzonderingen• Bewijs#JongeBalieKortrijk
 31. 31. Directe marketingVirale marketing en tell-a-friend• Begrippen• Juridische probleempunten – Reclame of niet?  gevolgen – Verwerking van persoonsgegevens?  gevolgen – Opt-in bij virale e-mailmarketing?  gevolgen• Toepassingsgeval – Nice People zaak (Hof v. Beroep, Luik) – Quid via Facebook of Twitter?#JongeBalieKortrijk
 32. 32. #JongeBalieKortrijk
 33. 33. #JongeBalieKortrijk
 34. 34. #JongeBalieKortrijk
 35. 35. Directe marketingBehavioral advertising• Behavioral advertising – Technieken: invullen gebruikersprofiel door gebruiker, maar ook „cookies‟, „web beacons‟, Facebook like-buttons enz.• Juridische problematiek – Privacy – Gebruik van cookies: opt-out of Opt-in? – Art. 5.3 e-Privacy RL verplichte opt-in (maar: nog niet omgezet in BE-recht)#JongeBalieKortrijk
 36. 36. #JongeBalieKortrijk
 37. 37. #JongeBalieKortrijk
 38. 38. Directe marketingSoLoMo• Social, Localisation & Mobile• Diverse (nieuwe) privacy-issues – Gedrags- en locatiegestuurde reclame – Locatiegegevens = persoonsgegevens – Aanbeveling van de Groep Gegevensbescherming Art. 29 • Localisatie steeds default op „uit‟ • Betrokkene verstaanbaar en voldoende informeren • recht tot inzage locatiegegevens#JongeBalieKortrijk
 39. 39. #JongeBalieKortrijk
 40. 40. #JongeBalieKortrijk
 41. 41. Indirecte marketing Directe marketing Sociale media MARKETING VIA INTERNET#JongeBalieKortrijk
 42. 42. Sociale mediaAlgemeen• Afhankelijk van het doelpubliek (direct of indirect), gelden voor sociale media dezelfde regels – o.m. 7 basisprincipes – als voor directe en indirecte marketing• Let wel: gebruiksvoorwaarden v/d diverse sociale media platformen!#JongeBalieKortrijk
 43. 43. Sociale mediaSpecifieke problemen uit de praktijk• Reclame via sociale media  moet herkenbaar zijn; zoniet „Reclame‟ vermelden (of #spon, of #ad) / (spoof tweets/astroturfing)• Concurrentie / oneerlijke handelspraktijken via sociale media• „Eigendom‟ van sociale media accounts• Sociale media & onrechtmatige content#JongeBalieKortrijk
 44. 44. #JongeBalieKortrijk
 45. 45. #JongeBalieKortrijk
 46. 46. #JongeBalieKortrijk
 47. 47. Algemeen Algemene voorwaarden Overeenkomst op afstand Onrechtmatige bedingen Bewijs VERKOOP VIA INTERNET#JongeBalieKortrijk
 48. 48. Verkoop via internetAlgemeen• Analoge toepassing algemeen verbintenissenrecht – Totstandkoming overeenkomst – Transversale bepaling (art. 16 & 17 WDI) – Rechten en verplichtingen van koper en verkoper zoals die offline gelden, gelden ook online• Bepaalde overeenkomsten uitgesloten van WDI – Tussenkomsten notaris & advocaat (maar: beperkt!) – Gokactiviteiten – Belastingen, kartelrecht, privacy, enz.#JongeBalieKortrijk
 49. 49. Verkoop via internetAlgemene voorwaarden op websites• Algemene principes (< rechtspraak + WMPC) – Cumulatieve voorwaarden: mogelijke kennisname + instemming (mag impliciet) – Bewijslast steeds in hoofde van verkoper (C + P)• Specifieke bepalingen – Nietig beding art. 74, 26° WMPC – Wijze van ter beschikkingstelling algemene voorwaarden: mogelijkheid tot opslag en weergave#JongeBalieKortrijk
 50. 50. Verkoop via internetOvereenkomst op afstand: begrip• Enkel t.a.v. consumenten• Twee regelgevingen: algemeen én voor financiële diensten• Interpretatie „overeenkomst op afstand‟ & toepassingsgebied – Nota: ook bij levering offline!• Belangrijk aandachtspunten – informatieverplichtingen vóór de verkoop en ná de verkoop; – herroepingsrecht en terugbetalingsverplichting; – Levering• Dwingend recht: elke contractuele afwijking = nietig• Verregaande sancties#JongeBalieKortrijk
