de factuur:finesses en valkuilen<br />Nele Schelstraete, Bright advocaten<br />Breakfast@Bright - 13 oktober 2010<br />
overzicht<br />het begrip ‘factuur’<br />vermeldingen op de factuur<br />taal van de factuur<br />bewijskracht van de fact...
1. het begrip ‘factuur’<br />
definitie<br />geen wettelijke definitie<br />Van Dale: <br />Lijst van geleverde goederen, met opgave van de berekende pr...
functies van de factuur<br />bevestiging van het bestaan van een verbintenis + uitnodiging om de schuld te betalen<br />en...
bewijsfunctie (zie verder)<br />fiscale functie<br />verplichting ingevolge BTW-reglementering<br />verplicht factuur af t...
2.vermeldingen op de factuur<br />
geen algemene wettelijke regeling<br />verschillende bronnen:<br />fiscaal recht (voornamelijk BTW-regelgeving)<br />Wetbo...
niet verplicht<br />het woord ‘factuur’: al dan niet vermelding heeft geen juridische gevolgen<br />juridische oorzaak van...
wél verplicht<br />datum van uitreiking <br />-> 	uiterlijk vijfde werkdag van de maand volgend op die van levering<br />v...
identificatie van de uitgever van de factuur<br />naam<br />rechtsvorm<br />▫	vermelding van het burgerlijk karakter van d...
gegevens van de geadresseerde van de factuur<br />naam<br />adres<br />indien van toepassing, BTW-nummer<br />omschrijving...
nummer van de bankrekening<br />specifieke vermeldingen bij:<br />verkopen aan consumenten gesloten buiten de onderneming<...
3.taal van de factuur<br />
principes<br />de vermeldingen van een factuur die voorgeschreven zijn bij wet of reglement (= verplichte vermeldingen) mo...
sanctie<br />factuur = nietig <br />-> 	de vordering kan niet bewezen worden aan de hand van de factuur<br />->	oplossing:...
4.bewijskracht	 van de factuur<br />
uitgangspunt bewijsregeling<br />hij die beweert schuldeiser te zijn, moet het feit bewijzen waarop zijn vordering steunt<...
ten aanzien van handelaars – factuur als bewijsmiddel<br />bijzondere (vrije) bewijsregeling in handelszaken<br />regelmat...
niet tijdig protesteren van een factuur = aanvaarding<br />gevolgen<br />->	bewijs tegenover de klant-handelaar van de ove...
ten aanzien van handelaars – bewijs van verzending van de factuur<br />verkoper die vordering steunt op de stilzwijgende a...
ten aanzien van handelaars – protest van de factuur<br />concreet: omschrijving van de bezwaren<br />binnen korte termijn<...
niet als protest te beschouwen:<br />gebrek aan betaling<br />vraag om verantwoording<br />algemeen/specifiek protest<br />
ten aanzien van handelaars – laattijdige factuur<br />principe: uiterlijk vijfde werkdag van de maand volgend op die van d...
ten aanzien van consumenten<br />vrije bewijsvoering in handelszaken is niet van toepassing<br />geen protestplicht<br />-...
5.algemene voorwaarden<br />
situering	<br />meer zekerheid omtrent de op de overeenkomst toepasselijke voorwaarden, zonder verregaande onderhandelinge...
geldigheid<br />leesbaar<br />->		voldoende groot en duidelijk<br />->		in een taal die de medecontractant voldoende behee...
aanvaarding<br />twee elementen: kennisname + aanvaarding<br />ten aanzien van handelaars: soepele interpretatie – uitdruk...
typebedingen<br />toepasselijkheid van algemene voorwaarden<br />-	kennismakingsbedingen<br />-	aanvaardingsbedingen<br />...
prijs en modaliteiten van betaling<br /><ul><li>prijsbepaling
modaliteiten van betaling</li></ul>-> 	plaats van betaling<br />-> 	termijn van betaling<br />-> 	gespreide betaling<br />...
leveringsmodaliteiten<br /><ul><li>leveringstermijnen
plaats van levering
wijze van levering</li></ul>eigendomsvoorbehoud<br /><ul><li>in geval van faillissement van de koper-handelaar
specifieke voorwaarden</li></li></ul><li>exoneratiebedingen<br /><ul><li>principe
diverse vormen: algemeen tot zeer specifiek</li></ul>->exoneratie volgens de aard van de fout<br />-> 	exoneratie volgens ...
exoneratiebedingen<br /><ul><li>voorwaarden voor de geldigheid</li></ul>->	geen afbreuk aan bepalingen van dwingend recht ...
ontbindingsbedingen<br />overmacht en imprevisie<br /><ul><li>overmacht</li></ul>-> 	soort exoneratiebeding<br />->	omschr...
bevoegdheidsbedingen<br />->	enkel territoriale bevoegdheid<br /><ul><li>nationaal: geldig
internationaal: loutere opname in de algemene voorwaarden is niet voldoende</li></ul>arbitragebedingen<br />->	enkel geldi...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Breakfast@Bright | De factuur

948 views

Published on

Onze eerste Breakfast@Bright is inmiddels een feit. Zij die niet aanwezig konden zijn kunnen evenwel de slides raadplegen via onze Scribd.-account of via LinkedIn.

