Proizvodne tehnologije

33,689 views

Published on

Korisna stvar za izradu seminarskih radova

Published in: Education, Technology
4 Comments
7 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
33,689
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
155
Actions
Shares
0
Downloads
703
Comments
4
Likes
7
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Proizvodne tehnologije

 1. 1. MAŠINSKI FAKULTET - KRAGUJEVAC BOGDAN NEDIĆ MIODRAG LAZIĆ PROIZVODNE TEHNOLOGIJEOBRADA METALA REZANJEM PREDAVANJA Kragujevac, 2007.
 2. 2. PROIZVODNE TEHNOLOGIJEOBADA METALA REZANJEMskriptaAutori: Dr Bogdan Nedić, vanredni profesor Mašinski fakultet, Kragujevac Dr Miodrag Lazić, redovni profesor Mašinski fakultet, Kragujevac Mašinski fakultet 34000 Kragujevac Sestre Janjić 6 Višegodišnji rad autora skipte i ostalih saradnika Laboratorije za obradu metala rezanjem Mašinskog fakulteta u Kragujevcu, omogućio je izradu velikog broja publikavija iz oblasti proizvodnih tehnologija, posebno obrade metala rezanjem. Mnogobrojne knjige, udžbenici i priručnici sadrže obilje saznanja i podataka do kojih su saradnici došli kroz dogogodišnji stručni rad i istraživanja i veoma korisno služe kako studentima tako i inženjerima - stručnjacima u praksi za svakodnevno rešavanje niza problema. Ova skripta je namenjena studentima osnovnih akademskih studija Mašinskog fakulteta u Kragujevcu i bazirana je na nastavnom planu i programu zajedničkog predmeta PROIZVODNE TEHNOLOGIJE (deo koji se odnosi tehnologije obrade metala rezanjem). Skripta sadrži osnovne i neophodne podatke potrebne za razumevanje problematike definisanje tehnologija i tehnoloških postupaka, izbor i primenu alata, pribora, merne opreme, mašinai parametara režima obrade u obradi metala rezanjem. Skripta sadrži i neophodne podatke potrebne za ovladavanje znanjima na laboratorijskim vežbama i izradu samostalnog rada. Autori
 3. 3. SADRŽAJ1. OSNOVI PROIZVODNIH TEHNOLOGIJA 1 1.1. Proizvodne tehnologije 1 1.2. Tehnologije mašinogradnje 1 1.3. Tehnologije obrade 3 1.4. Obrada metala rezanjem 5 1.4.1. Postupci obrade metala rezanjem 5 1.4.2. Osnovi procesa rezanja 7 1.4.3. Osnovna kretanja alata i predmeta obrade 10 1.4.4. Osnovna geometrija reznog alata 11 1.4.5. Tribomehanički sistem u obradi metala rezanjem 13 1.4.6. Naučne oblasti OMR 142. OBRADNI SISTEMI I PROCESI 15 2.1. Obradni sistemi 15 2.2. Obradni procesi 15 2.3. Mašine u obradi metala rezanjem 17 2.3.1. Prenosnici alatnih mašina 18 2.4. Rezni alati 20 2.4.1. Klasifikacija reznih alata 20 2.4.2. Oblik i osnovni konstruktivni elementi reznih alata 21 2.4.3. Alatni materijali 27 2.5. Pomoćni pribori 31 2.5.1. Uloga i klasifikacija pribora 31 2.5.2. Univerzalni (stezni) pribori 32 2.5.3. Specijalni pribori 36 2.6. Merni pribori (merila) 37 2.6.1. Osnovi merenja i kontrole 37 2.6.2. Sredstva merenja i kontrole (merila) 383. OSNOVI TEORIJE OBRADE METALA REZANJEM 43 3.1. Obrazovanje strugotine 43 3.1.1. Mehanizam nastanka strugotine 43 3.1.2. Vrste i oblici strugotine 45 3.1.3. Naslaga na reznom klinu alata 46 3.1.4. Faktor sabijanja strugotine 47 3.2. Mehanika rezanja 49 3.2.1. Otpori rezanja pri ortogonalnom rezanju 49 3.2.2. Snaga rezanja i pogonska snaga mašine 51 3.3. Termodinamika rezanja 52 3.3.1. Toplota rezanja 52 3.3.2. Temperatura rezanja 54 3.4. Tribologija rezanja 55 3.4.1. Priroda triboloških procesa 55 3.4.2. Habanje reznih elemenata alata 57
 4. 4. 3.4.3. Obradljivost materijala 64 3.4.4. Sredstva za hladjenje i podmazivanje - SHP 65 3.5. Kvalitet obrade 71 3.5.1. Tačnost obrade 71 3.5.2. Kvalitet obradjene površine 72 3.6. Ekonomika rezanja i režimi obrade 77 3.6.1. Struktura vremena obrade 77 3.6.2. Troškovi obrade 78 3.6.3. Postojanost alata 794. OBRADA STRUGANJEM 81 4.1 Proizvodne operacije i alati 81 4.1.1 Proizvodne operacije u obradi struganjem 82 4.1.2 Alati u obradi struganjem 83 4.2 Otpori i snaga rezanja 88 4.2.1 Otpori rezanja 88 4.2.2 Snaga mašine 89 4.3 Režim obrade u obradi struganjem 89 4.3.1 Korak u obradi struganjem 90 4.3.2 Brzina rezanja u obradi struganjem 91 4.4 Mašine u obradi struganjem 91 4.4.1 Strugovi za pojedinačnu proizvodnju 92 4.4.2 Strugovi za serijsku proizvodnju 93 4.4.3 Strugovi za masovnu proizvodnju 945. OBRADA BUŠENJEM 95 5.1 Proizvodne operacije i alati 95 5.1.1 Osnovna kretanja 95 5.1.2 Proizvodne operacije u obradi bušenjem 96 5.1.3 Alati u obradi bušenjem 98 5.2 Otpori i snaga rezanja 102 5.2.1 Obrada bušenjem 102 5.3 Režim obrade u obradi bušenjem 103 5.4 Mašine u obradi bušenjem 104 5.4.1 Jednovretene bušilice 104 5.4.2 Viševretene bušilice 1066. OBRADA GLODANJEM 108 6.1 Proizvodne operacije i alati 108 6.1.1 Osnovna kretanja 108 6.1.2 Proizvodne operacije obrade glodanjem 110 6.1.3 Alati u obradi glodanjem 112 6.2 Otpori i snaga rezanja 115 6.2.1 Otpori rezanja 115 6.2.2 Snaga mašine 116 6.3 Režim obrade u obradi glodanjem 116 6.3.1 Korak po zubu 117 6.3.2 Brzina rezanja u obradi glodanjem 117 6.4 Podeoni aparati 118 6.5 Mašine u obradi glodanjem 120
 5. 5. 7. OBRADA TESTERISANJEM 125 7.1 Osnovne operacije i alati 125 7.1.1 Proizvodne operacije u obradi testerisanjem 125 7.1.2 Alati u obradi testerisanjem 126 7.2 Brzina rezanja 127 7.3 Mašine u obradi testerisanjem 1278. OBRADA RENDISANJEM 129 8.1 Proizvodne operacije 129 8.2 Alati u obradi rendisanjem 131 8.3 Otpori i snaga rezanja 132 8.4 Režim obrade u obradi rendisanjem 133 8.5 Mašine u obradi rendisanjem 134 8.5.1 Kratkohode rendisaljke 135 8.5.2 Dugohode rendisaljke 136 8.5.3 Vertikalne rendisaljke 1369. OBRADA PROVLAČENJEM 137 9.1 Proizvodne operacije i alati 137 9.2 Otpori rezanja i snaga mašine 142 9.2.1 Otpori rezanja i vučna sila mašine 142 9.3 Režim obrade u obradi provlačenjem 142 9.4 Mašine u obradi provlačenjem 14310. OBRADA BRUŠENJEM 145 10.1 Proizvodne operacije 145 10.2 Alati u obradi brušenjem 149 10.3 Otpori i snaga rezanja 151 10.4 Režim obrade u obradi brušenjem 151 10.5 Mašine u obradi brušenjem 15311. IZRADA NAVOJA 155 11.1 Izrada navoja na strugu 155 11.2 Izrada navoja na bušilici 157 11.3 Izrada navoja na glodalici 157 11.4 Specijalni postupci izrade navoja 15812. IZRADA ZUPČANIKA 159 12.1 Izrada cilindričnih zupčanika glodanjem 159 12.1.1 Izrada zupčanika pojedinačnim rezanjem 159 12.1.2 Izrada zupčanika relativnim kotrljanjem 160 12.2 Izrada cilindričnih zupčanika rendisanjem 161 12.2.1 Izrada zupčanika relativnim kotrljanjem 161 12.3 Izrada koničnih zupčanika 162 12.3.1 Izrada koničnih zupčanika glodanjem 162 12.3.2 Izrada koničnih zupčanika rendisanjem 163 12.4 Izrada zupčanika provlačenjem 163 12.5 Završna obrada zupčanika 164 12.5.1 Obrada zupčanika brušenjem 164 12.5.2 Obrada zupčanika ljušenjem (brijanjem) 164 12.5.3 Obrada zupčanika glačanjem (poliranjem) – uparivanjem 164
