Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Kako postati uspešan u mrežnom marketingu?                                 2011     ...
Kako postati uspešan u mrežnom marketingu?                                        ...
Kako postati uspešan u mrežnom marketingu?                                        ...
Kako postati uspešan u mrežnom marketingu?                                        ...
Kako postati uspešan u mrežnom marketingu?                                        ...
Kako postati uspešan u mrežnom marketingu?                                        ...
Kako postati uspešan u mrežnom marketingu?                                        ...
Kako postati uspešan u mrežnom marketingu?                                        ...
Kako postati uspešan u mrežnom marketingu?                                        ...
Kako postati uspešan u mrežnom marketingu?                                        ...
Kako postati uspešan u mrežnom marketingu?                                        ...
Kako postati uspešan u mrežnom marketingu?                                        ...
Kako postati uspešan u mrežnom marketingu?                                        ...
Kako postati uspešan u mrežnom marketingu?                                        ...
Kako postati uspešan u mrežnom marketingu?                                        ...
Kako postati uspešan u mrežnom marketingu?                                        ...
Kako postati uspešan u mrežnom marketingu?                                  2011Klasičan ...
Kako postati uspešan u mrežnom marketingu?                                        ...
Kako postati uspešan u mrežnom marketingu?                                        ...
Kako postati uspešan u mrežnom marketingu?                                        ...
Kako postati uspešan u mrežnom marketingu?                                        ...
Kako postati uspešan u mrežnom marketingu?                                        ...
Kako postati uspešan u mrežnom marketingu?                                        ...
Kako postati uspešan u mrežnom marketingu?                                        ...
Kako postati uspešan u mrežnom marketingu?                                        ...
Kako postati uspešan u mrežnom marketingu?                                        ...
Kako postati uspešan u mrežnom marketingu?                                        ...
Kako postati uspešan u mrežnom marketingu?                                        ...
Kako postati uspešan u mrežnom marketingu?                                        ...
Kako postati uspešan u mrežnom marketingu?                                        ...
Kako postati uspešan u mrežnom marketingu?                                        ...
Kako postati uspešan u mrežnom marketingu?                                        ...
Kako postati uspešan u mrežnom marketingu?                                        2...
Kako postati uspešan u mrežnom marketingu?                                        ...
Kako postati uspešan u mrežnom marketingu?                                        ...
Kako postati uspešan u mrežnom marketingu?                                        ...
Kako postati uspešan u mrežnom marketingu?                                        ...
Kako postati uspešan u mrežnom marketingu?                                        ...
Kako postati uspešan u mrežnom marketingu?                                        ...
Kako postati uspešan u mrežnom marketingu?                                        ...
Kako postati uspešan u mrežnom marketingu?                                        ...
Kako postati uspešan u mrežnom marketingu?                                        ...
Kako postati uspešan u mrežnom marketingu?                                        ...
Kako postati uspešan u mrežnom marketingu?                                        ...
Kako postati uspešan u mrežnom marketingu?                                       20...
Kako postati uspešan u mrežnom marketingu?                                        ...
Kako postati uspešan u mrežnom marketingu?                                        ...
Kako postati uspešan u mrežnom marketingu?                                        ...
Kako postati uspešan u mrežnom marketingu?                                        ...
Kako postati uspešan u mrežnom marketingu?                                        ...
Kako postati uspešan u mrežnom marketingu?                                        ...
Kako postati uspešan u mrežnom marketingu?                                        ...
Kako postati uspešan u mrežnom marketingu?                                        ...
Kako postati uspešan u mrežnom marketingu?                                        ...
Kako postati uspešan u mrežnom marketingu?                                        ...
Kako postati uspešan u mrežnom marketingu?                                        ...
Kako postati uspesan u mreznom marketingu?
Kako postati uspesan u mreznom marketingu?
Kako postati uspesan u mreznom marketingu?
Kako postati uspesan u mreznom marketingu?
Kako postati uspesan u mreznom marketingu?
Kako postati uspesan u mreznom marketingu?
Kako postati uspesan u mreznom marketingu?
Kako postati uspesan u mreznom marketingu?
Kako postati uspesan u mreznom marketingu?
Kako postati uspesan u mreznom marketingu?
Kako postati uspesan u mreznom marketingu?
Kako postati uspesan u mreznom marketingu?
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Kako postati uspesan u mreznom marketingu?

11,003 views

Published on

Neverovatna poslovna prilika!
Počnite sa uspehom danas!
Uspeh je stanje uma. Vi to možete da ostvarite. Ali prvo morate da imate priliku da to izaberete...

 • Dating for everyone is here: ❤❤❤ http://bit.ly/36cXjBY ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Sex in your area is here: ❶❶❶ http://bit.ly/36cXjBY ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Kako postati uspesan u mreznom marketingu?

 1. 1. Kako postati uspešan u mrežnom marketingu? 2011 KAKO POSTATI USPEŠAN U MREŽNOM MARKETINGU?Ova e-knjiga će Vas naterati da zavolite mrežni marketing i postanete u njemu neverovatno uspešni!Copyright©Damir Strajnićhttp://bridzi.mytfi.biz/01/06/2011 1
 2. 2. Kako postati uspešan u mrežnom marketingu? 2011SADRŽAJ KNJIGE: Uvod…………………………………………………………………….................3 Šta zapravo želite?...................................................................5 Lekcija 1 – Šta je mrežni marketing?.......................................8 Lekcija 2 – Mrežni marketing nekada i danas………………..……18 Lekcija 3 – Znanje je najvažnije………………………………….......…26 Lekcija 4 – Emocije odlučuju…………………………………….......….30 Lekcija 5 – Kako pronadi prave ljude?...................................34 Lekcija 6 – Uspeh uvek dolazi iznutra……………………......……..36 Lekcija 7 – Davanje pre imanja…………………………………..........39 Lekcija 8 – Elektronsko umnožavanje……………………….....……41 Lekcija 9 – 3 tajne uspeha……………………………….........…………46 Lekcija 10 – Za koju kompaniju se odlučiti?.......…………………50 Lekcija 11 – Dokaz da je MLM najbolji posao danas……..…….54 Lekcija 12 - Donesite odluku!................................................57 Lekcija 13 – Kradljivci snova…………………………………….........….61 Lekcija 14 – Kako započeti?....................................................63 Za kraj……………………………………………………………….................…66 Kontakt…………………………………………………………................….....682
 3. 3. Kako postati uspešan u mrežnom marketingu? 2011UVODPoštovani čitaoče,pre svega želim naglasiti da sam jako radostan i sredan što sam mogao napisatiovu kratku ali modnu knjigu, te se nadam da de ona ispuniti sva Vašaočekivanja.U rukama držite e-knjigu koja može imati velikog uticaja na Vaš život. Zaštotako mislim? Ustvari, ja sam potpuno siguran u to, a moji razlozi su vrlojednostavni: ako se ovoga trenutka bavite MLM-om, ako ste se bilo kada bavilimrežnim marketingom ili imate takvu nameru, ova mala e-knjiga de Vampokazati kako to možete učiniti, a da pri tom ne budete frustrirani i razočaranived zadovoljni i uspešni.Mrežni marketing ili MLM je jedan sjajan posao. Niti jedan drugi posao na svetuVam ne može pružiti i doneti ono što može građenje mreže. Iako sam se uživotu bavio mnogim zanimljivim poslovima, mrežni marketing je ostao mojposao No.1.U svoj prvi MLM sam ušao, zajedno sa suprugom, davne 1993. godine. Još uvekpamtim zanos i energiju koja je kružila dvoranom hotela Turist u Osijeku, kadasmo ja i moja supruga dobili svoju prvu vedu titulu Generalnog zastupnika, predviše stotina osoba. Mada je prošlo gotovo 18 godina od tada, još uvek se jasnosedam tog, osedanjima nabijenog, događaja.Da li su informacije u ovoj knjizi „revolucionarne“ i da li su nešto „neviđeno“ dosada? Ne bih sam donosio sud o tome, ali znam da de mnoge informacije u njojbiti vrlo interesantne i korisne.Ova e-knjiga je samo uvod u jedan veliki plan koji ima za cilj stvoritinajuspešnije networkere na ovim prostorima. Ona nije jedini izvor učenja iznanja ali je izuzetno važna jer donosi prve smernice.Cilj je naučiti, sve one koji to žele, novim tehnikama rada, kako bi postaliuspešni i kako bi zarađivali pravi novac u mrežnom marketingu. 3
 4. 4. Kako postati uspešan u mrežnom marketingu? 2011Način na koji se nekada radio mrežni marketing je zastareo. Nije više učinkovit,težak je, ljudi ga ne vole raditi i ne daje rezultate. Novi način posao MLM-a činilakšim, zanimljivijim i puno profitabilnijim.Ova e-knjiga je zamišljena kao kratka i konkretna, bez puno „praznog hoda“ inepotrebnog teksta. Verujem da de Vam se svideti i da de Vas oduševitikoličinom korisnih informacija.Nemojte je samo čitati na način da vidite „šta tu ima za mene“. Čitajte je sapotpunim razumevanjem i pokušajte što više toga PRIHVATITI i PRIMENITI upraksi.Imam izuzetno jak osedaj da de ova e-knjiga biti ona „velika prekretnica“ uVašem životu, koju ste tako dugo čekali.Posveden Vašem uspehu,Damir Strajnid 4
 5. 5. Kako postati uspešan u mrežnom marketingu? 2011ŠTA ZAPRAVO ŽELITE?Pre nego nastavimo dalje, učinite nešto jako važno: zastanite za trenutak iozbiljno se zapitajte šta, zapravo, želite od života? Šta želite biti? Kojim seposlom želite baviti? Koliko novca bi voleli posedovati? Kakav auto želite voziti iu kakvoj kudi bi najradije živeli?Jeste li sredni na Vašem sadašnjem radnom mestu? Da li Vas ispunjava činjenicada dete taj posao raditi do penzije? Zadovoljni ste sa mesečnom platom od30.000,00 din? Volite li Vaš stari automobil da ga ne biste menjali za niti jedannovi? Sviđa Vam se činjenica da letujete svake četvrte godine i to na mestimakoja Vas baš ne oduševljavaju?Ne bih rekao. Ustvari, potpuno sam siguran da je Vaš odgovor na sva gornjapitanja „Ne“. Stoga je vreme da jasno odredite Vaše životne ciljeve. Bezodgađanja, molim.Nekada sam mislio kako svi imaju vrlo jasne i određene životne ciljeve, te kakosvi uglavnom žele slične stvari: novac, kudu, automobil, slobodno vreme,zdravlje, ljubav …Međutim, kroz razgovor sa vedim brojem ljudi sam ubrzo zaključio da mnogi(95% ljudi) uopšte nemaju jasno definisane životne ciljeve. Nije im jasno šta binajradije radili. Nemaju jasnu sliku o tome u kakvoj bi kudi voleli živeti i gde, tekakav bi automobil želeli voziti. Njihovi su ciljevi previše uopšteni.Šta je sa Vama? Imate li jasne životne ciljeve? Ako ih nemate, vreme je da ihodredite i stvorite. Da vidimo šta je to što biste stavili na svoj popis životnihciljeva:a) NOVAC – navedite iznos svoje mesečne plate i iznos koji biste hteliposedovati u banci. Da li bi Vas zadovoljio mesečni prihod od 100.000,00 din?Možda 150.000,00 din? Ne? Onda stavite 300.000,00 din ili više. Nemojte sebojati bilo kojih iznosa jer svaki iznos koji budete napisali, za Vas de bitidostižan. 5
