Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

D@W&MD: Drijfveren en Time Management

853 views

Published on

Een eerste aanzet tot het koppelen van de drijfveren van Management Drives aan time management. Commentaar en tips zijn welkom.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

D@W&MD: Drijfveren en Time Management

 1. 1. Drijfveren en time management
 2. 2. Paars time management <ul><li>Beeld bij time management: De tijd kent een vast cyclisch patroon met terugkerende momenten. Dat zie je niet altijd terug in de agenda, dat is er gewoon. </li></ul><ul><li>Effectief in een setting met natuurlijke cycli. Bijvoorbeeld het boerenbedrijf: elke activiteit kent zijn tijd. </li></ul><ul><li>Ineffectief als tijd wordt besteedt aan rituelen en tradities die hun nut hebben verloren. </li></ul>
 3. 3. Als het beter moet voor Paars <ul><li>Bij verandering in de manier waarop tijd besteedt wordt laten wennen aan het idee. </li></ul><ul><li>Als rituelen en tradities hun nut hebben verloren: hoe kunnen die veranderen in nieuwe rituelen en tradities die passen bij oude waarden en bij nieuwe doelen? </li></ul><ul><li>Creëer vaste momenten voor zaken als mail, post en overleg indien deze ontbreken. </li></ul><ul><li>Neem in de vaste momenten ook tijd op om flexibel te besteden. </li></ul>
 4. 4. Rood time management <ul><li>Beeld bij time management: Je moet doen wat er op dat moment van je gevraagd wordt. Dat is niet een kwestie van plannen, maar van doen. </li></ul><ul><li>Effectief in een setting waarin crisis heerst. Heeft ook een effectieve kant in het omgaan met mail: direct beslissen of je het gaat weggooien of afhandelen. Haalt daarnaast deadlines op doorzettingsvermogen: even een nachtje doorwerken. </li></ul><ul><li>Ineffectief als een lange termijn planning essentieel is voor succes. </li></ul>
 5. 5. Als het beter moet voor Rood <ul><li>Als de ad-hoccratie overheerst </li></ul><ul><ul><li>“ Je bent slaaf van het moment, wees meester van je tijd.” </li></ul></ul><ul><ul><li>Laat je niet steeds afleiden door het moment, kies een focus en houdt daar de komende tijd aan vast. </li></ul></ul><ul><ul><li>Wat gebeurt er als je het niet doet, heb je dan over een maand nog steeds een probleem? </li></ul></ul>
 6. 6. Blauw time management <ul><li>Beeld bij time management: Is een logische manier van denken en werken. Je plant je werk zo binnen je werktijd dat je het netjes af krijgt. </li></ul><ul><li>Effectief in een setting waarin werk en werklast voorspelbaar is. Haalt deadlines op basis van een strakke planning waaraan gehouden wordt. Maakt zaken netjes af. Vergaderingen worden degelijk voorbereid en op tijd gestuurd. </li></ul><ul><li>Ineffectief als nieuwe kansen en bedreigingen flexibiliteit vragen om zaken te laten liggen en niet af te maken waar je mee bezig bent. </li></ul>
 7. 7. Als het beter moet voor Blauw <ul><li>Wanneer werk en werklast minder voorspelbaar zijn kan ruimte in gepland worden voor het opvangen van ad hoc zaken. </li></ul><ul><li>Als er te weinig tijd is om het op blauw niveau gedetailleerd en netjes te doen, is een oranje of een rode bril nodig: Wat is niet nodig om te doen? Waar liggen de prioriteiten? Kan het efficiënter? </li></ul>