 6. 6. 13. NOVI POSTUPCI OBRADE 165 13.1 Visokoproduktivni postupci obrade 165 13.2 Nekonvencionalni postupci obrade 166 13.2.1 ECM - Elektrohemijska obrada 167 13.2.2 EDM - Elektroeroziona obrada 168 13.2.3 EUS - Ultrazvučna obrada 169 13.2.4 LBM - Obrada laserom 170 13.2.5 PJM - Obrada plazmom 170 13.2.6 CM – Hemijska obrada 171 13.2.7 AJM i WJM obrada 172 13.2.8 Ostali NPO obrade 17214. LITERATURA 173Prilig 1. Pitanja za kolokvijum iz PROIZVODNIH TEHNOLOGIJA - OMRPrilog 2. Pitanja za završni ispit iz PROIZVODNIH TEHNOLOGIJA - OMR
 7. 7. 1. OSNOVI PROIZVODNIH TEHNOLOGIJA1.1 PROIZVODNE TEHNOLOGIJETehnologija (od grčkih reči tehnos - zanat, logos - nauka) je nauka koja proučavaprocese i postupke prerade sirovina (ruda i sl.) u polufabrikate i gotove proizvode. Onaobuhvata materijalne i nematerijalne procese i deli se na: ♦ neproizvodnu ili nematerijalnu i ♦ proizvodnu ili materijalnu tehnologiju.Neproizvodne tehnologije proučavaju problematiku transformacije ili prerade energije iinformacija, transporta i organizacije transporta, skladištenja, čuvanja i ispitivanjamaterijala i proizvoda i sl.Proizvodne tehnologije su tehnologije prerade sirovina i izrade polufabrikata iproizvoda različitih tipova i namena (alatnih mašina, automobila, aviona, brodova ...). Tosu tehnologije kojima se menja: » suština materije (dobijanje gvožđa, čelika, bakra i drugih metala, granulata za izradu sinterovanih delova i delova od plastike, drobljenje, mlevenje i rastvaranje sirovina ...), » oblik, dimenzije i karakteristike delova i proizvoda i » struktura materijala i estetski izgled proizvoda (termička i hemijskotermička obrada, površinska zaštita, tehnologija modifikovanja površina ...).Razvoj tehnologija je inicirao veliki broj postupaka izrade proizvoda u različitimoblastima života, tako da se prema nameni proizvodne tehnologije dele na: ♦ tehnologije mašinogradnje, ♦ tehnologije prerade plastičnih masa, ♦ tehnologije prerade drveta, ♦ tehnologije prerade papira, ♦ tehnologije prehrambene industrije, ♦ tehnologije dobijanja cementa itd.1.2 TEHNOLOGIJE MAŠINOGRADNJEPrerada materijala (metala i nemetala) i oblikovanje različitih delova (vratila, zavrtnjeva,navrtki, zupčanika i sl.), podsklopova i sklopova (spojnica, kućišta, menjača, prenosnika...) i proizvoda (alatnih mašina, automobila itd.) se ostvaruje primenom različitihtehnologija mašinogradnje. Izučava osobine metala, nemetala i legura i postupkenjihove prerade u poluproizvode ili proizvode. Postoji šest osnovnih tehnologija, to sutehnologije: ♦ materijala, ♦ obrade,
 8. 8. Proizvodne tehnologije ♦ termičke i hemijsko-termičke obrade, ♦ montaže, ♦ površinske zaštite i ♦ modifikovanja površina.Tehnologija materijala proučava postupke prerade sirovina, problematiku dobijanjamaterijala, osobine, namenu, sisteme označavanja i metode ispitivanja materijala.Tehnologija obrade proučava postupke izrade i obrade (oblikovanja) mašinskih delovaželjenog oblika i dimenzija od polufabrikata, dobijenih livenjem, kovanjem, valjanjem i sl.Pojednostavljeno rečeno obuhvata problematiku izrade i oblikovanja gotovih delova(slika 1.1). Predmet obrade tehnologija obrade (obradak) rezanjem Polufabrikat - sirovina Gotov deo (pripremak) (izradak) SREDSTVA RADA: know-how TEHNOLOŠKA ZNANJA: * redovnim obrazovanjem * alatna mašina * permanentnim usavršavanjem * rezni alati, pribori * kroz praktič an rad * merila i drugi ure|aji * upravljački sistem Slika 1.1. Ilustracija postupka obradeTehnologija termičke obrade (žarenje, kaljenje, poboljšanje, normalizacija,otpuštanje...) obuhvata postupke promene strukture, hemijskog sastava i mehaničkihosobina (tvrdoća, čvrstoća, žilavost itd.) materijala. Hemijskotermičkom obradom(cementacija, nitriranje, cijanizacija...) menjaju se karakteristike površinskog slojaobrađenih delova.Postupcima montaže se, od delova, formiraju podsklopovi, sklopovi i proizvodi različitefunkcionalnosti i namene.Tehnologija površinske zaštite obezbeđuje: » zaštite metalnih delova i konstrukcija od štetnog dejstva različitih hemijskih uticaja okoline (kiselina, baza, soli, gasova, kiseonika iz vazduha itd.) i » poboljšanje estetskog izgleda delova i proizvodaOstvaruje se: metalom: cinkovanje, kadmijumizacija, pobakrenje, kalaisanje, niklovanje, hromiranje, posrebrivanje, pozlaćivanje ..., nemetalom: emajliranje, bojenje, lakiranje, premazivanje sredstvima za konzerviranje... i hemijskim i elektrohemijskim postupcima: bruniranje, fosfatiranje...2
 9. 9. 1. OSNOVI PROIZVODNIH TEHNOLOGIJATehnologijama modifikovanja površina se obezbeđuje poboljšanje karakteristikapovršinskih slojeva, veka trajanja i pouzdanosti mašinskih delova i tehničkih sistema.Poznate su pod nazivom i površinske tehnologije. Dve osnovne tehnologije sutehnologije: nanošenja prevlaka i modifikovanja površinskih slojeva.Tehnologijama nanošenja prevlaka nanose se ili deponuju anti-habajuće, zaštitne,dekorativne, optičke, regenerativne i druge prevlake na površinu mašinskog dela.Najčešće korišćene tehnologije su: CVD - hemijsko taloženje prevlaka, PVD - fizičko taloženje prevlaka, termalni postupci (gasni, elektrolučni, plazma sprej, laserski), galvanizacija, elektroforeza (anaforeza i kataforeza), TD (difuzioni) postupci, nanošenja prevlaka čvrstih maziva (molibden disulfid...) , plastifikacija, nanošenja neorganskih prevlaka (oksidne prevlake, fosfatiranje, hromiranje, emajliranje ...), nanošenja organskih prevlaka (gumiranje, bojenje i lakiranje).Tehnologijama modifikovanja površinskih slojeva se menja hemijsko, strukturno ifizičkometalurško stanje materijala u površinskim slojevima. Najčešće korišćenetehnologije modifikovanja su: a) Termička obrada Poboljšanje, Kaljenje itd. b) Termohemijski i hemijski postupci nitriranje (klasično, plazma ...) cementacija karbonitriranje difuziona metalizacija (boriranje, siliciranje, alitiranje ...) bruniranje ... c) Jonska implantacija d) Deformaciono otvrdnjavanje ....1.3 TEHNOLOGIJE OBRADETehnologija obrade proučava problematiku izrade i oblikovanja gotovih delova. Zavisnood osnovnih principa uklanjanja viška materijala i oblikovanja gotovih delova(korišćenjem mehaničke ili drugih vidova energije) tehnologije obrade se dele na: tehnologije mehaničke obrade i nekonvencionalne postupke obrade.U tehnologije obrade spadaju i novi postupci obrade kao što su postupci:visokoproduktivne obrade, obrade na suvo, bez primene SHP, brze izrade prototipa,mikro obrade, nano obrade... 3