 6. 6. Kako postati uspešan u mrežnom marketingu? 2011b) KUDA – gde biste želeli živeti i u kakvoj kudi? Neka to ne bude uopšteno.Nemojte napisati kako želite živeti u gradu. Napišite u kojem gradu bistenajradije živeli. Takođe, nađite na internetu ili negde drugde tačno onu kudu ukojoj biste želeli živeti.c) AUTOMOBIL – isto vredi i za automobil. Neka to bude tačno određena markai model automobila. Odredite čak boju i paket opreme.d) SLOBODNO VREME – koliko biste želeli imati slobodnog vremena? Navediteda li je to jedan dan u nedelji. Možda dva dana ili svih 7 dana. Šta god istinskiželite, samo napišite.e) PUTOVANJA – koja biste mesta najradije posetili? Navedite ime mesta, a nainternetu pronađite slike Vaših destinacija.Da malo skratimo priču. Zamišljajte i pišite o svemu šta Vam padne na pamet.Nemojte se ograničavati i nemojte se bojati zamišljati ono što istinski želiteimati u životu.Svrha ovoga je slededa: ne možete imati ono što niste u stanju jasno zamisliti.Ponavljam još jednom jer je važno: Ne možete imati ono što niste u stanjujasno zamisliti. Ne možete se kretati u smeru željenog objekta ako ne znate okakvom je objektu reč.To je potpuno jasno.Malo upozorenje! Nikada ne zamišljajte stvari koje ne želite imati. Nemojteredi: „Ne želim više imati dugove“, jer dete tako samo dobiti još više dugova. Ne 6
 7. 7. Kako postati uspešan u mrežnom marketingu? 2011recite: „Ne želim više živeti u ovoj staroj i trošnoj kudi“, jer dete u njoj živeti dokraja svog života. Umesto toga zamišljajte isključivo ono što želite imati ili biti.Kada su Majku Terezu jednom prilikom pitali hode li prisustvovati protestuprotiv rata, ona je odgovorila: „Kada budete imali skupove za mir, tada mepozovite i dodi du.“Ne možete se kretati prema uspehu ako ne definišete što je uspeh za Vas. Nemožete se kretati prema cilju ako ne znate što je Vaš cilj. To nije filozofija ili igrareči – to je činjenica.Onoga trenutka kada budete sebi odredili jasne ciljeve u životu, tek tada detedobiti potpuno jasan smer kretanja prema uspehu. To de Vam donetimotivaciju, fizičku i emocionalnu energiju, te dovoljno upornosti da ostvaritesvoje ciljeve i postanete uspešni.Ciljeve nemojte samo zamišljati. Zapisujte ih! Napravite jedan dokument kojimožete nazvati: MOJI CILJEVI. Podelite ih u tri grupe: kratkoročni ciljevi (onikoje dete ostvariti unutar 12 meseci); srednje-dugoročni (oni koje dete ostvaritiunutar 2-5 godina) i dugoročni (oni koje dete ostvariti za 5-10 godina).Uživajte u pisanju i zamišljanju svojih ciljeva. Neka to ne bude napor ved jedanprijatan posao. Ustvari, nemojte to uopšte doživljavati kao „posao“ ili kao neštošto „morate odraditi“. Neka to bude nešto opuštajude.Ovo je Vaš prvi korak prema uspehu. Shvatite ga vrlo ozbiljno i učinite to!Nemojte samo pročitati ovo i predi na sledede poglavlje. Učinite to! „Stvarno je sve što možete zamisliti.“ Pablo Picasso 7
 8. 8. Kako postati uspešan u mrežnom marketingu? 2011LEKCIJA 1 – ŠTA JE MREŽNIMARKETING?Pre nego što odgovorim na ovo pitanje moram Vam ukazati na dve vrlo važnečinjenice, kada je u pitanju mrežni marketing na našim prostorima i način nakoji ga doživljavaju ljudi kod nas: 1. 90% osoba kod nas NE ZNA šta je mrežni marketing ili MLM; 2. 99% osoba, koje su ved unutar sistema i rade MLM u jednoj od kompanija, NE ZNA kako se radi ovaj posao.Da, istina je da od 100 ljudi barem njih 90 ne zna šta je mrežni marketing. Neštosu čuli od poznanika, nešto pročitali na nekakvom forumu ili blogu. Neki supročitali jednu od knjižica koje su se „vrtele“ po našim prostorima, ali koje višenisu od pomodi jer su informacije u njima ZASTARELE. Sve u svemu, tih 90%ljudi misli kako zna puno o poslu mrežnog marketinga, a zapravo ne zna ništa ilijako malo.Čak 99% ljudi, koji se bave ovim poslom, ne znaju kako se ovaj posao radi.Potvrda toj činjenici je podatak da 95% osoba uključenih u MLM posao poslujesa gubicima. Dakle, oni više potroše novca radedi ovaj posao nego što ga uspejuzaraditi.Moj je zadatak sada jasnim i jednostavnim rečnikom objasniti šta je to mrežnimarketing. To je neophodna osnova i temelj Vašeg posla. Bez toga ne možemodalje. Stoga, vrlo pažljivo čitajte tekst koji sledi.DEFINICIJAMrežni marketing, Network Marketing ili MLM su, zapravo, jedno te isto. Nanašim se prostorima najviše koristi termin MLM, što je skradenica za „Multi 8
 9. 9. Kako postati uspešan u mrežnom marketingu? 2011Level Marketing“. Sve češde korišten izraz je i „Mrežni marketing“, dok se izraz„Network Marketing“ koristi u zemljama engleskog govornog područja.Kompanije mrežnog marketinga, umesto da pladaju skupe reklame u medijima,izdvajaju novac za tzv. „direktnu razmenu informacija 1 na 1“. Drugim rečima,ljudi koji stvaraju „mrežu“ i koji se zovu saradnicima, distributerima ili nekakodrugačije, promovišu proizvode svoje kompanije svima sa kojima dolaze u bilokakav kontakt. To mogu biti njihovi prijatelji, rođaci, komšije, poznanici ili čak inepoznate osobe do kojih dolaze preporukama ili na nekakav drugi način.Saradnici ili distributeri sami koriste proizvode koje promovišu, te na taj načinsvedoče drugima o njihovoj kvaliteti, učinkovitosti i potrebi. To je pravi „lice ulice“ marketing.Model mrežnog marketinga je kod svih kompanija isti ili sličan. Saradnici ilidistributeri prenose informacije putem žive reči drugima, te ih potom registrujuu njihovoj kompaniji kao člana. Zašto bi bilo ko želeo postati član nekakvekompanije? Iz jednostavnog razloga što de na taj način dobiti popust prilikomsvake kupovine, ali i ulazi u sistem raspodele dobiti unutar kompanije(Marketing plan).Mrežni marketing nije isto što i tzv. „direktna prodaja“. U direktnoj prodajisvaki saradnik novac zarađuje direktnom prodajom proizvoda, i to vedi deo.Kompanija de mu isplatiti tek jedan manji procenat zbog toga što je pronašao idoveo u kompaniju jednog ili više novih prodavaca.DA LI JE MLM PRODAJA?Danas de Vam mnogi mentori u mrežnom marketingu redi kako mrežnimarketing nije prodaja, te da Vi trebate samo uključiti u Vašu kompaniju štoviše ljudi i to je to.Nemojte nasedati na ovakve tvrdnje jer one su, naprosto, lažne. Nije dovoljnosamo uključivati ljude i čekati da Vam kompanija ispladuje za to ogromneprovizije. Bio sam uključen u nekoliko takvih sistema mrežnog marketinga i nitijedan nije trajao dugo. Razlog? Vrlo jednostavan: Svaki sistem mrežnogmarketinga, koji se ne temelji na prodaji, propada pre ili kasnije. 9
 10. 10. Kako postati uspešan u mrežnom marketingu? 2011Dakle, Vi lično trebate koristiti proizvode koje promovišete i kao zadovoljanpotrošač trebate te proizvode preporučivati drugima. To jeste neka vrstaprodaje, ali ona treba biti zabavna, bez stresa i vrlo ugodna. Ako nije tako tadazasigurno nešto ne radite kako treba.MLM je, ustvari, toliko jednostavan posao da je nemogude ne uspeti, uzpretpostavku da ga radite pravilno i da uživate u tome što radite. Ne radi seovde samo o zaradama, koje mogu biti zaista visoke. Ovde je reč prvenstveno odve stvari: da radite ono što volite raditi, i da u tome zaista uživate; da pomažete drugim ljudima da dobiju upravo ono što sami sebi želite.Novčana nagrada ili zarada uvek dolazi na kraju, kao posledica. Novac nikada nebi smeo biti glavni motiv, jer ako Vas pokrede isključivo novac, tada ne možetebiti kvalitetan „networker“.ŠTA JE TO MREŽA?Kako se dolazi do mreže i šta je to mreža u mrežnom marketingu? Stvar je vrlojednostavna (opet). Naime, Vi trebate „zapaliti“ 2 osobe za Vaš proizvod do temere da se one uključe u kompaniju i tako postanu Vaši direktni saradnici (to jeVaša tzv. „prva linija“).Sada dete te dve osobe naučiti kako da i oni uključe u posao po dve nove osobe.Važno je da Vi znate kako to učiniti jer dete samo tako modi naučiti svojedirektne saradnike kako da to i sami učine. To je od ključne važnosti jer beztoga nedete modi napraviti vedi posao u mrežnom marketingu.Dakle, Vi ste uključili 2 osobe, i oni svaka po 2 nove osobe. Ako se trend širiistim tempom, evo kako to izgleda: Vi ste upisali 2 osobe u Vašu kompaniju – to je Vaša „prva linija“ oni su upisali svaka po 2 nove osobe, ukupno 4 osobe – to je Vaša „druga linija“ sada su ove 4 osobe upisale svaka po 2 nove osobe, što je 8 novo upisanih u Vašoj „tredoj liniji“ 10
 11. 11. Kako postati uspešan u mrežnom marketingu? 2011 ovih 8 upisanih de takođe upisati po 2 nove osobe, ukupno novih 16 osoba u Vašoj „četvrtoj liniji“Na ovaj način se Vaš posao može širiti strahovito brzo i stvoriti Vam rezidualniprihod dugi niz godina (često je to za celi život). Ključno je samo pronadi pravinačin kako upisati 2 nove osobe, te naučiti njih kako da učine isto. Ovo drugoje, možda, i važnije jer ako to ne učinite, ništa od širenja Vašeg MLM biznisa.Šta je to rezidualni prihod? To je onaj prihod koji se ponavlja iz meseca umesec bez Vašeg direktnog delovanja. Zašto je to tako? Zato što de Vaskomanija, čije proizvode promovišete, nagraditi za svakog novog članaodređenim procentom provizije. Dakle, ako Vam kompanija daje 5% na svakognovog člana kojeg ste upisali, interes Vam je imati što više novih članova.Tu priči nije kraj jer de Vas kompanija nagraditi i za svakog novog člana u Vašojmreži, kojega niste Vi direktno upisali ved je to učinio neko od onih koje ste Viuveli. Fantastično, zar ne?!Mrežni marketing je, definitivno, najbolji posao koji možete započeti bez velikihulaganja i bez straha da Vas nede primiti u kompaniju. Sa vrlo malo novca ipuno pametnog rada možete za kratko vreme osigurati sebi i svojoj porodicidugoročan rezidualni prihod, koji može i te kako biti vedi od visine Vaše platekoju sada primate.MREŽNI MARKETING ILI KLASIČAN FIKSNI POSAO…… pitanje je sad? Evo male usporedbe ova dva poslovna modela: 11
 12. 12. Kako postati uspešan u mrežnom marketingu? 2011 MLM FIKSNI POSAONeograničeni prihodi Ograničeni prihodiNema straha od otkaza Pretnja otkaza uvek prisutnaRad u grupi (tim) PojedinacFleksibilno radno vreme Fiksno radno vremeBirano radno okruženje Određeno radno okruženjePosao bez šefa Posao sa šefomPosao bez stresa Vrlo stresan posaoMogli bismo i dalje navoditi očite razlike između ova dva poslovna modela, alimislim da to nije potrebno jer su razlike i te kako vidljive. Važno je razumeti datzv. „fiksni posao“ nije ništa sigurniji od MLM-a. Ne verujte ako Vam kažu da jeMLM manje ozbiljan ili manje siguran od rada u nekakvoj privatnoj ili državnojfirmi. Ništa nije dalje od istine od te tvrdnje. To „tvrde“ oni koji pojma nemajušta je to mrežni marketing, a o njihovom „iskustvu“ da i ne govorimo.ZAŠTO SE O MLM-u KOD NAS LOŠE GOVORI?Znate što vedina ljudi napravi kada ne uspeju u nečemu? Svim silama se trudeda taj posao (ili to „nešto“) okarakterišu kao „loše“. To je puno lakše negoprihvatiti stvarnu činjenicu da ste Vi taj koji je odgovoran za neuspeh.Ljudi koji u „sistemima“ i „poslovnim prilikama“ traže spas i svoj uspeh sujednostavno promašili celu stvar. Ne dolazi uspeh izvana. Nije on u poslovnimmodelima ili sistemima. Ni slučajno.Uspeh ili neuspeh UVEK dolazi iz Vas samih. Molim Vas, zapamtite ovo! Jako jevažno. Nemojte nikada okrivljavati nikoga i ništa izvan Vas za vlastiti neuspeh.Jedino ste Vi odgovorni. Vi i niko drugi osim Vas. Nema izgovora za neuspeh. 12