Published in: Business, Economy & Finance
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
948
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
12
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Breakfast@Bright | De factuur

 1. 1. de factuur:finesses en valkuilen<br />Nele Schelstraete, Bright advocaten<br />Breakfast@Bright - 13 oktober 2010<br />
 2. 2. overzicht<br />het begrip ‘factuur’<br />vermeldingen op de factuur<br />taal van de factuur<br />bewijskracht van de factuur<br />5. algemene voorwaarden<br />
 3. 3. 1. het begrip ‘factuur’<br />
 4. 4. definitie<br />geen wettelijke definitie<br />Van Dale: <br />Lijst van geleverde goederen, met opgave van de berekende prijzen, van plaats en datum van aflevering, de wijze van vervoer, enz., samen of tegelijk met de goederen aan de afnemer verzonden.<br />juridisch (E. DIRIX en G.L. BALLON, Factuur, in A.P.R., 2, nr. 3):<br /> Een beschrijvende staat van de geleverde goederen en verstrekte diensten én een bevestiging van een schuld lastens de geadresseerde.<br />
 5. 5. functies van de factuur<br />bevestiging van het bestaan van een verbintenis + uitnodiging om de schuld te betalen<br />enkel schuldvorderingen die verband houden met de primaire uitvoering van overeenkomsten<br />-> geen factuur ter bevestiging van schadevergoeding<br />enkel ten aanzien van een handelaar<br />niet voor schuldvorderingen die uit iets anders bestaan dan geld<br />
 6. 6. bewijsfunctie (zie verder)<br />fiscale functie<br />verplichting ingevolge BTW-reglementering<br />verplicht factuur af te leveren door de BTW-belastingplichtige bij de levering van bepaalde goederen en diensten<br /> -> aan een rechtspersoon<br /> -> aan natuurlijke personen: in bepaalde gevallen<br />levering = beschikkingrecht <br />
 7. 7. 2.vermeldingen op de factuur<br />
 8. 8. geen algemene wettelijke regeling<br />verschillende bronnen:<br />fiscaal recht (voornamelijk BTW-regelgeving)<br />Wetboek van Vennootschappen<br />overige<br />gebruiken<br /> sancties: divers<br />
 9. 9. niet verplicht<br />het woord ‘factuur’: al dan niet vermelding heeft geen juridische gevolgen<br />juridische oorzaak van de schuld (koop, huur, aanneming, bewaargeving, …)<br />ondertekening<br />
 10. 10. wél verplicht<br />datum van uitreiking <br />-> uiterlijk vijfde werkdag van de maand volgend op die van levering<br />volgnummer (cf. boek van uitgaande facturen)<br />
 11. 11. identificatie van de uitgever van de factuur<br />naam<br />rechtsvorm<br />▫ vermelding van het burgerlijk karakter van de vennootschap<br />▫ vermelding van de beperkte of onbeperkte aansprakelijkheid voor de cv<br />▫ eventueel toevoeging van ‘sociaal oogmerk’<br />ondernemingsnummer<br />BTW-nummer<br />RPR + zetel rechtbank<br />eventueel: ‘in vereffening’<br />niet: kapitaal van de vennootschap<br />-> beperkte sanctie bij niet-naleving<br />
 12. 12. gegevens van de geadresseerde van de factuur<br />naam<br />adres<br />indien van toepassing, BTW-nummer<br />omschrijving van de geleverde goederen en diensten<br />voorschriften inzake BTW<br />voor elk tarief: maatstaf van heffing<br />eenheidsprijs exclusief BTW<br />bedrag van de verschuldigde BTW<br />bepaling op grond waarvan er eventueel vrijstelling is van BTW<br />
 13. 13. nummer van de bankrekening<br />specifieke vermeldingen bij:<br />verkopen aan consumenten gesloten buiten de onderneming<br />verkopen op afstand<br />facturen voor vergunningsplichtige activiteiten<br />facturen van sociale secretariaten<br />
 14. 14. 3.taal van de factuur<br />
 15. 15. principes<br />de vermeldingen van een factuur die voorgeschreven zijn bij wet of reglement (= verplichte vermeldingen) moeten opgesteld zijn in de taal van het gebied waar de exploitatiezetel van de onderneming gevestigd is.<br />Vlaamse taalwetgeving: wettelijke bepalingen moeten in het Nederlands worden vermeld, behoudens vermelding van een officiële – bv. Engelse – benaming.<br />