 10. 10. Proizvodne tehnologijeTehnologija mehaničke obrade proučava problematiku izrade i oblikovanja gotovihdelova mehaničim putem (delovanjem alata na predmet obrade). Postupci mahaničkeobrade se dele na postupke: sa uklanjenjem viška materijala (sa skidanjem strugotine) i bez uklanjanja viška materijala (bez skidanja strugotine).Obrada bez skidanja strugotine obezbeđuje obradu i oblikovanje bez ili sa neznatnimuklanjanjem viška materijala. To su postupci: Obrade livenjem, Obrade spajanjem, Obrade deformisanjem.Obrada livenjem (slika 1.2.a) obuhvata livenje čelika, sivog liva, obojenih metala inematala u pesku, kokili, pod pritiskom, u obliku košuljice, centrifugalno... 6 8 7 3 3 1- jezgro 2- gotov deo (izradak) 1- kalup 2 3- gornji deo kalupa 2- pogonski ure|aj 4- donji deo kalupa 1 3- te~ni SL 5 5- elementi za vezivanje 4- zidovi kalupa 1 6- opterećenje 5 4 7- ulivni sistem 5- gotov deo 8- ispusni otvor (izradak) 4 2 Izgled kalupa za livenje u pesku Centrifugalno livenje u vertikalnom a) Livenje rotirajućem kalupu žičana elektroda Kotur sa žicom Zaštitni gas (Argon) MIG postupak Zavarivanje u zaš titi argona Elektrootporno - ta čkasto zavarivanje topljivom metalnom elektrodom F b) Zavarivanje oblikač gotov deo v (izradak) Gornji pokretni deo matrica F Donji nepokretni deo v Kovanje u kalupu duboko izvlač enje lima c) Obrada metala deformisanjem Slika 1.2. Postupci mehaničke obrade bez uklanjanja viška materijalaObrada spajanjem (slika 1.2b) obuhvata postupke zakivanja, lemljenja, zavarivanja,lepljenja ...Obrada deformisanjem (slika 1.2c) predstavlja postupke kovanja, prosecanja i4
 11. 11. 1. OSNOVI PROIZVODNIH TEHNOLOGIJAprobijanja, dubokog izvlačenja, savijanja ...Obrada sa skidanjem strugotine (slika 1.3) podrazumeva postupke obrade kod kojihse oblikovanje ostvaruje uklanjanjem viška materijala. To su: Bravarski radovi - ručna obrada (sečenje, turpijanje ...) i Obrada metala rezanjem.Obrada metala rezanjem (struganje, bušenje, glodanje ...) je postupak oblikovanjauklanjanjem viška materijala mehaničkim putem alatima najčešće znatno veće tvrdoćeod tvrdoće materijala predmeta obrade. predmet obrade alat D d predmet obrade alat obrada struganjem obrada bu šenjem a) Obrada metala rezanjem A K alat elektrolit dielektrikum A - anoda - predmet obrade predmet obrade K - katoda - alat ECM - elektrohemijska obrada EDM - elektroeroziona obrada b) Nekonvencionalni postupci obrade Slika 1.3. Ilustracija nekih postupaka obrade metala rezanjemNekonvencionalni postupci obrade - NPO (elektrohemijska - ECM, elektroeroziona -EDM, laserska obrada ...) su postupci oblikovanja uklanjanjem viška materijala različitimfizičko-hemijskim mehanizmima, korišćenjem električne, hemijske, svetlosne, magnetnei drugih vidova energije.1.4 OBRADA METALA REZANJEM1.4.1 Postupci obrade metala rezanjemPostupci obrade metala rezanjem su postupci oblikovanja (promene oblika, dimenzija,hrapavosti obrađene površine i karakteristika površinskog sloja) uklanjanjem viškamaterijala mehaničkim dejstvom reznog alata na predmet obrade (slika 1.4). Najčešćese razvrstavaju na postupke: prethodne - grube obrade i završne - fine obradePostupci prethodne obrade (struganje, bušenje, glodanje, rendisanje ... ) imaju,prvenstveni, cilj da uklone što veću količinu materijala.Postupcima završne obrade (razvrtanje, provlačenje, brušenje, honovanje, lepovanje ...)se ostvaruje zahtevani kvalitet obrade (tačnost i kvalitet obrađene površine).Osnovni postupci OMR su: struganje, bušenje, glodanje, testerisanje (odsecanje),rendisanje, provlačenje, brušenje i glačanje (lepovanje, superfiniš, honovanje ipoliranje). 5
 12. 12. Proizvodne tehnologije POSTUPCI OBRADE M ETA LA REZANJEM alatima definisane geometrije alatima nedefinisane geometrije struganje br u{enje spolja{nje kru`no uzdu` no popre~no bu{enje r avno bu{enje pro{ irivanje razvrtanje lepovanje glodanje superfini{ obimno ~eono pr ovla~enje odsecanje honovanje rendisanje poliranje * ~etkama * obrtnim diskovima * elektr ohemijsko Slika 1.4. Postupci obrade metala rezanjemPostupci OMR se razvrstaju i prema obliku obrađivanog dela na postupke (slika 1.5): obrade rotacionih delova (osovine, vratila ...)6
 13. 13. 1. OSNOVI PROIZVODNIH TEHNOLOGIJA obrade prizmatičnih površina (kućišta, blokovi motora ...) izrade navoja (spoljašnjeg, unutrašnjeg ...) izrade zupčanika (cilindričnih, koničnih ...) izrade ožljebljenih vratila .... spoljaš nji izrada navoja vretenastim glodalima unutra šnji izrada navoja buš enjem izrada navoja struganjem a) Izrada navoja izrada zuba zup čanika pojedinač nim izrada zupč anika relativnim rezanjem kotrljanjem b) Izrada zupčanika c) Izrada ožljebljenih vratila Slika 1.5. Postupci izrade navoja, zupčanika i ožljebljenih vratilaU postupke OMR se često ubrajaju i kombinovani postupci obrade kao što supostupci: vibracionog rezanja, obrade u abrazivnoj sredini, obrade na povišenimtemperaturama, ojačanja površinskih slojeva deformisanjem, nareckivanja i sl. To surazličiti postupci kojima se obezbeđuje poboljšanje efekta obrade klasičnih postupaka.1.4.2 Osnovi procesa rezanjaProces rezanja nastaje prodiranjem reznog klina alata (1), brzinom v, u materijalpredmeta obrade (2), slika 1.6. Prodiranjem reznog klina alata, pod dejstvom spoljašnje 7