 13. 13. Kako postati uspešan u mrežnom marketingu? 2011Nedavno sam komunicirao sa jednom gospođom koja mi je napisala otprilikeovo: „Radila sam za Amway. Ništa nisam zaradila jer je kompletan sistem jakološe zamišljen. Potom sam se uključila u novu kompaniju mrežnog marketingakoja se zove …. No, ni tu nisam ništa zaradila. Da, zaradili su oni „gore“, a mi„dole“ nismo zaradili ništa. Ustvari, „oni“ su zarađivali na nama. Na kraju samprobala sa još jednom kompanijom koja se bavi MLM-om, ali je i taj sistem biototalni promašaj. Na kraju sam zaključila da je MLM totalna glupost, na kojoj sebogati nekolicina i to na račun vedine.“Nedu pogrešiti ako napišem da na sličan način razmišljaju gotovo svi oni kojinisu uspeli napraviti ništa značajno u mrežnom marketingu. Sve se svodi naovo: „Ja sam u redu, ali MLM ne valja“.Obratite pažnju na činjenicu da takvi ljudi sebe doživljavaju kao „znalce“ i „vrloradišne“, dok za vlastite neuspehe uvek okrivljuju druge.Toj gospođi sam postavio jedno pitanje: „Imam prijatelja koji je u Amwayu višeod 12 godina i koji je zarađivao mesečne iznose vede od 1.000.000,00 din, štomogu lično potvrditi. Kako to da je za njega sistem bio u redu, a za Vas ne? ZarVam nije palo na pamet da nije problem u sistemu ved u Vama?“ Pogađate,nisam dobio odgovor od nje. Nije mi imala šta redi jer je potpuno jasno da nije upravu. Trebala je „progutati“ svoj ponos i priznati da je pogrešila, a to jemnogima nemogude učiniti.Nemojte se „trovati“ čitajudi tekstove po forumima koje pišu ljudi vrlo sličnigospođi iz gornje priče. Oni koji „blate“ mrežni marketing nemaju pojma očemu pišu. Oni ne znaju ništa o mrežnom marketingu i nemaju Vam šta dati.ŠTA MREŽNI MARKETING NIJE (ZABLUDE O MLM-u)? 1. Mrežni marketing NIJE ilegalna „piramida organizovane prevare“. Nije ni lanac pisama ili ilegalne lutrije u kojoj ljudi zarađuju na račun drugih koje uključuju u igru. 2. Mrežni marketing NIJE posao tipa „obogatite se na brzinu“. Primeri u kojima se nekoliko osoba obogatilo vrlo brzo samo su retki slučajevi, a ne pravilo. 13
 14. 14. Kako postati uspešan u mrežnom marketingu? 2011 3. Mrežni marketing NIJE samo za profesionalne trgovce. Među bezbroj onih koji su postigli uspeh u ovoj delatnosti, vedina su pojedinci koji imaju vrlo malo ili uopšte nemaju iskustva u prodaji. 4. Mrežni marketing NIJE obveza s punim radnim vremenom, iako može biti. Velika vedina ovu delatnost obavlja kao dodatnu. 5. Mrežni marketing NIJE samo posao za muškarce. Ustvari, vedina uspešnih i aktivnih ljudi u ovoj delatnosti su žene.ŠTA MREŽNI MARKETING JESTE? 1. Mrežni marketing JE otvoren za sve punoletne osobe, bez obzira na pol, obrazovanje, religiju, poslovno iskustvo, društveni položaj, dosadašnje uspehe i neuspehe. 2. Mrežni marketing JE legalna etička poslovna struktura poznata u SAD-u, Kanadi, Australiji, Japanu, Maleziji, Velikoj Britaniji, Nemačkoj i mnogim drugim zemljama Evrope i sveta. U SAD-u je priznata i regulisana od strane Savezne komisije za trgovinu (FTC), Poreske službe (IRS) i drugih državnih i saveznih agencija. No, to nije slučaj samo u SAD-u jer je mrežni marketing na isti ili sličan način priznat u Srbiji i mnogim drugim zemljama. 3. Mrežni marketing JE posao čija se vrednost u svetu vrti oko cifre vede od 100 milijardi $, i u stalnom je porastu. U takve kompanije spadaju i poznate poput: „Colgate-Palmolive“, „Gillette“, „MCI“, „US Sprint“, … 4. Više se svetskih kompanija mrežnog marketinga nalazi na najpoznatijim burzama, kao i na popisu časopisa „Fortune“, i to među prvih 100 preduzeda s najbržim rastom. Isto tako se neki predsednici tih kompanija nalaze na popisu najbogatijih i najuspešnijih ljudi sveta. 5. U mrežnom marketingu posedujete svoj lični posao. Vi ste šef! 6. U mrežnom marketingu Vi ste dobrovoljac. Nemate obvezu činiti bilo šta. 14
 15. 15. Kako postati uspešan u mrežnom marketingu? 2011 7. Posao u mrežnom marketingu možete započeti sa vrlo MALIM ulaganjima, a ponekad čak i bez novca. 8. Mrežni marketing JE ozbiljna prilika za građenje profesionalne karijere. Na hiljade slučajeva je poznato u svetu gde su doktori, profesori i ljudi na drugim odlično pladenim poslovima, davali otkaze na svom starom poslu i posvetili se samo mrežnom marketingu. 9. Mrežni marketing JE posao „razvrstavanja“ koji se temelji na pronalaženju pravih ljudi koji de odgovarati Vama, Vašem proizvodu i Vašoj prilici. Ovo nije posao visokog pritiska u prodaji. 10. Mrežni marketing JE sloboda izbora. Slobodni ste odabrati s kime, kada, gde, zašto i kako dete upravljati svojim poslom. Mrežni marketing Vam omogudava da Vi preuzmete kontrolu nad svojim poslom i svojim životom.12 VAŽNIH ČINJENICA O MREŽNOM MARKETINGU 1. Danas je mrežni marketing metoda distribucije proizvoda i usluga s najbržim rastom. To je industrija vredna 100 milijardi $ s godišnjim rastom od 10 – 15%. 2. 70% svih američkih domadinstava kupuje robu i usluge od radnika mrežnog marketinga. Evropa i ostatak sveta (Srbija takođe) sve više prate taj trend. 3. Radi se o svetskom fenomenu koji za neke zemlje brzo postaje vodedi oblik izvoza. 4. Mreža ima dokazanu istoriju uspešnosti u kompanijama vrednima više milijardi $. 5. To je savršen način plasiranja novih proizvoda i usluga. 6. To je najjeftiniji način lansiranja proizvoda na tržište. 7. Mreža nudi sve koristi prodaje franšize uz nikakve ili neznatne troškove. 15
 16. 16. Kako postati uspešan u mrežnom marketingu? 2011 8. Za prosečne ljude, to je najbolji način za ostvarivanje rezidualnog dohotka. 9. Marketinška mreža nudi životnu alternativu mnogim ved uposlenim ljudima, koji nisu zadovoljni svojim radnim mestima. 10. To je savršen posao za zaposlene žene. 11. Mrežni marketing je nazvan „Talasom bududnosti“, i on je posao za 21. vek. 12. I možda najbolja od svih činjenica: Marketinška mreža je NAJBOLJI način na svetu da obični ljudi postignu trajni i izuzetni uspeh u životu.ZAKLJUČAKImam za kraj jednu zanimljivu računicu. Ustvari, radi se o jednom pitanju kojeimam za Vas.Šta biste više želeli: 1. Raditi celi radni vek za platu od cca 30.000,00 din i „uživati“ u penziji od nekih 20.000,00 din ili 2. Baviti se mrežnim marketingom nekoliko godina i stvoriti trajni rezidualni dohodak u visini od više hiljada eura na mesečnom nivou?Šta bi za Vas bilo lakše, jednostavnije i lepše? U čemu biste više uživali? Šta biVam od ove dve mogudnosti donelo više srede i zadovoljstva? Šta je to štostvarno, baš STVARNO želite učiniti?Razmislite o ovome i odgovorite SEBI na ta pitanja. Budite iskreni i nemojte„muljati“ sebe. Jedina osoba kojoj ne možete lagati ste Vi sami. Zapamtite ovo ibudite dovoljno odvažni da možete sebi priznati očite činjenice kojih se mnogiplaše.Vidimo se u Lekciji br. 2. 16
 17. 17. Kako postati uspešan u mrežnom marketingu? 2011Klasičan prikaz network biznisa. 17
 18. 18. Kako postati uspešan u mrežnom marketingu? 2011LEKCIJA 2 - MREŽNI MARKETING –NEKADA I DANASJeste li primetili kako se danas voze potpuno drugačiji automobili nego kakvi suse vozili pre samo deset godina?! Pogledajte Tv uređaje, računare, odedu iobudu, igrače konzole…Sve oko nas je u stalnoj promeni i prisiljeni smo držati korak sa svim timpromenama. Ništa drugačije nije i sa mnogim poslovnim modelima, pa tako i samrežnim marketingom.Šta Vam želim redi? Želim Vam ukazati na činjenicu da se i mrežni marketingprilično promenio. Pravila koja su postojala pre desetak ili više godina, danasviše ne vrede.Tehnike rada, koje su nekada koristili networkeri širom sveta, danas su potpunoneučinkovite, neprimerene i čak smešno besmislene.Knjige koje su o mrežnom marketingu pisane pre deset i više godina, danas supotpuno neupotrebljive. Ne samo da iz njih nedete puno naučiti ved de Vamone doneti sistem i način rada koji Vam nede doneti ništa više od gubitaka irazočarenja.Da vidimo kako se nekada radio ovaj posao.MREŽNI MARKETING NEKADASvi oni koji su se barem na kratko bavili ovim poslom, znaju da su nas našimentori učili ovom poslu prema slededem modelu: zacrtaj ciljeve; napravi listu od 100 imena; pozovi telefonom sve osobe na listi; dogovori radni sastanak sa njima; održi poslovnu prezentaciju; prodaj proizvode; 18
 19. 19. Kako postati uspešan u mrežnom marketingu? 2011 uključi ih u svoju mrežnu strukturu; ako ih ne uključiš, traži od njih preporuke.Prepoznajete li ovaj poslovni model? Ukoliko ste nekada radili mrežnimarketing ili ga sada radite, siguran sam da Vam je upravo ovakav modelpredložen od strane Vašeg sponzora ili mentora.Znate šta? Ovaj poslovni model je toliko zastareo i toliko nefunkcionalan danas,da mi je sada teško verovati da još uvek neko na ovaj način radi mrežnimarketing. On Vam nede doneti puno toga i sigurno nije način da se rešitedugova i postanete finansijski nezavisni.Znam da Vi, koji ste aktivni u MLM-u, sada mislite da sam ja potpuno prolupaojer mislite kako je to jedini ispravan način da radite ovaj posao. Zaboga, pa tosu Vas naučili Vaši „super uspešni“ mentori. Postoji li, uopšte, nekakav drugačijinačin?O, da, i te kako postoji. To što Vi ne znate za njega nikako ne znači da on i nepostoji, zar ne?! Brzo du Vam objasniti zašto je potpuna ludost raditi mrežnimarketing na ovaj način.Od svih 8 tačaka „starog sistema“ samo je prva tačka u redu. Stvaranje ličnihživotnih ciljeva još uvek je izuzetno važno, te predstavlja prvi korak u izgradnjibilo kakvog ozbiljnog poslovnog modela, pa tako i mrežnog marketinga. 19
 20. 20. Kako postati uspešan u mrežnom marketingu? 2011Međutim, ved druga tačka je sporna. Napravi listu od 100 imenaKoga dete uopšte staviti na tu Vašu listu? Da pogađam: Vašu rodbinu, prijatelje,poznanike, komšije … Dakle, Vi njima NUDITE nekakav proizvod i nekakvuposlovnu priliku bez da znate trebaju li oni uopšte nešto tako. Oni nisu Vašaciljana grupa. To je ključni problem.To što sa nekim prijateljem izlazite na kafu i gledate fudbalske utakmice, nikakone znači da se on želi baviti mrežnim marketingom. Ako ste svakoga popodnevakod komšije na kafi, to ne znači da ta komšinica želi raditi mrežni marketing, zarne?!Ustvari, radedi na taj način Vi, zapravo, samo gubite vreme i rasipate svojuenergiju. Uostalom, otkud Vam ideja da Vaš prijatelj Marko želi postati Vašposlovni partner? On ne želi raditi ništa novo i ne voli kada mu se pokušavaprodati nešto za što nema nikakav stvarni interes.Od tih 100 ljudi Vi nedete, vrlo verovatno, dobiti niti jednog jedinogpotencijalno uspešnog MLM-ovca. Imadete ih nekoliko zainteresovanih. NekiVas nede odbiti iz pristojnosti, i zato što Vas ne žele uvrediti svojim odbijanjem.Takvi de prihvatiti Vaš predlog, ali, znate šta? Ništa s tim niste dobili. Baš ništa,jer od te osobe nikada nede biti uspešan networker. Zapamtite to! Pozovi telefonom sve osobe na listiDa li ste razmišljali šta se događa kada nazovete Vašeg rođaka ili prijatelja iponudite mu Vašu „poslovnu priliku“? Zar stvarno mislite da de oduševljenoprihvatiti Vaš poziv i biti Vam zahvalan što ste se baš njega setili?Kada ih nazovete drhtavim i bojažljivim glasom, jasno odajudi ogromnunesigurnost i tremu potpunog početnika, bide im sve jasno. Na taj način detesigurno izazvati veliku sumnju kod njih.Mada Vam nede to priznati, iz nekakve pristojnosti, i zato što Vas ne želeuvrediti, prvo na šta de pomisliti je to da ga želite uvesti u nekakav mutan 20