 16. 16. sanctie<br />factuur = nietig <br />-> de vordering kan niet bewezen worden aan de hand van de factuur<br />-> oplossing: opstellen van nieuwe, taalwetconforme facturen<br />tast het bestaan van de vordering niet aan<br />
 17. 17. 4.bewijskracht van de factuur<br />
 18. 18. uitgangspunt bewijsregeling<br />hij die beweert schuldeiser te zijn, moet het feit bewijzen waarop zijn vordering steunt<br />diverse bewijsmiddelen<br />fundamenteel verschillende regeling bij handelaars en consumenten<br />
 19. 19. ten aanzien van handelaars – factuur als bewijsmiddel<br />bijzondere (vrije) bewijsregeling in handelszaken<br />regelmatige boekhouding = bewijs tussen handelaars (niet ten aanzien van consumenten!)<br />factuur = bewijs van koop-verkoop in geval van aanvaarding<br />-> uitdrukkelijk<br />-> stilzwijgend <br />
 20. 20. niet tijdig protesteren van een factuur = aanvaarding<br />gevolgen<br />-> bewijs tegenover de klant-handelaar van de overeenkomst, zoals op de factuur vermeld<br />-> bekrachtiging van wat de lasthebber buiten de grenzen van zijn vertegenwoordigingsbevoegdheid heeft gedaan<br />in bepaalde gevallen: vatbaar voor tegenbewijs<br />
 21. 21. ten aanzien van handelaars – bewijs van verzending van de factuur<br />verkoper die vordering steunt op de stilzwijgende aanvaarding van facturen, volgend uit gebrek aan protest, moet bewijzen op welke datum de facturen bij de geadresseerde aankwamen<br />bewijs met alle middelen van recht<br />-> uitgaand factuurboek<br />
 22. 22. ten aanzien van handelaars – protest van de factuur<br />concreet: omschrijving van de bezwaren<br />binnen korte termijn<br />niet wettelijk bepaald<br />termijn die redelijkerwijze nodig is, gelet op de aard van de overeenkomst en de complexiteit van de gegevens van de factuur<br />
 23. 23. niet als protest te beschouwen:<br />gebrek aan betaling<br />vraag om verantwoording<br />algemeen/specifiek protest<br />
 24. 24. ten aanzien van handelaars – laattijdige factuur<br />principe: uiterlijk vijfde werkdag van de maand volgend op die van de levering<br />laattijdige factuur brengt bewijsfunctie in het gedrang, wanneer de laattijdigheid verdacht voorkomt<br />
 25. 25. ten aanzien van consumenten<br />vrije bewijsvoering in handelszaken is niet van toepassing<br />geen protestplicht<br />-> stilzwijgen kan niet worden geïnterpreteerd als aanvaarding<br />
 26. 26. 5.algemene voorwaarden<br />
 27. 27. situering <br />meer zekerheid omtrent de op de overeenkomst toepasselijke voorwaarden, zonder verregaande onderhandelingen<br />mogelijkheid om af te wijken van wettelijke bepalingen<br />nauwkeurig opstellen van voorwaarden is belangrijk!<br />-> in functie van de bijzonderheden van de activiteit<br />-> in functie van de bijzonderheden van de onderneming<br />
 28. 28. geldigheid<br />leesbaar<br />-> voldoende groot en duidelijk<br />-> in een taal die de medecontractant voldoende beheerst<br />indien op de achterzijde van handelsdocument -> verwijzing op de voorzijde<br />specifieke bedingen van de overeenkomst hebben voorrang op de algemene voorwaarden<br />
 29. 29. aanvaarding<br />twee elementen: kennisname + aanvaarding<br />ten aanzien van handelaars: soepele interpretatie – uitdrukkelijke of stilzwijgende aanvaarding<br />-> gebrek aan protest van de factuur strekt zich uit ten aanzien van de algemene voorwaarden<br />ten aanzien van consumenten: geen stilzwijgende aanvaarding mogelijk<br />
 30. 30. typebedingen<br />toepasselijkheid van algemene voorwaarden<br />- kennismakingsbedingen<br />- aanvaardingsbedingen<br />- uitsluitingsbedingen<br />toepassingsgebied van algemene voorwaarden<br />-> zo ruim mogelijk<br />
 31. 31. prijs en modaliteiten van betaling<br /><ul><li>prijsbepaling