 14. 14. Proizvodne tehnologijesile (sile rezanja F), dolazi do pretvaranja viška materijala debljine a (dubina rezanja) ustrugotinu (3) debljine as. 3 1 as 6 7 F a V 2 obrada struganjem 4 5 7 6 obrada bušenjem Slika 1.6. Osnovi procesa rezanjaU procesu rezanja se uočavaju tri osnovne površine: Obrađivana površina (4), Obrađena površina (5) i Površina rezanja (6)Obrađivana površina je površina koja prethodi obradi i nalazi se ispred reznog klina. Toje površina koja se potpuno ili delimično uklanja u procesu rezanja.Obrađena površina je površina nastala kao rezultat procesa rezanja. Nalazi se izareznog klina i karakteriše je tačnost oblika i dimanzija, površinska hrapavost i veličina iosobine površinskog sloja.Površina rezanja je površina predmeta obrade koja se nalazi u direktnom kontaktu sareznim alatom. To je površina koju obrazuje rezna ivica alata u toku rezultujućegkretanja.Dve grupe osnovnih parametara obrade su: Tehnološki parametri obrade i Geometrijski parametri obradeTehnološki parametri obrade (slika 1.7) su: » a, mm - dubina rezanja, » s, mm/o - korak ili vp, mm/min - brzina pomoćnog kretanja i » v, m/min - brzina rezanja ili n, o/min - broj obrta.8
 15. 15. 1. OSNOVI PROIZVODNIH TEHNOLOGIJA V, n 1 V, n 2 D D d a 1 2 Vp a S h h1 struganje glodanje Slika 1.7. Tehnološki parametri obrade u obradi struganjem i glodanjemDubina rezanja a, mm je vrednost debljine sloja materijala koji se uklanja u procesurezanja, određena rastojanjem obrađivane (1) i obrađene površine (2): D−d a= , mm pri obradi rotacionih delova i 2 a = h − h1 , mm pri obradi prizmatičnih delova.Korak (posmak) s, mm/o je pomeranje alata ili predmeta obrade u pravcu pomoćnogkretanja za jedan obrt alata ili predmeta obrade, za jedan zub alata s1, mm/z (glodanje),za jedan dupli hod alata ili predmeta obrade s, mm/dh (rendisanje) ili jedan hod alata s,mm/hod (ravno brušenje).Brzina pomoćnog kretanja vp, mm/min je pomeranje alata ili predmeta obrade ujedinici vremena.Brzina rezanja v, m/min ili v, m/s (brušenje) je pređeni put glavne rezne ivice alata ujedinici vremena.Osnovni geometrijski parametri obrade su: » širina reznog sloja b, » debljina reznog sloja h i » površina poprečnog preseka reznog sloja A.U obradi struganjem (slika 1.8), na primer, širina i debljina reznog sloja su: a b= ; h = S ⋅ sin κ , sin κgde je κ - napadni ugao. d h D A B E a D b C κ S Slika 1.8. Rezni sloj u obradi struganjem 9
 16. 16. Proizvodne tehnologijeU procesu rezanja veći deo viška materijala CE uklanja glavno sečivo i pretvara ustrugotinu. Manji deo obrađivane površine BE, uz obrađenu površinu, koji obrazujepomoćna rezna ivica AE, ostaje na obrađenoj površini kao sastavni deomikrogeometrije obrađene površine.Zato je nominalna površina poprečnog preseka reznog sloja ograničena konturomABCD i iznosi: A = a ⋅S ≈ b ⋅h .1.4.3 Osnovna kretanja alata i predmeta obradeDa bi se proces rezanja ostvario neophodno je da postoje relativna kretanja alata ipredmeta obrade. Na mašinama za obradu metala rezanjem se realizuju osnovna idopunska kretanja (slika 1.9). Osnovna kretanja se izvode u toku procesa obrade, adopunska na početku i kraju procesa obrade ili u prekidima. Osnovna kretanja se delena: glavna i pomoćna. V, n (1) V, n (2) S (2) D D S (2) struganje bušenje D V, n (1) n L (1) Vr, Vp Vp (2) S (2) L glodanje rendisanje V, n (1) Vt , nt (1) S (2) Sa (2) Vr, nr (2) razvrtanje brušenje Slika 1.9. Glavna (1) i pomoćna kretanja (2, 3) u obradi metala rezanjemGlavna kretanja (kretanje 1, slika 1.9) su kretanja koja omogućavaju stvaranjestrugotine i nastanak procesa rezanja. Definisana su: • brzinom rezanja - v, m/min ili m/s (obrada brušenjem), 1000 ⋅ v • brojem obrta n: n = , o/min D ⋅π • brojem duplih hodova nL, dh/min (rendisanje) ili hodova nL, hod/min (ravno 1000 ⋅ v brušenje): nL = , dh/min (hod/min). L10
 17. 17. 1. OSNOVI PROIZVODNIH TEHNOLOGIJAgde su, pored poznatih veličina: D, mm - prečnik predmeta obrade ili alata i L, mm -dužina hoda alata ili predmeta obrade u pravcu glavnog kretanja.Pomoćna kretanja (kretanja 2 i 3) obezbeđuju nastavak procesa rezanja. Definisanasu: » korakom - s, mm/o; mm/dh; mm/hod, » korakom po zubu s1, mm/z: s1 = s / Z ili » brzinom pomoćnog kretanja - sp, mm/min: Vp = n ⋅ S , mm/mingde je, pored poznatih veličina, Z - broj zuba alata.Glavna i pomoćna kretanja mogu biti: obrtna i/ili pravolinijska, a izvode ih: rezni alat,predmet obrade ili rezni alat i predmet obrade.Dopunska kretanja su kretanja kojima se alat i predmet obrade dovode u tačanmeđusobni položaj (primicanje, odmicanje ili podešavanje položaja alata i sl.).1.4.4 Osnovna geometrija reznog alataSvi rezni alati (slika 1.10) se sastoji od najmanje dva dela: tela alata na kome se nalaze rezni elementi alata (rezni klin) i drške ili otvora u telu alata, preko kojih se izvodi postavljanje i pričvršćivanje alata na nosač alata i mašinu.Rezni klin alata ispunjava osnovnu ulogu reznih alata, obezbeđujući rezanje(uklanjanje viška materijala). Rezni alati (slike 1.10 i 1.11) u svom osnovnom oblikuimaju zajednički geometrijski oblik - rezni klin (slika 1.12.b). 1 2 α 2 γ 1 α 2 β 1 α β γ β γ 2 α 2 2 α α 1 1 1 β γ β γ β γ 2 α 1 β γ 1 2 γ Slika 1.10. Neki od alata u obradi metala rezanjem 11
 18. 18. Proizvodne tehnologije drška telo rub (fazeta) grudna površina glavno osnova otvor sečivo leđ na telo površina strugarski nož valjkasto glodalo telo JUS K.D2.020 leđ na drška površina grudna površina glavno popre čno se čivo pomoćno sečivo sečivo spiralna burgija rub (fazeta) Slika 1.11. Osnovni delovi reznih alataNa reznom klinu alata se uočavaju karakteristične površine, linije i tačke: » grudna površina, GP - površina po kojoj klizi strugotina, » leđna površina, LP - površina okrenuta prema površini rezanja i » pomoćna leđna površina, PLP - površina reznog klina alata okrenuta prema obrađenoj površini predmeta obrade.Presek grudne i leđne površine reznog klina alata predstavlja glavno sečivo - GS iliglavnu reznu ivicu alata - GRI, a presek grudne i pomoćne leđne površine pomoćnosečivo - PS ili pomoćnu reznu ivicu - PRI. Presek glavnog i pomoćnog sečiva je reznivrh alata - RV. Z γ Pn GP Po β Ps rezni klin a α GS X LP Y Pr osnova b) Osnovna geometrija reznog alata (noža) klina alata drška a) Tehnološki koordinatni sistem Slika 1.12. Koordinatne ravni tehnološkog koordinatnog sistema i osnovna geometrija reznog klina alataOsnovna geometrija reznog alata je geometrija reznog klina alata (slika 1.12.b). Premastandardu JUS K.A2.010 definisanje i utvrđivanje geometrije se izvodi korišćenjem dvakoordinatna sistema: ♦ tehnološkog - definisanje geometrije reznih alata kao geometrijskog tela pri njegovoj izradi, oštrenju i kontroli (osnovna geometrija alata) i12