 21. 21. Kako postati uspešan u mrežnom marketingu? 2011piramidalni sistem, te na njemu ostvariti ličnu dobit. Verujte da bi Vas najradijeposlali k vragu, ali ne čine to zbog Vašeg poznanstva ili rodbinskih veza.Ukoliko budete dosađivali i navaljivali i nakon njihovog odbijanja, ozbiljnougrožavate Vaše dobre odnose i reskirate izgubiti njihovo poverenje, pa iprijateljstvo.Je li Vam sve ovo poznato? Ako ste sve ovo radili, uveren sam da Vam je ovo ite kako poznato.Da li želite raditi ovakav posao? Ne znam za Vas, ali ja ga više, definitivno, nebih radio. Dogovori radni sastanak sa njimaRecimo da ste uspeli dogovoriti radni sastanak sa jednim Vašim poznanikom.Dolazite sa Vašim mentorom na dogovorenu adresu, kad tamo: vratazaključana. Zvonite, kucate ali bez uspeha. Razočarani sedate u svoj automobil iodlazite.Jeste li prošli ved ovako? Uveren sam da jeste. Ustvari, mislim da nemanetworkera koji nije „poljubio vrata“ i otišao odakle je i došao. Izgubili stevreme, novac i prilično se uzrujali, a niste napravili ništa.Postoje i mnogi drugi scenariji. Evo jednoga, koji mi je prvi pao na pamet:Dolazite kod čoveka čija supruga jedva čeka da završite i odete. Telefon stalnozvoni, a u pozadini se čuje meksička sapunica, koju naša nervozna domadicaredovno prati. Naravno, tu je i dete koje stalno nešto zapitkuje i odvlači pažnjusvih prisutnih.Znate šta je ovo? To je prava nodna mora networkera. Verujte mi da znam očemu pišem jer sam sve to lično prošao.Naravno, od desetak dogovorenih sastanaka bide nekoliko onih koje dete imatipriliku odraditi kako treba. Međutim, čak ni to Vam nede pomodi da takvuosobu pretvorite u pravog networkera. 21
 22. 22. Kako postati uspešan u mrežnom marketingu? 2011 Održite prezentaciju i prodajte proizvodeDo sada ste samo trošili: svoje vreme, novac, živce… Sada, kada ste konačnouspeli održati prezentaciju, morate nešto i prodati. Nedete dobiti niti dinara odVaše kompanije ako ne izvršite prodaju. To je potpuno jasno.Statistike kazuju da se prodaja ostvaruje u svega 12 – 15%. Što znači, da deteimati prodaju samo jednom u 7-8 održanih prezentacija. To je nedovoljno dabiste opstali, a potpuno je suludo na tome temeljiti ideju kako dete u ovojindustriji uspeti ostvariti odlične zarade. Uključi ih u svoju mrežnu strukturuOvo de vrediti samo za one kojima ste uspeli nešto prodati. Od svih Vašihkupaca samo de neki od njih hteti udi u Vašu mrežu. Zbog članskog popusta ilinečeg tredeg, nevažno je. Međutim, opet se radi o izuzetno malom procentu,da biste mogli na tome temeljiti svoj network posao.No, taj mali procenat nije najvedi problem u ovoj priči. Najgore od svega ječinjenica da dete na taj način dobiti one ljude u mreži koji, zapravo, uopšte nisupravi networkeri, i jako su male šanse da de to ikada postati. Tu vidim najvediproblem. Možete imati i stotinu takvih ljudi, ali na njima nikada nedete izgraditisvoju kvalitetnu mrežu.Osim toga, sumnjam da imate toliko znanja da od apsolutnih početnika načiniteprofesionalce. Ako je Vaše znanje o mrežnom marketingu, na nekakvoj „skaliMLM znanja“ između 1 i 10, na nekakvih 3, tada sigurno nedete puno postidi.Čak i da ste na 9, nedete modi sve uključene dovesti do tog nivoa jer su ONI tikoji o tome odlučuju. Traži preporukeU ono vreme sam mislio da je traženje preporuka super jednostavno i da ne bihtrebao imati nikakvih problema u vezi toga. O, kako sam se samo prevario. Vrlobrzo sam postao svestan jedne činjenice, a to je da ljudi ne vole davatipreporuke. 22
 23. 23. Kako postati uspešan u mrežnom marketingu? 2011Trebamo sada razjasniti sledede: davanje ovakvih preporuka nije isto što inekome preporučiti film, knjigu ili pizzeriu. Razumete li u čemu je razlika?Recimo da Vas nazove nepoznata osoba, koja Vam želi prodati nešto, i da Vamkaže sledede: „Vaš broj telefona mi je dao Vaš prijatelj Marko.“ Da li bi Vam bilodrago zbog toga? Mislim da ne bi. Ustvari, prilično sam u to siguran.Kako biste se osedali da neko od Vas traži preporuku, a da Vi znate da de taj„neko“ tom Vašem prijatelju ili poznaniku hteti nešto prodati? Razmislite maloo tome. Nitko ne želi da ga u ovim teškim vremenima recesije stalno saleduraznorazni trgovci.Zbog toga ljudi teško daju preporuke. Pa čak i kada im ponudite vredan poklon,bide puno onih koji to nede hteti. Strah od toga da se ne zamere prijatelju jači jeod njihove želje za Vašim poklonom.Jesu li Vas ikada nazvali i pitali Vas: „Zašto si mi poslao onog dosadnog trgovca?Nismo ga se mogli rešiti celo poslepodne.“Vrlo neugodno pitanje, zar ne?!MREŽNI MARKETING DANASNačin kako se danas radi mrežni marketing svetlosnim je godinama udaljen odstarog načina koji smo ukratko opisali. Neverovatno je da se jedan te isti posaomože raditi na tako različite načine.Moderan mrežni marketing od Vas ne traži da pravite svoje liste potencijalnihsaradnika. Ustvari, lista kao takva još uvek postoji, ali je ne stvarate Vi ved seljudi SAMI upisuju na Vašu listu. To je ogromna razlika.Vi niste prisiljeni „trčati“ za potencijalnim kupcima i saradnicima, niti ihpronalaziti na stari način. Ovde oni pronalaze Vas.Šta mislite da je lakše?Novi poslovni model mrežnog marketinga ne traži od Vas da bilo koga moratezvati telefonom. Kolika li je samo ovo prednost. Mislim da 95% ljudi pati odtakozvanog sindroma „vrude slušalice“. Još uvek se jasno sedam onih trenutaka 23
 24. 24. Kako postati uspešan u mrežnom marketingu? 2011kada sam morao okrenuti broj nepoznatih ljudi (pa i onih poznatih) i dogovoritisa njima sastanak. Bilo je to za mene toliko neugodno da sam od nekoliko MLMposlova odustajao samo zbog toga.Umesto da zovete ljude telefonom, nije li puno bolje da ljudi kontaktiraju Vasputem e-maila? Ne samo da je bolje, to je 1000 puta lakše i jednostavnije.Upravo je to slučaj u modernom mrežnom marketingu.Danas nije neophodno održavati brojne (svakodnevne) prezentacije, koje suskupe, frustrirajude i neučinkovite. Puno je jednostavnije ljudima se predstavitina internetu: video materijalom, web stranicom ili blogom.Uviđate li ogromnu razliku u samoj metodologiji rada?Sada dete svoj posao modi raditi od kude, 24 sata na dan, tokom cele godine.Osim što je to puno jeftiniji način, daleko je učinkovitiji. Kompletan sistem jemogude postaviti da radi za Vas potpuno automatski (autopilot sistem), što deVam doneti puno vedi učinak sa puno manje utrošenog vremena.Evo jednog primera:Recimo da na internetu postavite svoj blog i video koji može prezentovatikompletnu poslovnu ideju koju promovišete. Kroz razne društvene mreže, YouTube, forume i sl. Vašu video prezentaciju može svakoga dana videti baremnekoliko osoba. Ukoliko budete koristili pladeno oglašavanje putem AdWordsa,Facebooka ili Etargeta, tada možete za nešto malo novca (par stotina dinaramesečno) dobiti 20 – 30 poseta dnevno. Možete li to uopšte zamisliti?Dakle, 30 poseta dnevno x 30 dana = 900 poseta na mesečnom nivou. 900!!! Isve to samo na jednom blogu. Šta mislite koliko biste mogli dobiti na desetaksličnih blogova ili video prezentacija, čak i bez pladenih oglasa? 24
 25. 25. Kako postati uspešan u mrežnom marketingu? 2011Od 900 poseta mesečno, sa minimalnom konverzijom prodaje od svega 1%,imali biste 9 novih saradnika u samo jednom mesecu. Za godinu dana bisteimali više od 100 saradnika u Vašoj prvoj liniji. Neverovatno, zar ne?!No, još je važnija činjenica da biste na taj način došli do onih ljudi koji imajuafiniteta biti networker. Oni su se ved bavili takvim poslom ili su upravo sada unekakvom poslu mrežnog marketinga. To se zove dodi do svoje ciljne grupe.Rezultate koje ste nekada postizali u jednoj godini, sada možete postidi za samomesec dana. Možete li zamisliti kakve Vam se sve mogudnosti otvaraju ovakvimnačinom rada?Osim što dete strahovito ubrzati Vaš rad i puno pre stidi do pravih rezultata,Vaše de poslovanje biti ugodnije, jeftinije i kvalitetnije. Verujte da dete izuzetnouživati radedi mrežni marketing na način kako to danas rade najvedi svetskinetworkeri.Ovo nede promeniti samo Vaš pogled na ovaj posao. Ovo ima potencijalapromeniti iz korena kompletan Vaš život i život Vaše cele porodice. Verujte mina reč da je tako jer pišem ovo iz ličnog iskustva, a ne samo kako bih Vaszadivio. 25
 26. 26. Kako postati uspešan u mrežnom marketingu? 2011LEKCIJA 3 – ZNANJE JE NAJVAŽNIJEJeste li se zapitali zašto pojedine osobe sledi tako puno ljudi? Šta je to u njimatako „posebno“? Šta to oni imaju, a Vi nemate? Kako izgleda ono što bismomogli nazvati njihovom „tajnom uspeha“?Ukoliko ste se ved bavili mrežnim marketingom ili se sada bavite, siguran samda ste se naslušali priča o super uspešnim networkerima, koji sa jednomneviđenom lakodom uključuju u svoj posao jako puno ljudi. Siguran sam da stese zapitali: Kako je to mogude? Zašto se za njih osobe tako „lepe“? Šta je unjima to tako privlačno?Odgovor na sva ova pitanja je isti: Oni imaju ZNANJE. Oni poseduju VREDNOSTu obliku znanja koje su vremenom akumulirali u sebi. To znanje u njima jenjihov „magnet“ za ljude jer ljudi nede slediti nekog tamo bezveznjakovida, kojine zna puno više od njih samih. Ljudi žele slediti VOĐU, osobu koja ima znanje,ali i šta je još važnije, osobu koja zna kako PRIMENITI to znanje.Zašto se tako puno ljudi trudi biti u blizini poznatih osoba, glumaca, estradnihzvezda, sportskih zvezda i njima sličnih? Pa samo zato što u njima videvrednost. Oni su „neko“. Oni su „zvezde“. Svi žele biti blizu takvih osoba jerveruju da de na taj način i sami postati takvi – poznati, slavni, „zvezda“.Potpuno ista stvar se događa i u network poslu. Osoba koja je svojim znanjem iradom postala istinski VOĐA, ne mora gotovo ništa činiti kako bi upisivala svojenove saradnike. Čak šta više, ona de morati odbiti neke od njih jer nede modisvima pokloniti svoje vreme i preneti svoje znanje.U poslovima mrežnog marketinga najvažnija je DUPLIKACIJA. Vi duplicirate sebei svoje znanje na svoje saradnike. Zbog toga se svi tako „guraju“ i trude da budusaradnici onih koji doista znaju šta rade. Na taj de način dobiti njihovo znanje ipostati jednako uspešni u poslu.Međutim, šta se događa ako Vi kao networker nemate potrebno znanje?Recimo da ste na nekakvoj „skali znanja o MLM-u“, sa jedinicama vrednost od 1do 10, na neke 3 jedinice? Šta dete tada preneti svojim saradnicima? Naravno, 26
 27. 27. Kako postati uspešan u mrežnom marketingu? 2011prenedete im znanje niva 3. Možete li tako očekivati da Vaš posao raste i donosiVam odličnu zaradu? Ni slučajno. Ako imate znanje nivoa 3, upravo takvoznanje dete i prenositi na svoje saradnike. To de Vam doneti i rezultate kojiodgovaraju tom nivou znanja. Još je važnije da de tako nizak nivo znanja upravotakvo znanje doneti i Vašim novim saradnicima.Šta mislite, koliko ljudi de se radije priključiti osobi koja poseduje znanje nivoa3, nego osobi koja poseduje znanje nivoa 9 ili 10? Apsolutno sam siguran da od100 osoba to niko ne bi učinio.Znanje je, kao što vidite, VAŽNO. Morate biti na toj skali barem na 8 ili 9.Posedovanjem samo takve kvalitete znanja možete računati da dete uspeti uovom poslu.Imati znanje znači imati vrednost. Kada to budete imali nedete više nikada imatiproblema sa uvođenjem novih ljudi u Vašu mrežnu strukturu. To je sigurno.Sada se namedu slededa pitanja: Kako dodi do znanja? Gde pronadi znanje?Koliko to, uopšte, košta? Koliko de mi vremena za to trebati? Mogu li ja to?Redi du Vam što sam ja do sada činio po tom pitanju i šta još uvek aktivno činim.Kupujem knjige. Pronalazim audio ili video kurseve. Pohađam seminare koje simogu priuštiti. Pronalazim online sisteme u kojima mogu puno naučiti. Dolazimdo onih osoba koje poseduju određena znanja i družim se s njima. Itd.To ved činim punih 10 godina. Naučio sam puno toga, ali sam daleko od toga dasam potpuno zadovoljan nivoom svoga znanja. Ne postoji trenutak u kojem bilo 27