 51. 51. Verkoop via internetOvereenkomst op afstand: aanvullende informatieplicht• Informatieverplichting vóór verkoop (art. 45 WMPC): – Bij het formuleren van een aanbod op afstand, op ondubbelzinnig, op heldere en begrijpelijke wijze, diverse wettelijke informatie ontvangen – O.m. inzake leveringskosten, wijze van betaling, terugname- & teruggavebeleid, al dan niet bestaan v/e herroepingsrecht• Informatieverplichting ná verkoop (art 46 WMPC): – ten laatste bij levering of uitvoering van de dienst, maar mag vroeger – bevestiging v/d inlichtingen uit art. 45 WMPC, op „duurzame‟ drager – bijkomende, specifieke informatie – Doch vooral: herroepingsbeding• Maar: vanaf 2013/14  RL 2011/83/EU!#JongeBalieKortrijk
 52. 52. Verkoop via internetOvereenkomst op afstand: Herroepingsrecht• Herroepingsrecht (art. 47 WMPC) – Consument mag terugzenden, zonder opgave van motief! – Boete, administratieve kost of schadevergoeding is uit den boze – Enkel kosten terugzending lastens de consument, maar uitzonderingen• Herroepingsbeding De consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen... kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst. – minimum 14 kalenderdagen, meer mag – locatie: “op de eerste bladzijde”… quid e-mail?• Quid verhouding RL 2005/29 & RL 2011/83?#JongeBalieKortrijk
 53. 53. Verkoop via internetOvereenkomst op afstand: Herroepingsrecht• In sommige gevallen: „ontstentenis van herroepingsbeding‟ De consument beschikt niet over het recht om van de aankoop af te zien. – enkel in de gevallen door de WMPC of een KB voorzien! – WMPC: zes categorieën – KB 18/11/2002: logies, vervoer, restaurantbedrijf en vrijetijdsbesteding• In uitzonderlijke gevallen: regels herroepingsrecht geen toepassing – “diensten die in één maal worden geleverd en waarbij communicatietechniek-exploitant zelf factureert”, zoals bijv. betalen parking per SMS, aankoop beltonen per SMS, enz.• Maar: vanaf 2013/14  RL 2011/83/EU!#JongeBalieKortrijk
 54. 54. Verkoop via internetOvereenkomst op afstand: Levering• Levering – Leveringstermijn: 30 dagen, tenzij anders overeengekomen – Risico van verzending: steeds verkoper!• Laattijdige of gebrek aan levering – Vermoeden van wanprestatie in hoofde van verkoper – Ontbinding d.m.v. eenvoudige kennisgeving, eventueel schadevergoeding• Levering online diensten#JongeBalieKortrijk
 55. 55. Verkoop via internetOnrechtmatige bedingen• Onrechtmatig beding: – definitie – juridische gelijkheid, niet feitelijke ongelijkheid• Twee criteria – algemene toetsingsnorm – „zwarte lijst‟ van 33 bedingen (art. 74 WMPC)• Voor verkoop via internet van belang: – verbod eenzijdige wijziging leveringstermijn – Verbod verhoging prijs bij weigering facturatie per elek. post.• Ook: sectorale regelgeving met aanvullende onrechtmatige bedingen (vastgoedsector & automobielsector)#JongeBalieKortrijk
 56. 56. Verkoop via internetBewijs• Rechtsfeiten• Rechtshandelingen – tegen handelaren: vrij bewijs – tegen particulieren/consumenten: strikter bewijsregime• Consumenten: – regels inzake bewijsstukken – onrechtmatig beding inzake bewijsmiddelen – bij verkoop op afstand: bedingen inzake bewijslastomkering zijn nietig#JongeBalieKortrijk