 19. 19. 1. OSNOVI PROIZVODNIH TEHNOLOGIJA ♦ kinematskog - definisanje geometrije alata u procesu rezanja (kinematska geometrija alata).Tehnološki koordinatni sistem (slika 1.12.a) čine četiri ravni: » osnovna ravan Pr - ravan koja prolazi kroz posmatranu tačku na sečivu alata i paralelna je ili upravna na neku ravan ili osu alata od značaja za izradu i oštrenje alata ili kontrolu geometrije alata. Može se definisati i kao ravan koja sadrži osu predmeta obrade ili alata i normalna je na vektor brzine u tački u kojoj se posmatra geometrija alata, » ravan rezanja Ps - ravan tangencijalna na glavnu reznu ivicu (sadrži glavnu reznu ivicu alata) i normalna je na osnovnu ravan, » normalna ravan Po - ravan upravna na osnovnu i ravan rezanja i » normalna ravan na glavno sečivo Pn - ravan normalna na glavnu reznu ivicu ili tangentu na sečivo u posmatranoj tački.Položaj grudne i leđne površine reznog klina alata određen je osnovnom geometrijomalata (slika 1.12.b), koja obuhvata tri ugla: ♦ leđni ugao α - ugao između leđne površine reznog klina alata i ravni rezanja, ♦ grudni ugao γ - ugao između grudne površine reznog klina alata i osnovne ravni i ♦ ugao klina β - ugao između grudne i leđne površine reznog klina alata.Vrednosti uglova reznog klina alata se definišu (mere), najčešće, u normalnoj ravni Po(osnovni uglovi reznog klina sa ili bez indeksa - αο, γο, βο). Mogu se definisati i normalni(αν, γν, βν - u normalnoj ravni na glavno sečivo Pn), radijalni i aksijalni uglovi reznog klinaalata.1.4.5 Tribomehanički sistem u obradi metala rezanjemProces rezanja u svim vrstama obrade metala rezanjem se ostvaruje u tribo-mehaničkom sistemu (TMS) čiju strukturu čine (slika 1.13): rezni klin alata, predmet obrade i sredstvo za hlađenje i podmazivanje.Tribomehanički sistem predstavlja skup međusobno povezanih elemenata u jednucelinu radi ostvarivanja postavljenog cilja: uklanjanje viška materijala i oblikovanjedelova uz minimalne troškove izrade i maksimalnu proizvodnost, tačnost i kvalitetobrade. Materijal 3 1 Obra đena Energija V površina 1 - rezni alat 2 2 - predmet obrade Informacija 3 - sredstvo za hlađ enje i podmazivanje - SHP Slika 1.13. Tribomehanički sistem u obradi metala rezanjemPored strukture, TMS karakterišu ulazne i izlazne veličine. 13
 20. 20. Proizvodne tehnologijeUlazne veličine su: » materijal, energija i informacija.Materijal se odnosi na materijal predmeta obrade i pomoćni materijal (sredstva zahlađenje i podmazivanje, ulja za podmazivanje prenosnika i vođica alatnih mašina itd.).Polazni materijal ili polufabrikat se naziva pripremak, materijal ili deo u toku obradeobradak (predmet obrade), a gotov deo izradak.Energija se troši na ostvarivanje procesa rezanja, savlađivanje otpora rezanja, otporakretanju izvršnih organa obradnog sistema i ostvarivanje potrebnih kretanja alata ipredmeta obrade.Informacija obezbeđuje upravljanje procesom rezanja. Predstavljaju skup podataka omašinama, alatima, priborima, pripremku, mernim i kontrolnim sredstvima, režimimaobrade, sistemima upravljanja procesom itd.Izlazne veličine iz tribomehaničkog sistema su: » informacija, energija i materijal.Izlazne informacije su transformisane ulazne informacije i obuhvataju skupove podatakao: kvalitetu obrade (tačnost oblika, položaja i ostvarenih mera i kvalitet obrađenihpovršina), proizvodnosti i ekonomičnosti obrade.Izlazna energija je transformisana ulazna energija, toplotna i kinetička energijaelastičnih deformacija i vibracija elemenata tehnološkog sistema (mašina - rezni alat -pribor - predmet obrade).Izlazni materijal je izradak i otpadni materijal (strugotina, utrošeno sredstvo za hlađenje ipodmazivanje, utrošeno ulje za podmazivanje i sl.).1.4.6 Naučne oblasti OMRProces rezanja prati pojava otpora kretanju reznog klina alata kroz materijal predmetaobrade, toplote i visokih temperatura u zoni rezanja, trenja u zonama kontakta alata ipredmeta obrade i habanja alata.Mehanika procesa rezanja je deo nauke o obradi metala rezanjem posvećenproblematici određivanja vrednosti otpora i brzina rezanja i dinamičkog ponašanjaelemenata obradnog sistema.Termodinamika procesa rezanja je posvećena problemima generisanja i odvođenjatoplote iz zone rezanja (obrade), kao i određivanja temperatura rezanja.Tribologija rezanja obuhvata proučavanje procesa trenja u zonama kontakta alata ipredmeta obrade i procesa habanja reznih elemenata alata.Ekonomika procesa rezanja je oblast nauke o OMR posvećen problematici troškovaobrade i obezbeđenja maksimalnih tehno - ekonomskih efekata obrade (minimalnecene koštanja proizvoda, maksimalnog profita i sl.).14
 21. 21. 2. OBRADNI SISTEMI I PROCESI2.1 OBRADNI SISTEMISistemi za obradu rezanjem ili obradni sistem (slika 2.1) se sastoji od sredstava rada iobradnih procesa, sa karakterističnim ulaznim i izlaznim veličinama, prikazanim na slici. SISTEM ZA OBRADU METALA Informacije Informacije SREDSTVA OBRADNI RADA PROCESI Energija Ma šina Energija Rezni alat Procesi Pribor obrade Pripremak Merilo Izradak (sirovina) Predmet obrade Pomoć ni (gotov deo) - obradak procesi Pomoćni Otpadni materijal materijal Slika 2.1. Struktura sistema za obradu rezanjemSredstva rada obuhvataju pet podsistema i to podsisteme: mašina, reznih alata,pribora, mernih instrumenata - merila i predmeta obrade.Podsistem mašina čini jedna ili više alatnih mašina sa svim instalacijama i agregatima.Podsistem alata se sastoji od jednog ili više reznih alata za izvođenje procesa obrade.Podsistem pribora obuhvata sve standardne, univerzalne i specijalne pribore zapozicioniranje, vođenje i stezanje alata i obratka. Podsistem merila čine univerzalna ispecijalna sredstva merenja i kontrole (prema standardima sistema upravljanjakvalitetom ISO 9001:2001 oprema za merenje, kontrolisanje i ispitivanje). Jedan ili višepredmeta obrade čine podsistem predmeta obrade.2.2 OBRADNI PROCESIObradni procesi se sastoje od: procesa obrade (direktnih ili efektivnih procesa) i pomoćnih ili dopunskih procesa.Procesi obrade su procesi direktne transformacije predmeta obrade u gotov proizvod ilipoluproizvod za dalju obradu (struganje, bušenje, glodanje...).Pomoćni procesi omogućavaju izvođenje procesa obrade (pozicioniranje i stezanjealata i predmeta obrade, odlaganje predmeta obrade, uključivanje i isključivanjemašine...).