 28. 28. Kako postati uspešan u mrežnom marketingu? 2011ko može redi: „E, sada sve znam.“ Nikada ne znate sve i uvek ima još puno,puno toga za naučiti.Dakle, Vi takođe možete učiniti puno toga kako biste dobili neophodno znanje,koje Vam je potrebno za uspeh u životu. To se odnosi na sve vidove života, patako i na mrežni marketing. Ne možete očekivati da dete napraviti velike stvariu mrežnom marketingu ako nemate dovoljnu količinu potrebnog znanja. Mnogimisle da je dovoljno samo priključiti se nekakvoj MLM kompaniji, i za nekolikomeseci de ved zarađivati pravo malo bogatstvo. Ti ljudi su u zabludi jer to,naprosto, nije istina.Kada ste bili dete učili ste pričati, hodati, voziti bicikl i pisati. Morali ste, takođe,učiti raditi posao koji sada radite. Tako je sa svime u životu. Zašto bi mrežnimarketing bio drugačiji?Ne znam da li ste primetili kako ništa ne uspeva kada to radite prvi puta.Razmislite malo o tome. Koliko ste puta pali sa bicikla dok niste naučili voziti?Vredi za sve ostalo.Želim Vam sada ukazati na još jednu važnu činjenicu vezanu za znanje, a to jeda znanje nije dovoljno samo primetiti, pročitati ili poslušati. Od njega nedeteimati nikakve koristi ako ga ne USVOJITE i potom PRIMENITE. Bez praktičneprimene nedete ništa postidi.Danas jako puno osoba „radi na sebi“ i radi na sticanju znanja. Te osobe punočitaju i uče. Međutim, u njihovim životima nije došlo do pravih promena nabolje. Zašto? Oni rade, uče i trude se promeniti sebe i svoj život. U čemu jenjihov problem?Radi se o tome što su oni samo „protutnjili“ kroz znanje, bez da su ga usvojili iprimenili. Oni misle da znaju, a to je puno opasnije od samoga neznanja. Teosobe su samo primetile znanje, što ih je dovelo u situaciju da misle kako imajuznanje, a ne dobivaju adekvatne rezultate. Zbog toga su zbunjeni, razočarani,frustrirani i nezadovoljni.Za vedinu ljudi je nemogude usvojiti i primeniti baš sve što su u životu naučili.Međutim, ako sada postanete svesni svega toga postoji dobra šansa da počneteusvajati sve više i više znanja, što de Vam omoguditi da ga pravilno primenite.Od toga de direktno zavisiti Vaš uspeh u životu, pa tako i u mrežnom 28
 29. 29. Kako postati uspešan u mrežnom marketingu? 2011marketingu. To čini onu finu i teško primetnu razliku od onih koji se jako trude iimaju malo uspeha, i onih koji se trude manje ali sa daleko vedim rezultatima.Rezime za kraj: učite, radite i stičite iskustva znanje je važno ako želite uspeti u mrežnom marketingu znanje morate stedi, usvojiti i primeniti to de Vas dovesti u situaciju da dete sa puno manje napora imati daleko bolje rezultate rada. 29
 30. 30. Kako postati uspešan u mrežnom marketingu? 2011LEKCIJA 4 – EMOCIJE ODLUČUJUČak i ukoliko imate znanje, to Vam nede automatski jamčiti uspeh u mrežnommarketingu. Zamislite da imate avion i da ste naučili upravljati njime (znanje),ali zbog straha (emocija) nikada ne sednete u njega i poletite put nebeskihvisina.Emocije su te koje odlučuju. Bez znanja je, naravno, apsurdno i govoriti ouspehu, ali su emocije te koje de doneti konačnu prevagu na jezičcu „vageuspeha“.Oni koji su napravili velike mrežne strukture i zarađuju pravo malo bogatstvosvakog meseca, to su prave vođe. To su vodedi ljudi u svojim matičnim MLMkompanijama. Niko se ne rađa kao vođa. Vođom se postaje.Da biste postali vođa trebate ispuniti nekoliko preduslova: morate imati znanje,morate biti emocionalno jaki i morate izgraditi veliku mrežnu strukturu (štodolazi kao posledica prva dva preduslova).Da li ste čuli za izreku: „Ono si o čemu najviše razmišljaš.“ To nije samo izrekaved životna činjenica. Dovoljno je da pogledate kako neko izgleda, kakavautomobil vozi, u kakvoj kudi živi i znadete o čemu je razmišljao zadnjih desetakgodina.Vaše misli de biti apsolutno presudne u stvaranju velikog network biznisa jerjedino od njih zavisi smer Vašeg kretanja. Emocije su u tom smislu odneprocenjive važnosti jer Vam one svakoga trenutka govore da li skredete upravom ili pogrešnom smeru.Emocije u Vama su poput kompasa koji Vam ne dopušta da se izgubite. Ako stestalno nezadovoljni, ljutiti, frustrirani i opdenito loše volje, to je jasan pokazateljda ste daleko od pravoga puta. S tim emocijama nedete ništa postidi.Sa druge strane, ukoliko ne dopustite da spoljni uticaji utiču na Vašeemocionalno stanje, i budete u 90% vremena dobre volje, zadovoljni, mirni isredni, tada de energija Vaših pozitivnih osedanja direktno odrediti Vaše mislikoje de Vas voditi ka cilju i uspehu. 30
 31. 31. Kako postati uspešan u mrežnom marketingu? 2011Strah je vrlo česta emocija, a tako razorna. Strah je sposoban uništiti sve onošto ste radili godinama, u samo JEDNOM TRENUTKU. To je poput tornada.Iznenada dođe, protutnji kroz Vaš život i ostavi iza sebe ruševine i pustoš.Neverovatno, zar ne?!Nedostatak poverenja u sebe, posao ili kompaniju ne može doneti ništa dobro.Biti bez vere je kao biti bez kiseonika. „Smrt“ i uništenje nastupaju vrlo brzo.Da biste bili uspešni u mrežnom marketingu, moradete pronadi u sebi dovoljnoHRABROSTI, SAMOPOUZDANJA i VERE da biste započeli svoj put. Započeti neštoje, možda, najvažnija karika u celome lancu. Ako to ne učinite, sve drugo jemanje važno.Mogao bih Vam sada nabrajati jako puno slučajeva iz života, koji bi Vam jasnopredočili šta znači biti emocionalno jak ili slab. Susretao sam se često puta saljudima koji nemaju dovoljno ODLUČNOSTI. Poslovna prilika im se sviđa ali nisusigurni da li de modi baviti se s tim poslom. Hode li imati vremena? Hode li imatihrabrosti uložiti svoj novac u tu poslovnu priliku? Kako de se oni nositi sa svimobvezama koje takav posao zahteva? Kako de reagovati njihova porodica? Itd.Recimo da ste ipak odlučili pokušati. Vaš mentor Vam je rekao da napišetesvoje ciljeve i da sastavite listu od 100 imena. Učinili ste to i započeli satelefonskim pozivima. Kakav ste samo emocionalni udarac primili svaki putkada bi Vas neko odbio. Kako ste samo bili razočarani. Vaš nivo pozitivnogemocionalnog naboja naglo je pao na najniži mogudi. Nastaje razočarenje ipotpuni očaj. Kraj je jako blizu.U takvom scenariju, koji je vrlo čest, najlošije prolaze oni koji krenu u posao sanajviše entuzijazma i poleta. Njihov nivo želje i predanosti poslu je jako visok.Kada dođe do razočarenja, uzrokovanog odbijanjem, oni padaju tako nisko dase uglavnom više ne vradaju u posao. Da li Vam je poznat ovaj scenario?Da biste uspeli u mrežnom marketingu morate biti pravi PROFESIONALAC. Toznači da morate naučiti kako ovladati svojim emocijama. Strah je najgoramoguda emocija i ako ju ne uklonite iz sebe, ne piše Vam se dobro.Odbijanja de biti i to je potpuno normalno. To se događa BAŠ SVIMA i to jeljudski. Ne radi se samo o Vama. Svi imaju iste prepreke. Na te prepreke morate 31
 32. 32. Kako postati uspešan u mrežnom marketingu? 2011gledati kao na privremene prepreke, a ne kao na nepremostive probleme kojide Vas potpuno sprečiti da postignete pravi uspeh.Šta znači biti profesionalac? To znači da trebate imati jedan profi stav i premauspehu, i prema neuspehu. Ne možete biti u poslu a da nikada ne doživiteneuspeh. To je važno razumeti. Neuspeh je sastavni deo svakoga posla.Prihvatite ga i nemojte da Vas takve stvari emocionalno pogađaju.Ako Vam budu teško padali porazi i odbijanja, tada dete vrlo brzo izadi iz poslajer de Vam to biti tako neugodno da je jedino rešenje za Vas – otidi.Uzmimo za primer da ste danas poštom primili plavu kovertu u kojoj se nalazilaizvršna presuda „teška“ desetak hiljada dinara. Advokat Vas je upravo izvestioda više nede tolerisati Vaše nepladanje nekakvog kredita, i da imate tačno 8dana da uplatite pun iznos, ili de Vam banka „sesti“ na sva primanja.Da li je to dovoljno loša vest da Vas „baci“ u ponor loših emocija, predvođenihstrahom, očajem i ljutnjom? Pa, mislim da bi bila. Nadam se da niste nikada biliu takvoj situaciji, ali ako jeste onda tačno znate o čemu ovde govorim.Nije uopšte važno koliko je vest loša. Važno je samo to što dete Vi sa njomOVOGA TRENUTKA učiniti. Imate samo dve mogudnosti: 1. možete pasti u čisti očaj i prepustiti se lošim emocijama i samo- destruktivnom razmišljanju, ili 2. možete odmah započeti sa traženjem najboljeg rešenja. 32
 33. 33. Kako postati uspešan u mrežnom marketingu? 2011Dakle, ne radi se o vesti koju ste dobili ved o Vašoj REAKCIJI na nju. Od tereakcije sve zavisi. Negde sam čuo da su romi jako sredni kada pada kiša.Razlog? Znaju da de sutra biti sunčan dan.To ja zovem „pozitivnim gledanjem na stvari“. 33
 34. 34. Kako postati uspešan u mrežnom marketingu? 2011LEKCIJA 5 – KAKO PRONAĆI PRAVELJUDE?Šta biste više voleli: imati u svojoj mreži 100 osoba koje ne rade ništa, ili imatisamo dve osobe koje su pravi eksperti za mrežni marketing?Ja bih, takođe, više voleo imati samo ove dve osobe. To su „prave osobe“ zaovaj posao. Uverio sam se više puta da imati samo dve ovakve osobe u svojojmreži, znači dugoročni uspeh u poslu.Sada dolazimo do večnog pitanja koje uvek muči početnike u mrežnommarketingu: Da li graditi svoju mrežu u širinu ili u dubinu? Drugim rečima, da liuključivati što više osoba (bez obzira na njihovo znanje i spremnost za rad) ili seposvetiti samo nekolicini koja je pokazala odlučnost i spremnost na učenje irad?Često puta de Vam Vaši mentori savetovati nešto ovako: „Uključite što višeosoba, pa dete ih kasnije selektovati“. Plan je „pokupiti“ sve na koga godnaiđete i tek iza toga raditi selekciju.Da je to loš plan lično sam se uverio više puta, a verujem da je do istogzaključka došla velika vedina graditelja mreže. Uključivanjem „na veliko“rasipate svoju energiju, vreme i novac. To je potpuno bespotrebno. Ne postojiniti jedan opravdani razlog za ovako nešto.Šta Vi činite? „Gurate pod nos“ svoju poslovnu priliku svima koje poznajete, pa ionima koje samo znate iz viđenja. Dosadni ste, naporni i ljudi Vas odbijaju. Takoste stvorili vrlo neugodnu situaciju za te ljude i za sebe samoga. Možete liočekivati uspeh tako što dete svoje vino uporno nuditi antialkoholičarima? Makako Vaše vino bilo kvalitetno, nedete ga prodati. Nije stvar u vinu. Stvar je utome da uporno nudite nešto onima koje to uopšte ne zanima. Bit je u tome daste potpuno promašili Vašu ciljnu grupu, a to, dugoročno gledajudi, ne možedoneti pozitivne rezultate.Vi dete, nakon dugog i mukotrpnog rada, koji je pri tome još i jako neugodan,verovatno i uključiti nekoliko osoba. Upornost de Vam vremenom doneti 34
 35. 35. Kako postati uspešan u mrežnom marketingu? 2011desetine takvih uključenja, jer de upornost dati rezultate. Međutim, u ovom jeslučaju Vaša upornost potpuno pogrešno usmerena. Tako ste dobili uključenja,ali niste dobili niti jednog „pravog čoveka“ za ovaj posao.Umesto da radite na takav način, nije li puno bolja ideja da pokušate pronadiISKLJUČIVO one ljude koji žele raditi ovaj posao. Ustvari, imam još boljuzamisao. Zašto ne bi oni pronašli Vas?! To bi bilo sjajno, zar ne?! Tako ne bistemorali juriti naokolo svakoga na koga naiđete ved bi drugi pronalazili Vas i onošto Vi nudite.Ono što morate učiniti je samo pronadi Vašu ciljnu grupu. To je puno lakše negošto sada možda mislite. Rešenje se nalazi u dve reči: Internet marketing.Recimo da ste napisali knjigu o dresuri pasa. Koje osobe de biti Vaša ciljnagrupa? Naravno, to su u prvome redu oni koji imaju psa ili ga nameravajunabaviti. Morate biti još precizniji. Vas zanimaju one osobe koje još uvek NISUdresirale svog ljubimca, a ŽELE to učiniti. I na kraju, Vas zanimaju oni ljudi kojisu spremni u tako nešto investirati svoj novac.Na isti način možete pronadi sjajne networkere.Internet je danas postao najmodniji medij. Sve što Vi trebate je iskoristiti temogudnosti u pronalaženju svoje ciljne grupe, što de Vas dovesti do onih osobakoje mogu biti izuzetno uspešne u mrežnom marketingu.Naravno, to ne znači da de svi oni koje ste pronašli na ovaj način biti automatskiuspešni u MLM-u, ali tako imate puno vede šanse dodi do pravih ljudi, i toradedi jedan prijatan posao. „Orlovi ne lete u jatu. Morate ih pronadi jednog po jednog.“ Ross Perot 35