 8. 8. Oranje time management <ul><li>Beeld bij time management: Tijd is een middel waar je efficiënt en effectief mee om moet gaan. Daarvoor moet je enigszins vooruitkijken en tegelijkertijd flexibel blijven. </li></ul><ul><li>Effectief omdat oranje het efficiënt en effectief gebruik van tijd beoordeelt. Tijd is geld en de besteding ervan moet winst opleveren. </li></ul><ul><li>Ineffectief als oranje overal kansen ziet en zich laat leiden door de waan van de dag. Langer termijn doelen raken uit het oog. Werklast neemt toe en anderen worden er mee belast. </li></ul>
 9. 9. Als het beter moet voor Oranje <ul><li>Als de waan van de dag overheerst: </li></ul><ul><ul><li>Zijn de kansen ook de juiste kansen? Wat is de daadwerkelijke kans op succes? </li></ul></ul><ul><ul><li>Kies een focus in je strategie en doelen en houdt je daaraan. </li></ul></ul><ul><ul><li>Maak een ‘not to do’ list. </li></ul></ul>
 10. 10. Groen time management <ul><li>Beeld bij time management: Het coördineren van gezamenlijke acties. Harmonieus teamwork. </li></ul><ul><li>Effectief als het werk de inzet vraagt van meerdere mensen en de nodige afstemming en flexibiliteit vergt. Proces is belangrijker dan tijd. </li></ul><ul><li>Ineffectief als overleg en communicatie te veel tijd kost. Groen wil alles weten en alles delen. Het persoonlijke is belangrijker dan het zakelijke. Efficiëntie en effectiviteit raakt uit beeld. Groen zal eerder tijd kosten dan opleveren. </li></ul>
 11. 11. Als het beter moet voor Groen <ul><li>Als overleg en contact veel tijd vraagt, kan Groen veel hebben aan: </li></ul><ul><ul><li>Blauw: Plan tijd voor het overleg, bereid het voor en houdt je eraan. Zet je e-mail uit en creëer vaste momenten voor mail en adhoc overleg. </li></ul></ul><ul><ul><li>Oranje: Is een bepaald overleg echt nodig, of gaat het werk ook goed als het geschrapt wordt? Is overleg ook daadwerkelijk effectief? Moet iedereen er wel bij betrokken worden? Wat moet je van elkaar echt weten en wat is niet nodig om te delen? </li></ul></ul><ul><ul><li>Rood: Zeg waar het op staat en draai er niet om heen. Kom to the point. </li></ul></ul>
 12. 12. Geel time management <ul><li>Beeld bij time management: Een globaal pad uitzetten met een lange termijn visie. Eénmalig een leuke puzzel om te maken bij nieuwe klussen. </li></ul><ul><li>Effectief als het gaat om het plannen van paden naar lange termijn doelen. Beleidscycli. Het inhoudelijke proces is belangrijker dan de tijd. Verder als er een nieuwe complexe puzzel opgelost moet worden voor inzet van anderen. </li></ul><ul><li>Ineffectief als deadlines en beperkingen ontbreken. Geel heeft deze nodig van anderen. Eénmalig de complexe puzzel van de planning maken is leuk. Je eraan houden niet. Geel mist de zelfdiscipline. Neemt alle tijd voor overdenken, het inhoudelijk kloppend maken van het werk en afleidende fun en nieuwigheden. </li></ul>
 13. 13. Als het beter moet voor Geel <ul><li>Geel kost bijna per definitie tijd. Staat daarnaast ambivalent tegenover deadlines en kaders: een hekel aan beperkingen maar deze dagen wel uit tot inzet van creativiteit. Geel moet weten: goed time management geeft mij vrijheid. </li></ul><ul><li>Andere kleuren kunnen steun bieden door: </li></ul><ul><ul><li>Groen: Beloftes aan anderen over deadlines en te leveren diensten na willen komen. </li></ul></ul><ul><ul><li>Oranje: Heb ik ook echt wat aan het nieuwe idee? </li></ul></ul><ul><ul><li>Blauw: ‘Op tijd’ is ook een kwaliteit. Discipline. </li></ul></ul><ul><ul><li>Rood: Als je gelijk gaat doen ontstaan gaandeweg ook goede ideeën. Evalueren kan ook achteraf. </li></ul></ul>

×