 22. 22. Proizvodne tehnologijeTehnološki ili obradni proces (proces izrade delova ili proizvoda) se realizuje kroztehnološke postupke obrade. Tehnološki postupak je skup svih obrada na predmetuobrade u toku izrade na odgovarajućim mašinama, uz primenu reznog, steznog imernog alata. Elementi tehnološkog postupka su tehnološke operacije ili jednostavnooperacije. Operacija je obrada pripremka na jednoj mašini (jednom radnom mestu) uzjednu pripremu mašine. Broj operacija je broj priprema ili broj mašina (kada se operacijapoklapa sa obradnim procesom) ili broj pozicija obrade. Dva osnovna principaprojektovanja tehnoloških procesa (slika 2.2) su sa: ♦ diferencijacijom i koncentracijom operacija. DIFERENCIJACIJA OPERACIJA KONCENTRACIJA OPERACIJA Operacija 10: Operacija 50: Operacija 10: Popreč na obrada Popreč na obrada Obrada jedne strane 3 2 1 Operacija 20: Operacija 60: Uzduž na obrada Uzduž na obrada 4 Zahvati: 1 - Popreč na obrada 2 - Uzdu žna obrada (2 prolaza) 3 - Buš enje otvora 4 - Obaranje ivice Operacija 20: Obrada druge strane Operacija 30: Operacija 70: Bušenje otvora Obaranje ivice 1 2 3 Operacija 40: Gotov deo - izradak Obaranje ivice Zahvati: 1 - Popreč na obrada 2 - Uzdu žna obrada 3 - Obaranje iviceSlika 2.2. Diferencijacija i koncentracija operacija, podela operacija na zahvate i prolazeDiferencijacija operacija podrazumeva tehnološki proces proizvodnje kod koga suproizvodne operacije svedene na najjednostavnije elemente (zahvate). Koncentracijaoperacija je objedinjavanje nekoliko različitih obrada (zahvata) na jednoj mašini i u istovreme.16
 23. 23. 2. OBRADNI SISTEMI I PROCESIU okviru jedne operacije može da postoji više podoperacija. Podoperacija predstavljajedan položaj predmeta obrade u odnosu na mašinu i stezni alat ili pribor. Svakaoperacija odnosno podoperacija se sastoji od: zahvata i prolaza.Zahvat je proces istovremene obrade jedne ili više površina predmeta obradekorišćenjem jednog ili više alata, bez promene režima obrade. Razlikuje se elementarni,složeni i grupni zahvat. Elementarni zahvat je obrada jedne površine jednim alatom.Složeni zahvat (slika 2.3.a) je proces oblikovanja složene površine jednim alatom(kopiranjem ili na NU mašinama). Grupni zahvat (slika 2.3.b) čini proces istovremeneobrade više površina većim brojem alata.Prolaz (slika 2.4) je deo zahvata u kome se jedan sloj materijala uklanja jednim alatom.Poslednjim prolazom završava se zahvat i proces oblikovanja i obrade posmatranepovršine. a) Elementarni zahvat b) Složeni zahvat c) Grupni zahvat Slika 2.3. Složeni (obrada kopiranjem) i grupni zahvat (obrada višesečnim alatom) a) Jedan prolaz b) Dva prolaza Slika 2.4. Prolazi u obradi struganjem2.3 MAŠINE U OBRADI METALA REZANJEMAlatne mašine obezbeđuju izradu i obradu delova različitih oblika i dimenzija, počev odnajjednostavnijih (vratila, osovine, osovinice i sl.) do najsloženijih (lopatice turbina,bregovi i sl.). Alatne mašine se razlikuju po obliku, strukturi i konstrukciji, dimenzijama,eksploatacijskim karakteristikama i nameni. Klasifikacija mašina se najčešće izvodiprema nameni, proizvodnoj operaciji, na: strugove, bušilice, glodalice, rendisaljke,testere, brusilice, mašine za provlačenje, obradne centre, fleksibilne tehnološke module,ćelije, centre i sisteme .... 17
 24. 24. Proizvodne tehnologijeStrukturni elementi univerzalnih (na primer struga - slika 2.5) i specijalnih alatnihmašina se razvrstavaju na glavne ili osnovne, elemente gradnje i montaže i elementeupravljanja. Glavni ili osnovni elementi su: noseći sistem, sistem vođenja i pogonskisistem. glavno zadnji vreteno oslonac ni=n1, n 2,..., nm si=s 1, s2,..., s m (konjić) no nosa~ alata prenosnik 10 EM glavnog 5 kretanja 9 1 3 2 6 mehanizam izmenljiva pretvaranja grupa prenosnik obrtnog u zup čanika 7 pomoćnog pravolinijsko kretanja kretanje 4 8 1 - pogonski elektromotor; 2 - prenosnik glavnog kretanja; 3 - izmenljiva grupa zupč anika; 4 - prenosnik pomoć nog kretanja; 5 - stezna glava; 6 - vuč no vreteno; 7 - vodeć e vreteno; 8 - suport; 9 - konji ć; 10 - predmet obrade Slika 2.5. Šematski prikaz univerzalnog strugaPogonski sistemi glavnog obrtnog i pravolinijskog kretanja obezbeđuju neophodnemomente i brzine rezanja za nastanak procesa rezanja datog spektra materijala idimenzija predmeta obrade. Sastoje se od pogonskog elektromotora, prenosnika ivreteništa kod glavnog obrtnog kretanja, odnosno pogonskog elektromotora,prenosnika, mehanizma za pretvaranje obrtnog u pravolinijsko kretanje i izvršnogorgana kod glavnog pravolinijskog kretanja.Pogonski sistemi pomoćnog kretanja obezbeđuju neophodne momente i brzinekretanja za nastavak procesa rezanja. Zavisno od koncepcijskog rešenja i vrste alatnemašine mogu biti zavisni ili nezavisni, kontinualni ili periodični. Sastoje se od prenosnikapomoćnog kretanja, mehanizma pretvaranja obrtnog u pravolinijsko kretanje i izvršnogorgana. Kod zavisnih prenosnika pogon se obezbeđuje dopunskim prenosnikom izmeđuprenosnika glavnog i pomoćnog kretanja, a kod nezavisnih posebnim elektromotorom.2.3.2 Prenosnici alatnih mašinaMehanizmi koji obezbeđuju izmenu parametara kretanja izvršnih organa alatnih mašina(broja obrta, broja duplih hodova, koraka, brzine pomoćnog kretanja i sl.) su prenosnicialatnih mašina. Predstavljaju jedan od osnovnih elemenata konstrukcije alatnih mašina(slika 2.5) i dele se na prenosnike: glavnog kretanja i pomoćnog kretanja.Prenosnici alatnih mašina prema principu gradnje mogu biti: mehanički, električni,hidraulični i pneumatski, a prema vrednosti izlaznih parametara kretanja odnosnonačinu regulisanja izlaznih parametara: kontinualni i stupnjeviti.Mehanički stupnjeviti prenosnici, izvedeni najčešće kao kaišni ili zupčasti prenosnici(slika 2.6), obezbeđuju diskretne vrednosti parametara kretanja unutar oblasti izmeneparametara kretanja (od minimalne do maksimalne vrednosti).18