 36. 36. Kako postati uspešan u mrežnom marketingu? 2011LEKCIJA 6 – USPEH UVEK DOLAZIIZNUTRANe bih Vam voleo previše „filozofirati“ jer sam po prirodi vrlo praktičan čovek,ali Vam moram ukazati na jednu jako važnu činjenicu: Izvor uspeha nikada neleži u spoljnom svetu ved se nalazi u samom čoveku.Molim Vas da zapamtite ovo jer je strašno važno!Možda ste čuli priču o dva brata pekara koji su istoga dana doselili u isti grad iistu ulicu, te otvorili pekaru jedan preko puta drugoga. Radili su u potpuno istimuslovima. Međutim, nakon godinu dana jedan od njih dvojice je potpunofinansijski propao, dok je drugi postigao zavidan uspeh.Šta mislite, zašto se to dogodilo? Kako to da nisu obojica uspela ili propala? Štoje to uticalo na takav sled događanja?Ovo je vrlo jednostavna ali i izuzetno korisna priča koja ukazuje na činjenicu daspoljne okolnosti NIKADA nisu presudne. Uspeh uvek zavisi isključivo o čoveku.Nikada se ne radi o kompaniji, proizvodima, marketing planu, trenutnimstanjem na tržištu, ekonomskoj situaciji u zemlji ili bilo čemu drugom.Zapamtite to jer to je istina!Kada govorimo o najvedim ostvarenjima ozbiljne muzike, slikarstva ili kiparstva,nikada ne govorimo o tome kako je kvalitetan bio kamen od kojega je nastalovrhunsko kiparsko delo. Nikada ne govorimo o izuzetnoj kvalitetu platna nekogslikarskog dela. Nije važan kvalitet klavira ili violine, ili bilo čega drugoga. Važanje samo čovek, jer ON je taj koji je STVORIO nekakvo umetničko delo. Nisuvažne okolnosti. Zar je Bethovenu bilo važno što je bio potpuno gluv? Očito danije. Čak ga ni tako veliki telesni nedostatak nije sprečio da postane muzičkigenije.Ista pravila važe i za mrežni marketing.Ukoliko imate jasnu VIZIJU USPEHA, o kojoj razmišljate svakodnevno, tada jesamo pitanje vremena kada dete stidi na cilj i ostvariti zamišljeno. Nije uopšte 36
 37. 37. Kako postati uspešan u mrežnom marketingu? 2011pitanje da li dete nešto postidi ved kada i na koji način. Uspeh je zagarantovanonima koji su u sebi uspeli stvoriti sliku tog uspeha.Sve što postoji na ovoj divnoj planeti neko je jednom ZAMISLIO. Nemogude jeda postoji bilo šta, a da nije pre toga bilo nečija JASNA VIZIJA.Ako razmišljate o dugovima, upravo dete dugove i dobiti. Razmišljanjem o lošimodnosima, dobijate loše odnose. Strah od neuspeha Vas vodi direktno uneuspeh. Strah od bolesti Vas vodi u bolest. Strah od nezgoda i nesreda Vamdonosi upravo to – nezgode i nesredu.Zašto ne bismo ovaj modan životni zakon iskoristili i stvorili divan život sebi isvojoj porodici?! Šta Vas sprečava u tome? Ne znate šta je to što Vas koči?Zaista ne znate?Evo odgovora koji de mnoge iznenaditi: to ste Vi SAMI. Jedino Vi možete stvoritiloš život za sebe i svoje najdraže. Jedino Vi! Nemojte se stalno „vaditi“ naokolnosti i na sve ono što Vas je „snašlo“. Ne bi Vas ništa tako „pogodilo“ da toniste sami PRIZVALI u svoj život.Koji je, dakle, najbolji način da uspete u ovom poslu? Kao prvo, moraterazumeti i prihvatiti činjenicu da SVE zavisi od Vas. Nema drugih. Nema ničegaizvan Vas što Vas može sprečiti da nešto učinite.Kao drugo, stvorite u svom umu jasnu viziju onoga što želite postidi. Kadakažem „jasnu viziju“ mislim da ju doista možete videti i osetiti. Nemojte bitipovršni u ovome jer od ovoga zavisi Vaš uspeh. 37
 38. 38. Kako postati uspešan u mrežnom marketingu? 2011Naravno da je želja svakog networkera pridružiti se što boljoj kompaniji, kojaima moderan i pošten marketinški plan, te odlične proizvode. Uveren sam da tomože učiniti svako od nas. Međutim, to Vam nede doneti ništa ako ne budeteradili na izgradnji Vaše vizije onoga što želite postidi. Pogledajte koliko se samoljudi priključuje odličnim kompanijama mrežnog marketinga, a samo maliprocenat njih uspeva postidi pravi uspeh.Mnogi uspešni poslovni ljudi su imali protiv sebe spoljne okolnosti, ali su ipakna kraju postigli izvanredan uspeh. Nije ih ništa „izvana“ moglo zaustaviti isprečiti. Baš ništa. Koliko god su spoljne okolnosti bile neprijateljskiraspoložene, nisu mogle sprečiti ostvarenje vizije koju su ti ljudi nosili u sebi.Isto tako, mnogi su imali gotovo idealne uslove za rad i prema svimpokazateljima su trebali uspeti. No, oni nikada nisu napravili ništa značajno inisu postigli vedi uspeh.Znate li zašto? Samo zbog vizije koju su nosili u sebi i koju su svakodnevnohranili svojom energijom.Ako imate viziju u koju redovno ugrađujete svoju energiju, sigurno dete nakonodređenog vremena realizovati zamišljeno. To je životni zakon i on deluje uvek ikod svih.Zbog toga zapamtite: stvarajte u sebi isključivo vizije USPEHA i onoga štoŽELITE, jer to je najbolji put da to i dobijete. 38
 39. 39. Kako postati uspešan u mrežnom marketingu? 2011LEKCIJA 7 – DAVANJE PRE IMANJAPred nama je lekcija izuzetne važnosti jer de od nje uvelike zavisiti Vaš uspeh umrežnom marketingu. Zato Vas molim da ovo pročitate sa posebnom pažnjom.Ukoliko želite ostvariti pravi uspeh u MLM-u ne smete prodavati. Možda de Vasova rečenica zbuniti ali je upravo tako. Sedate se da smo rekli da ljudi ne vole daim se prodaje, ali zato vole kupovati. Ako budete imali pristup na kakav danasnailaze „na svakom uglu“, tada zaboravite uspeh.Ljudi su danas „alergični“ na trgovce, koji ih saledu na svakom koraku.Pogledajte samo novine, radio, Tv ili Internet. Neverovatno je koliko smobombardovani raznim reklamama. Svi nešto nude i svačija ponuda je „najbolja“.Svi imaju upravo ono što Vama treba. Itd.Zbog toga NE SMETE imati takav pristup. Nemojte prodavati! Prvo ljudimapredstavite problem koji imaju. Neka ga postanu svesni i neka SAMI tražerešenje za njega.Dajte ljudima konkretne i prave savete. Pomozite im i nemojte ništa tražitizauzvrat. Dajte ljudima pravu vrednost. Nemojte davati „na kašičicu“ i potomim pokušati prodati „glavnu stvar“. To de ljudi odmah „shvatiti“ i zauvek Vas„precrtati“.U ovome poslu važno je DAVANJE. Pomozite drugima, iskreno i bez namere dagurnete ruku u njihov džep. Dajte im ono što de im pomodi i ne pokušavajte ih„kupovati“ time. Imajte čiste i poštene namere.Samo takav pristup može Vam doneti potpuni uspeh u mrežnom marketingu.Pod potpunim uspehom ne mislim samo na novac. Novac je tek posledica, a„potpuni uspeh“ je način života.Ne znam koliko ste svesni činjenice da samo jedan Vaš poziv može bitno uticatina život te osobe kojoj ste poziv uputili?! Jeste li svesni odgovornosti kojuimate? Nije to samo još jedan „posao“. 39
 40. 40. Kako postati uspešan u mrežnom marketingu? 2011Nemojte uključivati ljude jer Vam trebaju novi saradnici. Vaš primarni cilj trebabiti pomaganje tim ljudima. Pokušajte učiniti nešto da im ulepšate i olakšateživot jer to je tako dobar osedaj.Razmislite o slededem: kontaktirali ste jednu osobu i uveli je u mrežnimarketing. Nakon 10 godina taj jedan kontakt de dovesti do više hiljada novihčlanova. Zamislite samo koliko ste učinili samo s tim jednim kontaktom. Uticaliste bitno na hiljade života. I ne samo na njihove živote, ved i živote njihovihporodica. To je ogromna količina ljudi, a sve je započelo samo JEDNIMkontaktom.Samo jedan poziv ili jedan e-mail ima neverovatno velik uticaj na dalji tokdruštva u kojem živimo. Zbog toga se trebate stvarno istinski potruditi da Vašdeo posla odradite iskreno i pošteno. Odradite ga dobro prema sebi samima, asve ostalo de dodi kao lančana reakcija.Lično duboko verujem u izreku: „Dobro se dobrim vrada.“ Trebali biste i Vi.Jeste li svesni koliku mod držite u svojim rukama, radedi ovaj posao? Jeste lisvesni šta sve može POKRENUTI samo jedan Vaš mail? Velika je to mod iodgovornost. Molim Vas da pazite šta s njom činite.Ukoliko budete imali poštene namere i ako Vam „pomodi nekome“ znači višeod „zaraditi novac“, tada ne morate brinuti. Sve što budete, u tom slučaju, činilibide dobro.Ljudi su često uvereni da de im novac doneti sredu. Sada nemaju dovoljnonovca i to ih čini nesrednima. Dakle, ono što im treba za sredu je više novca.Zbog toga se priključe kompaniji mrežnog marketinga i rade sve kako bi ostvariliuspeh (zaradili novac).Oni misle da prvo trebaju „imati“ (novac) da bi mogli „biti“ (sredni). No, životnizakon tvrdi nešto drugo: Prvo moraš „biti“ (sredan) da bi mogao „imati“(novac).Razmislite malo o tome i radite ovaj posao na način da PRVO dajete, a tek ondaPRIMATE. Svaki drugi način je pogrešan. 40
 41. 41. Kako postati uspešan u mrežnom marketingu? 2011LEKCIJA 8 – ELEKTRONSKOUMNOŽAVANJEU zavisnosti od načina kako zarađuju novac, ljude bismo mogli ugrubo podelitiu dve osnovne skupine: 1. oni koji rade za novac (Burke Hedges ih zove „vedronošama“); 2. oni koji su ostvarili rezidualni prihod (Burke Hedges ih zove „graditeljima cevovoda“).U ovu prvu skupinu pripada 95% ljudi, dok je u drugoj svega njih 5%. Šta je tošto ih razlikuje? Idemo ih malo razmotriti.Ljudi iz prve skupine su zaposlenici u nekakvim firmama. Oni rade svojih 8 satina dan, 40 sati nedeljno i cca 168 sati na mesec.Sve dok rade – zarađuju. Ako ste i Vi jedan od tih „vedronoša“, tada znate tačnoo čemu ovde govorimo. Recimo, da Vam je mesečna plata 33.600,00 din. To biznačilo da Vas za radni sat pladaju tačno 200,00 din. Ako ste danas odradilisvojih 8 sati, zaradili ste 1600,00 din. Nedemo sada ulaziti u detalje koliko imatetroška dok radite svoj posao i koliko Vam, zapravo, novca na kraju svakoga danaostane. To je ved nekakva druga tema.Ono što Vam ja sada želim sugerisati je slededa činjenica: Pladeni ste samo ijedino ako odradite svoj posao. Vi, ustvari, menjate svoje vreme za novac, zarne?! Možda dete sada pomisliti: „Pa, ok. Zar to nije fer?“Razmislite malo o ovome: Šta de se dogoditi ako odete na bolovanje? Šta akopostanete „tehnološki višak“ i dobijete „nogu“ sa posla? Najjednostavnije, štadete zaraditi ako danas (iz bilo kog razloga) ne odete na posao?U ovoj su skupini, kao što smo ved naglasili, oni ljudi koji svoje vreme menjajuza novac. Neko mora za 1600,00 din „dati“ 8 sati svog vremena, a neko de za istiiznos morati dati samo 4 sata. Nevažno je koliko Vaš sat vredi. Vi menjate svojevreme za novac. 41
 42. 42. Kako postati uspešan u mrežnom marketingu? 2011Očito je da su osobe koje rade za novac i te kako ovisne o svom radu. Oni „radeza novac“. Nije važno koliko zarađuju. Jedan čistač ulica de zarađivati 200,00 dinna sat, a jedan doktor 800,00 din na sat. Međutim, i jedan i drugi morajuodraditi svoj posao kako bi dobili platu.To je realnost za veliku vedinu ljudi danas. Tako su nas učili naši roditelji isistem. Govorili su nam da idemo u školu i da naučimo raditi određeni posao.Potom su nam sugerisali da pokušamo pronadi posao sa što vedom platom.Uveravali su nas da demo biti finansijski neovisni ako budemo završili fakultete ipuno radili.Da to nije istina pokazuje činjenica da prosečan radnik u Srbiji zarađuje tek oko500 $ na mesec (ako ima srede da dobija redovnu platu). To je blizu 6000 $godišnje.U nekim državama regije taj je prosek znatno manji. U SAD-u, na primer,godišnja prosečna plata iznosi oko 25 000 $. Slično je i u nekim razvijenijimzemljama Evrope.Može li se sa 500 $ na mesec biti finansijski neovisan? Naravno da ne može.Osim toga, sve dok radite za taj novac nema ni govora o Vašoj finansijskojslobodi.Šta je sa drugom skupinom, sa onima koji su uspeli ostvariti rezidualneprihode? Kod njih je situacija potpuno drugačija. Oni nisu primorani raditisvakoga dana 8 ili više sati, kako bi na kraju meseca primili svoju platu. Onijednom odrade posao i bivaju pladeni za to dugi niz godina. To je lepotarezidualnog prihoda. 42