 57. 57. Verkoop via internetVerkoop aan handelarenDwingende bepaling Consument HandelaarInformatieplicht Wettelijke informatie Geen specifieke informatieplichtInformatieregels WDI Alle van toepassing Diverse uitsluitingen mogelijkHerroepingsrecht Min. 14 kalenderdagen N.v.t.Laattijdige levering 30 d. + ≈ afspraken tussen partijen actiemogelijkhedenRisico inzake levering Steeds voor verkoper ≈ afspraken tussen partijenBewijsregeling Wettelijk geregeld, in Vrije bewijsvoering, vrijheid voordeel consument afspraken daaromtrentOnrechtmatige Nietig Toegelaten, zolang ze voorwerp OVKbedingen niet uithollen en niet in strijd zijn met wet#JongeBalieKortrijk
 58. 58. SANCTIONERING#JongeBalieKortrijk
 59. 59. SanctioneringBurgerlijkrechtelijke sanctie• Uitgaande van de consument – Afgedwongen verkoop (bij niet-naleving bepaalde regels verkoop op afstand) (!) – Verlenging herroepingstermijn ( 3 maanden) – Ontbinding overeenkomst + eventuele schadevergoeding• Uitgaande van een concurrent – Stakingsvordering – Niet-naleving relevante regelgeving = oneerlijke handelspraktijk – Eventueel schadevergoeding (begroting schade moeilijk)#JongeBalieKortrijk
 60. 60. SanctioneringAdministratiefrechtelijke & Correctionele sancties• Uitgaande van de FOD Economie – PV van waarschuwing – Administratieve boete (min € 25,00 tot max. € 100.000,00); doet de strafvordering vervallen – Pro Justitia à parket• Uitgaande van de Privacy Commissie – Quasi idem• Uitgaande van het O.M. – Meeste artikelen WMPC, WDI en WVP = correctioneel gesanctioneerd#JongeBalieKortrijk
 61. 61. Rechtsmacht & bevoegdheid Toepasselijk recht INTERNATIONALE ASPECTEN#JongeBalieKortrijk
 62. 62. Internationale aspectenRechtsmacht: Brussel I-Vo– Consumenten (art. 15 e.v. Bxl I-Vo) • specifieke regeling indien voor consumentenovereenkomsten • vordering door een consument  vordering tegen een consument (art. 16) / afwijken slechts beperkt mogelijk (art. 17) • HvJ. 7 december 2010 (Pammer)– Rechtskeuze– Algemene regel– Bijzondere bepalingen / exclusieve rechtsmachten: opgelet, veel uitzonderingen!#JongeBalieKortrijk
 63. 63. Internationale aspectenToepasselijk recht: Rome I-verordening– Rechtskeuze: het recht dat de partijen hebben gekozen– Consumenten (art. 6 Rome I Vo.): • Indien de “verkoper zijn activiteiten o.m. op het land van de consument richt” • HvJ. 7 december 2010 (Pammer) • rechtskeuze is slechts beperkt toegestaan– Regel bij verkoop en dienstverlening: recht van het land waar de verkoper/dienstverlener zijn gewone verblijfplaats heeft– Catch-all: • verblijfplaats van partij die de kenmerkende prestatie moet verrichten, zoniet • het land waarmee zij het nauwst verbonden is.– Let wel: • (1): bijzondere bepalingen voor tal van contracten • (2): Rome I-Vo regelt contractuele geschillen. Voor extra-contractueel: Rome II-Vo#JongeBalieKortrijk
 64. 64. TOEKOMST#JongeBalieKortrijk
 65. 65. Toekomst• Europa – Richtlijn 2011/83/EU (25/10/2011) – Nieuwe verordening inzake privacy en verwerking persoonsgegevens (!) (voorstel Vo. van 25/01/2012) – Nieuwe verordening inzake Europees Kooprecht (voorstel Vo. van 11/10/2011)• België – Aanpassing WMPC zal zich opdringen – Wegvallen WVP ingevolge Privacy-Vo.#JongeBalieKortrijk
 66. 66. Slides?www.slideshare.net/BrightAdvocatenIndien nog vragen:Tom Devolder @TomDevolder tom.devolder@b-right.beBright AdvocatenAccent Business Park - Gebouw C1 | Kwadestraat 149 / bus 22 | 8800 Roeselaretel.: +32 (51) 20 28 76 | fax: +32 (51) 21 28 76 | www.b-right.be

×