 25. 25. 2. OBRADNI SISTEMI I PROCESI EM EM no no glavno glavno vreteno vreteno n i=n 1, n2, n 3 n i= n1, n 2,..., n12 kai šni prenosnik zupčasti prenosnik Slika 2.6. Mehanički stupnjeviti prenosniciKontinualni prenosnici se izvode najčešće kao mehanički u vidu varijatora (slika 2.7a), električni (slika 2.7 b), hidraulični ili kombinovani. Obezbeđuju bilo koju vrednostparametara kretanja unutar oblasti izmene parametara kretanja. no EM EM ni=nmin - n max glavno vreteno glavno vreteno ni=n min - n max ni=nmin - n max varijator - mehanički prenosnik električni prenosnik Slika 2.7. Mehanički i električni kontinualni prenosniciPrenosnici za glavno kretanje se izvode najčešće kao stupnjeviti ili kombinovani(stupnjeviti i kontinualni).Zakonitosti promene parametara kretanjaBroj obrta alata ili predmeta obrade: 1000 ⋅ V n= = f ( V , D ), o/min D ⋅πje funkcija brzine (V) i prečnika alata ili predmeta obrade (D). Jedna te ista vrednostbrzine rezanja V, pri različitim vrednostima prečnika, se može ostvariti samo različitimbrojevima obrta alata ili predmeta obrade.Kako se prečnik kontinualno menja u granicama Dmin - Dmax, to se utvrđena brzinarezanja može ostvariti prenosnicima sa kontinualnom promenom broja obrta ugranicama nmin - nmax. Kontinualnih (mehaničkih) prenosnika ima malo i sreću senajčešće u laboratorijskim uslovima, jer je njihova konstrukcija i izrada veoma složena,a cena visoka. Međutim, pojavom frekventnih regulatora nove generacije primenaelektričnih kontinualnih prenosnika postaje dominantna. 19
 26. 26. Proizvodne tehnologijeVećina obradnih sistema (mašina) ima prenosnike sa stupnjevitom promenom brojaobrta. Prenosnici sa stupnjevitom promenom mogu biti sa: aritmetičkom,geometrijskom, dvostrukom geometrijskom i logaritamskom promenom.Najčešće se koristi geometrijska promena. To je promena broja obrta koju karakterišekonstantan odnos dva susedna broja obrta: n2 n3 n = = ....... = m = ϕ = const . n1 n2 nm−1Odnos brojeva obrta (koraka ili brzina pomoćnog kretanja) se naziva geometrijskimfaktorom promene prenosnika mašine ϕ.Za unifikaciju i standardizaciju mašina i prenosnika za glavno i pomoćno kretanje koristese standardne vrednosti brojeva obrta i parametara pomoćnog kretanja. Standardnevrednosti se formiraju za geometrijsku promenu korišćenjem osnovnog redazasnovanog na geometrijskom faktoru promene prenosnika: R 20 ∴ ϕ = 20 10 = 1,12 .Pored osnovnog reda najčešće se koriste izvedeni redovi: R10 ∴ ϕ = 10 10 = 1,25 , i R 20 / 3 ∴ ϕ = 20 / 3 10 = 1,4 ,a ređe R 5 ∴ ϕ = 5 10 = 1,6 i R10 / 3 ∴ ϕ = 10 / 3 10 = 2 .Na osnovu navedenih vrednosti geometrijskih faktora promene formiraju se tabelestandardnih vrednosti brojeva obrta i koraka (tabele P.20 i P.21 Priručnika). I osnovni iizvedeni redovi ukazuju na niz vrednosti brojeva obrta i koraka, formiran tako da odnosdve susedne vrednosti bude konstantan i odgovara geometrijskom faktoru promeneprenosnika.2.4 REZNI ALATI2.4.1 Klasifikacija reznih alataOsnovne oblici reznih alata, dimenzije, namena i tehnički zahtevi standardnih reznihalata su definisani odgovarajućim standardima, odnosno tehničkim uslovima kojima jeodređen kvalitet i rezna sposobnost alata.U masovnoj i visokoserijskoj proizvodnji, posebno u uslovima visoke automatizacije ifleksibilne proizvodnje, racionalnije je koristiti tzv. specijalne rezne alate. To su alatispecijalno projektovani i izrađeni za konkretne uslove obrade i konkretnu proizvodnuopremu.Klasifikacija reznih alata se može vršiti na različite načine. Opšta podela reznih alata jena: ručne i mašinske.Podela mašinskih alata se izvodi na bazi različitih kriterijuma i to prema vrsti obrade,materijalu predmeta obrade, vrsti alatnog materijala, broju reznih ivica, obliku alata ipoložaju površina obrade, tipu alata, načinu postavljanja alata itd.Najčešća podela alata je prema vrsti obrade i to na rezni alati za: struganje, bušenje,proširivanje i razvrtanje, glodanje, rendisanje, brušenje i glačanje, provlačenje, izraduzupčanika, ožljebljenih vratila, navoja i sl.20
 27. 27. 2. OBRADNI SISTEMI I PROCESIPrema vrsti materijala predmeta obrade razlikuju se rezni alati za obradu metala,drveta, plastičnih masa, nemetala (kamen, staklo, mermer, hartiju, grafit i sl.).Prema vrsti alatnog materijala alati se dele na alate od alatnog čelika, brzoreznogčelika, tvrdih metala, keramičkih materijala, dijamantske alate, alate od supertvrdihmaterijala i sl. Pored ovim alata i alatnih materijala postoje alati od brzoreznih čelika itvrdih metala sa tvrdim prevlakama.Prema broju reznih ivica razlikuju se jednosečni (noževi za rendisanje, struganje,bušenje, rezanje navoja i sl.), dvosečni (spiralne i ravne burgije i sl.), višesečni(proširivači, razvrtači, upuštači, glodala, ureznici, ...) i mnogosečni alati (alati zabrušenje - tocila).Prema obliku alata razlikuju se alati za obradu spoljašnjih površina, izradu otvora,izradu navoja, ožljebljenih vratila i zupčanika.Prema tipu alati se razvrstavaju na alate izrađene izjedna od alatnog materijala(integralni alati), sa umetnutim reznim elementima (zubima), alati sa lemljenim imehanički pričvršćenim pločicama.Prema načinu postavljanja na mašinu razlikuju se alati sa drškom i nasadni alati ilialati sa otvorom.Najvažnije karakteristike reznih alata su: geometrijski oblik, koji je određen postupkom obrade kome je namenjen, rezna geometrija, koju čine osnovna geometrija i geometrija specifična za pojedine alate i materijal alata, materijal od koga je rezni alat izrađen.2.4.2 Oblik i osnovni konstruktivni elementi reznih alataSvi rezni alati se sastoji od najmanje dva osnovna dela (slika 2.8): tela alata na kome se nalaze rezni elementi alata (rezni klin) i drške ili otvora u telu alata, preko kojih se izvodi postavljanje i stezanje alata na nosač alata i mašinu. drška telo rub (fazeta) grudna površina glavno osnova otvor sečivo leđna strugarski nož telo površina valjkasto glodalo telo JUS K.D2.020 leđna drška površina grudna površina glavno poprečno sečivo pomoćno spiralna burgija sečivo sečivo rub (fazeta) Slika 2.8. Osnovni delovi reznih alata 21