 43. 43. Kako postati uspešan u mrežnom marketingu? 2011Postoje dve vrste ovakvih graditelja rezidualnih prihoda: a) investitori novca i b) investitori vremenaŠta rade investitori novca? Investiraju svoj novac u razne fondove, dionice,nekretnine, forex, zlato ili nešto drugo. Svakoga meseca oni odvajaju deo svognovca i ulažu u nešto što de im doneti prihod. Ovo nije loša opcija ali postojijedan problem vezan uz nju: ona traje godinama dok ne zaradite ozbiljnijinovac.Recimo da investirate mesečno 100 $, sa godišnjom stopom prihoda od 10%. Utom biste slučaju milion dolara zaradili tek za nekih 50 i više godina. Ne znamkoliko Vam je ovog trenutka godina ali znam da ja lično ne želim čekati polaveka da bih imao milion dolara.Nekako bih se mogao kladiti da ni Vi niste spremni toliko čekati da biste došlido stila života kakvim biste želeli živeti. Koja nam je, dakle, druga opcija? Štamožemo učiniti da ne moramo čekati toliko dugo, a da ipak zaradimo tolikonovca?Ne samo da mnogi ne žele toliko čekati nego najveda vedina ljudi nema novackoji bi trebali svakoga meseca investirati. Moramo biti svesni sveopšteekonomske krize koja „drma“ našom zemljom i mnogim drugim zemljama. Ljudinemaju niti za najosnovnije životne potrebe, a kamo li da investiraju svoje dvemesečne plate u nekakav fond, na godišnjem nivou.Ako nemamo novca i ne želimo čekati tako dugo, ostaje nam tzv. elektronskoumnožavanje. Ostaje nam da se priključimo nekakvoj MLM kompaniji i da svojposao radimo putem interneta. Dakle, nedemo raditi mrežni marketing na starinačin ved na način kako se to danas radi – koristedi se računarom i internetom.„Elektronsko umnožavanje“ je tako modno da nisam nodima spavao kada samga u potpunosti razumeo. Neverovatno je koliko možemo učiniti u poslumrežnog marketinga koristedi se računarom i internetom.Da bih Vam to slikovito prikazao, navešdu jedan primer. Recimo da unutarjedne godine uvedete u posao samo jednog novog saradnika mesečno. Istotako pretpostavimo da de svako ko se uključi uvoditi samo jednog novog 43
 44. 44. Kako postati uspešan u mrežnom marketingu? 2011saradnika u mesec dana. Čini li Vam se to ostvarljivim? Zvuči li to realno imogude? Mislim da je to i te kako mogude ostvariti.Šta mislite koliko biste imali saradnika u svojoj mrežnoj strukturi za tih 12meseci? Ovo bi Vas moglo iznenaditi: 4096 saradnika. Zamislite to. Imati tolikoveliku mrežu u samo 12 meseci, a niko u mreži nije uključio više od SAMOJEDNE osobe mesečno. Možete li pretpostaviti koliko veliku biste imali mrežuda uvedete 3 osobe svakoga meseca i da se ta praksa preslika na sve u Vašojmreži? A sa 5 osoba mesečno?Uviđate li sada ovu neverovatnu mod „elektronskog umnožavanja“?! Samo slepčovek ne bi u ovome video svoju veliku priliku. To nije samo „prilika“. To jePRILIKA ŽIVOTA.Šta sve to znači u novčanom smislu? Koliko bi Vam takva mreža mogla donetinovca SVAKOG MESECA? To de, naravno, zavisiti o procentu provizije, ceniproizvoda, marketing planu i još nekim drugim faktorima. No, možemo celustvar pojednostaviti i pretpostaviti sledede: Recimo da svaka osoba unutarmreže izvrši kupovinu proizvoda od 50€ mesečno (što je vrlo realno), i recimoda Vi imate nekakvu prosečnu proviziju od samo 5% (naravno, ovo je uopštenojer moderni MLM marketinški planovi imaju čak i do 7 različitih načinazarađivanja). Evo nam računice u tom slučaju: 4.096 x 50€ = 204.800€; 5%provizije iznosi: 10.240€ ili više od 1.024.000,00 din mesečno.Vidite li isto ono što vidim ja? Vidite li jednu potpuno ludu, jedinstvenu inajbolju mogudu priliku da u potpunosti izmenite svoj život? Jeste li baremdelimično svesni šta ovo može značiti za Vaš život?Nedavno sam bio u Beogradu na prezentaciji nove MLM kompanije na našimprostorima. Bilo nas je u prostoriji najviše pedesetak jer je stvar bila potpunonova. Međutim, ono što sam video tamo totalno me je „opilo“. Gospodin, kojije inače radio za dotičnu kompaniju oko 2 godine, pokazivao je na projektorusvoje nedeljne provizije. Oko 7.000€ nedeljne zarade samo u binarnom sistemumarketinškog plana kompanije. To, praktično, znači da taj gospodin zarađujemesečno oko 30.000€ i da mu to nije ukupna zarada koju ostvaruje.Ono što me je potpuno šokiralo bila je njegova izjava da je to uspeo postidi zasamo 2 godine. Ponovidu još jednom: čovek je ostvario redovni mesečni prihod 44
 45. 45. Kako postati uspešan u mrežnom marketingu? 2011u iznosu od preko 3.000.000,00 din za samo 2 godine. Neverovatno! Šokantno!Potpuno ludo! Istinito! To ja zovem pravim „elektronskim umnožavanjem“. 45
 46. 46. Kako postati uspešan u mrežnom marketingu? 2011LEKCIJA 9 – 3 TAJNE USPEHADa biste bili uspešni, stvarno uspešni u nekakvom poslu, morate poznavati onošto radite i morate svoje znanje izdidi iznad „radara velike vedine ljudi“, koji sebave istim poslom. Ja to zovem „tajnama uspeha“. Poznavanje ovih tajni dajeVam ogromnu prednost pred ostalima i može lansirati Vaš posao do nesludenihvisina.Mrežni marketing takođe ima svoje „tajne uspeha“, a ja du Vam sada otkriti 3takve tajne. Možda dete na kraju redi: „Hej, pa to sam ved znao i pre.“ Ako jestvarno tako, zašto niste postali uspešan networker? Nije dovoljno neštosaznati. To znanje treba prihvatiti i primeniti. O tome smo ved govorili.Sada du Vam predstaviti ove „3 tajne uspeha“, a Vi se potrudite da ih upotpunosti razumete, jer de i od ovoga zavisiti Vaš uspeh. Setite se ponovo: Nijedovoljno nešto znati. Treba prihvatiti i primeniti. Samo to de doneti rezultate.PRVA TAJNA USPEHALjudi reaguju prema dva osnovna principa: 1. tako da izbegnu bol i 2. tako da sebi priušte zadovoljstvo.Ovo nije znanje „od juče“ i za ovo znaju svi psiholozi, a znamo koliko je staraljudska psihologija.Zašto de ljudi kupovati nešto? Zašto de izdvojiti svoj teško zarađeni novac, zanekakav proizvod? Pre svega, da izbegnu bol, tj. da reše nekakav svoj problemkoji ih muči. Oni često puta nisu niti svesni tog problema. Međutim, kada imneko ukaže na to, tada reaguju. Čim postanu svesni problema – TRAŽE REŠENJE.Ako moraju birati između toga da izbegnu bol i toga da sebi priušte nekakvozadovoljstvo, uvek de izabrati prvu opciju – da izbegnu bol. Uvek je tako i kodsvih je tako. Nema smisla sada ulaziti u dublje analize i raspravu o tome zašto jeto tako. Dovoljno je znati šta ljudima treba i kako de oni reagovati na ono što imnudite. 46
 47. 47. Kako postati uspešan u mrežnom marketingu? 2011Šta ovo, konkretno, znači za Vaš posao?Ako uvidite šta je to što kod ljudi izaziva bol, tada dete biti u stanju ponuditi ipravo rešenje za taj problem. Nije važno koliko to rešenje košta i nisu važnemnoge druge stvari koje ljudi uzimaju u obzir kada bilo šta kupuju. Ovde se radio vrlo jakoj emociji potrebe da se ukloni bol i određeni problem.Važno je znati sledede: ono što Vi nudite Vašem klijentu mora kod njega izazvatijaku emociju potrebe. To što mu nudite treba olakšati život Vašem klijentu. Ontreba osetiti da mu je potrebno ono što mu Vi nudite, radilo se tu o određenomproizvodu ili usluzi.DRUGA TAJNA USPEHAVaš posao u mrežnom marketingu se ne sastoji u tome da prodajete proizvodeili uvodite ljude u posao. Vaš posao je, zapravo, MARKETING.Iznenađeni ste? No, ne biste trebali biti jer od marketinga zavisi koliko uspešanposao dete izgraditi. Ako naučite promovisati svoju priliku na pravi način, to deVam doneti odličan uspeh i veliku zaradu.Da li su Vaši proizvodi vitamini i dodaci prehrani, sredstva za čišdenje i „superkrpe“ ili nešto drugo? Šta mislite?Ne znam šta sada prodajete kroz mrežni marketing u kojemu se nalazite, aliznam da to nije Vaš osnovni proizvod. Vaš proizvod je MARKETING SISTEM kojipromovišete, a taj sistem treba prodavati proizvode i usluge.Ne znam je li Vam ovo dovoljno jasno, ali morate ovo razumeti ako želite bitiuspešni u mrežnom marketingu.Vi morate imati proizvod koji ima vrednost. Ne možete dugo prodavati neštošto je precenjeno ili nekvalitetno. No, ništa nedete postidi bez Vašeg osnovnogproizvoda, a to je Vaš marketinški sistem.Drugim rečima, Vi morate NAUČITI promovisati sebe, kompanije, proizvode iusluge. Tu leži glavni problem vedine onih koji se priključuju kompanijamamrežnog marketinga: oni NE ZNAJU kako to učiniti. To za njih predstavlja takoveliku prepreku da obično brzo odustaju ili dugoročno ne postižu vedi uspeh,ma koliko se trudili. 47
 48. 48. Kako postati uspešan u mrežnom marketingu? 2011Da rezimiramo ovu drugu tajnu uspeha: 1. Vaš osnovni proizvod je marketinški sistem; 2. pre svega promovišete marketinški sistem, pa tek onda proizvode i usluge; 3. kada imate marketinški sistem, morate ga preslikati na sve u svojoj mrežnoj strukturi; 4. to isto čine svi drugi u Vašoj mreži.Razumete li osnovnu pogrešku koju čine gotovo svi koji započinju raditi mrežnimarketing? Svi oni promovišu svoje proizvode i usluge, zanemarujudi pri tomečinjenicu da je njihov osnovni proizvod marketing. U tome leži ključni problem,a mogude ga je izbedi samo potpunim razumevanjem šta je, zapravo, Vašosnovni proizvod.TREĆA TAJNA USPEHANiko ne želi Vašu poslovnu priliku!Nikada ne promovišete Vašu matičnu kompaniju, proizvode koje prodajete iliusluge koje Vaša kompanija nudi. Nikada!Zašto? Iz jednostavnog razloga što nikoga ne zanima Vaša kompanija, Vašiproizvodi ili Vaše usluge. Čak i ako im ponudite imena kao što su „Herbalife“ ili„Amway“, to im nede puno značiti. O proizvodima da i ne govorimo. Potrošidetesate i sate na uveravanje Vaših klijenata kako im je baš Vaš proizvodnajpotrebniji. Na kraju nedete dobiti očekivane rezultate.Šta, dakle, promovisati, ako ne kompaniju i proizvode? Rekli smo u prošlomdelu da je Vaš osnovni proizvod marketinški sistem. Međutim, da li znate kakodete ga promovisati? Hodete li Vašem klijentu redi: „Znaš, želim ti ponuditiodličan marketinški sistem.“Jasno da nedete jer šta bi to značilo Vašem klijentu? Baš ništa. Samo biste gazbunili i vrlo verovatno oterali od sebe.Zapitajte se šta je to što Vaš klijent treba, šta je to što tako želi imati i za šta biplatio bilo koji iznos samo da to može dobiti? Postoji nekoliko osnovnih stvarikoje SVI žele imati: 48
 49. 49. Kako postati uspešan u mrežnom marketingu? 2011 više novca slobodno vreme zdravljeVi morate promovisati ove tri stvari: novac, slobodno vreme i zdravlje. To jeono što svi žele. Ako imate način kako to drugi mogu dobiti, tada se ne bojte zarezultate. Sasvim sigurno dete izgraditi ozbiljan posao i dodi do odličnih zarada.Nemojte, dakle, ljudima direktno nuditi Vaše proizvode i usluge. Ponavljam toved po ko zna koji puta, ali dete mi jednom sigurno zahvaliti na tome. Ljudi nevole da im se bilo što prodaje. Shvataju to kao neku vrstu napada na njih i upravilu NISU SPREMNI na saradnju.Međutim, ljudi vole kupovati ako uvide da im nešto treba. Ta inicijativakupovanja ne sme dodi od Vas. Ona mora biti njihova spontana reakcija.Sve se ovo odnosi i na uključivanje u Vaš MLM posao. Ako budete ljudima nudili„posao“ tada nedete dobro prodi. Ljudi ne žele raditi više nego što rade. Zarstvarno mislite da žele svoje slobodno vreme menjati za neugodnosti zvanjaljudi telefonom i njihovo odbijanje? Siguran sam da niko to ne želi. Stoga, nenudite ljudima posao. Umesto toga im dajte ono za čim imaju potrebu i štodoista žele imati: novac, slobodno vreme i zdravlje.Vaša kompanija, Vaš marketinški plan i Vaši proizvodi samo su SREDSTVO daoni dođu do onoga što tako jako žele imati. Reklamirajte CILJ a ne sredstvo.Tako dete uvek postidi odlične rezultate. 49