 32. 32. modaliteiten van betaling</li></ul>-> plaats van betaling<br />-> termijn van betaling<br />-> gespreide betaling<br />-> wanbetaling<br />▫ toepasselijke rentevoet<br />▫ schadebeding<br />
 33. 33. leveringsmodaliteiten<br /><ul><li>leveringstermijnen
 34. 34. plaats van levering
 35. 35. wijze van levering</li></ul>eigendomsvoorbehoud<br /><ul><li>in geval van faillissement van de koper-handelaar
 36. 36. specifieke voorwaarden</li></li></ul><li>exoneratiebedingen<br /><ul><li>principe
 37. 37. diverse vormen: algemeen tot zeer specifiek</li></ul>->exoneratie volgens de aard van de fout<br />-> exoneratie volgens de aard van de schade<br />-> exoneratie volgens de hoogte van de schadevergoeding<br />-> exoneratie volgens de toe te passen sanctie<br />-> exoneratie door beperking van de termijnen voor verhaal<br />
 38. 38. exoneratiebedingen<br /><ul><li>voorwaarden voor de geldigheid</li></ul>-> geen afbreuk aan bepalingen van dwingend recht of van openbare orde<br />-> geen uitsluiting van aansprakelijkheid voor opzettelijke fout<br /> -> het voorwerp of nut van de overeenkomst mag niet worden aangetast of uitgehold<br />
 39. 39. ontbindingsbedingen<br />overmacht en imprevisie<br /><ul><li>overmacht</li></ul>-> soort exoneratiebeding<br />-> omschrijving van het begrip ‘overmacht’<br />-> te nemen acties <br /><ul><li>imprevisie</li></ul>-> omstandigheden die de uitvoering van de overeenkomst ernstig bemoeilijken<br />
 40. 40. bevoegdheidsbedingen<br />-> enkel territoriale bevoegdheid<br /><ul><li>nationaal: geldig
 41. 41. internationaal: loutere opname in de algemene voorwaarden is niet voldoende</li></ul>arbitragebedingen<br />-> enkel geldig mits uitdrukkelijke aanvaarding<br />
 42. 42. rechtskeuzebedingen<br />- meer van belang bij internationale overeenkomst<br />- in principe geldig<br />
 43. 43. specifieke ‘activiteitgebonden’ bedingen<br /><ul><li>aannemingssector: toepasselijk verklaren van algemene aannemingsvoorwaarden
 44. 44. IT-sector/producten van software: toevoeging van bepalingen inzake de bescherming van auteursrecht (beperkingen inzake gebruik, kopiëren en overdracht aan derden)
 45. 45. bedrijven actief in de sector van verhuur van goederen: specifieke bepalingen houdende afwijking/aanvulling van het gemeen huurrecht</li></ul>-> belang van nauwkeurig opgestelde algemene voorwaarden, in functie van de specifieke activiteit<br />
 46. 46. algemene voorwaarden en het consumentenrecht<br />strikt gereglementeerd op grond van diverse wetgeving<br />onrechtmatige bedingen<br /><ul><li>toetsing: kennelijk onevenwicht tussen de rechten en plichten van partijen
 47. 47. zwarte lijst (Wet Handelspraktijken)</li></ul>-> bedingen m.b.t. de totstandkoming van een contractuele verbintenis<br />-> bedingen m.b.t. de wijziging van een contractuele verbintenis<br />-> bedingen m.b.t. de (niet-)nakoming van een contractuele verbintenis (conformiteit en vrijwaring, exoneratiebedingen, schadebedingen, …)<br />-> bedingen m.b.t. de beëindiging van contracten<br />-> bedingen m.b.t. de duur van het contract <br />-> bevoegdheidsbedingen<br />
 48. 48. algemene voorwaarden en het consumentenrecht<br />bij consumentenkoop: wettelijke garantieregeling<br />-> rechten ten behoeve van de consument<br />▫ recht op levering conform de overeenkomst<br />▫ recht op een garantietermijn<br />▫ recht op een meldingstermijn<br />▫ vermoeden dat gebrek bestond bij levering indien het zich 6 maanden na de levering manifesteert<br />▫ verhaalrechten tegen de verkoper<br />-> geen afwijking van deze rechten in de algemene voorwaarden mogelijk<br />sanctie<br />
 49. 49. Nele Schelstraeteadvocaat Bright advocatenAccent Business Park - Gebouw C1   |   Kwadestraat 149 / bus 22   |   8800 Roeselaretel.:  +32 (51) 20 28 76   |   fax:  +32 (51) 21 28 76   |   mob.:  +32 (496) 44 12 91 |  SkypeTM: bright_neleschelstraetewww.b-right.be<br />

×