 28. 28. Proizvodne tehnologijeRezni klin alata ispunjava osnovnu ulogu reznih alata, obezbeđujući rezanje odnosnouklanjanje viška materijala. Sastoji se od jedne ili više reznih ivica (glavnih i pomoćnihsečiva), utvrđene osnovne geometrije.Telo alata sa reznim klinom alata čini jedinstvenu konstruktivnu i funkcionalnu celinuformiranu na različite načine i to kao alat: iz jednog komada (integralno) - slika 2.8, saumetnutim reznim elementima (zubima), lemljenom ili mehanički pričvršćenom pločicom(slika 2.9). boraks sredstvo za lemljenje - lem ploč ica `ica za vezivanje telo sa drškom izgled alata šema lemljenja pločica Strugarski nož sa lemljenom ploč icom Dva sistema vezivanja (stezanja) Strugarski nož sa okretnom pločicom Slike 2.9. Oblik alata sa lemljenim i mehanički pričvršćenim pločicamaDrugi deo, drška odnosno prihvatni i stezni deo, obezbeđuje pravilno postavljanje -baziranje, prihvatanje i pouzdano stezanje alata u odgovarajući pribor mašine. U nizuslučajeva drška se koristi i za centriranje alata.Oblik drške zavisi od tipa alata. Kod strugarskih noževa drška je kružnog, pravouga-onog ili kvadratnog poprečnog preseka (slika 2.10.a). Kod cilindričnih alata (burgije,razvrtači, vretenasta glodala i sl.) oblici drški (slika 2.10.b-d) se razvrstavaju na: cilindrične i sa Morze konusom i to: » sa ušicama i » bez ušica,pri čemu su završeci cilindričnih drški prikazani na slici 2.10.e-g.Nasadni alati imaju cilindrične ili konične otvore (slika 2.11), preko kojih se ostvarujepostavljanje, centriranje, baziranje i stezanje alata. Uzdužni ili poprečni klin sprečavaproklizavanje alata i obezbeđuje prenošenje obrtnog momenta sa vratila mašine na alat.Oblici i karakteristike reznih pločicaRezne pločice se izrađuju od brzoreznog čelika, tvrdog metala, rezne keramike,dijamanta i kubnog nitrida bora, a za nosač alata se vezuju: lemljenjem (lemljene pločice) ili mehaničkim pričvršćivanjem (okretne ili izmenjive pločice).22
 29. 29. 2. OBRADNI SISTEMI I PROCESI d b b h a) cx h l b) c) o 120 D o 60 D2 D1 D l b L l1 d) l1 l1 l2 l2 o 60 d do120 o o60 60 D D e) f) g) Slika 2.10. Oblici drški strugarskih noževa i cilindričnih alata b l1 l1 h f L a) Cilindrični hk D otvori b) Konični bk D L otvori konus 1:30 Slika 2.11. Oblici otvora kod nasadnih alata 23
 30. 30. Proizvodne tehnologijeLemljenje pločice (slika 2.12) od brzoreznog čelika ili tvrdog metala se koriste zaizradu strugarskih noževa, burgija, razvrtača, glodala i sl. Retko se sreću u savremenimproizvodnim uslovima. za laku obradu - JUS K.C1.150 za kopirno struganje za izradu kaišnika JUS K. C1. 152 JUS K. C1. 153 Tip G Tip H Tip J za mašinske noževe - JUS K. C1. 151 oblik A oblik B oblik C oblik D oblik E Slika 2.12. Neki oblici lemljenih pločicaOkretne - izmenjive ili višesečne pločice (slika 2.13) se mehanički vezuju za nosačalata. Nakon habanja jednog sečiva menja se sečivo, a nakon habanja pločice menja sepločica. Pohabane pločice se skupljaju i vraćaju na reciklažu. trouglaste TNUN TNMA TNMM TNMG TPUN, TPGN TPMR, TPGR TPAN TNMX kvadratne SNUN, SNGN SNMA SNMM SNMG SPUN, SPGN SPGF SPGX SNAN, SNCN romboidne, romb DNMM, DNMG, DNMA CNMA CNMG okrugle specijalne KNUX R 166G R 156.3 Slika 2.13. Neki oblici izmenjivih (okretnih) pločica24
 31. 31. 2. OBRADNI SISTEMI I PROCESIOkretne pločice su različitog oblika, dimenzija, geometrije, tačnosti izrade i sl. PremaJUS K.A9.030 oznaka pločica je usklađena sa ISO standardima (slika 2.14). SISTEM OBELEŽ AVANJA REZNIH PLOČICA ZA STRUGARSKE NOŽEVE PO ISO STANDARDU 7. 8. 9. 10. 5. 6. DUŽ INA REZNE DEBLJINA RADIJUS 1. OBLIK OKRETNE PLOČ ICE 2. LEĐ NI UGAO IVICE PLOČ ICE VRHA H C L H L S r 80 o 3 o A 5 o B l l S O D A O A B o K oznaka r, mm 55 l S o 00 okrug. 85 o o l P E B 7 C 15 D 00 o{t. vr. P C o D oznaka s, mm 02 0,2 75 E l o H 01 1,59 04 0,4 88 V M l 03 3,18 08 0,8 R K o E o F R 04 4,76 12 1,2 o 20 25 80 55o 06 6,35 16 1,6 07 7,94 24 2,4 V l 09 9,52 32 3,2 S o 35 S 11 11,11 40 4,0 30 G N o o 0 l T T 11 o P l S P G R 12 04 08 E R 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3. TOLERANCIJE 4. VRSTA LOMAČ A 11. OBLIK 12. SMER REZANJA I NAČ IN PRITEZANJA REZNE Tolerancija, mm T za m T za d IVICE Klasa d, m s d kl. J, klasa mm klasa klasa K,L, U U A F F N M A +0,005 +0,025 +0,025 B +0,005 +0,025 +0,013 6,35 +0,08 +0,13 +0,03 +0,08 C +0,013 +0,025 +0,025 9,52 +0,08 +0,13 +0,03 +0,08 G M E H +0,013 +0,025 +0,13 2,7 +0,13 +0,20 +0,03 +0,13 R E +0,025 +0,025 +0,025 5,66 +0,15 +0,27 +0,10 +0,18 N R T G +0,025 +0,13 +0,025 9,05+0,15 +0,27 +0,10 +0,18 od+0,052 25,4 +0,18 +0,38 +0,13 +0,25 J +0,0051 +0,025 do+0,132 T - tolerancija mere X S od+0,052 specijalni oblik K +0,013 1 +0,025 L do+0,132 od+0,052 L +0,0251 +0,025 do+0,132 od+0,082 od+0,052 M +0,13 1 do+0,182 do+0,132 Odnosi se na pločice sa bruše- nom ravnom fazetom 2 od+0,12 2 od+0,08 2 Tolerancije zavise od veli čine N U +0,13 pločice i date su u gornjoj tabeli do+0,382 do+0,252 Slika 2.14. Sistem označavanja okretnih pločicaPločice od alatne keramike imaju iste oblike kao i pločice od tvrdog metala. Izrađuju sebez centralnog otvora, imaju veću debljinu i leđni ugao im je 0o. Često se izrađuju sarubom - fazetom duž glavnog sečiva u cilju povećanja čvrstoće. 25
 32. 32. Proizvodne tehnologijeMehaničko pričvršćivanje pločica i nosači alataMehaničko pričvršćivanje pločica za nosač pločica (alata) se ostvaruje na različitenačine (preko poluge, klina i zavrtnja ili držača i zavrtnja itd.). Mehaničko pričvršćivanjepločica predstavlja osnovu gradnje savremenih reznih alata, a sistem pričvršćivanje jestandardizovan. Nosači alata su različite konstrukcije i izrađeni su od konstruktivnihmaterijala. Prema ISO standardu oznaka nosača (slika 2.15) ima 14 simbola (12obaveznih i dva dopunska). SISTEM OBELEŽAVANJA DRŽAČA - NOSAČA ALATA ZA SPOLJAŠNJU OBRADU PO ISO STANDARDU 1. SISTEM STEZANJA 2. OBLIK OKRETNE PLOČ ICE 5. SMER REZANJA 6. 7. 8. 9. VISINA ŠIRINA C DRŽ AČA DRŽ AČA H C L o 80 Pritezanje odozgo O D A R M o 55 o 85 P E B o Pritezanje odozgo 75 i preko otvora 88 o L P M R K o 80 55o V Pritezanje preko otvora S S 35 o N Pritezanje vijkom T P S B N R 25 25 M* 12 __ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 3. NAPADNI UGAO 4. LEĐ NI UGAO 10. DUŽ INA DR ŽAČ A 11. 12. 13. 14. 90 o 75 o 90 o DUŽ INA REZNE OZNAKE IVICE PREMA IZBORU H L PROIZVO- 3 o A o 5 B 1 1 Đ AČA l A B C l o o o o 45 60 90 90 O A B o o K 7 C 15 D l 1 l D Eo F o G P C 93 o 75 95 o D 50 E l o H 95 V 20 o E 25 o F l R J K L M o o o o 63 75 45 60 l o G o 0 N S 30 N R S T o o o 93 o 60 85 l 72,5 T 11 o P l U V W Y Slika 2.15. Sistem označavanja nosača reznih pločica26

×