 50. 50. Kako postati uspešan u mrežnom marketingu? 2011LEKCIJA 10 – ZA KOJU KOMPANIJU SEODLUČITI?Mrežni marketing danas je jedna ogromna industrija oko koje se „vrte“milijarde dolara. Sve je više onih koji svoje proizvode i usluge žele promovisatiupravo na taj način. Rezultat toga je zaista velik broj MLM kompanija kojedanas postoje u svetu.Dobro pitanje je: Za koju kompaniju se odlučiti? O čemu trebamo voditi računakada biramo kompaniju sa kojom demo raditi? Na šta trebamo posebno obratitisvoju pažnju?Krivi odabir kompanije bi značio mesece i možda godine teškoga rada, a sve bezpravih i dugotrajnih rezultata. Bila bi to prava šteta jer smo mudrim izborommogli postidi puno više.Ako ste osoba koja je ved radila mrežni marketing, sigurno Vas redovno„saledu“ oni koji Vam nude da radite sa njima, jer je njihova kompanija„najbolja“. Njihovi proizvodi su „revolucionarni“, a marketing plan„nenadmašan“. Naravno da nije baš tako jer nema na desetine „najboljih“kompanija, i nema na desetine „najboljih“ marketinških sistema. Njihov cilj jejasan: oni Vas žele pridobiti u svoju strukturu, bez obzira na činjenicu što Vamse namedu neistinama.Ko su ti networkeri koji de Vam dosađivati i nastojati Vas „odvudi“ u svojukompaniju, koristedi se svim sredstvima? To mogu biti Vaši prijatelji ili rođaci, asve češde su to potpuno nepoznate osobe koje Vas kontaktiraju putem maila.Nemojte nasedati na sve te ponude i budite mudri u Vašem izboru. Evo 5najvažnijih uslova koje mora ispunjavati kompanija mrežnog marketinga da bibila vredna Vaše pažnje: 1. Morate mudro i pažljivo izabrati ličnog mentora (sponzora) koji de Vas uvesti u posao i voditi Vas do uspeha. Da li osoba koja Vas želi uvesti u posao ima znanje podučiti Vas i biti Vam pravi mentor? Vi trebate osobu koja ZNA kako se ovaj posao radi. Nemojte se priključivati preko nekoga 50
 51. 51. Kako postati uspešan u mrežnom marketingu? 2011 ko nema pojma o mrežnom marketingu. Još su lošija opcija oni koji misle da znaju kako se ovaj posao radi, a rade ga na najgori mogudi način. Šta Vam takav mentor može dati? Kakav de on to „sistem“ duplicirati i preneti ga na Vas? Ako pogrešno izaberete svog mentora, to je najbrži put prema neuspehu i odustajanju. Zato, budite dobro informisani i pravilno odaberite.Kompanija kojoj pristupate mora biti u samom vrhu lestvice svih svetskih MLMkompanija. Možda niste znali ali takve tablice postoje i redovno se ažuriraju.Postoji web stranica koja se bavi upravo tim poslom i pruža sve potrebneinformacije: http://bridzi.mytfi.biz/ 2. Na ovoj stranici se možete informisati o tome koliko je uspešna bilo koja MLM kompanija u svetu. Vi trebate izabrati onu kompaniju koja je u samom vrhu svih svetskih MLM kompanija. To je uvek vrlo jasan pokazatelj o kakvoj se kompaniji radi. 3. Proizvodi i usluge koje kompanija prodaje vrlo su bitni u izgradnji Vašega posla. Uvek je puno bolje raditi sa proizvodima koji su potrošna roba. Primer, ako usporedimo posuđe sa nekakvim dodatkom prehrani, koji se uzima svakoga dana, naravno da je puno bolja opcija preparat koji se uzima redovno iz dana u dan. Tako dete ISTOJ OSOBI modi mesecima i godinama prodavati ISTI PROIZVOD. Međutim, ako mu jednom prodate nekakav lonac za kuvanje, sa garancijom od 30 godina, tada mu taj isti lonac nikada više nedete prodati. Osim toga i cena igra ulogu u celoj priči jer je puno lakše prodati 100 puta nešto što košta cca 200 din, nego samo jednom nešto što stoji 20.000 din. Učinak de na koncu biti i vedi ako prodajete proizvod po 200 din jer dete ga prodavati stalno. Vrlo brzo dete prodati 100 komada istog proizvoda i tako dostidi iznos od 20.000 din. No, Vaša prodaja tu ne prestaje. Statistike su dokazale da su kompanije, koje rade sa proizvodima koje je mogude prodavati uvek iznova i iznova, puno uspešnije. One rade duže i pružaju svojim networkerima puno vedu sigurnost u poslu. 51
 52. 52. Kako postati uspešan u mrežnom marketingu? 2011 4. Kompanija kojoj pristupate mora imati najbolji marketinški plan! Poznato je da nemaju sve kompanije isti marketing plan i da se on jako razlikuje od kompanije do kompanije. Šta to mora imati jedan savršeni marketinški plan, da bi bio vredan rada? U prvom redu, mora davati u mrežu više od 70% novca od prodaje. Jako puno kompanija daje tek oko 50%, dok ostatak zadržavaju za sebe. Naravno da oni moraju pokrivati troškove proizvodnje i logistike, ali ako ne mogu dati 70% ili više, tada nešto nije u redu. Oni u tom slučaju uzimaju najbolji deo kolača za sebe ili nemaju dovoljno kvalitetan sistem da bi mogli dati više. Dobar je onaj marketinški plan koji omoguduva graditeljima mreže više vrsta i tipova zarade. Najbolje svetske kompanije danas daju i do 7 vrsta različitih provizija, što je odličan pokazatelj kvalitete marketinškog plana kompanije. Kvalitetan marketing plan ne dopušta da bilo ko radi za drugoga. To se, naravno, podrazumeva, ali još uvek postoje kompanije koje nisu otklonile ovaj nedostatak iz svog sistema nagrađivanja. I na kraju, dobar marketing plan mora biti motivišudi. Sistemi nagrađivanja i raspodele dobiti u kojima se može „padati“ na lestvici napredovanja i u kojima se može izgubiti jednom stečena titula, nisu motivišudi. Takvi sistemi nagrađivanja stvaraju pritisak i izazivaju stres, a sam rad prestaje biti prijatan. 5. Koliko dugo kompanija radi i koliko je aktivna na našim prostorima? To je jako važan detalj jer je za mrežni marketing jako važno pozicioniranje unutar sistema. Šta to tačno znači? Recimo da želite pristupiti kompaniji koja na našim prostorima radi ved 15 i više godina. Trenutno broji oko 50 000 aktivnih saradnika i oko 300 000 kupaca. Kakve su Vam šanse da se visoko pozicionirate u ovakvoj kompaniji? Realno, vrlo male. Naravno, Vi možete raditi u takvoj kompaniji ali je pitanje koliko možete napraviti. Kompanija koja radi 15 godina se dokazala kao uspešna i poštena kompanija, i to je super. Ono što nije dobro za Vaš posao je činjenica da je u tih 15 godina, vrlo verovatno, došlo do zasidenja tržišta, što de Vam bitno otežati rast i razvoj u takvoj kompaniji.52
 53. 53. Kako postati uspešan u mrežnom marketingu? 2011 Sa druge strane, recimo da je pre mesec ili dva na naše područje došla potpuno nova kompanija, sa novim proizvodima i novim marketinškim planom. Celo tržište je, praktično, otvoreno i Vi se možete pozicionirati vrlo visoko. To de Vam doneti puno lakši put do uspeha, nego u slučaju kada započinjete sa radom na tzv. „zasidenom tržištu“.Ovo je pet jako važnih uslova, na koje trebate obratiti pažnju, kada se želitepriključiti bilo kojoj MLM kompaniji. Svih pet uslova moraju biti zadovoljeni.Ako samo jedan nije zadovoljen, nemojte pristupati toj kompaniji.Mada su svi uslovi podjednako važni, prvi uslov smatram najvažnijim. Od oneosobe koja Vas uvede u posao SVE zavisi. On je ključ Vašeg uspeha ili razlogVašeg neuspeha. Naravno, pod pretpostavkom da Vi činite sve ono što Vašmentor od Vas traži.Ako je on na lestvici „znanja o MLM-u“ između 1 i 10, tek na 2 ili 3, nije realnoočekivati da de na Vas prebaciti znanje snage 8 ili 9. Ne može Vam dati ono štoni sam nema. On je možda super čovek, divna i plemenita osoba. No, to Vamnede puno pomodi u radu ako on nema kvalitet i nivo znanja koja su neophodnaza jedan vedi uspeh u ovome poslu. 53
 54. 54. Kako postati uspešan u mrežnom marketingu? 2011LEKCIJA 11 – DOKAZ DA JE MLMNAJBOLJI POSAO DANASImao sam jaku potrebu u ovu e-knjigu uvrstiti i ovo kratko poglavlje. Učinio samto zbog svih onih koji još uvek dvoume oko toga da li je uopšte isplativozapočinjati MLM posao, te da li se sve to skupa isplati.Ako ste jedan od tih osoba, imam jedno pitanje za Vas: Zašto sada čitate ovajtekst i zašto ste uopšte došli na web stranicu na kojoj ste preuzeli ovu e-knjigu?Redi du Vam zašto: zato što ste nezadovoljni svojim sadašnjim poslom; zato što biste želeli imati više novca; zato što imate svoj san o novom stilu življenja; zato što želite više slobodnog vremena; zato što želite život bez stresa; zato što …Niz možete slobodno sami nastaviti jer znam da ima još razloga zbog kojih stesada ovde sa mnom. Dakle, Vi tražite nova rešenja i nove mogudnosti. Jesam liu pravu? Mislim da jesam, zar ne?!Slušajte me sada vrlo pažljivo: Vaša potraga može prestati OVOG TRENUTKA jerste konačno pronašli ono za čim ste tako dugo tragali. Mrežni marketing jedoista najbolji posao koji uopšte možete raditi. 54
 55. 55. Kako postati uspešan u mrežnom marketingu? 2011Budite u to 100% sigurni!Ako ste pravilno razumeli šta je, zapravo, mrežni marketing, tada znate da Vamsada govorim istinu. Nedete nadi bolji i lepši posao od ovoga. Nema šanse.Znate li ko je Donald Trump?To je jedan jako bogati gospodin. Njegovo se bogatstvo procenjuje na gotovo 3milijarde američkih dolara. Vrlo je uticajan u krugovima najvedih svetskihbiznismena.Znate li koji je veliki poslovni potez napravio ovaj milijarder ovih dana? On jeušao u mrežni marketing i svoje ime je stavio na svoju MLM organizaciju, kojase zove „The Trump Network“.Ovu vest su prenosile mnoge svetske agencije, a važna je iz tog razloga što je tonovi veliki DOKAZ da je Network biznis dobio još jedno veliko, možda i najvede,priznanje do sada.Nije samo Donald Trump pristupio mrežnom marketingu. Verujem da ste čuli zavelikog Roberta Kiyosakia, čoveka koji je autor mnogih velikih knjiga o novcu.Iako je godinama bio veliki protivnik mrežnog marketinga, na kraju je shvatiokoliko je modan i velik taj Network biznis. Napisao je i knjigu o tome koja sezove: „Poslovna škola – za ljude koji vole pomagati ljudima“.Izdvojio bih samo dve kratke rečenice iz spomenute knjige: „Najbogatiji ljudi nasvetu grade mreže. Svi drugi uče tražiti posao.“Zašto bi jedan svetski poznati autor više bestselera o novcu napisao neštoovako? Iz jednostavnog razloga što je spoznao sve mogudnosti koje nudi posaograđenja mreže. Ako jedan Robert Kiyosaki ima svoje mišljenje o mrežnommarketingu, tada to mišljenje treba uzeti vrlo ozbiljno. 55
 56. 56. Kako postati uspešan u mrežnom marketingu? 2011Osim Trumpa i Kiyosakia, tu je još i Warren Buffett, čije bogatstvo danas iznosiblizu 50 milijardi dolara, dok mu je mesečna plata veda od 100 000 $.100 000$ plate je stvarno puno, puno novca. Međutim, danas ima više od 100osoba u svetu koje zarađuju više od tog iznosa SVAKOG MESECA.Barry Chi i Holly Chen iz Amwaya zarađuju neverovatnih 850 000 $ svaki mesec,a samo u zadnjoj godini svog poslovanja su zaradili 10 200 000 $. Šta kažete nato?Niko u svetu ne zarađuje više od njih u mrežnom marketingu. No, kako god tobili zapanjujude veliki iznosi, mogu se opravdati činjenicom da su oni doneliAmway u Kinu, a svi znamo kolika je Kina i koliko ima potencijalnih korisnika.Oni rade dugi niz godina i učinili su zaista fantastičan posao.No, šta redi za čoveka koji je dostigao 350 000 $ mesečne zarade, u sveganekoliko godina i u kompaniji koja je prilično mlada? Radi se o gospodinu koji sezove Holton Buggs, a radi za kompaniju Organo Gold. Zaradio je samo u zadnjojgodini više od 4 000 000 $.Mada zarađuje manje od gospode iz Amwaya, Holton Buggs je napravioneviđen rezultat jer je u rekordno kratkom vremenu postigao ono što niko izniti jedne druge kompanije nije postigao.Možda da još spomenem i poznatog pisca Briana Tracya, čije su knjigeprodavane u milionima primeraka.Svi oni su dokaz onima koji još uvek sumnjaju u MLM i traže „pravi posao“. 56

×